Акафист святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским, чудотворцам

Конда́къ 1

Избра́нніи чудотво́рцы и вели́цыи уго́дницы Госпо́дни, гра́да Му́рома засту́пницы и при́сніи о душа́хъ на́шихъ моли́твенницы, святíи благовѣ́рніи кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ніе! Пѣ́ніе похва́льное ва́мъ принося́ще, мо́лимъ вы́ усе́рдно: я́ко иму́щіи дерзнове́ніе ко Го́споду, предста́тельствомъ ва́шимъ отъ вся́кихъ бѣ́дъ на́съ свободи́те, и наслѣ́дники Ца́рствія небе́снаго на́съ содѣ́лайте, да зове́мъ ва́мъ ра́достно:

Ра́дуйтеся, святíи и пресла́вніи чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ніе.

Икосъ 1

Ангели земнíи и человѣ́цы небе́сніи вои́стинну яви́стеся, блаже́нніи Пе́тре и Февро́ніе, отъ ю́ности ва́шея чи́стую со́вѣсть иму́щіи къ Бо́гу, и до́брѣ во благоче́стіи и чистотѣ́ вку́пѣ пожи́вшіи, на́мъ же оста́вльшіи въ примѣ́ръ подража́нія житіе́ ва́ше богоуго́дное, ему́же чудя́щеся и чудесы́ ва́шими озаря́еми, зове́мъ ва́мъ гла́сы хвале́бными си́це:

Ра́дуйтеся, отъ ю́ности ва́шея Христа́ возлюби́вшіи и Тому́ отъ души́ пора́ботавшіи; ра́дуйтеся, цѣлому́дрія храни́тели и душе́вныя и тѣле́сныя чистоты́ рачи́тели. Ра́дуйтеся, ду́ши ва́ша и тѣлеса́ на земли́ въ обита́лище Ду́ха Свята́го угото́вившіи; ра́дуйтеся, испо́лненніи прему́дрости и ра́зума Боже́ственнаго. Ра́дуйтеся, я́ко во пло́ти, я́ко безпло́тни, вку́пѣ пожи́сте; ра́дуйтеся, я́ко равноа́нгельную че́сть досто́йно прія́сте. Ра́дуйтеся, я́ко отъ земли́ на не́бо преидо́сте и та́мо со а́нгелы Тро́ицѣ предстои́те; ра́дуйтеся, я́ко со безпло́тными ли́ки трисвяту́ю пѣ́снь Ей воспѣва́ете. Ра́дуйтеся, на небеси́ и на земли́ отъ Го́спода просла́вленніи; ра́дуйтеся, обрѣ́тшіи вѣ́чное всесвѣ́тлое мѣ́сто упокое́нія. Ра́дуйтеся, гра́да Му́рома сокро́вища пребога́тая; ра́дуйтеся, исто́чницы неистощи́міи чуде́съ.

Ра́дуйтеся, святíи и пресла́вніи чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ніе.

Конда́къ 2

Ви́дѣвъ кня́зь Пе́тръ въ возвра́тной болѣ́зни свое́й, зна́меніе гнѣ́ва Бо́жія, за неисполне́ніе обѣ́та своего́, поя́ти въ супру́ги себѣ́ прему́друю Февро́нію, потща́ся сіе́ испо́лнити и сочета́ся съ не́ю бра́комъ зако́ннымъ. Оба́че и въ супру́жествѣ цѣлому́дренно и богоуго́дно пожи́сте, блаже́нніи, иму́ще еди́ну мы́сль во двою́ тѣ́лу, е́же благоугожда́ти Бо́гу, тѣ́мже вы́ну пое́те Ему́ ны́нѣ со а́нгелы пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумомъ богопросвѣще́ннымъ свы́ше одаре́нніи, Пе́тре и Февро́ніе святíи, любо́вь и милосе́рдіе къ бѣ́днымъ и си́рымъ яви́сте, оби́димымъ и безпомо́щнымъ засту́пницы бы́сте, и и́ными добродѣ́тельми мно́гими украси́сте княже́ніе свое́ земно́е. Сего́ ра́ди вопіе́мъ къ ва́мъ си́це:

Ра́дуйтеся, блаже́нніи и треблаже́нніи, въ боголю́біи пожи́вшіи и благовѣ́ріе сохра́ншіи; ра́дуйтеся, ми́лости и сострада́нія преиспо́лненніи. Ра́дуйтеся, безпомо́щныхъ ско́ріи помо́щницы; ра́дуйтеся, печа́льныхъ блазíи утѣ́шители. Ра́дуйтеся, сиро́тъ и вдови́цъ корми́тели; ра́дуйтеся, су́щихъ въ бѣда́хъ предста́тели. Ра́дуйтеся, болѣ́зней душе́вныхъ и тѣле́сныхъ иску́сніи цѣли́тели; ра́дуйтеся, ско́рбныхъ серде́цъ радостотво́рніи посѣти́тели. Ра́дуйтеся, любо́вь ва́шу къ Бо́гу, любо́вію къ бли́жнимъ свои́мъ показа́вшіи; ра́дуйтеся, княже́ніе ва́ше земно́е пра́ведно и богоуго́дно содержа́вшіи. Ра́дуйтеся, князе́й правосла́вныхъ похвало́ и гра́да Му́рома утвержде́ніе; ра́дуйтеся, всея́ земли́ Россíйскія заступле́ніе.

Ра́дуйтеся, святíи и пресла́вніи чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ніе.

Конда́къ 3

Си́лою благода́ти Бо́жія укрѣпля́емь, блаже́нне кня́же Пе́тре, восхотѣ́лъ еси́ па́че оста́вити гра́дъ оте́чества твоего́ и княже́ніе Му́ромское, не́же бракоразвести́ся съ прему́дрою Февро́ніею по настоя́нію го́рдыхъ боля́ръ твои́хъ. Сего́ ра́ди Бо́гъ тя́ просла́ви и сотвори́, да тѣ́миже боля́ры возвраще́нный вку́пѣ съ супру́жницею твое́ю, на престо́лѣ княже́нія Му́ромскаго па́ки утверди́лся еси́, на́мъ же примѣ́ръ хране́нія зако́на Бо́жія показу́еши по́двигомъ твои́мъ, да подража́юще тебѣ́ въ свя́тости хране́нія соу́за бра́чнаго, воспѣва́емъ подвигополо́жнику Христу́: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́ще попече́ніе о лю́дехъ свои́хъ, преблаже́нніи Пе́тре и Февро́ніе, неусы́пно подвиза́стеся ко бла́гу и́хъ, благоче́стіе насажда́я, нече́стіе искореня́я и вражду́ умиротворя́я. Тѣ́мже и Госпо́дь, ви́дя таковíи по́двиги ва́ша, зе́млю Му́ромскую плодоно́сіемъ благослови́ и ми́ръ глубо́къ княже́нію ва́шему дарова́, подвиза́я лю́ди ва́ша благода́рственно воспѣва́ти ва́мъ си́це:

Ра́дуйтеся, уго́дницы Бо́жіи, житію́ вели́кихъ святы́хъ соприча́стницы; ра́дуйтеся, прави́теліе предо́бріи, лю́ди Му́ромскія ко спасе́нію путеводи́вшіи. Ра́дуйтеся, христіа́нскаго благоче́стія блюсти́тели; ра́дуйтеся, нестрое́нія, раздо́ровъ и вся́каго нече́стія искорени́тели. Ра́дуйтеся, супру́говъ христіа́нъ ко благоче́стному житію́ наста́вницы; ра́дуйтеся, цѣлому́дрія и воздержа́нія супру́жеская о́брази преизя́щніи. Ра́дуйтеся, пра́веднаго суда́ рачи́тели; ра́дуйтеся, немздои́мства и безкоры́стія ревни́тели. Ра́дуйтеся, святы́хъ царе́й Константи́на и Еле́ны добродѣ́телей стяжа́тели; ра́дуйтеся, равноапо́стольнаго кня́зя Влади́міра и блаже́нныя княги́ни Ольги досто́йніи прее́мницы. Ра́дуйтеся, дво́ице пречестна́я и благо́е сочета́ніе, луча́ми чуде́съ немерца́емо сія́ющіи; ра́дуйтеся, оте́чества ва́шего пресвѣ́тліи свѣти́льницы.

Ра́дуйтеся, святíи и пресла́вніи чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ніе.

Конда́къ 4

Бу́ря скорбе́й и напа́стей, воздвиза́емая зло́бою мíра сего́, не осла́би крѣ́пкія любве́ ва́шея, я́же къ Бо́гу, Пе́тре и Февро́ніе блаже́нніи, но па́че научи́ ва́съ благоиску́сно отража́ти разжже́нныя стрѣ́лы искуше́ній діа́вольскихъ: вы́ бо обо́лкшеся въ броню́ вѣ́ры Христо́вы, въ ми́рѣ глубо́цѣ преидо́сте многомяте́жную пучи́ну жите́йскаго мо́ря, и достиго́сте въ ти́хую при́стань спасе́нія, къ не́йже и на́съ моли́твами ва́шими приведи́те, да вку́пѣ съ ва́ми пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше бли́жніи и да́льніи благоче́стное житіе́ ва́ше, благовѣ́рніи Пе́тре и Февро́ніе, прославля́ху Человѣколю́бца Бо́га, дарова́вшаго ва́мъ крѣ́пость на вся́ дѣла́ блага́я, и́миже, я́ко луча́ми пресвѣ́тлыми, просія́сте въ оте́чествѣ ва́шемъ, идѣ́же и до ны́нѣ имена́ ва́ша че́стны, и по́двиги ва́ша воспѣва́ются похвала́ми си́ми:

Ра́дуйтеся, дво́ице пресвѣ́тлая, Бо́гомъ совоку́пленная; ра́дуйтеся, свѣ́томъ благоче́стнаго житія́ ва́шего, я́ко свѣти́ла богосвѣ́тлая, просія́вшіи. Ра́дуйтеся, ми́лостынею и моли́твами небе́сное Ца́рствіе стяжа́вшіи; ра́дуйтеся, смире́ніемъ и поще́ніемъ вѣ́чное блаже́нство улучи́вшіи. Ра́дуйтеся, я́ко мзда́ ва́ша мно́га на небесѣ́хъ е́сть; ра́дуйтеся, я́ко ра́дость ва́ша вѣ́чна во свѣ́тлостехъ святы́хъ. Ра́дуйтеся, раби́ Христо́вы возлю́бленніи; ра́дуйтеся, святы́хъ всѣ́хъ при́сніи дру́зи. Ра́дуйтеся, звѣ́зды непреле́стніи, пу́ть супру́жескаго житія́ богоуго́днаго вѣ́рно указу́ющіи; ра́дуйтеся, о́блацы росоно́сніи, зно́й страсте́й и нече́стія прогоня́ющіи. Ра́дуйтеся, Бо́жіихъ ми́лостей и щедро́тъ на́мъ пода́тели; ра́дуйтеся, оте́чества ва́шего украше́ніе не отъе́млемое.

Ра́дуйтеся, святíи и пресла́вніи чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ніе.

Конда́къ 5

Богопросвѣще́нніи свѣти́льницы благоче́стія и преди́вніи чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ніе, Бо́га отъ всея́ души́ возлюби́вше, вся́ за́повѣди Его́ сохрани́сте, тѣ́мже и Христо́съ, я́ко со́лнце и луну́ пресвѣ́тлыя, показа́ ва́съ, преблаже́нніи, чуде́съ мно́гихъ заре́ю озаря́ющія о́бласть Му́ромскую и всю́ страну́ Россíйскую, просла́вивъ нетлѣ́ніемъ святы́я и многоцѣле́бныя мо́щи ва́ша, къ ни́мже припа́дающе, по достоя́нію ублажа́емъ ва́съ и вы́ну благода́рственно пое́мъ ди́вному во святы́хъ Свои́хъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше житіе́ ва́ше пра́ведное и щедро́ты ва́ша, лю́діе Му́ромстіи сла́вляху ва́съ, свои́хъ прави́телей ми́лостивыхъ, благовѣ́рніи Пе́тре и Февро́ніе, вы́ же смире́ніе и́стинное возлюби́вше и похвалы́ человѣ́честіи небре́гше, горды́нею неуязвле́ни пребы́сте, и тѣ́мъ показа́сте на́мъ о́бразъ вы́шшаго смире́нія, ему́же поуча́яся, съ любо́вію вопіе́мъ ва́мъ такова́я:

Ра́дуйтеся, сла́ву человѣ́чу ни вочто́же вмѣни́вшіи; ра́дуйтеся, смире́ніе Христо́во усе́рдно возлюби́вшіи. Ра́дуйтеся, за́повѣдей Госпо́днихъ вѣ́рніи исполни́тели; ра́дуйтеся, уче́нія Ева́нгельскаго и́стинніи послѣ́дователи. Ра́дуйтеся, раби́ Бо́га Вы́шняго, во́лю Его́ сотво́ршіи; ра́дуйтеся, вѣ́ру Христо́ву до конца́ соблю́дшіи. Ра́дуйтеся, христоимени́тымъ лю́демъ благоче́стія учи́тели; ра́дуйтеся, хотя́щихъ богоуго́дно жи́ти богому́дріи наста́вницы. Ра́дуйтеся, моли́твами ва́шими спаса́ющіи на́съ отъ вся́кихъ бѣ́дъ; ра́дуйтеся, вся́ блага́я проше́нія на́ша исполня́ющіи. Ра́дуйтеся, въ неду́зѣхъ стра́ждущихъ благода́тніи вра́чеве; ра́дуйтеся, ми́лостивіи страны́ Му́ромскія покрови́теліе.

Ра́дуйтеся, святíи и пресла́вніи чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ніе.

Конда́къ 6

Проповѣ́дницы вѣ́ры правосла́вныя и ревни́тели благоче́стія не сло́вомъ то́кмо, но всѣ́мъ житіе́мъ свои́мъ бы́сте во гра́дѣ Му́ромѣ, прехва́льніи Пе́тре и Февро́ніе, тѣ́мже и свята́я Це́рковь досто́йнѣ почита́етъ по́двиги и труды́ ва́ша, и́миже труди́стеся во сла́ву Бо́га Вы́шняго, немо́лчно воспѣва́я Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́сте во гра́дѣ Му́ромѣ свѣ́томъ добродѣ́тельнаго житія́ ва́шего, я́ко звѣ́зды богосвѣ́тлыя, преблаже́нніи Пе́тре и Февро́ніе, и па́мять ва́ша въ не́мъ съ похвала́ми до дне́сь, я́ко и по сме́рти свое́й не престае́те озаря́ти на́съ, мно́ги чудесы́ соверша́юще, и тѣ́ми свѣ́тлую зарю́ безсме́ртія на́мъ отъ моще́й ва́шихъ возсіява́юще, да ублажа́емъ ва́съ благохвале́ніями сицевы́ми:

Ра́дуйтеся, чи́на и уста́вовъ святы́я Це́ркве вѣ́рніи храни́тели; ра́дуйтеся, служи́телей олтаря́ Госпо́дня благоговѣ́йніи почита́тели. Ра́дуйтеся, благи́хъ обы́чаевъ и преда́ній святооте́ческихъ ревни́тели; ра́дуйтеся, обы́чаевъ злы́хъ и суему́дрій язы́ческихъ искорени́тели. Ра́дуйтеся, суды́ нелицепрія́тны лю́демъ ва́шимъ твори́вшіи; ра́дуйтеся, суды́ ва́ша съ ми́лостію соедини́вшіи. Ра́дуйтеся, кро́тцыи и незло́бивіи послѣ́дователи Христо́вы; ра́дуйтеся, зло́бу добро́мъ препобѣжда́вшіи. Ра́дуйтеся, нетлѣ́нія благоуха́ющіи цвѣ́ты; ра́дуйтеся, безсме́ртія немерца́ющіи лучи́. Ра́дуйтеся, на земли́ вели́чіемъ чуде́съ блиста́ющіи; ра́дуйтеся, на небеси́ со а́нгелы Бо́га сла́вящіи.

Ра́дуйтеся, святíи и пресла́вніи чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ніе.

Конда́къ 7

Хотя́ Человѣколю́бецъ Госпо́дь яви́ти въ житіи́ ва́шемъ, Пе́тре и Февро́ніе, о́бразъ назида́нія не то́кмо лю́демъ мірски́мъ, но и лико́мъ и́ноческимъ, внуши́ ва́мъ въ ста́рости масти́тѣй оста́вити сла́ву княже́нія земна́го, и воспрія́ти о́бразъ и́ноческій, въ не́мже подвиза́стеся до́брѣ посто́мъ, бдѣ́ніемъ и моли́твою, воспѣва́я непреста́нно Тріеди́ному Бо́гу а́нгельскую пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вую благода́ть Бо́жію во и́ночестѣмъ постриже́ніи пріе́мше, преподо́бніи, но́выми по́двигами украси́сте равноа́нгельное житіе́ ва́ше и та́ко сугу́бъ пло́дъ соверше́нства духо́внаго Христу́ принесо́сте, и мзду́ преподо́бныхъ досто́йнѣ отъ Него́ воспрія́сте. Помина́я у́бо такову́ю ре́вность ва́шу къ подвиго́мъ духо́внымъ, прославля́емъ ва́съ си́ми достодо́лжными похвалы́:

Ра́дуйтеся, я́ко любве́ ра́ди Го́спода, мíра сего́ княже́ніе и сла́ву оста́висте; ра́дуйтеся, я́ко и́ноческое равноа́нгельное житіе́ усе́рдно воспрія́сте. Ра́дуйтеся, соверше́ннаго терпѣ́нія подви́жницы; ра́дуйтеся, во́льныя нищеты́ блаже́нніи стяжа́тели. Ра́дуйтеся, пре́жде кончи́ны ва́шея вся́ стра́сти умертви́вшіи воздержа́ніемъ; ра́дуйтеся, воспрія́вшіи святу́ю схи́му въ броню́ спасе́нія. Ра́дуйтеся, багряни́цу кня́жескую на власяни́цу и́ноческую премѣни́вшіи; ра́дуйтеся, посто́мъ, бдѣ́ніемъ и непреста́нными моли́твами Бо́гу до́брѣ угоди́вшіи. Ра́дуйтеся, боголюбе́знаго уедине́нія взыска́тели; ра́дуйтеся, спаси́тельнаго безмо́лвія люби́тели. Ра́дуйтеся, слеза́ми моли́твенными ороше́нніи; ра́дуйтеся, въ со́нмѣ преподо́бныхъ на небеси́ просла́вленніи.

Ра́дуйтеся, святíи и пресла́вніи чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ніе.

Конда́къ 8

Стра́нное и ди́вное бѣ́ чу́до, егда́ ты́, блаже́нне Пе́тре, на кончи́нѣ житія́ твоего́, проше́нія ра́ди супру́жницы твоея́, святы́я Февро́ніи, исхо́домъ свои́мъ уме́длилъ еси́, до́ндеже сконча́ она́ пелену́ церко́вную, е́ю сшива́ему и вку́пѣ съ тобо́ю къ исхо́ду сме́ртному приспѣ́. И та́ко неразлу́чніи въ житіи́, неразлу́чни въ кончи́нѣ яви́стеся, и во еди́нъ де́нь и ча́съ святы́я ду́ши своя́ въ ру́цѣ Бо́жіи преда́сте, зову́ще при́сно живы́ми и ме́ртвыми облада́ющему Влады́цѣ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Вси́ чудя́хуся и сла́вляху ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ Бо́га, егда́ святы́я ва́ша тѣлеса́, въ ра́зныхъ гробѣ́хъ положе́нная, чуде́сно обрѣто́шася лежа́ща въ о́бщей гробни́цѣ, ю́же угото́васте себѣ́, преподо́бніи, въ собо́рнѣй це́ркви гра́да Му́рома, идѣ́же и до ны́нѣ неразлу́чно почива́ете, чудотво́рцы святíи, неоску́дныя источа́юще исцѣле́нія всѣ́мъ, съ вѣ́рою прибѣга́ющимъ къ ва́мъ и зову́щимъ:

Ра́дуйтеся, соу́зъ любве́ ва́шея до гро́ба и за гро́бомъ вѣ́рно сохра́ншіи; ра́дуйтеся, не то́кмо въ жи́зни, но и по сме́рти, о Го́сподѣ соедине́нніи. Ра́дуйтеся, въ супру́жескомъ благоче́стномъ житіи́ ва́мъ подража́ющимъ крѣ́пцыи помо́щницы; ра́дуйтеся, теплото́ю любве́ ва́шея и на́съ согрѣва́ющіи. Ра́дуйтеся, сме́ртію вре́менною преше́дшіи къ жи́зни вѣ́чной; ра́дуйтеся, отъ Го́спода нетлѣ́ніемъ и чудесы́ просла́вленніи. Ра́дуйтеся, я́ко па́мять ва́ша съ похвала́ми и успе́ніе со святы́ми; ра́дуйтеся, я́ко имена́ ва́ша че́стны и благослове́нны въ оте́чествѣ ва́шемъ. Ра́дуйтеся, Россíйскія страны́ удобре́ніе благода́тное; ра́дуйтеся, гра́да Му́рома огражде́ніе несокруши́мое. Ра́дуйтеся, о лю́бящихъ и чту́щихъ ва́съ небе́сніи предста́тели; ра́дуйтеся, приснопрося́щіи на́мъ у Го́спода да́ры бла́гости Его́.

Ра́дуйтеся, святíи и пресла́вніи чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ніе.

Конда́къ 9

Вси́ а́нгелы и святы́хъ ли́ки ра́довахуся ра́достію ве́лію, егда́ святы́я ду́ши ва́ша достиго́ша вѣ́чнаго въ оби́телехъ ра́йскихъ селе́нія, и Са́мъ Творе́цъ а́нгеловъ и Святѣ́йшій святы́хъ Ца́рь сла́вы Христо́съ, безсме́ртія вѣнцы́ увѣнча́ ва́съ и дарова́ ва́мъ благода́ть моли́тися Ему́ со дерзнове́ніемъ мно́гимъ о всѣ́хъ и́щущихъ ва́шего заступле́нія, его́же не лиши́те и на́съ, грѣ́шныхъ, Пе́тре и Февро́ніе достохва́льніи, смиренному́дренно воспѣва́ющихъ просла́вльшему ва́съ Бо́гу хвале́бную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíйство человѣ́ческое не довлѣ́етъ къ досто́йному прославле́нію ди́внаго житія́ ва́шего, святíи чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ніе! Кто́ бо исповѣ́сть вся́ моле́нія и поще́нія, болѣ́зни и труды́ ва́ша? Кто́ изочте́тъ вся́ сле́зы и воздыха́нія ва́ша, я́же къ Бо́гу? Оба́че мы́, любо́вію къ ва́мъ подвиза́еми, дерза́емъ воспѣва́ти ва́мъ сія́ ма́лыя и нехи́тростныя похвалы́:

Ра́дуйтеся, благода́ти Свята́го Ду́ха избра́нніи сосу́ди; ра́дуйтеся, ра́дости на́мъ вѣ́чныя благопрія́тніи хода́таи. Ра́дуйтеся, богобоя́зненныхъ супру́говъ въ благоче́стіи утвержде́ніе; ра́дуйтеся, наруши́телей супру́жескаго цѣлому́дрія и согла́сія гро́зное обличе́ніе. Ра́дуйтеся, гнѣ́въ Бо́жій, пра́ведно дви́жимый на на́съ, моли́твами ва́шими утоля́ющіи; ра́дуйтеся, о ми́рѣ всего́ мíра непреста́нно Го́спода умоля́ющіи. Ра́дуйтеся, на враги́ ви́димыя и неви́димыя крѣ́пцыи на́мъ спобо́рницы; ра́дуйтеся, ангелонра́вніи человѣ́цы. Ра́дуйтеся, преподо́бныхъ и пра́ведныхъ сонаслѣ́дницы; ра́дуйтеся, Пресвяты́я Тро́ицы вѣ́рніи уго́дницы. Ра́дуйтеся, блаже́нніи обита́тели го́рняго гра́да Іерусали́ма небе́снаго; ра́дуйтеся, со святы́ми торжеству́ющіи въ ски́ніяхъ ра́йскихъ.

Ра́дуйтеся, святíи и пресла́вніи чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ніе.

Конда́къ 10

Спасе́ніе вѣ́чное унаслѣ́довавше, богоблаже́нніи Пе́тре и Февро́ніе, душа́ми ва́шими въ оби́телехъ го́рнихъ неразлу́чно въ Бо́зѣ пребыва́ете, святы́ми же моща́ми ва́шими въ хра́мѣ Бо́жіемъ нетлѣ́нно вку́пѣ почива́ете, и оби́льныя исцѣле́нія источа́ете, да чудесы́ ва́шими благода́тно озаря́еми, хвале́бно взыва́емъ Верхо́вному Творцу́ чуде́съ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣ́ну заступле́нія - благопрія́тныя моли́твы ва́ша къ Бо́гу обрѣ́тше, святíи чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ніе, благодаре́ніе Отцу́ Небе́сному усе́рдно возсыла́емъ за вся́ благодѣя́нія Его́, ва́ми всѣ́мъ на́мъ оби́льно явля́емыя, ва́мъ же, предста́телямъ на́шимъ, сицево́е прино́симъ пѣ́ніе:

Ра́дуйтеся, всесвѣ́тлаго Ца́рствія Христо́ва наслѣ́дницы; ра́дуйтеся, а́нгельскихъ лико́въ собесѣ́дницы. Ра́дуйтеся, Бо́га во сла́вѣ непристу́пней созерца́ющіи; ра́дуйтеся, Трисія́ннаго Божества́ таи́нницы. Ра́дуйтеся, со святы́ми на небеси́ вѣ́чно ца́рствующіи; ра́дуйтеся, отъ го́рнихъ высо́тъ къ земноро́днымъ ми́лостивно приника́ющіи. Ра́дуйтеся, кри́ни благоуха́нніи небе́снаго прозябе́нія; ра́дуйтеся, кипари́си чудото́чніи рая́ Іису́сова. Ра́дуйтеся, пода́тели незави́стніи безме́зднаго врачева́нія; ра́дуйтеся, соверши́тели достохва́льніи мно́гихъ чуде́съ. Ра́дуйтеся, благодѣя́ній мно́жество на́мъ источа́ющіи; ра́дуйтеся, ми́лостію сострада́нія ва́шего всѣ́хъ объе́млющіи.

Ра́дуйтеся, святíи и пресла́вніи чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ніе.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе моле́бное прино́симъ ва́мъ, уго́дницы Бо́жіи Пе́тре и Февро́ніе, и съ любо́вію припа́даемъ къ ра́цѣ святы́хъ и многоцѣле́бныхъ моще́й ва́шихъ, прославля́я житіе́ ва́ше богоуго́дное и по́двиги мно́ги. Мо́лимся ва́мъ усе́рдно, чудотво́рцы святíи, помози́те на́мъ подража́ти ва́шимъ добродѣ́телемъ, да возмо́жемъ богоуго́дно пѣ́ти Созда́телю на́шему: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣ́та небе́снаго испо́лненъ бѣ́ собо́рный хра́мъ гра́да Му́рома, егда́ благоволе́ніемъ Бо́жіимъ святы́я мо́щи ва́ша, Пе́тре и Февро́ніе, цѣ́лы и благоуха́нны обрѣто́шася въ не́мъ, и изъ нѣ́дръ земны́хъ, я́ко сокро́вище драгоцѣ́нное, изнесе́ны бы́ша, идѣ́же и до ны́нѣ почива́ютъ, исцѣле́нія неоску́дныя источа́юще неду́жнымъ и боля́щимъ. Сего́ ра́ди пѣ́сненно вопіе́мъ къ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, зла́то нетлѣ́нное, въ нѣ́дрехъ земны́хъ обрѣте́нное; ра́дуйтеся, би́сери сія́ющіи и благода́тно просвѣща́ющіи человѣ́ковъ. Ра́дуйтеся, святы́я Правосла́вныя Це́ркве похвало́; ра́дуйтеся, е́ресей и раско́ловъ обличе́ніе. Ра́дуйтеся, свѣ́ти у́мніи, заре́ю Свята́го Ду́ха облиста́ющіи; ра́дуйтеся, мѵ́ра благоуха́нія Христо́ва преиспо́лненніи. Ра́дуйтеся, облече́нніи въ ри́зу благода́тного нетлѣ́нія; ра́дуйтеся, препоя́санніи си́лою мно́гихъ чуде́съ. Ра́дуйтеся, я́ко ра́ка ва́ша честна́я враче́бница яви́ся неду́гомъ человѣ́ческимъ; ра́дуйтеся, я́ко отъ нея́ вся́къ съ вѣ́рою приходя́й да́ры цѣле́бныя пріе́млетъ. Ра́дуйтеся, свѣ́тлостію чуде́съ ва́шихъ мра́къ ду́шъ на́шихъ озаря́ющіи; ра́дуйтеся, нетлѣ́ніемъ святы́хъ моще́й ва́шихъ зарю́ о́бщаго всѣ́хъ воскресе́нія на́мъ показу́ющіи.

Ра́дуйтеся, святíи и пресла́вніи чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ніе.

Конда́къ 12

Благода́ть свы́ше ва́мъ дарова́нную, позна́вше, святíи чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ніе, съ благоговѣ́ніемъ и любо́вію покланя́емся нетлѣ́ннымъ и многоцѣле́бнымъ моще́мъ ва́шимъ и отъ ни́хъ пріе́млемъ въ неду́зѣхъ исцѣле́ніе, въ ско́рбехъ утѣше́ніе, въ бѣда́хъ благода́тную по́мощь. Тѣ́мже и прославля́емъ ва́съ по достоя́нію, небе́сныхъ предста́телей и засту́пниковъ на́шихъ, воспѣва́я пѣ́снь хвалы́ и благодаре́нія ва́ми благотворя́щему на́мъ Влады́цѣ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще мно́гая и пресла́вная ва́ша чудеса́, вели́цыи уго́дницы Бо́жіи Пе́тре и Февро́ніе, ублажа́емъ ва́съ, я́ко цѣли́телей, утѣ́шителей и помо́щниковъ отъ Го́спода на́мъ дарова́нныхъ, и моли́твенно торжеству́емъ святу́ю па́мять ва́шу, отъ любве́ серде́чныя воспѣва́я ва́мъ благода́рственно и хвале́бно:

Ра́дуйтеся, во благоуха́ніи святы́ни нетлѣ́нно почива́ющіи; ра́дуйтеся, съ вѣ́рою приходя́щихъ къ ра́цѣ моще́й ва́шихъ благода́тно освяща́ющіи. Ра́дуйтеся, призыва́ющихъ моли́твенно честна́я имена́ ва́ша ско́ріи услы́шатели; ра́дуйтеся, упова́ніе на ва́съ по Бо́зѣ возлага́ющихъ ди́вніи помо́щницы. Ра́дуйтеся, извѣ́стніи уми́лостивители Царя́ Небе́снаго; ра́дуйтеся, си́льніи защи́тницы на́ши отъ враго́въ неви́димыхъ. Ра́дуйтеся, при́сніи всѣ́мъ на́мъ хода́таи спасе́нія; ра́дуйтеся, неотсту́пніи храни́тели гра́да Му́рома. Ра́дуйтеся, князе́й Россíйскихъ пречу́дная добро́то; ра́дуйтеся, оте́чества ва́шего Бо́гомъ даро́ванніи покрови́тели. Ра́дуйтеся, тѣле́съ на́шихъ благода́тніи цѣле́бницы; ра́дуйтеся, о душа́хъ на́шихъ усе́рдніи ко Го́споду моли́твенницы.

Ра́дуйтеся, святíи и пресла́вніи чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ніе.

Конда́къ 13

О, святíи и пресла́вніи чудотво́рцы, благовѣ́рніи кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ніе! Пріими́те ми́лостивно сіе́ похва́льное пѣ́ніе отъ на́съ недосто́йныхъ во умиле́ніи ва́мъ приноси́мое, и ва́шимъ предста́тельствомъ у Го́спода испроси́те на́мъ утвержде́ніе въ вѣ́рѣ и до́брыхъ дѣ́лехъ, и избавле́ніе отъ всѣ́хъ скорбе́й и болѣ́зней вре́менныхъ и вѣ́чныхъ, да сподо́бимся вку́пѣ съ ва́ми и всѣ́ми святы́ми во Ца́рствіи небе́снѣмъ пѣ́ти Пресвятѣ́й Тро́ицѣ вѣ́чно хвале́бную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва святы́мъ благовѣ́рнымъ кня́зю Петру́ и княги́нѣ Февро́ніи, Му́ромскимъ чудотво́рцемъ

О, вели́цыи уго́дницы Бо́жіи и преди́вніи чудотво́рцы, благовѣ́рніи кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ніе, гра́да Му́рома предста́тели и храни́тели, и о всѣ́хъ на́съ усе́рдніи ко Го́споду моли́твенницы! Къ ва́мъ прибѣга́емъ и ва́мъ мо́лимся съ упова́ніемъ крѣ́пкимъ: принеси́те за на́съ, грѣ́шныхъ, святы́я моли́твы ва́ша ко Го́споду Бо́гу и испроси́те на́мъ у бла́гости Его́ вся́ благопотре́бная душа́мъ и тѣлесе́мъ на́шимъ: вѣ́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицемѣ́рну, благоче́стіе непоколеби́мое, въ до́брыхъ дѣ́лехъ преуспѣ́яніе, мíра умире́ніе, земли́ плодоно́сіе, возду́ха благорастворе́ніе, душа́мъ и тѣлесе́мъ здра́віе и вѣ́чное спасе́ніе. Исхода́тайствуйте у Царя́ Небе́снаго Благочести́вѣйшему, Самодержа́внѣйшему, Вели́кому Госуда́рю на́шему Импера́тору [и́мярекъ] съ долгоде́нствіемъ душе́вное и тѣле́сное здра́віе, на враги́ же побѣ́ду и одолѣ́ніе, Це́ркви святѣ́й и все́й держа́вѣ Россíйской ми́ръ, тишину́ и благоустрое́ніе, и всѣ́мъ на́мъ житіе́ благополу́чное и до́брую христіа́нскую кончи́ну. [Или́: Исхода́тайствуйте у Царя́ Небе́снаго: стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ Госпо́дь да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й, вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ. Испроси́те Це́ркви святѣ́й и все́й держа́вѣ Россíйской ми́ръ, тишину́ и благоустрое́ніе, и всѣ́мъ на́мъ житіе́ благополу́чное и до́брую христіа́нскую кончи́ну]. Огради́те отече́ство ва́ше, гра́дъ Му́ромъ, и вся́ гра́ды Россíйскія отъ вся́каго зла́ и вся́ правовѣ́рныя лю́ди, къ ва́мъ приходя́щія и моще́мъ ва́шимъ покланя́ющіяся, осѣни́те благода́тнымъ дѣ́йствомъ благопрія́тныхъ моли́твъ ва́шихъ, и вся́ проше́нія и́хъ во бла́го испо́лните. Ей, чудотво́рцы святíи! Не пре́зрите моли́твъ на́шихъ, со умиле́ніемъ ва́мъ возноси́мыхъ, но бу́дите о на́съ при́сніи предста́тели ко Го́споду и сподо́бите на́съ по́мощію ва́шею свято́ю спасе́ніе вѣ́чное полу́чити и Ца́рствіе небе́сное унаслѣ́довати, да славосло́вимъ неизрече́нное человѣколю́біе Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, въ Тро́ицѣ покланя́емаго Бо́га, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 8

Яко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль бы́лъ еси́, до́брѣ во благоче́стіи пожи́въ, блаже́нне Пе́тре, та́ко и съ супру́жницею твое́ю, прему́дрою Февро́ніею, въ мíрѣ Бо́гу угоди́вше и преподо́бныхъ житію́ сподо́бистеся. Съ ни́миже моли́теся Го́сподеви сохрани́ти безъ вре́да оте́чество ва́ше, да ва́съ непреста́нно почита́емъ.

Конда́къ, гла́съ 8

Мíра сего́ княже́ніе и сла́ву вре́менну помышля́я, сего́ ра́ди благоче́стно въ мíрѣ пожи́лъ еси́, Пе́тре, ку́пно и съ супру́жницею твое́ю прему́дрою Февро́ніею, ми́лостынею и моли́твами Бо́гу угоди́вше. Тѣ́мже, и по сме́рти неразлу́чно во гро́бѣ лежа́ще, исцѣле́ніе неви́димо подава́ете, и ны́нѣ Христу́ моли́теся сохрани́ти гра́дъ же и лю́ди, и́же ва́съ сла́вящихъ.

Велича́ніе

Ублажа́емъ ва́съ, святíи чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ніе, и чте́мъ святу́ю па́мять ва́шу, вы́ бо мо́лите за ны́ Христа́, Бо́га на́шего.