Акафист святым преподобным Сергию и Герману, Валаамским чудотворцам

Конда́къ 1

Возбра́ннымъ на́шего спасе́нія побо́рникомъ и те́плымъ къ Бо́гу моли́твенникомъ похва́льное ва́мъ, преподо́бніи, прино́симъ пѣ́ніе. Вы́ же, я́ко иму́щіи дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́те, зову́щихъ:

Ра́дуйтеся, Се́ргіе и Ге́рмане, отцы́ преблаже́нніи.

Икосъ 1

Ангельски на земли́ пожи́вше, со а́нгелы ны́нѣ на небеси́ водворя́етеся, отцы́ преподо́бніи, Свѣ́томъ Трисо́лнечнымъ осіява́еми и Боже́ственныя добро́ты лицезрѣ́нія наслажда́ющеся. Тѣ́мже и на́съ, ча́дъ ва́шихъ, па́мять ва́шу любо́вію пра́зднующихъ и съ вѣ́рою подъ о́тчій кро́въ ва́шъ прибѣга́ющихъ, у престо́ла Царя́ сла́вы - Христа́ не забу́дите, вопію́щихъ ва́мъ такова́я:

Ра́дуйтеся, въ ра́дость Го́спода своего́ вше́дшіи; ра́дуйтеся, вѣнцы́ нетлѣ́нныя отъ Него́ пріе́мшіи. Ра́дуйтеся, небе́снаго Сіо́на прекра́снаго гра́ждане; ра́дуйтеся, вѣ́чнаго Ца́рствія Христо́ва наслѣ́дницы. Ра́дуйтеся, въ жи́зни земнѣ́й еди́наго Христа́ всѣ́мъ се́рдцемъ возлюби́вшіи и Того́ еди́наго взыска́вшіи; ра́дуйтеся, любве́ ра́ди Его́ вся́ преоби́дѣвшіи и мíра кра́сная презрѣ́вшіи. Ра́дуйтеся, непреста́ннымъ боже́ственнымъ раче́ніемъ превы́ше ви́димыхъ воспари́вшіи; ра́дуйтеся, дѣя́ніемъ видѣ́ніе стяжа́вшіи. Ра́дуйтеся, у́ми, зря́щіи Бо́га; ра́дуйтеся, неусы́пныя моли́твы исто́чницы. Ра́дуйтеся, Валаа́му изря́дная похвало́; ра́дуйтеся, мíру свѣти́льницы.

Ра́дуйтеся, Се́ргіе и Ге́рмане, отцы́ преблаже́нніи.

Конда́къ 2

Ви́дяще преподо́бніи земны́я добро́ты непостоя́нное и сла́вы житія́ сего́ суету́, оте́чество свое́, и сро́дники, и дру́ги оста́виша, и отъ полу́денныя страны́ къ чужде́му и хла́дному сѣ́веру устреми́шася, Христо́ви бо тща́хуся невозбра́нно послужи́ти, пою́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зума духо́внаго и земли́ безстра́стія обѣтова́нныя взыску́юще, Авраа́млю произволе́нію подража́сте, преподо́бніи, зе́млю оте́чества своего́ оста́вльше и въ пусты́ни се́й бы́вше прише́льцы. Тѣ́мже да́же и додне́сь свята́я оби́тель Валаа́мская, на па́жити ва́шей веселя́щися, неуста́нно вопіе́тъ ва́мъ се́рдцемъ и усты́:

Ра́дуйтеся, сѣ́мя свято́е, земли́ сея́ стоя́ніе; ра́дуйтеся, люде́й, о́крестъ живу́щихъ, Христо́ви присвое́ніе. Ра́дуйтеся, безпло́дную пусты́ню сію́ сле́зъ свои́хъ тече́ньми вспои́вшіи; ра́дуйтеся, хла́дную страну́ сію́ моли́твъ теплото́ю согрѣ́явшіи. Ра́дуйтеся, сла́віи доброгла́сніи, ра́йскую весну́ отъ полу́дне на́мъ прине́сшіи; ра́дуйтеся, гре́ческаго ке́дра о́трасли избра́нныя, и́ночества са́дъ въ горѣ́ се́й прора́стшія. Ра́дуйтеся, я́ко Христа́ стяжа́сте въ се́рдцы свое́мъ; ра́дуйтеся, я́ко Тро́ицы яви́стеся чи́стое жили́ще. Ра́дуйтеся, привре́менными вѣ́чная купи́вшіи; ра́дуйтеся, тлѣ́нными нетлѣ́нная наслѣ́довавшіи. Ра́дуйтеся, бога́тства неиждива́емаго блазíи рачи́тели; ра́дуйтеся, би́сера добраго вели́ціи купцы́.

Ра́дуйтеся, Се́ргіе и Ге́рмане, отцы́ преблаже́нніи.

Конда́къ 3

Си́лѣ отъ Вы́шняго предложе́нію ва́шему прило́жшейся, не всу́е тружда́стеся, преподо́бніи: То́й бо бѣ́ ва́мъ стѣна́ крѣ́пка отъ лица́ вра́жія, ка́мень терпѣ́нія и му́жества сподви́жникъ. Ду́хомъ же Его́ услажда́еми и отъ си́лы въ си́лу восходя́ще, сподо́бистеся и ча́сти избра́нныхъ Его́, съ ни́миже зове́те: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́ще у́мъ богопрія́тенъ и ангелови́дное свое́ обѣща́ніе непоколеби́мо на краесѣко́момъ ка́мени вѣ́ры во Христа́, не разслабѣ́ша въ по́двизѣхъ свои́хъ, преподо́бніи, ни возврати́шася вспя́ть къ па́мяти пре́жняго житія́ мірска́го, но подъя́тый на ся́ кре́стъ да́же до сме́рти понесо́ша и вся́, Христа́ ра́ди, сла́дцѣ претерпѣ́ша. Сего́ ра́ди и Богъ я́ облагодати́ и а́нгельски зрѣ́ти Его́ чи́стымъ се́рдцемъ сподо́би, да и мы́, житію́ и́хъ подража́юще, усе́рдно зове́мъ къ ни́мъ:

Ра́дуйтеся, гла́са Ева́нгелскаго и́стинніи послу́шницы; ра́дуйтеся, зако́на Христо́ва усе́рдніи творцы́. Ра́дуйтеся, Го́споду своему́ до сме́рти послужи́вшіи; ра́дуйтеся, я́звы Его́ вы́ну на тѣ́лѣ свое́мъ носи́вшіи. Ра́дуйтеся, я́ко Ца́рствія ра́ди небе́снаго ни въ чесово́мъ же сами́хъ себе́ пощади́ли есте́; ра́дуйтеся, я́ко а́нгельскимъ о́бразомъ обле́кшеся, до конца́ бра́нь свою́ соверши́ли есте́. Ра́дуйтеся, Христо́ви ору́жницы вѣ́рніи; ра́дуйтеся, врага́ неуста́нніи запина́тели. Ра́дуйтеся, пусты́ни сла́дкое прозябе́ніе; ра́дуйтеся, воздержа́нія неувяда́емый цвѣ́те. Ра́дуйтеся, благода́ти сосу́ди избра́нніи; ра́дуйтеся, вѣ́ры подви́жницы.

Ра́дуйтеся, Се́ргіе и Ге́рмане, отцы́ преблаже́нніи.

Конда́къ 4

Бу́рю проти́вныхъ вѣ́тровъ а́ще и воздви́же на преподо́бныя діа́волъ, оба́че потопи́ти и́хъ не возмо́же, ниже́ гра́да душе́внаго и́хъ разори́ти. Тíи бо щито́мъ вѣ́ры огра́ждшеся и ме́чь моли́твы враща́юще, вся́ стрѣ́лы лука́ваго нетру́дно угаша́ху, Христу́ пою́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шана бы́сть, преподо́бніи, духо́вныхъ по́двигъ ва́шихъ молва́ и моли́твы непреста́нное горѣ́ніе и житія́ во́льное озлобле́ніе: не мо́жетъ бо гра́дъ укры́тися, вверху́ горы́ стоя́й. Сего́ ра́ди, я́ко еле́ни на исто́чники водны́я, вси́ а́лчущіи покая́нія и жа́ждущіи пра́вды, о Го́сподѣ ревну́юще, къ ва́мъ притеко́ша, и се́ оби́тель свята́я созда́ся и пусты́ня Валаа́мская а́ки гра́дъ благоцвѣту́щь показа́ся. Тѣ́мже о мно́жествѣ спаса́емыхъ веселя́щеся, воспѣва́емъ ва́мъ си́це:

Ра́дуйтеся, оби́тели на́шея первонача́льницы; ра́дуйтеся, вели́каго и́ноковъ со́нма отцы́. Ра́дуйтеся, покая́нія отъ жи́зни своея́ проповѣ́дницы; ра́дуйтеся, люботру́днаго житія́ законополо́жницы. Ра́дуйтеся, я́ко на па́жити спаси́тельныя мно́ги о́вцы изведо́сте; ра́дуйтеся, я́ко Христа́ о мно́жествѣ ка́ющихся возра́довасте. Ра́дуйтеся, ду́хъ пра́вый спасе́нія въ лю́дехъ обнови́вшіи; ра́дуйтеся, ре́вность о Бо́зѣ въ сердца́хъ уны́лыхъ возже́гшіи. Ра́дуйтеся, ду́шъ христіа́нскихъ воста́ніе; ра́дуйтеся, спя́щихъ злѣ́ пробужде́ніе. Ра́дуйтеся, къ небе́сному Ца́рствію ко́рмчіи; ра́дуйтеся, пѣ́стуни во Христа́.

Ра́дуйтеся, Се́ргіе и Ге́рмане, отцы́ преблаже́нніи.

Конда́къ 5

Боготе́чныя я́ко звѣ́зды, на сѣ́верѣ не́ба возшли́ есте́, преподо́бніи, и свѣ́томъ вѣ́ры и по́двигъ ва́шихъ страну́ Каре́льскую просвѣти́ли есте́, уча́ще приходя́щія къ ва́мъ лю́ди суевѣ́рія и бѣсо́вскія обы́чаи отложи́ти и еди́наго то́чію Бо́га боя́тися и Ему́ еди́ному служи́ти, пою́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше о́крестъ себе́ ча́да своя́, нося́щая вѣ́тви благодѣ́ланія, возвесели́шася преподо́бніи и, я́ко вѣне́цъ житія́, блаже́нную кончи́ну улучи́вше, ра́дующеся къ небеси́ преидо́ша, оба́че сою́за любве́ не расторго́ша, ниже́ ча́да своя́ оста́виша си́ра: не оскудѣ́ша бо и по сме́рти за ня́ Христу́ вы́ну моля́щеся и во искуше́ніихъ и бѣда́хъ я́ назира́юще и спаса́юще. Сего́ ра́ди слы́шаху отъ ни́хъ такова́я:

Ра́дуйтеся, въ ну́ждахъ на́шихъ помо́щницы; ра́дуйтеся, въ ско́рбехъ утѣ́шители. Ра́дуйтеся, я́звъ грѣхо́вныхъ цѣли́тели; ра́дуйтеся, бѣсо́вскихъ наважде́ній отгна́тели. Ра́дуйтеся, вы́ бо колѣ́на, уны́ніемъ разсла́бленная, ско́ро укрѣпля́ете; ра́дуйтеся, вы́ бо угаса́ющія свѣти́льники на́ша еле́емъ моли́твъ ва́шихъ исполня́ете. Ра́дуйтеся, страстьми́ порабоще́нныхъ ско́ріи свободи́тели; ра́дуйтеся, подви́жниковъ ко спасе́нію неле́стніи вожди́. Ра́дуйтеся, цѣлому́дрія на́шего блюсти́тели; ра́дуйтеся, нестяжа́нія извѣ́стное пра́вило. Ра́дуйтеся, крѣ́пкое на́ше огражде́ніе; ра́дуйтеся, непосты́дное на́ше упова́ніе.

Ра́дуйтеся, Се́ргіе и Ге́рмане, отцы́ преблаже́нніи.

Конда́къ 6

Проповѣ́дницы сла́вы Бо́жія и по сме́рти яви́стеся, преподо́бніи, отъ ра́ки честны́хъ моще́й ва́шихъ неоску́дныя струи́ исцѣле́ній источа́юще и всѣ́мъ тре́бующимъ разли́чная дарова́нія подаю́ще, я́же ви́дѣвше ча́да ва́ша благода́рно воспѣ́ша просла́вльшему ва́съ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́вше па́ки и па́ки сла́ва ва́ша, преподо́бніи, и оби́тель ва́ша возраста́ше и мно́жашеся, а́ще и мно́гащи нечести́віи воева́ху ю́, хра́мы ея́ разоря́юще и и́ноки избива́юще и изгоня́юще: отъ жи́ва бо су́ща, а́ще и посѣ́чена, ко́рене па́ки и па́ки лѣ́торасль восхожда́ше и мно́ги добродѣ́телей подви́жники подъ сѣ́нь свою́ собира́ше, да злостра́ждуще за Христа́, въ терпѣ́ніи стяжава́ютъ ду́ши своя́, ва́мъ же, я́ко первонача́льникомъ свои́мъ, воспѣва́ютъ си́це:

Ра́дуйтеся, свѣти́ла вѣ́ры, при́сно возсіява́ющая; ра́дуйтеся, исто́чницы моли́твы, николи́же оскудѣ́вшіи. Ра́дуйтеся, хлѣ́бе сла́дкій и́щущимъ покая́нія; ра́дуйтеся, питіе́ безсме́ртное подви́жникомъ поще́нія. Ра́дуйтеся, вы́ бо бы́сте благода́тное всѣ́мъ смире́ннымъ прибѣ́жище; ра́дуйтеся, вы́ бо показа́стеся недви́жное послу́шнымъ утвержде́ніе. Ра́дуйтеся, изгна́ннымъ пра́вды ра́ди гото́віи спу́тницы; ра́дуйтеся, оби́димыхъ за Христа́ соприча́стницы. Ра́дуйтеся, ни́щихъ ду́хомъ сожи́тели; ра́дуйтеся, кро́ткихъ се́рдцемъ собесѣ́дницы. Ра́дуйтеся, злострада́нія живíи о́брази; ра́дуйтеся, терпѣ́нія незави́стніи да́тели.

Ра́дуйтеся, Се́ргіе и Ге́рмане, отцы́ преблаже́нніи.

Конда́къ 7

Хотя́ще нечести́віи свѣ́и въ коне́цъ вѣ́ру правосла́вную отъ страны́ сея́ истреби́ти, оби́тель Валаа́мскую до основа́нія истощи́ша, оба́че свѣти́льника ва́шего угаси́ти не возмого́ша: и́нудѣ бо преста́вленный, па́че возсія́ на свѣ́щницѣ высо́цѣ, да и та́мо весели́тъ ча́да церко́вная и пѣ́ти Бо́гу подвиза́етъ: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вый Изра́иль яви́шася духо́вная ча́да ва́ша, я́же, многоцѣле́бную ра́ку моще́й ва́шихъ на рамена́ воспріи́мше, отъ губи́тельства избѣго́ша: ревнова́ху бо святы́ни не бы́ти пору́ганнѣй отъ пога́ныхъ. Тѣ́мже и въ Но́вградъ притеко́ша, идѣ́же все́льшеся и моще́мъ ва́съ, отце́въ свои́хъ, присѣдя́ще, не преста́ша за́повѣди ва́ша храни́ти и воспѣва́ти ва́мъ си́це:

Ра́дуйтеся, сокро́вище на́ше некра́домое; ра́дуйтеся, свѣти́льницы на́ши неугаси́міи. Ра́дуйтеся, вожди́, николи́же на́съ оставля́ющіи; ра́дуйтеся, наста́вницы, вы́ну съ на́ми су́щіи. Ра́дуйтеся, столпи́ свѣ́та, пу́ть къ небеси́ на́мъ указу́ющіи; ра́дуйтеся, о́блацы благода́ти, отъ ле́сти на́съ покрыва́ющіи. Ра́дуйтеся, Амали́ка всегуби́теля побѣ́дніи бори́тели; ра́дуйтеся, фарао́на мы́сленнаго пра́віи обличи́тели. Ра́дуйтеся, сла́ное мо́ре суеты́ до́брѣ преше́дшіи; ра́дуйтеся, въ пусты́ню страсте́й му́жественно все́льшіися. Ра́дуйтеся, небе́сныя ма́нны прича́стницы; ра́дуйтеся, на́съ, грѣ́шныхъ, предъ Бо́гомъ спору́чницы.

Ра́дуйтеся, Се́ргіе и Ге́рмане, отцы́ преблаже́нніи.

Конда́къ 8

Страннопріе́мый ра́ку моще́й ва́шихъ боже́ственнѣ возвесели́ся Вели́кій Но́вградъ, собо́ру святы́хъ свои́хъ двѣ́ звѣздѣ́ приложи́вый, ди́внымъ свѣ́томъ чуде́съ сія́ющія и благода́ть исцѣле́ній неоску́дно всѣ́мъ подаю́щія. Сего́ ра́ди возопи́: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Всецѣ́лою мы́слію у Го́спода водворя́ющеся и зрѣ́ніемъ нетлѣ́нныя сла́вы Его́ наслажда́еми, не небрегли́ есте́, преподо́бніи, о разоре́ніи святы́я оби́тели ва́шея, ниже́ потерпѣ́сте, да уга́снетъ свѣти́льникъ, возжже́нный на Валаа́мѣ, но Неемíиною печа́лію поболѣ́сте и моли́твою помоли́стеся, да пору́ганъ бу́детъ діа́волъ, злѣ́ совѣща́вый на страну́ сію́. Тѣ́мже моли́твою ва́шею воста́ отъ пе́пла оби́тель свята́я сія́ и, лику́ющи, честны́я мо́щи ва́ша отъ Нова́града гряду́щія срѣта́етъ, ва́мъ же вопіе́тъ сицева́я:

Ра́дуйтеся, ра́дости небе́сныя вѣ́стницы; ра́дуйтеся, ми́лости Бо́жія посли́. Ра́дуйтеся, сла́во на́ша, па́ки воста́вшая; ра́дуйтеся, вѣ́нче на́шъ, на́мъ па́ки возда́нный. Ра́дуйтеся, я́ко прише́ствіемъ ва́шимъ вѣ́ра пра́вая па́ки здѣ́ утверди́ся; ра́дуйтеся, я́ко свѣти́льникъ вѣ́чныя жи́зни па́ки во оби́тели ва́шей возсія́. Ра́дуйтеся, зла́го на страну́ сію́ совѣ́та діа́воля разруше́ніе; ра́дуйтеся, наро́да окре́стнаго отъ ро́ва е́реси избавле́ніе. Ра́дуйтеся, Це́ркве Правосла́вныя но́вое торжество́; ра́дуйтеся, вра́тъ а́довыхъ вя́щшее посрамле́ніе. Ра́дуйтеся, а́нгеловъ го́рнихъ высо́кая пѣ́снь; ра́дуйтеся, земны́хъ человѣ́къ ликова́ніе.

Ра́дуйтеся, Се́ргіе и Ге́рмане, отцы́ преблаже́нніи.

Конда́къ 9

Вся́ стро́яй о спасе́ніи человѣ́честѣмъ, вда́лъ еси́, Христе́, стра́жа до́му Твоего́ во странѣ́ се́й - святу́ю оби́тель на́шу. Не попусти́ у́бо ю́ уны́ніемъ воздрема́ти, ни ку́плями жите́йскими отяготи́тися, ниже́ пу́ть добрѣ́йшій креста́ Твоего́ оста́вити, но ку́пно съ преподо́бными Твои́ми да вы́ну пое́тъ Ти́: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтія́мъ многовѣща́ннымъ вѣ́ка сего́ юро́дство е́сть е́же мíръ возненави́дѣти и пло́ть свою́ умертви́ти: недоумѣ́ютъ бо духо́вная духо́вными востязова́ти, ниже́ жи́зни сокрове́нныя во Христѣ́ пости́гнути, я́же утаи́ Бо́гъ отъ прему́дрыхъ и разу́мныхъ и откры́ младе́нцемъ. Тѣ́мже, преподо́бніи, я́ко Ца́рствія небе́снаго наслѣ́дницы и благода́тныя ра́дости о́бщницы, моли́твою ва́шею вы́ну наста́вите на́съ, да, тще́тныя пре́лести житія́ сего́ избы́вше, невозвра́тнымъ по́мысломъ по́прище на́ше тече́мъ, пою́ще ва́мъ такова́я:

Ра́дуйтеся, духо́внаго любому́дрія пода́тели; ра́дуйтеся, безстра́стія сосу́ди. Ра́дуйтеся, чистоты́ серде́чныя сокро́вища; ра́дуйтеся, смире́нія зерца́ло. Ра́дуйтеся, вы́ бо му́дрыхъ мíра сего́ яви́стеся посрамле́ніе; ра́дуйтеся, вы́ бо юро́дивыхъ о Христѣ́ бы́сте похвала́. Ра́дуйтеся, я́ко ва́ми врага́ низлага́емъ хотѣ́нія; ра́дуйтеся, я́ко ва́ми суеты́ отрѣва́емъ прило́ги. Ра́дуйтеся, во бране́хъ духо́вныхъ на́мъ посо́бницы; ра́дуйтеся, во искуше́ніихъ всемо́щніи засту́пницы. Ра́дуйтеся, обурева́емыхъ приста́нище; ра́дуйтеся, немощны́хъ исцѣле́ніе.

Ра́дуйтеся, Се́ргіе и Ге́рмане, отцы́ преблаже́нніи.

Конда́къ 10

Спаси́тельный пу́ть поста́ возлю́бльшіи и яре́мъ Христо́въ на ся́ во́лею взе́мшіи, пріиди́те вси́ къ сему́ ти́хому отъ бу́ри грѣхо́вныя приста́нищу, въ покая́ніи припаде́мъ къ неосла́бнымъ моли́твенникомъ на́шимъ и отце́мъ, я́ко моли́твою и́хъ при́сно воздвиза́еми, обря́щемъ сла́ву и воспое́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ есте́ оби́тели ва́шей и всѣ́мъ съ вѣ́рою къ ва́мъ притека́ющимъ, преподо́бніи: ва́шимъ бо бо́дреннымъ заступле́ніемъ собла́зны мíра отгоня́ются и страсте́й взыгра́нія угаша́ются. Тѣ́мже мо́лимъ ва́съ: не отри́ните на́съ въ не́мощехъ на́шихъ, во искуше́ніихъ и ско́рбехъ. Внегда́ оскудѣва́ти духо́внѣй крѣ́пости на́шей, не оста́вите на́съ, но бу́дите на́мъ при́сное защище́ніе, покро́въ же и отра́да, да вопое́мъ ва́мъ, благодаря́ще:

Ра́дуйтеся, пусты́нныхъ ти́хое утѣше́ніе; ра́дуйтеся, уедине́нныхъ та́йное ра́дованіе. Ра́дуйтеся, въ моли́твѣ пребыва́ющихъ незри́міи сомоли́твенницы; ра́дуйтеся, во благоговѣ́ніи су́щихъ благода́тніи сподви́жницы. Ра́дуйтеся, наста́вницы на́ши, и́миже къ соверше́нству призыва́емся; ра́дуйтеся, отцы́ на́ши, и́миже по́стничества жела́ннаго конца́ доспѣ́ти упова́емъ. Ра́дуйтеся, крѣ́посте на́ша, е́юже стѣ́ну грѣха́ на́шего пре́йдемъ; ра́дуйтеся, утвержде́ніе на́ше, и́мже тяготу́ зло́бы на́шея отлага́емъ. Ра́дуйтеся, грѣхми́ обремене́нныхъ любвеоби́льніи воспріе́мницы; ра́дуйтеся, ка́ющихся те́плѣ блазíи хода́таи. Ра́дуйтеся, ю́ноши къ цѣлому́дрію возводя́щіи; ра́дуйтеся, ста́рцемъ терпѣ́ніе подаю́щіи.

Ра́дуйтеся, Се́ргіе и Ге́рмане, отцы́ преблаже́нніи.

Конда́къ 11

Пѣ́нію немо́лчному безпло́тныхъ подража́юще и на жесто́кое житіе́ отце́въ на́шихъ взира́юще, не облѣни́мся, о бра́тіе: возлю́бимъ въ моли́твахъ всено́щное бдѣ́ніе, не устраши́мся тлѣ́нныя пло́ти утѣсне́нія, да преподо́бнымъ на́шимъ соприча́стницы бу́демъ и со а́нгелы воспое́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рныя свѣти́льники, свѣ́томъ и́стиннаго благоче́стія сѣ́верную страну́ сію́ просвѣща́ющія, зри́мъ вы́, преподо́бніи: въ земнѣ́мъ бо житіи́ ва́шемъ мно́ги отъ ле́сти бѣсо́вскія ко Христу́ приведо́сте, и по сме́рти то́ки благода́тныхъ дарова́ній излива́юще и оби́тель свою́ во благоговѣ́ніи и трудолю́біи содержа́ще, правосла́вную вѣ́ру здѣ́ утвержда́ете, и вся́ окре́стныя лю́ди духо́внымъ хлѣ́бомъ пита́ете, и отъ Лю́торова па́губнаго нече́стія и тмы́ невѣ́дѣнія избавля́ете. Сего́ ра́ди пріими́те отъ на́съ сицева́я:

Ра́дуйтеся, и́стины неле́стніи свидѣ́теліе; ра́дуйтеся, мра́чныхъ суевѣ́рій отгна́тели. Ра́дуйтеся, си́лы Бо́жія ди́вное явле́ніе; ра́дуйтеся, благода́ти Христо́вы чу́дное зна́меніе. Ра́дуйтеся, ва́ми бо Ца́рствіе Бо́жіе въ сердца́ мно́гихъ пріи́де; ра́дуйтеся, ва́ми бо Денни́ца и́стиннаго свѣ́та во омраче́нныхъ грѣхо́мъ возсія́. Ра́дуйтеся, вра́чеве святíи, сумня́щихся ду́ши благода́тно исцѣля́ющіи; ра́дуйтеся, па́стыріе до́бріи, о́вцы своя́ отъ че́люстей звѣри́ныхъ изыма́ющіи. Ра́дуйтеся, правосла́внымъ Христо́во благоуха́ніе; ра́дуйтеся, ерети́чествующимъ сме́ртная воня́. Ра́дуйтеся, Каре́ліи сла́вніи апо́столи; ра́дуйтеся, Россíйскія земли́ украше́ніе.

Ра́дуйтеся, Се́ргіе и Ге́рмане, отцы́ преблаже́нніи.

Конда́къ 12

Благода́тію Твое́ю Боже́ственною раздра́въ грѣ́хъ на́шихъ рукописа́ніе, благода́ть Твоего́ сыноположе́нія обнови́ въ на́съ, Сло́ве Бо́жій, и да́ждь на́мъ про́чее въ покая́ніи благоугоди́ти Тебѣ́, да съ преподо́бными Твои́ми воспое́мъ Тебѣ́: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще пресла́вную па́мять ва́шу, ели́ко по си́лѣ на́шей, восхваля́емъ ва́съ, преподо́бніи: вы́ бо, же́ртву чи́сту себе́ Христо́ви прине́сше, всѣ́мъ вся́ бы́сте и всѣ́мъ прося́щимъ ту́не вся́ потре́бная подае́те, да вси́, благодаре́нію поучи́вшеся, въ покая́ніе и исправле́ніе пріи́демъ, ва́съ же воспое́мъ си́це:

Ра́дуйтеся, смире́нныхъ мольба́мъ внемли́тели; ра́дуйтеся, убо́гихъ воздыха́нія послу́шатели. Ра́дуйтеся, вдо́въ и сиро́тъ наказа́тели и корми́тели; ра́дуйтеся, оби́димыхъ отра́до и утѣше́ніе. Ра́дуйтеся, въ ну́ждахъ и обстоя́ніихъ су́щихъ ско́рое и извѣ́стное избавле́ніе; ра́дуйтеся, всѣ́хъ къ ра́цѣ моще́й ва́шихъ съ вѣ́рою притека́ющихъ незави́стное исцѣле́ніе и спасе́ніе. Ра́дуйтеся, предста́тели на́ши, умиле́нныя сле́зы на́ша пріе́млющіи; ра́дуйтеся, моли́твенницы на́ши, во благи́хъ проше́нія вѣ́рныхъ исполня́ющіи. Ра́дуйтеся, мона́шествующихъ всегда́ гото́вое прибѣ́жище; ра́дуйтеся, мірски́хъ человѣ́къ упова́ніе. Ра́дуйтеся, ца́рства на́шего крѣ́посте; ра́дуйтеся, Це́ркве Правосла́вныя удобре́ніе.

Ра́дуйтеся, Се́ргіе и Ге́рмане, отцы́ преблаже́нніи.

Конда́къ 13

О, всепѣ́тіи и пресла́вніи чудотво́рцы на́ши и моли́твенницы, Се́ргіе и Ге́рмане преподо́бніи! Ны́нѣшнее смире́нное приноше́ніе отъ недосто́йныхъ ча́дъ ва́шихъ пріе́мше, отъ вся́кихъ напа́стей, скорбе́й и болѣ́зней, навѣ́товъ вра́жіихъ и обстоя́ній изба́вите на́съ, и въ стра́шный ча́съ сме́ртный бу́дите на́мъ крѣ́пціи предста́тели, я́ко да вѣ́чныя сме́рти изба́вльшеся, воспое́мъ просла́вльшему ва́съ Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва святы́м преподо́бнымъ Се́ргію и Ге́рману, Валаа́мскимъ чудотво́рцемъ

О, вели́ціи отцы́ на́ши Христо́вы уго́дницы, и те́пліи предста́тели ко Спа́су о душа́хъ на́шихъ, Се́ргіе и Ге́рмане! Вы́ бо въ неду́зѣхъ цѣли́тели яви́стеся, по мо́рю пла́вающимъ ко́рмчіи, и утопа́ющимъ благонаде́жное избавле́ніе, и отъ вся́каго смертоно́снаго наше́ствія храни́тели, па́че же отъ духо́въ нечи́стыхъ свобожде́ніе и вся́кихъ навѣ́товъ проти́ву на́съ содержи́мыхъ очище́ніе и по́мощь. Моли́теся убо́ ко Влады́цѣ Христу́ о на́съ, грѣ́шныхъ, я́ко да ва́шими моли́твами сподо́бимся въ де́нь су́дный десна́го предстоя́нія, и наслажде́нія во Ца́рствіи Бо́жіи во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва иная

О, преподо́бніи, богоно́сніи, всеблаже́нніи отцы́ на́ши, Се́ргіе и Ге́рмане, зри́теліе сла́вы Бо́жія въ небе́снѣмъ Ца́рствіи! Не пре́зрите на́съ, грѣ́шныхъ, въ ну́ждахъ и ско́рбехъ на́шихъ, но ускори́те въ по́мощь къ ва́мъ прибѣга́ющимъ: пріими́те воздыха́ніе и сле́зы, и вонми́те смире́нному моле́нію на́шему. Предстоя́ще же небе́сному Царю́, о всеблаже́нніи, моли́те бла́гость Его́, е́же уще́дрити мѣ́сто селе́нія ва́шего и вся́кому гра́ду и странѣ́ ниспосыла́ти оби́ліе бла́гъ земны́хъ. Благочести́вѣйшему, Самодержа́внѣйшему, Вели́кому Госуда́рю на́шему, Импера́тору [и́мярекъ] на враги́ побѣ́ду и одолѣ́ніе дарова́ти и держа́ву Его́ въ ми́рѣ и тишинѣ́ сохрани́ти, [Или́: Стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ Госпо́дь да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й; вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ. Моли́те Его́, е́же на́съ всѣ́хъ въ вѣ́рѣ и добродѣ́телехъ утверди́ти, избавля́ти же при́сно отъ вожделѣ́ній грѣхо́вныхъ, и отъ нападе́нія ви́димыхъ и неви́димыхъ враго́въ: оби́димыя защити́ти, боля́щія уврачева́ти, отъ томи́тельства злы́хъ духо́въ свободи́ти, на мо́ри пла́вающія сохраня́ти, путеше́ствующимъ спутеше́ствовати, и вся́кому вѣ́рному въ ну́ждахъ спосо́бствовати, яко Того́ вси́ есмы́ творе́ніе и Того́ е́сть Ца́рство, и си́ла и сла́ва во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 1

Отъ мірскíя молвы́ бѣ́гающе, безмо́лвія и благоче́стія рачи́тели, въ ти́хое приста́нище Валаа́ма отъ восто́ка пріидо́сте и въ не́мъ, ева́нгельски Христу́ добродѣ́тельми послѣ́довавше, на ве́рхъ соверше́нства востекли́ есте́, и ны́нѣ въ торжествѣ́ премíрномъ богозрѣ́ніемъ наслажда́ющеся, всеблаже́нніи отцы́ Се́ргіе и Ге́рмане, человѣколю́бца Бо́га моли́те, е́же спасти́ всѣ́хъ на́съ, благоче́стно ва́съ почита́ющихъ.

Конда́къ, гла́съ 4

Отъ мірска́го житія́ изше́дше, отверже́ніемъ мíра Христу́ послѣ́довасте, и достиго́сте вели́каго Нева́ е́зера, и, въ не́мъ на о́стровѣ Валаа́мѣ все́льшеся, равноа́нгельное житіе́ пожи́ли есте́, отону́дуже, веселя́щеся, прешли́ есте́ къ небе́снымъ черто́гомъ. И ны́нѣ со а́нгелы Влады́чню престо́лу предстоя́ще, помина́йте на́съ, ча́дъ свои́хъ, я́же собра́ли есте́, богому́дріи, да ра́достно отъ души́ вопіе́мъ: ра́дуйтеся, Се́ргіе и Ге́рмане, отцы́ преблаже́нніи.

Велича́ніе

Ублажа́емъ ва́съ, преподо́бніи отцы́ Се́ргіе и Ге́рмане, и чте́мъ святу́ю па́мять ва́шу, наста́вницы мона́ховъ и собесѣ́дницы а́нгеловъ.