Акафист святой равноапостольной великой княгине Ольге (в крещении Елена)

Конда́къ 1

Первоизбра́ннѣй отъ всего́ россíйскаго ро́да, сла́внѣй и равноапо́стольнѣй уго́дницѣ Бо́жіей Ольгѣ соста́вимъ похвалу́, я́ко зарѣ́ во тмѣ́ идолопоклоне́нія свѣ́томъ вѣ́ры возсія́вшей и пу́ть ко Христу́ всѣ́мъ россія́номъ показа́вшей. Ты́ же, я́ко иму́щая дерзнове́ніе къ просла́вльшему тя́ Го́споду, огражда́й на́съ отъ вся́кихъ бѣ́дъ моли́твами твои́ми, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Икосъ 1

Ангеловъ и человѣ́ковъ Творе́цъ, времена́ и лѣ́та во Свое́й вла́сти положи́вый и судьбы́ ца́рствъ и наро́довъ по Свое́й во́ли управля́яй, егда́ восхотѣ́ ро́дъ россíйскій святы́мъ креще́ніемъ просвѣти́ти, тогда́, ви́дя благо́е изволе́ніе се́рдца твоего́, призва́ тя́ пе́рвѣе въ позна́ніе Себе́, да бу́деши всѣ́мъ россія́номъ о́бразъ и наста́вница въ христіа́нстѣй вѣ́рѣ. Сего́ ра́ди восхваля́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, россíйскаго небесе́ у́треннее звѣздо́, отъ первозва́ннаго апо́стола на гора́хъ Кíевскихъ предвозвѣще́нная; ра́дуйся, заре́, во мра́кѣ невѣ́дѣнія свѣ́томъ боговѣ́дѣнія свѣ́тло возоблиста́вшая. Ра́дуйся, до́брая лозо́ виногра́да Христо́ва, отъ ди́віяго язы́ческаго ко́рене прозя́бшая; ра́дуйся, пречу́дная лѣ́торасле, изъ нея́ же ве́ліе правовѣ́рія дре́во на земли́ на́шей возрасте́. Ра́дуйся, первоучи́тельнице и просвѣти́тельнице на́ша; ра́дуйся, я́ко тобо́ю позна́хомъ покланя́тися въ Тро́ицѣ Творцу́. Ра́дуйся, я́ко тебе́ ра́ди пресвято́е и́мя Госпо́дне отъ всѣ́хъ россія́нъ прославля́ется; ра́дуйся, я́ко и твое́ пресла́вное и́мя вку́пѣ съ равноапо́стольнымъ Влади́міромъ во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ ца́рства Россíйскаго восхваля́ется. Ра́дуйся, страны́ на́шея Россíйскія духо́вное сокро́вище; ра́дуйся, всея́ Христо́вы Це́ркве пресла́вное украше́ніе. Ра́дуйся, сто́льнаго гра́да Кíева изря́дная добро́то; ра́дуйся, царю́ на́шему на враги́ блага́я помо́щнице.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 2

Ви́дяще тя́, свята́я Ольго, я́ко кри́нъ въ те́рніи прозя́бшій: ты́ бо а́ще и въ нече́стіи язы́честѣмъ рожде́на была́ еси́, оба́че зако́нъ Бо́жій въ се́рдцѣ твое́мъ напи́санъ всегда́ имѣ́ла еси́ и цѣлому́дріе твое́ я́ко зѣ́ницу о́ка блюла́ еси́, благода́рно пое́мъ ди́вному во святы́хъ Свои́хъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумомъ твои́мъ вся́ до́брѣ вѣ́дящи, позна́ла еси́, богому́драя Ольго, я́ко и́доли, рука́ма человѣ́ческима сотворе́нніи, не су́ть бо́зи, тѣ́мъ же, отве́ргши ты́я, потща́лася еси́ позна́ти Бо́га и́стиннаго. Сего́ ра́ди, похваля́юще сицево́е твое́ благоразу́міе, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, до́брая же́но, пе́рвѣе всѣ́хъ россія́нъ заблужде́ніе свое́ позна́вшая; ра́дуйся, тщету́ идолопоклоне́нія разумѣ́вшая. Pа́дуйся, и́стиннаго богопозна́нія и пра́выя вѣ́ры усе́рдно иска́вшая; ра́дуйся, еще́ не вѣ́дущи Истиннаго Бо́га, я́ко же Корни́лій со́тникъ, до́брыми дѣ́лы Тому́ угожда́вшая. Ра́дуйся, пре́жде разумѣ́нія зако́на Бо́жія по зако́ну со́вѣсти пра́ведно жи́вшая; ра́дуйся, пре́жде прія́тія христіа́нскія вѣ́ры дѣла́, христіа́номъ подоба́ющая, твори́вшая. Ра́дуйся, держа́ву твою́ отъ наше́ствія супоста́тъ му́жественно защити́вшая; ра́дуйся, въ подчине́нныхъ ти́ лю́дехъ суды́ пра́ведны твори́вшая. Ра́дуйся, прему́дростію отъ Бо́га одаре́нная; ра́дуйся, ца́рственною сла́вою на земли́ и на небеси́ почте́нная. Pа́дуйся, нетлѣ́ніемъ святы́хъ моще́й твои́хъ отъ Бо́га просла́вленная; ра́дуйся, тѣ́ми мно́гая исцѣле́нія вся́кимъ неду́гамъ подава́ющая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 3

Си́лою благода́ти Бо́жіей дви́жима, потща́лася еси́, богому́драя Ольго, дости́гнути Царьгра́да, идѣ́же зря́щи красоту́ церко́внаго благолѣ́пія и послу́шающи уче́нія слове́съ Боже́ственныхъ, распаля́лася еси́ всѣ́мъ се́рдцемъ твои́мъ въ любо́вь Христо́ву, благода́рственно вопію́щи Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я се́рдце я́ко до́брую зе́млю, удо́бь воспрія́ла еси́, Ольго, сѣ́мя святы́я вѣ́ры, позна́вши Христа́ Бо́га Истиннаго. Тѣ́мже и креще́ніе свято́е прія́ла еси́ отъ руку́ патріа́рха Царьгра́да, и́же и предрече́ ти́, я́ко отны́нѣ блажи́ти тя́ и́мутъ россíйстіи сы́нове. Испо́лнити у́бо хотя́ще прорече́ніе сіе́, взыва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, тму́ идолослуже́нія оста́вльшая; ра́дуйся, свѣ́тъ богопозна́нія взыска́вшая. Ра́дуйся, безконе́чныя па́губы вѣ́рою избѣжа́вшая; ра́дуйся, жи́знь вѣ́чную во Христѣ́ стяжа́вшая. Ра́дуйся, въ купе́ли свята́го креще́нія отъ скве́рны грѣхо́вныя омы́вшаяся; ра́дуйся, благода́тію Свята́го Ду́ха духо́вно роди́вшаяся. Pа́дуйся, разу́мная го́рлице, отъ когте́й душепа́губнаго вра́на излетѣ́вшая; ра́дуйся, подъ крилѣ́ Орла́ Небе́снаго прилетѣ́вшая. Pа́дуйся, мно́жество ду́шъ креще́ніемъ съ собо́ю ко Христу́ приве́дшая; ра́дуйся, сего́ ра́ди сугу́бое воздая́ніе отъ Бо́га получи́вшая. Ра́дуйся, съ вѣ́рою несумнѣ́нною приходя́щихъ свѣ́томъ отъ честны́хъ твои́хъ моще́й осіява́ющая; ра́дуйся, душа́мъ и тѣлесе́мъ тѣ́хъ, я́же на по́льзу, подава́ющая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 4

Ка́ко мо́жемъ не удиви́тися благоразу́мію твоему́, Ольго преблаже́нная, и́бо ты́ предложе́ніе царя́ е́ллиновъ о бра́цѣ съ ни́мъ разу́мно отве́ргла еси́, ре́кши тому́: "не бра́ка ра́ди пріидо́хъ сѣ́мо и не соца́рствованія ра́ди съ тобо́ю, но да уневѣ́щуся креще́ніемъ безсме́ртному Жениху́ Христу́ Бо́гу, Его́ же па́че всего́ возлюби́ душа́ моя́, и Ему́ же отны́нѣ во вѣ́ки не преста́ну воспѣва́ти: Аллилу́ія".

Икосъ 4

Слы́шавши отъ крести́вшаго тя́ патріа́рха напу́тственное сло́во о чистотѣ́, постѣ́, моли́твѣ и о всѣ́хъ добродѣ́телехъ, христіа́номъ подоба́ющихъ, слага́ла еси́ сія́ въ се́рдцы твое́мъ, дѣ́лы вся́ та́ исполня́ти обѣщава́яся. Тѣ́мъ же у́бо по до́лгу воспѣва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, усе́рдная слы́шательнице слове́съ Боже́ственныхъ; ра́дуйся, ре́вностная исполни́тельнице зако́на христіа́нскаго. Ра́дуйся, ни́ву се́рдца твоего́ очи́стившая отъ те́рнія душевре́дныхъ страсте́й; ра́дуйся, ороси́вшая ю́ слеза́ми покая́нія. Ра́дуйся, я́ко сѣ́мя сло́ва Бо́жія въ се́рдцы твое́мъ, я́ко на земли́ до́брѣй, укорени́ся; ра́дуйся, я́ко сѣ́мя сіе́ прозябе́ и стори́чный пло́дъ благи́хъ дѣ́лъ принесе́. Ра́дуйся, вдо́вственную твою́ чистоту́ непоро́чно сохрани́вшая; ра́дуйся, воздержа́ніемъ и моли́твою Бо́гу угоди́вшая. Pа́дуйся, ми́лостынею Творца́ уми́лостивившая; ра́дуйся, ни́щія и убо́гія потре́бами снабди́вшая. Pа́дуйся, сы́ну своему́ кня́зю Святосла́ву, непослу́шливу су́щу ма́тери свое́й, кончи́ну злу́ю предре́кшая; ра́дуйся, просвѣще́ніе земли́ Россíйскія свѣ́томъ Христо́ва уче́нія прови́дѣвшая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 5

Боготка́нною оде́ждою свята́го креще́нія обле́кшися и нетлѣ́нною пи́щею пречи́стаго Тѣ́ла и Кро́ве Христо́вы духо́вно укрѣ́пльшися, Ольго преблаже́нная, не убоя́лася еси́ потещи́ къ невѣ́рнымъ сооте́чественникомъ твои́мъ, пре́дкомъ на́шимъ, проповѣ́дати и́мъ Еди́наго Истиннаго Бо́га, Ему́ же ны́нѣ вся́ Россíя, я́ко еди́нѣми усты́, воспѣва́етъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвши, свята́я Ольго, вся́ лю́ди земли́ Россíйскія во тмѣ́ идолослуже́нія погруже́нныя, усе́рдно потща́лася еси́ просвѣти́ти ты́я свѣ́томъ Христо́вы вѣ́ры и сотвори́ти я́ сы́ны дне́ и наслѣ́дники Ца́рствія небе́снаго. Помина́юще у́бо сицево́е твое́ попече́ніе о ни́хъ, благода́рственно зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, прему́драя власти́тельнице наро́да россíйскаго; ра́дуйся, до́брая наста́внице ввѣ́реннаго ти́ ста́да. Ра́дуйся, пе́рвѣй христіа́нстѣй цари́цѣ Еле́нѣ въ ре́вности боже́ственнѣй подража́вшая; ра́дуйся, и и́мя тоя́ во святѣ́мъ креще́ніи прія́вшая. Pа́дуйся, честны́й кре́стъ Христо́въ и святы́я ико́ны изъ Царьгра́да во гра́дъ Кíевъ прине́сшая; ра́дуйся, іере́и и кли́рики съ собо́ю въ Россíю приве́дшая. Pа́дуйся, му́дрыми твои́ми глаго́лы поуча́вшая лю́ди оста́вити тму́ язы́ческаго нече́стія; ра́дуйся, увѣща́вшая и́хъ воспрія́ти свѣ́тъ христіа́нскаго благоче́стія. Ра́дуйся, мно́гія россія́ны свѣ́томъ вѣ́ры Христо́вы просвѣти́вшая; ра́дуйся, нача́ло просвѣще́нія всея́ земли́ Россíйскія положи́вшая. Ра́дуйся, гра́ды Россíйскія проповѣ́даніемъ Христо́ва уче́нія огласи́вшая; ра́дуйся, пе́рвая отъ земли́ Россíйскія ли́ку святы́хъ причте́нная.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникомъ духоно́снымъ апо́столомъ подража́вши, Ольго богому́драя, обтекла́ еси́ гра́ды и ве́си держа́вы твоея́, приводя́щи, ели́ко мо́щно бѣ́, лю́ди къ вѣ́рѣ Христо́вѣй и науча́ющи и́хъ воспѣва́ти Еди́ному въ Тро́ицѣ сла́вимому Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Утвержда́я въ держа́вѣ твое́й нача́токъ вѣ́ры христіа́нскія, создала́ еси́ хра́мы Бо́жіи во гра́дѣ Кíевѣ и въ странѣ́ рожде́нія твоего́, при рѣцѣ́ Вели́цѣй у гра́да Пско́ва. И та́ко нача́ша россія́не прославля́ти повсю́ду Христа́ Бо́га на́шего, тебѣ́ же, просвѣти́тельницѣ свое́й, похва́льная воспѣва́ти:

Ра́дуйся, я́ко отъ чи́стаго исто́чника святы́я собо́рныя и апо́стольскія Це́ркве чи́стое уче́ніе прія́ла еси́; pа́дуйся, я́ко тѣ́мъ на́съ научи́ла еси́ позна́ти Еди́наго Истиннаго Бо́га. Pа́дуйся, и́дольскихъ тре́бищъ и кумíровъ потреби́тельнице; ра́дуйся, святы́хъ Бо́жіихъ хра́мовъ созида́тельнице. Ра́дуйся, я́ко же и первозва́нный апо́столъ, съ про́повѣдію Ева́нгелія зе́млю Ру́сскую обходи́вшая; ра́дуйся, Вели́кому Новугра́ду и про́чіимъ Россíйскимъ градово́мъ Христо́во въ мíръ прише́ствіе благовѣсти́вшая. Ра́дуйся, на разли́чныхъ мѣ́стѣхъ про́повѣди твоея́ честны́я кресты́ водрузи́вшая; ра́дуйся, я́ко отъ тѣ́хъ мно́гая зна́менія и чудеса́, увѣре́нія ра́ди невѣ́рныхъ, си́лою Бо́жіею содѣва́хуся. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю Всеблагíй Госпо́дь сыново́мъ Россíйскимъ позна́ніе Свое́ яви́лъ е́сть; ра́дуйся, я́ко чрезъ ни́хъ и про́чія мно́гія наро́ды свѣ́томъ вѣ́ры просвѣти́лъ е́сть. Ра́дуйся, я́ко отъ ко́рене твоего́ честна́го Госпо́дь свята́го равноапо́стольнаго кня́зя Влади́міра показа́лъ на́мъ е́сть; ра́дуйся, я́ко о́бразомъ житія́ твоего́ святы́й кня́зь Влади́міръ подви́гся прія́ти христіа́нскую вѣ́ру.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 7

Хотя́ изба́вити сы́на твоего́ Святосла́ва отъ па́губы вѣ́чныя, приле́жно увѣщева́ла еси́ его́ оста́вити почита́ніе и́доловъ и вѣ́ровати въ Бо́га и́стиннаго. Но то́й не вня́тъ ма́тернему наказа́нію твоему́ и не восхотѣ́ нече́стіе свое́ премѣни́ти на благоче́стіе. Тѣ́мже, я́ко невѣ́рный, отчужди́ся жи́зни вѣ́чныя и не сподо́бися съ тобо́ю въ го́рнѣмъ Ца́рствіи воспѣва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вое зна́меніе благоволе́нія Своего́ яви́ тебѣ́ Госпо́дь, егда́, во о́бразъ Пресвяты́я Тро́ицы, три́ пресвѣ́тлыя луча́ съ небесе́ облиста́ на мѣ́стѣ дубра́внѣ, и́хже не то́чію еди́на ты́ зрѣ́ла еси́, но и вси́ су́щіи та́мо лю́діе ви́дѣша, и вку́пѣ съ тобо́ю просла́виша Тріеди́наго Бо́га. Мы́ же, вѣ́дуще сбытіе́ прорече́нія твоего́ о созда́ніи на мѣ́стѣ о́номъ хра́ма и гра́да, ублажа́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, вели́кая Бо́жія уго́днице; ра́дуйся, да́ра проро́чествія отъ Него́ сподо́бльшаяся. Pа́дуйся, Трисія́ннаго небе́снаго свѣ́та зри́тельнице; ра́дуйся, всеблагíя во́ли Бо́жіей о просвѣще́ніи наро́да ру́сскаго пе́рвая исполни́тельнице. Pа́дуйся, гра́да Пско́ва нача́льная основа́тельнице; ра́дуйся, всея́ Россíйскія держа́вы засту́пнице и покрови́тельнице. Pа́дуйся, я́ко изволе́ніемъ Бо́жіимъ держа́ва Россíйская ны́нѣ отъ мо́ря до мо́ря распространи́ся; ра́дуйся, я́ко вся́ гра́ды и ве́си ея́ мно́жествомъ хра́мовъ Бо́жіихъ украси́шася. Ра́дуйся, я́ко въ хра́мѣхъ си́хъ святи́тели и іере́и безкро́вную Же́ртву о лю́дехъ Бо́гу прино́сятъ; ра́дуйся, я́ко со́нмы и́ночествующихъ по всему́ лицу́ земли́ Россíйскія денноно́щно хвалу́ Святѣ́й Тро́ицѣ воспѣва́ютъ. Pа́дуйся, яко обита́теліе гра́да Кíева тя́ превозно́сятъ и ублажа́ютъ; ра́дуйся, я́ко и вси́ правосла́вніи россія́не съ лѣ́тъ дре́внихъ тя́ почита́ютъ и прославля́ютъ.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 8

Стра́нствія земна́го тече́ніе скончава́я, те́плѣ Го́спода моли́ла еси́, Ольго блаже́нная, да, по преставле́ніи твое́мъ, не оста́витъ Онъ земли́ Россíйскія во тмѣ́ невѣ́дѣнія пребыва́ти, но да просвѣти́тъ ю́ свѣ́томъ святы́я вѣ́ры, и вся́ сыны́ Россíйскія да научи́тъ воспѣва́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Вся́ объя́та бы́вши благода́тію Боже́ственною, достохва́льная Ольго, мы́сленными очесы́ зрѣ́ла еси́ просвѣще́ніе всего́ наро́да твоего́ и проро́чески предрекла́ еси́, я́ко мно́зи вели́ціи уго́дницы Бо́жіи, я́ко звѣ́зды свѣ́тлыя, въ земли́ Россíйстѣй возсія́ютъ, е́же уже́ и сбы́стся изволе́ніемъ и благода́тію Всемогу́щаго Бо́га. Сего́ ра́ди по до́лгу воспѣва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, духо́вная на́ша ма́ти, испроси́вшая у Бо́га просвѣще́ніе пра́отцемъ на́шимъ; ра́дуйся, я́ко Всеблагíй Госпо́дь, зря́ добро́ту души́ твоея́, тебе́ ра́ди вся́ лю́ди ру́сскія возлюби́. Ра́дуйся, я́ко тя́ обрѣ́те Христо́съ досто́инъ сосу́дъ, чрезъ него́же нача́ излива́ти благода́ть Свою́ земли́ Россíйстѣй; ра́дуйся, я́ко ты́ предугото́вала еси́ лю́ди твоя́ ко прія́тію вѣ́ры и благода́ти Христо́вы. Pа́дуйся, я́ко прозорли́во предзрѣ́ла еси́ вели́чіе и сла́ву держа́вы твоея́; ра́дуйся, я́ко весели́лася еси́ о предви́дѣнномъ тобо́ю благоче́стіи сыно́въ Россíйскихъ. Ра́дуйся, я́ко, по прорече́нію твоему́, мно́зи святíи отъ ро́да на́шего возсія́ша; ра́дуйся, я́ко и отъ пле́мене твоего́ мно́зи кня́зи Россíйстіи Бо́гу благоугоди́ша и вѣнцы́ сла́вы получи́ша. Pа́дуйся, я́ко и до ны́нѣ въ наро́дѣ ру́сскомъ блюде́тся вѣ́ра и благоче́стіе; ра́дуйся, я́ко не оскудѣ́ша въ не́мъ подви́жницы, благоугожда́ющіи Го́сподеви исполне́ніемъ святы́хъ Его́ за́повѣдей. Ра́дуйся, моли́твами твои́ми въ ско́рбехъ и напа́стехъ на́съ заступа́ющая; ра́дуйся, во обстоя́ніихъ злы́хъ оте́чество на́ше сохраня́ющая и отъ враго́въ избавля́ющая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 9

Вся́кихъ добродѣ́телей испо́лнена бы́вши, Ольго блаже́нная, съ моли́твою во устѣ́хъ предала́ еси́ ду́хъ тво́й въ ру́цѣ Бо́жіи, Иже всели́ тя въ небе́сныя оби́тели и пе́рвую отъ россія́нъ сопричте́ ли́ку святы́хъ уго́дникъ Свои́хъ. Тѣ́мже испроси́ у́бо и на́мъ у Го́спода ми́рную христіа́нскую кончи́ну, да предади́мъ ду́ши на́ша въ ру́цѣ Христа́ Бо́га на́шего, пою́ще Тому́ хвале́бную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíи многовѣща́нніи не мо́гутъ досто́йно восхвали́ти тя́, Ольго богому́драя: ка́ко ты́, ни ки́мъ же отъ человѣ́къ учи́ма и увѣщева́ема, позна́ла еси́ тщету́ идолослуже́нія, пра́выя же вѣ́ры взыска́ла еси́ и, я́коже му́дрый купе́цъ, обрѣла́ еси́ безцѣ́нный би́серъ, Христа́, Его́же лицезрѣ́нія на небеси́ наслажда́яся ны́нѣ, не забу́ди на́съ, пре́лестьми мíра сего́ омрача́емыхъ и о бла́гахъ вѣ́чныхъ забыва́ющихъ, да тобо́ю на пу́ть пра́вый наставля́еми, взыва́емъ ти́ ра́достно:

Ра́дуйся, до́брыми твои́ми дѣ́лы и пра́вымъ ума́ и се́рдца изволе́ніемъ пріугото́вившая себе́ жили́ще Боже́ственной благода́ти; ра́дуйся, я́ко Са́мъ Ду́хъ Святы́й учи́тель тебѣ́ бы́сть къ позна́нію Христа́ Сы́на Бо́жія. Ра́дуйся, ни кíихъ же зна́меній и чуде́съ ви́дѣвшая и во Христа́ вѣ́рововшая; ра́дуйся, таково́ю вѣ́рою твое́ю мно́гихъ гони́телей и мучи́телей, ви́дѣвшихъ зна́менія и чудеса́ и не вѣ́ровавшихъ, посрами́вшая. Ра́дуйся, води́тельству Свята́го Ду́ха себе́ преда́вшая; ра́дуйся, соверше́нную поко́рность во́лѣ Бо́жіей показа́вшая. Ра́дуйся, зва́вшему тя́ гла́су благода́ти послу́шна яви́вшаяся; ра́дуйся, съ единона́десятаго часа́ въ вертогра́дѣ Госпо́днемъ потруди́вшаяся и мзду́ съ пе́рвыми получи́вшая. Ра́дуйся, я́ко умудри́ тя Госпо́дь че́сть ца́рскую, бога́тство и сла́ву сочета́ти со смире́ніемъ христіа́нскимъ; ра́дуйся, я́ко си́мъ о́бразомъ я́вѣ показа́вшая на́мъ, я́ко бла́га земны́я не су́ть препя́тіе души́ боголюби́вѣй къ достиже́нію бла́гъ небе́сныхъ. Ра́дуйся, добро́тою цѣлому́дрія и свѣ́тлостію разумѣ́нія просла́вившаяся; ра́дуйся, крѣ́постію вѣ́ры и чистото́ю житія́ твоего́ проро́чества да́ръ отъ Бо́га воспрія́вшая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 10

Пу́ть спасе́нія сыново́мъ Россíйскимъ устроя́я и предсме́ртное проше́ніе твое́ исполня́я, Всеблагíй Госпо́дь возрасти́ во вну́цѣ твое́мъ Влади́мірѣ всѣ́янное тобо́ю сѣ́мя вѣ́ры и чрезъ него́ всю́ зе́млю Россíйскую просвѣти́ святы́мъ креще́ніемъ. Тѣ́мже у́бо прославля́емъ тя́, Ольго блаже́нная, я́ко вино́вницу просвѣще́нія на́шего свѣ́томъ святы́я вѣ́ры, и уми́льно пое́мъ Христу́ Спаси́телю на́шему: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Прія́въ свято́е креще́ніе, вну́къ тво́й Влади́міръ, потща́ся изъя́ти изъ земли́ нетлѣ́нныя, испо́лненныя чу́днаго благоуха́нія, мо́щи твоя́, и со святи́телемъ Лео́нтіемъ и всѣ́мъ мно́жествомъ наро́да поста́ви я́ въ це́ркви Пречи́стыя Богома́тери, и отто́лѣ нача́ша источа́тися отъ ни́хъ цѣльбы́ вся́кимъ неду́гомъ, притека́ющимъ съ вѣ́рою. Сего́ ра́ди восхваля́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко благода́ть Свята́го Ду́ха, въ тя́ все́льшаяся, подаде́ нетлѣ́ніе моще́мъ твои́мъ; ра́дуйся, я́ко сотвори́ ты́я цѣльбопода́тельный исто́чникъ вся́кимъ неду́гомъ. Ра́дуйся, святы́я мо́щи твоя́ оста́вльшая въ подтвержде́ніе правоты́ прія́тыя тобо́ю во Христа́ вѣ́ры; ра́дуйся, я́ко бы́вшими отъ ни́хъ чудесы́ мно́зи невѣ́рніи ко Христу́ обрати́шася. Ра́дуйся, чу́дное сія́ніе отъ моще́й твои́хъ испуска́вшая; ра́дуйся, съ маловѣ́ріемъ къ ни́мъ приходя́щихъ ви́дѣти я́ не попуска́вшая. Ра́дуйся, явле́ніемъ моще́й твои́хъ младе́нствовавшую Це́рковь Россíйскую возвесели́вшая; ра́дуйся, прославле́ніемъ и́хъ вну́ка твоего́ Влади́міра зѣло́ обра́довавшая. Ра́дуйся, я́ко и до ны́нѣ благочести́віи лю́діе земли́ Россíйскія сла́вною па́мятію твое́ю услажда́ются; ра́дуйся, я́ко твои́мъ къ Бо́гу хода́тайствомъ вѣ́рніи россія́не мно́гихъ бла́гъ отъ Го́спода сподобля́ются. Ра́дуйся, моли́твами твои́ми о просвѣще́ніи земли́ Россíйскія Бо́га умоли́вшая; ра́дуйся, вско́рѣ мно́гимъ вели́кимъ святы́мъ яви́тися на земли́ Россíйстѣй прорекова́вшая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе умиле́нное прино́симъ ти́, уго́днице Бо́жія, и смире́нно тя́ мо́лимъ: моли́ о на́съ Еди́наго Человѣколю́бца Бо́га, да не отврати́тъ лица́ Своего́ отъ на́съ, недосто́йныхъ, при́сно согрѣша́ющихъ и преогорчева́ющихъ бла́гость Его́, но да нака́жетъ на́съ здѣ́, я́ко Оте́цъ чадолюби́вый, о́наможе, въ бу́дущемъ вѣ́цѣ, да спасе́тъ и поми́луетъ, я́ко Судія́ и Мздовоздая́тель пра́ведный, да та́ко изба́вльшеся вѣ́чнаго муче́нія, сподо́бимся съ тобо́ю въ ра́йскихъ оби́телѣхъ воспѣва́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Трисія́ннымъ свѣ́томъ осіява́ема, со всѣ́ми святы́ми предстои́ши ны́нѣ на небеси́ престо́лу Царя́ ца́рствующихъ, Ольго всеблаже́нная, и отту́ду, я́ко свѣтоза́рное свѣти́ло, просвѣща́еши всю́ страну́ Россíйскую, разгоня́я мра́къ заблужде́ній и показу́я пу́ть къ и́стинному просвѣще́нію и небе́сному блаже́нству. Сего́ ра́ди, прославля́юще тя́, глаго́лемъ:

Ра́дуйся, луно́, просвѣще́нная отъ незаходи́маго Со́лнца пра́вды; ра́дуйся, путеводи́тельнице, пра́вую стезю́ къ вѣ́чному спасе́нію на́мъ показу́ющая. Pа́дуйся, мо́щная споспѣ́шнице и укрѣпи́тельнице проповѣ́дниковъ правосла́вныя вѣ́ры; ра́дуйся, при́сная покрови́тельнице благи́хъ наста́вниковъ ю́ношества и всѣ́хъ благотрудя́щихся на по́льзу о́бщую. Pа́дуйся, законода́телей ца́рства Россíйскаго наста́внице и просвѣти́тельнице; pа́дуйся, народоправи́телей и нача́льниковъ ца́рства сего́ му́драя и до́брая свѣтопода́тельнице. Pа́дуйся, крамо́лъ и раздо́ровъ потреби́тельнице; ра́дуйся, всѣ́хъ оби́димыхъ и непра́ведно гони́мыхъ засту́пнице. Pа́дуйся, скорбя́щихъ ско́рая утѣ́шительнице; ра́дуйся, боля́щихъ ми́лостивая исцѣли́тельнице. Pа́дуйся, Царю́ на́шему и всему́ ро́ду Ца́рскому по́мощь моли́твами твои́ми отъ Бо́га подава́ющая; ра́дуйся, всея́ страны́ Россíйскія предста́тельнице и засту́пнице.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 12

Благода́ть Пресвята́го Ду́ха испроси́ на́мъ, наста́внице на́ша, отъ всеще́драго Бо́га и Спа́са на́шего, вразумля́ющую и укрѣпля́ющую на́съ въ дѣ́лѣ спасе́нія, да не безпло́дно бу́детъ въ на́съ всѣ́янное тобо́ю сѣ́мя святы́я вѣ́ры, но да прозя́бнетъ и пло́дъ сотвори́тъ, и́мже бы возмощи́ на́мъ пита́ти ду́ши на́ша въ бу́дущей вѣ́чнѣй жи́зни, идѣ́же вси́ святíи воспѣва́ютъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твоя́ мно́гая и пресла́вная благодѣя́нія, явле́нная ца́рству Россíйскому въ просвѣще́ніи того́ свѣ́томъ вѣ́ры Христо́вой, благода́рственная прино́симъ ти́, съ любо́вію зову́ще сицева́я:

Ра́дуйся, богоизбра́нная и богопросла́вленная самоде́ржице земли́ Ру́сскія; ра́дуйся, несокруши́мое огражде́ніе ея́, покро́въ и защище́ніе. Pа́дуйся, дѣ́вамъ россíйскимъ о́бразъ цѣлому́дреннаго житія́; ра́дуйся, ма́теремъ наста́внице зако́ннаго сожи́тія и до́браго ча́дъ воспита́нія. Pа́дуйся, вдови́цамъ пра́вило богоуго́днаго житія́; ра́дуйся, всѣ́мъ россія́номъ учи́тельнице и о́бразъ всѣ́хъ добродѣ́телей. Pа́дуйся, соуча́стнице на небеси́ жре́бія проповѣ́дниковъ вѣ́ры Христо́вы; pа́дуйся, соприча́стница вѣ́чнаго блаже́нства пра́ведныхъ. Pа́дуйся, те́плая о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твеннице; pа́дуйся, усе́рдная о спасе́ніи на́шемъ хода́таице. Ра́дуйся, въ ча́съ сме́рти на́шея о на́съ къ Бо́гу моли́твенница; pа́дуйся, по исхо́дѣ на́шемъ отъ сме́ртнаго сего́ тѣлесе́ по́мощь и утѣше́ніе подаю́щая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 13

О, свята́я равноапо́стольная, вели́кая княги́не Ольго, пріими́ ми́лостивно отъ на́съ хвале́бное благодаре́ніе сіе́ о всѣ́хъ, я́же тобо́ю воздаде́ Госпо́дь на́мъ, отце́мъ и пра́отцемъ на́шимъ и все́й держа́вѣ Россíйстѣй, и моли́ всеблага́го Бо́га проба́вити ми́лость Свою́ на ны́ и на ро́ды родо́въ на́шихъ, утверди́ти ны́ въ правовѣ́ріи и благоче́стіи, храни́ти же отъ всѣ́хъ напа́стей, бѣ́дъ и зо́лъ, да сподо́бимся съ тобо́ю, я́ко ча́да съ ма́терію, во вѣ́ки воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва пе́рвая

О, свята́я равноапо́стольная вели́кая княги́не Ольго, первоуго́днице Россíйская, те́плая о на́съ предъ Бо́гомъ хода́таице и моли́твеннице! Къ тебѣ́ прибѣга́емъ съ вѣ́рою и мо́лимся съ любо́вію: бу́ди на́мъ во все́мъ ко бла́гу помо́щница и споспѣ́шница и я́коже во вре́меннѣй жи́зни тща́лася еси́ просвѣти́ти пра́отцы на́ша свѣ́томъ святы́я вѣ́ры и наста́вити я́ твори́ти во́лю Госпо́дню, та́ко и ны́нѣ, въ небе́снѣй пребыва́я свѣ́тлости, благопрія́тными твои́ми къ Бо́гу моли́твами, вспомоществу́й на́мъ въ просвѣще́ніи ума́ и се́рдца на́шего свѣ́томъ Ева́нгелія Христо́ва, да преспѣва́емъ въ вѣ́рѣ, благоче́стіи и любви́ Христо́вѣ. Въ нищетѣ́ и ско́рби су́щія утѣ́ши, бѣ́дствующимъ пода́ждь ру́ку по́мощи, оби́димыя и напа́ствуемыя заступи́, заблу́дшія отъ пра́выя вѣ́ры и е́ресьми ослѣпле́нныя вразуми́, и испроси́ на́мъ у всеще́драго Бо́га вся́ блага́я и поле́зная въ жи́зни вре́меннѣй и вѣ́чнѣй, да та́ко благоуго́днѣ здѣ́ пожи́вше, сподо́бимся наслѣ́дія бла́гъ вѣ́чныхъ въ безконе́чномъ Ца́рствіи Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же съ Отце́мъ и Святы́мъ Ду́хомъ подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе всегда́, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва втора́я

О, вели́кая уго́днице Бо́жія, богоизбра́нная и богопросла́вленная, равноапо́стольная вели́кая княги́не Ольго! Ты отри́нула еси́ зловѣ́ріе и нече́стіе язы́ческое, увѣ́ровала еси́ во Еди́наго Истиннаго Тріѵпоста́снаго Бо́га и воспрія́ла еси́ свято́е креще́ніе и положи́ла еси́ нача́ло просвѣще́нія земли́ Россíйскія свѣ́томъ вѣ́ры и благоче́стія. Ты́ еси́ духо́вная родонача́льнице на́ша, ты́ по Христѣ́ Спаси́телѣ на́шемъ пе́рвая вино́вница просвѣще́нія и спасе́нія ро́да на́шего. Ты́ еси́ те́плая моли́твенница и хода́таица о ца́рствѣ Всероссíйстѣмъ, о царѣ́хъ его́, народоправи́телѣхъ, во́инствѣ и о всѣ́хъ лю́дехъ. Сего́ ра́ди смире́нно мо́лимъ тя́: при́зри на не́мощи на́ша и умоли́ премилосе́рдаго Царя́ Небе́снаго, да не прогнѣ́вается на ны́ зѣло́, я́ко по не́мощемъ на́шимъ по вся́ дни́ согрѣша́емъ, да не погуби́тъ на́съ со беззако́ньми на́шими, но да поми́луетъ и спасе́тъ на́съ по ми́лости Свое́й, да всади́тъ въ сердца́ на́ша спаси́тельный стра́хъ Сво́й, да просвѣти́тъ Свое́ю благода́тію у́мъ на́шъ, во е́же разумѣ́ти на́мъ пути́ Госпо́дни, оста́вити стези́ нече́стія и заблужде́ній, тща́тися же во стезя́хъ спасе́нія и и́стины, неукло́ннаго исполне́нія за́повѣдей Бо́жіихъ и уста́вовъ святы́я Це́ркве. Моли́, блаже́нная Ольго, Человѣколю́бца Бо́га, да проба́витъ на́мъ вели́кую ми́лость Свою́: да изба́витъ на́съ отъ наше́ствія иноплеме́нныхъ, отъ вну́треннихъ нестрое́ній, мяте́жей и раздо́ровъ, отъ гла́да, смертоно́сныхъ болѣ́зней и отъ вся́каго зла́, да пода́стъ на́мъ благорастворе́ніе возду́ха и плодоно́сіе земли́, да сохрани́тъ и спасе́тъ Благочести́вѣйшаго Госуда́ря на́шего Импера́тора [и́мярекъ] отъ всѣ́хъ ко́зней и навѣ́товъ вра́жіихъ, да да́руетъ Ему́ побѣ́ду на враги́, да испо́лнитъ вся́ блага́я жела́нія Его́, да огради́тъ престо́лъ Его́ му́дрыми и вѣ́рными слуги́, да соблюде́тъ въ судія́хъ и прави́телехъ пра́вду и ми́лость, да да́стъ па́стыремъ ре́вность о спасе́ніи пасо́мыхъ, всѣ́мъ же лю́демъ споспѣше́ніе о е́же усе́рдно слу́жбы своя́ исправля́ти, любо́вь между́ собо́ю и единомы́сліе имѣ́ти, на бла́го оте́чества и святы́я Це́ркве вѣ́рнѣ подвиза́тися, да возсія́етъ свѣ́тъ спаси́тельныя вѣ́ры въ ца́рствѣ на́шемъ, во всѣ́хъ концѣ́хъ его́, да обратя́тся къ вѣ́рѣ невѣ́рующіи, да упраздня́тся вся́ е́реси и раско́лы. Да та́ко пожи́вше въ ми́рѣ на земли́, сподо́бимся съ тобо́ю вѣ́чнаго блаже́нства на небеси́, хва́ляще и превознося́ще Бо́га во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 1

Крила́ми богоразу́мія впери́вши тво́й у́мъ, возлетѣ́ла еси́ превы́ше ви́димыя тва́ри, взыска́вши Бо́га и Творца́ вся́ческихъ, и, Того́ обрѣ́тши, па́ки рожде́ніе креще́ніемъ прія́ла еси́, дре́ва живо́тнаго наслажда́ющися, нетлѣ́нна во вѣ́ки пребыва́еши, Ольго присносла́вная.

Конда́къ, гла́съ 4

Воспое́мъ дне́сь Благодѣ́теля всѣ́хъ Бо́га, просла́вльшаго въ Россíи Ольгу богому́друю, да моли́твами ея́ пода́стъ душа́мъ на́шимъ грѣхо́въ оставле́ніе.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, блаже́нная и равноапо́стольная княги́не Ольго, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, и́долы попра́вшую и мно́гія лю́ди россíйскія святы́мъ креще́ніемъ просвѣти́вшую.