Акафист Воскресению Христову

Конда́къ 1

Возбра́нный Воево́до и Го́споди, вѣ́чныя сме́рти побѣди́телю, я́ко изба́влься отъ духо́внаго умерщвле́нія, похва́льная воспису́ю Ти́, возсо́зданный Тобо́ю, ра́бъ Тво́й. Ты́ же, я́ко имѣ́яй побѣ́ду надъ сме́ртію, отъ сме́рти грѣхо́вныя свободи́ на́съ, зову́щихъ:

Іису́се воскре́сшій, воскреси́ ду́ши на́ша!

Икосъ 1

Ангели воскресе́ніе Твое́, Христе́ Спа́се, непреста́нно пою́тъ на небесѣ́хъ, и на́съ на земли́ сподо́би чи́стымъ се́рдцемъ воспѣ́ти Тебѣ́ си́це:

Іису́се непостижи́мый, всѣ́хъ вѣ́рныхъ просвѣща́яй, просвѣти́ и мя́ заблу́дшаго. Іису́се воскре́сшій, всѣ́хъ Собо́ю оживля́яй, оживи́ мя уме́ршаго грѣхми́. Іису́се, на не́бо вознесы́йся и вознося́й на Тя́ надѣ́ющихся, совознеси́ и мя́ до́лу прекло́ннаго. Іису́се, сѣдя́й одесну́ю Отца́ и раздѣля́яй сла́ву съ лю́бящими Тя́, не лиши́ мя сла́вы Твоея́. Іису́се, хотя́й пріити́ суди́ти живы́мъ и ме́ртвымъ, не осуди́ мя по дѣло́мъ мои́мъ, но сотвори́ со мно́ю по ми́лости Твое́й.

Іису́се воскре́сшій, воскреси́ ду́ши на́ша!

Конда́къ 2

Ви́дя па́дшихъ человѣ́ковъ, Го́споди, Ты́ вочеловѣ́чився совоскреси́лъ еси́ всѣ́хъ и, воскреси́въ, дарова́лъ вся́ потре́бная ко спасе́нію: си́це и мене́ умерщвле́ннаго грѣхми́ оживи́, зову́ща: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ не постига́етъ та́йны Боже́ственныя, ка́ко Исто́чникъ жи́зни воскреса́етъ, умерщвля́я сме́рть? Сего́ ра́ди, то́чію се́рдцемъ испыту́юще ра́дость воскресе́нія и то́ю просвѣща́еми, со гла́сомъ весе́лія духо́внаго взыва́емъ Ти́ си́це:

Іису́се, входя́й две́ремъ заключе́ннымъ, вни́ди въ до́мъ души́ моея́. Іису́се, срѣ́тивый ученики́ на пути́, сря́щи и мя́ на пути́ се́й жи́зни. Іису́се, воспламени́вый сердца́ и́хъ Твои́ми словесы́, воспламени́ и мое́ хла́дное се́рдце. Іису́се, да́вый Себе́ позна́ти въ преломле́ніи хлѣ́ба, да́ждь ми́ позна́ти Тя́ въ Боже́ственнѣй Евхари́стіи. Іису́се, обѣща́вый Ду́ха Свята́го ученико́мъ Твои́мъ, ниспосли́ и мнѣ́ Сего́ Ду́ха Утѣ́шителя отъ Отца́.

Іису́се воскре́сшій, воскреси́ ду́ши на́ша!

Конда́къ 3

Си́лою Боже́ственною воскреси́вый Ла́заря, воскреси́ и мене́ истлѣ́вшаго страстьми́ и многолѣ́тно лежа́щаго во гро́бѣ нераска́янія, да возста́въ по гла́су Твоему́, воспою́ спаса́емый: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́яй вла́сть надъ сме́ртію, изъ а́да ду́ши воззва́лъ еси́, Іису́се. Воззови́ и мене́ изъ глубины́ грѣхо́вныя, да и а́зъ, очи́стивъ чу́вствія, блиста́ющу Ти́ во свѣ́тѣ непристу́пнѣмъ, ра́достно воспою́ побѣ́дную пѣ́снь та́ко:

Іису́се, сме́рти побѣди́телю, побѣди́ моя́ злы́я стра́сти. Іису́се, жи́зни пода́телю, да́ждь ми́ жи́знь спаси́тельную. Іису́се, исто́чниче ра́дости, возвесели́ се́рдце мое́ во и́стинѣ Твое́й. Іису́се, пятію́ хлѣ́бы пя́ть ты́сящъ насы́тивый, хлѣ́бомъ небе́снымъ напита́й мя́. Іису́се, наде́ждо па́дшихъ, изми́ мя изъ ро́ва зо́лъ мои́хъ.

Іису́се воскре́сшій, воскреси́ ду́ши на́ша!

Конда́къ 4

Бу́ря страсте́й смуща́етъ и потопля́етъ мя́, но молю́ Тя́ Іису́се, я́ко Петру́, простри́ ми ру́ку по́мощи и, си́лою воскресе́нія Твоего́ воздви́гнувъ мя́, научи́ воспѣва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шаще ра́достную вѣ́сть воскресе́нія Твоего́, Іису́се, небеса́ досто́йно веселя́тся, земля́ же ра́дуется; и мы́ пра́зднующе вѣ́чное весе́ліе, дерза́емъ взыва́ти Тебѣ́ си́це:

Іису́се, сѣдя́й во свѣ́тѣ непристу́пнѣмъ, бу́ди досту́пенъ всѣ́мъ по милосе́рдію Твоему́. Іису́се, любя́й созда́нія Твоя́, не забу́ди и мене́ послѣ́дняго. Іису́се, влекíй къ Себѣ́ сердца́, смягчи́ и мое́ окая́нное се́рдце. Іису́се, вся́ блага́я проше́нія исполня́яй, испо́лни и мое́ проше́ніе, во е́же па́че всего́ люби́ти Тя́. Іису́се, вся́ку ка́плю сле́зную пріе́мляй, не отри́ни и мои́хъ моле́ніи.

Іису́се воскре́сшій, воскреси́ ду́ши на́ша!

Конда́къ 5

Богопрія́тная жи́знь источа́ется отъ Тебе́, о Іису́се Сы́не Бо́га жива́го! Сего́ ра́ди молю́ Тя́, да не погуби́тъ мя́ человѣкоубíйца и да не загради́тъ уста́ моя́, вопію́щая Тебѣ́: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше ду́хомъ воскре́сшаго Го́спода, пріиди́те, пи́во піе́мъ но́вое, не отъ ка́мене исте́кшее, но отъ исто́чника нетлѣ́ннаго и живоно́снаго гро́ба Спаси́теля, и́мже безпло́дную зе́млю ду́шъ на́шихъ одожди́въ, научи́ всѣ́хъ пѣ́ти Ему́ си́це:

Іису́се, напая́яй на́съ Свое́ю Кро́вію, да́руй мнѣ́ неоску́дно пріима́ти пречестну́ю Кро́вь сію́. Іису́се, ниспосыла́яй до́ждь на пра́ведныя и грѣ́шныя, ороси́ и мя́ къ плодоноше́нію духо́вному. Іису́се, не возгнуша́выйся грѣ́шницы пока́явшіяся, да́ждь и мнѣ́ но́зѣ Твои́ омы́ти слеза́ми благодаре́нія. Іису́се, рекíй Ѳомѣ́: "блаже́ни не ви́дѣвшіи, но вѣ́ровавшіи", да́ждь ми́ вѣ́ру нелицемѣ́рную. Іису́се, рекíй: "ищи́те и обря́щете", да́руй ми́ обрѣсти́ Тя́ еди́наго на потре́бу.

Іису́се воскре́сшій, воскреси́ ду́ши на́ша!

Конда́къ 6

Проповѣ́дуяй въ ду́сѣ неумолка́ющаго ра́дованія Твое́ живоно́сное воскресе́ніе, Іису́се Бо́же мо́й, да бу́ду и а́зъ грѣ́шный прича́стникъ сего́ воскресе́нія, поя́ Тебѣ́ непреста́нно въ го́рнемъ Іерусали́мѣ: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́вый всему́ мíру воскресе́ніемъ Свои́мъ Госпо́дь Іису́съ Христо́съ, ны́нѣ вся́ исполня́етъ свѣ́та, не́бо же и зе́млю и преиспо́дняя; да пра́зднуетъ у́бо вся́ тва́рь Христо́во воста́ніе, въ не́мже утвержда́еми вопіе́мъ си́це:

Іису́се, вся́ исполня́яй свѣ́томъ Твои́мъ, просвѣти́ и мои́ омраче́нныя о́чи. Іису́се, не́бо и зе́млю сочета́вый, возведи́ мя отъ земли́ на не́бо. Іису́се, снизше́дый свѣ́томъ Божества́ въ преиспо́дняя, сни́ди въ преиспо́днюю души́ моея́. Іису́се, изведы́й изъ темни́цъ а́довыхъ ожида́вшія Тя́ ду́ши, изведи́ и мя́ грѣ́шнаго изъ мра́ка уны́нія, я́ко живо́тъ мо́й а́ду прибли́жися. Іису́се, всѣ́мъ простира́яй пречи́стѣи ру́цѣ Твои́, объими́ и мя́ окая́ннаго.

Іису́се воскре́сшій, воскреси́ ду́ши на́ша!

Конда́къ 7

Хотя́й откры́ти си́лу Божества́ Своего́, Госпо́дь покрыва́ется печа́тію Каіа́фы, да не наруши́въ о́ныя предъ стрегу́щими, побѣдоно́сно воста́нетъ и научи́тъ пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Ди́вно и непости́жно е́сть, ка́ко вчера́ спогребы́йся Тебѣ́, Христе́, дне́сь совостаю́ ду́хомъ, Тебѣ́ воскре́сшему, и воспѣва́ю та́ко:

Іису́се воскре́сшій, всѣ́мъ ту́не жи́знь подава́яй, окрили́ у́мъ мо́й, да Тебѣ́ послѣ́дствуетъ. Іису́се, освяти́вый зе́млю Твои́ми стопа́ми, освяти́ мы́сль мою́, къ Тебѣ́ вознося́щуюся. Іису́се, не возбрани́вый начерта́ти пречи́стый о́бразъ Тво́й, да́ждь и мнѣ́ имѣ́ти вы́ну въ души́ мое́й о́бразъ Твоего́ воскресе́нія. Іису́се, прія́вый двѣ́ ле́птѣ вдови́цы, пріими́ отъ мене́ пѣ́снь сію́. Іису́се, не осуди́вый блудни́цы, но на пу́ть и́стины наста́вивый ю́, не осуди́ и мои́хъ нечи́стыхъ у́стъ, въ пѣснопѣ́ніи Тя́ лобыза́ющихъ.

Іису́се воскре́сшій, воскреси́ ду́ши на́ша!

Конда́къ 8

Стра́нно Бо́га вочеловѣ́чшася и воскре́сша мы́сленно ви́дяще, вся́кое жите́йское отложи́мъ попече́ніе, я́ко да Царя́ всѣ́хъ подъи́мемъ и воспое́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь бы́лъ еси́ любо́вь къ па́дшимъ человѣ́комъ, о Іису́се, и поста́вилъ еси́ на боже́ственнѣй стра́жи богоглаго́ливаго Авваку́ма, да пока́жетъ свѣтоно́сна а́нгела, я́сно глаго́люща о воскресе́ніи Твое́мъ. Тѣ́мже и мы́ зове́мъ Тебѣ́ си́це:

Іису́се, стрего́мый во́инами, посли́ па́ки а́нгела храни́теля на стра́жу души́ моея́, его́же а́зъ отгоня́ю грѣхи́ мои́ми. Іису́се, ослѣпи́вый о́чи стрегу́щимъ Тя́ блиста́ніемъ Божества́, отврати́ о́чи мои́ отъ суеты́ и просвѣти́ къ позна́нію и́стины. Іису́се, вопроша́вый апо́стола Петра́, "лю́биши ли Мя́?", да́ждь мнѣ́ имѣ́ти о́бразъ любве́ его́. Іису́се, прости́вый тому́ апо́столу отрече́ніе, прости́ и мнѣ́ ежеча́сныя отрече́нія отъ повелѣ́ній Твои́хъ. Іису́се, да́вый вла́сть вяза́ти и рѣши́ти, разрѣши́ мя отъ непра́вдъ мои́хъ.

Іису́се воскре́сшій, воскреси́ ду́ши на́ша!

Конда́къ 9

Все́ естество́ человѣ́ческое Тобо́ю воспрія́тое просла́вися воскресе́ніемъ Твои́мъ, Іису́се, и сего́ ра́ди да́руеши тѣлесе́мъ нетлѣ́ніе. Тѣ́мже мы́, ви́дяще сіе́ зна́меніе въ оста́нцѣхъ святы́хъ, вопіе́мъ со умиле́ніемъ: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи богоглаго́ливіи у́тренюютъ ду́хомъ, срѣта́я Тя́ исходя́ща изъ гро́ба, и вмѣ́сто мѵ́ра прино́сятъ Ти́ пѣ́снь я́ко Со́лнцу пра́вды и Влады́цѣ, съ ни́ми же на́ша моли́твы пріими́ сицевы́я:

Іису́се, пріе́мый мѵ́ро на Тя́ излія́нное, пріими́ и мно́ю излія́нная славосло́вія. Іису́се, Со́лнце и́стины, просвѣти́ ду́шу мою́. Іису́се, ры́бари содѣ́лавый ловцы́ человѣ́ковъ, улови́ и мою́ злу́ю во́лю въ Твое́ послуша́ніе. Іису́се, изъ Са́вла содѣ́лавый первоверхо́внаго апо́стола, вразуми́ и мя́ заблужда́ющаго. Іису́се, моли́твами апо́стола сего́ и всѣ́хъ святы́хъ Твои́хъ, пощади́ мя́ грѣ́шнаго.

Іису́се воскре́сшій, воскреси́ ду́ши на́ша.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́й ро́дъ человѣ́ческій Іису́се, снизше́лъ еси́ на зе́млю и Бо́гъ сы́й воспрія́лъ еси́ не́мощи на́ша, да и въ ни́хъ яви́тся си́ла Твоя́, подвиза́ющая пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Царю́ воскре́сшій, Іису́се Христе́, Спаси́телю на́шъ! Ты́, снизше́дый въ преиспо́дняя земли́ и сокруши́вый вереи́ вѣ́чныя, содержа́щія свя́занныя ду́ши, свободи́ и мене́ отъ у́зъ грѣха́, взыва́юща Тебѣ́ си́це:

Іису́се, вручи́вый возлю́бленнаго ученика́ Ма́тери Твое́й, вручи́ и мя́ спаси́тельному Ея́ смотре́нію. Іису́се, страда́нія Ма́тере Твоея́ обрати́вый въ ра́дость, да́ждь и мнѣ́ окая́нному терпѣли́во понести́ кре́стъ мо́й. Іису́се, да́вый мíрови засту́пницу Ма́терь Твою́, да́ждь и мнѣ́ грѣ́шному бы́ти подъ кро́вомъ Ея́. Іису́се, младе́нцемъ невозбрани́вый прикаса́тися къ Тебѣ́, да́руй мнѣ́ и́хъ незло́біе. Іису́се, рекíй блудни́цѣ: "иди́, и отсе́лѣ не согрѣша́й", да́ждь ми́ ктому́ не прогнѣвля́ти Тя́.

Іису́се воскре́сшій, воскреси́ ду́ши на́ша.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе умиле́нное о воскресе́ніи Твое́мъ да́руй мнѣ́ принести́ Тебѣ́, о Спаси́телю мо́й! И въ не́мъ да пріи́метъ душа́ моя́ еле́й исцѣле́нія отъ душевре́дныхъ мечта́ній, и да пое́тъ вы́ну Тебѣ́: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтопріи́мно отъ воскресе́нія Твоего́ воспрія́вше лучи́ благода́ти, и чрезъ ни́хъ я́ко въ зерца́лѣ ви́дяще духо́вно Твое́ живоно́сное воста́ніе, поклана́емся Кресту́ Твоему́ Честно́му, и Свято́е Воскресе́ніе Твое́ пое́мъ и сла́вимъ си́це:

Іису́се, преклони́вый небеса́, пріими́ поклоне́ніе на́ше благоутро́бно. Іису́се, усну́вый пло́тію я́ко ме́ртвъ, умертви́ на́ша плотскíя по́хоти. Іису́се, всего́ Себе́ да́вый на спасе́ніе человѣ́ковъ, да́ждь и мнѣ́ всецѣ́ло преда́тися Тебѣ́. Іису́се, возше́дый на небеса́ угото́вати мѣ́сто лю́бящимъ Тя́, всели́ и мя́ во оби́тели Твоя́. Іису́се, сѣды́й одесну́ю Отца́, десны́мъ овца́мъ сопричти́ мя.

Іису́се воскре́сшій, воскреси́ ду́ши на́ша!

Конда́къ 12

Благода́ть да́ждь и мнѣ́, всѣ́хъ возлюби́вый Іису́се, и пріими́ мое́ моле́ніе я́ко да́нь приноси́мую Тебѣ́, и отжени́ отъ души́ моея́ вся́ лука́вая помышле́нія, да неосужде́нно воспою́ Тебѣ́: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще Твое́ всесла́вное воскресе́ніе, велича́емъ Тя́, о Іису́се Христе́ Бо́же на́шъ! И вѣ́руемъ, я́ко да́руеши всѣ́мъ живо́тъ вѣ́чный. Того́ ра́ди въ се́й нарече́нный и святы́й де́нь, я́ко бра́тія дру́гъ дру́га объи́мемъ, ненави́дящимъ на́съ прости́мъ вся́ воскресе́ніемъ, и еди́ными усты́ и еди́нѣмъ се́рдцемъ возопіи́мъ Тебѣ́ та́ко:

Іису́се, благословля́яй благословля́ющія Тя́, благослови́ и ны́нѣ поси́льный тру́дъ мо́й. Іису́се, освяща́яй на Тя́ упова́ющія, освяти́ жела́нія и намѣ́ренія моя́. Іису́се, обѣща́вый бы́ти съ вѣ́рными до сконча́нія вѣ́ка, пребу́ди неотлу́чно и со мно́ю грѣ́шнымъ. Іису́се, Сло́во Ѵпоста́си Отчей, очи́сти недосто́йное мое́ сло́во къ Твоему́ пѣснопѣ́нію. Іису́се, Па́сха спаси́тельная, отъ сме́рти къ жи́зни приводя́щая, всели́ мя въ черто́гъ Тво́й, просвѣти́въ одѣя́ніе души́ моея́.

Іису́се воскре́сшій, воскреси́ ду́ши на́ша!

Конда́къ 13

О, Іису́се Христе́, сме́ртію сме́рть попра́вый и су́щимъ во гробѣ́хъ живо́тъ дарова́вый! Пріими́ въ воню́ благоуха́нія духо́внаго сіе́ ма́лое моле́ніе на́ше и су́щимъ на́мъ во гробѣ́хъ нерадѣ́нія да́руй живо́тъ вѣ́чный, да пое́мъ Тебѣ́. Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва ко Го́споду Іису́су воскре́сшему

Сла́ва Тебѣ́, Го́споди Іису́се Христе́, Бо́же мо́й, я́ко па́ки сподо́билъ мя́ еси́ недосто́йного, преше́дши по́прище свята́го поста́, поклони́тися Боже́ственнымъ Страсте́мъ Твои́мъ и ви́дѣти всера́достный де́нь пресла́внаго изъ гро́ба Воскресе́нія Твоего́, въ о́ньже свободи́лъ еси́ су́щія во а́дѣ отъ вѣ́къ свя́занныя ду́ши пра́ведныхъ. Тоя́ Боже́ственныя свобо́ды ду́ха и пло́ти, дража́йшій Спаси́телю мо́й, и а́зъ жела́ю, да разрѣши́ши мя́, свя́зана су́ща мно́гими грѣхи́, и да сотвори́ши возсія́ти живоно́сному свѣ́ту Воскресе́нія Твоего́ во мра́чнѣй души́ мое́й. Ви́жду бо безчи́сленныя щедро́ты и неизрече́нное человѣколю́біе Твое́, я́ко не то́чію отъ небытíя въ бытіе́ мя́ приве́лъ еси́, и о́браза Твоего́ подо́біемъ украси́въ, всея́ до́льней тва́ри влады́ку поста́вилъ мя́ еси́, но и посе́мъ па́дша съ высоты́ и врагу́ порабо́тившася, не оста́вилъ еси́, но, искупи́въ мя́ безцѣ́нною Кро́вію Твое́ю, благода́тію креще́нія снабди́лъ мя́ еси́, да востеку́ на пе́рвое достоя́ніе. Азъ же, окая́нный, запя́тъ бы́въ умо́мъ плотски́мъ, обрати́хся вспя́ть и па́ки ра́бъ сотвори́хся грѣха́ и страсте́й, доне́лѣже еди́нъ по еди́ному погуби́хъ всѣ́ да́ры благода́ти Твоея́. И ны́нѣ у́бо, ч́то сотворю́, не вѣ́мъ; оба́че помяну́въ глаго́лы пречи́стыхъ у́стъ Твои́хъ, я́ко не прише́лъ еси́ призва́ти пра́ведники, но грѣ́шники въ покая́ніе, и а́зъ, я́ко еди́нъ отъ си́хъ, съ вѣ́рою и смире́ніемъ прихожду́ къ живоно́сному гро́бу Твоему́, не арома́ты и воню́ мѵ́ра нося́й, (на́гъ бо е́смь и пу́стъ благи́хъ дѣ́лъ), но па́че наде́жду имы́й обрѣсти́ въ не́мъ проще́ніе грѣха́мъ мои́мъ и обновле́ніе нечи́стому житію́ моему́. При́зри у́бо на мя́, ка́ющася и служи́ти Тебѣ́ хотя́ща, и не отри́ни отъ благода́ти Воскресе́нія Твоего́! Живоно́сною сме́ртію Твое́ю и погребе́ніемъ умертви́ моя́ лю́тыя стра́сти, да, я́ко ме́ртвъ и погребе́нъ, живу́ въ мíрѣ се́мъ. Пресла́внымъ воста́ніемъ Твои́мъ воздви́гни мою́ ду́шу, умерщвле́нную грѣхми́, и оживи́ со́вѣсть, ея́же ничто́же въ мíрѣ ну́жнѣйши е́сть. Вознесе́ніемъ Твои́мъ отто́ргни мя́ отъ су́етныхъ и душетлѣ́нныхъ бла́гъ земны́хъ, и сотвори́ мя́ го́рняя му́дрствовати, я́ко да не ктому́ себѣ́ живя́ и угожда́я, но Тебѣ́, Го́споду и Бо́гу моему́, служа́ и рабо́тая, я́коже сподо́бихся поклони́тися Воскресе́нію Твоему́ на земли́, та́ко сподо́бленъ бу́ду ви́дѣти Тебе́, дража́йшаго Искупи́теля моего́, и на небеси́, за прія́тіе сме́рти кре́стныя сла́вою и че́стію вѣнча́нна, и ста́въ одесну́ю вели́чествія Твоего́, со арха́нгелы и а́нгелы, и со всѣ́ми иску́пленными Тобо́ю бра́тіями мои́ми, во вѣ́ки вѣко́въ пою́ Тебѣ́: Аллилу́ія! Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 5

Христо́съ воскре́се изъ ме́ртвыхъ, сме́ртію сме́рть попра́въ, и су́щимъ во гробѣ́хъ живо́тъ дарова́въ.

Конда́къ, гла́съ 8

Аще и во гро́бъ снизше́лъ еси́, Безсме́ртне, но а́дову разруши́лъ еси́ си́лу, и воскре́слъ еси́ я́ко побѣди́тель, Христе́ Бо́же, жена́мъ мѵроно́сицамъ вѣща́вый: ра́дуйтеся, и Твои́мъ апо́столомъ ми́ръ да́руяй, па́дшимъ подая́й воскресе́ніе.

Велича́ніе

Велича́емъ Тя́, Живода́вче Христе́, на́съ ра́ди во а́дъ сше́дшаго и съ Собо́ю вся́ воскреси́вшаго.