Акафист святым равноапостольным Мефодию и Кириллу, учителям словенским

Конда́къ 1

Избра́нніи отъ Царя́ си́лъ Го́спода Іису́са во апо́столы язы́комъ Слове́нскимъ, Меѳо́діе и Кири́лле богому́дріи, пѣ́сньми восхваля́емъ ва́съ, предста́телей на́шихъ; вы́ же, я́ко иму́щіи дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ на́съ напа́стей предста́тельствомъ ва́шимъ свободи́те, зову́щихъ:

Ра́дуйтеся, Меѳо́діе и Кири́лле, язы́къ Слове́нскихъ апо́столи и богому́дріи учи́теліе.

Икосъ 1

Ангеловъ Творе́цъ и Госпо́дь си́лъ предуста́ви ва́съ бы́ти просвѣти́тели язы́комъ Слове́нскимъ; того́ ра́ди и благода́ть Его́ бѣ́ съ ва́ми, огражда́ющи и укрѣпля́ющи ва́съ во вся́ дни́ живота́ ва́шего, ю́же помо́щницу себѣ́ иму́ще, сла́ву Бо́жію во градѣ́хъ и пусты́нехъ, дѣ́лы и словесы́ вѣща́ли есте́ всѣ́мъ. Тѣ́мже и мы́, я́ко о́трасль язы́къ, вѣ́рою Христо́вою отъ ва́съ просвѣще́нныхъ, воспѣва́емъ ва́съ, глаго́люще:

Ра́дуйтеся, ра́дости Ева́нгельскія благовѣсти́теліе; ра́дуйтеся, чудодѣ́йственныя благода́ти носи́теліе. Ра́дуйтеся, ско́рби мно́ги за и́мя Госпо́дне прія́вшіи; ра́дуйтеся, пре́лести мíра сего́ отве́ргшіи. Ра́дуйтеся, издѣ́тска Бо́гомъ благослове́нніи; ра́дуйтеся, вѣнцы́ исповѣ́дническими отъ Него́ украше́нніи. Ра́дуйтеся, я́ко сла́ву человѣ́ческую презрѣ́вше, въ пусты́ни Го́спода иска́ли есте́; ра́дуйтеся, я́ко во́лю Его́ си́льнымъ мíра сего́ со мно́гимъ дерзнове́ніемъ благовѣсти́ли есте́. Ра́дуйтеся, си́хъ ра́ди отъ Влады́ки всѣ́хъ въ ра́й свѣ́телъ прія́тіи; ра́дуйтеся, предъ Ни́мъ на́ши те́пліи хода́тае. Ра́дуйтеся, я́ко ва́шими моли́твами вѣ́рѣ на́шей утвержде́ніе и́мамы; ра́дуйтеся, я́ко предста́тельствомъ ва́шимъ е́ресей одолѣ́ніе стяжа́хомъ.

Ра́дуйтеся, Меѳо́діе и Кири́лле, язы́къ Слове́нскихъ апо́столи и богому́дріи учи́теліе.

Конда́къ 2

Ви́дѣвъ святы́й Кири́ллъ, еще́ сы́й о́трокъ, въ нощи́ видѣ́ніе, я́ко избра́ти ему́ Софíю дѣ́ву сестру́ себѣ́, роди́телемъ сія́ повѣ́да. Тíи же, разумѣ́вше здѣ́ во́лю Бо́жію, во е́же бы́ти ча́ду и́хъ прему́дрости служи́телю, вельми́ о науче́ніи и наказа́ніи его́ пеко́шася, зря́ще же ско́рое его́ въ ра́зумѣ преспѣ́яніе, поя́ху Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ недоразумѣ́нный и естество́ су́щихъ испыту́я, Кири́ллъ въ прему́дрости па́че све́рстникъ свои́хъ преспѣва́ше и, еще́ о́трокъ сы́й, просла́вися, и въ пала́тѣхъ ца́рскихъ во о́бразъ благíй ю́ному сы́ну царе́ву водворе́нъ бѣ́. Но, бога́тство и сла́ву земну́ю презрѣ́въ и е́же еди́но на потре́бу спасе́нія ища́, въ пусты́ню всели́ся, да поще́ньми и моли́твами безстра́стія дости́гнетъ. Си́хъ же ра́ди и Меѳо́дій, воево́да уже́ сы́й, оты́де на гору́ Оли́мпъ, идѣ́же я́ко и́нокъ Го́споду служа́ше. Тѣ́мже научи́мся и мы́ искуше́нія мíра презира́ти, наипа́че же Христу́ Бо́гу угожда́ти, уго́дники Его́ воспѣва́юще си́це:

Ра́дуйтеся, сла́вою, я́же отъ человѣ́къ, не прельсти́вшіися; ра́дуйтеся, пустынножи́тельству крѣ́пцѣ прилѣпи́вшіися. Ра́дуйтеся, я́ко Госпо́дь просвѣща́лъ вы́ е́сть въ со́ніихъ и видѣ́ніихъ; ра́дуйтеся, я́ко и му́дрость человѣ́ческая посо́бствова ва́мъ во спасе́ніе. Ра́дуйтеся, я́ко сло́во Бо́жіе и святы́хъ оте́цъ писа́нія па́че филосо́фіи возлюби́ли есте́; ра́дуйтеся, я́ко Госпо́дня зако́на не слы́шателіе забы́тливи бы́сте, но творцы́. Ра́дуйтеся, я́ко ко́зни діа́вольскія, на пустынножи́тели находя́щія, побѣди́ли есте́; ра́дуйтеся, я́ко си́хъ ра́ди даде́ся ва́мъ вла́сть надъ искуше́ньми и страстьми́. Ра́дуйтеся, я́ко по́двизи ва́ши стяжа́ша ва́мъ вѣне́цъ живота́; ра́дуйтеся, я́ко и ны́нѣ подви́жникомъ и по́стникомъ посо́бницы есте́. Ра́дуйтеся, всѣ́мъ грѣ́шнымъ предъ Бо́гомъ бла́зіи засту́пницы; ра́дуйтеся, ду́шъ на́шихъ отъ ле́сти сатани́нскія защи́тницы.

Ра́дуйтеся, Меѳо́діе и Кири́лле, язы́къ Слове́нскихъ апо́столи и богому́дріи учи́теліе.

Конда́къ 3

Си́ла моле́ній царе́выхъ пону́ди свята́го Кири́лла пусты́ню оста́вити служе́нія ра́ди па́стырска въ Царегра́дѣ, идѣ́же сла́ву Бо́жію уче́ньми и дѣ́лы вѣща́ше и е́ресь иконобо́рную посрамля́ше. Тѣ́мже и на́съ, о святы́й о́тче, въ правосла́віи утверди́, отпа́дшія же отъ и́стинныя вѣ́ры единоплеме́нники на́ша къ единовѣ́рію возврати́, да вси́ Слове́не еди́нѣми усты́ вопію́тъ о просвѣти́телехъ свои́хъ Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я прему́дрости си́лу, поте́клъ еси́, святы́й Кири́лле, съ мона́хомъ Гео́ргіемъ ко Ага́ряномъ стяза́нія ра́ди о вѣ́рѣ, и отъ свята́го Григо́рія Богосло́ва духо́вно просвѣща́емь, прему́дрость та́йны Святы́я Тро́ицы во мно́зѣхъ подо́біихъ показа́лъ еси́, посрамля́я нечести́выхъ си́лою слове́съ твои́хъ. Тíи же, за́вистію распаля́еми, восхотѣ́ша зе́ліемъ погу́бити тя́, его́же вку́шь, не претерпѣ́лъ еси́ вреда́, но здра́въ прибы́лъ еси́ ко свято́му Меѳо́дію во оби́тель и съ ни́мъ ку́пно и́ноческія труды́ па́ки подъя́лъ еси́, и просвѣти́ся пусты́ня по́двиговъ ва́шихъ свѣ́томъ. Тѣ́мже и на́съ предста́тельствомъ ва́шимъ просвѣти́те, любо́вію пою́щихъ:

Ра́дуйтеся, доброгла́сніи сла́вы Бо́жія кимва́ли; ра́дуйтеся, Це́ркве Его́ тве́рдіи столпи́. Ра́дуйтеся, та́йну Тро́ицы въ подо́біихъ проповѣ́давшіи; ра́дуйтеся, вопло́щеніе Бо́га Сло́ва предъ Сраци́ны нетре́петно исповѣ́давшіи. Ра́дуйтеся, Еллиновъ и Іуде́евъ и ва́рваровъ просвѣти́теліе; ра́дуйтеся, Тріеди́наго Божества́ благовѣсти́теліе. Ра́дуйтеся, я́ко ва́ми посрами́ся ле́сть иконобо́рная; ра́дуйтеся, я́ко отъ ва́съ увяда́етъ нече́стіе Ага́рянское. Ра́дуйтеся, я́ко и́стину Христо́ву невѣ́дущіи и́мутъ вы́ учи́тели; ра́дуйтеся, я́ко искуша́еміи сомнѣ́ніемъ обрѣта́ютъ вы́ въ вѣ́рѣ настави́тели. Ра́дуйтеся, я́ко прогнѣ́вавшіи Го́спода и́мутъ ва́съ предъ Ни́мъ предста́тели; ра́дуйтеся, я́ко угожда́ющіи Ему́ имѣ́ютъ вы́ покрови́тели.

Ра́дуйтеся, Меѳо́діе и Кири́лле, язы́къ Слове́нскихъ апо́столи и богому́дріи учи́теліе.

Конда́къ 4

Бу́рю разли́чныхъ бѣ́дъ и зо́лъ, на язы́ки Слове́нскія находя́щую, предста́тельствомъ ва́шимъ разори́те, преподо́бніи, я́ко служе́ній мно́гихъ жре́бій прія́ли есте́, и во апо́стольстѣмъ бо ли́цѣ, и въ преподо́бныхъ со́нмѣ, и во учи́телей че́сти, и во исповѣ́дниковъ во́инствѣ вчини́ ва́съ Госпо́дь, да вси́ Слове́не вопію́тъ Ему́ о ва́съ: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́ша ца́рь Коза́рескъ, я́ко и́стинная вѣ́ра въ странѣ́ Еллиновъ исповѣ́дуется, испроси́ себѣ́ отъ царя́ Византíйска учи́телей правосла́вія. Се́й же умоли́ святы́хъ Кири́лла и Меѳо́дія оста́вити пусты́ню и плы́ти по́нтомъ Евкси́нскимъ къ Коза́ромъ. Къ ни́мже прише́дше, свята́я бра́тія, обрати́ша сердца́ и́хъ ко Христу́ и спаси́тельное Креще́ніе препода́ша и́мъ. Съ тѣ́миже и мы́ просла́вимъ равноапо́стольныхъ бра́тій, глаго́люще:

Ра́дуйтеся, не убоя́вшіися сни́ти ко ва́рваромъ съ Ева́нгельскимъ благовѣ́стіемъ; ра́дуйтеся, озари́вшіи мо́ре сла́внымъ свои́мъ та́мо ше́ствіемъ. Ра́дуйтеся, я́ко свята́го апо́стола Кли́мента нетлѣ́нныя мо́щи отъ ва́съ обрѣ́тены бы́ша; ра́дуйтеся, я́ко того́ по́мощію нече́стіе Коза́рско отъ ва́съ посрами́ся. Ра́дуйтеся, я́ко свѣ́тъ Христо́въ странѣ́ полу́ночнѣй препода́ли есте́; ра́дуйтеся, я́ко пра́ведности ва́шея сла́ва во вся́ концы́ земли́ распростре́ся. Ра́дуйтеся, Це́ркве Христо́вы предста́тельство и утвержде́ніе; ра́дуйтеся, отъ е́ресей и раско́ловъ на́ше крѣ́пкое огражде́ніе. Ра́дуйтеся, отъ Ага́рянъ и Іуде́й прія́вшіи за Христа́ укоре́ніе; ра́дуйтеся, отъ моще́й му́ченика сниска́вшіи благослове́ніе. Ра́дуйтеся, почита́нію уго́дниковъ благи́мъ о́бразомъ житія́ ва́шего на́съ научи́вшіи; ра́дуйтеся, и са́ми, я́ко уго́дницы Бо́жіи, отъ всѣ́хъ правосла́вныхъ исповѣ́дуеміи.

Ра́дуйтеся, Меѳо́діе и Кири́лле, язы́къ Слове́нскихъ апо́столи и богому́дріи учи́теліе.

Конда́къ 5

Боготе́чна звѣзда́ яви́ся ва́мъ свята́го Кли́мета нетлѣ́нное тѣ́ло, восплы́въ на волна́хъ по́нта Евкси́нскаго, на его́же днѣ́ отъ седми́сотъ лѣ́тъ сокры́то лежа́ше. Ва́мъ же яви́лъ е́ е́сть творя́й чудеса́ Госпо́дь въ зна́меніе трудо́въ апо́стольскихъ и ско́рбей исповѣ́дническихъ ва́шихъ. Еже разумѣ́вше, возопи́сте Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше свята́я бра́тія соплеме́нныя и́мъ Слове́ны и́стинную вѣ́ру исповѣ́дующа, сло́во же Бо́жіе свои́мъ и́мъ язы́комъ чести́ не вѣ́дуща, потща́шася Боже́ственныя кни́ги на язы́къ Слове́нскъ прелага́ти, да вси́ лю́діе на сро́днѣмъ и́мъ язы́цѣ Еди́наго всѣ́хъ Го́спода просла́вятъ; тѣ́мже и мы́ просла́вимъ Го́спода о святи́телехъ на́шихъ, и́мже возопіи́мъ:

Ра́дуйтеся, пода́теліе Христо́ва свѣ́та наро́домъ иноплеме́ннымъ; ра́дуйтеся, просвѣти́теліе Слове́нъ, ва́мъ соплеме́нныхъ. Ра́дуйтеся, дѣ́лателіе виногра́да Христо́ва; ра́дуйтеся, па́стыріе до́бріи ста́да Іису́сова. Ра́дуйтеся, сло́ва Бо́жія вѣ́рніи толко́вницы; ра́дуйтеся, на́ши блазíи и кро́тціи учи́теліе. Ра́дуйтеся, ми́ръ Христо́въ съ собо́ю всю́ду проне́сшіи; ра́дуйтеся, мíръ ве́сь свѣ́томъ уче́ній ва́шихъ просвѣти́вшіи. Ра́дуйтеся, и ны́нѣ пріе́млющіи моле́нія на́съ грѣ́шныхъ; ра́дуйтеся, и ны́нѣ посыла́ющіи утѣше́ніе печа́льнымъ. Ра́дуйтеся, всѣ́хъ, за и́стину угнете́нныхъ, прибѣ́жище; ра́дуйтеся, Ду́ха Свята́го пречестно́е жили́ще.

Ра́дуйтеся, Меѳо́діе и Кири́лле, язы́къ Слове́нскихъ апо́столи и богому́дріи учи́теліе.

Конда́къ 6

Проповѣ́дницы богоно́сніи бы́вше, свята́я бра́тія, во страны́ Слове́нскія идо́ша просвѣти́ти новокреще́нныя лю́ди Христо́вымъ уче́ніемъ. Тíи же, узрѣ́вше ва́съ, я́ко а́нгеловъ свѣ́тлыхъ, спасе́ніе благовѣсти́ти гряду́щихъ, я́ко па́стырей до́брыхъ, ду́шу свою́ за о́вцы полага́ющихъ, возопи́ша прославля́ющему святы́я Своя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́вши въ Мора́віи зари́ и́стинныя вѣ́ры, испроси́ша кня́зи Слове́нстіи отъ царя́ Византíйскаго во страны́ своя́ учи́тели и утверди́тели лю́демъ. Си́хъ же моле́нія услы́шавше, святíи Меѳо́дій и Кири́ллъ во страны́ Слове́нскія подвиго́шася, проповѣ́дающе Ева́нгеліе Ца́рствія Бо́жія Слове́нскимъ язы́комъ. Еже увѣ́дѣвше, возра́довашася Слове́не и, отвсю́ду ко святы́мъ бра́тіямъ притека́юще, зако́ну Бо́жію поуча́хуся, Го́спода сла́вяще и просвѣти́тели своя́ хва́ляще, съ ни́миже и мы́ вку́пѣ воспои́мъ Меѳо́дія и Кири́лла, взыва́юще:

Ра́дуйтеся, апо́столи на́ши богоглаго́ливіи; ра́дуйтеся, учи́теліе на́ши благода́тніи. Ра́дуйтеся, исповѣ́дницы на́ши, мно́гое дерзнове́ніе иму́щіи; ра́дуйтеся, пусты́нницы на́ши преподо́бніи. Ра́дуйтеся, моли́твенницы на́ши те́пліи; ра́дуйтеся, чудотво́рцы на́ши свѣ́тліи. Ра́дуйтеся, сла́вити Бо́га всѣ́ми язы́ки завѣща́вшіи; ра́дуйтеся, треязы́чную е́ресь до́бльственно обличи́вшіи. Ра́дуйтеся, Слове́номъ въ го́дъ ско́рби утѣше́ніе; ра́дуйтеся, во обстоя́ніихъ тя́жкихъ наде́ждо и́хъ и заступле́ніе. Ра́дуйтеся, принося́щіи ко Влады́цѣ всѣ́хъ на́ша покая́нныя моли́твы; ра́дуйтеся, и са́ми о на́съ къ Нему́ вы́ну моля́щіися.

Ра́дуйтеся, Меѳо́діе и Кири́лле, язы́къ Слове́нскихъ апо́столи и богому́дріи учи́теліе.

Конда́къ 7

Хотя́ще изгна́ти вы́ изъ стра́нъ Слове́нскихъ, свяще́нницы Лати́нстіи оклевета́ша вы́ предъ епи́скопомъ Ри́мскимъ. Егда́ же се́й съ мощми́ свята́го Кли́мента прише́дшихъ ва́съ узрѣ́ и правовѣ́ріе ва́ше и до́брое житіе́ увѣ́дѣ, а́біе посрами́ клевета́вшія на вы́ корыстолю́бцы, ва́съ же и́менемъ Христо́вымъ благослови́, поя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Ди́вніи апо́столи яви́шася, свята́я бра́тія, не иму́ще поко́я въ трудѣ́хъ свои́хъ: святы́й бо Кири́ллъ отъ по́двиговъ мно́гихъ изнемо́гъ, ско́ро по прише́ствіи въ Ри́мъ живо́тъ сво́й сконча́. Святы́й же Меѳо́дій ре́вностію бра́та своего́ укрѣпле́нъ и отъ па́пы Адріа́на благода́тію архіере́йскою почте́нъ, къ по́двигомъ но́вымъ въ Мора́вію и Панно́нію возврати́ся, идѣ́же труды́ мно́жайшія понесе́; и́мже дивя́щеся, воспои́мъ святу́ю бра́тію, зову́ще:

Ра́дуйтеся, до́бріи слу́зи Христо́вы; ра́дуйтеся, я́ко да́же до сме́рти вѣ́рни и́стинѣ пребы́ли есте́. Ра́дуйтеся, Го́сподеви, а не человѣ́комъ угожда́вшіи; ра́дуйтеся, и́мене Его́ ра́ди поноше́нія отъ человѣ́къ прія́вшіи. Ра́дуйтеся, чрезъ все́ житіе́ на ни́вѣ Госпо́дней потруди́вшіися; ра́дуйтеся, и по сме́рти отъ па́ствы своея́ любо́вію не отлучи́вшіися. Ра́дуйтеся, свѣ́тъ мíру и со́ль земли́ бы́вшіи; ра́дуйтеся, я́ко свѣти́льникъ, горя́й во тмѣ́, язы́комъ свѣти́вшіи. Ра́дуйтеся, я́ко гра́дъ верху́ горы́, отъ вѣ́рныхъ и невѣ́рныхъ не утаи́выйся; ра́дуйтеся, за́повѣди Госпо́дни сотво́ршіи и и́ныхъ научи́вшіи. Ра́дуйтеся, сего́ ра́ди ве́ліи во Ца́рствіи Бо́жіемъ нарече́нніи; ра́дуйтеся, на земли́ въ Це́ркви Госпо́дней просла́вленніи.

Ра́дуйтеся, Меѳо́діе и Кири́лле, язы́къ Слове́нскихъ апо́столи и богому́дріи учи́теліе.

Конда́къ 8

Стра́нно преставле́ніе свята́го Кири́лла всѣ́мъ яви́ся, не о жи́зни бо вре́меннѣй помышля́ше, но Го́спода о новопросвѣще́нныхъ и́мъ це́рквахъ моля́ше, да утверди́тъ я́ въ правосла́віи и отъ тріязы́чныя е́реси и про́чихъ напа́стей и бѣ́дъ да огради́тъ я́, свята́го же Меѳо́дія увѣщава́ше, глаго́ля: "Се́, бра́те, супру́га воло́въ бя́ховѣ, еди́ну бразду́ тя́жуща, и а́зъ на лесѣ́ па́даю, тече́ніе сконча́въ; ты́ же лю́биши святу́ю го́ру вельми́, не мози́ у́бо горы́ ра́ди оста́вити уче́нія язы́ковъ Слове́нскихъ". Тѣ́мже, толи́цѣй ре́вности святы́хъ бра́тій дивя́щеся, воспои́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь пре́данъ бы́въ душе́ю же и тѣ́ломъ завѣ́ту бра́та своего́, святы́й Меѳо́дій не убоя́ся преще́ній кня́жескихъ, ни клеве́тъ отъ іере́евъ Лати́нскихъ, ни заточе́нія темни́чна, но вся́ сія́, я́ко до́блій во́инъ Христо́въ, претерпѣва́я, не преста́ язы́ки Слове́нскія и па́ству свою́ до́брѣ пра́вити и просвѣща́ти, до́ндеже въ ста́рости опочи́ и къ свято́му Кири́ллу во блаже́нную оби́тель ра́йскую преста́вися. Къ ни́мъ же мы́ воспои́мъ те́плѣ:

Ра́дуйтеся, вѣнце́мъ терпѣ́нія на земли́ вѣнча́нніи; ра́дуйтеся, свѣ́томъ вѣ́чнымъ на небеси́ осія́нніи. Ра́дуйтеся, подви́жницы, ни́щіи ду́хомъ, я́ко ва́ше е́сть Ца́рствіе небе́сное; ра́дуйтеся, пла́кавшіи мно́го, я́ко оби́льно утѣ́шистеся. Ра́дуйтеся, кро́тцыи, я́ко наслѣ́дисте во Христѣ́ зе́мли Слове́нскія; ра́дуйтеся, а́лкавшіи и жа́ждавшіи пра́вды, я́ко насы́тистеся въ селе́ніихъ небе́сныхъ. Ра́дуйтеся, ми́лостивіи, я́ко не са́ми то́кмо поми́ловани есте́, но и и́нымъ ми́лости отъ Бо́га хода́таи бы́сте; ра́дуйтеся, чи́стіи се́рдцемъ, я́ко дне́сь Бо́га лице́мъ къ лицу́ зрите́. Ра́дуйтеся, миротво́рцы человѣ́комъ бы́вшіи, я́ко сы́нове Бо́жіи нареко́стеся; ра́дуйтеся, изгна́нніи пра́вды ра́ди, я́ко ва́ше е́сть Ца́рствіе Бо́жіе. Ра́дуйтеся, я́ко возненави́дѣни бѣ́сте отъ человѣ́къ и гоне́ніе и клеветы́ прія́ли бѣ́сте Христа́ ра́ди; ра́дуйтеся, и весели́теся, я́ко мзда́ ва́ша мно́га на небесѣ́хъ.

Ра́дуйтеся, Меѳо́діе и Кири́лле, язы́къ Слове́нскихъ апо́столи и богому́дріи учи́теліе.

Конда́къ 9

Вся́кія ко́зни, на страны́ Слове́нскія находя́щія, бо́дро разоря́ли есте́, преподо́бніи, тѣ́мже и ны́нѣ не оста́вите на́съ, смире́нныхъ и грѣ́шныхъ, но вся́ Слове́ны въ правосла́віи и единомы́сліи утверди́те, да вси́ еди́ными усты́ и еди́нѣмъ се́рдцемъ вопію́тъ просла́вившему ва́съ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíя многовѣща́нныя, я́ко ры́бы безгла́сны, зри́мъ о ва́съ, преподо́бніи: недоумѣ́ютъ бо, ка́ко и въ пусты́ни ду́хомъ вита́ли есте́, и посредѣ́ человѣ́къ неусы́пными по́двиги подвиза́стеся. Мы́ же, ра́дующеся, я́ко таковы́ и́мамы учи́тели и моли́твенники, прославля́емъ ва́съ, глаго́люще:

Ра́дуйтеся, и́стинныя вѣ́ры исповѣ́дницы; ра́дуйтеся, Ца́рствія Бо́жія наслѣ́дницы. Ра́дуйтеся, е́реси иконобо́рныя обличи́теліе; ра́дуйтеся, Іуде́йства посрами́теліе. Ра́дуйтеся, треязы́чную е́ресь попра́вшіи; ра́дуйтеся, Слове́номъ две́ри Ца́рствія небе́снаго отве́рзшіи. Ра́дуйтеся, во́ини Христо́вы, еще́ въ житіи́ отъ Него́ сла́вою вѣнча́нніи; ра́дуйтеся, и въ сла́вѣ свое́й ду́хъ смиренному́дрія соблю́дшіи. Ра́дуйтеся, зла́я, я́ко Иса́ія и Іеремíя, отъ единоплеме́нныхъ за блага́я прія́вшіи; ра́дуйтеся, я́ко Даніи́лъ и Есѳи́рь, за язы́къ сво́й хода́тайствовавшіи. Ра́дуйтеся, со всѣ́ми святы́ми немерца́ющимъ свѣ́томъ осіява́еміи; ра́дуйтеся, со всѣ́ми уго́дники Бо́жіи о на́съ грѣ́шныхъ Го́споду моля́щіися.

Ра́дуйтеся, Меѳо́діе и Кири́лле, язы́къ Слове́нскихъ апо́столи и богому́дріи учи́теліе.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ но́вое ста́до Христо́во отъ волко́въ мы́сленныхъ, святы́й Меѳо́дій на одрѣ́ сме́ртнѣмъ ученики́ своя́ вельми́ моля́ше тве́рдо стоя́ти во и́стиннѣй вѣ́рѣ, ниже́ ко́зней вра́жескихъ устраша́тися, но и въ скорбе́хъ и напа́стехъ за вся́ благодари́ти Бо́га, пою́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ есте́ всѣ́мъ, о правосла́віи трудя́щимся, и заступле́ніе къ ва́мъ съ вѣ́рою притека́ющимъ, Меѳо́діе и Кири́лле богому́дріи, и́бо небесе́ и земли́ Творе́цъ избра́ ва́съ бы́ти на земли́ ловцы́ человѣ́комъ, послѣди́ же на небесѣ́хъ къ ли́ку апо́столъ сопричте́. Тѣ́мже и на́мъ умоли́те благода́ти Его́ да́ромъ пода́тися, умиле́нно вопію́щимъ такова́я:

Ра́дуйтеся, добродѣ́тельми, я́ко ви́ссономъ, укра́шенніи; ра́дуйтеся, въ прему́дрости съ Соломо́номъ сра́вншіися. Ра́дуйтеся, воздержа́ніемъ и моли́твою вели́кимъ Анто́нію и Пахо́мію уподо́бльшіися; ра́дуйтеся, я́ко Вели́кій Васи́лій и Іоа́ннъ Златоу́стый, си́лою сло́ва одаре́нніи. Ра́дуйтеся, я́ко цѣлому́дріемъ Іо́сифу подо́бни бы́сте; ра́дуйтеся, терпѣ́нію Іовлему подража́вшіи. Ра́дуйтеся, незло́біемъ царю́ и проро́ку Дави́ду соревнова́вшіи; ра́дуйтеся, ре́вностію по вѣ́рѣ Иліи́ уподо́бившіися. Ра́дуйтеся, я́ко, подо́бно Па́влу и Іоа́нну Богосло́ву, Христа́ Бо́га возлюби́ли есте́; ра́дуйтеся, я́ко Даніи́лъ и тріе́ о́троцы, му́жественно Бо́га просла́вившіи. Ра́дуйтеся, я́ко а́нгеломъ и святы́мъ Бо́жіимъ сожи́тельствуете; ра́дуйтеся, я́ко и мы́ грѣ́шніи и́мя ва́ше съ вѣ́рою призыва́емъ.

Ра́дуйтеся, Меѳо́діе и Кири́лле, язы́къ Слове́нскихъ апо́столи и богому́дріи учи́теліе.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе благода́рное принося́ще ко Го́споду, предста́тели на́мъ грѣ́шнымъ ва́съ дарова́вшему, со умиле́ніемъ мо́лимъ вы́, святíи учи́теліе на́ши, не возгнуша́тися на́съ, лѣ́ности ра́ди на́шея, ниже́ отступи́ти отъ на́съ тя́жкихъ ра́ди беззако́ній на́шихъ, но милосе́рдіе отъ Го́спода всѣ́мъ испроси́ти, вопію́щимъ Ему́ о ва́съ: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рную апо́столъ Слове́нскихъ дво́ицу восхваля́юще, вѣ́рніи, устрани́мся свои́хъ на́мъ ра́спрей и раздо́ровъ, па́че же раздѣле́ній въ вѣ́рѣ, едине́ніе же ду́ха въ сою́зѣ ми́ра блюду́ще, воспои́мъ святы́хъ учи́телей та́ко:

Ра́дуйтеся, громогла́сныя трубы́ Ева́нгельскаго благовѣ́стія; ра́дуйтеся, гу́сли сладкозву́чныя про́повѣди спасе́нія. Ра́дуйтеся, крѣ́пціи пра́вды рачи́теліе; ра́дуйтеся, непоколеби́міи непра́вды истреби́теліе. Ра́дуйтеся, ра́дости пода́тели всѣ́мъ бы́вшіи; ра́дуйтеся, ско́рбей нападе́нія отвсю́ду воспрія́вшіи. Ра́дуйтеся, мзды́ и воздая́ній трудо́мъ свои́мъ отъ человѣ́къ не иска́вшіи; ра́дуйтеся, о неблагода́рныхъ лю́дехъ Бо́гу моли́вшіися. Ра́дуйтеся, а́нгелъ Бо́жіихъ и святы́хъ Его́ по́двиги и добродѣ́тельми свои́ми ра́довавшіи; ра́дуйтеся, ра́дости вѣ́чныя ку́пно съ ни́ми во оби́телехъ блаже́нныхъ наслажде́нніи. Ра́дуйтеся, звѣ́зды, свѣ́томъ и́стины сія́ющія; ра́дуйтеся, са́ми добродѣ́телей ва́шихъ свѣ́томъ осія́нніи.

Ра́дуйтеся, Меѳо́діе и Кири́лле, язы́къ Слове́нскихъ апо́столи и богому́дріи учи́теліе.

Конда́къ 12

Благода́ть едине́нія и ми́ра испроси́те на́мъ, преподо́бніи, и́же ми́ръ во все́мъ мíрѣ до конца́ мірска́го житія́ ва́шего благовѣсти́вшіи, я́ко да и мы́, отъ всѣ́хъ раско́ловъ и искуше́ній свобо́дшеся, въ ми́рѣ воспои́мъ, я́ко дру́ги, ва́съ возлюби́вшему Еди́ному Миротво́рцу всѣ́хъ Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще ва́ше ди́вное житіе́ на земли́ и сла́ву, я́же на небеси́, помышля́юще, смире́нно мо́лимъ ва́съ, святíи учи́теліе, си́лу свы́ше правосла́внымъ христіа́номъ на враги́ неви́димыя и ви́димыя дарова́ти, и вся́ наро́ды Слове́нскія въ едине́ніе вѣ́ры призва́ти, да вси́ воспою́тъ, вѣ́рно взыва́юще:

Ра́дуйтеся, правосла́вія тве́рдое огражде́ніе; ра́дуйтеся, иносла́вія живо́е обличе́ніе. Ра́дуйтеся, исхожде́ніе Ду́ха Свята́го отъ Отца́ то́чію, я́ко отдре́вле прія́хомъ, исповѣ́давшіи; ра́дуйтеся, слу́жбу Бо́жію соверша́ти кому́ждо свои́мъ си́ язы́комъ завѣща́вшіи. Ра́дуйтеся, пра́ведныхъ въ пра́ведности утвержде́ніе; ра́дуйтеся, и беззако́нныхъ къ зако́ну обраще́ніе. Ра́дуйтеся, я́ко ва́ми и мы́ во исполне́ніе Це́ркве внидо́хомъ; ра́дуйтеся, я́ко ва́ми сло́во Бо́жіе на сро́днѣмъ на́мъ язы́цѣ дости́же. Ра́дуйтеся, я́ко моли́твами ва́шими, а́ки забра́ломъ крѣ́пкимъ, отъ враго́въ на́шихъ огражда́емся; ра́дуйтеся, я́ко предста́тельствомъ ва́шимъ вѣ́чныя жи́зни сподобля́емся. Ра́дуйтеся, всѣ́мъ Слове́номъ па́стыріе и отцы́, и́хже ра́ди есмы́ вси́ бра́тіе; ра́дуйтеся, я́ко ва́съ ра́ди, бра́тія су́ще по пло́ти, и по духу́ бра́тія Христу́ сотвори́хомся.

Ра́дуйтеся, Меѳо́діе и Кири́лле, язы́къ Слове́нскихъ апо́столи и богому́дріи учи́теліе.

Конда́къ 13

О, пречу́дніи и преди́вніи язы́къ Слове́нскихъ учи́теліе, святíи равноапо́стольніи Меѳо́діе и Кири́лле! Ны́нѣшнее пріе́мше моле́ніе на́ше, вся́ Слове́ны отъ находя́щихъ и́мъ зо́лъ и бѣ́дъ свободи́те, въ ми́рѣ и едине́ніи соблюди́те и къ Ца́рствію небе́сному предста́тельствомъ ва́шимъ приведи́те всѣ́хъ, во умиле́ніи о ва́съ пою́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва святы́мъ равноапо́стольнымъ Меѳо́дію и Кири́ллу

О, пресла́вніи язы́къ Слове́нскихъ учи́теліе и просвѣти́теліе, святíи равноапо́стольніи Меѳо́діе и Кири́лле! Къ ва́мъ, я́ко ча́да ко отце́мъ, свѣ́томъ уче́ній и пи́сменъ ва́шихъ просвѣще́нніи и въ вѣ́рѣ Христо́вой наста́вленніи, ны́нѣ усе́рдно прибѣга́емъ и въ сокруше́ніи серде́цъ на́шихъ мо́лимся. Аще бо и завѣ́тъ ва́шихъ, я́ко ча́да непокори́вая, не соблюдо́хомъ и о угожде́ніи Бо́гу, я́коже учи́сте, небрего́хомъ, и отъ единомы́слія и любве́, ю́же Слове́номъ, я́ко бра́тіямъ въ вѣ́рѣ и по пло́ти, до́брѣ завѣща́сте, отпадо́хомъ: оба́че, я́коже дре́влѣ въ житіи́ ва́шемъ неблагода́рныхъ и недосто́йныхъ не отвраща́сте тщи́, но благи́ми за зла́я воздава́сте, та́ко и ны́нѣ грѣ́шныхъ и недосто́йныхъ ча́дъ ва́шихъ моли́твы не отврати́те, но, я́ко ве́ліе иму́ще дерзнове́ніе ко Го́споду, прилѣ́жно Того́ моли́те, да наста́витъ и обрати́тъ на́съ на пу́ть спасе́нія, ра́спри же и раздо́ры, посредѣ́ единовѣ́рныхъ бра́тій возника́ющія, умири́тъ, отпа́дшія па́ки во единомы́сліе приведе́тъ и всѣ́хъ на́съ едине́ніемъ ду́ха и любве́ во еди́нѣй, святѣ́й, собо́рнѣй и апо́стольстѣй Це́ркви соедини́тъ. Вѣ́мы бо, вѣ́мы, я́ко мно́го мо́жетъ моли́тва пра́веднича ко благосе́рдію Влады́ки, а́ще и о грѣ́шныхъ лю́дехъ приноси́ма быва́етъ. Не оста́вите у́бо на́съ, уны́лыхъ и недосто́йныхъ ча́дъ ва́шихъ, и́хже грѣ́хъ ра́ди па́ства ва́ша, ва́ми собра́нная, враждо́ю раздѣля́ема и собла́зны отъ иновѣ́рныхъ прельща́ема, ума́лися, о́вцы же ея́ слове́сныя разсѣева́емы, отъ волко́въ мы́сленныхъ восхища́ются; дади́те у́бо на́мъ моли́твами ва́шими о правосла́віи ре́вность, да е́ю возгрѣва́еми, оте́ческая преда́нія до́брѣ сохрани́мъ, уста́вы и обы́чаи церко́вныя вѣ́рно соблюда́ти потщи́мся, вся́кихъ лжеуче́ній стра́нныхъ отбѣжи́мъ, и та́ко въ житіи́ богоуго́днѣмъ на земли́ преспѣва́юще, жи́зни ра́йскія на небеси́ сподо́бимся, и та́мо съ ва́ми вку́пѣ Влады́ку всѣ́хъ, въ Тро́ицѣ Еди́наго Бо́га просла́вимъ во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Яко апо́столомъ единонра́вніи и слове́нскихъ стра́нъ учи́теліе, Кири́лле и Меѳо́діе богому́дріи, Влады́ку всѣ́хъ моли́те, вся́ язы́ки слове́нскія утверди́ти въ правосла́віи и единомы́сліи, умири́ти мíръ и спасти́ ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 3

Свяще́нную дво́ицу просвѣти́телей на́шихъ почти́мъ, Боже́ственныхъ писа́ній преложе́ніемъ исто́чникъ богопозна́нія на́мъ источи́вшихъ, изъ него́же да́же додне́сь неоску́дно почерпа́юще, ублажа́емъ ва́съ, Кири́лле и Меѳо́діе, престо́лу Вы́шняго предстоя́щихъ и те́плѣ моля́щихся о душа́хъ на́шихъ.

Велича́ніе

Велича́емъ ва́съ, святíи равноапо́стольніи Меѳо́діе и Кири́лле, вся́ слове́нскія страны́ уче́ньми свои́ми просвѣти́вшія и ко Христу́ приве́дшія.