Акафист святым мученикам, благоверным князьям Борису и Глебу

Предназначен для келейного чтения.

Конда́къ 1

Избра́нніи чудотво́рцы и пресла́вніи страстоте́рпцы Христо́вы, украси́вшіи ду́ши своя́ добродѣ́телію, и преше́дшіи по́прище вре́менныя жи́зни въ стра́сѣ Бо́жіи, моли́те Христа́ Бо́га, Его́же да́же до кро́ве возлюби́ли есте́, да спасе́тъ отъ бѣ́дъ, и напа́стей, и вѣ́чныя сме́рти всѣ́хъ, съ вѣ́рою притека́ющихъ и съ любо́вію зову́щихъ къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Икосъ 1

Ангельскимъ чино́мъ ра́дость сотвори́ли есте́, пресла́вная дво́ице, цѣлому́дренный Бори́се съ кро́ткимъ Глѣ́бомъ, житіе́мъ свои́мъ, зане́ Христа́ ра́ди преходя́щее ца́рство земно́е оста́вльше, Го́спода отъ всея́ души́ возлюби́сте. Сего́ ра́ди и мы́, благодаря́ще Бо́га, показа́вшаго въ ва́съ си́лу благода́ти Своея́, съ любо́вію вопіе́мъ къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, я́ко вку́пѣ со отце́мъ свои́мъ, кня́земъ Влади́міромъ, су́етныхъ бого́въ уклони́стеся; ра́дуйтеся, я́ко къ и́стинному Бо́гу все́ю душе́ю прилѣпи́стеся. Ра́дуйтеся, прекра́сніи цвѣ́ти новопросвѣще́нныя земли́ Ру́сскія; ра́дуйтеся, пресвѣ́тлыя звѣзды́ присносу́щаго свѣ́та Христо́ва въ стра́нѣ на́шей. Ра́дуйтеся, чистоту́ душе́вную возлюби́вшіи; ра́дуйтеся, до́мъ Ду́ху Свято́му себе́ содѣ́лавшіи.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 2

Ви́дѣвше, я́ко въ мíрѣ се́мъ вся́ суетѣ́ и тлѣ́нію прича́стна, измла́да Христа́ возлюби́ли есте́, честна́я бра́тіе Бори́се и Глѣ́бе, жи́знь безстра́стную стяжа́вше, сла́вніи цѣлому́дрія рачи́теліе. Тѣ́мже отъ страсте́й душе́вныхъ и тѣле́сныхъ моли́твами свои́ми свободи́те почита́ющихъ ва́съ и пою́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ сво́й просвѣти́въ кни́жнымъ уче́ніемъ, чте́ніе Боже́ственныхъ писа́ній, наипа́че же душеполе́зныхъ повѣствова́ній о страда́ніихъ му́чениковъ, зѣло́ возлюби́лъ еси́, блаже́нне Бори́се; и́миже себе́ и бра́та твоего́ Глѣ́ба назида́лъ еси́, Го́спода Іису́са Христа́ со слеза́ми моля́ше, да не увлеку́тся суето́ю мíра сего́, но да послѣ́дуютъ стопа́мъ святы́хъ му́ченикъ. Сего́ ра́ди пріими́те отъ на́съ, свята́я бра́тіе, похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйтеся, пу́ть пра́вый въ Ца́рствіе небе́сное обрѣ́тшіи; ра́дуйтеся, си́мъ путе́мъ невозвра́тно ше́ствовавшіи. Ра́дуйтеся, ра́зумъ сво́й въ послуша́ніе вѣ́ры преда́вшіи; ра́дуйтеся, се́рдцемъ свои́мъ еди́ному Христу́ служи́ти вожделѣ́вшіи. Ра́дуйтеся, Россíйскія земли́ удобре́ніе; ра́дуйтеся, всего́ мíра пресвѣ́тліи свѣти́льницы.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 3

Си́лою благода́ти Бо́жія укрѣпля́еми, кре́стнымъ путе́мъ ева́нгельскимъ въ житіи́ ва́шемъ ше́стовали есте́, благовѣ́рніи Бори́се и Глѣ́бе. Тѣ́мже и на́съ моли́твами ва́шими отъ всѣ́хъ ко́зней лука́ваго діа́вола укрѣпи́те, да непреткнове́нно возмо́жемъ проити́ путе́мъ за́повѣдей Бо́жіихъ и вы́ну воспѣва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́ще предъ у́мныма очи́ма свои́ма о́бразъ Христа́ Го́спода, усе́рдніи подража́теліе Ему́ въ житіи́ ва́шемъ яви́стеся; получи́вше же отъ отца́ ва́шего, кня́зя Влади́міра, во облада́ніе гра́ды Росто́въ и Му́ромъ, о насажде́ніи въ земли́ ва́шей вѣ́ры Христо́вы и благоче́стія па́че всего́ потруди́стеся, и правосу́діемъ, кро́тостію, смире́ніемъ и милосе́рдіемъ къ бѣ́днымъ любо́вь наро́да своего́ стяжа́ли есте́, до́бліи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе. Сего́ ра́ди пріими́те и отъ на́шего усе́рдія къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, вѣ́рніи ученицы́ Спа́совы; ра́дуйтеся, благоче́стія столпи́ непоколеби́міи. Ра́дуйтеся, роди́телей ва́шихъ съ любо́вію почита́вшіи; ра́дуйтеся, дру́гъ дру́га и бра́тію свою́ и́скреннею любо́вію возлюби́вшіи. Ра́дуйтеся, цѣлому́дрія ревни́теліе; ра́дуйтеся, дѣ́вства и чистоты́ храни́теліе.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 4

Бу́рею за́висти и зло́бы одержи́мь бра́тъ ва́шъ Святопо́лкъ окая́нный, стра́стію прельсти́вся властолю́бія, лиши́ ва́съ земна́го ца́рствія, святíи Бори́се и Глѣ́бе. Христо́съ же безконе́чное Ца́рство ва́мъ дарова́, Ему́же со а́нгельскимъ во́инствомъ предстоя́ще, моли́теся спасти́ любо́вію пою́щія: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавъ святы́й кня́зь Бори́съ, на рѣцѣ́ Альтѣ стоя́ съ во́и свои́ми, о зло́мъ умышле́ніи Святопо́лка, я́ко хо́щетъ его́ уби́ти, не е́мляше вѣ́ры тому́, не ча́яше бо таковы́я зло́бы отъ бра́та, оба́че смуща́шеся мы́слію и, печа́лію одержи́мь, вше́дъ въ шате́ръ сво́й, со слеза́ми моля́шеся Христу́ Бо́гу и Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ, и повелѣ́ іере́ю у́треню пѣ́ти. Вѣ́сть же пріе́мь, я́ко приближа́шася уже́ убíйцы, прилѣ́жнѣе нача́ моли́тися, да не поста́витъ сего́ Госпо́дь Святопо́лку во грѣ́хъ. И се́ внеза́пу нападо́ша на́нь убíйцы, и ко́піи прободо́ша его́. Не по мно́зѣ же вре́мени, я́ко а́гнецъ непоро́чный, закла́нъ бы́сть на рѣцѣ́ Смяды́ни и блаже́нный Глѣ́бъ. И та́ко предста́ша святíи бра́тія вку́пѣ въ небе́снѣмъ Ца́рствіи Христу́ Бо́гу, ра́дующеся. Мы́ же, почита́юще му́ченическую кончи́ну и́хъ, усе́рдно вопіе́мъ:

Ра́дуйтеся, въ го́рнихъ селе́ніихъ со святы́ми му́ченики и со всѣ́ми святы́ми Пресвятѣ́й Тро́ицѣ предстоя́щіи; ра́дуйтеся, непрестаю́щимъ весе́ліемъ наслажда́ющіися. Ра́дуйтеся, я́ко бога́тство исцѣле́ній вѣ́рующимъ излива́ете; ра́дуйтеся, я́ко отъ внеза́пныя сме́рти почита́ющихъ па́мять ва́шу избавля́ете. Ра́дуйтеся, я́ко весе́ліемъ духо́внымъ сердца́ на́ша исполня́ете; ра́дуйтеся, я́ко предста́тельствомъ ва́шимъ предъ Бо́гомъ печа́ли и ско́рби на́ша утоля́ете.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 5

Боготе́чныя звѣзды́ яви́стеся, до́бліи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, на зарѣ́ христіа́нства въ странѣ́ на́шей, богоуго́днымъ житіе́мъ свои́мъ увѣря́юще соплеме́нники въ спаси́тельности Правосла́вныя вѣ́ры и науча́юще благода́рнѣ пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше, ка́ко святíи бра́тія Бори́съ и Глѣ́бъ, вожделѣ́вше бу́дущихъ бла́гъ, па́че же любве́ ра́ди Христо́вы, ца́рство земное́ и сла́ву его́ ни во что́же вмѣни́ша, ника́коже проти́вящеся закала́ющему и́хъ бра́ту, и вѣнцы́ му́ченическія получи́ша, пѣ́сньми духо́вными лю́діе россíйстіи и́хъ прославля́ютъ и ра́достно зову́тъ:

Pа́дуйтеся, вселе́нныя засту́пницы; ра́дуйтеся, странѣ́ на́шей побо́рницы на враги́. Pа́дуйтеся, ма́слины плодови́тыя, въ дому́ Бо́жіи возра́стшіи; ра́дуйтеся, фи́никсы, добродѣ́тельми процвѣ́тшіи. Ра́дуйтеся, вра́чеве боля́щихъ и бѣсо́въ прогони́теліе; ра́дуйтеся, въ бѣда́хъ и ско́рбехъ призыва́ющимъ ва́съ съ вѣ́рою ско́ріи помо́щницы.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 6

Про́повѣди Христо́вѣ о любви́ къ бли́жнимъ послѣ́дуя, Гео́ргій, вѣ́рный слуга́ тво́й, кня́же Бори́се, ду́шу свою́ за тя́ положи́: хотя́ тѣ́ломъ свои́мъ прикры́ти тя́ отъ враго́въ, вку́пѣ съ тобо́ю убіе́нъ бы́сть. По ма́лѣ же вре́мени бра́тъ тво́й, благовѣ́рный кня́зь Глѣ́бъ, я́ко агня́ незло́бивъ, отъ своего́ зла́го раба́ закла́ніе прія́тъ, и та́ко вы́ тріе́ въ черто́гъ небе́сный внидо́сте, идѣ́же со а́нгельскими чи́ны Бо́гу вопіе́те: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ли есте́, я́ко два́ свѣти́ла на тве́рди церко́внѣй, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, богоуго́днымъ житіе́мъ свои́мъ и му́ченическою кончи́ною показу́ющіи на́мъ пу́ть къ незаходи́мому Свѣ́ту Христу́, тѣ́мже мо́лимъ ва́съ тму́ невѣ́рія и развраще́нія въ странѣ́ на́шей разгна́ти, да единомы́сленно вси́ взыва́ютъ ва́мъ си́це:

Pа́дуйтеся, просвѣти́теля Россíйскія страны́, кня́зя Влади́міра о́трасли честны́я; ра́дуйтеся, ко́рене правовѣ́рія вѣ́тви богонасажде́нныя, цвѣ́ти благоуха́нія процвѣ́тшіи. Pа́дуйтеся, я́ко во удѣ́лѣхъ свои́хъ Росто́вѣ и Му́ромѣ и́долы потреби́ли есте́; ра́дуйтеся, я́ко тму́ язы́чества та́мо прогна́ли есте́. Ра́дуйтеся, я́ко свѣ́томъ боговѣ́дѣнія просвѣща́ете помраче́нныя умы́; ра́дуйтеся, я́ко теплото́ю моли́твъ ва́шихъ согрѣва́ете хла́дная сердца́.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 7

Хотя́ яви́ти но́вый исто́чникъ благода́ти Своея́, человѣколю́бецъ Госпо́дь нетлѣ́ніе дарова́ честны́мъ моще́мъ ва́шимъ, боголюбе́зная дво́ице, Бори́се и Глѣ́бе, зна́меньми и чудесы́ просла́ви я́. Мы́ же дивя́щеся въ ва́съ всемогу́ществу и бла́гости Бо́га, вопіе́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго Ка́ина братоубíйцу, Святопо́лка побѣди́въ благовѣ́рный кня́зь Яросла́въ, и увѣ́дѣвъ, я́ко мно́гая зна́менія и чудеса́ отъ гробо́въ ва́шихъ, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, быва́ютъ, съ ра́достію повѣ́да о се́мъ митрополи́ту Иларіо́ну, и по благослове́нію его́ созда́ въ че́сть ва́шу це́рковь въ Вы́шгородѣ, идѣ́же поста́влена бы́ша честны́я мо́щи ва́ша. Мы́ же, свѣ́тло пра́зднующе святу́ю па́мять ва́шу, со умиле́ніемъ зове́мъ:

Ра́дуйтеся, му́ченическими вѣнцы́ увѣнча́нніи на небеси́; ра́дуйтеся, да́ры чудотворе́ній просла́вленніи на земли́. Ра́дуйтеся, я́ко и пре́жде прославле́нія ва́шего ди́вная зна́менія надъ гро́бомъ ва́шимъ явля́хуся; ра́дуйтеся, я́ко сто́лпъ о́гненный и свѣщи́ горя́щія та́мо зря́хуся. Ра́дуйтеся, я́ко та́мо а́нгельская пѣ́нія слы́шахуся; ра́дуйтеся, я́ко при откры́тіи моще́й ва́шихъ благоуха́нія це́рковь вся́ испо́лнися.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 8

Стра́нники и прише́льцы, по апо́столу, яви́стеся на земли́, боголюбе́зніи Бори́се и Глѣ́бе, до́льняя презира́юще, го́рнихъ взыску́юще, все́ помышле́ніе къ Бо́гу иму́ще, бра́тнею любо́вію совоку́пльшеся, благоче́стно пожи́сте. Тѣ́мже и на́мъ помози́те ва́шими моли́твами добродѣ́тельное житіе́ возлюби́ти и пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Все́ю душе́ю и всѣ́мъ се́рдцемъ возлюби́вше Христа́ и Це́рковь Его́ въ жи́зни вре́меннѣй, бра́тія блаже́нніи, и по преставле́ніи ва́шемъ не оставля́ете во вре́мя благопотре́бно вразумля́ти преступа́ющихъ зако́нъ ева́нгельскій и зако́ны церко́вныя. Сего́ ра́ди Це́рковь свята́я ублажа́етъ ва́съ си́це:

Ра́дуйтеся, Го́сподеви, а не человѣ́комъ угожда́вшіи; ра́дуйтеся, на стра́жи зако́на Христо́ва стоя́щіи. Ра́дуйтеся, во гра́дѣ Дорого́бужи жену́ нѣ́кую, въ пра́здникъ святи́теля Никола́я рабо́тавшую, разруше́ніемъ хра́мины ея́ и изсуше́ніемъ руки́ наказа́вшіи; ра́дуйтеся, по тріе́хъ лѣ́тѣхъ съ вѣ́рою притека́вшей ко святы́мъ моще́мъ ва́шимъ женѣ́ то́й исцѣле́ніе пода́вшіи. Pа́дуйтеся, дву́хъ муже́й въ Вы́шгородѣ, въ темни́цу непови́нно заключе́нныхъ, чуде́сно свободи́вшіи; ра́дуйтеся, си́мъ чу́домъ вели́каго кня́зя Кíевскаго Михаи́ла-Святопо́лка не предава́ти никого́же на ка́знь по клеветѣ́, вразуми́вшіи.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 9

Вся́кія неду́ги исцѣля́ти въ земли́ Россíйстѣй даде́ся ва́мъ благода́ть отъ Бо́га, я́ко же великому́ченикъ Гео́ргій, во снѣ́ я́влься нѣ́коему слѣпцу́, повѣ́да, посла́въ его́ къ ва́мъ; о́нъ же, прише́дъ въ Вы́шгородъ, пребыва́ше дни́ нѣ́кія при це́ркви ва́шей, усе́рдно моля́ся, и получи́въ прозрѣ́ніе, благода́рнѣ возопи́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи многовѣща́нныя не мо́гутъ досто́йно восхвали́ти ва́съ, страстоте́рпцы Христо́вы Бори́се и Глѣ́бе, за любо́вь и милосе́рдіе ко всѣ́мъ человѣ́комъ стра́ждущимъ; вся́ бо страна́ на́ша испо́лнися сла́вою чуде́съ ва́шихъ, и́мже удивля́ющеся, съ вѣ́рою вопіе́мъ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, я́ко всѣ́хъ, призыва́ющихъ ва́съ съ вѣ́рою, отъ разли́чныхъ неду́говъ исцѣля́ете; ра́дуйтеся, я́ко ва́шими моли́твами слѣпíи прозрѣва́ху. Ра́дуйтеся, я́ко ва́шимъ хода́тайствомъ хромíи и безно́зіи хожде́ніе получи́ша; ра́дуйтеся, я́ко въ Вы́шгородѣ о́троку не́коего му́жа Миро́на-огоро́дника въ со́нномъ видѣ́ніи яви́стеся и кре́стнымъ зна́меніемъ суху́ю и ско́рченную но́гу его́ здра́ву сотвори́сте. Ра́дуйтеся, во гра́дѣ Ту́ровѣ и́нока Марти́на, въ тя́жцѣй болѣ́зни су́ща, въ ке́лліи я́вѣ посѣти́вшіи и исцѣле́ніе ему́ пода́вшіи; ра́дуйтеся, я́ко и всѣ́мъ тружда́ющимся ско́ріи помо́щницы.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 10

Спасти́ся хотя́ще отъ вѣ́чныя сме́рти, достоблаже́нніи Бори́се и Глѣ́бе, ду́ши ва́ша украси́ли есте́ цѣлому́дріемъ, смире́ніемъ, кро́тостію и про́чими добродѣ́тельми и, преше́дше по́прище вре́менныя жи́зни, вѣнце́въ неувяда́емыхъ сподо́бистеся. И ны́нѣ, предстоя́ще престо́лу Го́спода сла́вы, моли́теся прилѣ́жно о чту́щихъ па́мять ва́шу и вопію́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ и заступле́ніе, богому́дріи уго́дницы Бори́се и Глѣ́бе, есте́ Оте́честву въ годи́ну ско́рби и нестрое́ній, и прибѣ́жище всѣ́мъ, съ вѣ́рою призыва́ющимъ ва́съ на по́мощь во вся́кихъ бѣда́хъ и напа́стехъ, дерзнове́ніе бо ве́ліе иму́ще, святíи, у Христа́ Бо́га помога́ти и спаса́ти вопію́щихъ ва́мъ такова́я:

Ра́дуйтеся, неисчерпа́еміи исто́чницы Боже́ственныхъ исцѣле́ній; ра́дуйтеся, рѣ́ки чуде́съ и дарова́ній духо́вныхъ. Ра́дуйтеся, я́ко су́щимъ въ бѣда́хъ и напа́стехъ избавле́ніе подае́те; ра́дуйтеся, ослѣпле́ннымъ влади́мірцемъ кня́земъ Мстисла́ву и Яропо́лку Яросла́вичемъ, въ це́рковь ва́шу на Смяды́ни прише́дшимъ, прозрѣ́ніе дарова́вшіи. Ра́дуйтеся, Дими́трію Донско́му побѣди́ти тата́рскаго царя́ Мама́я помо́гшіи; ра́дуйтеся, благовѣ́рному кня́зю Алекса́ндру Не́вскому на по́мощь проти́ву Ве́лгера Свѣ́йскаго съ небе́съ я́вльшіися.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе хвале́бное и благода́рственное прино́симъ Ди́вному во святы́хъ Свои́хъ Бо́гу на́шему, дарова́вшему Це́ркви Свое́й и странѣ́ Россíйстѣй ди́вныхъ чудотво́рцевъ, свяще́нную дво́ицу Бори́са и Глѣ́ба, и́же ны́нѣ со а́нгельскими чи́ны и со всѣ́ми святы́ми вопію́тъ на небеси́: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рніи свѣти́льницы незаходи́маго Со́лнца пра́вды Христа́ Го́спода яви́стеся, добропобѣ́дніи Бори́се и Глѣ́бе, земли́ Россíйскія покрови́теліе и защи́тницы, и́хже ны́нѣ свяще́нную па́мять соверша́юще, во умиле́ніи ду́шъ и серде́цъ вопіе́мъ:

Ра́дуйтеся, весе́ліе и ра́дованіе странѣ́ на́шей; ра́дуйтеся, крѣ́пости и забра́ла во́иновъ христолюби́выхъ. Ра́дуйтеся, престо́лу Го́спода сла́вы предстоя́щіи; ра́дуйтеся, заре́ю Трисо́лнечнаго Свѣ́та озаре́нніи. Ра́дуйтеся, я́ко отверзо́шася ва́мъ врата́ Еде́мская; ра́дуйтеся, я́ко лице́мъ къ лицу́ Го́спода зри́те.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 12

Благода́ть едине́нія и братолю́бія испроси́те у Бо́га Отече́ству ва́шему, святíи миротво́рцы Бори́се и Глѣ́бе, да вси́ лю́діе россíйстіи возлю́бятъ дру́гъ дру́га и единоду́шно исповѣ́дуютъ Правосла́вную вѣ́ру, воспѣва́юще Христу́, Спаси́телю на́шему пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще добродѣ́тельное ва́ше житіе́, преиспо́лненное нелицемѣ́рныя любве́ къ Бо́гу и бли́жнимъ, му́ченическую кончи́ну и сла́ву на небеси́ и на земли́ по преставле́ніи ва́шемъ, прилѣ́жно мо́лимъ ва́съ, блаже́нніи бра́тіе Бори́се и Глѣ́бе: не возгнуша́йтеся на́съ, грѣ́шныхъ и недосто́йныхъ, зову́щихъ къ ва́мъ:

Pа́дуйтеся, Го́сподеви вѣ́рно послужи́вшіи; ра́дуйтеся, свѣ́томъ и со́лію земли́ Россíйскія яви́вшіися. Pа́дуйтеся, добродѣ́телемъ отца́ своего́ подража́вшіи; ра́дуйтеся, вку́пѣ съ ни́мъ въ ра́дость Го́спода вше́дшіи. Ра́дуйтеся, со́нму му́ченикъ сопричте́нніи; ра́дуйтеся, въ ли́цѣ россíйстихъ святы́хъ сла́вою мно́гою отъ Бо́га превознесе́нніи.

Ра́дуйтеся, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твенницы.

Конда́къ 13

О, пресла́вніи и пречу́дніи чудотво́рцы, святíи страстоте́рпцы Бори́се и Глѣ́бе, пріими́те отъ на́съ сіе́ ма́лое приноси́мое ва́мъ моле́ніе, и ва́шими моли́твами у престо́ла Бо́жія утверди́те въ странѣ́ на́шей ми́ръ и благоче́стіе; Це́рковь святу́ю сохрани́те отъ ересе́й и раско́ловъ, и всѣ́хъ правосла́вныхъ христіа́нъ огради́те отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, отъ невѣ́рія и развраще́нія, отъ бѣ́дъ и скорбе́й, да благода́рни су́ще, вопіе́мъ Спаси́телю Христу́ Бо́гу на́шему: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

Святíи страстоте́рпцы, боголюби́вая дво́ице, благовѣ́рніи кня́зи Бори́се и Глѣ́бе, измла́да все́ю душе́ю Христа́ возлюби́вшіи, цѣлому́дріе, кро́тость, смире́ніе и про́чія добродѣ́тели стяжа́ли есте́ и, я́ко а́гнцы незло́бивіи, отъ бра́та своего́ непра́ведное убіе́ніе претерпѣ́ли есте́, чи́стыя своя́ ду́ши въ благопрія́тную же́ртву Бо́гу принесо́сте и отъ Него́ вѣнцы́ нетлѣ́нныя прія́сте, припа́дающе къ честно́му о́бразу ва́шему, мо́лимъ ва́съ въ ду́сѣ сокруше́ннѣ и смире́ннѣ: вознеси́те своя́ усе́рдныя моли́твы ко Всеми́лостивому Спа́су на́шему, да пода́стъ на́мъ, чту́щимъ святу́ю па́мять ва́шу, вели́кія Своя́ и бога́тыя ми́лости. Це́рковь Свою́ святу́ю да соблюде́тъ отъ ересе́й и раско́ловъ, въ ча́дѣхъ ея́ да оживе́тъ ду́хъ пра́выя вѣ́ры и любве́, ду́хъ вѣ́дѣнія и благоче́стія, да да́руетъ всѣ́мъ на́мъ вся́, я́же къ жи́зни вре́меннѣй и вѣ́чнѣй потре́бная. Ей, святíи страстоте́рпцы, ускори́те на по́мощь къ на́мъ, я́коже сро́днику ва́шему благовѣ́рному кня́зю Алекса́ндру Не́вскому, и изба́вите страну́ на́шу отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, отъ гла́да, огня́, смертоно́сныя я́звы, отъ вся́кихъ бѣ́дъ и напа́стей; разгони́те облежа́щій ны́ мра́къ невѣ́рія и развраще́нія, да ми́рно и благоче́стно поживе́мъ въ вѣ́цѣ се́мъ и сподо́бимся христіа́нскія кончи́ны и до́браго отвѣ́та на стра́шнѣмъ Судѣ́ Христа́ Бо́га, Ему́же подоба́етъ че́сть и поклоне́ніе со Безнача́льнымъ Его́ Отце́мъ и Пресвяты́мъ Животворя́щимъ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 2

Правди́вая страстоте́рпца и и́стинная Ева́нгелія Христо́ва послу́шателя, цѣлому́дренный Рома́не съ незло́бивымъ Дави́домъ, не сопроти́въ ста́ста врагу́ су́щу бра́ту, убива́ющему тѣлеса́ ва́ша, душа́мъ же косну́тися не могу́щу. Да пла́чется у́бо злы́й властолю́бецъ, вы́ же, ра́дующеся съ ли́ки а́нгельскими, предстоя́ще Святѣ́й Тро́ицѣ, моли́теся о держа́вѣ сро́дниковъ ва́шихъ богоуго́днѣй бы́ти и сыново́мъ Россíйскимъ спасти́ся.

Конда́къ, гла́съ 3

Возсія́ дне́сь пресла́вная па́мять ва́ша, благоро́дніи страстоте́рпцы Христо́вы, Рома́не и Дави́де, созыва́ющи на́съ къ похвале́нію Христа́ Бо́га на́шего. Тѣ́мъ, притека́юще къ ра́цѣ моще́й ва́шихъ, исцѣле́ній да́ръ пріе́млемъ моли́твами ва́шими, святíи: вы́ бо боже́ственніи вра́чеве есте́.

Инъ конда́къ, гла́съ 4

Яви́ся дне́сь въ странѣ́ Ру́сстѣй благода́ть исцѣле́нія всѣ́мъ, къ ва́мъ, блаже́нніи, приходя́щимъ и вопію́щимъ: ра́дуйтеся, засту́пницы те́пліи.

Велича́ніе

Велича́емъ ва́съ, страстоте́рпцы Христо́вы Бори́се и Глѣ́бе, и чте́мъ честна́я страда́нія ва́ша, я́же за Христа́ претерпѣ́ли есте́.