Акафист святой великомученице Екатерине Александрийской

Конда́къ 1

Избра́нную и вѣнча́нную дѣ́ву му́ченицу, невѣ́сту Христо́ву Екатери́ну, похва́льными пѣ́сньми воспои́мъ, я́ко пресла́вную мучи́теля побѣди́тельницу и прему́друю филосо́фовъ наста́вницу. Ты́ же, великому́ченице Екатери́но, иму́щи дерзнове́ніе ко Го́споду, приклони́ся ми́лостивнѣ къ благопотре́бнымъ проше́ніямъ зову́щихъ ти́:

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Икосъ 1

Ангеломъ ра́вную чистоту́ иму́щи, свята́я дѣ́во Екатери́но, съ а́нгелы Боже́ственнаго озаре́нія сподо́билася еси́, съ ни́ми же воспѣва́ющи трисвяту́ю пѣ́снь, услы́ши на́съ, пою́щихъ тебѣ́ на земли́ сія́:

Ра́дуйся, честно́е святы́ни жили́ще. Ра́дуйся, чуде́сное зна́меніе сбы́вшагося на тебѣ́ Бо́жія про́мысла. Ра́дуйся, благоволе́нія Отча сосу́де. Ра́дуйся, страда́ній Христо́выхъ исполне́ніе. Ра́дуйся, чи́стое Ду́ха Свята́го обита́лище. Ра́дуйся, свѣ́томъ благочести́выя вѣ́ры просвѣти́вшаяся. Ра́дуйся, свято́ю купѣ́лію отрожде́нная. Ра́дуйся, измы́вшая ри́зы своя́ въ кро́ви Агнчей на земли́. Ра́дуйся, лику́ющая со свяще́нными дѣ́вами на небеси́.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 2

Ви́дящи Екатери́на себе́ видѣ́нія сподо́бльшуюся, тече́ къ свято́му ста́рцу, ико́ну е́й Богома́тере пре́жде того́ вручи́вшему, и повѣ́да ему́, ка́ко отвраща́ше лице́ Свое́, е́й яви́выйся съ Пречи́стою Свое́ю Ма́теріею Христо́съ, ка́ко безу́мну, и ни́щу, и худоро́дну ю́ наре́къ, до́ндеже не оста́витъ и́дольскаго нече́стія. Преподо́бный же, слы́шавъ сія́, наста́ви ю́ въ та́инствахъ вѣ́ры и крести́ ю́. Она́ же во обновле́ніи ду́ха благода́рно поя́ше Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ благíй, благоро́дство и́стинное, бога́тство неги́блющее стяжа́вши въ духо́вномъ отрожде́ніи свята́я Екатери́но, досто́йна яви́ся небе́снаго Жениха́ Христа́, Иже, па́ки яви́вся е́й, возлюби́ ю́ и дарова́ннымъ пе́рстнемъ въ невѣ́сту Себѣ́ обручи́. Она́ же, позна́вши тако́е къ не́й благоволе́ніе Бо́жіе, та́ко уязви́ся любо́вію Его́, я́ко не му́дрствоваше бо́лѣе о земны́хъ веща́хъ, но о Возлю́бленномъ свое́мъ непреста́нно мы́сляше. Таково́й благода́ти сподо́бльшаяся слы́ши отъ на́съ:

Ра́дуйся, злово́ніе мірско́е возненави́дѣвшая. Ра́дуйся, въ воню́ мѵ́ра Христо́ва теку́щая. Ра́дуйся, до́брая люби́тельнице Жениха́ Безсме́ртнаго. Ра́дуйся, сокро́вище благоволе́нія Вы́шняго. Ра́дуйся, денни́це пресвѣ́тлая. Ра́дуйся, луна́ соверше́нная. Ра́дуйся, ма́слина, въ дому́ Бо́жіи насажде́нная. Ра́дуйся, ке́дръ въ Лива́нѣ высокора́сленный.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 3

Си́ла Вы́шняго даде́ тогда́ святѣ́й Екатери́нѣ дерзнове́ніе, е́же нече́ствующаго царя́ Максими́на о принесе́ніи и́доломъ же́ртвъ обличи́ти небоя́зненно, и то́й пребы́сть безгла́сенъ на мно́гъ ча́съ, не могíй проти́витися ея́ глаго́ламъ. Она́ же, благодаря́щи Бо́га, воспѣва́ше: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́щи свята́я Екатери́на свы́ше да́нную себѣ́ прему́дрость, егда́ нечести́вый ца́рь, поста́вивъ предъ собо́ю, вопроша́ше ю́ о ро́дѣ ея́ и са́нѣ, она́ исповѣ́да себе́ бы́ти дще́рь ца́рскую, филосо́фскія и ри́торскія нау́ки до́брѣ изучи́вшую, па́че же Христо́ву невѣ́сту себе́ наименова́, въ я́вное отверже́ніе и́дольскаго служе́нія.

Ра́дуйся, у́бо, Екатери́но пресла́вная. Ра́дуйся, ца́рское свяще́ніе. Ра́дуйся, пчело́, ды́ма и́дольскаго отлетѣ́вшая. Ра́дуйся, голуби́це, зла́ты кри́ла иму́щая. Ра́дуйся, кади́ло Христо́ва благоуха́нія.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 4

Бу́рею я́рости вознеи́стовився ца́рь на святу́ю дѣ́ву, рече́ къ не́й: "не глаго́ли злѣ́ о бозѣ́хъ на́шихъ". Свята́я же Екатери́на отвѣща́: "а́ще восхо́щеши отрясти́ мра́къ пре́лести от душе́вных ти оче́й, уразумѣ́еши бого́въ твои́хъ ху́дость и позна́еши и́стиннаго Бо́га, Его́же и́мя то́лько глаго́лемое, или́ кре́стъ, изобразу́емый на возду́сѣ, прогоня́етъ бо́ги твоя́ и погубля́етъ. И а́ще повели́ши, явлю́ тебѣ́ и́стину, пою́щи Бо́гу: Аллилу́ія".

Икосъ 4

Слы́шавъ нечести́вый ца́рь свобо́дный и му́дрый отвѣ́тъ тво́й о вѣ́рѣ Христо́вой, убоя́вшися, да не бу́детъ побѣжде́нъ отъ тебе́, собра́ отъ предѣ́ловъ держа́вы свое́й мудрецо́въ, число́мъ пятдеся́тъ, на прѣ́ніе. Ты́ же, арха́нгеломъ Михаи́ломъ утвержде́нная, и о побѣ́дѣ увѣ́ренная, возра́довалася еси́ вступи́ти въ прѣ́ніе съ ни́ми. Пріими́ у́бо, дѣ́во, отъ на́съ похвалу́ сію́:

Ра́дуйся, изъяви́тельнице ума́ Христо́ва. Ра́дуйся, херуви́мское стяжа́вшая богопозна́ніе. Ра́дуйся, серафи́мскою воспале́нная къ Бо́гу любо́вію. Ра́дуйся, му́дрыхъ мудрѣ́йшая. Ра́дуйся, духо́вный ме́чь на невѣ́ріе изостри́вшая. Ра́дуйся нече́стія прогони́тельнице. Ра́дуйся вѣ́рныхъ наста́внице.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 5

Боготе́чной звѣздѣ́ была́ еси́ подо́бна, Екатери́но, препрѣ́вши пятдеся́тъ витíй и наста́вивши и́хъ на пу́ть христіа́нскій, веду́щій къ пра́ведному Со́лнцу, отъ Дѣ́вы возсія́вшему, Христу́ Бо́гу, свои́ми му́дрыми глаго́лы, и́же и осужде́ни бы́вше за Христа́ на сожже́ніе и напу́тствовани моли́твою твое́ю, съ ра́достію идо́ша въ о́гнь, пою́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвъ царю́ющій повелѣ́нія своя́ въ тебѣ́ пренебреже́нны и увѣща́нія презрѣ́нны, обрати́ся къ лука́вству, е́же ласка́ніемъ прельсти́ти тя́, обѣща́я полца́рства тебѣ́ да́ти. Ты́ же вѣ́ру сокро́вищамъ земны́мъ предпоче́тши, и Жениха́ Христа́ возлюби́вши па́че земна́го ца́рства, и оде́жду му́ченичества па́че багряни́цы, отве́ргла еси́ его́ суесло́віе. Сего́ ра́ди воспису́емъ ти́ сія́ похва́льная:

Ра́дуйся, дѣ́во, ле́сть обличи́вшая. Ра́дуйся, запина́теля змíя попра́вшая. Ра́дуйся, дще́рь царе́ва. Ра́дуйся, дѣ́во, ря́сны златы́ми одѣ́янная. Ра́дуйся, вся́кое вещество́ превозше́дшая. Ра́дуйся, на го́ру боговидѣ́нія восте́кшая. Ра́дуйся, свѣ́томъ богопозна́нія просвѣще́нная. Ра́дуйся, труба́ Ду́ха, воспѣ́вшая гла́съ и́стиннаго богосло́вія. Ра́дуйся, до́брое вѣ́ры исповѣ́даніе. Ра́дуйся, свѣ́та ева́нгельскаго сія́ніе. Ра́дуйся, зако́новъ вѣ́чныхъ храни́тельнице. Ра́дуйся, на́ша помо́щнице.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникомъ богоно́снымъ, апо́столомъ поревнова́вши, дерзнове́нно предъ лице́мъ мучи́теля проповѣ́дала еси́ Христа́, и́стиннаго Бо́га, Ему́же въ ра́нахъ и въ темни́цѣ пѣ́ла еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́вый въ се́рдцѣ твое́мъ просвѣще́ніе и́стиннаго богоразу́мія, отгна́лъ е́сть мра́къ скорбе́й, и́же не оста́ви тя́ алка́ти, голуби́цею пи́щу ти́ посыла́я, ниже́ стужа́ти о болѣ́зни, посѣти́лъ бо Са́мъ тя́ въ темни́цѣ, ободря́я и мно́ги вѣнцы́ обѣщава́я. Ты́ же, терпѣливоду́шная, си́мъ па́че укрѣпи́лася еси́, и цари́цу Августу, и воево́ду Порфи́рія, съ во́ины прите́кшихъ къ тебѣ́, обрати́ла еси́ къ свѣ́ту вѣ́ры Христо́вой, и научи́ла пѣ́ти тебѣ́ сія́:

Ра́дуйся, мѵрополо́жнице Боже́ственныя любви́. Ра́дуйся, адама́нте крѣ́пкій. Ра́дуйся, вина́ чуде́съ неизрече́нныхъ. Ра́дуйся, врага́ терпѣ́ніемъ уби́вшая. Ра́дуйся, я́звы Го́спода на тѣ́лѣ свое́мъ носи́вшая. Ра́дуйся, цари́цѣ Августѣ съ прише́дшими къ му́ченическому по́двигу путенаста́внице. Ра́дуйся, я́ко во тмѣ́ свѣ́тъ была́ еси́. Ра́дуйся, я́ко Са́мъ Госпо́дь, Свѣ́тъ мíра, тебѣ́, въ темни́цѣ бы́вшей, Себе́ яви́лъ е́сть. Ра́дуйся, у́зъ грѣхо́вныхъ ско́рая рѣши́тельнице. Ра́дуйся, болѣ́знующихъ ско́рая цѣле́бнице. Ра́дуйся, помо́щнице на́шего спасе́нія.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 7

Хотя́щу безбо́жному царю́ привести́ тя́ къ ме́рзкому идолослуже́нію, па́ки сѣ́ти подстила́етъ тебѣ́, прему́драя, е́же улови́ти тя́ ле́стно похвало́ю красоты́ твоея́. Ты́ же красоту́ ве́щь привре́менну и скоропрехо́дну именова́ла еси́, Христа́ же исповѣ́дала еси́ Бо́га жи́ва и и́стинна, и пѣ́ла Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вую показа́ ца́рь я́рость и безчеловѣ́чіе, повелѣ́въ епа́рху коле́сами растерза́ти дѣ́вственное, чи́стое и свято́е тѣ́ло твое́, но чуде́сно руко́ю а́нгела а́біе разрѣше́на еси́ безвре́дна и коле́са на ча́сти сокруше́ны, и́миже мно́ги отъ невѣ́рныхъ убіе́ны, я́ко удиви́ся са́мъ ца́рь и предстоя́щій наро́дъ, и́же и взыва́ше: "вели́къ Бо́гъ христіа́нскій!" Мы́ же, чудя́щеся сему́, взыва́емъ тебѣ́:

Ра́дуйся, му́ченице, а́нгеломъ честна́я и говѣ́йная. Ра́дуйся, сла́ва полко́въ страда́льческихъ. Ра́дуйся, свѣ́тлая враго́въ побѣ́да. Ра́дуйся, стра́хъ невѣ́рныхъ. Ра́дуйся, сосу́де мно́жайшія си́лы Бо́жія. Ра́дуйся, ра́дованіе вѣ́рныхъ.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 8

Стра́нное сла́вы измѣне́ніе и за Христа́ страда́ніе цари́цы и воево́ды съ во́ины ви́дѣвше, устрани́мся любве́ мíра и пло́ти, и впери́мъ себе́ къ разумѣ́нію Бо́га. Се́й бо е́сть красота́, и сла́ва, и вѣне́цъ на́мъ, пою́щимъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь сла́дость, ве́сь жела́ніе тебѣ́, свята́я Екатери́но, бы́сть Іису́съ: сла́дцѣ бо Его́ ра́ди го́рькія му́ки терпѣ́ла еси́ и ски́петръ, предлага́емый тебѣ́, попра́ла еси́, предзря́ бу́дущее воздая́ніе. А отъ на́съ же пріими́ похва́льная сія́:

Ра́дуйся, чи́стая, чи́стѣ Чи́стаго возлюби́вшая. Ра́дуйся, го́рлица, Кра́снаго Жениха́ въ пусты́нѣ до́льнаго мíра вожделѣ́вшая. Ра́дуйся, воню́ ри́зъ Его́ благоуха́вшая. Ра́дуйся, я́ко се́рна на гора́хъ арома́тскихъ иска́вшая Рожде́ннаго пре́жде холмо́въ вѣ́чныхъ. Ра́дуйся, по́двигъ страда́льческій ра́ди любве́ Христо́вы соверши́вшая. Ра́дуйся, ли́къ му́ченическій Бо́гу приве́дшая. Ра́дуйся, я́ко витíи тобо́ю получи́ша Ца́рство небе́сное. Ра́дуйся, я́ко то́еже тобо́ю получи́ти ча́емъ. Ра́дуйся, покро́въ и забра́ло на́ше.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 9

Все́ естество́ а́нгельское возра́довася ра́достію, зря́ тя́, Екатери́но, побѣди́вши міроде́ржца, ше́ствующую къ премíрнымъ я́ко побѣдоно́сную воево́ду, въ послѣ́дованіи полка́ страда́льческаго, и воспѣ́ побѣ́дная, взыва́я: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíя многовѣща́нныя заусти́шася: не возмо́гше бо противовѣща́ти богодухнове́ннымъ словесе́мъ твои́мъ, молча́ніемъ почита́ютъ дарова́нія твоя́. Мы́ же, немощнíи, ка́ко мо́жемъ отве́рсти уста́ на хвалы́ твоя́? Одна́ко дерза́емъ и мо́лимъ, сподо́би, блага́я, безбѣ́дно принести́ тебѣ́ пѣ́снь сію́:

Ра́дуйся, орга́не Ду́ха Свята́го. Ра́дуйся, заре́ неизрече́ннаго осія́нія. Ра́дуйся, догма́товъ Боже́ственныхъ пучи́на. Ра́дуйся, хи́тросте, препрѣ́вшая филосо́фовъ. Ра́дуйся, ча́ше прему́дрости. Ра́дуйся, плете́нія витíй растерза́вшая. Ра́дуйся, плѣни́цы грѣхо́вныя разрѣша́ющая.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ ду́шу твою́, о тѣ́лѣ твое́мъ неради́ла еси́, Екатери́но, и на ме́чное усѣче́ніе, мучи́телю да́вшу на то́ изрече́ніе, ты́ ра́достно потекла́ еси́, пою́щи Свято́му Безсме́ртному: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ тве́рда и непреодоли́ма яви́лася еси́ жена́мъ, тебе́ на мѣ́сто усѣче́нія провожда́ющимъ и съ рыда́ніемъ тя́ жестокосе́рду къ себѣ́ и безразсу́дну бы́ти имену́ющимъ: я́ко не пощади́ла еси́ сла́дкаго живота́ въ цвѣ́тѣ ю́ности, я́ко презрѣ́ла еси́ земно́е предлага́емое ца́рство и блаже́нство. Ты́ же воспрети́ла еси́ неполе́зный пла́чь и́хъ и суесло́віе, теку́щи скорѣ́е соедини́тися чрезъ сме́рть со свои́мъ Возлю́бленнымъ, того́ ра́ди слы́шиши:

Ра́дуйся, ра́достно за Гла́ву Це́ркви Христа́, подъ ме́чь главу́ свою́ приклони́вшая. Ра́дуйся, до конца́ претерпѣ́вшая. Ра́дуйся, тече́ніе сконча́вшая до́брѣ. Ра́дуйся, я́ко ни ско́рбію, ни ра́нами, ни мече́мъ съ пути́ Христо́ва исповѣ́данія не соврати́лася еси́. Ра́дуйся, я́ко пла́мень любви́ въ исто́чникѣ кро́ви неугаси́мь соблю́дшая. Ра́дуйся, му́чениковъ красото́. Ра́дуйся, крѣ́пкое христіа́нъ прибѣ́жище.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе похва́льное дерзну́хомъ принести́ тебѣ́, но оскудѣва́етъ сло́во на́ше и недоумѣва́етъ у́мъ, ка́ко глаго́лати. Но сло́во твое́ прему́дрое, мно́гихъ исхи́тившее отъ невѣ́жества и идолонече́стія, возставля́етъ на́съ. Да́ждь на́мъ сло́во твое́, во е́же пѣ́ти удиви́вшему на тебѣ́ вели́чія Своя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтопріе́мную тя́ свѣщу́, ме́чнымъ усѣче́ніемъ погаше́нную, но на свѣ́щницѣ небе́сномъ предъ престо́ломъ Святы́я Тро́ицы поста́вленную, ви́дѣвше святíи а́нгели, поклони́шася Живу́щему во вѣ́ки и, получи́вше отъ Влады́ки повелѣ́ніе, дѣ́вственное тѣ́ло твое́ на горѣ́ Сина́йстѣй погребо́ша, да не ви́димо бу́детъ, я́коже сама́ хотѣ́ла еси́, враго́мъ Госпо́днимъ. Мы́ же пѣ́снь сію́ возсыла́емъ ти́:

Ра́дуйся, солнцеобра́зная дѣ́во, на небеса́ ду́хомъ возше́дшая. Ра́дуйся, Сіо́на го́рняго дости́гшая. Ра́дуйся, вѣ́нче добро́ты въ руцѣ́ Госпо́дни. Ра́дуйся, ча́ше, отъ оби́лія до́му Бо́жія че́рплющая ра́дость. Ра́дуйся, къ ски́ніи нерукотворе́ннѣй, вѣ́чнѣй прибли́жившаяся. Ра́дуйся, на горѣ́ зако́ннѣй почива́ющая тѣ́ломъ. Ра́дуйся, я́ко та́мо ви́дѣна бы́ша ше́ствія Бо́га Сина́ина, Бо́га Іа́ковля. Ра́дуйся, мѣ́ста боговидѣ́нія Моисе́ева одержа́ніе. Ра́дуйся, ре́вности Иліины́ указа́ніе. Ра́дуйся, купины́ несгора́емой явле́ніе. Ра́дуйся, дѣ́во, Дѣ́вѣ Цари́цѣ, въ ри́зы позлаще́нны одѣ́янной, преиспещре́нной вслѣ́дствующая. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю Сы́й воспѣва́ется посредѣ́ дѣ́въ тимпа́нницъ. Ра́дуйся, я́ко на тебѣ́ велелѣ́пота Его́. Ра́дуйся, престо́ла Вѣ́чнаго предстоя́тельнице. Ра́дуйся, отъ хра́ма вселе́нныя моли́твенники къ тебѣ́ назира́ющая. Ра́дуйся, кади́ло моли́твъ Вы́шнему о на́съ благопрія́тное.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 12

Благода́ть дана́ тебѣ́ отъ Бо́га руково́дствовати къ позна́нію и́стины Его́, въ та́йнѣ сокрове́нной, и дая́ти всѣ́мъ, я́же къ по́льзѣ проше́нія. Тѣ́мже мы́, помраче́нніи, умиле́нно про́симъ тя́, му́драя дѣ́во: просвѣти́ у́мныя на́ши о́чи и положи́ на́мъ къ небеси́ стезю́ прохо́дну, да пое́мъ съ тобо́ю ны́нѣ и во вся́ вѣ́ки Еди́ному Прему́дрому: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще крѣ́пкія твоя́ му́ченическія по́двиги, хва́лимъ тя́, я́ко одушевле́нный сосу́дъ спасе́нія человѣ́ковъ: твои́мъ бо ра́зумомъ Бо́гъ прему́дрость прему́дрыхъ вѣ́ка сего́ погуби́; тобо́ю витíй призва́ въ язы́къ свя́тъ, въ лю́ди обновле́нія, я́ко тѣ́мъ страда́ти за Христа́. Просвѣти́ и на́съ, блага́я дѣ́во, помраче́нныхъ, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, зерца́ло Бо́жія му́дрости. Ра́дуйся, си́лою Вы́шняго одѣ́янная. Ра́дуйся, подви́жнице, еле́емъ ра́дованія умаще́нная. Ра́дуйся, воево́до, по́лкъ Бо́жій къ вѣ́чному вели́честву предпосла́вшая. Ра́дуйся, во свѣ́тлости святы́я вше́дшая; ра́дуйся, во свѣ́тѣ непристу́пнѣмъ Живу́щему, въ ли́кѣ пла́менныхъ слу́гъ предста́вшая. Ра́дуйся, гро́мъ трисвята́го пѣ́нія гла́сомъ свои́мъ умножа́ющая. Ра́дуйся, неизрече́нную сла́дость добро́ты вкуша́ющая. Ра́дуйся, я́ко хвала́ и ра́дованіе надъ главо́ю твое́ю. Ра́дуйся, я́ко вѣ́чная сла́ва тебе́ объе́млетъ. Ра́дуйся, отъ Тріѵпоста́снаго Божества́ вѣнце́мъ небе́снаго Ца́рствія увѣнча́нная. Ра́дуйся, благода́ти и безконе́чной сла́вы на́мъ хода́таице.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 13

О, свята́я великому́ченице Екатери́но! Пріими́ сіе́ похва́льное пѣ́ніе и изба́ви на́съ отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, и отъ вѣ́чнаго муче́нія твои́мъ богопрія́тнымъ хода́тайствомъ сохрани́, да съ тобо́ю при́сно пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва пе́рвая святѣ́й великому́ченицѣ Екатери́нѣ

О, свята́я Екатери́но, дѣ́во и му́ченице, и́стинная Христо́ва невѣ́сто! Мо́лимъ тя́ чрезъ особли́вую благода́ть, е́юже предвари́ тя Жени́хъ тво́й, Сладча́йшій Іису́съ: я́коже посрами́вши пре́лести мучи́теля, му́дростію твое́ю пятдеся́тъ витíй побѣди́ла еси́ и, напои́вши и́хъ небе́снымъ уче́ніемъ, къ свѣ́ту и́стинныя вѣ́ры наста́вила еси́, та́ко испроси́ и на́мъ о́ную Бо́жію му́дрость, да и мы́, расто́ргнувъ всѣ́ ко́зни а́дскаго мучи́теля, и презрѣ́въ мíра и пло́ти собла́зны, досто́йны яви́мся Боже́ственныя сла́вы, и къ разшире́нію святы́я на́шея Правосла́вныя вѣ́ры сосу́ды досто́йны содѣ́лаемся, и съ тобо́ю въ небе́сной ски́ніи Го́спода и Влады́ку на́шего Іису́са Христа́ хва́лимъ и прославля́емъ во вся́ вѣ́ки. Ами́нь.

Моли́тва втора́я святѣ́й великому́ченицѣ Екатери́нѣ

О, свята́я великому́ченице Екатери́но, избра́нный чистоты́ сосу́де, сто́лпе Правосла́вія, наде́жная предста́тельнице на́ша, яви́вшая на́мъ сама́ вину́ умоля́ти тя́, подви́жнице зако́нная, свята́я на святѣ́й горѣ́ свя́то почива́ющая! Мо́лимъ тя́: прини́кши свы́ше, вонми́ гла́су моле́нія на́шего, при́зри на бѣ́дствіе рабо́въ твои́хъ, просвѣти́ омраче́ніе ума́ на́шего, сотвори́ на́съ го́рняя му́дрствовати, а не земна́я. Поспѣши́ на́мъ моли́твами твои́ми побѣжда́ть плотскíя похотѣ́нія, пристра́стія къ мíру и ко́зни злы́хъ духо́въ, на на́съ зло́бно вою́ющихъ: да твои́мъ предста́тельствомъ во дни́ житія́ сего́ свобо́дни бу́демъ отъ вражде́бныхъ и́хъ нападе́ній и по исхо́дѣ отъ возду́шныхъ и́хъ истяза́ній. О, прему́драя дѣ́во! Да́руй на́мъ вся́, я́же къ по́льзѣ проше́нія: мо́жеши бо мно́гая испроси́ти у возлю́бленнаго Жениха́, Христа́ Бо́га на́шего. Мы́ вѣ́мы, я́ко мно́го мо́жетъ моли́тва пра́веднаго, поспѣшеству́емая благоутро́біемъ милосе́рдаго Бо́га, Ему́же сла́ва, че́сть и благодаре́ніе всегда́, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки веко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Добродѣ́тельми, я́ко луча́ми со́лнечными, просвѣти́ла еси́ невѣ́рныя мудрецы́. И, я́коже пресвѣ́тлая луна́ ходя́щимъ въ нощи́, невѣ́рія тму́ отгна́ла еси́ и цари́цу увѣ́рила еси́, вку́пѣ же и мучи́теля обличи́ла еси́, богозва́нная невѣ́сто, блаже́нная Екатери́но, жела́ніемъ востекла́ еси́ въ небе́сный черто́гъ къ прекра́сному Жениху́ Христу́, и отъ Него́ ца́рскимъ вѣнце́мъ вѣнча́лася еси́: Ему́же, со а́нгелы предстоя́щи, за ны́ моли́ся, творя́щія пречестну́ю па́мять твою́.

Конда́къ, гла́съ 2

Ли́къ честны́й боже́ственнѣ, мучениколю́бцы, воздви́гните ны́нѣ, почита́юще всему́друю Екатери́ну, сія́ бо въ три́знищи Христа́ проповѣ́да и змíя попра́, ри́торовъ ра́зумы укроти́вши.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, страстоте́рпице Христо́ва Екатери́но, и чте́мъ честно́е страда́ніе твое́, е́же за Христа́ претерпѣ́ла еси́.