Ikoną Przenajświętszej Bogurodzicy Wszechkrólowa
Преподобный Серафим Саровский
Święty Mikołaj, arcybiskupa Miry w Licji