Акатист към свети преподобни Серафим, Саровски чудотворец

Кондак 1

Избран чудотворче и предивен угодниче Христов, бърз наш помощниче и молитвениче, преподобни отче Серафиме. Величаем прославилия те Господ и ти пеем похвални песни. А ти, като имаш велико дръзновение пред Господа, от всякакви беди освободи нас, които ти зовем:

Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски чудотворче!

Икос 1

Творецът на ангелите те избра изначало да прославиш с твоя живот пречудното име на Светата Троица. Ти се яви като земен ангел и като серафим в плът, като пресветъл лъч на вечното Слънце на правдата животът ти просия. Виждайки преславните твои дела, ние с благоговение и радост ти казваме така:

Радвай се, правило на вярата и благочестието; радвай се, образец на кротостта и смирението. Радвай се, преславно величие на верните; радвай се претихо утешение на скръбните. Радвай се, прелюбима похвало на монасите; радвай се, предивна помощ на живеещите в света. Радвай се, славо и закрило на Русия; радвай се, свещено украшение на Тамбов.

Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски чудотворче!

Кондак 2

Виждайки сърдечната ти любов към монашеския живот, преподобни отче Серафиме, майка ти разбра святата Божия воля за тебе и те принесе Богу като съвършен дар, благославяйки те в тесния монашески път със своя свят кръст, който ти си носил на гърдите си до края на своя живот, показвайки велика любов към разпналия се за нас Христос, нашия Бог, Комуто ние всички с умиление зовем: Алилуия!

Икос 2

Небесен разум ти се дарува, свети угодниче Божий: от юноша непрекъснато си мислил за небесното, напуснал си бащин дом заради Царството Божие и Неговата правда. Затова приеми от нас тази похвала:

Радвай се, богоизбрано чедо на град Курск; радвай се, пречестно клонче на благочестиви родители. Радвай се, наследниче на добродетелите на майка си; радвай се, че си научен от нея на благочестие и молитва. Радвай се, че си с кръст от майка си благословен за духовни подвизи; радвай се, че до смъртта си ти като светиня си пазил това благословение. Радвай се, че си оставил родния дом заради любов към Господа; радвай се, че всички радости на този свят си сметнал за нищо.

Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски чудотворче!

Кондак 3

Силата на Всевишния те пазеше още от детство, преподобни, защото, като падна от високия храм, Господ те запази невредим, и когато страдаше тежко, сама Владичицата на света ти се яви и ти донесе небесно изцеление, понеже от младини вярно си служил на Бога, всякога зовейки: Алилуия!

Икос 3

Имайки усърдие за подвизи в монашеския равноангелски живот, си отишъл в светия град Киев на поклонение на Печерските преподобни и от устата на преподобния Доситей си получил заповед да отидеш в Саровската пустиня. С вяра отдалеко си разцелувал това свято място и заселвайки се там, си завършил своя богоугоден живот. Ние, удивлявайки се на това Божие промишление за тебе, с умиление ти пеем:

Радвай се, ти, който си се отказал от светската суета; радвай се, ти, който пламенно си пожелал небесното отечество. Радвай се, ти, който си възлюбил Христа с цялото си сърце; радвай се, ти, който си възприел благото Христово иго. Радвай се, ти, който си изпълнен със съвършено послушание; радвай се, ти, верен пазителю на светите Господни заповеди. Радвай се, ти, който си утвърдил молитвено ума и сърцето си в Бога; радвай се, непоколебими стълбе на благочестието.

Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски чудотворче!

Кондак 4

Като си усмирил бурята на злите напасти, преминал си целия тесен и скръбен път на монашеския подвиг, понесъл си ярема на пустинния живот, затвора и мълчанието, многонощното бдение и така с Божията благодат, преминавайки от сила в сила, от деяния към Боговидение, преселил си се в горните обители, където с ангелите пееш на Бога: Алилуия!

Икос 4

Слушайки и виждайки твоя свят живот, преподобни отче Серафиме, всички твои братя ти се удивляваха и идвайки при тебе, се поучаваха от твоите слова и подвизи, прославяйки Господа, дивен в Своите светии. А ние всички с вяра и любов те възхваляваме, преподобни отче, и ти пеем така:

Радвай се, ти, който си принесъл изцяло себе си в жертва на Господа; радвай се, че си се издигнал на висотата на базстрастието. Радвай се, добропобедни войне Христов; радвай се, благи и верни рабе на Небесния Домовладика. Радвай се, непосрамени ходатаю за нас, пред Господа; радвай се, наш усърден молитвениче към Богородица. Радвай се, пустинен крине на пречудното благоухание; радвай се, непорочен съсъде на Божията благодат.

Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски чудотворче!

Кондак 5

Божествена светлина осия твоето жилище, преподобни, когато ти лежеше болен и на смъртен одър, и Сама Пречистата Дева, заедно със светите Апостоли Петър и Иоан, дойде при тебе и като докосна главата ти, каза: Този е от Нашия род. Незабавно излекуван, запял си с благодарност на Господа: Алилуия!

Икос 5

Врагът на човешкия род, като видя чистия ти и свят живот, преподобни Серафиме, поиска да те погуби; доведе при тебе зли хора, които незаконно те изтезаваха и едва жив те оставиха; ти, отче свети, като кротко агне си претърпял всичко и само си се молил на Господа за обиждащите те. Затова, като се удивляваме на твоето незлобие, ние всички ти пеем:

Радвай се, ти, който в кротост и смирение си подражавал на Христа Бога; радвай се, който с незлобие си победил духа на злобата. Радвай се, усърден пазителю на душевната и телесна чистота; радвай се, пустиннико, преизпълнен с благодатни дарове. Радвай се, богопрославен и прозорлив подвижниче; радвай се, предивни и богомъдри наставниче на монасите. Радвай се, похвало и веселие на светата Църква, радвай се, славо и украшение на Саровската обител.

Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски чудотворче!

Кондак 6

Саровската пустиня проповядва твоите подвизи и трудове, богоносни угодниче Христов. Като си подражавал на Божия пророк Илия и на Господния Кръстител Иоан, си облагоухал с молитва дебрите и лесовете и си се уподобил на многоплодно растение, отрипано с даровете на Светия Дух. С Неговото действие си извършил много и преславни дела, като си въодушевил верните да възпяват Подателя на благата: Алилуия!

Икос 6

Изгря като нов Боговидец, подобен на Мойсей, блажени Серафиме. Защото, извършвайки непорочна служба в Господния олтар, си се сподобил да видиш Христа, идващ с безплътните сили в храма. Като се удивляваме на това Божие благоволение към тебе, те възпяваме така:

Радвай се, преславен боговидче; радвай се, защото си озарен от трисиянна светлина. Радвай се, служителю верен на Пресветата Троица; радвай се, украсено жилище на Светия Дух. Радвай се, защото с телесните си очи си видял Христа с ангели; радвай се, защото в земното тяло си предвкусил райската сладост. Радвай се, защото си наситен с хляба на живота; радвай се, защото си напоен с безсмъртно питие.

Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски чудотворче!

Кондак 7

Човеколюбецът Господ, желаейки да яви в теб, преподобни, Своето неизказано милосърдие, показа те като истинско богоозарено светило, защото с твоите думи и дела си привеждал всички към благочестието и Божията любов. Затова, просветени със сиянието на твоите подвизи и наситени с хляба на твоето учение, ние усърдно те величаем и на прославящия те Христа пеем: Алилуия!

Икос 7

Като видяха в тебе нов Божий избраник, верните се притекоха към тебе в скърби и болести; ти не си отхвърлил обременените от скърби, но си източил за тях изцеление, дарувайки им утешение, молитвен наш застъпниче. Затова по цялата руска земя се известяваше за твоите чудеса и чедата ти те славеха така:

Радвай се, добър наш пастирю; радвай се, милостиви и кротки отче. Радвай се, бърз и благодатен наш лекарю; радвай се, милосърдни целителю на нашите немощи. Радвай се, бърз помощниче в бедите и скърбите; радвай се, пресладостен умирителю на смутените души. Радвай се, истинни предсказателю на бъдещето; радвай се, прозорливи изобличителю на скритите прегрешения.

Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски чудотворче!

Кондак 8

Странно чудо виждаме в тебе, преподобни: защото, немощен и отруден старец, хиляда дни и хиляда нощи си прекарал в молитва на камъка. Кой може да изброи твоите страдания и борби, които си претърпял, блажени отче, въздигайки преподобните си ръце към Бога, побеждавайки безплътните и пеейки Господу: Алилуия!

Икос 8

"Цял си желание, цял си сладост, сладчайши Иисусе"; Така си възклицавал в молитвите си, отче, сред пустинното безмълвие. А ние, помрачените от суета и погубилит в грехове целия си живот, възхваляваме твоята любов към Господа и ти пеем така:

Радвай се, ходатаю за спасение на любещите и почитащите те; радвай се, изправление на грешните. Радвай се, безмълвниче и предивен затворниче; радвай се, усърден наш молитвениче. Радвай се, че с пламенна любов си обикнал Господа; радвай се, че с огнена молитва си унищожил вражите стрели. Радвай се, неугасима свещ, пламтяща с молитва в пустинята; радвай се, светилниче горящ и светещ с духовни дарования.

Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски чудотворче!

Кондак 9

Цялото ангелско естество се удиви на странното видение: на затворилия се старец се яви Царицата на небето и земята и му заповяда да открие своя затвор и да не възпира православните люде да влизат при него, но да научи всички да пеят на Христа Бога: Алилуия!

Икос 9

Красноречивите витии не могат да изрекат силата на твоята любов, блажени: защото цял си се предал в служба на всички идващи при тебе, изпълнявайки заповедта на Божията майка, и си бил на недоумяващите - благ съветник, на униващите - утешител, на заблудените - кротко вразумление, на болните - лекар и целител. Затова ти пеем:

Радвай се, защото от света в пустинята си се заселил, за да придобиеш добродетелта; радвай се, защото от пустинята си се върнал в обителта, за да сееш семената на добродетелта. Радвай се, защото си осиян с благодатта на Светия Дух; радвай се, защото си изпълнен с кротост и смирение. Радвай се, защото си чедолюбив отец на идващите при тебе; радвай се, който ги ободряваш и утешаваш с думи на любов. Радвай се, който идващите при тебе си наричал "радост" и "съкровище"; радвай се, че заради твоята свята любов си се сподобил с радостите на Небесното Царство.

Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски чудотворче!

Кондак 10

Достигна края на своя спасителен подвиг и в коленопреклонна молитва предаде светата си душа в Божиите ръце. Светите ангели те възнесоха горе при престола на Вседържителя, за да пребъдваш с всички светии в незалязваща слава, пеейки хвалебна песен на най-святото Слово: Алилуия!

Икос 10

Стена на всички светии и радост на монасите, Пресветата Дева ти се яви пред твоята смърт, известявайки близкото ти заминаване при Бога. Ние, удивлявайки се на посещението на Божията Майка, те възпяваме:

Радвай се, лицезрителю на Царицата на небето и земята; радвай се, възрадван от явяването на Божията Майка. Радвай се, че от Нея си получил вест за преселване на небето; радвай се, че с праведна кончина си доказал светостта на своя живот. Радвай се, че в молитва пред иконата на Божията Майка си предал на Бога умиления си дух; радвай се, че с безболезнена кончина си изпълнил твоето пророчество. Радвай се, че си увенчан с венеца на безсмъртието от ръцете на Вседържителя; радвай се, че си наследил с всички светии райското блаженство.

Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски чудотворче!

Кондак 11

Като принасяше непрестанно пение на Пресвета Троица, преподобни, с целия си живот си се явил велик подвижник на благочестието за вразумяване на заблудените, за изцеление на душевно и телесно болните. Ние, благодарейки на Господа за тази Негова милост, винаги Му пеем: Алилуия!

Икос 11

Пресветъл светилник си бил в живота, богоблажени отче, и след смъртта си засиял като лъчезарно светило на руската земя; източваш от честните си мощи потоци чудеса за всички, които с вяра и любов се притичат към теб. Затова като топъл молитвеник и чудотворец те възпяваме:

Радвай се, защото си прославен от Господа с много чудеса; радвай се, защото с твоята любов си засиял в целия свят. Радвай се, верен последователю на Христовата любов; радвай се, утешение на всички, търсещи твоята помощ. Радвай се, неизчерпаем източниче на чудеса; радвай се, изцелителю на болните и немощните. Радвай се, неизчерпаемо кладенче на целебна вода; радвай се, защото с твоята любов си обхванал цялата земя.

Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски чудотворче!

Кондак 12

Като знаем твоята благодат и велико дръзновение пред Бога, преподобни отче, просим: моли се горещо на Господа да запази Своята света Църква от неверие и разкол, от беди и напасти, за да пеем заедно с тебе, благодетелю наш пред Бога: Алилуия!

Икос 12

Възпяващи твоята прослава, ние те облажаваме, преподобни отче, като силен молитвеник, утешител и застъпник за нас пред Господа, и с любов ти пеем:

Радвай се, похвало на православната Църква; радвай се, щит и ограда на нашето отечество. Радвай се, пътеводителю на всички към небето; радвай се, защитниче наш и покровителю. Радвай се, че си извършил много чудеса с Божията сила; радвай се, че с дрехата си мнозина немощни си изцерил. Радвай се, че си победил всички дяволски козни; радвай се, че си покорил дивите зверове с кротостта си.

Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски чудотворче!

Кондак 13

О, предивни угодниче и велики чудотворче, преподобни отче наш Серафиме, приеми това наше малко моление, възнесено към тебе в похвала, и като стоиш сега пред престола на Царя на царете, нашия Господ Иисус Христос, моли за всички нас да получим Неговото милосърдие в Съдния ден и с радост да Му пеем: Алилуия!

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Акатист към свети преподобни Серафим, Саровски чудотворец на Български
Други химни на Български