Акафист святой великомученице Екатерине Александрийской

Предназначен для келейного чтения.

Конда́къ 1

Избра́нную отъ ро́да ца́рскаго и вѣнча́нную на небеси́ дѣ́ву му́ченицу, невѣ́сту Христо́ву Екатери́ну, похва́льными пѣ́сньми воспои́мъ, я́ко пресла́вную мучи́теля побѣди́тельницу, и прему́друю филосо́фовъ наста́вницу и мно́гихъ ко Христу́ путеводи́тельницу. Ты́ же, великому́ченице Екатери́но, иму́щи дерзнове́ніе ко Го́споду, приклони́ся ми́лостивнѣ къ благопотре́бнымъ проше́ніямъ зову́щихъ ти́:

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Икосъ 1

Ангельской ра́вную чистоту́ соблю́дши, свята́я дѣ́во Екатери́но, къ лико́мъ а́нгельскимъ востекла́ еси́ и со а́нгелы Боже́ственнаго озаре́нія сподо́билася еси́, съ ни́ми же воспѣва́я Тро́йческую пѣ́снь на небеси́, услы́ши на́съ, пою́щихъ тебѣ́ на земли́ сія́:

Ра́дуйся, отъ младе́нства обрече́нная избра́ніемъ Бо́га Отца́ въ сосу́дъ благода́ти; ра́дуйся, ди́внымъ смотре́ніемъ Бо́жіимъ вели́чіе и сла́ву Христа́, Сы́на Бо́жія, разумѣ́ти наста́вленная. Ра́дуйся, чуде́сное зна́меніе яви́вшагося на тебѣ́ Бо́жія про́мысла; ра́дуйся, я́ко по зва́вшему тя́ Свято́му Ду́ху, и сама́ усе́рдно во святы́ню текла́ еси́. Ра́дуйся, свѣ́томъ благочести́выя вѣ́ры просвѣти́вшаяся; ра́дуйся, свято́ю купе́лію отрожде́нная. Ра́дуйся, честно́е Ду́ха святы́ни жили́ще; ра́дуйся, страда́ній Христо́выхъ исполне́ніе. Ра́дуйся, измы́вшая ри́зы своя́ въ Кро́ви Агнчей на земли́; ра́дуйся, лику́ющая со святы́ми дѣ́вами на небеси́. Ра́дуйся, звѣздо́ пресвѣ́тлая, на не́бѣ церко́внѣмъ сла́вою чуде́съ блиста́ющая; ра́дуйся, и во блаже́ннѣмъ Ца́рствіи Христо́вѣмъ, я́ко голуби́ца, кро́тостію сія́ющая.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 2

Ви́дящи блаже́нная Екатери́на себе́ видѣ́нія сподо́бьшуюся, тече́ ко свято́му ста́рцу, ико́ну Богома́тере пре́жде того́ е́й вручи́вшему, и повѣ́да ему́, ка́ко скрыва́ше лице́ Свое́ отъ нея́ яви́выйся, съ Пречи́стою Свое́ю Ма́терію Христо́съ, ка́ко безу́мну, и ни́щу, и худоро́дну ю́ наре́къ, до́ндеже не оста́витъ и́дольскаго нече́стія. Преподо́бный же, слы́шавъ сія́, наста́ви ю́ въ та́инствахъ вѣ́ры и крести́ ю́, она́ же во обновле́ніи ду́ха благода́рно поя́ше Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ благíй, благоро́дство и́стинное, бога́тство неги́блющее стяжа́вши, въ духо́внѣмъ отрожде́ніи, свята́я Екатери́на досто́йна яви́лася небе́снаго Жениха́ Христа́, Иже па́ки яви́вся е́й, возлюби́ ю́ и дарова́ннымъ пе́рстнемъ въ невѣ́сту Себѣ́ обручи́. Она́ же, позна́вши тако́е благоволе́ніе Бо́жіе, та́ко уязви́ся любо́вію Его́, я́ко не му́дрствовавше бо́лѣе о земны́хъ вещѣ́хъ, но о Возлю́бленнѣмъ свое́мъ помышля́ше непреста́нно. Таковы́я благода́ти сподо́бльшаяся, услы́ши отъ на́съ сія́:

Ра́дуйся, я́ко въ есте́ственнѣй ти́ дарова́ннѣй прему́дрости, па́че есте́ственныхъ даро́въ духо́вныхъ отъ Бо́га взыска́ла еси́; ра́дуйся, я́ко му́дрость мірску́ю, сла́ву и бога́тство обуи́ла еси́. Ра́дуйся, я́ко отъ земны́хъ жениха́ себѣ́ зна́ти не восхотѣ́ла еси́; ра́дуйся, въ видѣ́ніи Сами́мъ Христо́мъ Го́сподомъ въ невѣ́сту Ему́ нетлѣ́нную обруче́нная. Ра́дуйся, я́ко спору́чницу о себѣ́ и хода́таицу къ Сы́ну Бо́жію и Бо́гу, Саму́ю Пречи́стую Богома́терь имѣ́ла еси́; ра́дуйся, я́ко въ зало́гъ обруче́нія Небе́сному Жениху́ твоему́, пречу́дный пе́рстень на десну́ю ти́ ру́ку отъ Христа́ и́стинно прія́ла еси́. Ра́дуйся, я́ко измѣни́вшися чу́днымъ измѣне́ніемъ, отъ мірски́хъ веще́й вся́ по́мыслы отложи́ла еси; ра́дуйся, я́ко бо́дренно въ воню́ мѵ́ра Христо́ва потекла́ еси́. Ра́дуйся, до́брая люби́тельнице Жениха́ Безсме́ртнаго; ра́дуйся, прія́телище благоволе́нія Вы́шняго. Ра́дуйся, ма́слина, въ дому́ Бо́жіемъ насажде́нная; ра́дуйся, ке́дръ, въ Лива́нѣ высокора́сленный.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 3

Си́ла Вы́шняго даде́ тогда́ святѣ́й Екатери́нѣ дерзнове́ніе, е́же нече́ствующаго царя́ Максими́на о принесе́ніи и́доломъ же́ртвъ обличи́ти небоя́зненно, и то́й пребы́сть безгла́сенъ на мно́гъ ча́съ, не могíй проти́витися ея́ глаго́ломъ, она́ же благодаря́щи Бо́га воспѣва́ше: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́щи свята́я Екатери́на свы́ше да́нную себѣ́ прему́дрость, егда́ нечести́вый ца́рь поста́ви ю́ предъ собо́ю, исповѣ́да бы́ти себе́ дще́рь ца́рскую, филосо́фскія и ри́торскія нау́ки до́брѣ изучи́вшую, па́че же невѣ́сту Христо́ву себе́ наименова́ въ я́вное отверже́ніе и́дольскаго служе́нія. Помина́юще у́бо таково́е дерзнове́нное исповѣ́даніе твое́, возглаша́емъ ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, пчело́, ды́ма и́дольскаго отлетѣ́вшая; ра́дуйся, голуби́це, бо́дренно чистоту́ ду́ха и тѣ́ла твоего́ блюсти́ при́сно тща́вшаяся. Ра́дуйся, я́ко въ позна́ніе та́инъ спасе́нія о Христѣ́ Го́сподѣ ве́сь у́мъ тво́й устреми́вши, сокро́вищами духо́вными обогати́лася еси́; ра́дуйся, я́ко о сла́вѣ Небе́снаго Жениха́ твоего́, Христа́, зѣло́ поревнова́вши, лю́ди заблу́ждшія въ мре́жу вѣ́ры Христо́вой улови́ти вся́ко тща́лася еси́. Ра́дуйся, я́ко управля́ема дла́нію крѣ́пкою Христо́вою, и́дольскія бу́ри избѣ́гла еси́; ра́дуйся, я́ко направля́ема Влады́ки Боже́ственными повелѣ́ніи и Того́ любо́вію пали́ма, усе́рдно къ подвиго́мъ потекла́ еси́. Ра́дуйся, я́ко одѣ́явшися Боже́ственною по́мощію, безбо́жному суди́щу му́жественно предста́ла еси́; ра́дуйся, я́ко крѣ́пкимъ дерзнове́ніемъ твои́мъ самаго́ мучи́теля царя́ ужаси́ла еси́. Ра́дуйся, тверды́ня вѣ́ры, воздви́гнутая Христо́мъ на низложе́ніе невѣ́рія; ра́дуйся, денни́це пресвѣ́тлая, де́нь спасе́нія во Христа́ чрезъ тебе́ увѣ́ровавшимъ сопривне́сшая. Ра́дуйся, страстоте́рпице, я́ко свѣти́ло, тмы́ міроде́ржца побѣди́ла еси́; ра́дуйся, свяще́нное забра́ло огра́ды, ове́цъ Христо́выхъ оберега́ющая отъ хище́ній во́лка мы́сленнаго.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 4

Бу́рю я́рости воздви́гнувъ ца́рь на святу́ю дѣ́ву, рече́ къ не́й: "не глаго́ли мнѣ́ злѣ́ о бозѣ́хъ на́шихъ". Свята́я же Екатери́на отвѣща́: "а́ще восхо́щеши оттрясти́ мра́къ пре́лести отъ душе́вныхъ ти́ оче́й, уразумѣ́еши боговъ твои́хъ ху́дость и позна́еши Истиннаго Бо́га, Его́же и́мя то́чію глаго́лемое, или́ Кре́стъ изображе́нный на возду́сѣ, прогоня́етъ бого́въ твои́хъ и погубля́етъ. Аще повели́ши, явлю́ тебѣ́ и́стину, пою́щи Бо́гу: Аллилу́ія".

Икосъ 4

Слы́шавъ нечести́вый ца́рь свобо́дный и му́дрый отвѣ́тъ тво́й о вѣ́рѣ Христо́вѣй, и убоя́вся, да не бу́детъ побѣжде́нъ отъ тебе́, пресвѣ́тлая отрокови́це, собра́ отъ предѣ́ловъ держа́вы своея́ мудрецо́въ, число́мъ пятьдеся́тъ, на пре́ніе. Ты́ же, арха́нгеломъ Михаи́ломъ утвержде́нная и о побѣ́дѣ увѣ́ренная, возра́довалася еси́ и бо́дренно вступи́ла еси́ въ пре́ніе съ ни́ми. Пріими́ у́бо отъ на́съ похвалу́ сію́:

Ра́дуйся, я́ко отъ арха́нгела о побѣдоно́снѣмъ торжествѣ́ твое́мъ надъ сопроти́вными извѣще́на была́ еси́; ра́дуйся, я́ко Боже́ственное зна́ніе съ небесе́ иму́щи, лжеиме́ннаго зна́нія благодерзнове́нно и му́жественно предста́телей посрами́ла еси́. Ра́дуйся, я́ко благода́ть Ду́ха Истины очище́ннымъ се́рдцемъ прія́ла еси́; ра́дуйся, я́ко утверди́вши тебе́ житіе́мъ и по́мысломъ терпѣли́вымъ, врага́ мы́сленнаго льще́нія попра́ла еси́. Ра́дуйся, благодви́жный орга́не Ду́ха; ра́дуйся, изъяви́тельнице ума́ Христо́ва. Ра́дуйся, херуви́мское стяжа́вшая богопозна́ніе; ра́дуйся, любо́вію серафи́мовъ воспламене́нная къ Бо́гу. Ра́дуйся, му́дрыхъ мудрѣ́йшая; ра́дуйся, духо́вный ме́чь на невѣ́ріе изостри́вшая. Ра́дуйся, нече́стія прогони́тельнице; ра́дуйся вѣ́рныхъ наста́внице.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 5

Богосвѣ́тлѣй звѣздѣ́ была́ еси́ подо́бна, Екатери́но, препрѣ́вши пятьдеся́тъ витíй и глаго́лы твои́ми му́дрыми наста́вивши и́хъ на пу́ть христіа́нскій, веду́щій къ Пра́ведному Со́лнцу, отъ Дѣ́вы возсія́вшему, Христу́ Бо́гу, и́же и осужде́ни бы́вше за Христа́ на сожже́ніе и напу́тствовани моли́твою твое́ю, съ ра́достію идо́ша во о́гнь, пою́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвъ ца́рь повелѣ́нія своя́ пренебреже́нна и увѣща́нія презрѣ́нна, обрати́ся къ лука́вству, е́же ласка́ніемъ прельсти́ти тя́, блаже́нная Екатери́но, обѣща́я тебѣ́ да́ти до полца́рствія. Ты́ же вѣ́ру сокро́вищамъ земны́мъ предпоче́тши и Жениха́ Христа́ возлюби́вши па́че земна́го ца́рства, и оде́жду му́ченичества па́че багряни́цы, отве́ргла еси́ того́ суесло́вія. Сего́ ра́ди воспису́емъ ти́ похва́льная сія́:

Ра́дуйся, дѣ́во, ле́сть обличи́вшая; ра́дуйся, запина́теля змíя попра́вшая. Ра́дуйся, я́ко поги́бельное уче́ніе невѣ́рныхъ въ ору́жіе къ и́хъ пораже́нію обрати́ла еси́; ра́дуйся, я́ко сами́хъ бого́въ и́ми чти́мыхъ отъ почествова́нія обнажи́вши, въ позо́ръ извела́ еси́. Ра́дуйся, я́ко пятидесятичи́сленный совѣ́тъ хва́лящихся бы́ти му́дрыми прему́дро разори́ла еси́; ра́дуйся, я́ко бу́йство и́хъ мірскíя му́дрости предъ всѣ́мъ мно́жествомъ откры́ла еси́. Ра́дуйся, трубо́ Ду́ха, воспѣ́вшая гла́съ и́стиннаго богосло́вія; ра́дуйся, до́брое вѣ́ры исповѣ́даніе. Ра́дуйся, свѣ́та ева́нгельскаго сія́ніе; ра́дуйся, зако́новъ вѣ́чныхъ храни́тельнице. Ра́дуйся, на го́ру боговидѣ́нія восте́кшая; ра́дуйся я́ко тобо́ю свѣ́тъ Христо́въ состяза́телей твои́хъ вѣ́рою просвѣти́въ, во спасе́ніе прія́лъ е́сть.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникомъ и богоно́снымъ апо́столомъ поревнова́вши, дерзнове́нно предъ лице́мъ мучи́теля проповѣ́дала еси́ Христа́, Истиннаго Бо́га, Ему́же въ ра́нахъ и темни́цѣ пѣ́ла еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́вый въ се́рдцы твое́мъ просвѣще́ніе и́стиннаго благоразу́мія, отгна́лъ е́сть мра́къ скорбе́й, и не оста́ви тя́ алка́ти, голуби́цею пи́щу ти́ посыла́я, ниже́ стужа́ти о болѣ́зни: посѣти́ бо Са́мъ тя́ въ темни́цѣ, ободря́я и мно́ги вѣнцы́ обѣщава́я. Ты́ же, терпѣливоду́шная, си́мъ па́че укрѣпи́лася еси́ и цари́цу Авгу́сту и воево́ду Порфи́рія съ во́ины, прите́кшихъ къ тебѣ́, обрати́ла еси́ къ свѣ́ту вѣ́ры Христо́вой и научи́ла пѣ́ти тебѣ́ сія́:

Ра́дуйся, мѵрополо́жнице Боже́ственныя любве́; ра́дуйся, я́ко Христа́ подража́ющи, во́лею вошла́ еси́ къ страда́нію. Ра́дуйся, адама́нте крѣ́пкій; ра́дуйся, всечестно́е ору́діе чуде́съ неизрече́нныхъ. Ра́дуйся, врага́ терпѣ́ніемъ уби́вшая; ра́дуйся, я́звы Го́спода на тѣ́лѣ твое́мъ носи́вшая. Ра́дуйся, цари́цѣ Авгу́стѣ съ прише́дшими съ не́ю му́ченическому по́двигу путенаста́внице; ра́дуйся, я́ко во тмѣ́ свѣ́тъ была́ еси́. Ра́дуйся, я́ко Са́мъ Госпо́дь, Свѣ́тъ мíра, тебѣ́ въ темни́цѣ бы́вшей, Себе́ яви́лъ е́сть; ра́дуйся, у́зъ грѣхо́вныхъ ско́рая рѣши́тельнице. Ра́дуйся, болѣ́знующихъ ско́рая цѣле́бнице; ра́дуйся, посо́бнице на́шего спасе́нія.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 7

Хотя́щу безбо́жному царю́ привести́ тя къ богоме́рзкому идолослуже́нію, па́ки сѣ́ти подстила́етъ тебѣ́, прему́драя, е́же улови́ти тя́ ле́стно похвало́ю красоты́ твоея́. Ты́ же красоту́ ве́щь привре́менну и ско́ро прехо́дну именова́ла еси́, Христа́ же исповѣ́дала еси́ Бо́га жи́ва и и́стинна, и пѣ́ла Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вую ца́рь показа́ я́рость и безчеловѣ́чіе, егда́ повелѣ́ епа́рху коле́сами растерза́ти дѣ́вственное, чи́стое свято́е тѣ́ло твое́, но чуде́сною руко́ю а́нгела а́біе разрѣше́на была́ еси́ безвре́дно, коле́са же внеза́пу сокруши́шася, и́миже мно́ги отъ невѣ́рныхъ убіе́ни бы́ша. Еже ви́дя ца́рь у́жасомъ смяте́ся, предстоя́щее же мно́жество наро́да взыва́ше: "вели́къ Госпо́дь христіа́нскій!" Мы́ же, чудя́щеся сему́, взыва́емъ тебѣ́:

Ра́дуйся, я́ко житію́ невеще́ственному навы́кши, тѣле́сную красоту́ му́жественно увяди́ла еси́; ра́дуйся, я́ко на тѣ́лѣ твое́мъ цвѣтоноси́ла еси́ Бо́жію свѣ́тлость. Ра́дуйся, я́ко непоро́чное тѣ́ло твое́, многоразли́чнымъ тя́жкимъ му́камъ, любве́ ра́ди Созда́теля твоего́, вдала́ еси́; ра́дуйся, я́ко въ крѣ́пости то́яжде любве́, стра́хомъ и лю́тостію му́ки не низложи́вшися побѣдоно́сна яви́лася еси́. Ра́дуйся, я́ко преиму́щества ра́ди душе́вныя красоты́, лю́тыя бичева́нія на тѣ́лѣ твое́мъ богому́дреннѣ прія́ти предпочла́ еси́; ра́дуйся, я́ко я́звами за Христа́ въ порфи́ру и́стинно ца́рскую укра́шена бы́ти возжелѣ́ла еси́. Ра́дуйся, я́ко ухищре́нныя глаго́лы и искуше́ніе мучи́теля преодолѣ́ла еси́; ра́дуйся, я́ко наде́жды лю́таго разсла́бити крѣ́пость твоея́ мы́сли пресѣкла́ еси́. Ра́дуйся, му́ченице, а́нгеломъ честно́е и ди́вное зрѣ́лище; ра́дуйся, сла́во полко́въ страда́льческихъ. Ра́дуйся, свѣ́тлая враго́въ побѣ́до; ра́дуйся, стра́хъ невѣ́рныхъ.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 8

Стра́нное сла́вы измѣне́ніе и за Христа́ страда́ніе цари́цы и воево́ды съ во́ины ви́дѣвше, устрани́мся любве́ мíра и пло́ти, и впери́мъ себе́ къ разумѣ́нію Бо́га. Се́й бо е́сть красота́, и сла́ва, и вѣне́цъ на́мъ, пою́щимъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь сла́дость и жела́ніе тебѣ́, свята́я Екатери́но, бы́сть Іису́съ: сла́дцѣ бо Его́ ра́ди го́рькія му́ки терпѣ́ла еси́, и ски́петръ, предлага́емый тебѣ́, попра́ла еси́, предзря́ бу́дущее воздая́ніе. Тѣ́мже пріими́ отъ на́съ похва́льная сія́:

Ра́дуйся, я́ко твои́ми богому́дрыми уче́ніи, цари́ца вѣ́рующи ко благоче́стію притече́; ра́дуйся, я́ко та́яжде, претерпѣ́вши болѣ́зненное отторже́ніе ея́ сосце́въ и ме́чное усѣче́ніе, Ца́рствія небе́снаго непрее́мнаго я́вственно тобо́ю сподо́бися. Ра́дуйся, пресвѣ́тлая луно́, ходя́щихъ въ нощи́ невѣ́рія мглу́ отгна́вшая; ра́дуйся, добродѣ́тельми, я́ко луча́ми со́лнечными, просвѣти́вшая идолослуже́ніемъ омраче́нныхъ полки́. Ра́дуйся, го́рлице, кра́снаго Жениха́ въ пусты́ни до́льнаго мíра воспѣва́вшая; ра́дуйся, Влады́ку го́рнихъ си́лъ сла́дкою пѣ́снію исповѣ́данія твоего́ обвесели́вшая. Ра́дуйся, воне́ю ри́зъ Христо́выхъ благоуха́вшая; ра́дуйся, я́ко се́рна на гора́хъ арома́тскихъ иска́вшая Рожде́ннаго пре́жде холмо́въ вѣ́чныхъ. Ра́дуйся, я́ко мірска́го треволне́нія мо́ре легко́ и бы́стро преплыла́ еси́; ра́дуйся, я́ко къ ти́хому приста́нищу присноблаже́нныя жи́зни приста́ла еси́. Ра́дуйся, я́ко многоразли́чное Христу́ бога́тство спасе́ніемъ твои́хъ бли́жнихъ предпосла́ла еси́; ра́дуйся, я́ко по́двигъ страда́льческій, ра́ди любве́ Христо́вы, подъя́ла еси́.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 9

Все́ естество́ а́нгельское возра́довася ра́достію, зря́ тя́, пресла́вная Екатери́но, побѣди́вшую міроде́ржца те́мнаго, и срѣ́тъ тя́, къ премíрнымъ, я́ко побѣдоно́сную воево́ду, въ послѣ́дованіи полка́ страда́льческаго ше́ствующу, воспѣ́ побѣ́дная, взыва́я Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíй многовѣща́нныхъ уста́ загради́шася: не возмо́гши бо противовѣща́ти богодухнове́ннымъ словесе́мъ твои́мъ, молча́ніемъ почто́ша дарова́нія твоя́. Мы́ же, а́ще и немощнíи, оба́че дерза́емъ отве́рзти уста́ на́ша на хвалы́ твоя́, принося́ тебѣ́ пѣ́снь сію́:

Ра́дуйся, благозву́чный орга́не Ду́ха Свята́го; ра́дуйся, у́мъ Христо́въ стяжа́вшая. Ра́дуйся, заре́ неизрече́ннаго сія́нія; ра́дуйся, догма́товъ Боже́ственныхъ изъясне́ніе. Ра́дуйся, Александрíи гра́да красото́ и утвержде́ніе; ра́дуйся, горы́ Сина́йскія лѣ́пото и похвале́ніе. Ра́дуйся, ре́вности Иліи́ной подража́вшая; ра́дуйся, купину́ несгара́емую души́ и тѣ́ла чистото́ю прояви́вшая. Ра́дуйся, чи́стая, чи́стѣ Чи́стаго возлюби́вшая; ра́дуйся, пресла́вная, плени́цы врага́ те́мнаго разрѣша́ющая. Ра́дуйся, сія́ющая добро́тою дѣ́вства и благоуха́ющая му́ченичества благода́тьми; ра́дуйся, му́чениковъ хвало́ и благоче́стія учи́тельнице.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 10

Хотя́ спасти́ ду́шу твою́, о тѣ́лѣ твое́мъ неради́ла еси́, Екатери́но, и на ме́чное усѣче́ніе, мучи́телю да́вшу на то́ изрече́ніе, ра́достно текла́ еси́, пою́щи безсме́ртному Жениху́ твоему́ Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ тверда́ и непреодоли́ма яви́лася еси́ жена́мъ тебе́, невѣ́сто Христо́ва, провожда́ющимъ и съ рыда́ніемъ тя́ жестокосе́рду къ себѣ́ и безразсу́дну бы́ти имену́ющимъ, я́ко не пощади́ла еси́ сла́дкаго живота́ во цвѣ́тѣ ю́ности, я́ко презрѣ́ла еси́ земно́е предлага́емое ца́рство и блаже́нство. Ты́ же воспрети́ла еси́ неполе́зный пла́чь и́хъ и суесло́віе, теку́щи скорѣ́е соедини́тися чрезъ сме́рть съ твои́мъ Возлю́бленнымъ. Того́ ра́ди слы́шиши взыва́ющихъ ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, ра́достно за Главу́ Це́ркви, Христа́, подъ ме́чь главу́ свою́ прекло́ньшая; ра́дуйся, до конца́ терпѣ́ніемъ тече́ніе по́двига сконча́вшая до́брѣ. Ра́дуйся, ни ско́рбію, ни ра́нами, ни мече́мъ съ пути́ Христо́ва исповѣ́данія не отврати́вшаяся; ра́дуйся, я́ко пла́мень любве́ въ исто́чникахъ кро́ви негаси́мъ соблю́дшая. Ра́дуйся, отрокови́це добродѣ́во, я́ко страстьми́ свяще́ннѣйшими тебе́ саму́ю благолѣ́пно украси́ла еси́; ра́дуйся, я́ко досто́йно къ небе́сному Христо́ву черто́гу взошла́ еси́. Ра́дуйся, всесвѣ́тлая отрокови́це, я́ко возлюби́вши еди́наго Жела́емаго, во слѣ́дъ Того́ крѣпча́йшее тече́ніе соверши́ла еси́; ра́дуйся, я́ко кро́вію твое́ю къ Жениху́ твоему́, Христу́, я́сно вопія́ла: "въ воню́ мѵ́ра Твоего́ у́мнаго истоще́ннаго теку́, Женише́ мо́й!" Ра́дуйся, я́ко преста́вилася еси́ къ черто́гамъ свѣтови́днымъ, невѣ́стными укра́шена у́тварьми, дѣ́вственную иму́щи свѣщу́ въ твое́й десни́цѣ, въ шу́йцѣ же держа́щи усѣче́нную твою́ главу́; ра́дуйся, я́ко прія́та бы́сть Бо́гу твоя́ богому́драя моли́тва: вѣ́рою бо твое́ имену́ющая и́мя спаса́етъ Влады́ка отъ искуше́ній и благоздра́віе подае́тъ, неду́говъ избавля́я душе́вныхъ же и тѣле́сныхъ. Ра́дуйся, му́чениковъ красото́; ра́дуйся, крѣ́пкое христіа́нъ прибѣ́жище.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе похва́льное дерзну́хомъ принести́ тебѣ́, а́ще и оскудѣва́етъ сло́во на́ше, недоумѣва́етъ у́мъ, ка́ко глаго́лати. Но сло́во твое́ прему́дрое, мно́гихъ исхи́тившее отъ невѣ́жества и отъ идолонече́стія, возставля́етъ на́съ, во е́же пѣ́ти удиви́вшему на тебѣ́ вели́чія Своя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтопріе́мную тя́ свѣщу́, ме́чнымъ усѣче́ніемъ погаше́нную, на свѣ́щницѣ же небе́снѣмъ, предъ престо́ломъ Святы́я Тро́ицы возблиста́вшую, ви́дѣвше святíи а́нгели, поклони́шася Живу́щему во вѣ́ки и, получи́вше отъ Влады́ки повелѣ́ніе, дѣ́вственное твое́ тѣ́ло на горѣ́ Сина́йстѣй погребо́ша, да неви́димо бу́детъ, я́коже сама́ хотѣ́ла еси́, враго́мъ Госпо́днимъ. Мы́ же ра́достную пѣ́снь сію́ возсыла́емъ ти́:

Ра́дуйся, солнцеобра́зная дѣ́во, на небеса́ ду́хомъ возше́дшая; ра́дуйся, Сіо́на го́рняго дости́гшая. Ра́дуйся, вѣ́нче добро́ты въ руцѣ́ Госпо́дни; ра́дуйся, ча́ше, отъ оби́лія до́му Бо́жія че́рплющая ра́дость. Ра́дуйся, къ ски́ніи нерукотворе́ннѣй, вѣ́чнѣй, ду́хомъ прибли́жившаяся; ра́дуйся, я́ко нетлѣ́ннымъ ти́ тѣ́ломъ почива́еши на горѣ́ зако́ннѣй, идѣ́же ви́дѣна бы́ша ше́ствія Бо́га Сина́ина. Ра́дуйся, дѣ́во, держа́вствующей Дѣ́вѣ Цари́цѣ, въ ри́зы позлаще́нны одѣ́яннѣй, преиспещре́ннѣй вслѣ́дствующая; ра́дуйся, я́ко тобо́ю досто́йно воспѣва́ется Ма́терь Живота́, посредѣ́ дѣ́въ тимпа́нницъ. Ра́дуйся, я́ко на тебѣ́ сія́етъ велелѣ́пота Христа́ Бо́га; ра́дуйся, престо́ла вѣ́чнаго предстоя́тельнице. Ра́дуйся, отъ хра́ма вселе́нныя моли́твенникъ къ тебѣ́ назира́ющая; ра́дуйся, кади́ло моли́твъ Вы́шнему о на́съ благопрія́тное.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 12

Благода́ть дана́ тебѣ́ отъ Бо́га, е́же руково́дствовати къ позна́нію и́стины Его́, въ та́йнѣ сокрове́нныя, и дая́ти всѣ́мъ, я́же къ по́льзѣ, проше́нія. Тѣ́мже мы́ умиле́нно про́симъ тя́, му́драя дѣ́во, осія́й у́мныя на́ши о́чи и положи́ на́мъ къ небеси́ стезю́ прохо́дну, да пое́мъ съ тобо́ю ны́нѣ и во вся́ вѣ́ки Еди́ному прему́дрости Вино́вному: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твоя́ крѣ́пкія му́ченическія по́двиги, хва́лимъ тя́, я́ко одушевле́нный сосу́дъ спасе́нія человѣ́ковъ: твои́мъ бо ра́зумомъ Бо́гъ, прему́дрость прему́дрыхъ вѣ́ка сего́ погуби́въ, му́дрыя витíи призва́ въ язы́къ свя́тъ, въ лю́ди обновле́нія, я́ко тѣ́мъ страда́ти за Христа́. Тѣ́мже влецы́ и на́съ помраче́нныхъ, блага́я дѣ́во, ко Свѣ́ту Христу́, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, зерца́ло Бо́жія прему́дрости; ра́дуйся, си́лою Вы́шняго одѣ́янная. Ра́дуйся, подви́жнице, еле́емъ ра́дованія умаще́нная; ра́дуйся, воево́до, по́лкъ Бо́жій къ вѣ́чному вели́честву предпосла́вшая. Ра́дуйся, во свѣ́тлости святы́хъ вше́дшая; ра́дуйся, во свѣ́тѣ непристу́пнѣмъ Живу́щему, въ ли́кѣ пла́менныхъ слу́гъ предста́вшая. Ра́дуйся, гро́мъ трисвята́го пѣ́нія гла́сомъ твои́мъ умножа́ющая; ра́дуйся, неизрече́нную сла́дость отъ добро́тъ ра́йскихъ вкуша́ющая. Ра́дуйся, я́ко хвала́ и ра́дованіе надъ главо́ю твое́ю; ра́дуйся, я́ко вѣ́чная сла́ва тебе́ облистава́етъ. Ра́дуйся, отъ Тріѵпоста́снаго Божества́ вѣнце́мъ небе́снаго Ца́рствія увѣнча́нная; ра́дуйся, благода́ти и безконе́чныя сла́вы на́мъ хода́таице.

Ра́дуйся, Екатери́но, невѣ́сто Христо́ва прему́драя.

Конда́къ 13

О, свята́я великому́ченице Екатери́но! Похва́льное пѣ́ніе сіе́ пріе́мши, не преста́й о на́съ моли́тися ко Го́споду, да изба́витъ на́съ отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, и вѣ́чнаго Ца́рствія твои́мъ благопрія́тнымъ хода́тайствомъ сподо́битъ на́съ, да съ тобо́ю пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

О, свята́я Екатери́но, дѣ́во и му́ченице, и́стинная Христо́ва невѣ́сто! Мо́лимъ тя́ чрезъ особли́вую благода́ть, е́юже предвари́ тя́ Жени́хъ тво́й, Сладча́йшій Іису́съ, да я́коже посрами́вши пре́лести мучи́теля му́дростію твое́ю, пятдеся́тъ витíй побѣди́ла еси́ и, напои́вши и́хъ небе́снымъ уче́ніемъ, къ свѣ́ту и́стинныя вѣ́ры наста́вила еси́, та́ко испроси́ и на́мъ о́ную Бо́жію му́дрость, да и мы́, расто́ргнувъ вся́ ко́зни а́дскаго мучи́теля и презрѣ́въ мíра и пло́ти собла́зны, досто́йны яви́мся Боже́ственныя сла́вы и къ разшире́нію святы́я на́шея правосла́вныя вѣ́ры сосу́ды досто́йны содѣ́лаемся, и съ тобо́ю въ небе́снѣй ски́ніи Го́спода и Влады́ку на́шего Іису́са Христа́, со Отце́мъ и Святы́мъ Ду́хомъ, восхва́лимъ и просла́вимъ во вся́ вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Добродѣ́тельми, я́ко луча́ми со́лнечными, просвѣти́ла еси́ невѣ́рныя мудрецы́. И, я́коже пресвѣ́тлая луна́ ходя́щимъ въ нощи́, невѣ́рія тму́ отгна́ла еси́ и цари́цу увѣ́рила еси́, вку́пѣ же и мучи́теля обличи́ла еси́, богозва́нная невѣ́сто, блаже́нная Екатери́но, жела́ніемъ востекла́ еси́ въ небе́сный черто́гъ къ прекра́сному Жениху́ Христу́, и отъ Него́ ца́рскимъ вѣнце́мъ вѣнча́лася еси́: Ему́же, со а́нгелы предстоя́щи, за ны́ моли́ся, творя́щія пречестну́ю па́мять твою́.

Конда́къ, гла́съ 2

Ли́къ честны́й боже́ственнѣ, мучениколю́бцы, воздви́гните ны́нѣ, почита́юще всему́друю Екатери́ну, сія́ бо въ три́знищи Христа́ проповѣ́да и змíя попра́, ри́торовъ ра́зумы укроти́вши.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, страстоте́рпице Христо́ва Екатери́но, и чте́мъ честно́е страда́ніе твое́, е́же за Христа́ претерпѣ́ла еси́.