Акафист святым священномученикам Василию, Ефрему, Капитону, Евгению, Еферию, Елпидию и Агафодору, епископам Херсонесским

Конда́къ 1

Избра́нніи уго́дницы Бо́жіи, святи́теліе и му́ченицы Христо́вы, Васи́ліе, Ефре́ме, Евге́ніе, Елпи́діе, Агаѳодо́ре, Еѳе́ріе и Капи́тоне, въ Херсо́нѣ епи́скопствовавшіи, всю́ страну́ на́шу уче́ньми свои́ми просвѣти́вшіи и зе́млю на́шу кровьми́ ва́шими освяти́вшіи, я́ко иму́щіи дерзнове́ніе ко Го́споду предста́тельствомъ и моли́твами ва́шими у престо́ла Бо́жія, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́те и пѣ́ти ва́мъ научи́те:

Ра́дуйтеся, свяще́нніи отцы́, за Христа́ кро́вь свою́ излія́вшіи.

Икосъ 1

Ангели земнíи и человѣ́цы небе́сніи, священному́ченицы седмочи́сленніи, престо́лу небе́снаго Царя́ и Влады́ки вселе́нныя предстоя́щіи и на́съ, грѣ́шныхъ, на земли́ су́щихъ, наставля́ющіи, услы́шите моли́твы на́ша съ похвала́ми отъ всея́ души́ къ ва́мъ возноси́мыя:

Ра́дуйтеся, засту́пницы на́ши и предста́теліе у Го́спода Бо́га предо́бріи; ра́дуйтеся, первозва́нному апо́столу Андре́ю ре́вностніи подража́теліе. Ра́дуйтеся, по стопа́мъ его́, освяти́вшимъ о́бласть на́шу, ше́дшіи; ра́дуйтеся и вѣнцы́ му́ченическія, я́коже о́нъ, стяжа́вшіи. Ра́дуйтеся, безбоя́зненніи вѣ́ры Христо́вой проповѣ́дницы; ра́дуйтеся, му́жественніи и́стиннаго уче́нія исповѣ́дницы. Ра́дуйтеся, за проповѣ́даніе вѣ́ры и жи́зни свое́й не пощади́вшіи; ра́дуйтеся, ду́ши своя́ за и́мя Христо́во положи́вшіи. Ра́дуйтеся, во глубины́ сатани́нскія дерзнове́нно пріити́ возревнова́вшіи; ра́дуйтеся, мра́къ язы́ческаго многобо́жія въ земли́ на́шей разсѣ́явшіи. Ра́дуйтеся, отъ Со́лнца пра́вды луча́ми вся́ концы́ ея́ озари́вшіи; ра́дуйтеся, и ны́нѣ на́мъ благода́тнымъ свѣ́томъ свои́мъ свѣтя́щіи.

Ра́дуйтеся, свяще́нніи отцы́, за Христа́ кро́вь свою́ излія́вшіи.

Конда́къ 2

Ви́дяще многобо́жное мучи́тельство идолопокло́нства въ земли́ на́шей, ду́ши человѣ́ческія, по о́бразу Бо́жію бы́вшія, во о́бразъ де́монскій претворя́вшее, возревнова́ли есте́, отцы́ святíи, о спасе́ніи лю́тѣ погиба́вшихъ, и вся́ кра́сная мíра отве́ргше, бо́дренно пріидо́сте научи́ти и́хъ еди́ному и́стинному Бо́гу пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ соверше́нъ стяжа́вше, идѣ́же возсія́ мíрови свѣ́тъ ра́зума, наче́нше отъ Іерусали́ма, по сло́ву Христо́ву, изыдо́сте, богому́дріи учи́теліе на́ши, съ вѣща́ніемъ и глаго́лами жи́зни вѣ́чныя во всю́ зе́млю, да просвѣти́те во тмѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй сѣдя́щихъ, и пѣ́ти всѣ́хъ похва́льныя пѣ́сни ва́мъ научи́те:

Ра́дуйтеся, вели́цыи таи́нники благода́тнаго уче́нія небе́снаго; ра́дуйтеся, сосу́ди избра́нніи, въ ни́хже храня́тся глаго́лы живота́ вѣ́чнаго. Ра́дуйтеся, умы́, свѣ́томъ ева́нгельскимъ просвѣще́нніи; ра́дуйтеся, и сердца́ ва́ша и́стиннымъ вѣ́дѣніемъ испо́лнившіи. Ра́дуйтеся, соверше́нніи человѣ́цы Бо́жіи, на вся́кое дѣ́ло благо́е угото́ванніи; ра́дуйтеся, вели́кая дѣла́ Христо́вы въ земли́ на́шей богому́дро соверши́вшіи. Ра́дуйтеся, святíи отцы́ Це́ркви Христо́вой, сло́вомъ и дѣ́ломъ сія́вшіи; ра́дуйтеся, столпи́ Боже́ственныя Це́ркве и правосла́вія непоколеби́міи. Ра́дуйтеся, звѣрообра́зныхъ мучи́телей ва́шихъ неустраши́вшіися; ра́дуйтеся, безчи́сленныя ра́ны и поноше́нія съ тернѣ́ніемъ отъ ни́хъ прія́вшіи. Ра́дуйтеся, я́ко ду́ши своя́, не за дру́ги то́кмо, но и за враги́ своя́ положи́ли есте́; ра́дуйтеся, я́ко вѣ́ру Христо́ву въ воздая́ніе мучи́телемъ свои́мъ дарова́ли есте́.

Ра́дуйтеся, свяще́нніи отцы́, за Христа́ кро́вь свою́ излія́вшіи.

Конда́къ 3

Си́ла Вы́шняго осѣни́ ва́съ, богому́дріи святи́теліе и му́ченицы Христо́вы, и благопло́дное дѣ́ланіе ва́ше во мра́кѣ идолослуже́нія ходя́щимъ я́ко село́ сла́дкое, озаре́нное Со́лнцемъ пра́вды, показа́ла е́сть, да вси́ хотя́щіи на ни́вѣ ва́ми воздѣ́ланной жа́ти спасе́ніе, ра́достно воспѣва́ютъ Бо́гу, Спаси́телю на́шему: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́ще въ душа́хъ и сердца́хъ свои́хъ святу́ю ре́вность о сла́вѣ Бо́жіей, дво́ица отъ седмочи́сленныхъ святи́телей, Васи́лій богому́дрый и Ефре́мъ сла́вный, пе́рвѣе вку́пѣ труди́стася, возвѣща́юще многобо́жникамъ Еди́наго Истиннаго Бо́га; та́же Ефре́мъ многопло́дный и́де съ про́повѣдію Ева́нгелія ко ски́ѳамъ, жи́вшимъ по Дуна́ю, идѣ́же, мно́ги обрати́въ ко Христу́, усѣ́ченъ бы́сть мече́мъ. Васи́лій же, ца́рское свяще́ніе, возвѣща́я уче́ніе Христо́во херсони́томъ и облича́я заблужде́нія невѣ́рныхъ, возбуди́ проти́ву себе́ гнѣ́въ невѣ́рныхъ, вѣ́рныхъ же научи́ воспѣва́ти такова́я:

Ра́дуйтеся, неустраши́міи во́ини Христо́вы, враги́ Бо́жіи побѣди́вшіи; ра́дуйтеся, я́ко въ броню́ пра́вды одѣ́явшеся, пребы́сте непобѣди́ми. Ра́дуйтеся, обу́вшіи но́зѣ свои́ во благовѣствова́ніи ми́ра, и вспя́ть невозврати́вшіися; ра́дуйтеся, шле́мъ спасе́нія воспрія́вшіи и всѣ́хъ жа́ждущихъ спасе́нія отъ него́ напои́вшіи. Ра́дуйтеся, глаго́ломъ Бо́жіимъ, а́ки мече́мъ духо́внымъ, пле́велы лжи́ посѣ́кшіи; ра́дуйтеся, я́ко вѣща́нія ва́ша, богому́дріи, не оста́шася тще́тными. Ра́дуйтеся, святи́теліе Бо́жіи и́стинніи, ду́шъ свои́хъ за о́вцы слове́сныя не пощади́вшіи; ра́дуйтеся, му́ченицы Бо́жіи, вѣнцы́ нетлѣ́нныя, угото́ванныя ва́мъ пріи́мшіи. Ра́дуйтеся, по́двигомъ до́брымъ подвиза́вшіися до сконча́нія жи́тельства ва́шего: ра́дуйтеся, и на́мъ, грѣ́шнымъ, о́бразъ подража́нія въ себѣ́ яви́вшіи. Ра́дуйтеся, науча́ющіи на́съ послѣ́довати ва́шей вѣ́рѣ, терпѣ́нію и страда́нію; ра́дуйтеся, яви́вшіися въ земли́ на́шей, да засвидѣ́тельствуете Боже́ственную и́стину кро́вію ва́шею.

Ра́дуйтеся, свяще́нніи отцы́, за Христа́ кро́вь свою́ излія́вшіи.

Конда́къ 4

Бу́рю я́рости и гнѣ́ва воздвиго́ша на блаже́ннаго Васи́лія жи́тели Херсони́са Таври́ческаго. Претерпѣ́въ же біе́нія, муче́нія и изгна́ніе изъ гра́да и́хъ, святи́тель Бо́жій водвори́ся въ пеще́рѣ близъ лежа́щей горы́ Парѳено́нъ, идѣ́же ра́дуяся, я́ко прія́тъ за Христа́ біе́нія и ра́ны, и сѣ́туя о мучи́теляхъ, со слеза́ми моли́ся о обраще́ніи и́хъ къ Бо́гу, да пою́тъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше лю́діе, изгна́вшіи просвѣти́теля своего́ изъ гра́да, я́ко моли́твами его́ воскреси́лъ е́сть Бо́гъ уме́ршаго сы́на еди́наго отъ ни́хъ нѣ́коего знамени́та, объя́ти бы́ша у́жасомъ и ра́достію, исповѣ́даша Бо́га и́стиннаго и введо́ша свята́го Васи́лія па́ки во гра́дъ сво́й съ ве́ліею че́стію, на́съ же научи́ша воспѣва́ти уго́дникомъ Бо́жіимъ похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйтеся, въ терпѣ́ніи мно́зѣмъ стяжа́вшіи ду́ши ва́ша; ра́дуйтеся, я́ко, претерпѣва́юще до конца́, и са́ми спасо́стеся и послу́шающихъ ва́съ введо́сте во спасе́ніе. Ра́дуйтеся, пра́вду, ми́ръ и ра́дость о Ду́сѣ Свя́тѣ стяжа́вшіи; ра́дуйтеся, милосе́рдіемъ и любо́вію къ бли́жнимъ свои́мъ испо́лненніи. Ра́дуйтеся, нищету́ духо́вную, терпѣ́ніе скорбе́й и лише́ній бога́тно имѣ́вшіи; ра́дуйтеся, я́ко незло́бивіи а́гнцы, Боже́ственному Агнцу, Христу́, подража́вшіи. Ра́дуйтеся, пріе́мшіи отъ Бо́га благода́ть ско́рби и болѣ́зни въ ра́дость претворя́ти; ра́дуйтеся, любо́вію ва́шею са́мыхъ жесто́кихъ и звѣронра́вныхъ враго́въ въ кро́ткихъ а́гнцевъ обраща́вшіи. Ра́дуйтеся, пла́чь предъ Бо́гомъ и умиле́ніе блаже́нное обрѣ́тшіи; ра́дуйтеся, кро́тостію и смире́ніемъ Христу́ Спаси́телю уподо́бившіися. Ра́дуйтеся, смире́ніемъ свои́мъ высо́кая, нището́ю же бога́тая яви́вшіи; ра́дуйтеся, дѣла́ ва́ша христоподража́тельная всѣ́мъ зря́щимъ показа́вшіи.

Ра́дуйтеся, свяще́нніи отцы́, за Христа́ кро́вь свою́ излія́вшіи.

Конда́къ 5

Боготе́чнѣй звѣздѣ́ я́вѣ уподо́бися богому́дрый Васи́лій, егда́ чу́домъ воскреше́нія о́трока озари́ гра́дъ Херсони́съ и окре́стная его́, и та́мо жи́вшихъ ко Христу́ приведе́. Аще же по се́мъ нече́стивіи, по науще́нію злы́хъ жидови́нъ, извле́кше его́ изъ до́ма, свя́заннаго влачи́ша по сто́гнамъ гра́да, би́ша и му́чиша, оба́че святы́й, и подъ жесто́кими уда́рами и́хъ моли́ся о ни́хъ, и та́ко предаде́ ду́шу свою́ Бо́гови, съ похва́льною пѣ́снію: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дяще му́ченическую кончи́ну сла́внаго Ефре́ма и всехва́льнаго Васи́лія, пострада́вшихъ за про́повѣдь ева́нгельскую въ странѣ́ Тавроменíйстѣй, святи́теліе Христо́вы Евге́ній боже́ственный, Елпи́дій му́дрый и Агаѳодо́ръ богому́дрый, въ опасе́ніи, да не разори́тся та́мо дѣ́ло свята́го Васи́лія злоумышле́ніемъ жидо́вскимъ, не убоя́шася изъ страны́ Геллеспо́нтскія идти́ въ зе́млю на́шу, продолже́нія ра́ди благовѣ́стія Христо́ва. Жи́теліе Херсони́са съ ра́достію прія́ша но́выхъ просвѣти́телей страны́ и́хъ, поуча́ще и́хъ съ любо́вію взыва́ти къ ни́мъ:

Ра́дуйтеся, вѣ́рніи слуги́ Христо́вы и и́скренніи дру́зи Бо́жіи; ра́дуйтеся, ревни́теліе правосла́вія усе́рдніи и и́дольскаго мракобѣ́сія искорени́тели прему́дріи. Ра́дуйтеся, за и́стинную вѣ́ру Христо́ву живота́ своего́ нещади́вшіи; ра́дуйтеся, любо́вію къ Бо́гу и бли́жнимъ преди́вно воспламене́нніи. Ра́дуйтеся, апо́стольское вели́кое служе́ніе по́двигами свои́ми восполня́вшіи; ра́дуйтеся, ста́до Христо́во, кро́вію Его́ иску́пленное, умно́жившіи. Ра́дуйтеся, ра́достно на сме́рть за Христо́во уче́ніе ше́дшіи; ра́дуйтеся, бѣсо́вское гнѣздо́ безбоя́зненно си́лою Христо́ва и́мени разори́вшіи. Ра́дуйтеся, кумíрницы де́монскія и мни́мыя и́хъ чти́лища неща́дно сокруша́вшіи; ра́дуйтеся, самаго́ иско́ннаго врага́ Бо́жія и человѣ́ческаго го́рцѣ уязвля́вшіи. Ра́дуйтеся, христіа́нъ правовѣ́рныхъ сла́достное утѣше́ніе; ра́дуйтеся, ожесточе́нныхъ гони́телей вѣ́ры Христо́вой гро́зное устраше́ніе.

Ра́дуйтеся, свяще́нніи отцы́, за Христа́ кро́вь свою́ излія́вшіи.

Конда́къ 6

Проповѣ́дницы богоно́сніи, по́двигомъ до́брымъ подвиза́вшіися, вѣ́ру бо́дрѣ соблю́дшіи и тече́ніе свое́ до́брѣ сконча́вшіи, за страда́нія ва́ми му́жественно претерпѣ́нныя, соблюде́ся ва́мъ отъ Подвигополо́жника на́шего, Го́спода Іису́са Христа́, вѣне́цъ пра́вды. Тѣ́мже усе́рдно поуча́ющеся въ ва́шихъ дѣя́ніихъ, съ любо́вію помина́емъ ва́съ, наста́вниковъ на́шихъ, и тща́щеся подража́ти вѣ́рѣ ва́шей, смире́нно вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ свѣ́тъ вѣ́ры Христо́вой въ странѣ́ на́шей, я́ко полу́дне, егда́ пяточи́сленніи святи́теліе на́ши ду́ши своя́ положи́ша за свидѣ́тельство въ не́й и́стины ева́нгельской. Возсія́ на́мъ и но́вый свѣти́льникъ Бо́жій отъ Сіо́на - Еѳе́рій свяще́ннѣйшій, егда́ воцари́ся вели́кій Константи́нъ, покрови́тельствомъ христіа́нству стяжа́вый себѣ́ и́мя равноапо́стольнаго. Ви́дѣвше же лю́діе, я́ко но́вый святи́тель бѣ́ равноче́стенъ пре́днимъ, возопи́ша къ ни́мъ:

Ра́дуйтеся, святи́тели Бо́жіи, апо́столомъ единонра́вніи; ра́дуйтеся, отцы́ на́ши богому́дріи. Ра́дуйтеся, учи́теліе Це́ркви всечестнíи; ра́дуйтеся, вселе́нскимъ учи́телемъ сопресто́льніи. Ра́дуйтеся, священному́ченики пресла́вніи; ра́дуйтеся, па́стыріе на́ши предо́бріи. Ра́дуйтеся, милосе́рдіи на́ши просвѣти́тели; ра́дуйтеся, любвеоби́льніи на́ши наста́вницы. Ра́дуйтеся, изгна́ніе пра́вды ра́ди претерпѣ́вшіи; ра́дуйтеся, ра́ны, му́ки и болѣ́зни за спасе́ніе на́ше на себѣ́ поне́сшіи. Ра́дуйтеся, невѣ́ріе и суевѣ́ріе на́ше побѣди́вшіи; ра́дуйтеся, а́дскую си́лу и мра́къ грѣхо́вный отъ на́съ отгна́вшіи.

Ра́дуйтеся, свяще́нніи отцы́, за Христа́ кро́вь свою́ излія́вшіи.

Конда́къ 7

Хотя́й ми́рно пасти́ о́вцы Це́ркви Херсо́нскія, и пра́во пра́вити въ не́й сло́во и́стины, святы́й Еѳе́рій двукра́ты хожда́ше въ Царьгра́дъ къ царю́ Константи́ну: пе́рвѣе испроси́ти по́мощи на разоре́ніе тверды́нямъ язы́ческимъ и заступле́ніе христіа́нъ отъ гоне́нія, второ́е же - благодари́ти царя́ за явле́нный покро́въ къ устрое́нію па́ствы Херсо́нскія. Егда́ же возвраща́шеся отъ Царьгра́да къ па́ствѣ свое́й, разболѣ́ся къ сме́рти, приста́ къ ма́лому о́строву Ао́су, идѣ́же и предаде́ святу́ю ду́шу свою́ въ ру́цѣ Бо́жіи, съ пѣ́снію: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго святи́теля дарова́ Це́рковь Восто́чная Це́ркви Херсо́нстѣй - Капи́тона всесла́внаго, его́же съ вели́кою ра́достію прія́ша не то́чію лю́діе правовѣ́рніи, но и невѣ́рніи; наипа́че же, егда́ предъ всѣ́ми сотвори́ чу́до ве́ліе, невреди́мо пребы́въ во огни́, и на ри́зѣ свое́й изне́съ изъ пла́мени у́гліе горя́щее, но не сожига́ющее. Извѣсти́вшеся о се́мъ чудеси́, ца́рь и святíи отцы́ Пе́рваго собо́ра Вселе́нскаго просла́виша Бо́га и вели́кое дарова́ніе епи́скопа Капи́тона. Лю́діе же, ви́дѣвшіи его́, возопи́ша къ свои́мъ святи́телемъ:

Ра́дуйтеся, вели́цыи на́ши и пресла́вніи чудотво́рцы; ра́дуйтеся, иму́щіи вѣ́ру ничи́мже непоколеби́му. Ра́дуйтеся, дерзнове́ннымъ исповѣ́даніемъ вѣ́ры Христо́вой всѣ́хъ удиви́вшіи; ра́дуйтеся, му́жественнымъ страда́ніемъ за вѣ́ру Христо́ву всѣ́хъ невѣ́рныхъ посрами́вшіи. Ра́дуйтеся, догма́ты вѣ́ры правосла́вныя уясни́вшіи; ра́дуйтеся, пра́вило вѣ́ры и о́бразъ кро́тости ста́ду ва́шему показа́вшіи. Ра́дуйтеся, отцы́ на́ши всечестнíи и ли́че богокра́сный; ра́дуйтеся, сло́во спасе́нія на́мъ возвѣсти́вшіи. Ра́дуйтеся, на пу́ть пра́вый всѣ́хъ на́съ наста́вившіи; ра́дуйтеся, къ любви́ го́рней ду́ши на́ши уязви́вшіи. Ра́дуйтеся, я́ко ва́ми направля́еміи получа́емъ отъ Христа́ Бо́га ве́лію ми́лость; ра́дуйтеся, я́ко ва́ми покрыва́еміи въ вѣ́чныя кро́вы вво́димся.

Ра́дуйтеся, свяще́нніи отцы́, за Христа́ кро́вь свою́ излія́вшіи.

Конда́къ 8

Стра́нно бѣ́ ви́дѣти, егда́ кора́бль, на не́мже Капи́тонъ святы́й идя́ше по ну́ждамъ Це́ркви свое́й въ Царьгра́дъ, отъ Херсони́са Таври́ческаго, схва́ченъ бя́ше бу́рею ве́ліею и принесе́нъ ко у́стіямъ Днѣпра́, къ ны́нѣшнему Херсо́ну, идѣ́же невѣ́рніи лю́діе кора́бль разгра́бивше, всѣ́хъ бы́вшихъ на не́мъ умертви́ша, а епи́скопа въ вода́хъ утопи́ша. Вѣ́рніи же со слеза́ми и рыда́ніемъ Бо́гу вопія́ху: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Вси́ вы́, святи́теліе Христо́вы, ны́нѣ въ вы́шнихъ пребыва́ете, но и на́съ, ни́зшихъ, не оставля́ете ва́шими моли́твами и предста́тельствомъ у Царя́ сла́вы и Го́спода Бо́га на́шего. Сего́ ра́ди, недоумѣ́юще благохвали́ти ва́съ по достоя́нію, со умиле́ніемъ се́рдца, изъ глубины́ души́ взыва́емъ къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, вѣ́рѣ пра́вой на́съ науча́ющіи; ра́дуйтеся, наде́жду извѣ́стную на́мъ подава́ющіи. Ра́дуйтеся, любо́вь нелицемѣ́рную въ на́съ воспламеня́ющіи; ра́дуйтеся, кро́тость и смире́ніе въ себѣ́ на́мъ показу́ющіи. Ра́дуйтеся, терпѣ́ніемъ и му́жествомъ ду́ши на́ша украша́ющіи; ра́дуйтеся, на́съ, а́лчущихъ и жа́ждущихъ пра́вды, насыща́ющіи. Ра́дуйтеся, сердца́ на́ша, благода́тію Бо́жіею, ва́мъ да́нною, очища́ющіи; ра́дуйтеся, о́чи на́ши духо́вныя къ зрѣ́нію Бо́га изощря́ющіи. Ра́дуйтеся, вражды́ и ссо́ры на́ша умиротворя́ющіи; ра́дуйтеся, вся́кій мра́къ заблужде́нія отъ на́съ прогоня́ющіи. Ра́дуйтеся, къ терпѣ́нію бѣ́дъ, лише́ній и скорбе́й на́съ воодушевля́ющіи; ра́дуйтеся, въ пренесе́ніи испыта́ній и гоне́ній на́съ укрѣпля́ющіи.

Ра́дуйтеся, свяще́нніи отцы́, за Христа́ кро́вь свою́ излія́вшіи.

Конда́къ 9

Вси́ ли́цы а́нгельстіи, зря́ще по́двиги ва́ша, святíи священному́ченицы, по вѣ́рѣ Христо́вой подъя́тыя, ра́достію ве́ліею ра́довахуся, вы́ же по страда́ніи свое́мъ на земли́, воше́дше въ сла́ву Бо́жію на небеси́, и са́ми испо́лнилися есте́ ра́достію неизглаго́ланною. Тѣ́мже, водвори́вшеся въ небе́сныхъ оби́теляхъ, вку́пѣ со арха́нгелы и а́нгелы, при́сно воспѣва́ете Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíи многовѣща́нніи, а́ще бы и мно́ги язы́ки имѣ́ли и глаго́лати восхотѣ́ли, не возмо́гутъ исчести́ ва́шихъ трудо́въ и воздыха́ній, скорбе́й и лише́ній, гоне́ній и страда́ній, я́же имѣ́ли есте́, уча́ще и проповѣ́дующе, настоя́ще благовре́меннѣ и безвре́меннѣ, умоля́юще и запреща́юще, облича́юще и увѣщава́юще лю́ди непокори́выя, за добро́ зло́мъ воздаю́щія. Мы́ же, дивя́щеся подвиго́мъ ва́шимъ, умиле́нно взыва́емъ къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, труда́ми ва́шими на́съ, лѣни́выхъ, къ добродѣ́ланію возбужда́ющіи; ра́дуйтеся, воздыха́ніями ва́шими на́съ, уны́лыхъ, къ моли́твѣ окрыля́ющіи. Ра́дуйтеся, скорбя́ми ва́шими на́съ, малоду́шныхъ, въ пренесе́ніи скорбе́й утвержда́ющіи; ра́дуйтеся, гоне́ніями, ва́ми претерпѣ́нными, на́съ, сла́быхъ, укрѣпля́ющіи. Ра́дуйтеся, лише́ніями ва́шими на́съ, нетерпѣли́выхъ, къ воздержа́нію подвиза́ющіи; ра́дуйтеся, страда́ніями ва́шими на́съ, боязли́выхъ, ободря́ющіи. Ра́дуйтеся, уче́ніемъ и про́повѣдію ва́шею на́съ, те́мныхъ, просвѣща́ющіи; ра́дуйтеся, наставле́ніемъ ва́шимъ благовре́меннымъ и безвре́меннымъ на́съ, неради́выхъ, ко стыду́ приводя́щіи. Ра́дуйтеся, умоле́ніемъ ва́шимъ по Христѣ́ на́съ, безпе́чныхъ, безотвѣ́тными творя́щіи; ра́дуйтеся, преще́ніемъ ва́шимъ на́съ, безстра́шныхъ, устраша́ющіи. Ра́дуйтеся, обличе́ніемъ ва́шимъ на́съ, непослу́шныхъ, посрамля́ющіи; ра́дуйтеся, увѣща́ніемъ ва́шимъ на́съ, противля́ющихся, къ Бо́гу приводя́щіи.

Ра́дуйтеся, свяще́нніи отцы́, за Христа́ кро́вь свою́ излія́вшіи.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ страну́ на́шу, Иже всѣ́мъ хотя́щій спасти́ся и въ ра́зумъ и́стины пріити́, всеми́лостивый Госпо́дь и Бо́гъ на́шъ, избра́ и посла́ ва́съ къ на́мъ, святи́теліе Христо́вы, да я́сно ука́жете всѣ́мъ здѣ́ живу́щимъ и хотя́щимъ спасти́ся пути́ спасе́нія, и всѣ́хъ научи́те пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ крѣ́пка и непоколеби́ма есте́, уго́дницы Бо́жіи, на́мъ вла́ющимся и обурева́емымъ въ мо́ри жите́йстѣмъ, да вы́ну зря́ мо́ре сіе́, воздвиза́емое напа́стей бу́рею, къ ти́хому приста́нищу, хода́тайству и заступле́нію ва́шему, грѣ́шніи прибѣга́емъ, и изъ глубины́ души́ съ любо́вію вопіе́мъ къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, побо́рницы вѣ́ры Христо́вой непоколеби́міи; ра́дуйтеся, покрови́тели на́ши некры́ющіися отъ на́шего притека́нія. Ра́дуйтеся, свѣти́льницы, во тмѣ́ грѣхо́внѣй на́мъ, блудя́щимъ, свѣтя́щіи; ра́дуйтеся, ко́рмчіи святíи, по вода́мъ пла́вающихъ управля́ющіи. Ра́дуйтеся, отъ потопле́нія въ вода́хъ зѣ́льныхъ на́съ спаса́ющіи; ра́дуйтеся, ко при́стани благонаде́жной всегда́ на́съ приводя́щіи. Ра́дуйтеся, обурева́емыхъ и бѣ́дствующихъ въ мо́ри наде́ждою обвеселя́ющіи; ра́дуйтеся, въ пла́ваніи стра́ждущихъ морско́ю болѣ́знію оздравля́ющіи. Ра́дуйтеся, сла́ное мо́ре страсте́й на́шихъ изсуша́ющіи; ра́дуйтеся, гнѣздя́щіися въ на́съ га́ди ма́ліи и вели́цыи убива́ющіи. Ра́дуйтеся, отъ грѣхопаде́ній на́шихъ, и́мже нѣ́сть числа́, избавля́ющіи; ра́дуйтеся, ми́ромъ и любо́вію къ добру́ ду́ши на́ша снабдѣва́ющіи.

Ра́дуйтеся, свяще́нніи отцы́, за Христа́ кро́вь свою́ излія́вшіи.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе всеумиле́нное прино́симъ ва́мъ, святи́теліе Христо́вы, съ небесе́ на мольбы́ на́ша благосе́рдно призира́ющіи, всѣ́мъ на́мъ усе́рдно ва́съ призыва́ющимъ помога́ющіи, и всѣ́хъ почита́ющихъ вы́ по достоя́нію спаса́ющіи. Тѣ́мже мо́лимъ ва́съ, вели́кихъ и усе́рдныхъ благопоспѣ́шниковъ: научи́те на́съ, немощны́хъ, воспѣва́ти при́сно Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣти́льницы Бо́жіи, благода́тію Свята́го Ду́ха возже́нніи, не подъ спу́домъ и одро́мъ положе́нніи, но на свѣ́щницѣ небе́сномъ поста́вленніи, и та́ко при́сно предъ престо́ломъ Бо́жіимъ горя́щіи, всему́ же мíру и на́мъ, грѣ́шнымъ, на земли́ су́щимъ свѣтя́щіи, да ви́дяще до́брая дѣла́ ва́ша, прославля́емъ просла́вльшаго ва́съ Го́спода сла́вы, и къ ва́мъ отъ всего́ се́рдца вопіе́мъ:

Ра́дуйтеся, свѣ́томъ ва́шимъ на́шу тму́ грѣхо́вную разгоня́ющіи; ра́дуйтеся, теплото́ю любви́ ва́шей на́ша хла́дная сердца́ согрѣва́ющіи. Ра́дуйтеся, о́блакомъ благода́ти Бо́жіей да́нныя ва́мъ, отъ зно́я жите́йскаго на́съ покрыва́ющіи; ра́дуйтеся, пали́мыя зно́емъ страсте́й ду́ши на́ша прохлажда́ющіи. Ра́дуйтеся, моли́твами ва́шими на ни́вы на́ша дожди́ благовре́менныя посыла́ющіи; ра́дуйтеся, вся́ насажде́нія на́ша, во утѣше́ніе и наслажде́ніе на́ше, ороша́ющіи. Ра́дуйтеся, плода́ми земны́ми, веселя́щими на́съ, ду́ши на́ша оплодотворя́ющіи; ра́дуйтеся, звѣре́й и пти́цъ, врежда́ющихъ поля́мъ и вертогра́домъ на́шимъ, отгоня́ющіи. Ра́дуйтеся, трудолюби́выхъ земледѣ́льцевъ плода́ми земны́ми награжда́ющіи; ра́дуйтеся, трудя́щихся во спасе́ніе дара́ми небе́сными исполня́ющіи. Ра́дуйтеся, въ по́тѣ лица́ хлѣ́бъ сво́й снѣда́ющихъ, та́йно увеселя́ющіи; ра́дуйтеся, а́ще яду́щихъ, а́ще пію́щихъ, а́ще ли и́но что́ творя́щихъ въ сла́ву Бо́жію, всѣ́хъ я́вно утѣша́ющіи.

Ра́дуйтеся, свяще́нніи отцы́, за Христа́ кро́вь свою́ излія́вшіи.

Конда́къ 12

Благода́ть отъ Бо́га да́нная ва́мъ, уго́дницы Бо́жіи и страстоте́рпцы Христо́вы, вѣ́руемъ, я́ко неистощи́ма е́сть и николи́же иждива́ема. Сего́ ра́ди, съ несумнѣ́нною наде́ждою къ ва́мъ, я́ко приснотеку́щимъ и незави́стнымъ исто́чникомъ притека́емъ. Почерпа́юще же отъ ва́съ во́ду живу́ю, утоля́ющую на́шу жа́жду духо́вную, вся́ на́ша нечистоты́ омыва́ющую и на́ши го́рести жите́йскія услажда́ющую, Бо́гу, спаса́ющему на́съ ва́ми, съ любо́вію вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще ва́ша по́двиги и страда́нія, блаже́нную кончи́ну и водворе́ніе со святы́ми въ небе́сныхъ оби́телехъ, восхваля́емъ ва́ша до́брая дѣла́, и́миже угоди́ли есте́ Го́споду Бо́гу. Имже и на́съ научи́те, мо́лимся, да прославля́емъ Отца́ на́шего Небе́снаго ку́пно съ ва́ми, да ви́дятъ до́брое житіе́ на́ше заблужда́ющіися бра́тія на́ши, отъ на́съ изше́дшіи, но не бы́вшіи отъ на́съ, и вразумля́ются, я́ко хо́димъ во свѣ́тѣ, они́ же въ обольсти́тельной лжи́ пребыва́ютъ, да не́гли ку́пно съ на́ми возопію́тъ когда́ къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, за Христа́ на земли́ страда́вшіи и со Христо́мъ на небеси́ ца́рствующіи; ра́дуйтеся, съ высоты́ небе́сныя ми́лостивно на на́съ, недосто́йныхъ, призира́ющіи. Ра́дуйтеся, похвалы́ на́ша, а́ще и недосто́йніи ва́съ, благосе́рдно пріе́млющіи; ра́дуйтеся, моли́твамъ на́шимъ, а́ще и немощны́мъ, съ любо́вію вне́млющіи. Ра́дуйтеся, отъ всея́ души́ и се́рдца возноси́мая къ ва́мъ проше́нія на́ша исполня́ющіи; ра́дуйтеся во всѣ́хъ ну́ждахъ, бѣда́хъ и обстоя́ніихъ на́мъ помога́ющіи. Ра́дуйтеся, безвѣ́стная и та́йная прему́дрости Бо́жія на́мъ открыва́ющіи; ра́дуйтеся, благíя мы́сли и чу́вства въ недоумѣ́ніи на́мъ су́щимъ внуша́ющіи. Ра́дуйтеся, святы́я жела́нія и намѣ́ренія ко спасе́нію на́шему въ сердца́ на́мъ влага́ющіи; ра́дуйтеся, до́брыми плода́ми вѣ́ры, наде́жды и любви́ ду́ши на́ша исполня́ющіи. Ра́дуйтеся, въ ча́съ кончи́ны ва́съ на по́мощь призыва́ющимъ предста́тельствующіи; ра́дуйтеся, по кончи́нѣ на́шей, съ любо́вію ду́ши на́ша въ свое́ обще́ніе предъ Бо́гомъ пріе́млющіи.

Ра́дуйтеся, свяще́нніи отцы́, за Христа́ кро́вь свою́ излія́вшіи.

Конда́къ 13

О, всеблаже́нніи уго́дницы Бо́жіи, святи́теліе Христо́вы и страстоте́рпцы Васи́ліе, Ефре́ме, Евге́ніе, Елпи́діе, Агаѳодо́ре, Еѳе́ріе и Капи́тоне, услы́шите моле́нія на́ша и благохвале́нія къ ва́мъ возноси́мыя, при́зрите на вся́ на́ша ну́жды, душе́вныя и тѣле́сныя, помоги́те на́мъ, стра́нствующимъ въ мо́ри жите́йстѣмъ и дале́че отстоя́щимъ отъ ва́съ, возвыша́йте на́ша мы́сли, чу́вства, жела́нія и намѣ́ренія отъ земна́го къ небе́сному, да безбѣ́дно преше́дше сла́ное страсте́й мо́ре и мину́вше безъ боя́зни тѣ́ни сме́ртныя, пресели́мся ра́достно во страну́ живы́хъ, идѣ́же предста́вше предъ лице́ Бо́га вѣ́чнаго, вы́ну пое́мъ съ ва́ми: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва святы́мъ священному́ченикомъ, въ Херсо́нѣ епи́скопствовавшимъ

О, пресла́вніи священному́ченицы, Васи́ліе, Ефре́ме, Капи́тоне, Евге́ніе, Еѳе́ріе, Елпи́діе, Агаѳодо́ре, къ ва́мъ я́ко ча́да ко отце́мъ, свѣ́томъ уче́ній ва́шихъ просвѣще́нніи и въ вѣ́рѣ Христо́вѣй наста́вленніи, ны́нѣ усе́рдно прибѣга́емъ и въ сокруше́ніи серде́цъ на́шихъ мо́лимся, а́ще бо и завѣ́тъ ва́шихъ, я́ко ча́да непокори́вая не соблюдо́хомъ, и о угожде́ніи Бо́гу я́коже учи́сте, небрего́хомъ, и отъ единомы́слія и любве́, ю́же до́брѣ завѣща́сте, отпадо́хомъ. Оба́че, я́коже дре́вле въ житіи́ ва́шемъ неблагода́рныхъ и недосто́йныхъ не отвраща́сте тщи́, но благи́мъ за зла́я воздава́сте, та́ко и ны́нѣ грѣ́шныхъ и недосто́йныхъ ча́дъ ва́шихъ моли́твы не отврати́сте, но я́ко ве́ліе иму́щіи дерзнове́ніе ко Го́споду, прилѣ́жно Того́ моли́те, да наста́витъ и обрати́тъ на́съ на пу́ть спасе́нія, ра́спри же и раздо́ры, посредѣ́ единовѣ́рныхъ бра́тій возника́ющая, да умири́тъ, отпа́дшія па́ки во единомы́сліе приведе́тъ и всѣ́хъ на́съ соедине́ніемъ Ду́ха и любве́ во еди́нѣй святѣ́й собо́рнѣй и апо́стольстѣй Це́ркве соедини́тъ. Вѣ́мы бо, вѣ́мы, я́ко мно́го мо́жетъ моли́тва пра́веднича ко благосе́рдію Влады́ки, а́ще и о грѣ́шныхъ лю́дехъ приноси́ма быва́етъ. Не оста́вите у́бо на́съ, уны́лыхъ и недосто́йныхъ ча́дъ ва́шихъ. Дади́те на́мъ, моли́твами ва́шими, о Правосла́віи ре́вность, да е́ю возгрѣва́еми, оте́ческая преда́нія до́брѣ сохрани́мъ, уста́вы и обы́чаи церко́вныя вѣ́рно соблюда́ти потщи́мся, вся́кихъ лжеуче́ній стра́нныхъ отбѣжи́мъ, и та́ко въ житіи́ богоуго́днѣмъ на земли́ преуспѣва́юще, жи́зни ра́йскія на небеси́ сподо́бимся, и та́ко съ ва́ми вку́пѣ Влады́ку всѣ́хъ, въ Тро́ицѣ Еди́наго Бо́га, просла́вимъ во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Бо́же оте́цъ на́шихъ, творя́й при́сно съ на́ми по Твое́й кро́тости, не отста́ви ми́лость Твою́ отъ на́съ, но моли́твами и́хъ въ ми́рѣ упра́ви живо́тъ на́шъ.

Конда́къ, гла́съ 2

Свѣтоно́сный де́нь наста́ па́стырей, епи́скопствовавшихъ свѣ́тло въ Херсо́нѣ, и́хже воспѣва́емъ пра́здникъ, пострада́вшихъ за Христо́вы о́вцы. Священному́ченицы, моли́те Пастыренача́льника Христа́ и на́съ причести́ десна́го ове́цъ стоя́нія, да вопіе́мъ ва́мъ: ра́дуйтеся, свяще́нніи отцы́, за Христа́ кро́вь свою́ излія́вшіи.

Велича́ніе

Велича́емъ ва́съ, священному́ченицы Христо́вы, и чте́мъ святу́ю па́мять ва́шу вы́ бо мо́лите за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.