Акафист святым праведным Богоотцам Иоакиму и Анне

Конда́къ 1

Избра́нніи отъ человѣ́ческаго ро́да прароди́теліе Христо́вы, ро́ждшіи Преблагослове́нную Богоотрокови́цу, изъ Нея́ же по пло́ти Сы́нъ Бо́жій роди́ся, святíи и пра́ведніи богоотцы́ Іоаки́ме и Анно! Яко иму́щіи дерзнове́ніе ве́ліе ко Христу́ Бо́гу, и вы́ну предстоя́щіи престо́лу Его́ небе́сному, Тому́ прилѣ́жно моли́теся отъ бѣ́дъ на́мъ изба́витися, да вы́ну зове́мъ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, святíи и пра́ведніи богоотцы́ Іоаки́ме и Анно.

Икосъ 1

Ангелъ предста́тель по́сланъ бы́сть къ ва́мъ отъ Бо́га, святíи и пра́ведніи богоотцы́ Іоаки́ме и Анно, егда́ о безпло́діи свое́мъ о́въ у́бо въ пусты́ни, о́ва же въ саду свое́мъ сѣ́товасте, къ Бо́гу моли́тву вознося́ще. И та́ко благовѣ́стіе ра́достное принесе́ безпло́тный, я́ко роди́ти и́мате Дще́рь Преблагослове́нную, о Не́й же возблагослови́тся ве́сь ро́дъ человѣ́ческій, съ ни́мъ же и мы́ ва́мъ ра́достное прино́симъ хвале́ніе:

Ра́дуйтеся, ко́рене Дави́дова святопроцвѣ́тшія розги́ виногра́да живо́тнаго. Ра́дуйтеся, ро́ждшіи Дще́рь, отъ всѣ́хъ родо́въ Преблагослове́нную. Ра́дуйтеся, вопло́щшагося Сы́на Бо́жія прароди́теліе всечестнíи. Ра́дуйтеся, та́инства отъ вѣ́ка утае́ннаго прояви́теліе всеизря́дніи. Ра́дуйтеся, Утѣ́хи Изра́илевы ближа́йшіи по пло́ти сро́дницы. Ра́дуйтеся, обѣтова́ннаго мíру Спаси́теля единокро́вніи ю́жицы.

Ра́дуйтеся, святíи и пра́ведніи богоотцы́ Іоаки́ме и Анно.

Конда́къ 2

Ви́дѣвъ себе́ святы́й Іоаки́мъ, во хра́мѣ Іерусали́мстѣ безпло́дія ра́ди отъ архіере́я уничиже́нна, зѣло́ опеча́лися, и въ го́рести души́ своея́ въ пусты́ню къ свои́мъ ста́домъ удали́ся, и та́мо со мно́гими слеза́ми те́плѣ ко Го́споду моля́шеся, да сподо́битъ его́ отце́мъ своему́ ча́ду нарещи́ся, и та́ко къ моли́твѣ же по́стъ прилага́ше, и въ сокруше́ніи се́рдца Вседержи́телю Бо́гу взыва́ше: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Си́лу го́рести му́жа своего́ свята́я Анна увѣ́дѣвши, въ дому́ свое́мъ сѣдя́щи, го́рцѣ пла́кася и моля́шеся ко Го́споду, да поноше́ніе безпло́дія отъ нея́ отъи́метъ. Мы́ же, толи́кое терпѣ́ніе пра́ведныхъ помина́юще, воззове́мъ:

Ра́дуйтеся, богоизбра́нная дво́ице, Еди́ному отъ Тро́ицы Ма́терь по пло́ти породи́вшая. Ра́дуйтеся, Зижди́телю ва́шему Роди́тельницу Непоро́чную произве́дшіи. Ра́дуйтеся, супру́зи благослове́нніи, Преблагослове́нную въ жена́хъ Дще́рь воспита́вшіи. Ра́дуйтеся, въ безпло́діи ва́шемъ отъ Го́спода услы́шанніи. Ра́дуйтеся, я́ко сле́зныя моли́твы ва́ша пронико́ша не́бо и во у́шію Бо́га Изра́илева достиго́ша. Ра́дуйтеся, я́ко поноше́ніе ва́ше вре́менное во сла́ву вѣ́чную на небеси́ и на земли́ измѣни́ся.

Ра́дуйтеся, святíи и пра́ведніи богоотцы́ Іоаки́ме и Анно.

Конда́къ 3

Си́лою Бо́жіею преиспо́лненъ, яви́ся а́нгелъ Госпо́день свято́му Іоаки́му въ пусты́ни и рече́ ему́: "услы́ша Бо́гъ моли́тву твою́ и изво́ли да́ти тебѣ́ благода́ть Свою́, се́ бо жена́ твоя́ Анна зачне́тъ, и породи́тъ тебѣ́ Дще́рь, о Не́й же всему́ мíру бу́детъ ра́дость". Сія́ ре́къ безпло́тный, повелѣ́ ему́ ко хра́му Іерусали́мскому па́ки отъидти́, идѣ́же о́нъ супру́гу свою́ моля́щуся обря́щетъ, съ не́ю же вку́пѣ да воспое́тъ та́мо хвале́бную пѣ́снь Бо́гу Изра́илеву: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́щи ско́рбь ве́лію въ се́рдцы свое́мъ, Анна свята́я, и въ вертогра́дъ до́ма своего́ вше́дши, ви́дѣ гнѣздо́ пти́чье на дре́вѣ сооруже́но, птенцы́ ма́лыя въ не́мъ лежа́щія, а́біе моле́нія къ моле́ніямъ прилага́ти потща́ся, да сподо́битъ ю́ Госпо́дь ма́терь ча́ду бы́ти. И се́ яви́ся е́й а́нгелъ Госпо́день глаго́ля: "услы́шана е́сть моли́тва твоя́ и воздыха́нія твоя́ проидо́ша о́блаки, сле́зы же твоя́ предъ Бо́га внидо́ша. Се́ зачне́ши и роди́ши Дще́рь Преблагослове́нную, о Не́й же возблагословя́тся вся́ колѣ́на земна́я, и То́ю да́стся спасе́ніе всему́ мíру, нарече́тся же и́мя Ей Марíя". Таково́е а́нгельское всера́достное благовѣ́щеніе помина́юще, воспои́мъ богоотце́мъ такова́я:

Ра́дуйтеся, супру́зи пра́ведніи, отъ Бо́га свы́ше предизбра́нніи. Ра́дуйтеся, во всѣ́хъ за́повѣдехъ Госпо́днихъ безъ поро́ка ходи́вшіи. Ра́дуйтеся, въ ско́рби ва́шей вре́меннѣй утѣше́ніе вѣ́чное получи́вшіи. Ра́дуйтеся, па́че ча́янія ва́шего десни́цею Бо́жіею превознесе́нніи. Ра́дуйтеся, я́ко во смире́ніи ва́шемъ и ско́рби, помяну́ вы́ Госпо́дь. Ра́дуйтеся, я́ко сподо́бистеся прароди́теліе Сы́ну Бо́жію бы́ти.

Ра́дуйтеся, святíи и пра́ведніи богоотцы́ Іоаки́ме и Анно.

Конда́къ 4

Бу́рею сомнѣ́нія Іоаки́мъ пра́ведный содержи́мь и о благовѣ́стіи ему́ а́нгела недоумѣва́я, а́біе во гра́дъ Іерусали́мъ отъи́де, идѣ́же предъ враты́ хра́ма святу́ю Анну обрѣ́те, Го́спода вельми́ славосло́вящую и ра́дость а́нгельскаго явле́нія и о ча́дѣ прорече́нія ему́ возвѣща́ющу, тѣ́мъ же и о свое́мъ видѣ́ніи супру́жницѣ благовѣсти́въ, вку́пѣ съ не́ю возопи́ ко Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше сро́дницы и зна́еміи о пресла́вномъ святы́я Анны зача́тіи, Бо́га Изра́илева сла́вляху, Анна же богому́драя, пло́дъ чре́ва своего́ на служе́ніе Бо́гу обрече́, те́плое благодаре́ніе Го́сподеви возноша́ше. Мы́ же, свѣ́тло всесла́вное зача́тіе Богоотрокови́цы Марíи воспѣва́юще, Тоя́ святы́мъ роди́телемъ глаго́лемъ си́це:

Ра́дуйтеся, ра́достніи на́мъ гряду́щаго въ мíръ Искупи́теля провозвѣ́стницы. Ра́дуйтеся, при́сно помина́еміи ча́емаго Спаси́теля пра́отцы. Ра́дуйтеся, чрезъ Дще́рь ва́шу благослове́нную, Сло́ву Бо́жію пло́ть взаимода́вшіи. Ра́дуйтеся, Бо́га воплоще́нна Вну́ка себѣ́ нарица́ющіи. Ра́дуйтеся, ве́ліей благоче́стія та́йны досто́йніи служи́теліе. Ра́дуйтеся, Бо́жія къ человѣ́комъ снисхожде́нія всеизря́дніи посре́дницы.

Ра́дуйтеся, святíи и пра́ведніи богоотцы́ Іоаки́ме и Анно.

Конда́къ 5

Богосвѣ́тлую Звѣзду́, я́вльшую Со́лнце пра́вды - Христа́ Бо́га, Пресвяту́ю Богоро́дицу пло́тію роди́ти сподо́бистеся, и вождѣле́нное и́мя богооте́цъ прія́сте, Іоаки́ме и Анно всеблаже́нніи, о Ея́ же рождествѣ́ святѣ́мъ не́бо и земля́ возра́довашася, и ве́сь ро́дъ человѣ́ческій освяти́ся, вопія́ ди́вному во святы́хъ Свои́хъ Бо́гу Изра́илеву: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше роди́теліе отъ ни́хъ ро́ждшуюся Богоотрокови́цу Марíю, Зижди́телеву же Ма́терь, я́ко киво́ту Бо́жію, благоговѣ́йно То́й послужи́ша, тѣ́мже и на́съ, къ ва́мъ моли́твенно припа́дающихъ, не отврати́те, глаго́лющихъ:

Ра́дуйтеся, въ рождествѣ́ Богоотрокови́цы Марíи свѣ́тло возликова́вшіи. Ра́дуйтеся, видѣ́ніемъ Богоотрокови́цы услажде́нніи. Ра́дуйтеся, слы́шаніемъ Ея́ умиле́нніи. Ра́дуйтеся, по си́хъ отъ архіере́я Бо́жія благослове́нніи и ублаже́нніи. Ра́дуйтеся, Агницу непоро́чную въ дому́ свое́мъ до́брѣ упа́сшіи. Ра́дуйтеся, Агнца и Па́стыря Ма́терь во Дще́рь себѣ́ пріе́мшіи.

Ра́дуйтеся, святíи и пра́ведніи богоотцы́ Іоаки́ме и Анно.

Конда́къ 6

Проповѣ́дницы чуде́съ Бо́жіихъ яви́стеся святíи, егда́ обѣ́тъ сво́й Бо́гови соверши́сте и трилѣ́тнюю Богоотрокови́цу Марíю въ хра́мъ Бо́жій со сла́вою введо́сте, да обита́етъ та́мо во Свята́я святы́хъ, о си́хъ у́бо ра́достно Бо́гу оте́цъ ва́шихъ славосло́вія пѣ́снь воспѣва́ти потща́стеся: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ Богоотрокови́ца я́ко луна́ по́лная въ честнѣ́мъ Свое́мъ въ хра́мъ Госпо́день вхожде́ніи, Ея́ же чистотѣ́ а́нгелы удивля́хуся, и архіере́й Бо́жій Заха́рія пріе́мъ Ю отъ ру́къ ва́шихъ, святíи Іоаки́ме и Анно, во вну́тренняя Свята́я святы́хъ съ че́стію введе́, я́ко вои́стину одушевле́нный Бо́жій киво́тъ, ва́съ же по достоя́нію ублажи́ хвале́ньми таковы́ми:

Ра́дуйтеся, Ра́дость всемíрную ро́ду человѣ́ческому породи́вшіи. Ра́дуйтеся, Вино́вницу человѣ́ческаго обновле́нія воспита́вшіи. Ра́дуйтеся, въ хра́мъ Госпо́день Киво́тъ одушевле́нный Бо́жій приве́дшіи. Ра́дуйтеся, Дще́рь ва́шу святу́ю, во Свята́я святы́хъ вмѣсти́вшіи. Ра́дуйтеся, Бо́гу воплоти́тися хотя́щему сро́дницы явля́ющіися. Ра́дуйтеся, а́нгеломъ собесѣ́дницы бы́вшіи.

Ра́дуйтеся, святíи и пра́ведніи богоотцы́ Іоаки́ме и Анно.

Конда́къ 7

Жела́ніе души́ твоея́ испо́лнивъ, и обѣ́тъ тво́й Бо́гови возда́въ, Іоаки́ме преблаже́нне, въ ста́рости до́брѣй свя́то и пра́ведно жи́знь земну́ю о Го́сподѣ сконча́лъ еси́. Тѣ́мъ же ны́нѣ Тому́ и о на́съ сотвори́ моли́тву, да благу́ю, ми́рную и непосты́дную кончи́ну получи́ти сподо́бимся, зову́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вое и богоуго́дное житіе́ во вдовствѣ́ твое́мъ Анно свята́я, провожда́ла еси́ у хра́ма Бо́жія примета́ющися и Святѣ́й и Преблагослове́ннѣй Дще́ри твое́й сослужа́щи, тѣ́мъ же я́ко и́стинную и богоуго́дную вдови́цу, Христо́ву же праба́бу тя́ восхваля́емъ, вку́пѣ же и му́жа твоего́, богоотца́ Іоаки́ма, усе́рдно че́ствуемъ и съ любо́вію пѣ́сни таковы́я ва́мъ прино́симъ:

Ра́дуйтеся, пра́ведницы, и́хъ же пра́вда я́ко со́лнце сія́етъ во вѣ́ки. Ра́дуйтеся, а́нгеломъ дру́зи, сожи́теліе святы́мъ и при́сніи Бо́гу. Ра́дуйтеся, бли́жніи небе́снаго престо́ла предстоя́теліе. Ра́дуйтеся, дерзнове́ніе ве́ліе ко Христу́ Бо́гу иму́щіи. Ра́дуйтеся, Це́ркве на небеси́ торжеству́ющія украше́ніе. Ра́дуйтеся, Це́ркве во́инствующія на земли́ до́брое заступле́ніе.

Ра́дуйтеся, святíи и пра́ведніи богоотцы́ Іоаки́ме и Анно.

Конда́къ 8

Стра́нствіе земно́е соверши́въ, свята́я и пра́ведная Анно, на рука́хъ пребоже́ственныя твоея́ Дще́ри, Богоро́дицы Марíи, сно́мъ сме́ртнымъ почи́ла еси́ и къ Бо́гу со упова́ніемъ преста́вилася еси́, тѣ́мъ же свято́е успе́ніе твое́ сла́вяще, мо́лимъ тя́, о богопрама́терь всечестна́я, да егда́ и мы́ сно́мъ сме́ртнымъ усыпа́ти на́чнемъ, умоли́ Спа́са Христа́, кро́тко ду́шу на́шу отъ тѣ́ла отдѣли́ти и бѣсо́вскія вла́сти ю́ изба́вити, спасе́нія же вѣ́чнаго на́съ удосто́ити, да зове́мъ Ему́ въ ра́дости святы́хъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь мíръ христіа́нскій блажи́тъ ва́съ по достоя́нію, святíи и пра́ведніи богоотцы́ Іоаки́ме и Анно, и моли́твенно ва́ша честна́я имена́ прославля́етъ, Це́рковь же Христо́ва свѣ́тло па́мять ва́шу пра́зднуетъ и пѣ́сни хвале́бныя ва́мъ прино́ситъ си́це:

Ра́дуйтеся, свѣти́льницы, мра́къ ду́шъ на́шихъ благода́тно озаря́ющіи. Ра́дуйтеся, отъ го́рнихъ высо́тъ сла́вы ва́шея къ земноро́днымъ ми́лостиво приница́ющіи. Ра́дуйтеся, Богоро́дицѣ Марíи сомоли́твенницы всегда́шніи. Ра́дуйтеся, Христа́ Бо́га умилостиви́теліе многомо́щніи. Ра́дуйтеся, любо́вь и вѣ́ру къ ва́мъ иму́щихъ отъ вся́кихъ бѣ́дъ спаса́ющіи. Ра́дуйтеся, моли́твенно на по́мощь ва́съ призыва́ющихъ отъ напра́сныя и на́глыя сме́рти избавля́ющіи.

Ра́дуйтеся, святíи и пра́ведніи богоотцы́ Іоаки́ме и Анно.

Конда́къ 9

Вси́ а́нгели Бо́жіи и ли́цы святы́хъ Бо́жіихъ на небеси́ ва́съ, святíи и пра́ведніи богоотцы́ Іоаки́ме и Анно, цѣлу́ютъ, ро́ди же человѣ́честіи на земли́ моли́твенными пѣ́сньми ва́съ похваля́ютъ и о предста́тельствѣ ва́шемъ благода́рно вопію́тъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíйства на́ша не довлѣ́ютъ къ досто́йной ва́мъ похвалѣ́, святíи прароди́теліе Христо́вы: оба́че вы́, ми́лостивы су́ще, и на́ша убо́гая хвале́нія не отврати́те, но бу́дите о на́съ те́пліи предста́тели и моли́твенницы ко Го́споду, ва́шими святы́ми моли́твами ску́дость ду́шъ на́шихъ восполня́юще, да благода́рственное ва́мъ зове́мъ:

Ра́дуйтеся, ра́дости и сла́вы вѣ́чныя вожделѣ́нніи на́мъ пода́тели. Ра́дуйтеся, бла́гъ вре́менныхъ и вѣ́чныхъ усе́рдніи на́мъ предъ Го́сподемъ хода́таи. Ра́дуйтеся, отъ смертоно́сныя я́звы предста́тельствомъ ва́шимъ вѣ́рныя сохраня́ющіи. Ра́дуйтеся, тлетво́рныя вѣ́тры моли́твами ва́шими разгоня́ющіи. Ра́дуйтеся, трясе́ніе земли́ и бу́ри зѣ́льныя хода́тайствомъ ва́шимъ установля́ющіи и въ тишину́ прелага́ющіи. Ра́дуйтеся, во вся́кихъ бѣ́дахъ и злоключе́ніихъ на по́мощь къ на́мъ ускоря́ющіи.

Ра́дуйтеся, святíи и пра́ведніи богоотцы́ Іоаки́ме и Анно.

Конда́къ 10

Спасе́нія душе́внаго жела́ющимъ и о се́мъ усе́рдно подвиза́ющимся, помо́щницы блазíи святíи и пра́ведніи богоотцы́ Іоаки́ме и Анно яви́стеся, о́въ у́бо и́нокомъ, о́ва же и́нокинемъ храни́тели имену́етеся, о́бщее моле́ніе за всѣ́хъ вѣ́рныхъ Бо́гу принося́ще, да вси́ благода́рственно зову́тъ просла́вльшему ва́съ во вселе́ннѣй, Царю́ сла́вы Христу́: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣно́ю моли́твъ ва́шихъ небе́сныхъ, святíи и пра́ведніи богоотцы́ Іоаки́ме и Анно, сохраня́йте и огражда́йте на́съ отъ искуше́ній врага́ діа́вола, и́щущаго душе́внѣй поги́бели на́шей: вѣ́мы бо, вѣ́мы, я́ко мно́го мо́жетъ моли́тва ва́ша предъ лице́мъ Христа́ Бо́га на́шего, ва́шего же по пло́ти Вну́ка. Его́ же умоля́ти не преста́йте о всѣ́хъ, съ любо́вію ва́съ почита́ющихъ и вопію́щихъ:

Ра́дуйтеся, ма́слина благопло́дная, еле́й ми́лости Бо́жіей оби́льно на́мъ источа́ющая. Ра́дуйтеся, кипари́си дво́е благосѣнноли́ственніи, зно́й страсте́й на́шихъ въ поко́й безстра́стія приводя́щіи. Ра́дуйтеся, виссо́не и багряни́цо, изъ ни́хъ же ски́нія Бо́жія селе́нія сооруди́ся. Ра́дуйтеся, го́рлицы единосупру́жніи, Голуби́цу Непоро́чную произве́дшіи. Ра́дуйтеся, со Дще́рію ва́шею, всѣ́хъ Цари́цею вѣ́чно ца́рствующіи. Ра́дуйтеся, въ Сіо́нѣ го́рнемъ въ оби́тели Ея́ небе́снѣй свѣтлоторжеству́ющіи.

Ра́дуйтеся, святíи и пра́ведніи богоотцы́ Іоаки́ме и Анно.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе на́ше хвале́бное ми́лостивно пріими́те, и щедро́тъ ва́шихъ моли́твенныхъ на́съ не лиши́те, о святíи прароди́теліе Христо́вы Іоаки́ме и Анно, а́ще и недосто́йніи есмы́ грѣхо́въ ра́ди на́шихъ, ва́шего свята́го заступле́нія. Оба́че я́ко бла́зи и всеще́дри су́ще, сіе́ на́мъ подади́те, и помози́те на́мъ покая́ніемъ очи́ститися отъ скве́рны грѣхо́вныя, да въ чистотѣ́ серде́цъ воспое́мъ Созда́телю на́шему хвале́бную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтопода́тельныя два́ свѣти́льника, всемíрную Свѣщу́ возже́гшія, позна́имъ святы́хъ богооте́цъ Іоаки́ма и Анну, о бра́тіе, и сія́ніемъ тѣ́хъ небе́сныя сла́вы озаря́еми, воспои́мъ и́мъ такова́я:

Ра́дуйтеся, Сла́внѣйшую безъ сравне́нія серафи́мъ воспита́ти удосто́ившіися. Ра́дуйтеся, луча́ми благода́ти Бо́жія осія́ніи. Ра́дуйтеся, благоуха́нія духо́внаго преиспо́лненніи. Ра́дуйтеся, ѳиміа́мъ моли́твъ ва́шихъ о все́мъ мíрѣ христіа́нстѣмъ Бо́гу принося́щіи. Ра́дуйтеся, съ Богоро́дицею Марíею и Предте́чею Іоа́нномъ у престо́ла Христо́ва вы́ну предстоя́щіи.

Ра́дуйтеся, святíи и пра́ведніи богоотцы́ Іоаки́ме и Анно.

Конда́къ 12

Благода́ть Бо́жію и ми́лость на́мъ пода́ти, проще́ніе же грѣхо́въ и исправле́нія житія́ ниспосла́ти проси́те на́мъ у Го́спода, святíи богоотцы́ Іоаки́ме и Анно, и непреста́йте о на́съ предъ лице́мъ Вседержи́теля Бо́га моля́ще, я́ко стяжа́вшіи къ Нему́ дерзнове́ніе мно́гое. О се́мъ усе́рдно къ ва́мъ припа́дающе, я́ко при́сныхъ предста́телей и засту́пниковъ на́шихъ, про́симъ и благоумиле́нно зове́мъ всѣ́хъ Творцу́: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще многомо́щное предста́тельство ва́ше къ Бо́гу, Іоаки́ме и Анно пра́ведніи, велича́емъ возвели́чившаго ва́съ Христа́ Го́спода, воспѣва́емъ и рожде́нную отъ ва́съ Пренепоро́чную Его́ Ма́терь, ва́мъ же отъ усе́рдія на́шего сія́ достодо́лжныя похвалы́ прино́симъ:

Ра́дуйтеся, отъ восто́ка и до за́пада препросла́вленніи. Ра́дуйтеся, стра́жіе боже́ственніи, неусы́пно бдя́щіи въ моли́твахъ къ Бо́гу о всѣ́хъ вѣ́рныхъ. Ра́дуйтеся, по́мощь ва́шу благода́тную вся́цѣй душѣ́ христіа́нстѣй подаю́щіи. Ра́дуйтеся, во благи́хъ моле́нія и проше́нія благочести́выхъ исполня́ющіи. Ра́дуйтеся, душе́вныхъ и тѣле́сныхъ неду́говъ преизря́дніи и безме́здніи цѣли́тели. Ра́дуйтеся, бла́гъ вре́менныхъ и вѣ́чныхъ всеусе́рдніи и благопрія́тніи на́мъ хода́таи.

Ра́дуйтеся, святíи и пра́ведніи богоотцы́ Іоаки́ме и Анно.

Конда́къ 13

О, святíи и пра́ведніи богоотцы́ Іоаки́ме и Анно! Мо́лимъ ва́съ со усе́рдіемъ и любо́вію, къ подно́жію но́гъ ва́шихъ припа́дающе: умоли́те Го́спода Бо́га, изба́вити на́съ отъ поги́бели вѣ́чныя, грѣ́шникомъ угото́ванныя, да милосе́рдіемъ Бо́га на́шего спаса́еми, и ва́шими святы́ми моли́твами поспѣшеству́еми, благода́рственно воспое́мъ Ему́ а́нгельскую пѣ́снь: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва святы́мъ и пра́веднымъ богоотце́мъ Іоаки́му и Аннѣ

О, присносла́вніи Христо́вы пра́ведницы, святíи богоотцы́ Іоаки́ме и Анно, предстоя́щіи небе́сному престо́лу Вели́каго Царя́ и ве́ліе дерзнове́ніе къ Нему́ иму́щіи, я́ко отъ Преблагослове́нныя Дще́ри ва́шея, Пречи́стыя Богоро́дицы и Приснодѣ́вы Марíи, воплоти́тися изво́лившему, къ ва́мъ, я́ко многомо́щнымъ предста́телемъ и усе́рднымъ о на́съ моли́твенникамъ, прибѣга́емъ мы́, грѣ́шніи и недосто́йніи. Моли́те бла́гость Его́, я́ко да отврати́тъ отъ на́съ гнѣ́въ Сво́й, по дѣло́мъ на́шимъ пра́ведно на ны́ дви́жимый, и да безчи́сленныя прегрѣше́нія на́ша презрѣ́въ, обрати́тъ на́съ на пу́ть покая́нія и на стезѣ́ за́повѣдей Свои́хъ да утверди́тъ на́съ. Та́же моли́твами ва́шими въ ми́рѣ живо́тъ на́шъ сохрани́те и во всѣ́хъ благи́хъ благо́е поспѣше́ніе испроси́те, вся́ я́же къ животу́ и благоче́стію потре́бная на́мъ отъ Бо́га да́рующе, отъ вся́кихъ напа́стей, и бѣ́дъ и напра́сныя сме́рти, предста́тельствомъ ва́шимъ на́съ избавля́юще, и отъ всѣ́хъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ защища́юще, я́ко да ти́хое и безмо́лвное житіе́ поживе́мъ во вся́комъ благоче́стіи и чистотѣ́, и та́ко въ ми́рѣ вре́менное сіе́ житіе́ преше́дше, въ вѣ́чный дости́гнемъ поко́й, идѣ́же ва́шимъ святы́мъ умоле́ніемъ, да сподо́бимся небе́снаго Ца́рствія Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же со Отце́мъ и Пресвяты́мъ Ду́хомъ подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь святы́хъ, гла́съ 2

Пра́ведныхъ Твои́хъ, Го́споди, па́мять пра́зднующе, тѣ́ми мо́лимъ Тя́: спаси́ ду́ши на́ша.

Инъ тропа́рь святы́хъ, гла́съ 1

Иже въ зако́ннѣй благода́ти пра́ведни бы́вше, Младе́нца богода́ннаго породи́ша на́мъ Іоаки́мъ и Анна. Тѣ́мже дне́сь свѣ́тло торжеству́етъ, ве́село пра́зднующи, Боже́ственная Це́рковь, честну́ю ва́шу па́мять, сла́вящи Бо́га, воздви́гшаго ро́гъ спасе́нія на́мъ въ дому́ Дави́довѣ.

Тропа́рь пра́ведныя Анны, гла́съ 4

Жи́знь ро́ждшую во чре́вѣ носи́ла еси́, чи́стую Богома́терь, богому́драя Анно. Тѣ́мже къ прія́тію небе́сному, идѣ́же веселя́щихся жили́ще, въ сла́вѣ ра́дующися, ны́нѣ преста́вилася еси́, чту́щимъ тя́ любо́вію прегрѣше́ній прося́щи очище́нія, присноблаже́нная.

Конда́къ святы́хъ, гла́съ 2

Прароди́телей Христо́выхъ па́мять пра́зднуемъ, тѣ́хъ вѣ́рно прося́ще по́мощи изба́витися всѣ́мъ отъ вся́кія ско́рби, зову́щимъ: Бо́гъ на́шъ съ на́ми, си́хъ прославле́й, я́коже благоволи́.

Конда́къ, гла́съ 2

Ра́дуется ны́нѣ Анна, непло́дства разрѣши́вшися соу́зъ, и пита́етъ Пречи́стую, созыва́ющи вся́ воспѣ́ти Дарова́вшаго отъ чре́ва ея́ человѣ́комъ еди́ну Ма́терь и Неискусому́жную.

Велича́ніе

Велича́емъ ва́съ, святíи пра́ведніи Іоаки́ме и Анно, и чте́мъ святу́ю па́мять ва́шу вы́ бо мо́лите за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.