Акафист святым мученикам, благоверным князьям Борису и Глебу, всея России чудотворцам

Предназначен для келейного чтения.

Конда́къ 1

Избра́нніи чудотво́рцы и до́блественіи во́ини Христо́вы, блага́го ко́рене блазíи о́трасли, пресвѣ́тлая дво́ице, въ неду́зѣхъ безме́здніи вра́чеве и ко Спа́су о все́мъ мíрѣ те́пліи моли́твенницы, восхваля́емъ ва́съ любо́вію, святíи и благовѣ́рніи кня́зи, Бори́се и Глѣ́бе. Вы́ же, я́ко иму́щіи дерзнове́ніе ко Пресвятѣ́й Тро́ицѣ, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ изба́вите, да зове́мъ къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, Бори́се и Глѣ́бе, вели́цыи Россíйстіи чудотво́рцы.

Икосъ 1

Ангеловъ Госпо́днихъ согра́ждане яви́стеся святíи благовѣ́рніи Бори́се и Глѣ́бе, не оставля́юще согра́жданъ земна́го мíра: по страда́ніи бо ва́шемъ честна́я тѣлеса́ ва́ша, му́ченическою кро́вію обагре́нная, и благода́тію Бо́жіею просла́вленная, всѣ́мъ, съ вѣ́рою къ ни́мъ притека́ющимъ и прикаса́ющимся, источа́ютъ многоразли́чная чуде́сная исцѣле́нія; ду́ши же ва́ша предстоя́тъ съ ли́ки а́нгельскими и со всѣ́ми святы́ми Пресвятѣ́й Тро́ицѣ. Тѣ́мже мы́, россíйстіи сы́нове, удивля́ющеся ва́шему го́рнему и до́льнему гражда́нству, благоговѣ́йно преклоня́юще предъ ва́ми колѣ́на тѣле́сная и сердца́ на́ша, уми́льно вопіе́мъ си́це:

Ра́дуйтеся, я́ко вы́шнимъ Бо́гомъ изъ тмы́ идолослуже́нія въ чу́дный свѣ́тъ и́стиннаго богопозна́нія приведе́ни есте́. Ра́дуйтеся, я́ко ча́да, па́че всѣ́хъ возлю́бленная благовѣ́рному отцу́ ва́шему. Ра́дуйтеся, и́стинніи Ева́нгелія Христо́ва послѣ́дователи. Ра́дуйтеся, Боже́ственныхъ писа́ній до́бріи ученицы́. Ра́дуйтеся, оде́жды креще́нія непоро́чніи храни́тели. Ра́дуйтеся, христіа́нскаго благоче́стія при́сніи ревни́тели. Ра́дуйтеся, я́ко неустраши́мо страда́нія му́ченическая прія́ли есте́. Ра́дуйтеся, Христо́вымъ страсте́мъ подража́тели. Ра́дуйтеся, благоугоди́вшіи Бо́гови сло́вомъ и житіе́мъ. Ра́дуйтеся, все́льшіися во оби́тели Отца́ Небе́снаго. Ра́дуйтеся, мзду́ трудо́въ и терпѣ́нія ва́шего воспрія́вшіи отъ Го́спода. Ра́дуйтеся, облече́нніи виссо́номъ чистоты́ и непоро́чности. Ра́дуйтеся, моли́твами ва́шими ко Го́споду мно́гимъ засту́пничество яви́ли есте́.

Ра́дуйтеся, Бори́се и Глѣ́бе, вели́цыи Россíйстіи чудотво́рцы.

Конда́къ 2

Ви́дѣвше сы́нове Россíйстіи святы́й хра́мъ, испо́лненный благоуха́нія пречу́днаго, внегда́ отверзо́ша ра́ку и обоня́ша о́ное, вси́ просла́виша Бо́га, тѣ́мже и мы́, грѣ́шніи и недосто́йніи, благоговѣ́юще предъ пречу́дною святы́нею, прославля́емъ Ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ Бо́га, непреста́нно вопію́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ здра́вый стяжа́вшіи святы́мъ и богоуго́днымъ ва́шимъ житіе́мъ, страстоте́рпцы Христо́вы Бори́се и Глѣ́бе. Егда́ услы́шасте лише́ніе ва́шего вре́меннаго живота́ отъ лю́таго и властолюби́ваго бра́та ва́шего Святопо́лка, нима́ло не помы́сливше проти́ву его́ ра́тною бра́нію идти́, лу́чше возжела́сте жи́зни своея́ лиши́тися, не́жели съ бра́томъ имѣ́ти бра́нь и христіа́нскую кро́вь пролива́ти. Сего́ ра́ди мы́, предстоя́ще моли́твенно предъ ва́ми, возво́димъ очеса́ на́ша серде́чная къ ва́мъ горѣ́, на небеси́ живу́щимъ, почита́юще честна́я ва́ша страда́нія си́ми похва́льными пѣ́сньми:

Ра́дуйтеся, Жива́го Бо́га па́че всего́ мíра возлюби́вшіи. Ра́дуйтеся, су́етныхъ помышле́ній презри́тели. Ра́дуйтеся, вѣнцено́сцы нарочи́тіи. Ра́дуйтеся, за́повѣдей Христо́выхъ исполни́тели. Ра́дуйтеся, оправда́ній Госпо́днихъ пресвѣ́тлыя свѣщи́. Ра́дуйтеся, пресла́дкіи слы́шатели Боже́ственныхъ слове́съ. Ра́дуйтеся, иску́сніи храни́тели церко́вныхъ пра́вилъ. Ра́дуйтеся, тмы́ грѣхо́вныя попра́тели. Ра́дуйтеся, небе́сныхъ бла́гъ прича́стницы. Ра́дуйтеся, ника́коже къ земны́мъ бла́гомъ се́рдце свое́ прилѣпи́вшіи. Ра́дуйтеся, те́пліи моли́твенницы ко Спа́су о душа́хъ на́шихъ.

Ра́дуйтеся, Бори́се и Глѣ́бе, вели́цыи Россíйстіи чудотво́рцы.

Конда́къ 3

Си́лою Боже́ственною подвиза́еми, на умоле́ніе соо́тчичей ва́шихъ я́вльшеся, и́мъ есте́ покрови́тели, защи́тницы и помо́щницы; страны́ бо и́хъ отъ нападе́ній вра́жіихъ избавля́ете, стра́ждущихъ отъ вся́кихъ неду́говъ и болѣ́зней исцѣля́ете и во вcя́комъ благо́мъ преспѣ́яніи помога́ете всѣ́мъ, вопію́щимъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́ще вои́стинну во́ини Христо́вы, Бори́се и Глѣ́бе, пла́менное и нехла́дное се́рдце ко благохвале́нію Ди́внаго въ чудесѣ́хъ Бо́га, моли́теся непреста́нно о спасе́ніи ду́шъ къ ва́мъ усе́рдно прибѣга́ющихъ. Сего́ ра́ди мы́ отъ глубины́ серде́цъ на́шихъ умиле́нно прино́симъ къ ва́мъ такова́я пѣ́нія:

Ра́дуйтеся, Го́споду сла́вы вы́ну предстоя́тели. Ра́дуйтеся, а́нгельскія трисвяты́я пѣ́сни слы́шатели. Ра́дуйтеся, невече́рняго дне́ зри́тели. Ра́дуйтеся, Ца́рства Христо́ва наслѣ́дницы. Ра́дуйтеся, нерукотво́рнаго хра́ма обита́тели. Ра́дуйтеся, го́рнаго Іерусали́ма имени́тіи гра́ждане. Ра́дуйтеся, ра́йскихъ селе́ній созерца́тели. Ра́дуйтеся, хра́мовъ Госпо́днихъ и домо́въ благочести́выхъ посѣща́тели. Ра́дуйтеся, вели́кихъ пра́здниковъ и святы́хъ уго́дниковъ почита́нія наста́вницы. Ра́дуйтеся, не радя́щихъ о благоче́стіи наказа́тели. Ра́дуйтеся, въ добродѣ́телехъ преспѣва́ющихъ споспѣ́шницы.

Ра́дуйтеся, Бори́се и Глѣ́бе, вели́цыи Россíйстіи чудотво́рцы.

Конда́къ 4

Бу́рею невѣ́рія одержи́мыхъ, ходя́щихъ во тмѣ́ злоче́стія и не брегу́щихъ о христіа́нскомъ благоче́стіи, огне́мъ наказа́нія опаля́ете, да тѣ́мъ уцѣлому́дрившіися и́стинно позна́ютъ и́стиннаго Бо́га, благоче́стно Его́ чту́ще и со стра́хомъ Ему́ вопію́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шаще ва́ша, страстоте́рпцы святíи Бори́се и Глѣ́бе, чудеса́, россíйстіи сы́нове не то́кмо изъ бли́жнихъ, но и изъ да́льнихъ стра́нъ Россíйскихъ стека́ются къ ва́шимъ чудодѣ́йствующимъ моще́мъ, и, исцѣля́ющеся отъ неду́говъ и болѣ́зней, вопію́тъ къ ва́мъ такова́я:

Ра́дуйтеся, пе́рвіи въ Россíи уго́дницы Христо́вы. Ра́дуйтеся, вели́цыи въ напа́стехъ утѣ́шители. Ра́дуйтеся, въ убо́жествѣ и ну́ждахъ благочести́вымъ посо́бницы. Ра́дуйтеся, вѣ́ры Христо́вой ревни́тели. Ра́дуйтеся, ересе́й искорени́тели. Ра́дуйтеся, раско́ловъ презри́тели. Ра́дуйтеся, Боже́ственныя слу́жбы пла́менныя люби́тели. Ра́дуйтеся, виногра́да Христо́ва многоли́ственная древеса́, и́миже покрыва́ются мно́зи. Ра́дуйтеся, боже́ственныя лозы́ пресла́дкое ро́ждіе. Ра́дуйтеся, благоче́стія до́бріи строи́тели. Ра́дуйтеся, и́стинніи и безме́здніи вра́чеве. Ра́дуйтеся, о спасе́ніи ро́да христіа́нскаго хода́таи.

Ра́дуйтеся, Бори́се и Глѣ́бе, вели́цыи Россíйстіи чудотво́рцы.

Конда́къ 5

Боготе́чныя звѣзды́ яви́стеся на́мъ въ земно́й юдо́ли се́й: внегда́ бо обурева́тися на́мъ волна́ми жите́йскихъ попече́ній и направля́ти пу́ть жите́йскаго ше́ствія своего́ къ ти́хому приста́нищу, ва́шими моли́твами избавля́еми есмы́ отъ блужде́нія и потопле́нія, сего́ ра́ди, сла́вяще Го́спода, вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше сы́нове россíйстіи, я́ко притека́ющіи къ ва́мъ съ вѣ́рою, пріе́млютъ хода́тайствомъ и засту́пничествомъ ва́шимъ въ ну́ждахъ ско́рое утѣше́ніе и избавле́ніе отъ зо́лъ, восхваля́ютъ ва́съ си́це:

Ра́дуйтеся, Россíйскихъ стра́нъ недре́млющіи стра́жи. Ра́дуйтеся, и́дольскаго нече́стія обличи́тели. Ра́дуйтеся, горды́ни и буесло́вія посрами́тели. Ра́дуйтеся, му́дрымъ къ вѣ́рѣ и благоче́стію прави́тели. Ра́дуйтеся, до́бріи во́ини Христо́вы. Ра́дуйтеся, вражду́ющихъ на зе́млю отце́въ ва́шихъ укроти́тели. Ра́дуйтеся, зло́бы и мще́нія угаси́тели. Ра́дуйтеся, по́лчищъ вра́жескихъ расточи́тели. Ра́дуйтеся, я́ко просла́вившіи Бо́га въ душа́хъ и тѣлесѣ́хъ ва́шихъ. Ра́дуйтеся, я́ко просла́влени есте́ на земли́ чудодѣ́йствіемъ. Ра́дуйтеся, я́ко благоро́дство земно́е носи́вше, сподо́бистеся ца́рствовати въ Ца́рствіи небе́снѣмъ. Ра́дуйтеся, во Оте́чествіи свое́мъ ми́ра, тишины́ и споко́йствія возстанови́тели.

Ра́дуйтеся, Бори́се и Глѣ́бе, вели́цыи Россíйстіи чудотво́рцы.

Конда́къ 6

Проповѣ́дующи, проповѣ́дуетъ вся́ Россíйская держа́ва ва́ше небе́сное предста́тельство у Всевы́шняго: вы́ бо я́ко крѣ́пцыи щити́ и я́ко тве́рдыя стѣны́, огражда́ете Оте́чество ва́ше я́ко непобѣди́мымъ ору́жіемъ, Боже́ственною благода́тію, даро́ванною ва́мъ свы́ше, сего́ ра́ди, хва́ляще Бо́га, пое́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ли есте́, я́ко пресвѣ́тлыя звѣзды́ отъ тмы́ идолослуже́нія просвѣще́ніемъ свята́го креще́нія, вѣ́ру бо Правосла́вную прія́вше, обы́чаи идоложе́ртвенныя искорени́ли есте́, сѣмена́ благоче́стія христіа́нскаго въ сердца́хъ по́дданныхъ свои́хъ посѣ́явшіи, на славосло́віе и́мене Бо́жія хра́мы боже́ственныя благолѣ́пно сооруди́сте. Сего́ ра́ди, Бори́се и Глѣ́бе, ва́съ почита́емъ си́ми похва́льными пѣ́снми:

Ра́дуйтеся, изъ тмы́ идолослуже́нія въ чу́дный свѣ́тъ и́стиннаго богопозна́нія пресе́лницы. Ра́дуйтеся, идолоче́стія обличи́тели. Ра́дуйтеся, дре́вняго змíя попра́тели. Ра́дуйтеся, и́стинніи образцы́ кро́тости и незло́бія. Ра́дуйтеся, подвигополо́жнику Христу́ послѣ́дователи. Ра́дуйтеся, житія́ непоро́чнаго рачи́тели. Ра́дуйтеся, ева́нгельскихъ проповѣ́даній блюсти́тели. Ра́дуйтеся, нерастлѣ́нніи хра́ми Бо́га Жива́го. Ра́дуйтеся, отъ даро́въ живу́щей въ ва́съ благода́ти подаю́щіи си́лу мно́гимъ. Ра́дуйтеся, добродѣ́телей чи́стая зерца́ла. Ра́дуйтеся, те́рнія поро́ковъ ре́вностніи искорени́тели. Ра́дуйтеся, вели́цыи уго́дницы Христо́вы.

Ра́дуйтеся, Бори́се и Глѣ́бе, вели́цыи Россíйстіи чудотво́рцы.

Конда́къ 7

Аще и мно́гажды злоумы́шленніи язы́цы покуша́хуся вни́ти во вну́трь ва́шего Оте́чествія и одолѣ́ти его́, оба́че неви́димымъ ва́шимъ предста́тельствомъ предъ Бо́гомъ, си́лою Его́ постыжде́ни и прогна́ни бы́ша. Тѣ́мже удивля́ющеся неизрече́нному къ на́мъ Бо́жію милосе́рдію, пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́выя благода́ти бы́вшіи прича́стницы и си́лою даро́въ Свята́го Ду́ха испо́лненніи, не то́чію въ земли́ Россíйстѣй яви́лися есте́ до́бріи споспѣ́шницы вѣ́ры и нра́вовъ благи́хъ; но среди́ чужди́хъ наро́довъ сла́ву и́мене Госпо́дня и си́лу мы́шцы Его́ прояви́сте. Сего́ ра́ди похва́льными пѣ́снми ва́съ ублажа́емъ:

Ра́дуйтеся, неувяда́еміи цвѣ́ти Россíйскія земли́. Ра́дуйтеся, непоро́чніи а́гнцы ста́да Христо́ва. Ра́дуйтеся, я́ко го́лубіе, чистото́ю украше́нніи. Ра́дуйтеся, на крилѣ́хъ вѣ́ры возне́сшіися на высоту́ небе́сную. Ра́дуйтеся, въ го́рній Іерусали́мъ пресе́льшіися. Ра́дуйтеся, го́рняго Сіо́на наслѣ́дницы. Ра́дуйтеся, съ ли́ки небе́сныхъ си́лъ торжеству́ющіи. Ра́дуйтеся, вертогра́да небе́снаго благолѣ́пніи гро́здіе. Ра́дуйтеся, Христо́вы Це́ркве вели́кое удобре́ніе. Ра́дуйтеся, всѣ́мъ христіа́номъ неизрече́нныхъ ра́достей подава́тели.

Ра́дуйтеся, Бори́се и Глѣ́бе, вели́цыи Россíйстіи чудотво́рцы.

Конда́къ 8

Стра́нная же и ужа́сная содѣ́яшася, егда́ злочести́вый варя́гъ, дерзну́вый косну́тися стопа́ми свои́ми мѣ́ста свя́та, на не́мже почива́ху блаже́нная тѣлеса́ ва́ша: о́гнь бо исше́дый изъ земли́ опали́ окая́ннаго и вѣ́дати научи́ си́лу ва́шу, уго́дницы Бо́жіи. Вѣ́рніи же, прославля́юще чудодѣ́йства ва́ша, воспѣ́ша Ди́вному во святы́хъ Свои́хъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь у́мъ впери́вше въ слу́жбу Боже́ственную и духо́вная псалмопѣ́нія, яви́лися есте́ я́ко непобѣди́міи Христо́вы во́ини, егда́ нечести́віи человѣ́цы пріидо́ша отъ лю́таго Святопо́лка уби́ти ва́съ; оба́че не убоя́шася возложи́ти ру́ки на ва́съ и непови́нную кро́вь ва́шу проли́ти. Мы́ же, вѣ́рніи, че́ствующе вѣ́ру и страда́нія ва́ша, взыва́емъ си́це:

Ра́дуйтеся, и́стиннаго Мессíи Іису́са Христа́ Сы́на Бо́жія и́стинніи исповѣ́дницы. Ра́дуйтеся, апо́стольскихъ проповѣ́даній ревни́тельнѣйшіи пріе́мницы. Ра́дуйтеся, святы́хъ отце́въ преда́ній вѣ́рніи блюсти́тели. Ра́дуйтеся, я́ко возлюби́сте живо́тъ вѣ́чный па́че вре́меннаго. Ра́дуйтеся, я́ко Ца́рство небе́сное предпочто́сте ца́рству земно́му. Ра́дуйтеся, въ вѣ́рѣ Христо́вой вѣ́рнымъ извѣ́стное утвержде́ніе. Ра́дуйтеся, я́ко слу́жбу Бо́жію при себѣ́ всегда́ имѣ́сте. Ра́дуйтеся, я́ко боже́ственное чте́ніе и пѣ́ніе слад́остію послу́шасте. Ра́дуйтеся, я́ко и са́ми Боже́ственная словеса́ во устѣ́хъ свои́хъ держа́ще, въ се́рдцы а́ки неоцѣне́нное сокро́вище носи́сте. Ра́дуйтеся, я́ко ду́хъ ва́шъ сокруше́нный и се́рдце ва́ше смире́нное же́ртва Бо́гу бы́ша. Ра́дуйтеся, я́ко ду́ши и тѣлеса́ ва́ша въ страда́ніи, я́ко зла́то въ горни́лѣ, искуше́ни. Ра́дуйтеся, я́ко съ ли́ки му́чениковъ сопричте́ни есте́.

Ра́дуйтеся, Бори́се и Глѣ́бе, вели́цыи Россíйстіи чудотво́рцы.

Конда́къ 9

Вси́ вѣ́рніи, чту́щіи благолѣ́пно па́мять ва́шу, во святѣ́мъ хра́мѣ ва́шемъ сте́кшеся и сла́вяще страда́нія ва́ша и чудеса́, я́же содѣ́ясте си́лою Бо́га, Спа́са на́шего, вопію́тъ къ Нему́: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи невѣ́рніи еще́ тружда́ются помышля́ти и му́дрствовати о святы́ни ва́шей, Бори́се и Глѣ́бе, недоумѣва́ютъ у́бо изрещи́, ка́ко тѣлеса́ ва́ша на земли́ не истлѣва́ются, ду́ши же ва́ша на небесѣ́хъ въ со́нмѣхъ а́нгеловъ прославля́ются. Мы́ же, просвѣща́еми вѣ́рою, благолѣ́пно вопіе́мъ:

Ра́дуйтеся, во́ини Христо́вы непобѣди́міи. Ра́дуйтеся, крѣ́пцыи щити́ и броня́ во́инства Россíйскаго. Ра́дуйтеся, Царя́ сла́вы прославле́ніе. Ра́дуйтеся, кня́зя тмы́ посрамле́ніе. Ра́дуйтеся, глаго́ловъ Бо́жіихъ оправда́ніе. Ра́дуйтеся, Боже́ственныя прему́дрости исполне́ніе. Ра́дуйтеся, чуде́съ Христо́выхъ проповѣ́дницы. Ра́дуйтеся, вѣ́чныя ра́дости наслѣ́дницы. Ра́дуйтеся, я́ко жи́знь гряду́щую возлюби́ли есте́. Ра́дуйтеся, я́ко бла́га вре́менная презрѣ́ли есте́. Ра́дуйтеся, я́ко вла́сти вѣ́ка сего́ отри́нули есте́. Ра́дуйтеся, я́ко красо́тою добродѣ́телей украше́ни есте́.

Ра́дуйтеся, Бори́се и Глѣ́бе, вели́цыи Россíйстіи чудотво́рцы.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ще ду́ши своя́, святíи страстоте́рпцы, не брего́сте о тѣлесѣ́хъ ва́шихъ и преда́сте и́хъ на убіе́ніе, вопію́ще къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣны́ есте́, огражда́ющіи благоде́нствіе Россíи, святíи Бори́се и Глѣ́бе, и неутоми́міи стра́жи проти́ву вра́гъ на́шихъ пребыва́ете, непреста́нно моля́щеся Го́споду Бо́гу о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ и исцѣля́юще не́мощи на́ша. Сего́ ра́ди уми́льно вопіе́мъ ко святы́ни ва́шей:

Ра́дуйтеся, я́ко сы́нове россíйстіи хода́тайствомъ ва́шимъ спаса́ются. Ра́дуйтеся, я́ко вси́ правовѣ́рніи моли́твами ва́шими отъ бѣ́дъ и скорбе́й исцѣля́ются. Ра́дуйтеся, я́ко врази́ на́ши ва́съ устраша́ются. Ра́дуйтеся, я́ко все́ Оте́чествіе на́ше моли́твами ва́шими спаса́ется. Ра́дуйтеся, я́ко похва́льными вѣнцы́ Россíйская Це́рковь ва́съ вѣнча́етъ. Ра́дуйтеся, я́ко по́двиги ва́ша вси́ правовѣ́рніи немо́лчно воспѣва́ютъ. Ра́дуйтеся, я́ко ста́рцы и ю́ноши къ покро́ву ва́шему прибѣга́ютъ. Ра́дуйтеся, я́ко ца́ріе и во́ини, бога́тіи и убо́зіи ва́съ прославля́ютъ. Ра́дуйтеся, ско́ріи помо́щницы. Ра́дуйтеся, мо́щніи засту́пницы. Ра́дуйтеся, му́ченическую сме́рть прія́вшіи.

Ра́дуйтеся, Бори́се и Глѣ́бе, вели́цыи Россíйстіи чудотво́рцы.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе всеумиле́нное не умолче́ во устѣ́хъ ва́шихъ, егда́ лю́тіи губи́теліе устремля́хуся на ва́съ, я́ко на а́гнцевъ, гото́выхъ на заколе́ніе. Сія́ воспомина́юще и сла́вяще Го́спода, да́вшаго ва́мъ си́лу такову́ю, взыва́емъ къ Нему́: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рныя свѣщи́ ви́димъ въ ва́съ, святíи благовѣ́рніи кня́зіе Бори́се и Глѣ́бе, освяща́ющіи Россíйскую Це́рковь и всѣ́хъ вѣ́рныхъ ча́дъ ея́, да прославля́ютъ святу́ю па́мять ва́шу, вопію́ще:

Ра́дуйтеся, Россíйскія Це́ркве похвало́. Ра́дуйтеся, правосла́вныя держа́вы и градо́въ ея́ лѣ́пото. Ра́дуйтеся, во еди́нѣмъ ду́сѣ благоче́стія пожи́вшіи предъ Го́сподѣмъ. Ра́дуйтеся, тѣлесе́мъ ва́шимъ стяжа́вшіи безсме́ртіе. Ра́дуйтеся, я́ко подвиза́вшійся по́двигомъ до́брымъ вѣнча́ется вѣнце́мъ сла́вы невече́рнія. Ра́дуйтеся, я́ко тече́ніе житія́ му́ченически сконча́вшій, водвори́тся во оби́тели Отца́ Небе́снаго. Ра́дуйтеся, всехва́льніи му́ченицы. Ра́дуйтеся, до́брѣ подража́вшіи я́ко во еди́нѣмъ тѣлеси́ су́ще, иску́пльшему на́съ Влады́цѣ.

Ра́дуйтеся, Бори́се и Глѣ́бе, вели́цыи Россíйстіи чудотво́рцы.

Конда́къ 12

Благода́ть, да́нную ва́мъ отъ Бо́га на бла́го сыно́въ Россíи, россíйстіи чудотво́рцы Бори́се и Глѣ́бе, не вту́не оста́вили есте́: яви́ста бо ся́ цѣли́теліе боля́щихъ, утѣ́шителіе су́щихъ въ ско́рбехъ и заключе́ніи, наста́вницы заблу́ждшихъ и ско́ріи помо́щницы всѣ́мъ, съ вѣ́рою призыва́ющимъ ва́съ, уго́дницы Бо́жіи; да вси́ вку́пѣ вопіе́мъ ко Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще и восхваля́юще чудеса́ ва́ша, че́ствующе святу́ю па́мять ва́шу, пресла́вная Це́рковь Россíйская, и мы́, ча́да ея́, о́чи се́рдца возводя́ще ко Го́споду, си́це вопіе́мъ:

Ра́дуйтеся, сопроти́вныхъ враго́въ побѣди́тели. Ра́дуйтеся, неду́гующихъ вра́чеве. Ра́дуйтеся, россíйскихъ гра́довъ и ве́сей пресвѣ́тлое сія́ніе. Ра́дуйтеся, россíйскаго во́инства тве́рдое огражде́ніе. Ра́дуйтеся, я́ко страда́ніи ва́шими сниска́сте вѣ́чную ра́дость. Ра́дуйтеся, я́ко вкуси́вше му́ченическую сме́рть прешли́ есте́ къ блаже́нному безсме́ртію. Ра́дуйтеся, я́ко искуше́нніи въ горни́лѣ жите́йскихъ обурева́ній яви́стася чистѣ́йшіи зла́та, прине́сшіи себе́ я́ко всепло́діе Бо́гови. Ра́дуйтеся, ко́рене честна́го благíя о́трасли. Ра́дуйтеся, живота́ вѣ́чнаго и Ца́рствія Бо́жія наслѣ́дницы. Ра́дуйтеся, я́ко соприча́стницы есте́ а́нгельскому со́нму. Ра́дуйтеся, я́ко Россíйская держа́ва, ея́же сы́нове и засту́пницы есте́, благоговѣ́йно па́мять ва́шу че́ствуетъ.

Ра́дуйтеся, Бори́се и Глѣ́бе, вели́цыи Россíйстіи чудотво́рцы.

Конда́къ 13

О, святíи и всесла́вніи чудотво́рцы Бори́се и Глѣ́бе, вели́цыи россíйстіи помо́щницы въ бѣда́хъ и напа́стехъ! Не пре́зрите на́съ, грѣ́шныхъ, но пріими́те моле́ніе на́ше, я́коже прія́ли есте́ моли́твы благовѣ́рныхъ россíйскихъ князе́й Алекса́ндра и Дими́трія, и принеси́те Всеми́лостивому Спа́су на́ше моле́бное приноше́ніе, да изба́витъ на́съ отъ вся́кихъ бѣ́дъ и напа́стей, да охрани́тъ Оте́чествіе на́ше отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, и да вопіе́мъ съ ва́ми ко Го́споду: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

Святíи страстоте́рпцы, боголюби́вая дво́ице, благовѣ́рніи кня́зи Бори́се и Глѣ́бе, измла́да все́ю душе́ю Христа́ возлюби́вшіи, цѣлому́дріе, кро́тость, смире́ніе и про́чія добродѣ́тели стяжа́ли есте́ и, я́ко а́гнцы незло́бивіи, отъ бра́та своего́ непра́ведное убіе́ніе претерпѣ́ли есте́, чи́стыя своя́ ду́ши въ благопрія́тную же́ртву Бо́гу принесо́сте и отъ Него́ вѣнцы́ нетлѣ́нныя прія́сте, припа́дающе къ честно́му о́бразу ва́шему, мо́лимъ ва́съ въ ду́сѣ сокруше́ннѣ и смире́ннѣ: вознеси́те своя́ усе́рдныя моли́твы ко Всеми́лостивому Спа́су на́шему, да пода́стъ на́мъ, чту́щимъ святу́ю па́мять ва́шу, вели́кія Своя́ и бога́тыя ми́лости. Це́рковь Свою́ святу́ю да соблюде́тъ отъ ересе́й и раско́ловъ, въ ча́дѣхъ ея́ да оживе́тъ ду́хъ пра́выя вѣ́ры и любве́, ду́хъ вѣ́дѣнія и благоче́стія, да да́руетъ всѣ́мъ на́мъ вся́, я́же къ жи́зни вре́меннѣй и вѣ́чнѣй потре́бная. Ей, святíи страстоте́рпцы, ускори́те на по́мощь къ на́мъ, я́коже сро́днику ва́шему благовѣ́рному кня́зю Алекса́ндру Не́вскому, и изба́вите страну́ на́шу отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, отъ гла́да, огня́, смертоно́сныя я́звы, отъ вся́кихъ бѣ́дъ и напа́стей; разгони́те облежа́щій ны́ мра́къ невѣ́рія и развраще́нія, да ми́рно и благоче́стно поживе́мъ въ вѣ́цѣ се́мъ и сподо́бимся христіа́нскія кончи́ны и до́браго отвѣ́та на стра́шнѣмъ Судѣ́ Христа́ Бо́га, Ему́же подоба́етъ че́сть и поклоне́ніе со Безнача́льнымъ Его́ Отце́мъ и Пресвяты́мъ Животворя́щимъ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 2

Правди́вая страстоте́рпца и и́стинная Ева́нгелія Христо́ва послу́шателя, цѣлому́дренный Рома́не съ незло́бивымъ Дави́домъ, не сопроти́въ ста́ста врагу́ су́щу бра́ту, убива́ющему тѣлеса́ ва́ша, душа́мъ же косну́тися не могу́щу. Да пла́чется у́бо злы́й властолю́бецъ, вы́ же, ра́дующеся съ ли́ки а́нгельскими, предстоя́ще Святѣ́й Тро́ицѣ, моли́теся о держа́вѣ сро́дниковъ ва́шихъ богоуго́днѣй бы́ти и сыново́мъ Россíйскимъ спасти́ся.

Конда́къ, гла́съ 3

Возсія́ дне́сь пресла́вная па́мять ва́ша, благоро́дніи страстоте́рпцы Христо́вы, Рома́не и Дави́де, созыва́ющи на́съ къ похвале́нію Христа́ Бо́га на́шего. Тѣ́мъ, притека́юще къ ра́цѣ моще́й ва́шихъ, исцѣле́ній да́ръ пріе́млемъ моли́твами ва́шими, святíи: вы́ бо боже́ственніи вра́чеве есте́.

Конда́къ, гла́съ 4

Яви́ся дне́сь въ странѣ́ Ру́сстѣй благода́ть исцѣле́нія всѣ́мъ, къ ва́мъ, блаже́нніи, приходя́щимъ и вопію́щимъ: ра́дуйтеся, засту́пницы те́пліи.

Велича́ніе

Велича́емъ ва́съ, страстоте́рпцы Христо́вы Бори́се и Глѣ́бе, и чте́мъ честна́я страда́нія ва́ша, я́же за Христа́ претерпѣ́ли есте́.