Список благотворителей

Бла́же и человеколю́бче, Благосе́рде и Многоми́лостиве Го́споди, мно́гий в ми́лости и бога́тый в благосты́ни, О́тче щедро́т и Бо́же вся́каго утеше́ния. Благодари́м Тя за все ми́лости Твои́, и́хже от дня рожде́ния на́шего и до ны́не изоби́льно излива́еши на нас, и́миже непреста́нно ущедря́еши нас. Благодари́м Тя, я́ко Ты не то́кмо Сам благоде́тельствуюши нам, но и рабо́в Твои́х [И́мярек] [Или́: Са́м помяни́, Бо́же, ве́дый коего́ждо во́зраст и именова́ние] на дела́ ми́лости подвиза́еши. Мо́лим Тя, поми́лование ми́лостивым Обеща́вшаго: помяни́ бра́тий на́ших, ми́лостыню нам ны́не сотвори́вших, и всех лю́бящих, ми́лующих и пита́ющих нас, благоде́ющих и служа́щих нам, запове́давших и о ни́хже запове́дано нам моли́тися, и всех сро́дников и зна́емых их. Сам от Свои́х бога́тых щедро́т возда́й благоде́телям на́шим за их бра́тскую любо́вь. Приими́ их приноше́ние нам, я́ко благово́нный фимиа́м, я́ко же́ртву прия́тную Тебе́, я́ко де́ло ми́лости, Тебе́ Самому́ ока́занное. Даждь им от росы́ небе́сной свы́ше и от ту́ка земна́го; испо́лни до́мы их пшени́цы, вина́ и еле́я и вся́кой благосты́ни; от вся́каго зла́го обстоя́ния неврежде́нных их соблюди́ и вся́кое изоби́лие небе́снаго и земна́го благослове́ния им да́руй. Помяни́ во Ца́рствии Твое́м их сро́дников и друзе́й предста́вльшихся, за ни́хже ми́лостыню они́ творя́т, проще́ние грехо́в и насле́дие ве́чных небе́сных благ тем да́руй. Приими́ ми́лостивно и на́ше благодаре́ние, его́же я́ко раби́ непотре́бнии со стра́хом и тре́петом дерза́ем приноси́ти Тебе́, от глубины́ се́рдца с любо́вию, благода́рно и хвале́бно взыва́юще: Сла́ва Тебе́ Бо́гу, Благоде́телю на́шему, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

16.06.2020 в 11:33 И́мярек
08.06.2020 в 01:14 И́мярек
17.05.2020 в 12:57 И́мярек
23.04.2020 в 09:52 И́мярек
28.03.2020 в 22:37 И́мярек
22.02.2020 в 11:32 И́мярек
15.01.2020 в 08:31 И́мярек
05.01.2020 в 21:50 И́мярек
22.12.2019 в 16:50 И́мярек
19.11.2019 в 11:46 И́мярек
31.10.2019 в 22:35 И́мярек
13.10.2019 в 00:10 И́мярек
28.08.2019 в 13:45 И́мярек
25.02.2019 Сергей Александрович
23.02.2019 Нина Гавриловна
22.02.2019 Любовь Александровна
11.12.2018 Sociate SMM
04.11.2018 Наталия Фёдоровна
27.10.2018 Вадим Петрович
25.09.2018 Иван Иванович
03.09.2018 Николай Александрович
13.08.2018 Павел Алексеевич и Татьяна Александровна
02.08.2018 Ольга Рудольфовна
30.07.2018 Иеродиакон Агапит
30.07.2018 Архимандрит Нил
06.07.2018 Николай Николаевич и Валентина Ильинична