Акафист святой великомученице Параскеве, нареченной Пятницею

Конда́къ 1

Избра́нной Бо́гомъ отъ ро́да благоро́днаго, Иконíйскаго гра́да, прему́дрой и всехва́льной невѣ́стѣ Христо́вѣ, я́ко избавля́еміи тобо́ю отъ искуше́ній и бѣ́дъ, благода́рственная пѣ́нія и хвале́нія воспису́емъ ти́, моли́твенницы твои́, свята́я и многострада́льная му́ченице Параске́во. Ты́ же, имѣ́я дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́, да со умиле́ніемъ и ра́достію зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, Параске́во, невѣ́сто Христо́ва всехва́льная.

Икосъ 1

Ангеломъ честну́ю и вселюбе́зную чистоту́ твоего́ се́рдца, многострада́льная Параске́во, непоро́чно сохра́нши, а́нгеломъ собесѣ́дница бы́ти сподо́билася еси́. Съ ни́миже воспѣва́я трисвяту́ю пѣ́снь Бо́гу на небеси́, услы́ши и на́съ, вѣ́рою и любо́вію чту́щихъ тя́ и вопію́щихъ ти́ хвале́нія сія́ на земли́:

Ра́дуйся, отрокови́це, Бо́гомъ Отце́мъ предуста́вленная бы́ти сообра́зной въ страда́ніи о́бразу Сы́на Его́; ра́дуйся, и Сы́номъ Бо́жіимъ укрѣпле́нная на по́двиги страда́льческія. Ра́дуйся, и́стинную вѣ́ру въ Животворя́щую и Единосу́щную Тро́ицу свя́то соблю́дшая; ра́дуйся, свято́е цѣлому́дріе и дѣ́вственную непоро́чность до́брѣ сохра́ншая. Ра́дуйся, я́ко ра́достно уневѣ́стилася еси́ безсме́ртному небе́сному Жениху́, Христу́; ра́дуйся, земна́го обру́чника па́че Небе́снаго зна́ти не восхотѣ́вшая. Ра́дуйся, я́ко цвѣ́тъ чистоты́, въ неувяда́емой сла́вѣ цвѣту́щая; ра́дуйся, я́ко кри́нъ, воня́ми твои́хъ добродѣ́телей на́мъ благоуха́ющая. Ра́дуйся, въ небе́сномъ вертогра́дѣ неизрече́нною ра́достію наслажда́ющаяся; ра́дуйся, Краснѣ́йшаго па́че сыно́въ человѣ́ческихъ зрѣ́ніемъ та́мо утѣша́ющаяся. Ра́дуйся, убѣли́вшая ри́зы твоя́ въ кро́ви Агнчей на земли́; ра́дуйся, въ ли́кѣ дѣ́вственницъ предстоя́щая Бо́жіему Агнцу на небеси́.

Ра́дуйся, Параске́во, невѣ́сто Христо́ва всехва́льная.

Конда́къ 2

Ви́дѣвше благолѣ́піе лица́ твоего́, свята́я му́ченице Параске́во, лю́діе удивля́хуся, взира́юще на тя́, не у́ вѣ́дяще красоты́ души́ твоея́. Мы́ же, помина́юще свѣтлѣ́йшія па́че со́лнца добродѣ́тели твоя́, пои́мъ Го́сподеви, дарова́вшему тебѣ́ благода́ть Свою́: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Му́дрости вмѣсти́лище па́че ума́ мірски́хъ мудреце́въ яви́лася еси́, отрокови́це непоро́чная, измла́да уклони́вшися отъ любве́ къ мíру и отве́ргшися всего́, я́же въ мíрѣ, все́ю полното́ю любве́ твоея́ возлюби́ла еси́ небе́снаго Жениха́ Христа́, Царя́ сла́вы, Ему́же, я́ко вѣ́рная раба́, въ житіи́ твое́мъ апо́стольски послужи́ла еси́, жи́вши свя́то среди́ невѣ́рныхъ и безбоя́зненно проповѣ́давши и́мъ Христа́ Бо́га. Таково́му твоему́ ра́зуму дивя́щеся, сія́ похвалы́ тебѣ́ воспису́емъ:

Pа́дуйся, прему́драя ева́нгельская дѣ́во, во свѣ́тѣ вѣ́ры и дѣ́лъ благи́хъ ходи́вшая; ра́дуйся, Христа́ Го́спода, Бо́жію Си́лу и Бо́жію Прему́дрость, па́че всего́ возлюби́вшая. Ра́дуйся, па́че мудреце́въ мíра сего́ мудрѣ́йшая; ра́дуйся, па́че ста́рецъ идолослужи́тельныхъ, разу́мнѣйшая. Ра́дуйся, невѣ́рныхъ свѣ́томъ вѣ́ры просвѣща́ющая; ра́дуйся, ча́дъ Це́ркве Христо́вы въ вѣ́рѣ утвержда́ющая. Ра́дуйся, любо́вію твое́ю ко Христу́ а́нгельская ликостоя́нія возвеселя́ющая; ра́дуйся, де́монская лука́вствія ору́жіемъ Креста́ Госпо́дня отгоня́ющая. Ра́дуйся, въ проповѣ́даніи вѣ́ры богоглаго́ливая уста́ апо́стольская; ра́дуйся, дѣ́въ христіа́нскихъ украше́ніе. Ра́дуйся, вѣ́рная ко Христу́ Бо́гу моли́твеннице о на́шемъ спасе́ніи; ра́дуйся, всѣ́хъ скорбя́щихъ крѣ́пкое заступле́ніе и огражде́ніе.

Ра́дуйся, Параске́во, невѣ́сто Христо́ва всехва́льная.

Конда́къ 3

Си́лою Христо́вою соблюда́ема, всесла́вная му́ченице Параске́во, болѣ́зней тѣле́сныхъ небрегла́ еси́, по́двигомъ до́брымъ подвиза́тися хотя́щи. Му́жескимъ смы́сломъ вооружи́вшися, сла́бость же́нскую отве́ргла еси́, упова́ніемъ же укрѣпи́вшися, ра́достно предста́ла еси́ на суди́ще, идѣ́же я́сно вѣ́ру въ Тро́ицу Боже́ственную проповѣ́дала еси́, Бо́гу вопію́щи: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Слы́шавъ отъ тебе́, му́драя дще́рь, непра́ведный судія́ неслы́ханная словеса́ о твое́мъ рожде́ніи, я́ко благочести́віи роди́тели твои́, Стра́сти Христо́вы почита́юще, знамени́таго дне́ тезоимени́ту тя́ нареко́ша, Параске́вою, въ предзнаменова́ніе, я́ко Христо́выхъ Страсте́й и́маши бы́ти прича́стницею. Не разумѣ́ же сего́ нечести́вый иге́монъ, но вѣща́ше ти́ безсту́дная словеса́, и повелѣ́ би́ти тя́ суро́выми жи́лами, и полуме́ртву тя́ су́щу вве́ргнути въ темни́цу. Ты́ же, до́блественнѣ претерпѣ́вши жесточа́йшія му́ки, въ темни́цѣ, а́ки въ черто́зѣ свѣ́тлѣ лику́ющи, вопія́ла еси́: "никогда́же отлучу́ся Тебе́, Го́споди, но посли́ ми по́мощь Твою́ и спаси́ мя вели́кія ра́ди Твоея́ ми́лости". Тѣ́мже, ублажа́юще тя́, вопіе́мъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, незло́бивая голуби́це, отъ искуше́ній лука́ваго врага́ свободи́вшаяся; ра́дуйся, слове́сная а́гнице, отъ зла́го во́лка, мучи́теля, къ до́брому Па́стырю, Христу́ Бо́гу, прибѣ́гшая. Ра́дуйся, во дво́ръ слове́сныхъ ове́цъ, одесну́ю Его́ стоя́щихъ, вше́дшая; ра́дуйся, на бра́къ Агнчій ра́достно теку́щая. Ра́дуйся, я́ко тебѣ́ угото́вано е́сть бла́гъ вѣ́чныхъ сокро́вище; ра́дуйся, я́ко тебѣ́ обѣтова́но е́сть блаже́нство Ца́рства небе́снаго. Ра́дуйся, прему́драя ева́нгельская дѣ́во, свѣ́тло горя́щій свѣти́льникъ иму́щая; ра́дуйся, дерзнове́ніе ве́ліе ко Христу́ Бо́гу стяжа́вшая. Ра́дуйся, во́лею свое́ю благо́е и́го Христо́во на ся́ подъя́вшая; ра́дуйся, се́рдце свое́ отъ вся́кія ле́сти душевре́дныя чи́сто сохра́ншая. Ра́дуйся, и́стинная Христо́выхъ Страсте́й прича́стнице; ра́дуйся, во страда́ніихъ твои́хъ благода́тную по́мощь отъ Христа́ Го́спода получи́вшая.

Ра́дуйся, Параске́во, невѣ́сто Христо́ва всехва́льная.

Конда́къ 4

Бу́ри тя́жкихъ искуше́ній воздвиго́ша врази́ проти́ву тебе́, многострада́льная Параске́во; ты́ же отъ твои́хъ крове́й трудолю́бно ча́шу страда́ній испила́ еси́, жела́ющи по Христѣ́, Женисѣ́ твое́мъ, во слѣ́дъ потещи́, прехва́льная му́ченице, и я́ко ла́стовица доброгла́сная, пѣ́снь воспѣва́ла еси́ Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Имѣ́яй всегда́ предъ оча́ми свои́ми Го́спода, за исповѣ́даніе вѣ́ры па́лицами неми́лостивно отъ мучи́телей біе́ма, ра́довалася еси́, приснопа́мятная му́ченице Параске́во, вопію́щи: "ничто́же мя́ разлучи́тъ отъ любве́ Твоея́, Христе́", и та́ко подвиза́яся во сла́ву Бо́жію, угоди́ла еси́ Го́споду. Тѣ́мже, помина́юще честна́я твоя́ страда́нія, съ умиле́ніемъ зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, а́гнице вседо́бляя, Пастыренача́льнику Христу́ прине́сшаяся, я́ко же́ртва благоуха́нная; ра́дуйся, безсме́ртному Жениху́ Христу́ непоро́чное муче́ніе твое́, я́ко вѣ́но пречестно́е, предста́вившая. Ра́дуйся, отрокови́це чи́стая, и́стинное исповѣ́даніе вѣ́ры Правосла́вныя предъ невѣ́рными яви́вшая; ра́дуйся, пра́ведная обличи́тельнице, непра́вду нечести́ваго судіи́ я́вѣ откры́вшая. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю посрами́ся лука́вый вра́гъ, ви́дящь себе́ отъ ю́ной дѣ́вы побѣжде́нна; ра́дуйся, я́ко ра́дуются о тебѣ́ и си́лы небе́сныя, ви́дяще тя́ немощну́ю и мла́ду су́щу, побѣжда́ющую лю́тыхъ мучи́телей. Ра́дуйся, голуби́це чи́стая и непоро́чная се́рдцемъ; ра́дуйся, смире́нная а́гнице, благоуспѣ́шно честнѣ́й и блаже́ннѣй Стра́сти Госпо́дней уподо́бльшаяся. Ра́дуйся, я́ко принесла́ся еси́ Зижди́телю твоему́, я́ко кади́ло благово́нное; ра́дуйся, я́ко зри́тъ на тя́ пресвѣ́тлое Со́лнце пра́вды, тридне́вно возсія́вшее отъ гро́ба и укрѣпи́вшее тя́ къ по́двигу страда́льческому. Ра́дуйся, я́ко за пресла́вная твоя́ страда́нія сподо́билася еси́ вни́ти въ черто́гъ Христа́, Царя́ небе́снаго; ра́дуйся, я́ко та́мо вку́пѣ со святы́ми наслажда́ешися неизрече́нною ра́достію.

Ра́дуйся, Параске́во, невѣ́сто Христо́ва всехва́льная.

Конда́къ 5

Боготе́чною звѣздо́ю прешла́ еси́ въ мíрѣ, страстоте́рпице сла́вная Параске́во, я́сно вѣ́ру во Христа́ всѣ́мъ проповѣ́дающи. Страда́нія мно́га и лю́та му́жески претерпѣ́вши, мучи́теля посрами́ла еси́ и ко Христу́ Го́споду, я́ко Свѣ́ту незаходи́мому, ра́достно востекла́ еси́. Ему́же предстоя́щи съ ли́ки пра́ведныхъ, вы́ну вопіе́ши: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дяще си́лы небе́сныя пло́тію стра́ждущую Содѣ́теля ра́ди страстоте́рпицу Параске́ву, Его́ си́лою крѣпя́щуюся, глаго́лаху: "се́, и дѣ́вы на земли́ просла́виша Го́спода!" Человѣ́цы же, тре́петомъ одержи́ми, ужаса́хуся, и удивля́яся, пѣ́сньми прославля́ху, глаго́люще: "о, чудесе́! дѣ́ва врага́ побѣди́ и мо́лится ми́лостивому Влады́цѣ за спасе́ніе мíра". Сего́ ра́ди и мы́, помина́юще испо́лненное вѣ́ры му́жество твое́, пресла́вная му́ченице, ублажа́емъ тя́, глаго́люще:

Ра́дуйся, до́блественная страстоте́рпице, въ защи́ту вѣ́ры Правосла́вныя подвиза́вшаяся; ра́дуйся, навѣ́товъ вра́жіихъ му́драя разори́тельнице. Ра́дуйся, Иконíйскаго гра́да учи́тельнице; ра́дуйся, и́дольской, су́етной ле́сти обличи́тельнице. Ра́дуйся, вѣ́рныхъ смы́слы воня́ми добродѣ́телей твои́хъ благово́нствующая; ра́дуйся, смра́дъ стра́стный благода́тію, свы́ше ти́ да́нною, отгоня́ющая. Ра́дуйся, е́ллинскія кумíры, я́ко пра́хъ, уничижи́вшая; ра́дуйся, твои́ми по́двиги, и́же къ Бо́гу, тмы́ нача́льника низложи́вшая. Ра́дуйся, го́рняя, па́че до́льнихъ, восхожде́нія въ се́рдцѣ твое́мъ положи́ти возлюби́вшая; ра́дуйся, Христу́ Го́споду, Человѣколю́бцу, всю́ себе́ преда́вшая. Ра́дуйся, подо́бно первому́ченицѣ Ѳе́клѣ, мно́гъ наро́дъ сло́вомъ Бо́жіимъ просвѣти́вшая; ра́дуйся, невѣ́рныхъ къ Боже́ственной вѣ́рѣ приве́дшая.

Ра́дуйся, Параске́во, невѣ́сто Христо́ва всехва́льная.

Конда́къ 6

Проповѣ́дницу чуде́съ и сла́вы Бо́жія яви́ла еси́ себе́, до́блественная му́ченице Параске́во, по́слѣ пресла́внаго исцѣле́нія въ темни́цѣ, отъ Христа́ Го́спода тебѣ́ дарова́ннаго. Ему́же возсыла́я благода́рственная моле́нія, ра́достно мы́ вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ла еси́, я́ко свѣтоза́рная звѣзда́, обагри́вшися ка́плями кро́вными, и Боже́ственною благода́тію отгна́ла еси́ безбо́жія тму́, му́ченице Параске́во, просвѣти́вши вѣ́рныя, чту́щія твоя́ до́блественныя по́двиги. Тѣ́мже восхваля́юще тя́, усе́рдно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, богому́драя дѣ́во, Христо́выхъ Страсте́й о́бщнице; ра́дуйся, въ темни́цѣ ти́ су́щей, а́нгельскаго посѣще́нія сподо́бльшаяся. Ра́дуйся, въ отра́ду болѣ́зней твои́хъ, ору́дія Страсте́й Христо́выхъ созерца́вшая; ра́дуйся, честны́й Кре́стъ и терно́вый вѣне́цъ нетлѣ́ннаго Жениха́ твоего́, Христа́, узрѣ́вшая. Ра́дуйся, я́звы Го́спода на тѣ́лѣ твое́мъ носи́вшая; ра́дуйся, отъ всѣ́хъ я́звъ Тѣ́мже Го́сподомъ чрезъ а́нгела исцѣле́нная. Ра́дуйся, я́ко То́йже Госпо́дь дарова́лъ тебѣ́ крѣ́пость и прему́дрость, е́йже не возмого́ша проти́витися вси́ противля́ющіися и́стинѣ; ра́дуйся, отъ крове́й твои́хъ свѣ́тлую себѣ́ ри́зу истка́вшая. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю отъ мно́гихъ ра́нъ грѣ́шніи исцѣля́ются; ра́дуйся, я́ко тобо́ю отъ разли́чныхъ болѣ́зней, съ вѣ́рою тя́ призыва́ющіи, здра́віе пріе́млютъ. Ра́дуйся, у́зъ грѣхо́вныхъ ско́рая рѣши́тельнице; ра́дуйся, о всѣ́хъ христіа́нахъ предъ престо́ломъ Бо́жіимъ вѣ́рная моли́твеннице.

Ра́дуйся, Параске́во, невѣ́сто Христо́ва всехва́льная.

Конда́къ 7

Хотя́щу безу́мному мучи́телю иге́мону жела́ніе свое́ улучи́ти и па́ки покуша́ющуся ласка́тельными словесы́ тебе́, свята́я му́ченице Параске́во, отъ и́стиннаго Бо́га обрати́ти къ поклоне́нію и́доломъ. Ты́ же, я́ко богому́драя дѣ́ва, вразумля́я его́ въ су́етствѣ и́доловъ, рекла́ еси́ ему́: "покажи́ ми, иге́моне, бого́въ, и́хже ты́ мни́ши исцѣли́вшихъ мя́ отъ ра́нъ", и по велѣ́нію мучи́теля прише́дши въ хра́мъ и́дольскій, помоли́лася еси́ Еди́ному Истинному Бо́гу, отъ Его́же свята́го и́мене вси́ и́доли падо́ша и разсы́пашася въ пра́хъ, во увѣре́ніе, я́ко Еди́нъ е́сть Бо́гъ, прославля́емый во Святѣ́й Тро́ицѣ, Ему́же вку́пѣ со святы́ми а́нгелами вы́ну вопіе́ши: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вую показа́ безчеловѣ́чія я́рость звѣрообра́зный мучи́тель, егда́ тебе́, свята́я му́ченице Параске́во, повелѣ́ на дре́вѣ повѣ́сити и свѣща́ми горя́щими опаля́ти твоя́ дѣви́ческая ре́бра. Сіе́ пачеесте́ственное терпѣ́ніе твое́ благоговѣ́йно воспомина́юще, похвала́ми блажи́мъ тя́ сицевы́ми:

Ра́дуйся, многообра́зныя болѣ́зни за Царя́, Христа́ Бо́га, претерпѣ́вшая; ра́дуйся, я́ко предъ лице́мъ человѣ́ческимъ а́ще и му́ку прія́ла еси́, упова́ніе же твое́ безсме́ртія испо́лнено е́сть. Ра́дуйся, я́ко повѣ́шена была́ еси́ на дре́вѣ Христа́ ра́ди, на Крестѣ́ распя́таго, да вѣнце́мъ нетлѣ́нія отъ Него́ увязе́шися; ра́дуйся, я́ко стро́гана была́ еси́ по ре́бромъ, Іису́са ра́ди, копіе́мъ въ ре́бра прободе́ннаго, да Ца́рствіемъ Его́ небе́снымъ наслади́шися. Ра́дуйся, я́ко о́гнь любве́ къ Бо́гу въ сердцѣ́ твое́мъ возжгла́ еси́; ра́дуйся, я́ко за Того́ свѣща́ми о́гненными пали́ма была́ еси́. Ра́дуйся, твердѣ́йшая адама́нта въ терпѣ́ніи твое́мъ показа́вшаяся; ра́дуйся, въ вѣ́рѣ во Христа́ Го́спода крѣпча́е па́че ка́мене, въ му́жествѣ непоколеби́момъ пребы́вшая. Ра́дуйся, я́ко огне́мъ опаля́ема, о́гненною му́дростію пла́мень угаси́ла еси́ есте́ственный; ра́дуйся, я́ко свѣщу́ неугаси́му душе́вную соблю́дши, вошла́ еси́ со Христо́мъ, Женихо́мъ твои́мъ, въ черто́гъ небе́сный. Ра́дуйся, я́ко чуде́сными и́скрами стра́сти умертви́вши, де́монскія полки́ страда́льчески побѣди́ла еси́; ра́дуйся, я́ко страда́ніями твои́ми мно́гъ наро́дъ къ позна́нію и́стиннаго Бо́га привела́ еси́.

Ра́дуйся, Параске́во, невѣ́сто Христо́ва всехва́льная.

Конда́къ 8

Стра́нное и стра́шное святы́я му́ченицы Параске́вы страда́ніе ви́дяще, вѣ́рніи удивля́хуся зѣло́: ка́ко мла́да отрокови́ца су́щи, въ ю́ностнѣмъ тѣлеси́ такова́я му́жественно за Христа́ те́рпитъ му́ки, сле́знаго испо́лнишася умиле́нія? Невѣ́рніи же, тре́петомъ одержи́ми и чуде́сными и́скрами опаля́еми отъ а́нгела, бѣжа́ху. Мы́ же, прославля́юще ди́внаго во святы́хъ Бо́га, вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь Сладча́йшій Іису́съ сла́дость, ве́сь жела́ніе тебѣ́ бы́сть, свята́я му́ченице Параске́во. Сла́дцѣ бо Его́ ра́ди го́рькія терпѣ́ла еси́ му́ки, глаго́лющи къ мучи́телю: "вра́же нечести́вый иге́моне, что́ неи́стовствуеши на христіа́ны? ни ца́рства у тебе́ отъя́хъ, ни гра́да твоего́ разори́хъ, но бу́ими словесы́ увѣща́ти мя́ помышля́еши. Азъ пло́ти моея́ не щажду́ за Христа́ моего́, зане́ Онъ лю́битъ мя́; къ Нему́ пойду́ и Того́ бу́ду невѣ́ста. То́й мене́ спасе́тъ отъ ру́къ вра́гъ мои́хъ и да́руетъ ми́ жи́знь вѣ́чную". Помина́юще сицева́я твоя́ словеса́ и до́блественныя по́двиги твоего́ исповѣ́дничества, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, зло́бы невѣ́рныхъ не устраши́вшаяся; ра́дуйся, тва́ри па́че Созда́вшаго не послужи́вшая. Ра́дуйся, во е́же сопротивля́тися враго́мъ Бо́жіимъ, въ духо́вное всеору́жіе благода́ти Бо́жіей обле́кшаяся; ра́дуйся, и́доломъ нѣмы́мъ и глухи́мъ въ ка́пищѣ и́дольскомъ не поклони́вшаяся. Ра́дуйся, и́менемъ всеси́льнаго Го́спода и твое́ю къ Нему́ моли́твою вся́ и́долы та́мо сокруши́вшая; ра́дуйся, де́моновъ кова́рствія Боже́ственною си́лою упраздни́вшая. Ра́дуйся, томле́нія мучи́телей Кресто́мъ Госпо́днимъ, я́ко держа́внымъ ору́жіемъ, му́жески побѣди́вшая; ра́дуйся, о́гненное опале́ніе и жже́ніе дѣ́вственнаго тѣлесе́ твоего́ въ воню́ мѵ́ра Христу́ Бо́гу прине́сшая. Ра́дуйся, вѣ́ру, наде́жду и любо́вь къ Бо́гу сохра́ншая; ра́дуйся, побѣ́ды вѣне́цъ отъ руки́ Христа́ Жизнода́вца пріе́мшая. Ра́дуйся, рѣко́, испо́лненная благода́ти Бо́жія вода́ми; ра́дуйся, исто́чниче, кипя́щій чуде́съ излія́ній.

Ра́дуйся, Параске́во, невѣ́сто Христо́ва всехва́льная.

Конда́къ 9

Всѣ́ми богокра́сными лѣ́потами добродѣ́телей укра́сивши себе́, прехва́льная му́ченице Параске́во, яви́лася еси́ тверда́ и непоколеби́ма во исповѣ́даніи вѣ́ры Христо́вы. Сего́ ра́ди а́нгельское естество́ ве́ліею возра́довася ра́достію, узрѣ́вше му́жественную крѣ́пость твою́ и тве́рдое твое́ упова́ніе. И мы́, слы́шавше, ка́ко посрами́ся лука́вый вра́гъ, отъ дѣ́вы побѣжда́емь, и ка́ко са́мъ Христо́съ Бо́гъ досто́йно вѣнча́етъ тя́, му́ченицу, ку́пно съ тобо́ю ра́достно вопіе́мъ прославля́ющему тя́ Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíйствующій язы́къ не возмо́жетъ восхвали́ти дѣла́ твоя́ и вели́кія страда́льческія твоя́ по́двиги по достоя́нію, сла́вная му́ченице Параске́во. Кто́ бо повѣ́сть страда́нія твоя́ и добродѣ́тели? На суди́щи бо исповѣ́давши и́стиннаго Бо́га, отъ безчеловѣ́чныхъ мучи́телей претерпѣ́ла еси́ лю́тая, болѣ́зненная страда́нія; и въ си́хъ жесто́кихъ болѣ́знехъ бы́вши па́лицами біе́ма, желѣ́зными ноготьми́ строго́ма и огне́мъ пали́ма, ничто́же и́но вѣща́ла еси́ къ Созда́телю твоему́, то́кмо сіе́: "спаси́ мя́, Го́споди, недосто́йную рабу́, не разлучи́ мене́, Христе́, отъ Твоего́ жела́нія!" Смире́нно помина́юще сицева́я твоя́ страда́нія, умиле́нную пѣ́снь прино́симъ ти́, глаго́люще:

Ра́дуйся, кро́вію страда́нія твоего́ Христу́ Бо́гу уневѣ́стившаяся; ра́дуйся, Страсте́мъ Христо́вымъ подража́вшая. Ра́дуйся, любве́ ра́ди Госпо́дни жесто́кія муче́нія претерпѣ́вшая; ра́дуйся, отъ небе́снаго Царя́ благолѣ́пный вѣне́цъ воспрія́вшая. Ра́дуйся, я́ко всѣ́мъ вѣ́рнымъ воспомина́ніе твое́ пресла́дко; ра́дуйся, я́ко все́й Це́ркви Христо́вой и́мя твое́ прече́стно. Ра́дуйся, досточу́дное а́нгеломъ и человѣ́комъ зрѣ́лище бы́вшая; ра́дуйся, и самѣ́хъ мучи́телей непобѣди́мымъ терпѣ́ніемъ твои́мъ удиви́вшая. Ра́дуйся, я́ко Са́мъ Госпо́дь свы́ше призрѣ́ на твоя́ страда́нія; ра́дуйся, я́ко Са́мъ То́й Подвигополо́жникъ похвали́ твоя́ по́двиги. Ра́дуйся, дѣ́вамъ добро́то и похвале́ніе; ра́дуйся, му́ченикомъ красото́ и вѣ́рнымъ утѣше́ніе.

Ра́дуйся, Параске́во, невѣ́сто Христо́ва всехва́льная.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ ду́шу твою́, о тѣ́лѣ твое́мъ вся́чески небрегла́ еси́, свята́я му́ченице Параске́во. Егда́ бо на тя́ и ме́чное на сме́рть осужде́ніе изы́де отъ беззако́ннаго мучи́теля, ты́ подъ ме́чь о́стрый, а́ки подъ вѣне́цъ кра́сный, ра́достно потекла́ еси́; и во главу́ усѣкнове́на бы́вши, душе́ю твое́ю воспари́ла еси́ въ черто́гъ Жениха́ твоего́ безсме́ртнаго, Христа́ Бо́га, Ему́же вы́ну на небесѣ́хъ ны́нѣ воспѣва́еши: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ была́ еси́ крѣпка́ и непоколеби́ма во исповѣ́даніи вѣ́ры въ Тріеди́наго Бо́га. Сего́ ра́ди многоболѣ́зненная страда́нія отъ мучи́теля претерпѣ́ла еси́ и, до́брѣ сконча́вши тече́ніе твое́, вѣне́цъ отъ Христа́ Бо́га прія́ла еси́, и а́нгельскихъ ликостоя́ній на небеси́ сподо́билася еси́. Тѣ́мже воспомина́юще твоя́ по́двиги, ублажа́емъ тя́, многострада́льная:

Ра́дуйся, тече́ніе му́ченическаго пути́ до́брѣ сконча́вшая; ра́дуйся, вѣ́ру безсме́ртному Жениху́ Христу́ до сме́рти сохра́ншая. Ра́дуйся, въ житіи́ твое́мъ богоуго́дными дѣ́лы Го́сподеви послужи́вшая; ра́дуйся, за любо́вь ко Христу́ Бо́гу всю́ мірску́ю суету́ отве́ргшая. Ра́дуйся, си́лою свы́ше на бра́нь проти́ву си́лъ преиспо́днихъ препоя́санная; ра́дуйся, побѣдоно́сною сла́вою въ вы́шнихъ отъ Христа́ побѣди́теля одѣ́янная. Ра́дуйся, ору́жіемъ благоволе́нія Бо́жія вѣнча́нная на земли́; ра́дуйся, цвѣ́томъ неувяда́емымъ укра́шенная на небеси́. Ра́дуйся, христіа́номъ крѣ́пкое прибѣ́жище; ра́дуйся, вѣ́рнымъ тве́рдое заступле́ніе. Ра́дуйся, безпомо́щныхъ защити́тельнице; ра́дуйся, си́рыхъ покрови́тельнице.

Ра́дуйся, Параске́во, невѣ́сто Христо́ва всехва́льная.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе на́ше вся́кое побѣжда́ется, и мно́гое мно́жество хвале́бныхъ пѣ́сней, воспису́емыхъ ти́, нѣ́сть дово́льно по достоя́нію восхвали́ти тя́, прехва́льная му́ченице Параске́во. Оба́че моли́твами твои́ми получа́юще отъ Христа́ Бо́га неисче́тная благодѣя́нія, благода́рни су́ще, пое́мъ о тебѣ́ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Возсія́вши на́мъ, я́ко свѣти́ло свѣтоза́рное, мра́къ де́монскій отъ человѣ́къ твои́ми мольба́ми отгоня́еши, свята́я му́ченице Параске́во, пріе́мши бо благода́ть цѣли́ти неду́ги, всѣ́мъ вѣ́рнымъ, притека́ющимъ къ тебѣ́ съ моли́твою, подае́ши исцѣле́ніе: кровоточи́віи бо и прокаже́нніи прикоснове́ніемъ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ очища́ются, глусíи слы́шатъ, разсла́бленніи здра́ви быва́ютъ, призыва́ніемъ свята́го твоего́ и́мене. Мы́ же, помина́юще ско́рое заступле́ніе твое́, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, благово́нная сми́рно, Це́рковь Христо́ву благоуха́ющая; ра́дуйся, благонаде́жная моли́твеннице, ѳиміа́мъ моли́твы о на́съ къ Бо́гу принося́щая. Ра́дуйся, мѵрополо́жнице исцѣле́ній неоску́дная; ра́дуйся, сокро́вище Бо́жіихъ даро́въ неиждива́емое. Ра́дуйся, ча́ше, отъ оби́лія до́му Бо́жія че́рплющая ра́дость; ра́дуйся, сосу́де, отъ исполне́нія Христо́ва пріе́млющій всѣ́хъ бла́гъ небе́сныхъ сла́дость. Ра́дуйся, благода́тную ро́су исцѣле́ній всѣ́мъ вѣ́рнымъ источа́ющая; ра́дуйся, ско́рбныя сердца́ неду́жныхъ дарова́ніемъ исцѣле́ній ободря́ющая. Ра́дуйся, я́ко Христо́съ Бо́гъ за до́блественная твоя́ страда́нія, сла́ву и велелѣ́піе на тя́ возложи́лъ е́сть; ра́дуйся, я́ко тебѣ́ Ца́рь ца́рствующихъ и Госпо́дь госпо́дствующихъ блаже́нство Ца́рствія Своего́ дарова́лъ е́сть. Ра́дуйся, Ца́рствія Христо́ва сонаслѣ́днице; ра́дуйся, сла́вы Бо́жія соприча́стнице.

Ра́дуйся, Параске́во, невѣ́сто Христо́ва всехва́льная.

Конда́къ 12

Благода́ть отъ Бо́га дана́ ти́ е́сть подава́ти исцѣле́нія всѣ́мъ тре́бующимъ, я́ко отъ исто́чника пребога́таго, храни́ти же и соблюда́ти отъ разли́чныхъ болѣ́зней, бѣ́дъ и скорбе́й вся́каго человѣ́ка, вѣ́рою, любо́вію и благоговѣ́ніемъ, честна́я твоя́ страда́нія воспомина́ющаго и почита́ющаго. Моли́твеннаго твоего́ о на́съ предста́тельства и благода́тныхъ дарова́ній не лиши́ и на́съ, многострада́льная Христо́ва страстоте́рпице. Да и мы́, здра́ви су́ще тѣ́ломъ и ду́хомъ, въ ны́нѣшней и бу́дущей жи́зни о тебѣ́ пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пое́мъ твоя́ крѣ́пкія по́двиги, почита́емъ страда́нія, хва́лимъ долготерпѣ́ніе, ублажа́емъ святу́ю твою́ кончи́ну, сла́вимъ твое́ въ не́мощнѣмъ тѣ́лѣ непобѣди́мое му́жество, и́мже на земли́ и на небеси́ просла́вилася еси́, свята́я и добропобѣ́дная му́ченице Параске́во. И въ че́сть твои́хъ побѣдоно́сныхъ по́двиговъ и страда́ній похва́льная воспису́емъ ти́ сія́:

Ра́дуйся, отъ а́нгельскихъ чино́въ въ сожи́тельство и́хъ любе́зно прія́тая; ра́дуйся, отъ дѣ́вственныхъ ли́ковъ въ черто́гъ небе́сный ра́достно введе́нная. Ра́дуйся, отъ му́ченическихъ полко́въ подъ вѣне́цъ сла́вы провожда́емая во гла́сѣ ра́дованія; ра́дуйся, отъ небе́сныхъ жи́телей пріе́млющая о Го́сподѣ цѣлова́ніе. Ра́дуйся, я́ко мзда́ твоя́ мно́га е́сть на небесѣ́хъ; ра́дуйся, я́ко ра́дость твоя́ вѣ́чна е́сть во свѣ́тлости святы́хъ. Ра́дуйся, въ небе́сномъ черто́зѣ Боже́ственнаго Жениха́ твоего́ со а́нгелы Его́ веселя́щаяся; ра́дуйся, лицезрѣ́ніемъ всеблага́го Го́спода та́мо вку́пѣ со святы́ми наслажда́ющаяся. Ра́дуйся, душе́вныхъ и тѣле́сныхъ неду́говъ на́шихъ цѣли́тельнице; ра́дуйся, душеспаси́тельныхъ бла́гъ и небе́сныхъ даро́въ пода́тельнице. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю отъ неча́янныя сме́рти сохрани́тися упова́емъ; ра́дуйся, я́ко твои́мъ заступле́ніемъ вѣ́чную жи́знь отъ Христа́ Бо́га улучи́ти благонаде́жно ча́емъ.

Ра́дуйся, Параске́во, невѣ́сто Христо́ва всехва́льная.

Конда́къ 13

О, свята́я, прему́драя и всехва́льная му́ченице, невѣ́сто Христо́ва Параске́во! Отъ благоговѣ́йныхъ серде́цъ приноси́мую ти́, а́ще и недосто́йную, хвале́бную пѣ́снь сію́ пріими́ отъ на́съ, я́ко усе́рдную же́ртву серде́цъ, лю́бящихъ тя́ и че́ствующихъ святу́ю па́мять твою́. Охраня́й на́съ моли́твами твои́ми святы́ми, и вся́ лю́ди, притека́ющія къ честнѣ́й ико́нѣ твое́й и съ любо́вію лобыза́ющія ю́, избавля́й отъ вся́каго зла́го обстоя́нія и ско́рби. Да ти́хое и безмо́лвное житіе́ пожи́вше въ ны́нѣшнемъ вѣ́цѣ, блаже́нство вѣ́чное наслѣ́димъ, и ку́пно съ тобо́ю и всѣ́ми святы́ми вы́ну сподо́бимся воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва святѣ́й му́ченицѣ Параске́вѣ

Свята́я невѣ́сто Христо́ва, многострада́льная му́ченице Параске́во! Вѣ́мы, я́ко отъ ю́ности твоея́ ты́ все́ю душе́ю твое́ю и всѣ́мъ се́рдцемъ твои́мъ возлюби́ла еси́ Царя́ сла́вы, Христа́ Спаси́теля и Ему́ еди́ному уневѣ́стилася еси́, разда́вши имѣ́нія твоя́ неиму́щимъ и бѣ́днымъ. Ты́ си́лою благоче́стія твоего́, твои́мъ цѣлому́дріемъ и пра́ведностію, я́ко луча́ми со́лнечными, просія́ла еси́, жи́вши свя́то среди́ невѣ́рныхъ и безбоя́зненно проповѣ́давши и́мъ Христа́ Бо́га. Ты́ отъ дне́й ю́ности твоея́, науче́нная твои́ми роди́телями, всегда́ благоговѣ́йно че́ствовала дни́ искупи́тельныхъ Страсте́й Го́спода на́шего Іису́са Христа́, Его́же ра́ди и сама́ доброво́льно пострада́ла еси́. Ты́, десни́цею а́нгела Бо́жія отъ неисцѣ́льныхъ ра́нъ ди́вно исцѣле́нная и воспрія́вшая неизрече́нную свѣ́тлость, изуми́ла еси́ невѣ́рныхъ мучи́телей. Ты́, и́менемъ Го́спода на́шего Іису́са Христа́ и си́лою моли́твы твоея́ въ ка́пищѣ язы́ческомъ всѣ́хъ и́доловъ до́лу пове́ргши, въ пра́хъ сокруши́ла еси́ я́. Ты́, опаля́емая свѣща́ми, еди́ною моли́твою твое́ю къ всеси́льному Го́споду угаси́ла еси́ о́гнь есте́ственный, и тѣ́мъ же пла́менемъ, чуде́снѣ возжже́ннымъ чрезъ а́нгела Бо́жія, попали́вши неи́стовыхъ беззако́нниковъ, мно́гъ наро́дъ привела́ еси́ къ позна́нію и́стиннаго Бо́га. Ты́, во сла́ву Го́спода прія́вши ме́чное главы́ твоея́ усѣче́ніе отъ мучи́телей, до́блественно сконча́ла еси́ страда́льческій тво́й по́двигъ, возше́дши душе́ю твое́ю на небеса́, въ черто́гъ вожделѣ́ннаго твоего́ Жениха́ Христа́, Царя́ сла́вы, ра́достно срѣ́тшаго тя́ си́мъ небе́снымъ гла́сомъ: "ра́дуйтеся, пра́ведніи, я́ко му́ченица Параске́ва увѣнча́ся!" Тѣ́мже и мы́ дне́сь [соше́дшеся въ хра́мъ, посвяще́нный и́мени твоему́ свято́му,] привѣ́тствуемъ тя́, многострада́льная, и, взира́юще на святу́ю твою́ ико́ну, съ умиле́ніемъ вопіе́мъ ти́: всечестна́я Параске́во! вѣ́мы, я́ко ве́ліе и́маши дерзнове́ніе ко Го́споду! умоли́ у́бо Его́, Человѣколю́бца, и о на́съ, предстоя́щихъ и моля́щихся ти́, да пода́стъ Онъ и на́мъ, я́коже тебѣ́, терпѣ́ніе и благоду́шіе въ бѣда́хъ и ско́рбныхъ обстоя́ніихъ; да да́руетъ Онъ хода́тайствомъ твои́мъ и заступле́ніемъ, ра́достное, благоде́нственное и ми́рное житіе́, здра́віе же и спасе́ніе, и во все́мъ благо́е поспѣше́ніе Благочести́вѣйшему, Самодержа́внѣйшему, Вели́кому Госуда́рю на́шему Импера́тору [и́мярекъ], Супру́гѣ Его́ Благочести́вѣйшей Госуда́рынѣ Императри́цѣ [и́мярекъ], Наслѣ́днику Его́ Благовѣ́рному Госуда́рю Цесаре́вичу и Вели́кому Кня́зю [и́мярекъ] и всему́ Ца́рствующему До́му. Возлю́бленному же на́шему Оте́честву, да ниспосле́тъ свято́е Свое́ благослове́ніе и ми́ръ, и всѣ́мъ правосла́внымъ христіа́номъ да пода́стъ твои́ми святы́ми моли́твами утвержде́ніе въ вѣ́рѣ, благоче́стіи и свя́тости, преспѣ́яніе же въ христіа́нской любви́ и вся́кой добродѣ́тели; да очи́ститъ на́съ, грѣ́шныхъ, отъ вся́кія скве́рны и поро́ка; да огради́тъ на́съ святы́ми Свои́ми а́нгелами, да засту́питъ, сохрани́тъ и поми́луетъ всѣ́хъ свято́ю Свое́ю благода́тію и содѣ́лаетъ наслѣ́дниками и прича́стниками небе́снаго Своего́ Ца́рствія. И та́ко улучи́вше спасе́ніе твои́ми святы́ми моли́твами, предста́тельствомъ и заступле́ніемъ, всесла́вная невѣ́сто Христо́ва Параске́во, просла́вимъ вси́ пречестно́е и великолѣ́пое и́мя ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ и́стиннаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, всегда́, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Прему́драя и всехва́льная Христо́ва му́ченица Параске́ва, му́жескую крѣ́пость пріе́мши, же́нскую же не́мощь отве́ргши, діа́вола побѣди́ и мучи́теля посрами́, вопію́щи и глаго́лющи: пріиди́те, тѣ́ло мое́ мече́мъ ссѣцы́те и огне́мъ сожги́те, а́зъ бо, ра́дующися, иду́ ко Христу́, Жениху́ моему́. Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 3

Всесвято́е и непоро́чное муче́ніе прине́сши, я́ко вѣ́но пречестно́е, безсме́ртному Жениху́ Христу́, а́нгельское ликостоя́ніе возвесели́ла еси́ и побѣди́ла еси́ де́монскія ко́зни. Сего́ ра́ди тя́ че́стно вѣ́рою чти́мъ, му́ченице Параске́во многострада́льная.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, страстоте́рпице Христо́ва Параске́во, и чте́мъ честно́е страда́ніе твое́, е́же за Христа́ претерпѣ́ла еси́.