Акафист святым праведным Марфе и Марии Вифанским, сестрам Лазаря

Конда́къ 1

Избра́нныя отъ Бо́га служи́тельницы но́выя благода́ти, пра́веднаго Ла́заря боголюби́выя сестры́, Ма́рѳо и Марíе, дѣя́ніемъ и разумѣ́ніемъ въ вѣ́рѣ и любви́ Христу́ послѣ́довали есте́, и ны́нѣ съ ли́ки святы́хъ же́нъ пребыва́ете, наслажда́ющеся ра́йскихъ красо́тъ и весе́лія. Тѣ́мже, я́ко иму́щія дерзнове́ніе ко Го́споду, Того́ прилѣ́жно моли́те отъ бѣ́дъ и скорбе́й, и паде́ній грѣхо́вныхъ изба́вити на́съ, да и мы́, ва́ми научи́вшеся угожда́ти Христу́ Бо́гу, не преста́немъ съ умиле́ніемъ взыва́ти ва́мъ:

Ра́дуйтеся, Ма́рѳо и Марíе, о́бразъ вѣ́ры и любве́ на́мъ показу́ющія.

Икосъ 1

Ангеловъ и человѣ́ковъ Ца́рь и Госпо́дь, добро́ту ду́шъ ва́шихъ прови́дѣвъ и до конца́ ва́съ возлюби́въ, во дне́хъ пло́ти Своея́ благослове́нный до́мъ ва́шъ посѣща́ше и бра́та ва́шего Ла́заря отъ ме́ртвыхъ воскреси́. Мы́ же грѣ́шніи, таково́е человѣколю́бное снизхожде́ніе Его́ воспомина́юще, въ умиле́ніи серде́цъ на́шихъ си́це вопіе́мъ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, всѣ́мъ се́рдцемъ, все́ю душе́ю и все́ю мы́слію ва́шею Бо́га возлюби́вшія. Ра́дуйтеся, любо́вь ва́шу, не сло́вомъ или́ язы́комъ, но дѣ́ломъ и и́стиною яви́вшія. Ра́дуйтеся, любо́вію вѣ́ру во Христа́ Сы́на Бо́жія отъ Отца́ Небе́снаго сниска́вшія. Ра́дуйтеся, вѣ́ры послуша́ніемъ, любве́ и милосе́рдія дѣла́ми Ему́ послужи́вшія. Ра́дуйтеся, тѣ́мъ Ца́рствіе небе́сное наслѣ́довавшія. Ра́дуйтеся, непоро́чныхъ дѣ́въ и же́нъ цѣлому́дренныхъ похвало́ и украше́ніе.

Ра́дуйтеся, Ма́рѳо и Марíе, о́бразъ вѣ́ры и любве́ на́мъ показу́ющія.

Конда́къ 2

Вѣ́дяще, пра́ведныя жены́, Ма́рѳо и Марíе, я́ко Госпо́дь, не имы́й гдѣ́ главы́ подклони́ти, и́мать пріити́ къ ва́мъ, потща́лися есте́, въ дому́ ва́шемъ о́ва Его́, я́ко Боже́ственнаго Учи́теля, съ вѣ́рою и любо́вію послу́шати, о́ва же со усе́рдіемъ мно́гимъ послужи́ти Ему́, науча́юще и на́съ Ему́, я́ко Бо́гу, на́съ ра́ди воплоти́вшемуся, нелѣ́ностно служи́ти и благоговѣ́йно воспѣва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Науча́я на́съ страннолю́бія не оставля́ти, па́че же о сло́вѣ Бо́жіемъ прилежа́ти, не о хлѣ́бѣ бо еди́номъ жи́въ бу́детъ человѣ́къ, но о вся́комъ глаго́лѣ Бо́жіи, Госпо́дь и Учи́тель на́шъ и слу́жбы Ма́рѳы трудолю́бныя не отве́рже, Марíино же присѣде́ніе при ногу́ Его́ попремно́гу ублажи́. Тѣ́мже и мы́ боголюби́вѣй дво́ицѣ о́ной воспое́мъ:

Ра́дуйся, Ма́рѳо, Христа́, на́съ ра́ди воплоти́вшагося, въ дому́ твое́мъ прія́вшая. Ра́дуйся, въ служе́ніи твое́мъ на потре́бу пло́ти Его́ Имъ не отве́рженная. Ра́дуйся, и на́съ дѣ́лы милосе́рдія къ бли́жнимъ служи́ти Ему́ науча́ющая. Ра́дуйся, Марíе, при ногу́ Іису́сову сло́вомъ у́стъ Его́ насыща́вшаяся. Ра́дуйся, еди́ное на потре́бу, я́ко благу́ю ча́сть, избра́вшая. Ра́дуйся, ре́вности ра́ди о слы́шаніи слове́съ Госпо́днихъ со блаже́нными Сами́мъ Христо́мъ сопричте́нная.

Ра́дуйтеся, Ма́рѳо и Марíе, о́бразъ вѣ́ры и любве́ на́мъ показу́ющія.

Конда́къ 3

Си́лою Бо́жіею укрѣпля́еми, уны́ніемъ не уязви́стеся, егда́ узрѣ́сте бра́та ва́шего болѣ́знію лю́тою истаева́юща, но къ Цѣли́телю неду́говъ, Го́споду Іису́су со упова́ніемъ посла́стѣ, глаго́люще: Го́споди, его́же лю́биши, боли́тъ. Си́мъ послѣ́дующе, и мы́ во вся́цѣмъ обстоя́ніи уны́нію да не предади́мся, со упова́ніемъ Христу́ вопію́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Любля́ше Іису́съ Ма́рѳу и сестру́ ея́ и Ла́заря, и вѣ́ру и́хъ въ гряду́щее Ца́рствіе живота́ вѣ́чнаго испыту́я и утвержда́я, рече́: сія́ болѣ́знь нѣ́сть къ сме́рти, но о сла́вѣ Бо́жіи, да просла́вится Сы́нъ Бо́жій ея́ ра́ди, и пребы́сть, на не́мже бѣ́ мѣ́стѣ, два́ дни́. Вы́ же, о боголюби́выя сестры́, а́ще и немощнíи сосу́ди пло́тію бы́вше, оба́че и предъ лице́мъ сме́рти бра́та ва́шего вѣ́рою и любо́вію ко Христу́ ду́хомъ горя́ще, въ Боже́ственнѣй си́лѣ Его́ не усумнѣ́стася. Сего́ ра́ди пріими́те отъ на́съ похвале́нія такова́я:

Ра́дуйтеся, во уны́ніе безнаде́жное во обстоя́ніи и ско́рби не впа́дшія. Ра́дуйтеся, скорбьми́ жите́йскими обремене́нныхъ тѣ́мъ ободря́ющія. Ра́дуйтеся, въ печа́ли ва́шей о болѣ́зни Ла́заря ко Врачу́ ду́шъ и тѣле́съ, Го́споду Іису́су, со смире́ннымъ упова́ніемъ по́мыслы своя́ обрати́вшія. Ра́дуйтеся, лица́ Его́ не ви́дяще, во благопокорли́вой вѣ́рности Ему́, неотсту́пно пребы́вшія. Ра́дуйтеся, въ испыта́ніи се́мъ крѣ́пость вѣ́ры Авраа́мовы яви́вшія. Ра́дуйтеся, въ злострада́ніяхъ терпѣ́ніе Іовле, показа́вшія.

Ра́дуйтеся, Ма́рѳо и Марíе, о́бразъ вѣ́ры и любве́ на́мъ показу́ющія.

Конда́къ 4

Вѣ́дый, я́же хо́щетъ сотвори́ти, вся́ могíй Госпо́дь, Спа́съ на́шъ, рече́ ученико́мъ: Ла́зарь, дру́гъ на́шъ у́спе, но иду́, да возбужу́ его́; науча́я всѣ́хъ во свѣ́тѣ лица́ Бо́жія ходи́ти и Пода́телю жи́зни вы́ну воспѣва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Мно́зи отъ іуде́й пріидо́ша къ Ма́рѳѣ и Марíи, да утѣ́шатъ и́хъ о бра́тѣ ею́. Онѣже, отбѣ́гше и́хъ, я́ко не иму́щихъ о Христѣ́ Іису́сѣ упова́нія, къ сему́ Еди́ному Утѣ́шителю всѣ́хъ а́біе стопы́ своя́ съ ра́достію напра́виста, егда́ То́й бли́зь Виѳа́ніи то́чію дости́же. Такову́ю крѣ́пкую любо́вь сесте́ръ Ла́заревыхъ ко Христу́ и вѣ́ру и́хъ зря́ще, ра́достными гла́сы воспое́мъ и́мъ такова́я:

Ра́дуйтеся, добро́тою ду́шъ ва́шихъ самѣ́хъ невѣ́рныхъ іуде́й окамене́нныя сердца́ покори́ти возмо́гшія. Ра́дуйтеся, не о́ныхъ су́етному прельще́нію, но Бо́жію непрело́жному во Христѣ́ благоволе́нію себе́ самѣ́хъ преда́вшія. Ра́дуйтеся, на еди́ную бла́гость Христо́ву въ печа́ли ва́шей наде́жду возложи́вшія. Ра́дуйтеся, въ срѣ́теніе Его́, уже́ ко четверодне́вному гряду́щаго, со тща́ніемъ стопы́ ва́ша напра́вившія. Ра́дуйтеся, во упова́ніи ва́шемъ отъ Могу́щаго спасти́ оправда́нныя. Ра́дуйтеся, отъ Бо́га то́кмо, а не отъ человѣ́ковъ утѣше́нія въ ско́рбѣхъ иска́ти на́съ науча́ющія.

Ра́дуйтеся, Ма́рѳо и Марíе, о́бразъ вѣ́ры и любве́ на́мъ показу́ющія.

Конда́къ 5

Ма́рѳа блаже́нная, егда́ срѣ́те Го́спода, утѣше́нія отъ Него́ и́щущи, рече́: Го́споди, а́ще бы еси́ здѣ́ бы́лъ, не бы у́бо бра́тъ мо́й у́мерлъ, но и ны́нѣ вѣ́мъ, я́ко, ели́ка а́ще про́сиши отъ Бо́га, да́стъ Те́бѣ Бо́гъ. Ему́же отъ всея́ души́ на́шея и мы́ вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Боже́ственное Свое́ о на́шемъ спасе́ніи смотре́ніе извѣству́я, Госпо́дь Іису́съ, я́ко живота́ и сме́рти Влады́ка, благоволи́ рещи́ тебѣ́, блаже́нная Ма́рѳо: воскре́снетъ бра́тъ тво́й. И па́ки: вѣ́руяй въ Мя́, а́ще и у́мретъ, оживе́тъ. Емлеши ли вѣ́ру сему́? Ты́ же къ Нему́: е́й, Го́споди, а́зъ вѣ́ровахъ, я́ко Ты́ еси́ Христо́съ Сы́нъ Бо́жій, Иже въ мíръ гряды́й. Сего́ ра́ди, вѣ́рѣ во Христа́ Сы́на Бо́жія тобо́ю науча́еміи, восхваля́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, блаже́нная Ма́рѳо, обѣтова́ніе о воскресе́ніи бра́та твоего́ отъ Самаго́ Жизнода́вца услы́шавшая. Ра́дуйся, я́ко вопроше́нная отъ Него́ о вѣ́рѣ твое́й, не пло́ти и кро́ви, но гла́са Отца́ Небе́снаго послу́шала еси́. Ра́дуйся, я́ко отъ Него́ науче́нная, Іису́са, я́ко Христа́ Сы́на Бо́жія, безбоя́зненно во услы́шаніе зло́бныхъ іуде́й исповѣ́дала еси́. Ра́дуйся, я́ко тѣ́мъ ка́мень вѣ́ры, на не́мже созда́ Госпо́дь Це́рковь Свою́, яви́ла еси́. Ра́дуйся, во исповѣ́даніи твое́мъ Петру́ первоверхо́вному апо́столу уподо́бившаяся. Ра́дуйся, равноапо́стольнаго ублаже́нія вои́стину досто́йная.

Ра́дуйтеся, Ма́рѳо и Марíе, о́бразъ вѣ́ры и любве́ на́мъ показу́ющія.

Конда́къ 6

Тро́сти сокруше́нныя не преломля́яй, ле́на вне́мшася не угаша́яй, Человѣколю́бецъ Госпо́дь, человѣ́ческое показу́я, егда́ ви́дѣ прише́дшую къ Нему́ Марíю пла́чущуся, и прише́дшія съ не́ю іуде́и пла́чуща, прослези́ся Са́мъ, да и мы́ немощнíи, въ ско́рбѣхъ су́ще, безтре́петно къ Нему́ со слеза́ми не́мощи и дерзнове́ніемъ упова́нія притека́емъ, вопію́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Вои́стину, огне́мъ любве́ Боже́ственныя горя́щая, Марíе, благослове́нъ о бра́тѣ твое́мъ пла́чъ тво́й, его́же ви́дя прослези́ся Іису́съ. Сего́ ра́ди, сицево́му Спаси́теля на́шего Боже́ственному истоща́нію чудя́щеся, со умиле́ніемъ ублажа́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, боголюби́вая Марíе, въ серафи́мстѣй любви́ твое́й ко Го́споду любве́ къ сро́дникамъ не угаси́вшая. Ра́дуйся, пла́чемъ твои́мъ о Ла́зарѣ, глаго́лющихъ себе́ боголю́бцевъ бы́ти, къ при́снымъ же въ окамене́ніи серде́чнѣмъ пребыва́ющихъ, обличи́тельница несумнѣ́нная. Ра́дуйся, Христа́ Бо́га сле́зы источи́ти о па́дшемъ созда́ніи Свое́мъ подви́гшая. Ра́дуйся, въ слеза́хъ Го́спода Іису́са, не́мощемъ на́шимъ состра́ждуща, еле́й утѣше́нія всѣ́мъ пла́чущимъ и болѣ́знующимъ показа́вшая. Ра́дуйся, и сама́ въ ско́рбѣхъ на́шихъ сострада́ти на́мъ могу́щая. Ра́дуйся, съ сестро́ю твое́ю Ма́рѳою милосе́рдія сестра́мъ первонача́льница богоуго́дная.

Ра́дуйтеся, Ма́рѳо и Марíе, о́бразъ вѣ́ры и любве́ на́мъ показу́ющія.

Конда́къ 7

Сугу́бъ естество́мъ Сы́й, но не ѵпоста́сію, о Ла́зарѣ вопроша́лъ еси́, Го́споди Іису́се: гдѣ́ положи́сте его́? Не невѣ́дый бо, я́ко Бо́гъ, увѣ́дѣти вопроша́лъ еси́, я́ко Человѣ́къ, и ка́мень отъ гро́ба взя́ти повелѣ́лъ еси́, да возсмердѣ́ніемъ сме́рти заградя́тся невѣ́рныхъ уста́. Мы́ же, вѣ́рніи, съ дерзнове́ніемъ Тебѣ́, побѣди́ти сме́рть ко гро́бу четверодне́внаго прише́дшему, вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Не́мощь естества́ человѣ́ческаго явля́ющи, сестра́ уме́ршаго, Ма́рѳа, глаго́ла Іису́сови: Го́споди, уже́ смерди́тъ; четверодне́венъ бо е́сть. Марíя же, зря́щи ка́мень отвале́нъ отъ гро́ба, въ молча́ніи пребыва́ше. Сему́ Марíину молча́нію со умиле́ніемъ внима́юще, и съ Ма́рѳою маловѣ́ріе свое́ Го́споду дерзнове́нно исповѣ́дающе, воззове́мъ къ ни́мъ такова́я:

Ра́дуйся, Марíе, я́ко ко гро́бу смердя́щаго въ притре́петномъ молча́ніи за Христо́мъ, вѣ́ру соблюда́ющи, текла́ еси́. Ра́дуйся, я́ко си́мъ всѣ́хъ на́съ ра́зумъ въ послуша́ніе вѣ́ры покоря́ти научи́ла еси́. Ра́дуйся, Ма́рѳо, я́ко не́мощь вѣ́ры твоея́ Самому́ Христу́, укрѣпле́нія отъ Него́ и́щущи, я́коже и Пе́тръ, исповѣ́дати не постыди́лася еси́. Ра́дуйся, я́ко си́мъ и всѣ́мъ на́мъ, - вѣ́рую, Го́споди, помози́ моему́ невѣ́рію, - со смире́ніемъ исповѣ́дати Ему́ указа́ла еси́. Ра́дуйтеся, блаже́нныя сестры́, въ не́мощехъ ду́шъ и тѣле́съ ва́шихъ отъ Христа́ не отступи́вшія и Ему́ съ любо́вію послѣ́довавшія. Ра́дуйтеся, на высоту́ благода́тнаго разумѣ́нія Сами́мъ Всевѣ́дцемъ возведе́нныя.

Ра́дуйтеся, Ма́рѳо и Марíе, о́бразъ вѣ́ры и любве́ на́мъ показу́ющія.

Конда́къ 8

Сла́ву Свою́, я́ко Единоро́днаго отъ Отца́, всѣ́мъ вѣ́рнымъ явля́я, хвалу́ Отцу́ Своему́ возда́въ, Іису́съ гла́сомъ ве́ліимъ возгласи́: Ла́заре, гряди́ во́нъ. И бездыха́нный, дыха́ніе Даю́щаго послу́шавъ, а́біе отъ сме́рти воста́ и укро́емъ рука́ма и нога́ма обя́занъ, изы́де, да, чу́до сіе́ зря́ще, ку́пно съ ни́мъ и мы́ вси́ Побѣди́телю сме́рти воспои́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Чу́до ве́ліе и стра́шное сотвори́ Христо́съ Бо́гъ на́шъ, Ла́заря четверодне́внаго отъ ме́ртвыхъ воздви́гнувъ, да Ма́рѳы и Марíи, съ ни́ми же и на́съ всѣ́хъ, вѣ́ру въ Него́, я́ко Сы́на Бо́жія, утверди́тъ, безсме́ртіе души́ и о́бщее всѣ́хъ воскресе́ніе увѣря́я. Мы́ же, Боже́ственное поклоне́ніе сіе́ Сотво́ршему воздаю́ще, ублажи́мъ сестры́ воскреше́ннаго Имъ и воззове́мъ къ ни́мъ сицева́я:

Ра́дуйтеся, пра́веднаго Ла́заря сестры́, Христа́ не лицемѣ́рнѣ возлю́бльшія и Имъ возлюбле́нныя. Ра́дуйтеся, о́бщее воскресе́ніе пре́жде стра́сти Христо́вы въ вѣ́рѣ узрѣ́вшія. Ра́дуйтеся, вѣ́рою ва́шею и на́шу вѣ́ру укрѣпля́ющія. Ра́дуйтеся, учени́цы Христо́вы достосла́вныя. Ра́дуйтеся, ли́ка апо́стольскаго и́стинныя прича́стницы.

Ра́дуйтеся, Ма́рѳо и Марíе, о́бразъ вѣ́ры и любве́ на́мъ показу́ющія.

Конда́къ 9

Сы́нове тмы́, зря́ще уме́ршаго и гла́сомъ Бо́жіимъ отъ тлѣ́нія воста́вшаго, въ ожесточе́ніи серде́цъ не вѣ́роваша Христу́, да́же до сего́ дне́ во ослѣпле́ніи су́ще. Мы́ же, си́хъ безу́мію не прилага́ющеся, но въ о́бщее воскресе́ніе по гла́су Сы́на Бо́жія вѣ́рующе, Ему́, я́ко Жизнода́вцу, велегла́сно и вседу́шно возопіи́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Пресла́вная и стра́шная въ Виѳа́ніи сотвори́въ, Іису́съ, пре́жде шести́ дне́й Па́схи, па́ки пріи́де въ ве́сь сію́, и сотвори́ша Ему́ ве́черю ту́, и бѣ́ Ла́зарь еди́нъ отъ возлежа́щихъ съ Ни́мъ. Вы́ же, Ма́рѳо и Марíе присноблаже́нныя, Пода́телю вся́ческихъ благода́рни су́щи, о́ва служа́ше Ему́ всеусе́рднѣ, о́ва же мѵ́ро на но́зѣ Его́ возлія́. Сего́ ра́ди, въ ра́дость ва́шу вни́ти жела́юще, и мы́ со умиле́ніемъ зове́мъ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, богому́дрыя жены́, хвалы́ и благодаре́нія благодѣ́ющему Го́споду преиспо́лненныя. Ра́дуйся, Ма́рѳо трудолю́бная, на ве́чери Го́споду, се уже́ второ́е, послужи́вшая. Ра́дуйся, въ благода́рномъ служе́ніи се́мъ Го́сподомъ ми́лостивно прія́тая. Ра́дуйся, Марíе, Сладча́йшему Іису́су но́зѣ мѵ́ромъ многоцѣ́ннымъ пома́завшая. Ра́дуйся, я́ко во обличе́ніе Іу́диныхъ злохуле́ній похвале́нія Іису́сова за сіе́ сподо́билася еси́. Ра́дуйся, я́ко многоцѣ́ннаго мѵ́ра на но́зѣ Христо́вы возлія́ніемъ и на́съ благолѣ́піе до́му Бо́жія люби́ти и о то́мъ прилежа́ти поуча́еши.

Ра́дуйтеся, Ма́рѳо и Марíе, о́бразъ вѣ́ры и любве́ на́мъ показу́ющія.

Конда́къ 10

Ма́рѳѣ и Марíи, вѣ́рніи, подража́юще, кíйждо во свое́мъ чину́, ко Христу́ Спа́су припаде́мъ и, прося́ще отъ Того́ исцѣле́нія не́мощей на́шихъ и отъ сна́ грѣхо́внаго воскреше́нія, благода́рными усты́ воспои́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Вѣ́рныя до конца́ въ служе́ніи ва́шемъ Христу́ во дне́хъ пло́ти Его́ пребы́вшія, и самови́дцы страсте́й Его́ бы́ти сподо́бившіяся, къ погребе́нію Воскреси́теля Ла́зарева, сла́вныя Ма́рѳо и Марíе, посредѣ́ мѵроно́сицъ яви́лися есте́. Съ ни́ми у́бо предстоя́ще ны́нѣ престо́лу сла́вы Бо́жія, моли́твами ва́шими къ пѣ́сненному тѣ́хъ ли́ку совокупи́те и на́съ, ва́ши по́двиги прославля́ющихъ зва́ніями си́ми:

Ра́дуйся, Ма́рѳо, въ твое́мъ Христу́ многопопечи́тельнѣмъ служе́ніи, я́коже и во исповѣ́даніи Петру́, поревнова́вшая. Ра́дуйся, страннопріи́мницамъ и милосе́рдія сестра́мъ подвигополо́жница достоподража́емая. Ра́дуйся, Марíе, возлю́бленному Іоа́нну, на пе́рсѣхъ Христа́ возлежа́вшему, въ пла́меннѣй любви́ къ Тому́ уподо́бившаяся. Ра́дуйся, непоро́чныхъ дѣ́въ, Христу́ въ житіи́ свое́мъ уневѣ́стившихся, руководи́тельница нело́жная. Ра́дуйтеся, боголюби́выя сестры́, и дѣ́ятельнымъ житіе́мъ, и чу́вствіи серде́чными послѣ́дованія Христу́ ревни́тельницы изря́дныя. Ра́дуйтеся, неразлу́чнымъ едине́ніемъ ва́шимъ, ка́ко на обои́хъ си́хъ путе́хъ угожде́нія Го́споду, жи́ти бра́тіи вку́пѣ, му́дрѣ на́съ науча́ющія.

Ра́дуйтеся, Ма́рѳо и Марíе, о́бразъ вѣ́ры и любве́ на́мъ показу́ющія.

Конда́къ 11

Кíй глаго́лъ довлѣ́етъ по достоя́нію воспѣ́ти Воскресе́нія Христо́ва ра́дость всемíрную, ея́же вы́, со про́чими жена́ми мѵроно́сицами, въ се́й наро́читый и святы́й де́нь причасти́лися есте́? Тѣ́мже и мы́, Воскресе́нія Христо́ва вели́чіе боголѣ́пное сла́вяще, пое́мъ Христу́: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Вся́кое искуше́ніе преити́ моля́щеся и живо́тъ вѣ́чный улучи́ти хотя́ще, я́ко вѣ́рныя учени́цы Христо́вы, ка́яждо во свое́мъ пути́, оба́че еди́нымъ ду́хомъ вѣ́ры и любве́ Ему́ порабо́тасте, отону́дуже и ра́достей во Ца́рствіи Его́ сподо́бистеся. Сего́ ра́ди, труды́ и по́двиги ва́ша воспомина́юще и сла́вѣ ва́шей во Ца́рствіи Христо́вѣ ра́дующеся, воспѣва́емъ ва́мъ такова́я:

Ра́дуйтеся, вѣ́рныя учени́цы Христо́вы, не человѣ́комъ, а Бо́гу въ житіи́ ва́шемъ угожда́вшія. Ра́дуйтеся, нището́ю духо́вною Ца́рствіе небе́сное стяжа́вшія. Ра́дуйтеся, ду́хомъ кро́тости зе́млю обѣтова́нія наслѣ́довавшія. Ра́дуйтеся, милосе́рдія дѣла́ми ми́лостей отъ Го́спода во Ца́рствіи Его́ сподо́бльшіяся. Ра́дуйтеся, се́рдцемъ чи́стымъ Бо́га зрѣ́ти наче́ншія. Ра́дуйтеся, исповѣ́дницы вѣ́ры Христо́вы, мзду́ мно́гу на небесѣ́хъ прія́вшія.

Ра́дуйтеся, Ма́рѳо и Марíе, о́бразъ вѣ́ры и любве́ на́мъ показу́ющія.

Конда́къ 12

Благода́тію Всеми́лостиваго Бо́га дерзнове́ніе ве́ліе къ Нему́, о блаже́нныя сестры́, прія́ли есте́. Моле́нія у́бо на́ша, проше́нія же и благодаре́нія къ престо́лу сла́вы Его́ вознеси́те, да спаса́еміи предста́тельствомъ ва́шимъ, Воскре́сшему и вся́ съ Собо́ю воскреси́вшему а́нгельскую пѣ́снь воспои́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще ны́нѣ со всѣ́ми небе́сными си́лами трисвяту́ю пѣ́снь Ди́вному во святы́хъ Свои́хъ Бо́гу, о преблаже́нныя сестры́ Ла́заревы, при́зрите съ высоты́ небе́сныя на на́съ грѣ́шныхъ, волна́ми мо́ря жите́йскаго обурева́емыхъ, ти́хаго приста́нища жа́ждущихъ и ва́съ си́це любо́вію велича́ющихъ:

Ра́дуйтеся, на небеси́ во сла́вѣ со а́нгелы и всѣ́ми святы́ми ца́рствующія. Ра́дуйтеся, и на земли́, въ Це́ркви Христо́вой пѣ́сненно прославля́емыя. Ра́дуйтеся, я́ко звѣ́зды небе́сныя во тмѣ́ вѣ́ка сего́ добродѣ́тельми ва́шими сія́ющія. Ра́дуйтеся, Бо́гомъ да́нныя на́мъ въ житіи́ на́шемъ наста́вницы. Ра́дуйтеся, служе́нія на́шего Христу́ Бо́гу первонача́льницы. Ра́дуйтеся, те́плыя о на́съ къ Бо́гу моли́твенницы.

Ра́дуйтеся, Ма́рѳо и Марíе, о́бразъ вѣ́ры и любве́ на́мъ показу́ющія.

Конда́къ 13

О, преди́вная боголюби́вая дво́ице, вѣ́рныя учени́цы Христо́вы, Ма́рѳо и Марíе пресла́вныя, о́гнь любве́ и вѣ́ры въ душа́хъ ва́шихъ возже́гшія и си́хъ ра́ди въ Ца́рство сла́вы си́лою Воскре́сшаго вше́дшія! Испроси́те на́мъ у Христа́ Бо́га на́шего по́мощи путьми́ ва́шими здѣ́ на земли́ жи́тельствовати, да во оби́тели Отца́ Небе́снаго все́льшеся, ку́пно съ ва́ми и всѣ́ми святы́ми и мы́ на престо́лѣ сла́вы Сѣдя́щему вы́ну воспое́мъ а́нгельскую пѣ́снь: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва святы́мъ и пра́веднымъ Ма́рѳѣ и Марíи, сестра́мъ Ла́заря

О, святы́я и всехва́льныя учени́цы Христо́вы, боголюби́выя Ма́рѳо и Марíе! Умоли́те возлю́бленнаго ва́ми и ва́съ возлюби́вшаго Сладча́йшаго Іису́са, Его́же вы исповѣ́дали есте́ Христа́, Сы́на Бо́жія, да да́стъ и на́мъ грѣ́шнымъ грѣхо́въ оставле́ніе, въ вѣ́рѣ пра́вой нелицемѣ́рное и тве́рдое стоя́ніе. Всели́те въ сердца́ на́ша ду́хъ стра́ха Бо́жія, смире́ннаго на Бо́га упова́нія, терпѣ́нія и къ бли́жнимъ милосе́рдія. Изба́вите на́съ моли́твами ва́шими отъ искуше́ній жите́йскихъ, бѣ́дъ и напа́стей, да ти́хое и ми́рное житіе́ пожи́вше здѣ́, съ по́мыслы непоро́чными и се́рдцемъ чи́стымъ, съ дерзнове́ніемъ вѣ́ры и упова́нія предста́немъ на о́ный стра́шный Су́дъ и, до́брый отвѣ́тъ на не́мъ возда́вше, ра́дости неизрече́нныя въ Ца́рствіи небе́снѣмъ сподо́бимся. Ами́нь.

Моли́тва ина́я, еди́ныя жены́ моля́щіяся, наипа́че въ ке́ліи наединѣ́ что́мая

О, блаже́нныя и святы́я жены́, вѣ́рою и любо́вію Христу́ Бо́гу послѣ́довавшія и во оби́тели Отца́ Небе́снаго всели́вшіеся! Къ ва́мъ ны́нѣ а́зъ грѣ́шная [имярекъ] прибѣга́ю и смире́нно молю́: научи́те мя́ и помози́те ми́ ходи́ти предъ Бо́гомъ путьми́ ва́шими непреткнове́нно и вѣ́чную ку́пно съ ва́ми жи́знь наслѣ́довати.

О, Ма́рѳо пра́ведная, тве́рдымъ исповѣ́даніемъ вѣ́ры твоея́ Христу́ угоди́вшая, укрѣпи́ сла́бую вѣ́ру мою́. О слу́жбѣ Го́споду и бра́тіямъ нелицемѣ́рнѣ и всеусе́рднѣ прилежа́вшая, помози́ и мнѣ́ служе́ніе мое́ безро́потнѣ и вседуше́внѣ проходи́ти. Сестру́ твою́ иногда́, въ ско́рби су́щу, ко Христу́ воззва́ла, о́тай ре́кши: Учи́тель прише́лъ е́сть и глаша́етъ тя́. Ны́нѣ у́бо предста́ни мнѣ́ въ тру́дный ча́съ испыта́нія вѣ́ры и любве́ моея́ и въ глубинѣ́ се́рдца возвѣсти́ ми, я́ко Госпо́дь Іису́съ незри́мо гряде́тъ, да путе́мъ испыта́ній привлече́тъ мя́ къ Себѣ́! Испроси́ мнѣ́, о ма́ти свята́я, у Го́спода на́шего си́лу и крѣ́пость, да воста́вши ско́ро, притеку́ къ Нему́, поклоню́ся Ему́ и въ смире́ннѣй любви́ Его́ ми́ръ и спасе́ніе души́ обря́щу.

И ты́, о боголюби́вая Марíе, у ногу́ Іису́сову еди́ное на потре́бу обрѣ́тшая, помоли́ся Ему́ благу́ю ча́сть спаса́емыхъ и мнѣ́ грѣ́шнѣй улучи́ти. Мѵ́ро благово́нное въ да́ръ благодаре́нія Христу́ Жизнода́вцу прине́сшая, умоли́ ны́нѣ Его́ и души́ мое́й пода́ти мѵ́ро моли́твы и покая́нія сле́зы, чистоты́ и до́брыхъ дѣ́лъ благоуха́ніе, я́ко да во обновле́нное всѣ́ми си́ми се́рдце мое́ Госпо́дь пріи́детъ и оби́тель Себѣ́ сотвори́тъ.

Къ ва́мъ, о святы́я пра́ведныя жены́, Ма́рѳо и Марíе, припа́даю и смире́нно молю́: не оста́вите мя́ въ дни́ тя́жкихъ испыта́ній, да не соблазню́ся тлѣ́нными и кра́сными мíра сего́, наипа́че же въ ча́съ го́рькій разлуче́нія души́ моея́ съ тѣ́ломъ, предста́ните мнѣ́ и о́бщаго Влады́ку на́шего умоли́те, да при́зритъ на мя́ въ оскудѣ́ніи си́лъ мои́хъ ми́лостивымъ о́комъ и, прости́въ вся́ прегрѣше́нія моя́, возста́витъ мя́ къ жи́зни несконча́емѣй въ блаже́нныхъ оби́телѣхъ Отца́ Небе́снаго. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 3

Пра́веднаго Ла́заря боголюби́выя сестры́, Ма́рѳо и Марíе пресла́вныя, чи́стымъ се́рдцемъ Христа́ въ житіи́ ва́шемъ возлюби́ли есте́, мѵроно́сицъ взе́мша чи́нъ, и Его́, я́ко Сы́на Бо́жія, безбоя́зненно исповѣ́дали есте́, сего́ ра́ди ны́нѣ во оби́телѣхъ Отца́ Небе́снаго со а́нгелы и всѣ́ми святы́ми сла́вно ца́рствуете. Умоли́те, Его́же возлюби́ли есте́, и на́мъ грѣ́шнымъ въ вѣ́рѣ и любви́ Христо́вой утверди́тися и Ца́рствія небе́снаго сподо́битися.