Akatyst do Święty Mikołaj, arcybiskupa Miry w Licji, cudotwórcy

Kondakion 1

Arcyzwycięski Cudotwórco, szczególnie miły Chrystusowi, wylewający nam wszystkim drogocenny olej miłości dla świata i niewyczerpane morze cudów, wysławiam Cię z miłością, święty Mikołaju; Ty który masz śmiałość przystępować do Boga, uratuj nas od wszelkiego nieszczęścia, abym zawołał do Ciebie:

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Ikos 1

Byłeś jak Anioł, gdy jeszcze na ziemi żyłeś, objawił nam Ciebie Stworzyciel wszelkiej istoty; bowiem przewidział bogactwo dobroci Twojej duszy, najmiłościwszy Mikołaju, naucz nas wszystkich śpiewać Ci te oto słowa:

Raduj się w łonie matki oczyszczony; raduj się całkowicie poświęcony. Raduj się, który urodzeniem swym zadziwiłeś rodziców; raduj się, który siłę duchową swoim urodzeniem ukazałeś piekłu. Raduj się raju obiecany ziemi; raduj się kwiecie przez Boga posadzony. Raduj się krzewie winny Chrystusa dobrego Ogrodnika; raduj się cudowne drzewo ogrodu Jezusa. Raduj się lilio wyrastająca w raju; raduj się piękny aromacie oleju Chrystusowego. Raduj się, który odganiasz rozpacz; raduj się bowiem przez Ciebie zstępuje radość.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondakion 2

Ciało i duszę uświęcamy, widząc jak wylewasz olej Twego miłosierdzia, Boża mądrości, i poważamy Cię jako cudownie toczącego życiodajny olej Mikołaju, bowiem poisz wypływającymi z Ciebie z Bożej łaski cudami jak wodą śpiewających Bogu: Alleluja!

Ikos 2

Dobrze zrozumiałeś to co niepojęte o Świętej Trójcy, byłeś w Nicei ze świętymi Ojcami obrońcą wyznania prawosławnej wiary; wyznałeś bowiem Ojca i Syna jako równe Istoty, zawsze wspólnie istniejące i współwiekuiste, a bezrozumnego Ariusza napiętnowałeś. Dlatego wierni nauczyli się śpiewać Tobie:

Raduj się wielka podporo pobożności; raduj się wiernych warowny grodzie. Raduj się mocne utwierdzenie Prawosławia; raduj się czcigodne naczynie i pochwało Świętej Trójcy. Raduj się wyznający równość czci Ojca i Syna; raduj się, który Ariusza napełnionego diabłem wygnałeś ze świętego soboru. Raduj się, ojcze, Ojców sławna piękności; raduj się wszystkich Bogomądrych najmądrzejsza dobroci. Raduj się wypowiadający ogniste słowa; raduj się dobry pasterzu swego stada. Raduj się, bowiem dzięki Tobie utwierdza się wiara nasza; raduj się, gdyż dzięki Tobie ginie herezja.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondakion 3

Ewangelii mocą daną z wysokości otarłeś wszelką łzę z oczu wielce cierpiących, noszący Boga ojcze Mikołaju; dla głodnych okazałeś się żywicielem, a dla będących w głębinie morskiej cudownym wybawieniem, który ocalił ich z niebezpieczeństw, a pomocnikiem wszystkich innych, śpiewających Bogu: Alleluja!

Ikos 3

Faktycznie należy Ci się, ojcze Mikołaju, pieśń na niebiosach a nie na ziemi; któż bowiem z ludzi jest w stanie określić wielkość Twojej światłości? A my dzięki miłości Twej zwycięskiej zaśpiewamy Ci te słowa:

Raduj się wzorze dla Aniołów i pasterzy; raduj się święte oczyszczenie obyczajów. Raduj się wcielenie wielkiej dobroci; raduj się dla świętych czyste i czcigodne mieszkanie. Raduj się świeczniku najświętszy i przez wszystkich kochany; raduj się światłości złotem świecąca i nieskalana. Raduj się dostojny Aniołów współbiesiadniku; raduj się pobożnych reguło wiary. Raduj się dobry nauczycielu ludzi; raduj się wzorze pokory duchowej. Raduj się, bowiem dzięki Tobie zbawiamy się od namiętności cielesnych; raduj się, bo przez Ciebie napełniamy się słodyczą duchową.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondakion 4

Grzmiąca burza wątpliwości mąci umysł bo nie wiem jak wysławiać godnie cuda Twoje, błogosławiony Mikołaju; przecież nikt nie jest w stanie ich wyliczyć, nawet jeśliby miał wiele języków i mówić zechciał; ale my cudownie Boga w Tobie wychwalając, mamy śmiałość śpiewać: Alleluja!

Ikos 4

Historii wiele słuchałem, mądrości Boża Mikołaju, o dalekich i bliskich Twoich cudach, gdy lekko w powietrzu na skrzydłach łaski przywykłeś uprzedzać prośby będących w utrapieniu i szybko ratować wszystkich śpiewających Ci takie słowa:

Raduj się ratunku w troskach; raduj się zsyłający łaski. Raduj się obrono od nieoczekiwanej napaści; raduj się zaspokajający wszystkich szukających dobra. Raduj się chętny pocieszycielu będących w nieszczęściu; raduj się straszny sędzio okrutników. Raduj się przez Boga wylane niewyczerpane morze cudów; raduj się napisana przez Boga księgo przykazań Chrystusowych. Raduj się mocna podporo upadłych; raduj się utwierdzający sprawiedliwych. Raduj się obnażający wszelki podstęp; raduj się, bowiem tylko prawda od Ciebie pochodzi.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondakion 5

Istotnie objawiłeś się jako świecąca Bogiem gwiazda, prowadząc przez wzburzone morze żeglarzy, którym groziła śmierć, a kto jeśli nie Ty przybyłby im na ratunek, którzy wzywali Ciebie ku pomocy, Cudotwórco święty Mikołaju? Odważnie zabroniłeś latać biesom powietrznym nad statkami, które chciały zatopić i odegnałeś je, a wiernych nauczyłeś wielbić Boga, który dzięki Tobie ich zbawił: Alleluja!

Ikos 5

Jak wielką dobroć dla ubogich objawiłeś, najmiłościwszy ojcze Mikołaju, kiedy ujrzałeś dziewice przygotowane na sromotę, i ciemną nocą dałeś trzy sakiewki złota ich staremu ojcu, czym jego samego i córki uratowałeś z kajdan grzechu. Dlatego usłysz od wszystkich te słowa:

Raduj się łaski przeogromna skarbnico; raduj się przyjacielu trapiący się o innych. Raduj się pokarmie i wyzwolenie wszystkich zwracających się do Ciebie; raduj się chlebie niewyczerpany łaknących. Raduj się bogactwo dane przez Boga ubogim na ziemi; raduj się chętny wspomożycielu biednych. Raduj się zawsze wysłuchujący słabych; raduj się domu gościnny dla ubogich. Raduj się trzech dziewic nieskalany oblubieńcze; raduj się gorliwy obrońco czystości. Raduj się nadziejo dla tych, którzy utracili nadzieję; raduj się zawsze przynoszący światu słodycz.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondakion 6

Każdy opowiada o Tobie wielce błogosławiony Mikołaju jako o chętnym w nieszczęściu ratowniku; bowiem wiele razy w tym samym czasie po ziemi wędrujących i po morzu żeglujących wspierasz zanim poproszą, i przed złem ochraniasz wszystkich śpiewających Bogu: Alleluja!

Ikos 6

Ludziom zesłałeś światło nadziei, ratunek przynosząc niesprawiedliwie skazanym na śmierć wojewodom, którzy Ciebie wzywali dobry pasterzu Mikołaju, a Ty szybko we śnie cesarzowi się ukazałeś i przeraziłeś go, nakazałeś mu niewinnych bez uszczerbku uwolnić. Dlatego razem z nimi i my dziękczynnie Ci śpiewamy:

Raduj się, który pomagasz wszystkim usilnie Cię wzywającym; raduj się, ratujący od niesprawiedliwej śmierci. Raduj się, który chronisz od podstępnej klątwy; raduj się, który odpędzasz nieprawe zamysły. Raduj się, który rozrywasz kłamstwo jak pajęczynę; raduj się, który nosisz prawdziwą chwałę. Raduj się, który niewinnych uwalniasz z więzów; raduj się, który ożywiasz martwych. Raduj się, który objawiasz prawdę; raduj się, który poniżasz kłamstwo. Raduj się, bo dzięki Tobie niewinni ratują się od miecza; raduj się, bowiem Tobą osładza się świat.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondakion 7

Mikołaju, prawdziwe myro pachnące, chcąc odegnać niemiły Bogu heretycki smród – tajemnicę nam objawiłeś; prowadząc mieszkańców Miry, cały świat napełniłeś Swoim pełnym łaski olejem. I od nas też odgoń niemiły Bogu zapach naszych grzechów, aby przyjęty został nasz śpiew: Alleluja!

Ikos 7

Nowym Noem okazałeś się dla nas, nawigatorem okrętu przynoszącego zbawienie, ojcze Święty Mikołaju, rozgoniłeś burzę wszelkiej nieprawości opieką swoją i zaprowadziłeś nas do cichej przystani Bożej, śpiewających te słowa:

Raduj się cicha zatoko dla ogarniętych burzą; raduj się pewny ratunku tonących. Raduj się dobry sterniku pływających pomiędzy skałami; raduj się gromiący burze morskie. Raduj się pomocy będących w huraganie; raduj się ogrzewający zmarzniętych. Raduj się światłości ciemność trosk oświetlająca; raduj się lampo oświecająca wszystkie krańce ziemi. Raduj się ratujący człowieka z głębiny grzechu; raduj się, który wrzucasz z powrotem szatana w głębinę piekła. Raduj się, albowiem dzięki Tobie śmiało przyzywamy morze miłosierdzia Bożego; raduj się, bo dzięki Tobie zbawiamy się od powodzi gniewu Bożego i zwracamy się do Boga.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondakion 8

O, jakże przedziwne cuda objawia Święta Cerkiew tym którzy zwracają się do Ciebie, błogosławiony Mikołaju; w niej bowiem nawet ubogą modlitwą wyprosić można bogactwo darów, a my w Tobie złożymy naszą nadzieję i wiernie Bogu zaśpiewamy: Alleluja!

Ikos 8

Prawdziwą pomocą jesteś na każdym miejscu dla wszystkich, Boga noszący Mikołaju, zebrałeś na modlitwie razem wszystkich zwracających się do Ciebie, jako oswobodziciel, chętny żywiciel i lekarz wszystkich ludzi, starających się ku chwale Twojej zaśpiewać te oto słowa:

Raduj się przyczyno wszelkich ocaleń; raduj się pomocy dla cierpiących w szponach złych namiętności. Raduj się gwiazdo świecąca w nocy wszystkim błądzącym; raduj się roso z nieba dla wszystkich trudzących się w spiekocie. Raduj się rozdający dobre dary wszystkim trudzącym się; raduj się, który gotujesz dostatek proszącym Cię. Raduj się, który często wyprzedzasz prośby; raduj się, który starcom odnawiasz siły. Raduj się bowiem wielu, którzy zbłądzili z prawdziwej drogi Ty zawracasz; raduj się wierny sługo tajemnic Bożych. Raduj się, gdyż dzięki Tobie zwyciężamy zawiść; raduj się, bo dzięki Tobie żyjemy sprawiedliwe.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondakion 9

Racz zniweczyć wszelką naszą chorobę, wielki nasz orędowniku Mikołaju; który zaprawione łaską Bożą ocalenie od namiętności przynosisz duszom naszym, i rozweselasz serca usilnie zwracających się do Ciebie o pomoc, wszystkich, którzy śpiewają Bogu: Alleluja!

Ikos 9

Sami widzimy poniżonych przez Ciebie, bezbożnych i fałszywie myślących oratorów; Ariusza bluźniercę, który rozdzielał Bożą Istotę, i Saweliusza mieszającego Świętą Trójcę; pełny Mądrości Bożej ojcze Mikołaju, tym utwierdzamy się w prawosławnej wierze, i dlatego śpiewamy Ci te słowa:

Raduj się tarczo broniąca pobożności; raduj się mieczu siekący bezbożników. Raduj się nauczycielu Bożych przykazań; raduj się niszczycielu przeciwnej Bogu nauki. Raduj się przez Boga postawiona drabino, po której wchodzimy do nieba; raduj się dana nam przez Boga obrono, pod którą wielu się ucieka. Raduj się, który niemądrych czynisz mądrymi Swymi słowami; raduj się bowiem leniwych pobudzasz do pracy Swoim wzorem. Raduj się nieugaszona światłości Bożych przykazań; raduj się świetlisty promieniu Bożych nakazów. Raduj się, bowiem nauką Twą zostają skruszone zamysły heretyków; raduj się, gdyż dzięki Tobie wierni stają się godni chwały.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondakion 10

Święty ojcze nasz Mikołaju, chcąc zbawić duszę, ciało swe prawdziwie poddałeś Duchowi; bo najpierw milczeniem i walką z grzesznymi myślami, a potem do działania dodając myśli o Bogu uczyniłeś rozum swój doskonałym i pełnym bogactwa myśli o Bogu; a dzięki temu śmiało z Bogiem i Aniołami mogłeś rozmawiać, zawsze wołając: Alleluja!

Ikos 10

Tarczą obronną jesteś dla tych wszystkich, którzy wysławiają cuda Twoje i zwracają się do Ciebie o pomoc, wielce błogosławiony; z tego powodu i nas ubogich duchem oswobodź od wszelkiej biedy, napaści, niedoli i troski, abyśmy mogli z miłością śpiewać Ci te oto słowa:

Raduj się, który ratujesz od cierpienia wiecznego; raduj się, który dajesz bogactwo niezniszczalne. Raduj się pokarmie dostatni dla łaknących prawdy; raduj się napoju niewyczerpany dla pragnących życia. Raduj się wybawco od nagłej śmierci i wojny; raduj się ratunku z kajdan i niewoli. Raduj się przesławny wspomożycielu w niedoli; raduj się skuteczny obrońco przed napaścią. Raduj się, który z zatracenia ratujesz wielu; raduj się bowiem niepoliczone rzesze wspaniale ochraniasz. Raduj się, gdyż dzięki Tobie wielu grzeszników ratuje się od srogiej śmierci; raduj się, bo dzięki Tobie pokutujący otrzymują życie wieczne.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondakion 11

Uczynkami, rozumem i słowem najlepszą ze wszystkich chwałę dla Świętej Trójcy przyniosłeś, schronienie nasze Mikołaju; wieloma bowiem opisami prawowierne nakazy wyjaśniłeś, wiarą, nadzieją i miłością prowadząc nas, byśmy śpiewali w Trójcy Jedynemu Bogu: Alleluja!

Ikos 11

Wszyscy znamy Cię jako gwiaździsty promień, który nieustająco oświetla drogę będącym w mroku życia, wybrany przez Boga ojcze Mikołaju; bowiem rozmawiasz z duchowymi anielskimi światłami o niestworzonej Potrójnej Światłości i oświecasz dusze wiernych, którzy śpiewają Ci te oto słowa:

Raduj się lampo Potrójnej Światłości; raduj się jutrzenko niezachodzącego Słońca. Raduj się świeco rozpalona Bożym płomieniem; raduj się, bowiem zgasiłeś bezbożny płomień diabła. Raduj się światłe wytłumaczenie prawosławnej wiary; raduj się, który dobrze wyjaśniasz światłość Ewangelii. Raduj się błyskawico spalająca heretyków; raduj się grzmocie napawający strachem gorszycieli. Raduj się nauczycielu prawdziwej mądrości; raduj się, który rozumiesz tajemną mądrość. Raduj się, bo dzięki Tobie zniszczony został kult pogański; raduj się, bowiem dzięki Tobie wysławiamy Stworzyciela w Trójcy.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondakion 12

Zaprawdę dobrze wiemy, że wypełniony jesteś Bożą łaską, przesławny ojcze Mikołaju, dlatego ciesząc się Tobą, gorliwie świętujemy Twoją pamięć, i błagamy całą duszą o Twe cudowne wstawiennictwo; a nie mogąc policzyć przesławnych Twych czynów jak piasku morskiego i gwiazd na niebie niedouczeni i zawstydzeni śpiewamy Bogu: Alleluja!

Ikos 12

Żarliwie wysławiając Twe cuda, Ciebie wielbimy, wielce wychwalany Mikołaju, w Tobie bowiem cudownie objawił się Bóg w Trójcy. Ale choćbyśmy zwracali się do Ciebie najbardziej bogato z głębiny serca ułożonymi psalmami i pieśniami, święty cudotwórco, i tak nie dorównamy cudom Twoim, którymi zauroczeni śpiewamy Ci te oto słowa:

Raduj się sługo Króla Królów i Władcy Władców; raduj się współbiesiadniku niebieskich sług. Raduj się królów wierny pomocniku; raduj się sławo narodu chrześcijańskiego. Raduj się zwycięzco jednoimienności; raduj się przesławny nosicielu korony. Raduj się zwierciadło wszystkich sprawiedliwych; raduj się murze obronny dla wszystkich zwracających się do Ciebie. Raduj się, po Bogu i Bogurodzicy doskonała nasza nadziejo; raduj się zdrowie naszych ciał i ocalenie naszych dusz. Raduj się, bowiem dzięki Tobie unikamy wiecznej śmierci; raduj się, bo dzięki Tobie stajemy się godni wiecznego życia.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondakion 13

O prześwięty i przecudny ojcze Mikołaju, pocieszycielu wszystkich strapionych! Przyjmij dzisiejszą naszą modlitwę, i błagaj Boga, aby wybawił nas od piekła z uwagi na miłe Bogu Twe wstawiennictwo, abyśmy razem z Tobą zaśpiewali: Alleluja!

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Modlitwa do Świętego Mikołaja

O przesławny i najczcigodniejszy arcypasterzu, wielki cudotwórco, święcicielu Chrystusowy ojcze Mikołaju, człowieku Boży i wierny sługo, mężu oczekiwany, dzbanie wybrany, silny filarze Cerkwi, świeczniku jaśniejący, gwiazdo oświecająca i uświęcająca wszelką istotę; Ty jesteś sprawiedliwy, jak feniks rozkwitły, mieszkający w dobrach Boga Swego; żyłeś w Mirach i Mirę napełniłeś miłym Bogu zapachem, i teraz aromatyczny niewyczerpany olej Bożej łaski nam rozdajesz; przez dotknięcie Twe prześwięty ojcze uświęciło się morze, gdy rozdające cuda Twoje relikwie przemieszczały się do Bari, aby od wschodu do zachodu wysławiać Imię Boże. O jaśniejący i wspaniały cudotwórco, chętny pomocniku, gorący orędowniku, dobry pasterzu, ratujący zebraną owczarnię swą od wszelkiej troski! Ciebie wysławiamy i Ciebie wielbimy jako nadzieję dla wszystkich chrześcijan, źródło cudów, obrońcę wiernych, mądrego nauczyciela, żywiciela głodnych, pocieszyciela płaczących, odzienie nagich, lekarza chorych, sternika pływających po morzu, oswobodziciela niewolników, opiekuna i pomocnika wdów i sierot, mądrego stróża, łagodnego wychowawcę młodych, pokrzepiciela starych, przewodnika poszczących, uspokojenie trudzących się, obfite bogactwo maluczkich i ubogich. Usłysz nas modlących się do Ciebie i przypadających do stóp Twych pod Twoja obronę, zechciej wstawić się za nami u Najwyższego, błagaj za nami miłymi Bogu Twymi modlitwami tak bardzo potrzebnymi do zbawienia dusz i ciał naszych; ochraniaj tarczą Swą świętą miejscowość tą (nazwa) i każde miasto i każde państwo chrześcijańskie, i ludzi żyjących w nich od wszelkiego zła; bowiem wiemy jak dużo może modlitwa sprawiedliwego ukierunkowana na dobro; gdyż tylko Ciebie sprawiedliwego po wielce Błogosławionej Dziewicy Marii mamy jako orędownika naszego u Boga i pokornie prosimy Cię przedobry ojcze o gorące wstawiennictwo i pomoc; strzeż nas jako czuwający i dobry pasterz przed wszelkimi wrogami, zatraceniem, trzęsieniem ziemi, gradobiciem, głodem, powodzią, pożarem, wojną, napadem cudzoziemców, i w każdym nieszczęściu i trosce podaj nam Swą pomocną dłoń i otwórz dla nas drzwi Miłosierdzia Bożego; ponieważ nie jesteśmy godni spoglądać na wysokość niebios ze względu na mnogość nieprawości naszych; związani jesteśmy kajdanami grzechu, bowiem nie spełnialiśmy woli naszego Stworzyciela i nie zachowaliśmy Jego przykazań. Dlatego składamy kolana skruszonego i cierpiącego naszego serca przed Stworzycielem naszym i prosimy Cię o Twe ojcowskie wstawiennictwo za nami u Niego; pomóż nam święty wybrańcu Boży, abyśmy nie zginęli z nieprawościami naszymi; zbaw nas od wszelkiego zła i od wszelkiej złej wieści, i uczyń prawymi myśli nasze, i utwierdź serce nasze w prawdziwej wierze, abyśmy dzięki twemu orędownictwu i wstawiennictwu nie zostali poniżeni przez Stwórcę naszego ani ranami, ani klątwą, ani zarazą, ani innym gniewem Bożym; ale niech zawsze żyjemy w pokoju, i niech będziemy godni widzieć dobro na ziemi żywych, sławiąc Ojca, i Syna, i Świętego Ducha, w Trójcy Jedynego sławionego i wielbionego Boga teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Druga modlitwa

O święty Mikołaju, szczególnie święty wybrańcu Boży, gorący nasz wspomożycielu, w cierpieniach naszych nieustający i chętny nasz pomocniku, pomóż mnie grzesznemu i zrozpaczonemu w obecnym życiu, wybłagaj u Władcy Boga, aby zechciał darować mi wszystkie moje grzechy, które popełniłem od młodości mojej aż do chwili obecnej, uczynkiem, słowem, myślą, i wszystkimi moimi zmysłami; i przy odejściu mojej duszy pomóż mi nieszczęsnemu, wybłagaj u Władcy Boga, Stworzyciela każdej istoty, aby zbawił mnie od powietrznych cierpień i wiecznej męki, abym zawsze wychwalał Ojca, i Syna i Świętego Ducha, i Twoje modlitewne wstawiennictwo, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Trzecia modlitwa

O dobry ojcze Mikołaju, pasterzu i nauczycielu wszystkich, którzy z wiarą proszą Cię o Twoją pomoc, i gorącą modlitwą wzywają Cię, pospiesz się i wyprzedź nasze prośby, i obroń owczarnię Chrystusową przed napadającymi na nią wilkami; ogródź i ochroń wszelki kraj chrześcijański Twymi świętymi modlitwami od wszelkiej ziemskiej troski, trzęsienia ziemi, napaści cudzoziemców i wojny domowej, głodu, powodzi, miecza i nagłego nieszczęścia; i tak jak zmiłowałeś się nad trzema mężami uwięzionymi w ciemnicy i uratowałeś ich od gniewu cesarza i ścięcia mieczem, tak zmiłuj się nade mną, bowiem umysłem, słowem i uczynkiem cały jestem w ciemności grzechu, i uratuj mnie przed gniewem Bożym i od wiecznej męki; niech z uwagi na Twe wstawiennictwo i pomoc, a z uwagi na Swe miłosierdzie i łaskę Chrystus Bóg da mi ciche i bezgrzeszne życie doczesne, i zbawi mnie od stania po Jego lewicy, a zechce postawić mnie po prawicy Swojej ze Świętymi Swymi. Amen.

Akatyst do Święty Mikołaj, arcybiskupa Miry w Licji, cudotwórcy w języku Polskim
Inne pieśni w języku polskim