Акафист святым преподобным Антонию и Феодосию Печерским

Конда́къ 1

Избра́нніи и Ду́ха Свята́го испо́лненніи, преподо́бніи и богоно́сніи отцы́ на́ши, Анто́ніе и Ѳеодо́сіе Пече́рстіи, преизя́щная Россíйскія земли́ прозябе́нія, пречу́дная россíйскаго наро́да украше́нія, хотя́щу мнѣ́, недосто́йному, похва́льное ва́мъ соверши́ти пѣ́ніе, смире́нно ва́съ молю́: потемне́нный мо́й ра́зумъ свѣ́томъ да́нныя ва́мъ отъ Бо́га благода́ти озари́те, мра́къ невѣ́дѣнія просвѣти́те, неудо́бства и препо́ны разруши́те, мою́ не́мощь укрѣпи́те, на́съ же всѣ́хъ, сыно́въ Россíйскихъ отъ всѣ́хъ бѣ́дъ и напа́стей, скорбе́й и болѣ́зней оте́чески свободи́те, да въ теплотѣ́ се́рдца изъ глубины́ души́ вси́ ку́пно вопіе́мъ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, Анто́ніе и Ѳеодо́сіе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льницы.

Икосъ 1

Ангеломъ подо́бнаго жела́юще житія́, а́біе въ ю́ности свое́й вся́ кра́сная мíра разсу́днѣ пренебрего́сте, и а́ки сме́тіе отъ себе́ отве́ргше, дѣ́тскими попра́сте нога́ми, ва́съ же всецѣ́лыхъ, въ да́ръ Христу́ Бо́гу и приноше́ніе освяти́сте, тѣ́мъ таково́е ва́ше свято́е и богопрія́тное разсужда́юще произволе́ніе, сицево́е ва́мъ прино́симъ пѣ́ніе:

Ра́дуйтеся, отцы́ богоно́сніи, вся́ земна́я, блага́я и кра́сная мíра презрѣ́вшіи; ра́дуйтеся, Христа́ отъ ю́ности всѣ́мъ се́рдцемъ и все́ю душе́ю возлюби́вшіи. Ра́дуйтеся, до́мъ, имѣ́нія и вся́ роди́телей стяжа́нія ни во что́же вмѣни́вшіи; ра́дуйтеся, благо́е и сла́дкое и́го Христо́во на ра́мена, въ дѣ́тствѣ еще́ су́ще, взе́мшіи. Ра́дуйтеся, я́ко уподо́бистеся пра́веднаго Авеля богопрія́тному приноше́нію; ра́дуйтеся, я́ко подража́теліе бы́сте боголюби́ваго Но́я въ благода́рномъ его́ по изше́ствіи изъ ковче́га жертвоприноше́ніи. Ра́дуйтеся, ва́ша тѣлеса́ вмѣ́сто ту́чныхъ а́гнцовъ и тельцо́въ, Созда́телю своему́ прине́сшіи; ра́дуйтеся, ду́ши ва́ша, вмѣ́сто благово́ннаго ѳиміа́ма, Христу́ Спаси́телю возне́сшіи. Ра́дуйтеся, сердца́ ва́ша во всегда́шнее Бо́гу и Бо́жіей Ма́тери служе́ніе до́брѣ угото́вавшіи и всецѣ́ло преда́вшіи; ра́дуйтеся, все́ ва́ше житіе́, подо́бнѣ Самуи́лу, на служе́ніи Бо́жіи да́же до послѣ́днего издыха́нія красно́ и богоуго́дно препрове́дшіи. Ра́дуйтеся, мно́гое мно́жество муже́й и же́нъ, ю́ношей и дѣ́въ ва́шему подража́ти житію́ научи́вшіи; ра́дуйтеся, благíй и ле́гкій яре́мъ Христо́въ мно́гимъ услади́вшіи.

Ра́дуйтеся, Анто́ніе и Ѳеодо́сіе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льницы.

Конда́къ 2

Ви́дя всеви́дящее о́ко Отца́ свѣ́товъ таково́е ва́ше Бо́гу вельми́ благоуго́дное начина́ніе и душеспаси́тельное намѣ́реніе, а́ще и не а́біе ва́съ ку́пно жи́тельствовати устро́и, оба́че не въ до́лгомъ вре́мени си́це ва́съ соедини́ и совокупи́, я́коже соедини́ и совокупи́ Па́вла Петру́, да еди́нъ яре́мъ поне́сше, мно́гихъ въ небе́сная введе́те оби́тели. Чесому́ мы́ удивля́ющеся, благода́рственно Бо́гу, та́ко устро́ившему, пое́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ богопрія́тенъ, Анто́ніе, всехва́льне, тебѣ́ же самому́ и про́чимъ душеполе́зенъ стяжа́ти усе́рдствуя, сего́ дне́мъ и но́щію отъ Всеми́лостиваго Бо́га съ те́плыми слеза́ми прилѣ́жно проси́лъ еси́, проро́чески вѣща́я: "скажи́ ми, Го́споди, пу́ть, въ о́ньже пойду́". Тѣ́мже человѣколюби́вый Бо́гъ, вня́въ твоему́ сле́зному моле́нію, вложи́ въ твое́ се́рдце, да не ме́для въ Аѳо́нскую го́ру и́деши. Ты́ же, а́ки вторы́й Авраа́мъ, я́лся еси́ пути́ съ ве́ліимъ тща́ніемъ, Бо́жіе исполня́я велѣ́ніе, чесо́ ра́ди вопіе́мъ тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, о́тче Анто́ніе, дре́внему уподо́бивыйся Авраа́му, по сло́ву Бо́жію, доброхо́тно и послу́шно, безъ ско́рби и сѣ́тованія отъ сро́дникъ и ю́жикъ свои́хъ удаля́ющемуся; ра́дуйся, въ далеча́йшую невѣ́домую страну́, обрѣ́тенія ра́ди мона́шескаго житія́, отъ свои́хъ си́ неско́рбно удали́выйся. Ра́дуйся, до́лгій, тру́дный и преско́рбный пу́ть скороте́чно безъ смуще́нія преше́дый; ра́дуйся, а́нгела Бо́жія въ то́мъ пути́ спу́тника, я́коже иногда́ Товíя, имѣ́вый. Ра́дуйся, Аѳо́нскія горы́, по твоему́ жела́нію, Бо́жію же изволе́нію, благополу́чно дости́гнувый; ра́дуйся, мно́гая та́мо духо́вная блага́я и душеполе́зная сокро́вища стяжа́вый. Ра́дуйся, мно́гихъ та́мо свои́мъ любому́дрымъ житіе́мъ въ постѣ́ и моли́твѣ, неуста́нномъ трудѣ́ и бдѣ́ніи, и безотвѣ́тномъ, Го́спода ра́ди, послуша́ніи удиви́вый; ра́дуйся, въ и́ноческихъ трудѣ́хъ и по́двизѣхъ вели́кимъ ста́рцемъ Святы́я горы́ тебе́ сравни́вый. Ра́дуйся, Анто́ніе, а́ки богому́драя пчела́, отъ тружда́ющихся та́мо оте́цъ, а́ки отъ разли́чныхъ цвѣто́въ, сла́дость и́ноческую собра́вый; ра́дуйся, ту́южде сла́дость во оте́чество сохра́нно принесы́й, и здѣ́ благоуспѣ́шно насади́вый и возрасти́вый стори́цею. Ра́дуйся, я́ко въ мона́шество то́южде сла́достію мно́гихъ, съ ни́миже и Ѳеодо́сія вели́каго въ сло́вѣ и дѣ́лѣ привле́клъ еси́; ра́дуйся, я́ко со́бранную бра́тію твою́ духо́вною сла́достію изоби́льно насы́тилъ и въ добродѣ́телехъ укрѣпи́лъ еси́.

Ра́дуйтеся, Анто́ніе и Ѳеодо́сіе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льницы.

Конда́къ 3

Си́ла Вы́шняго въ чи́стое твое́ и непоро́чное все́льшися се́рдце, преблаже́нне Ѳеодо́сіе, та́ко всего́ тебе́ Бо́жіею любо́вію разжже́, я́ко всѣ́хъ земны́хъ и вре́менныхъ удаля́тися, вѣ́чныхъ же и несконча́емыхъ вы́ну иска́ти тебе́ научи́ и вразуми́. Тѣ́мъ таково́е твое́ о спасе́ніи души́ зря́ще тща́ніе и усе́рдіе, уми́льно всеси́льному Бо́гу пое́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́лъ еси́, о́тче преблаже́нне Ѳеодо́сіе, превели́кое жела́ніе, е́же свята́я въ Іерусали́мѣ посѣти́ти мѣста́, и къ сему́ дѣ́лу жела́емому обрѣ́лъ еси́ удо́бность, ко гряду́щимъ въ Іерусали́мъ пріобщи́вся, но зло́бный вра́гъ спо́ну тебѣ́ и препя́тіе содѣ́ла, наусти́ бо ма́терь твою́, я́же вслѣ́дъ тебе́ гна́вши, и дости́гши, ‘ки злодѣ́я свя́зана, въ до́мъ привле́кши, по мно́гомъ біе́ніи, тве́рдо въ хра́минѣ заключи́. Ты́ же, а́ки адама́нтъ, сія́ злострада́нія терпѣли́во поне́слъ еси́, посе́мъ отъ заключе́нія испуще́нъ, па́ки на хлѣбопече́ніе церко́вному литургиса́нію прили́чное вда́лся еси́, чесому́ удивля́ющеся, си́це тебѣ́ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, о́тче Ѳеодо́сіе, непоколеби́мый и неруши́мый терпѣ́нія сто́лпе; ра́дуйся, пречу́дный и прекра́сный смире́нія и кро́тости о́бразе. Ра́дуйся, тя́жкая ма́терняя біе́нія и нога́ми попира́нія благоду́шно и му́жественно терпѣ́вый; ра́дуйся, тоя́жде ласка́нія и лобза́нія а́ки смертоно́сный вре́дъ себѣ́ вмѣни́вый. Ра́дуйся, служе́ніе Бо́гу и Бо́жіей Ма́тери па́че всего́ вседу́шно возлюби́вый; ра́дуйся, церко́вному служе́нію со вся́кимъ усе́рдіемъ отъ дѣ́тства прилѣжа́вый. Ра́дуйся, све́рстниковъ поруга́нія и посмѣя́нія въ че́сть себѣ́ вмѣни́вый; ра́дуйся, всѣ́мъ ста́рымъ и ю́нымъ о́бразъ смире́нія и кро́тости тебе́ предста́вивый. Ра́дуйся, всѣ́мъ оби́дящимъ тебе́ вседу́шно прегрѣше́нія прости́вый; ра́дуйся, всѣ́ми добродѣ́тельными человѣ́ки па́че све́рстникъ твои́хъ хвали́мый, люби́мый и почита́емый. Ра́дуйся, добронра́віемъ и благоче́стіемъ краснѣ́е, не́же свѣ́тлыми ри́зами, тебе́ украси́вый; ра́дуйся, ма́терняя и власти́тельская одѣя́нія, я́ко скве́рное бла́то, вмѣни́вый.

Ра́дуйтеся, Анто́ніе и Ѳеодо́сіе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льницы.

Конда́къ 4

Отъ богоме́рзкихъ сласте́й и волне́ній непреодолѣ́ненъ яви́лся еси́, преподо́бне о́тче на́шъ Ѳеодо́сіе, и́бо твое́, е́же непреста́нно рабо́тати Го́сподеви всегда́ иму́щи въ умѣ́ и въ се́рдцѣ произволе́ніе, на кíйждо де́нь на бо́льшія простира́лся еси́ труды́, и на кíйждо де́нь прія́тнѣйшимъ и любе́знѣйшимъ Бо́гу бы́ти усе́рдствовалъ еси́, вся́кое же мíра сладостра́стіе и любоче́стіе побѣжда́я, Еди́ному Бо́гу вы́ну воспѣва́лъ еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавъ, преблаже́нне о́тче Ѳеодо́сіе, жесто́кое свята́го Анто́нія и о́строе въ пеще́рномъ затво́рѣ житіе́, скороте́чно, а́ки еле́нь на исто́чники водны́я, къ нему́ о́тай ма́тере твоея́ те́клъ еси́, идѣ́же доспѣ́вши прилѣ́жно его́ моли́лъ еси́, да тя́ въ свое́ сожи́тельство пріи́метъ и въ число́ и́ночествующихъ впи́шетъ. Онъ же, прови́дѣвъ въ тебѣ́ живу́щую благода́ть Бо́жію, неотлага́тельно повелѣ́ на тя́ и́ноческій возложи́ти о́бразъ, ты́ же за то́ благодари́вши Бо́га благодѣ́теля, обоеру́чно и́ноческаго я́лся еси́ житія́, и со Анто́ніемъ ку́пно непреста́нно тружда́лся еси́, о чесо́мъ мы́ помышля́юще, та́ко взыва́емъ къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, Анто́ніе и Ѳеодо́сіе, и́ноческаго житія́ основа́тели; ра́дуйтеся, пе́рвѣйшіи новонача́льныхъ и́ноковъ въ Россíи наста́вницы. Ра́дуйтеся, въ мона́шеское оти́шіе, а́ки въ нѣ́кій кора́бль безопа́сный, къ ва́мъ приходя́щихъ вводи́тели; ра́дуйтеся, предо́бріи въ пучи́нѣ мíра сего́ вла́ющихся упра́вители. Ра́дуйтеся, мірскíя бу́ри, волне́нія и мяте́жи въ тишину́ му́дрѣ прелага́ющіи; ра́дуйтеся, всѣ́хъ любе́зно въ до́брое и спаси́тельное приста́нище наставля́ющіи. Ра́дуйтеся, свирѣ́пѣющія враго́въ шата́нія му́дрѣ усмиря́ющіи; ра́дуйтеся, отъ всѣ́хъ непрія́зненныхъ обурева́ній къ ва́мъ притека́ющихъ удо́бно спаса́ющіи. Ра́дуйтеся, всѣ́хъ подъ ва́шъ покро́въ и защище́ніе оте́чески пріе́млющіи; ра́дуйтеся, всѣ́хъ безъ лицепрія́тія отъ всѣ́хъ напа́стей и бѣ́дъ защища́ющіи. Ра́дуйтеся, бѣ́дствующимъ всегда́ и во все́мъ, и на ко́емждо мѣ́стѣ до́брѣ предста́тельствующіи; ра́дуйтеся, за оби́димыхъ, озлобля́емыхъ и уничижа́емыхъ приснохода́тайствующіи.

Ра́дуйтеся, Анто́ніе и Ѳеодо́сіе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льницы.

Конда́къ 5

Богоявле́нныя звѣ́зды, и́хже на тве́рди Россíйстѣй яви́ Со́лнце преми́рное, луча́ми высо́кія ва́шея святы́ни мно́гихъ просвѣща́ющія, мно́гихъ на пу́ть боговѣ́дѣнія наставля́ющія, мно́гихъ къ и́ночествованію приводя́щія, мно́гихъ же въ добродѣ́телехъ, о́стромъ же и приско́рбномъ житіи́ утвержда́ющія и укрѣпля́ющія. Сіе́ Бо́жіе изволе́ніе въ ва́съ до́брѣ испо́лнившееся зря́ще, пое́мъ благода́рно Всеми́лостивому Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше мно́зи богоуго́дное ва́ше въ пеще́рахъ, а́ки во гробѣ́хъ, заключе́нное житіе́, умиля́хуся душа́ми, сердцы́ же сокруша́ющеся, спѣ́шно къ ва́мъ, спасе́нія и́щуще, притека́ху смире́нно прося́ще, да и и́хъ такова́го житія́ о́бщниками содѣ́лавше, во всегда́шнее Бо́гу служе́ніе освяти́те. Вы́ же, по́мняще Ре́кшаго: "гряду́щаго ко Мнѣ́ не иждену́ во́нъ", всѣ́хъ приходя́щихъ любе́зно пріима́сте, и оте́чески поуча́сте, тѣ́мже сицевы́мъ ва́съ вѣнча́емъ пѣснопѣ́ніемъ:

Ра́дуйтеся, преблаже́нніи отцы́, мно́гихъ отъ рабо́тнаго и́га мірска́го въ сла́дкую ду́ха свобо́ду изве́дшіи; ра́дуйтеся, мно́гихъ и́стинно Христу́ рабо́тати, и и́скренно Ему́ служи́ти научи́вшіи. Ра́дуйтеся, ва́шими добродѣ́тельми мно́гимъ ко спасе́нію, я́коже иногда́ Моисе́й въ зе́млю обѣтова́нную, пу́ть откры́вшіи; ра́дуйтеся, мно́гихъ не уже́ въ зе́млю обѣтова́нную, но въ са́мая небе́сная жили́ща вве́дшіи. Ра́дуйтеся, не сло́вомъ то́чію, но мно́жае па́че дѣ́ломъ и усе́рдною къ Бо́гу моли́твою свои́хъ ученико́въ и послѣ́дователей поуча́ющіи; ра́дуйтеся, ва́шихъ купножи́телей мона́шескими пра́вилы красно́ и боголѣ́пно управля́ющіи. Ра́дуйтеся, разли́чными искуше́ніями и напа́стьми отягче́ннымъ ско́ро посо́бствующіи; ра́дуйтеся, отъ супоста́тъ бори́мымъ и тя́жко наси́льствуемымъ всегда́ помоществу́ющіи. Ра́дуйтеся, одолѣва́емыхъ отъ сопроти́вныхъ, но не отчаива́ющихся и благонаде́жно въ моли́твѣ ва́съ призыва́ющихъ, внеза́пнымъ ва́шимъ посо́біемъ подкрѣпля́ющіи; ра́дуйтеся, вся́кое вражде́бное устремле́ніе си́льно воспяща́ющіи. Ра́дуйтеся, собра́нное ва́ми духо́вное ста́до бо́дреннымъ о́комъ вы́ну назира́ющіи; ра́дуйтеся, ва́шихъ ученико́въ и наслѣ́дниковъ непреста́нно на пу́ть Бо́жіихъ за́повѣдей наставля́ющіи.

Ра́дуйтеся, Анто́ніе и Ѳеодо́сіе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льницы.

Конда́къ 6

Проповѣ́дуемо и вездѣ́ попремно́гу похваля́емо бѣ́ ва́ше, преподо́бніи отцы́, богоуго́дное и безмо́лвное житіе́, кто́ бо то́чію нестяжа́тельное и въ пеще́рныхъ затво́рѣхъ продолжа́емое сіе́ ви́дѣвъ или́ слы́шавъ, а́нгеловъ ва́съ па́че, не́жели человѣ́ковъ бы́ти не мня́ше? Терпѣ́нію же ва́шему и разли́чному тѣ́ла умерщвле́нію кíйждо удивля́яся, Бо́гу прили́чное воздая́ благодаре́ніе, ку́пно съ ва́ми поя́ше пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́сте на кру́гѣ Россíйскія церко́вныя о́бласти, преблаже́нніи, а́ще бо и сами́хъ себе́ въ те́мныхъ пеще́рахъ, а́ки подъ спу́домъ, заключи́сте, оба́че луча́ми ва́шихъ по́двиговъ и добродѣ́телей, та́кожде вся́ окре́стныя страны́ озари́сте и просвѣти́сте, я́коже чу́вственное со́лнце мíръ озаря́етъ и просвѣща́етъ и та́ко мно́гихъ сердца́ къ богоуго́дному житію́ возбуди́сте и согрѣ́ясте, и удо́бна къ добродѣя́нію сотвори́сте, я́ко и со́лнце, согрѣва́я зе́млю, удо́бну твори́тъ ю́ къ прозябе́нію разли́чныхъ дре́въ и плодо́въ и бы́лій се́льныхъ, и вся́каго зла́ка на слу́жбу человѣ́комъ и ското́мъ. О се́мъ благодаря́ще Бо́га, сицево́е ва́мъ прино́симъ пѣ́ніе:

Ра́дуйтеся, просвѣти́тели въ омраче́ніи страсте́й пребыва́ющихъ; ра́дуйтеся, вразуми́тели въ суетѣ́ и самозабве́ніи жи́тельствующихъ. Ра́дуйтеся, руководи́тели въ недоумѣ́ніи и заблужде́ніи су́щихъ; ра́дуйтеся, упра́вители до́брѣ жи́ти начина́ющихъ. Ра́дуйтеся, укрѣпи́тели въ благо́мъ изнемога́ющихъ, и малоду́шіемъ и уны́ніемъ коле́блемыхъ; ра́дуйтеся, возбуди́тели въ небреже́ніи спя́щихъ. Ра́дуйтеся, бо́дрости и трезвѣ́нія предо́бріи учи́тели; ра́дуйтеся, нерадѣ́нія и пра́здности извѣ́стніи прогони́тели. Ра́дуйтеся, трудолю́бія, е́же вся́кому бла́гу нача́ло и утвержде́ніе, теплѣ́йшіи рачи́тели; ра́дуйтеся, чи́стаго и непоро́чного житія́ неусыпа́ющіи храни́тели. Ра́дуйтеся, всѣ́хъ ко спасе́нію изя́щніи и вѣ́рніи путеводи́тели; ра́дуйтеся, всѣ́хъ благоче́стно и богоуго́дно жи́ти хотя́щихъ му́дріи наста́вницы.

Ра́дуйтеся, Анто́ніе и Ѳеодо́сіе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льницы.

Конда́къ 7

Хотя́ всезло́бный вра́гъ до́брому ва́шему начина́нію спо́ну и препя́тіе сотвори́ти, та́ко кня́зя проти́ву ва́съ гнѣ́вомъ разжже́ и я́ростію распали́ за постриже́ніе въ и́ночество слу́гъ его́, па́че про́чихъ люби́мыхъ, нѣ́коего евну́ха и сы́на боля́рска, я́ко ну́жда ва́мъ бѣ́ своя́ пеще́рная оста́вити жили́ща и и́нудѣ пресели́тися. Оба́че недо́лго си́мъ свои́мъ ухищре́ніемъ вражде́бникъ веселя́шеся, и́бо благоду́шный кня́зь, вразумле́нъ сы́й свое́ю богобоя́щеюся супру́жницею, вско́рѣ позна́въ ва́ше незло́біе, и вра́жію разсмотрѣ́въ хи́трость и кова́рство, съ моле́ніемъ посла́ къ ва́мъ, да на свое́ па́ки возвратите́ся пре́жнее мѣстопребыва́ніе, о чесо́мъ возра́довавшеся, благода́рно воспѣ́сте Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вый тру́дъ, и но́вый по́двигъ по возвраще́ніи въ пеще́рная ва́ша жили́ща воспрія́ли есте́, отцы́ преподо́бніи: на разшире́ніе бо мона́шескихъ ке́ллій и на устрое́ніе моли́твеннаго хра́ма нелѣ́ностно устреми́стеся, да злоко́зненнаго врага́ горды́ню попере́те и его́ безсту́дное безу́міе посрамите́, со́бранную же бра́тію къ богоуго́дному и добродѣ́тельному житію́ вя́щше возбу́дите, и на усе́рднѣйшее Христу́ Бо́гу служе́ніе подви́гнете, на что́ мы́ у́мныма взира́юще очи́ма, си́це взыва́емъ къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, пеще́рнаго и́ноческаго пребыва́нія трудолю́бніи обрѣта́тели и ревни́тели; ра́дуйтеся, те́пліи мона́шескаго житія́ и пресла́вніи защи́тницы. Ра́дуйтеся, оби́телей ва́шихъ бо́дріи и неусыпа́ющіи храни́тели; ра́дуйтеся, кня́жняго гнѣ́ва и я́рости смире́ннѣйшіи укроти́тели. Ра́дуйтеся, враго́въ и непрія́телей ва́шихъ и́стинніи и нелицемѣ́рніи люби́тели; ра́дуйтеся, оби́ды ва́мъ творя́щихъ и напа́сти дѣ́ющихъ пра́ведніи рачи́тели. Ра́дуйтеся, за́повѣдей и совѣ́товъ Бо́жіихъ усе́рднѣйшіи исполни́тели; ра́дуйтеся, къ чи́стому и непоро́чному житію́ предводи́тели благопоспѣ́шніи. Ра́дуйтеся, добронра́вія и благоговѣ́нія учи́тели преизя́щніи; ра́дуйтеся, подвиза́ющихся въ благоче́стіи и тружда́ющихся въ благотворе́ніи всеси́льніи си́лою Христо́вою помо́щницы. Ра́дуйтеся, въ и́ноческихъ трудѣ́хъ неутружде́нніи подви́жницы; ра́дуйтеся, со́бранному ва́ми ста́ду необори́міи во все́мъ побо́рницы.

Ра́дуйтеся, Анто́ніе и Ѳеодо́сіе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льницы.

Конда́къ 8

Стра́нное ва́ше и вельми́ ско́рбное житіе́ не то́кмо человѣ́ковъ на земли́, но и а́нгеловъ на небеси́ удиви́: вы́ бо, заключи́вшеся въ пеще́рахъ, а́ки въ те́мныхъ гробѣ́хъ, всеусе́рдно въ теплотѣ́ се́рдца и души́ Еди́наму Бо́гу рабо́тасте, да та́, я́же во дни́ и въ нощи́ Созда́телю ва́шему приноси́мая служе́нія, невѣ́дома и незна́ема бу́дутъ мíрови, вѣ́дома же и зна́ема Самому́ Творцу́ явя́тся. Сего́ ра́ди мы́ Бо́гу, та́ко ва́съ научи́вшему и вразуми́вшему, при́сно пое́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Все́ ва́ше, преблаже́нніи и богоно́сніи отцы́, тща́ніе и все́ о то́мъ бя́ше попече́ніе, да вы́ну всезло́бному ро́да христіа́нского врагу́ сопротивля́етеся, и го́рдую его́ главу́ попира́ете и стира́ете, о́бщаго же всѣ́мъ Творца́, ку́пно со ученики́ свои́ми въ душа́хъ и тѣлесѣ́хъ ва́шихъ просла́вите и въ се́мъ благо́мъ изволе́ніи ва́шемъ и богоуго́дномъ по́двигѣ укрѣпля́еміи си́лою свы́ше, толи́ко преуспѣ́сте, я́ко вся́ возмого́сте о укрѣпля́ющемъ ва́съ Христѣ́ Іису́сѣ. Тѣ́мже и сла́ва Бо́жія возсія́ изъ пеще́ръ ва́шихъ и озари́ вся́ концы́ земли́, чесо́ ра́ди таково́е ва́мъ похва́льное воздае́мъ пѣ́ніе:

Ра́дуйтеся, неутоми́мые хвалы́ и че́сти Бо́жія въ мíрѣ ревни́тели и проповѣ́дницы; ра́дуйтеся, высокоу́мныя вра́жія горды́ни крѣ́пцыи смири́тели. Ра́дуйтеся, вражде́бныхъ навѣ́товъ и стуже́ній достохва́льніи упраздни́тели; ра́дуйтеся, непрія́зненныхъ сѣ́тей и па́губныхъ ко́зней му́жественніи воспяти́тели. Ра́дуйтеся, глубо́кимъ смире́ніемъ и кро́тостію, а́ки драгоцѣ́нными би́серами себе́ украси́вшіи; ра́дуйтеся, въ тѣ́хъ же боголюбе́зныхъ добродѣ́телехъ мно́гихъ утверди́вшіи. Ра́дуйтеся, въ по́стничествѣ и воздержа́ніи дре́внимъ пустынножи́телемъ поревнова́вшіи; ра́дуйтеся, въ неуста́нной моли́твѣ, безъ вся́каго стуже́нія и уны́нія, дни́ и но́щи проводи́вшіи. Ра́дуйтеся, въ то́йже пребыва́ти моли́твѣ ва́шихъ послѣ́дователей до́брѣ научи́вшіии; ра́дуйтеся, ка́ко бо́дрствовати проти́во вра́жіимъ навѣ́томъ и о́ныхъ одолѣва́ти, о́бразъ и пу́ть на́мъ показа́вшіи. Ра́дуйтеся, на мы́сленныя враги́ по́стъ, моли́твы и колѣнопреклоне́нія, вмѣ́сто ору́жія, употребля́вшіи; ра́дуйтеся, сицевы́мъ ва́шимъ тѣ́снымъ и ско́рбнымъ житіе́мъ Бо́жію въ мíрѣ сла́ву умно́жившіи.

Ра́дуйтеся, Анто́ніе и Ѳеодо́сіе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льницы.

Конда́къ 9

Вся́кій человѣ́ческого естества́ чи́нъ, ни́щихъ и бога́тыхъ, худоро́дныхъ и высокоро́дныхъ на убо́гое, смире́нное и вельми́ о́строе житіе́ ва́ше взира́я, ве́ліе Бо́гу воздава́ше благодаре́ніе и попремно́гу прославля́ше Его́ благосты́ню и неизрече́нное милосе́рдіе, я́ко си́це тѣ́сное и приско́рбное проходи́ти житіе́ ва́съ устро́и, да вы́ мно́гихъ отъ душегуби́тельныя изве́дше стези́, па́стырски на стезю́ спасе́нія наста́вите, поуча́юще и́хъ при́сно пѣ́ти Созда́телю и Промысли́телю: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíи избра́нніи яви́стеся, пресла́вніи отцы́ на́ши, но не по о́бразу мíра сего́ витíйствовавшіи, и́бо я́же мíръ се́й лю́битъ, вы́ всѣ́мъ усе́рдіемъ возненави́дѣсте, и я́же блажи́тъ и вельми́ почита́етъ, вы́ презрѣ́сте, и дале́че отъ себе́ отве́ргше, а́ки непотре́бное и неполе́зное сме́тіе, нога́ма свои́ма попра́сте, тѣ́мже отъ всѣ́хъ таково́е похва́льное пріе́млете почита́ніе:

Pа́дуйтеся, мíра и всѣ́хъ его́ сласте́й, красо́тъ и пре́лестей до́блестніи презри́тели; ра́дуйтеся, и́ноческаго нестяжа́нія и нищеты́ теплѣ́йшіи люби́тели. Ра́дуйтеся, тѣ́ла ва́шего и всѣ́хъ тѣле́сныхъ чувствъ суро́віи умертви́тели; ра́дуйтеся, кро́тости, смире́нія и воздержа́нія при́сніи рачи́тели. Ра́дуйтеся, все́ ва́ше утѣше́ніе и блаже́нство въ нищетѣ́ и нестяжа́ніи положи́вшіи; ра́дуйтеся, безмо́лвіемъ и отъ мíра устране́ніемъ зѣло́ себе́ удобри́вшіи. Ра́дуйтеся, всецѣ́ло сами́хъ себе́ на Бо́жій про́мыслъ попече́ніе возложи́вшіи; ра́дуйтеся, сла́дкихъ бра́шенъ и гортаноуго́дныхъ питíй никогда́же похотѣ́вшіи. Ра́дуйтеся, мя́гкихъ и свѣ́тлыхъ одѣя́ній на ся́ ника́коже возложи́вшіи; ра́дуйтеся, многошве́нныя ру́бища, а́ки многоцѣ́нныя украше́нія, во всецѣ́ломъ ва́шемъ житіи́ всегда́ съ любо́вію носи́вшіи. Ра́дуйтеся, вмѣ́сто избра́нныя пи́щи, посто́мъ многодне́внымъ и о́стрымъ тѣ́ла умерщвле́ніемъ ва́съ пита́вшіи; ра́дуйтеся, вмѣ́сто сла́дкого питія́, серде́чными слеза́ми себе́ сами́хъ напоева́вшіи.

Ра́дуйтеся, Анто́ніе и Ѳеодо́сіе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льницы.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ мно́гихъ, всѣ́хъ обраще́нія и спасе́нія ми́лостивно ожида́яй премилосе́рдый Бо́гъ, други́хъ ва́съ апо́столовъ Россíи яви́, да ва́ми мно́гихъ вразуми́тъ и на пра́вый спасе́нія пу́ть наста́витъ, въ че́мъ вы́ апо́стольски потру́ждшеся, въ невѣ́дѣніи су́щихъ ева́нгельской и́стинѣ нелѣ́ностно поуча́я, къ правовѣ́рію приведо́сте, и къ хране́нію Бо́жіихъ за́повѣдей и богоуго́дному и чи́стому житію́ сло́вомъ и дѣ́ломъ непреста́нно возбужда́сте, поя́ Бо́гу Помо́щнику: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ тверда́ и крѣ́пкое огражде́ніе яви́стеся, всехва́льніи отцы́, къ ва́мъ прибѣга́ющимъ, не то́чію бо и́ночествовати съ ва́ми хотя́щимъ ру́ку по́мощи ми́лостивно подава́сте, но и разли́чными мірски́ми дѣ́лы, напа́стьми и скорбьми́ отягче́нныхъ и утѣсне́нныхъ та́ко утѣша́сте, я́коже роди́тели ча́да своя́, во обстоя́ніи скорбе́й и болѣ́зней су́щія, утѣша́ютъ, отра́ду и́мъ свои́мъ попече́ніемъ подаю́ще и оте́ческою ла́скою тя́жесть скорбе́й облегча́юще. За каково́е ва́ше благодѣ́тельство сицево́е ва́мъ благода́рственное воздае́мъ пѣ́ніе:

Ра́дуйтеся, бѣ́дствующимъ и разли́чными напа́стьми бори́мымъ ско́ріи помо́щницы; ра́дуйтеся, оби́димыхъ и озло́бленныхъ извѣ́стніи защи́тницы. Ра́дуйтеся, обурева́емыхъ тя́жкими мíра сего́ прило́ги предо́бріи ко́рмчіи; ра́дуйтеся, убо́жествующихъ и въ ско́рбнѣй нищетѣ́ су́щихъ всеще́дріи обогати́тели. Ра́дуйтеся, а́лчущихъ и гла́дствующихъ ми́лостивіи корми́тели; ра́дуйтеся, нестерпи́мою пали́мыхъ и утѣсня́емыхъ жа́ждою преди́вніи прохлади́тели. Ра́дуйтеся, оде́жды и кро́ва лише́ннымъ въ нѣ́драхъ милосе́рдія Бо́жія покро́въ и убѣ́жище открыва́ющіи; ра́дуйтеся, слѣпотству́ющихъ, наипа́че же въ зако́нѣ Госпо́дни заблужда́ющихъ, пречу́дніи руководи́тели. Ра́дуйтеся, болѣ́зньми и тя́жкими неду́ги одержи́мыхъ и томи́мыхъ прему́дріи уврачева́тели; ра́дуйтеся, всѣ́хъ напа́стей, бѣ́дъ и скорбе́й си́льніи и крѣ́пцыи прогони́тели. Ра́дуйтеся, вся́каго добра́ вре́меннаго и вѣ́чнаго пода́тели; ра́дуйтеся, съ вѣ́рою къ ва́мъ притека́ющихъ отъ всѣ́хъ ско́рбныхъ обстоя́ній те́пліи защи́тители.

Ра́дуйтеся, Анто́ніе и Ѳеодо́сіе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льницы.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе, е́же прино́симъ ва́мъ, богоно́сніи отцы́, нѣ́сть дово́льно къ похвале́нію пресла́вныхъ ва́шихъ по́двиговъ и трудо́въ вышечеловѣ́ческихъ, я́ко бо житіе́ бѣ́ превосходя́щее житіе́ человѣ́ческое, а́нгельскому же подо́бящееся, си́це и похвала́мъ отъ а́нгелъ па́че, не́жели отъ человѣ́къ ва́мъ приноси́мымъ бы́ти досто́итъ. Оба́че усе́рдное на́ше зря́ще произволе́ніе, любе́зно приноси́мое на́ми пріими́те пѣ́ніе, на́съ же отъ грѣ́хъ и вся́кихъ скве́ренъ и нечисто́тъ ва́шими моли́твами очи́стите, да на вся́къ де́нь и ча́съ чи́стымъ се́рдцемъ пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтопода́тельная на земно́мъ кру́гѣ яви́стася свѣти́ла, Бо́жія благода́ти испо́лненная, отцы́ преблаже́нніи, всю́ вселе́нную, изъ подзе́мнаго пеще́рнаго спу́да, пресвѣ́тлыми ва́шими добродѣ́тельми я́сно просвѣща́ющія, дѣла́ бо ва́ша изъ подзе́мныхъ возсія́вше заключе́ній, та́ко всему́ мíру во увѣ́дѣніе и позна́ніе пріидо́ша, я́ко и восто́къ о́ная ублажа́етъ, и за́падъ велича́етъ, и ю́гъ восхваля́етъ, и сѣ́веръ попремно́гу прославля́етъ. Тѣ́мже и мы́ си́це ва́мъ отъ любве́ припѣва́емъ:

Ра́дуйтеся, всѣ́хъ добродѣ́телей нелѣ́ностніи исполни́тели; ра́дуйтеся, мно́гихъ мона́шескихъ оби́телей предо́бріи согради́тели. Ра́дуйтеся, вся́кихъ добродѣ́телей пресвѣ́тлая зерца́ла; ра́дуйтеся, крѣ́пкая и непреодоли́мая ва́шихъ оби́телей забра́ла. Ра́дуйтеся, прекра́сная и пречу́дная Ду́ха Свята́го жили́ща; ра́дуйтеся, всѣ́хъ богоуго́дныхъ и благопрія́тныхъ дѣ́лъ преудобре́нная вмѣсти́лища. Ра́дуйтеся, Творцу́ и Бо́гу ва́шему во вре́менномъ житіи́ до́брѣ угоди́вшіи; ра́дуйтеся, къ исхо́ду отъ сея́ вре́менныя и многотру́дныя жи́зни прекра́сно себе́ угото́вившіи. Ра́дуйтеся, ва́шихъ ученико́въ, а́ки и́стинныхъ ча́дъ, не то́чію въ животѣ́ се́мъ, но и при исхо́дѣ наипа́че на богоуго́дное житіе́ наста́вившіи; ра́дуйтеся, тѣ́мже ученико́мъ, по отше́ствіи отсю́ду, неви́димое спребыва́ніе и всегда́шнее содѣ́йствіе и по́мощь обѣща́вшіи. Ра́дуйтеся, въ небе́сная жили́ща богопоспѣ́шно безъ вся́каго препя́тія вше́дшіи; ра́дуйтеся, мзду́ ве́лію за ва́ша и́ноческая злострада́нія отъ Всеще́драго Мздовоздая́теля воспріе́мшіи.

Ра́дуйтеся, Анто́ніе и Ѳеодо́сіе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льницы.

Конда́къ 12

Благода́ть, ю́же всеми́лостивый и всеще́дрый Бо́гъ, отъ Свои́хъ неистощи́мыхъ подава́ше сокро́вищъ, никогда́же въ ва́съ тща́ и пра́здна быва́ше, но вы́ну оби́ленъ пло́дъ творя́ше, а́ки зе́рно до́брое въ до́брую вве́рженное зе́млю, вы́ бо вѣ́рнымъ и му́дрымъ рабо́мъ, отъ своего́ господи́на тала́нты взе́мшимъ, уподо́бившеся, та́ко си́лами, свы́ше ва́мъ подава́емыми, трудолю́бнѣ дѣ́ласте, я́ко да и Бо́гу прія́тни и любе́зни явите́ся, и себѣ́ въ небе́сныхъ селе́ніяхъ несконча́емое пріобря́щете воздая́ніе, непреста́нно пою́ще Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще ва́ше безмо́лвное и весьма́ отъ жите́йскихъ и мірски́хъ попече́ній удале́нное, со Еди́нымъ Бо́гомъ житіе́, похваля́емъ многоболѣ́зненныя труды́ и по́двиги ва́ши, почита́емъ дневны́я и всено́щныя бдѣ́нія и моли́твы, сла́вимъ ча́стыя долулега́нія и колѣнопреклоне́нія, и вся́ та́ чти́мъ пло́ти умерщвле́нія и ду́ха сокруше́нія, я́же любве́ ра́ди Христо́вы благоду́шно подъя́сте, воспомина́емъ ку́пно и мздовоздая́нія, я́же отъ Пра́веднаго Судіи́ и Мздовоздая́теля Бо́га оби́льно воспрія́ли есте́, си́це воспѣва́юще:

Ра́дуйтеся, въ небе́снѣй несконча́емѣй сла́вѣ а́нгеломъ уподо́бившіися; ра́дуйтеся, че́сть ра́вную патріа́рхомъ пріе́мшіи. Ра́дуйтеся, въ чи́нѣ проро́ковъ, я́ко да́ръ проро́чества иму́щіи, впи́санніи; ра́дуйтеся, къ ли́ку апо́столовъ и евангели́стовъ, я́ко сло́вомъ и дѣ́ломъ Христа́ благовѣсти́вшіи, сопричте́нніи. Ра́дуйтеся, въ со́нмѣ му́чениковъ, я́ко мно́го Христа́ ра́ди претерпѣ́вшіи, благоче́стно воспрія́тіи; ра́дуйтеся, въ собра́ніи исповѣ́дниковъ са́номъ исповѣ́дничества почте́нніи. Ра́дуйтеся, съ дѣ́вствующими, я́ко дѣ́вственницы, возвели́ченніи; ра́дуйтеся, со всѣ́ми святы́ми до́брѣ Бо́гу угоди́вшими, уча́стіе и наслѣ́діе обрѣ́тшіи. Ра́дуйтеся, пресла́дкимъ и блаже́ннымъ Пресвяты́я Тро́ицы лицезрѣ́ніемъ вы́ну насыща́ющіися; ра́дуйтеся, по и́ноческихъ по́двизѣхъ и по́стническихъ трудѣ́хъ несконча́емымъ упокое́ніемъ наслажда́ющіися. Ра́дуйтеся, неизрече́нныхъ бла́гъ, преподо́бнымъ отъ вѣ́ка угото́ванныхъ, наслѣ́дія пра́ведно удосто́ившіися; ра́дуйтеся, Ца́рствія небе́снаго, вся́ въ себѣ́ сла́дости и красоты́, вся́ вели́чія и блаже́нства, у́мъ человѣ́ческій превосходя́щія, содержа́щаго, о́бщницы и облада́тели яви́вшіися.

Ра́дуйтеся, Анто́ніе и Ѳеодо́сіе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льницы.

Конда́къ 13

О, преблаже́нніи и вся́кія че́сти досто́йніи, отцы́ богоно́сніи, Анто́ніе и Ѳеодо́сіе Пече́рстіи, ма́лое сіе́ моле́ніе, на́ми, недосто́йными, ва́мъ отъ любве́ приноси́мое, любе́зно пріи́мше, ва́ше ку́пно же и на́ше оте́чество, отъ всѣ́хъ непрія́зненныхъ напа́даній и вра́жіихъ навѣ́товъ непоколеби́мо и невреди́мо соблюди́те, христолюби́ваго Импера́тора на́шего [и́мярекъ], со все́ю пала́тою и во́инствомъ Его́ въ ми́рѣ и тишинѣ́, благоде́нствіи и долгоде́нствіи сохрани́те, на́съ же, сыно́внѣ съ вѣ́рою и любо́вію къ ва́мъ притека́ющихъ, отъ вся́кихъ бѣ́дъ, скорбе́й и напа́стей оте́чески изба́вите, да вы́ну благода́рно пое́мъ о ва́съ Бо́гу Спаси́телю: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва преподо́бнымъ и богоно́снымъ отце́мъ на́шимъ Анто́нію и Ѳеодо́сію Пече́рскимъ

Преподо́бніи и богоно́сніи отцы́ на́ши Анто́ніе и Ѳеодо́сіе, къ ва́мъ мы́, грѣ́шніи и смире́нніи, я́ко къ те́плымъ засту́пникомъ и ско́рымъ помо́щникомъ и извѣ́стнымъ предста́телемъ, усе́рдно прибѣга́емъ, смире́нно прося́ще ва́шея по́мощи и заступле́нія въ бе́зднѣ зо́лъ и бѣ́дъ погружа́еміи, я́же на вся́къ де́нь и ча́съ на́мъ и отъ человѣ́къ лука́выхъ приключа́ются и отъ духо́въ зло́бы поднебе́сныя, всегда́ и вездѣ́ и вся́кими о́бразы поги́бели ду́шъ и тѣле́съ на́шихъ и́щущихъ, нахо́дятъ на ны́. Извѣ́стны бо есмы́ несумнѣ́нно, ко́ль вели́кое къ милосе́рдому Бо́гу и́мате дерзнове́ніе: еще́ бо на земли́ между́ стра́нствующими къ го́рнему оте́честву пребыва́юще, ве́лію си́лу благода́ти Бо́жіей, уста́ми и рука́ма ва́шими чудодѣ́йствующей, въ себѣ́ показа́сте, я́ко и о́гнь съ небесе́, по подо́бію Иліину́, на показа́ніе мѣ́ста, на не́мже имя́ше бы́ти осно́вана, на че́сть и всегда́шнее Бо́га и Бо́жія Ма́тере славосло́віе, вели́кая це́рковь Пече́рская, и ро́су, по о́бразу Гедео́нову, на очище́ніе и вѣ́чное прославле́ніе того́жде свята́го мѣ́ста низведо́сте. Та́кожде вѣ́мы, ко́ль мно́гое мно́жество муже́й и же́нъ, изъ ра́зныхъ стра́нъ и наро́довъ, скорбя́щихъ и напа́ствуемыхъ, или́ разли́чными тя́жкими болѣ́знями одержи́мыхъ, или́ подъ бре́менемъ наси́лія и притѣсне́нія неудо́бь носи́мымъ упа́дающихъ и житія́ своего́ отчаява́ющихся, ва́шими моли́твами и заступле́ніемъ получи́ша ско́рое себѣ́ облегче́ніе и избавле́ніе. Аще у́бо вся́ та́ помоществова́нія, еще́ въ сме́ртномъ су́ще стра́нствованіи, бѣ́дствующимъ ми́лостивно подава́сте, кольми́ па́че дне́сь, егда́ уже́ Всемогу́щей предста́сте Тро́ицѣ, и бо́льшее прія́сте дерзнове́ніе, во е́же моли́ти Ю о на́шемъ недосто́инствѣ, и на́съ въ бѣда́хъ и печа́лѣхъ су́щихъ утѣша́ти, въ тя́жкихъ ну́ждахъ и напа́стехъ по на́съ ра́товати, въ злоключе́ніяхъ и бѣ́дствіяхъ на́съ заступа́ти и защища́ти. Сего́ ра́ди и мы́, сто́ль мно́гими вражде́бными навѣ́тами, озлобле́ніями и кова́рными злоумышле́ніями отвсю́ду угрожа́еміи и тѣсни́міи, ва́шему те́плому и си́льному по Бо́зѣ вруча́емъ себе́ покрови́тельству и защище́нію, и усе́рдно мо́лимъ благосты́ню ва́шу, сохрани́те на́съ неврежде́нныхъ отъ всѣ́хъ бѣ́дъ и зо́лъ, наипа́че же отъ бѣсо́вскихъ ко́зней и хи́тростей, льсти́выхъ по́дступовъ и на́глыхъ нападе́ній, да не бу́демъ и́мъ въ поруга́ніе и посмѣя́тельство, но та́ко и́хъ крѣ́пкою ва́шею по́мощію отъ на́съ отжени́те, я́коже во дни́ о́ны отъ оби́тели отгна́сте и́хъ, мно́гія па́кости иногда́ дѣ́ющихъ. Сицева́я же и́хъ неполе́зная укроти́вше на ны́ воста́нія и устремле́нія, та́ко на́съ, утвержде́нныхъ въ вѣ́рѣ, наде́жди и любви́ постоя́нныхъ содѣ́лайте, да николи́же на́ми каково́е возоблада́етъ недоумѣ́ніе, или́ сумнѣ́ніе въ тѣ́хъ, я́же свята́я ма́ти Це́рковь вѣ́ровати поуча́етъ, и исповѣ́дати дерзнове́нно повелѣва́етъ. Наде́жду на́шу на Го́спода Бо́га въ душа́хъ на́шихъ вѣ́сомъ и мѣ́рою пра́вды и ми́лости Бо́жія си́це устро́йте, я́ко да ниже́ изли́шно упова́емъ обѣща́нная отъ Бо́га безъ труда́ и по́двига воспрія́ти, ниже́, зря́ще вели́кая прегрѣше́нія и тя́жкая законопреступле́нія, весьма́ Бо́жія милосе́рдія отчаива́емся. Любо́вь въ сердца́хъ на́шихъ си́це утверди́те, и досто́йну содѣ́лайте, да ничто́же земно́е и скороги́бнущее па́че Бо́га, вся́ сотво́ршаго и вся́ въ Себѣ́ содержа́щаго, ниже́ помышля́емъ, ниже́ жела́емъ, ниже́ предпочита́емъ. Чу́вства на́ша душе́вная вку́пѣ и тѣле́сная въ таково́мъ благоустрое́ніи и благолѣ́пной мѣ́рности на вся́къ де́нь и ча́съ уде́рживайте и снабдѣва́йте, да тѣ́ми никогда́же блага́го, человѣколюби́ваго Бо́га прогнѣ́ваемъ. Ра́зумъ уцѣлому́дрите, да о́нъ па́че о Бо́зѣ, Его́ вездѣпрису́тствіи и благопромышле́ніи помышля́етъ, не́же о вре́менныхъ и ничто́же су́щихъ пече́тся. Развраще́нную во́лю на́шу вы́ну исправля́йте, да николи́же хо́щетъ, е́же хотѣ́нію Бо́жію сопротивля́ется, но тѣ́ми да удовля́ется, и въ си́хъ безмяте́жно и безпеча́льно да пребыва́етъ, я́же су́ть Бо́гу уго́дна и прія́тна, человѣ́ку же спаси́тельна и поле́зна. Па́мять истрезвля́йте, да та́ непреста́нно представля́етъ уму́ и сія́, и́миже Всеми́лостиваго прогнѣ́ва Бо́га и Его́ благоутро́біе раздражи́, и о́ная, я́же вся́каго человѣ́ка, кромѣ́ вся́каго сумнѣ́нія, по вре́менной се́й жи́зни ожида́ютъ. Къ си́мже и оте́чества ва́шего не забыва́йте, но въ ми́рномъ устрое́ніи пребыва́ти ему́ у престо́ла вели́чества Бо́жія непреста́нно хода́тайствуйте. Благочести́вѣйшаго Госуда́ря Импера́тора на́шего, всю́ пала́ту и во́инство Его́, и вся́ лю́ди, су́щія въ держа́вѣ Его́, ми́рныхъ и безпеча́льныхъ сохрани́те, и отъ вся́каго зла́го обстоя́нія вско́рѣ изба́вите. [Или́: Стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ Христо́съ Бо́гъ да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й; вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ. Ми́рныхъ и безпеча́льныхъ на́съ сохрани́те, и отъ вся́каго зла́го обстоя́нія вско́рѣ изба́вите. Егда́ же приспѣ́етъ на́ше отъ вре́меннаго сего́ житія́ отше́ствіе и къ вѣ́чности преселе́ніе, си́це на́мъ въ по́мощь предста́ните и отъ наси́лій вра́жіихъ свободи́те, я́коже предста́сте иногда́ Ера́зму мона́ху въ тя́жкомъ сме́ртномъ бѣ́дствіи обрѣта́вшемуся, и си́це сердца́ на́ша къ и́стинному покая́нію и жалѣ́нію о грѣха́хъ подви́гните, я́коже и о́наго се́рдце подвиго́сте, и́же въ и́стинномъ покая́ніи отъ здѣ́шнихъ къ Бо́гу отъи́де, да и мы́, въ чи́стѣмъ со́вѣсти на́шея свидѣ́тельствѣ, Пресвятѣ́й и Нераздѣли́мѣй предста́вше Тро́ицѣ, прославля́емъ Ю ку́пно съ ва́ми и всѣ́ми святы́ми въ безконе́чныя вѣ́ки. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 3

Дво́ицу нача́льныхъ Россíйскихъ свѣти́лъ почти́мъ: Анто́нія, Бо́гомъ по́сланнаго, и Ѳеодо́сія, Бо́гомъ дарова́ннаго. Тíи бо пе́рвіи, равноа́нгельнымъ въ Россíи житіе́мъ просія́вше отъ го́ръ Кíевскихъ, освѣти́ша оте́чествія на́шего вся́ концы́, и пу́ть къ небеси́ пра́вый мно́гимъ показа́ша, и, первоотцы́ и́нокомъ бы́вше, ли́ки спаса́емыхъ Бо́гови приведо́ша, и ны́нѣ, предстоя́ще въ вы́шнихъ немерца́емому Божества́ Свѣ́ту, мо́лятся о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ, гла́съ 2

Тве́рдыя столпы́ благоче́стія, недви́жимая и́ноческихъ законоположе́ній основа́нія, и необори́мыя стѣ́ны Россíйскія восхва́лимъ: Анто́нія, возлю́бльшаго Бо́га, и Ѳеодо́сія, возлю́бленнаго Бо́гомъ. Труды́ бо о́нѣхъ и по́стническія по́двиги прія́тъ па́че вся́каго всепло́дія, Еди́нъ во святы́хъ прославля́емый.

Велича́ніе

Ублажа́емъ ва́съ, преподо́бніи отцы́ Анто́ніе и Ѳеодо́сіе, и чте́мъ святу́ю па́мять ва́шу, наста́вницы мона́ховъ и собесѣ́дницы а́нгеловъ.