Акафист всем святым преподобным отцам Киево-Печерским

Предназначен для келейного чтения.

Конда́къ 1

Богоизбра́нный по́лче и ли́че богокра́сный, преподо́бніи отцы́ на́ши Пече́рскіи, чуде́съ мно́гихъ исто́чницы, и́ноческаго, по́стническаго общежитія́ на Руси́ первоучи́тели и наста́вницы, сіе́ ва́мъ отъ душе́внаго жела́нія дерза́емъ принести́ похва́льное пѣ́ніе. Вы́ же, я́ко иму́щіи ве́ліе дерзнове́ніе къ подвигополо́жнику Христу́ Бо́гу на́шему, моли́теся Ему́, мо́лимъ вы́, отъ вся́кихъ бѣ́дъ и зо́лъ на́мъ изба́витися, да съ благодаре́ніемъ зове́мъ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, вси́ преподо́бніи отцы́ на́ши Пече́рскіи, всемíрніи свѣти́льницы, вели́кіи и пресла́вніи чудотво́рцы.

Икосъ 1

Ангелоподо́бнаго возжела́сте житія́, отцы́ богому́дріи, мірскíя многомяте́жныя молвы́ избѣго́сте, въ пеще́рахъ те́сныхъ и те́мныхъ всели́стеся, идѣ́же труды́ ве́ліи и по́двиги подъя́сте, да Христа́ пріобря́щете. Тѣ́мже и слы́шите отъ немощны́хъ на́съ и грѣ́шныхъ сія́ пѣснопѣ́нія:

Ра́дуйся, Анто́ніе, воздержа́нія, смире́нія, послуша́нія и безмо́лвія зерца́ло; ра́дуйся, вѣ́ры правосла́вныя крѣ́пкое забра́ло. Ра́дуйся, Ѳеодо́сіе, мона́шеская похвало́; ра́дуйся, оби́тели твоея́ велелѣ́пная сла́во. Ра́дуйся Михаи́ле, пе́рвый архипа́стырю на́шъ и учи́телю; ра́дуйся, вѣ́ры Христо́вой усе́рдный насади́телю и идолослуже́нія искорени́телю. Ра́дуйся, Про́хоре, чудотво́рче всеблаже́нный, хлѣ́бы су́щими отъ бы́лій и со́лію отъ пе́пла, гла́домъ та́ющія лю́ди пропита́вый; ра́дуйся Іоа́нне, посто́мъ неизрече́ннымъ просія́вый. Ра́дуйтеся, Ѳео́доре и Васи́ліе, во вре́меннѣй жи́зни взаи́мнымъ любве́ Христо́вы сою́зомъ себе́ связа́вшіи; ра́дуйтеся, отъ корыстолюби́ваго кня́зя Мстисла́ва крѣ́пко пострада́вшіи. Ра́дуйтеся, я́ко и по блаже́ннѣй кончи́нѣ ва́шей во еди́ной ра́цѣ дружелю́бнѣ почи́сте; ра́дуйтеся, я́ко во еди́номъ часѣ́ къ престо́лу Бо́жію предста́сте.

Ра́дуйтеся, вси́ преподо́бніи отцы́ на́ши Пече́рскіи, всемíрніи свѣти́льницы, вели́кіи и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 2

Ви́дя Христо́съ Госпо́дь, я́ко во и́мя Его́ снидо́стеся купножи́тельствовати, посредѣ́ ва́съ обрѣ́теся, посо́бствуя ва́мъ въ разли́чныхъ по́двизѣхъ, наипа́че же во бра́ни со ду́хи зло́бы поднебе́сными, и обогаща́ше ва́съ благода́тію Ду́ха Пресвята́го: о́вому подая́ да́ръ проро́чества, о́вому же да́ры исцѣле́ній, ино́му вла́сть изгоня́ти ду́хи нечи́стіи. Вы́ же благода́ть сію́ пріе́мши, не вознесо́стеся ду́хомъ свои́мъ, но въ простотѣ́ души́ и се́рдца, со смире́ніемъ и благодаре́ніемъ, Благода́телю Бо́гу пѣ́снь воспѣ́сте: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ неукло́ненъ иму́ще и крѣ́пкою вѣ́рою въ Бо́га вооружи́вшеся, пути́ спаси́тельнаго держа́стеся, отцы́ прехва́льніи, его́же и соверши́сте пресла́вно съ по́мощію Христа́ и Пречи́стыя Его́ Ма́тери. Сію́ по́мощь и на́мъ, хотя́щимъ богоуго́дному житію́ ва́шему подража́ти, испроси́те у престо́ла Всевы́шняго, да благода́рно воспое́мъ ва́мъ:

Ра́дуйся, Полика́рпе, главо́ пресвѣ́тлая, житія́ святы́хъ коне́чнѣе списа́вый и во еди́но собра́вый; ра́дуйся, я́ко съ ни́ми у престо́ла Тро́ицы Пресвяты́я предста́вый. Ра́дуйся, Варлаа́ме, у́ме благода́тный, пеще́ру те́мную и тѣ́сную свѣ́тлымъ и простра́ннымъ пала́тамъ предпочты́й; ра́дуйся, златотка́нныя оде́жды на ру́бы и́ноческія премѣни́вый. Ра́дуйся, Даміа́не, цѣле́бниче безме́здный, моли́твами и святы́мъ еле́емъ боля́щихъ врачева́вый; ра́дуйся, купножитія́ на небесѣ́хъ съ преподо́бнымъ Ѳеодо́сіемъ у Го́спода себѣ́ испроси́вый. Ра́дуйся, Никоди́ме, въ пече́ніи хлѣ́бовъ свяще́нныхъ три́десятъ лѣ́тъ потруди́выйся; ра́дуйся, Лавре́нтіе, въ затво́рѣ тѣснѣ́йшемъ многолѣ́тно подвиза́выйся. Ра́дуйся, Аѳана́сіе, да́ръ сле́зъ и умиле́нія отъ Го́спода получи́вый; ра́дуйся, Ера́зме, за украше́ніе хра́ма Бо́жія Ма́тере пала́ту красоты́ неизрече́нныя въ небе́снѣмъ Ца́рствіи отъ Христа́ стяжа́вый. Ра́дуйся, Луко́, за́повѣдей Бо́жіихъ усе́рдный дѣ́лателю; ра́дуйся, Некта́ріе, послуша́нія нелѣ́ностный исполни́телю.

Ра́дуйтеся, вси́ преподо́бніи отцы́ на́ши Пече́рскіи, всемíрніи свѣти́льницы, вели́кіи и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 3

Си́лою благода́ти, да́нною ти́ свы́ше, въ животѣ́ твое́мъ, Ага́пите блаже́нне, болѣ́зни разли́чныя врачева́лъ еси́. Благода́ть сія́ и си́ла тебѣ́ и ны́нѣ прису́ща, па́че же и умно́жися. Тѣ́мже мо́лимъ тя́: исцѣли́ на́ша неду́ги, уврачу́й стра́сти душе́вныя и тѣле́сныя, да, здра́ви су́ще душе́ю и тѣ́ломъ, воспое́мъ просла́вльшему тя́ Христу́: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́щимъ къ ва́мъ вѣ́ру, любо́вь и усе́рдіе, хода́таи бу́дите жи́зни вѣ́чныя, отцы́ богопрія́тніи. Ва́ши бо моли́твы многомогу́щи у престо́ла Бо́жія, сего́ ра́ди и прибѣга́емъ къ ва́мъ, я́ко вели́кимъ помо́щникомъ на́шимъ и засту́пникомъ, сла́вяще ва́съ си́це:

Ра́дуйся, Іоа́нне, я́ко послуша́ніе и по кончи́нѣ свое́й прояви́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко ста́ршему бра́ту сво́й сме́ртный о́дръ уступи́лъ еси́. Ра́дуйся, Ѳео́филе, я́ко бра́тнимъ послуша́ніемъ отъ гнѣ́ва исцѣли́лся еси́; ра́дуйся, я́ко вмѣ́сто гнѣ́ва умиле́ніе и сле́зы непреста́нныя возымѣ́лъ еси́. Ра́дуйся, Ку́кшо священному́чениче, я́ко язы́чниковъ мно́жество ко Христо́вой вѣ́рѣ приве́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко за Христа́ со ученико́мъ твои́мъ во гла́ву усѣ́ченъ бы́лъ еси́. Ра́дуйся, Алексíе, моли́твы у́мныя до́брый дѣ́лателю; ра́дуйся, Григо́ріе, ико́нъ святы́хъ благоговѣ́йный писа́телю. Ра́дуйся, Са́вво, чуде́съ вели́кихъ твори́телю; ра́дуйся, Се́ргіе, послуша́нія прехва́льный рачи́телю. Ра́дуйся, Мерку́ріе, житію́ безпло́тныхъ поревнова́телю; ра́дуйся, Пи́мене многоболѣ́зненный, крѣ́пкій на Бо́га упова́телю.

Ра́дуйтеся, вси́ преподо́бніи отцы́ на́ши Пече́рскіи, всемíрніи свѣти́льницы, вели́кіи и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 4

Бу́рный и широ́кій житія́ мірска́го пу́ть возненави́дѣвше, возлюби́сте же вседу́шно у́зкую и приско́рбную житія́ мона́шескаго стезю́ и се́ю усе́рдно потеко́сте, отцы́ богому́дріи, тѣ́мже и Госпо́дь, ви́дя ва́ше благо́е произволе́ніе, заповѣ́да а́нгеломъ Свои́мъ споспѣшествова́ти ва́мъ и укрѣпля́ти ва́съ. Сего́ ра́ди, хотя́щему всѣ́мъ человѣ́комъ спасти́ся Христу́, пое́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шаще лю́діе, я́ко Госпо́дь просла́ви святы́мъ нетлѣ́ніемъ тѣлеса́ ва́ша и дарова́ ва́мъ благода́ть цѣли́ти неду́ги и болѣ́зни, притека́ютъ къ ва́мъ дви́жиміи вѣ́рою, съ восто́ка, за́пада, сѣ́вера и ю́га, похваля́юще ва́съ привѣ́тствіи таковы́ми:

Ра́дуйся Не́сторе, пе́рвый ру́сскій бытописа́телю; ра́дуйся житíй святы́хъ отце́въ Пече́рскихъ сказа́телю и усе́рдный и́мъ во все́мъ подража́телю. Ра́дуйся, Евстра́тіе, до́блій му́чениче и по́стниче, сообра́зно Самому́ Христу́ пострада́вшій; ра́дуйся, вся́ я́звы Го́спода Іису́са на тѣ́лѣ свое́мъ понесы́й. Ра́дуйся, Елла́діе, затво́рниковъ похвало́; ра́дуйся, Іеремíе, прозорли́выхъ сла́во. Ра́дуйся, Моисе́е, цѣлому́дрія свѣти́ло; ра́дуйся, Іоа́нне, дѣ́вства побѣ́до. Ра́дуйся, Ма́рко, его́же честнíи ру́цѣ гро́бы святы́мъ ископа́ша; ра́дуйся, его́же гла́са ме́ртвіи послу́шаша. Ра́дуйся, Нико́ло кня́же, въ послуша́ніе бра́тіи Пече́рской всецѣ́ло себе́ преда́вый; ра́дуйся, Григо́ріе, и́же потопле́ніемъ въ рѣцѣ́ кончи́ну блаже́нную прія́вый, его́же тѣ́ло пречестно́е въ ке́ліи чуде́сно обрѣ́теся.

Ра́дуйтеся, вси́ преподо́бніи отцы́ на́ши Пече́рскіи, всемíрніи свѣти́льницы, вели́кіи и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 5

Ви́дя Діони́сій богому́дрый тѣлеса́ ва́ша во гробѣ́хъ святолѣ́пно почива́ющіи, егда́ вни́де покади́ти въ де́нь Па́схи Христо́вой, отъ избы́тка любве́ и благоговѣ́нія къ ва́мъ воззва́: "святíи отцы́ и бра́тія, ны́нѣ е́сть вели́къ де́нь: Христо́съ воскре́се!" И, о чудесе́! Слы́шитъ а́біе отъ ва́съ громогла́сное: "вои́стину воскре́се!" Дивя́шеся чудеси́ сему́ пресла́вному, пое́мъ воскре́сшему и пребыва́ющему во вѣ́къ вѣ́ка Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Разу́мніи звѣ́зды небесе́ пеще́рнаго вы́ есте́, отцы́ прехва́льніи, пу́ть и́ноческаго житія́ освѣща́ющіи и на кру́гѣ святы́я Це́ркве Правосла́вныя пресвѣ́тло блиста́ющіи. Сла́ва бо всечестны́хъ по́двиговъ ва́шихъ во вся́ мíра концы́ протече́, исповѣ́даніе же святы́я вѣ́ры ва́шея всю́ вселе́нную облиста́. Сего́ ра́ди дерза́емъ приноси́ти ва́мъ сія́ убо́гая на́ша пѣ́нія:

Ра́дуйся, Они́симе, я́ко тѣсното́ю затво́ра пеще́рнаго въ простра́нная селе́нія ра́йскія проше́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко а́лчбою и жа́ждою насыще́ніе бесконе́чное лицезрѣ́нія Бо́жія улучи́лъ еси́. Ра́дуйся, Матѳе́е, я́ко за чистоту́ души́ и тѣ́ла да́ра проро́ческаго сподо́бленъ бы́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко кро́тостію и незло́біемъ высо́кихъ дости́глъ еси́. Ра́дуйся, Иса́іе, кла́дезю глубо́кій смире́нія; ра́дуйся, исто́чниче неизсяка́емый чудотворе́ній. Ра́дуйся, Авра́міе, сы́не свята́го трудолю́бія; ра́дуйся, Ни́фонте святи́телю, побо́рниче правосла́вія. Ра́дуйся, Сильве́стре, би́сере пречестны́й; ра́дуйся, Пи́мене, сосу́де Ду́ха Свята́го избра́нный. Ра́дуйся, Ону́фріе, язы́комъ молчали́вый, умо́мъ хвали́вый Бо́га; ра́дуйся, Анато́ліе, терпѣли́вый душе́ю, ра́зумомъ цѣлому́дренный.

Ра́дуйтеся, вси́ преподо́бніи отцы́ на́ши Пече́рскіи, всемíрніи свѣти́льницы, вели́кіи и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 6

Проповѣ́дницей на́мъ явля́ется честна́я десни́ца твоя́, Спиридо́не богопрія́тне, е́юже правосла́вныхъ ча́дъ твои́хъ поуча́еши, ка́ко пе́рсты слага́ти подоба́етъ во изображе́ніе креста́ свята́го на челѣ́, уста́ же расколоучи́телей загражда́еши, я́вѣ облича́я и́хъ непра́вое уче́ніе о перстосложе́ніи. Си́мъ бо о́бразомъ осѣни́въ себе́ кре́стнымъ зна́меніемъ, отоше́лъ еси́ ко Христу́, Ему́же предстоя́ моли́ся, да угаси́тъ безмѣ́рно горя́щую пе́щь страсте́й на́шихъ, да да́руетъ на́мъ и́стинное усе́рдіе славосло́вити Его́ непреста́нно во псалмѣ́хъ и пѣ́ніихъ духо́вныхъ въ се́й жи́зни, и въ бу́дущей да сподо́битъ на́съ пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ я́ко пресвѣ́тлое свѣти́ло богознамени́тая оби́тель ва́ша, отцы́ преподо́бніи, и всю́ зе́млю Ру́сскую благода́тію Бо́жіею просвѣти́: ю́же кро́вными по́ты воздвиго́сте и на ню́же благода́ть свы́ше моли́твами ва́шими и святы́ми по́двиги привлеко́сте, ревну́я бо поревнова́сте проро́честву во апо́столѣхъ Первозва́ннаго не солга́тися, е́же рече́: "на гора́хъ си́хъ возсія́етъ благода́ть Бо́жія и вѣ́ра умно́жится". Тѣ́мже ва́мъ, я́ко вино́вникомъ проро́чества о́наго зове́мъ:

Ра́дуйся, Аре́ѳо, я́ко Госпо́дь ми́лость Свою́ на тебѣ́ удиви́; ра́дуйся, я́ко Госпо́дь укра́денное бога́тство твое́ въ ми́лостыню тебѣ́ вмѣни́. Ра́дуйся, Ѳео́филе, ему́же земля́ бы́сть ло́жемъ, власяни́ца оде́ждою; ра́дуйся, Сисо́е, ему́же бдѣ́ніе бы́сть сно́мъ, сле́зы успокое́ніемъ. Ра́дуйся, Али́піе, ему́же а́нгели въ трудѣ́хъ свята́го иконописа́нія помо́щники бы́ша; ра́дуйся, Си́моне cвяти́тeлю, его́же святѣ́и ру́цѣ житія́ святы́хъ написа́ша и на́мъ на по́льзу душе́вную преда́ша. Ра́дуйся, Ни́коне, Анто́нія пе́рвый благоговѣ́йный учениче́; ра́дуйся, Ѳеодо́сія въ дѣ́лѣхъ монасты́рскихъ усе́рдный сотру́дниче и въ душеспаси́тельныхъ по́двизѣхъ рачи́тельный соуча́стниче. Ра́дуйся, Ѳеофа́не, я́ко тѣ́ло посто́мъ умертви́лъ еси́; ра́дуйся, Ониси́форе, я́ко ду́шу бдѣ́нными моли́твами оживи́лъ еси́. Ра́дуйся, Мака́ріе, я́ко за жи́знь святу́ю нетлѣ́ніемъ тѣ́ла отъ Го́спода почте́нъ бы́лъ еси́; ра́дуйся, Анаста́сіе, діа́коне благоговѣ́йный и страда́льче преди́вный.

Ра́дуйтеся, вси́ преподо́бніи отцы́ на́ши Пече́рскіи, всемíрніи свѣти́льницы, вели́кіи и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 7

Хотя́ преблагíй Госпо́дь страну́ на́шу благода́тію Свое́ю обогати́ти и да́ти о́бразъ хотя́щимъ спасти́ся, подви́же ва́съ Ду́хомъ Святы́мъ на вельми́ ско́рбное и богоуго́дное житіе́, и́мже удиви́сте не то́кмо человѣ́ковъ на земли́, но и а́нгеловъ на небеси́: вы́ бо, о, отцы́ богоно́сніи, въ пеще́рахъ заключи́вшеся, а́ки во гробѣ́хъ, всеусе́рдно въ теплотѣ́ се́рдца и души́, Еди́ному Бо́гу порабо́тасте, богокра́сно пою́ще пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́выя жи́зни и́ноческія отца́ми и учи́телями яви́стеся, я́же на Руси́ ниже́ именова́ся когда́, сію́ вы́ насади́сте и до́брѣ укорени́сте. Тѣ́мже безчи́сленная мно́жества мона́шествующихъ, послѣ́дующе душеспаси́тельнымъ стезя́мъ ва́шимъ, благода́рно ва́мъ воспѣва́ютъ:

Ра́дуйся, Авра́міе, я́ко Христа́ Го́спода все́ю душе́ю и се́рдцемъ возлюби́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко Его́ ра́ди и труды́ ве́ліи затво́ра пеще́рнаго подъя́лъ еси́. Ра́дуйтеся и вы́, двана́десять бра́тій прекра́сніи, я́ко це́рковь Бо́жія Ма́тере, небеси́ подо́бную, украси́ли есте́; ра́дуйтеся, я́ко за труды́ ва́ша дина́рій отъ Сы́на Ея́ Христа́ Бо́га, Ца́рство небе́сное воспрія́ли есте́. Ра́дуйся, Исаа́кіе, я́ко премно́гими страда́ніи діа́вольскую пре́лесть низложи́лъ еси́; ра́дуйся, Иліе́, я́ко воздержа́нія по́двиги и безстра́стія благода́тію обогати́лся еси́. Ра́дуйся младе́нче му́чениче Іоа́нне, я́ко кро́вь твою́ святу́ю непови́нно за Христа́ пролія́лъ еси́; ра́дуйся, Ни́коне, я́ко на крестѣ́ просте́ршему во́лею дла́ни Христу́, терпѣ́ніемъ и незло́біемъ вельми́ угоди́лъ еси́. Ра́дуйся святи́телю Ефре́ме, я́ко пчела́ со́тъ пресла́докъ, та́ко ты́ уста́въ студíйскій въ оби́тель Пече́рскую прине́слъ еси́; ра́дуйся, Ти́те блаже́нне, я́ко гнѣ́внаго бѣ́са смире́ніемъ попра́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко тму́ лука́выхъ де́моновъ дале́че отъ на́съ прогоня́еши; ра́дуйся, я́ко свѣ́тъ, е́же не гнѣ́ватися на бли́жняго, собо́ю на́мъ пролива́еши.

Ра́дуйтеся, вси́ преподо́бніи отцы́ на́ши Пече́рскіи, всемíрніи свѣти́льницы, вели́кіи и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 8

Стра́нное и пресла́вное чу́до благода́ти небе́сныя прояви́ся во о́чію всѣ́хъ вѣ́рныхъ: пеще́ра разбо́йниковъ въ хра́момъ Бо́жіимъ содѣ́лася; идѣ́же бо грѣ́хъ преизоби́лова, та́мо благода́ть пріумно́жися; идѣ́же те́рнъ беззако́нія укорени́ся, та́мо ке́дри рая́ Христо́ва возрасто́ша; идѣ́же бла́то смра́дное грѣха́ бя́ше, та́мо исто́чницы безсме́ртія воскипѣ́ша; идѣ́же сме́рть облада́ше, та́мо Госпо́дь воцари́ся. Див́ящеся измѣне́нію десни́цы Вы́шняго, зове́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Все́ ва́ше, преблаже́нніи отцы́, тща́ніе, жела́ніе и попече́ніе бя́ше, да всезло́бному ро́да христіа́нскаго врагу́ го́рдую главу́ попра́ти и сотре́ти, Го́спода же Іису́са Христа́ въ душа́хъ и тѣлесе́хъ ва́шихъ да возвели́чити и просла́вити. Сего́ ра́ди привѣ́тствуемъ ва́съ си́це:

Ра́дуйся, священному́чениче Лукіа́не, я́ко угото́вася тебѣ́ небе́сное жили́ще; ра́дуйся, я́ко страда́льцу, дарова́ся тебѣ́ несконча́емое ра́йское поко́ище. Ра́дуйся, Лавре́нтіе, я́ко суеты́ мірскíя избѣ́глъ еси́; ра́дуйся, я́ко къ общежитію́ съ мíромъ а́нгельскимъ восте́клъ eси́. Ра́дуйся, Пафну́тіе, я́ко, по́мня ча́съ сме́ртный, непреста́нно слези́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко при кончи́нѣ отъ а́нгеловъ утѣше́нія сподо́бился еси́. Ра́дуйся, Марти́ріе, я́ко за вели́кую чистоту́ и по́стническіе по́двиги да́ра цѣли́ти болѣ́зни сподо́бленъ бы́лъ еси́; ра́дуйся, Иларіо́не, я́ко ти́хостнымъ и кро́ткимъ нра́вомъ, по и́мени твоему́, кро́ткому Го́споду Іису́су благоугоди́лъ еси́. Ра́дуйся, кня́же Ѳео́доре, я́ко въ че́сть и во сла́ву Це́ркве Правосла́вныя мно́го потруди́лся еси́; ра́дуйся, Діони́сіе, я́ко - "вои́стину воскре́се Гоcпо́дь" - отъ преподо́бныхъ отце́въ въ де́нь Па́схи услы́шалъ еси́. Ра́дуйся, Аѳана́сіе, я́ко кра́сная мíра сего́ презрѣ́въ, бла́ту вмѣни́лъ еси́; ра́дуйся, святи́телю Ѳео́филе, па́стырю до́брый, я́ко за пасо́мыхъ тобо́ю и живо́тъ положи́ти гото́въ бы́лъ еси́.

Ра́дуйтеся, вси́ преподо́бніи отцы́ на́ши Пече́рскіи, всемíрніи свѣти́льницы, вели́кіи и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 9

Всѣ́мъ есте́ вся́, отцы́ преподо́бніи, небе́сная бо врачества́ предлага́ете на́мъ и къ безме́зднымъ лѣчба́мъ свои́мъ вся́ ны́ созыва́ете, не хитростьми́ человѣ́ческими, ни обяза́ньми, но дѣ́йствіемъ Свята́го Ду́ха душе́вныя и тѣле́сныя исцѣле́нія преесте́ственнѣ подае́те, е́же пріе́млюще оби́льно, ро́дъ вся́къ и во́зрастъ Благода́телю и Промысли́телю зове́тъ благода́рно: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíи многовѣща́нніи ри́торскими свои́ми язы́ки не возмо́гутъ досто́йно воспѣ́ти ва́шея святы́ни, тѣ́мъ па́че мы́, убо́зіи сло́вомъ и ра́зумомъ, кíими пѣ́сньми восхва́лимъ ва́съ, о отцы́, а́нгеломъ равноче́стніи? Оба́че, побужде́ни усе́рдіемъ и любо́вію я́же къ ва́мъ, дерза́емъ вѣнча́ти ва́съ си́ми недосто́йными похвала́ми:

Ра́дуйся, Зино́не, посто́мъ и мно́гими ины́ми по́двиги и́ноческаго житія́ свѣ́тло просія́вый; ра́дуйся, смире́ніемъ, кро́тостію и послуша́ніемъ зе́млю кро́ткихъ наслѣ́дивый. Ра́дуйся, Григо́ріе, я́ко зе́ліемъ, и́мже пита́лся еси́, здра́віе боля́щимъ препода́вый; ра́дуйся, Ипа́тіе, святы́мъ отце́мъ въ болѣ́знѣхъ со всеусе́рдіемъ послужи́вый и за сіе́ благода́ть Ду́ха исцѣля́ти неду́ги воспрія́вый. Ра́дуйтеся, отцы́ преподо́бніи, и́хже пречестнíи главы́ во здра́віе ду́шъ и тѣле́съ на́шихъ мѵ́ро источа́ютъ; ра́дуйтеся, и́хже пресвятíи ду́ши въ неизрече́ннѣй сла́вѣ Бо́жію престо́лу предстоя́тъ. Ра́дуйся, Моисе́е, я́ко моли́твами, посто́мъ и вери́гами стра́сти умертви́лъ еси́; ра́дуйся, Іо́сифе, я́ко врата́ми смире́ннаго и усе́рднаго послуша́нія въ вѣ́чный поко́й вше́лъ еси́. Ра́дуйся, Па́вле, я́ко николи́же въ пра́здности вре́мене препроводи́лъ еси́, тѣ́мже со тружда́ющимися и обремене́нными водвори́лся еси́; ра́дуйся, Сисо́е, я́ко чрезмѣ́рными по́двиги по́стничества не то́кмо человѣ́ковъ, но и а́нгеловъ удиви́лъ еси́. Ра́дуйтеся, Лео́нтіе и Геро́нтіе, я́ко изъ младе́нчества Христа́ возлюби́ли есте́; ра́дуйтеся, я́ко во о́трочествѣ въ по́двизѣхъ наста́вникомъ соравня́лися есте́.

Ра́дуйтеся, вси́ преподо́бніи отцы́ на́ши Пече́рскіи, всемíрніи свѣти́льницы, вели́кіи и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ мно́гихъ, всѣ́хъ обраще́нія и спасе́нія ми́лостивно ища́й, премилосе́рдный Христо́съ Бо́гъ на́шъ, други́хъ ва́съ отце́въ Еги́пта, Ѳиваи́ды и Палести́ны, - Руси́ прояви́, да ва́ми мно́гихъ вразуми́тъ и пока́жетъ ва́шимъ житіе́мъ пу́ть ко спасе́нію, въ че́мъ вы́ потру́ждшеся, до́брѣ преуспѣ́сте, въ невѣ́дѣніи су́щихъ Ева́нгельской и́стинѣ нелѣ́ностно поуча́я, къ правовѣ́рію приведо́сте и къ хране́нію Бо́жіихъ за́повѣдей и богоуго́дному и чи́стому житію́ сло́вомъ и дѣ́ломъ непреста́нно возбужда́сте, Бо́гу Помо́щнику пѣ́снь пою́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣно́ю тве́рдою и огражде́ніемъ крѣ́пкимъ бу́дите на́мъ, всехва́льніи отцы́, съ те́плою вѣ́рою, усе́рдіемъ и любо́вію къ ва́мъ прибѣга́ющимъ, огражда́юще на́съ проти́ву чу́вственныхъ и мы́сленныхъ враго́въ на́шихъ, да не убои́мся и́хъ, но да побѣжда́емъ тíи моли́твами ва́шими ко Христу́ Бо́гу, зову́ще съ благодаре́ніемъ къ ва́мъ си́це:

Ра́дуйся, Не́сторе, ни́жняя презрѣ́вый, вы́шняя же возлюби́вый; ра́дуйся, я́ко предъ кончи́ною Сама́го Го́спода Іису́са Христа́ со а́нгелы ви́дѣти сподо́бивыйся. Ра́дуйся, Ѳео́доре, я́ко хране́ніе усто́мъ свои́мъ положи́лъ еси́; ра́дуйся, Па́мво исповѣ́дниче, бо́ги язы́ческія прокля́вый, и́мя же Го́спода небесе́ и земли́ исповѣ́давый. Ра́дуйся, Софро́ніе, затво́ромъ крѣ́пкимъ и желѣ́зомъ тѣ́ло стѣсни́вый, душе́ю же и умо́мъ со псалмопѣ́ніемъ къ небеси́ непреста́нно пари́вый; ра́дуйся, Панкра́тіе, я́ко боля́щимъ благода́тію Ду́ха Свята́го исцѣле́нія источа́еши. Ра́дуйся, Анато́ліе, я́ко ду́хи лука́выя отъ приходя́щихъ къ тебѣ́ съ вѣ́рою прогоня́еши; ра́дуйся, Марда́ріе, нищеты́ и нестяжа́нія люби́телю. Ра́дуйся, Аммо́не, дре́внимъ отце́мъ святы́мъ въ по́двизѣхъ всеусе́рдный подража́телю; ра́дуйся, Піо́ре, стра́сти тѣле́сныя огне́мъ воздержа́нія попали́вый. Ра́дуйся, Марти́ріе, добродѣ́тельнымъ нра́вомъ ду́шу просвѣти́вый; ра́дуйся Ру́ѳе, во о́бразъ житіе́мъ свои́мъ по́стникомъ и подви́жникомъ бы́вый.

Ра́дуйтеся, вси́ преподо́бніи отцы́ на́ши Пече́рскіи, всемíрніи свѣти́льницы, вели́кіи и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе вся́кое хвале́бное побѣжда́ется мно́жествомъ пресла́вныхъ ва́шихъ по́двиговъ и трудо́въ чрезмѣ́рныхъ, превосходя́щихъ житіе́ человѣ́ческое, но а́нгельскому подо́бное, тѣ́мже и похвала́мъ отъ а́нгелъ па́че, а не отъ человѣ́къ ва́мъ приноси́мымъ бы́ти досто́яше, оба́че усе́рдное на́ше ви́дяще произволе́ніе, съ вѣ́рою и любо́вію приноси́мое на́ми пріими́те пѣ́ніе и испроси́те на́мъ оставле́ніе грѣхо́въ, и да въ до́бромъ исправле́ніи и покая́ніи сконча́емъ вре́менное сіе́ житіе́ на́ше, въ вѣ́чнѣмъ же да сподо́бимся моли́твами ва́шими пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣ́тъ ва́мъ незаходи́мый возсія́ возненави́дѣвшимъ страсте́й тму́, уго́дницы Бо́жіи пресла́вніи: весе́ліе же несконча́емое воспрія́ ва́съ, до́брый по́двигъ со тща́ніемъ сконча́вшихъ. Тѣ́мже предстоя́ще престо́лу Христо́ву, помина́йте на́съ, пою́щихъ ва́мъ сія́:

Ра́дуйся, Евфроси́ніе, го́рняго Іерусали́ма дщи́ пречестна́я; ра́дуйся, до́льняго Іерусали́ма, на́шею гра́да Кíева, ма́ти пресвѣ́тлая. Ра́дуйся, Іуліанíе дѣ́во, ли́ліе прекра́сная, произро́стшая въ земно́мъ Христо́вомъ са́дѣ; ра́дуйся, процвѣ́тшая въ небе́сномъ Его́ вертогра́дѣ. Ра́дуйся, Мака́ріе священному́чениче, я́ко до сме́рти вѣ́ренъ па́стырь бы́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко пре́жде, не́же прія́ти ти́ престо́лъ на земли́ чу́вственный, на престо́лы мы́сленныя предпосла́лся еси́. Ра́дуйся, Кассіа́не, затво́рниче ди́вный; ра́дуйся, Арсе́ніе, я́ко за богоуго́дные вре́менные, вѣ́чно отъ Христа́ упоко́енъ еси́. Ра́дуйся, Евѳи́міе, я́ко поще́нія ра́ди твоего́ вели́каго и немо́лчнаго славосло́вія Бо́гу, ра́йскихъ сла́достей насыща́ешися и со а́нгелы пое́ши; ра́дуйся, Веніами́не, я́ко разда́въ имѣ́нія твоя́, на ло́нѣ Авраа́ма почива́еши. Ра́дуйся, Ти́те, я́ко земна́го царя́ во́инство оста́вилъ еси́, да небе́сному Царю́ хра́брѣйшій во́инъ бу́деши; ра́дуйся, Ахи́ло, я́ко отъ ю́ности распя́лся еси́ житію́ и страсте́мъ, да распе́ншагося во́лею на крестѣ́ Христа́ пріобря́щеши.

Ра́дуйтеся, вси́ преподо́бніи отцы́ на́ши Пече́рскіи, всемíрніи свѣти́льницы, вели́кіи и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 12

Благода́тію Всеми́лостиваго и Всеще́драго Бо́га житіе́мъ равноа́нгельнымъ пожи́сте на земли́, отцы́ духоно́сніи, чудеса́ мно́ги содѣ́ясте, хра́мъ Пречи́стѣй Госпожѣ́ Дѣ́вѣ Богоро́дицѣ пречу́денъ созда́сте и я́ко невѣ́сту прекра́сну зла́томъ, сребро́мъ и ка́меніемъ многоцѣ́ннымъ украси́сте, въ о́ньже лю́діе отъ всея́ вселе́нныя приходя́щіи, восхваля́ютъ о ва́съ Христа́ Бо́га, пою́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще ва́ше безмо́лвное житіе́, похваля́емъ по́двиги ва́ша: по́стъ, моли́твы, сле́зы, колѣнопреклоне́нія, всенощны́я бдѣ́нія, пло́ти умервщле́нія, ду́ха сокруше́ніе, долулега́нія, смире́ніе, кро́тость, молча́ніе, терпѣ́ніе, нищету́, нeстяжа́ніе и вся́ та́ чте́мъ, я́же любве́ ра́ди Христо́вы подъя́сте, та́ко воспѣва́юще:

Ра́дуйтеся, Паи́сіе и Мерку́ріе, я́ко въ неразлу́чнѣй жи́зни и единоду́шнѣй любве́ бра́тской пожи́сте на земли́; ра́дуйтеся, я́ко еди́ною жи́знію и ра́достію вку́пѣ наслажда́етеся со Христо́мъ и на небеси́. Ра́дуйся, Мака́ріе, и́бо я́ко Самуи́лъ въ ю́нѣмъ во́зрастѣ въ служе́ніе Го́споду предназна́ченъ бы́лъ еси́; ра́дуйся, Пи́мене, и́бо я́ко пшени́ца гу́мна Христо́ва, въ жи́тницы небе́сныя предопредѣле́нъ бы́лъ еси́. Ра́дуйся, Силуа́не, я́ко на кри́лѣхъ поста́ и моли́твы къ Бо́гу возлетѣ́лъ еси́; ра́дуйся, Агаѳо́не, я́ко на плещѣ́хъ добродѣ́телей высо́кихъ въ го́рнія подъя́тъ бы́лъ еси́. Ра́дуйся, Заха́ріе, я́ко бѣсо́мъ стра́шенъ бы́лъ еси́, а́нгеломъ же собесѣ́дникъ яви́лся еси́, съ ни́ми же и ко престо́лу Тро́ицы Пресвяты́я воспари́лъ еси́; ра́дуйся, Ло́нгине, я́ко путе́мъ у́зкимъ пра́во ше́ствовалъ еси́, и́мже и рая́ Бо́жія доспѣ́лъ еси́. Ра́дуйся, Игна́тіе, кня́же пресвѣ́тлый пеще́рнаго гра́да; ра́дуйся, па́стырю преподо́бный богоизбра́ннаго ста́да. Ра́дуйся, му́чениче младе́нче, я́ко за Христа́ отъ Ирода безчеловѣ́чнаго ча́шу сме́рти испи́вый; ра́дуйся, зе́млю восто́ка кро́вію освяти́вый и на́шу страну́ прише́ствіемъ твои́мъ благослови́вый.

Ра́дуйтеся, вси́ преподо́бніи отцы́ на́ши Пече́рскіи, всемíрніи свѣти́льницы, вели́кіи и пресла́вніи чудотво́рцы.

Конда́къ 13

О, всеблаже́нніи и вся́кихъ похвале́ній превы́сшіи, преподо́бніи отцы́ на́ши Пече́рскіи, пріими́те сіе́ ма́лое ва́мъ приноше́ніе, я́коже и Госпо́дь прія́тъ двѣ́ ле́птѣ вдови́цы, и не возгнуша́йтеся моле́ніемъ на́шимъ, я́ко и Христо́съ не возгнуша́ся лобза́нія блудни́цы, но сподо́бите на́съ хода́тайствомъ ва́шимъ ко Го́споду въ до́бромъ исправле́ніи и покая́ніи сконча́ти житіе́ сіе́ и съ моли́твою во устѣ́хъ, въ се́рдцѣ и душѣ́ отойти́ отъ сея́ вре́менныя жи́зни къ вѣ́чнѣй, и предста́ти престо́лу Всевы́шняго, идѣ́же вы́ предстоите́ со арха́нгелы и а́нгелы и со все́ми святы́ми, пѣ́снь пою́ще: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва ко преподо́бнымъ отце́мъ Пече́рскимъ

О, преподо́бніи и богоно́сніи отцы́ на́ши Анто́ніе и Ѳеодо́сіе, и вси́ преподо́бніи Пече́рскіи, свѣти́ла земна́я пресвѣ́тлая, отъ те́мныхъ мѣ́стъ пеще́рныхъ въ земли́ Ру́сской сла́вно просія́вшіи, и сію́ мно́гими свѣтоза́рными ангелонра́внаго ва́шего житія́ звѣзда́ми онебеси́вшіи, всю́ же вселе́нную высо́кихъ добродѣ́телей свѣтлостьми́ и чуде́съ Боже́ственныхъ блиста́ньми удиви́вшіи, и ны́нѣ сме́ртнымъ за́падомъ пло́тски на вре́мя во гро́бъ заше́дше, душа́ми со Христо́мъ, Со́лнцемъ пра́вды, су́ще пра́ведницы, просвѣща́етеся, я́ко со́лнце во Ца́рствіи небе́снѣмъ. Идѣ́же моли́твенніи ва́ша къ Бо́гу Свѣ́ту лучи́ о оте́чествѣ свое́мъ простира́юще, не забу́дите и ны́, всегда́шнія своя́ моли́твенники, въ нощи́ страсте́й и скорбе́й пребыва́ющія, свы́ше благода́тными призира́ти осія́ніи, я́ко да во свѣ́тѣ добродѣ́тельнаго ва́шего житія́ пра́во ходя́ще, сподо́бимся зрѣ́ти свѣ́тъ неприкоснове́нныя сла́вы Бо́жія, хва́ляще Его́ ку́пно съ ва́ми въ несконча́емыя вѣ́ки. Ами́нь.

Моли́тва ина́я

О, преблаже́нніи, присносла́вніи, преподо́бніи отцы́, святíи первонача́льницы Пече́рскіи, Анто́ніе и Ѳеодо́сіе, свы́ше Бо́гомъ дарова́нніи, дво́ице благода́тная, сою́зомъ соверше́нства, любо́вію къ Бо́гу и бли́жнему соедине́нная, не то́чію въ жи́зни се́й вре́менной друголю́бнѣ труди́вшіися о по́льзѣ душе́вной и́ночествующихъ и въ мíрѣ благоче́стно живу́щихъ, но и по отше́ствіи свое́мъ въ жи́знь вѣ́чную обѣща́вшіися посо́бствовати всѣ́мъ и моли́тися ко Го́споду Бо́гу и Пресвятѣ́й Богоро́дице о спасе́ніи всѣ́хъ, наипа́че грѣ́шниковъ, отъ ни́хже пе́рвый е́смь а́зъ. Къ ва́мъ, уго́дникомъ Бо́жіимъ и Пресвяты́я Богоро́дицы, я́ко и́стиннымъ хода́таемъ спасе́нія, притека́я, смире́нно молю́ся: предста́ните мнѣ́ въ по́мощь, у́зами грѣхо́въ свя́занному, и помоли́теся о мнѣ́, ку́пно же и всѣ́хъ наслѣ́дниковъ богоуго́днаго ва́шего житія́ и снаслѣ́дниковъ Ца́рствія небе́снаго подви́гните на многомогу́щія моли́твы, всѣ́хъ бо ва́съ, недосто́йный, призыва́ти на заступле́ніе дерза́ю, жела́я отъ всѣ́хъ грѣхо́въ мои́хъ ва́ми свобожде́ніе получи́ти. Вси́ преподо́бніи отцы́ Пече́рскіи, богоуго́дно труди́вшіися и нетлѣ́нно въ пеще́рахъ почива́ющіи, святíи іера́рси, священнонача́льницы, священнои́ноцы, по́стницы, му́ченицы, дѣ́вственницы, чудотво́рцы, вы́ есте́ ро́дъ избра́нъ, ца́рское свяще́ніе, язы́къ свя́тъ, лю́діе обновле́нія, извѣсти́теліе добродѣ́телей изъ тмы́ тлѣ́нныя сея́ жи́зни Призва́вшаго ва́съ въ чу́дный свѣ́тъ; ва́съ бо ни земля́ потаи́ла е́сть, а́ще же кíихъ и потаи́ла, подъ спу́домъ почива́ющихъ, но, вѣ́рую, я́ко всѣ́хъ не́бо прія́ло е́сть, и я́ко сла́вы ва́шея исповѣ́сти, та́ко и име́нъ ва́шихъ исчести́ ми не возмо́жно, мно́жеству бо звѣ́здному уподо́бистеся, ра́звѣ Са́мъ, исчита́яй мно́жество звѣ́здъ и всѣ́мъ и́мъ имена́ нарица́яй, исповѣ́данный отъ ва́съ на земли́ Ца́рь сла́вы, Христо́съ, всѣ́хъ ва́съ, преподо́бныхъ Свои́хъ, по и́мени напи́санныхъ на небесѣ́хъ, исчита́етъ и соверше́нно исповѣ́дуетъ предъ Отце́мъ Свои́мъ Небе́снымъ. Помози́те мнѣ́, грѣ́шному, въ сокруше́ніи и смире́ніи се́рдца моего́ припа́дая, молю́ся ва́мъ, свѣ́тъ су́ще мíру и свѣти́льницы, изъ-подъ спу́да пеще́рнаго поста́влени душа́ми на свѣ́щницѣ небе́сномъ, осіява́йте мя́, омраче́ннаго навѣ́ты вра́жіими, свѣ́томъ благода́ти свы́ше, да въ не́мъ ходя́щъ, не преткну́ о ка́мень ноги́ моея́. Вы́ есте́ сосу́ди, въ че́сть избра́нніи, испо́лненніи благода́ти Бо́жія оби́льно, молю́: сподо́бите мя́, грѣ́шнаго, отъ исполне́нія ва́шего прія́ти. Вы́ есте́ со́ль земли́, а́зъ же е́смь земля́, бу́дите мнѣ́ со́лію, соблюда́юще всецѣ́ло ду́шу и тѣ́ло мое́ отъ согни́тія грѣхо́внаго. Вси́ вы́, преподо́бніи Пече́рскіи, вра́чеве благода́тніи, исцѣля́ющіи вся́къ неду́гъ и вся́ку я́зю въ лю́дехъ, молю́ся ва́мъ, святíи: исцѣли́те и моя́ душе́вныя и тѣле́сныя я́звы, да досто́йно прославля́ю Бо́га въ души́ и тѣлеси́ мое́мъ, всѣ́хъ ва́съ во все́мъ благодаря́. Вы́ бы́сте а́лчущіи и жа́ждущіи пра́вды, ны́нѣ же блаже́ннаго обѣ́да въ Ца́рствіи Бо́жіи досто́йно насыща́етеся. Смире́нно колѣ́на се́рдца моего́ преклоня́я, молю́ ва́съ: подади́те и мнѣ́, а́лчущему и жа́ждущему, тоя́жде благода́ти, поне́ отъ крупи́цъ па́дающихъ отъ трапе́зы ва́шея, и насыти́те ду́шу мою́ тщу́ и ду́шу а́лчущу испо́лните бла́гъ. О, всеще́дріи госпо́діе! всѣ́хъ ва́съ до́брый Па́стырь пасе́тъ, и ничто́же ва́съ уже́ лиши́тъ. Ва́шими благопрія́тными моли́твами содѣ́лайте, да и мене́, а́ще и недосто́йнаго, ничто́же лиши́тъ бла́го; мо́жете бо, преподо́бніи вси́, всѣ́мъ вся́ о укрѣпля́ющемъ всѣ́хъ ва́съ Іису́сѣ Христѣ́. Бу́дите, уго́дницы Бо́жіи, и мнѣ́, окая́нному, вси́ вся́, да съ про́чіими всѣ́ми и мене́, къ ва́мъ всеусе́рдно притека́ющаго, приобря́щете. Аще бо мно́го мо́жетъ моли́тва еди́наго пра́веднаго, поспѣшеству́емая во благо́е, кольми́ па́че ва́съ, пра́ведныхъ и преподо́бныхъ мно́гихъ, мо́гутъ моли́твы вся́ у всеми́лостиваго Бо́га. Не два́ или́ тріе́ во и́мя Христо́во со́брани есте́, и не два́ совѣща́стеся на земли́ проси́ти во и́мя Христо́во Отца́ Небе́снаго, но ве́ліе мно́жество ва́съ, о преподо́бніи! Помоли́теся о мнѣ́, еди́номъ отъ грѣ́шныхъ, а́зъ же вѣ́рую, я́ко Бо́гъ, прославля́емый въ совѣ́тѣ всѣ́хъ ва́съ, преподо́бныхъ Свои́хъ, услы́шитъ проше́ніе со́бранныхъ и совѣща́нныхъ во и́мя Его́. Изгуби́хъ, окая́нный, грѣхопаде́ньми мои́ми благода́ть Бо́жію, вы́, святíи Пече́рскіи, мно́жествомъ свои́мъ поищи́те, молю́, вои́стинну обря́щете. Увы́ мнѣ́! затворе́ны предо мно́ю, недосто́йнымъ, две́ри милосе́рдія, вы́, преподо́бніи уго́дницы Бо́жіи, вси́ потолцы́те, и отве́рзутся ра́ди ва́съ мнѣ́, грѣ́шному, я́ко да и а́зъ къ ва́шему мно́жественному числу́, съ бо́льшею ва́шею сла́вою, ва́шими святы́ми моли́твами, причте́нъ бы́ти сподо́блюся. О достохва́льніи, преподо́бніи отцы́ Пече́рскіи! вы́ есте́ ра́дованіе Царя́ Небе́снаго, вы́ благопрія́тная же́ртва Вы́шняго, вы́ гра́ждане но́ваго Іерусали́ма, вы́ наслѣ́дницы Ца́рствія Бо́жія! Та́ко бо вси́ теко́сте, я́ко и жела́емое пости́гнусте. Молю́, и мои́мъ нога́мъ благо́е тече́ніе въ пути́ за́повѣдей Госпо́днихъ содѣ́лайте и жела́емое пости́гнути грѣ́шнаго мене́ сподо́бите ва́шими многомо́щными хода́тайствы, да вше́дъ въ до́мъ Ца́рствія вѣ́чнаго, возра́дуюся и возвеселю́ся, благодаря́ всѣ́хъ ва́съ, преподо́бныхъ, о таково́й любви́ ва́шей ко бли́жнему, и ку́пно съ ва́ми восхвалю́ и возвели́чу во хвале́ніи Еди́наго въ Тро́ицѣ Пресвятѣ́й, отъ всея́ тва́ри на небеси́ и на земли́ хвали́маго, благослови́маго и покланя́емаго Всеми́лостиваго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, съ Пречи́стою и Присноблаже́нною Дѣ́вою Богоро́дицею, ны́нѣ, и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 2

Егда́ снидо́сте во гро́бы, и самѣ́хъ себе́ заключи́сте, тогда́, стра́сти умертви́вше плотскíя, спогребо́стеся Христу́, богоно́сніи, и діа́вольскія въ подзе́мныхъ разруши́сте огра́ды, сего́ ра́ди а́нгели вѣнцы́ съ небе́съ ва́мъ подаю́тъ.

Конда́къ, гла́съ 8

Отцы́ всечестнíи, ли́че богокра́сный, чуде́съ мно́гихъ исто́чницы, мѵ́ро источа́ющіи, сокро́вища краснобога́тная Госпо́дня, въ земли́ сокрове́нная, не преста́йте, мо́лимъ вы́, о на́съ моли́тися ко Го́споду, да зове́мъ ва́мъ: ра́дуйтеся, всему́ мíру свѣти́льницы.

Велича́ніе

Велича́емъ ва́съ, преподо́бніи отцы́ на́ши Пече́рскіи, и чте́мъ святу́ю па́мять ва́шу, вы́ бо мо́лите о на́съ Христа́, Бо́га на́шего.