Акафист святой равноапостольной Марии Магдалине

Предназначен для келейного чтения.

Конда́къ 1

Угото́ванная Го́сподомъ къ равноапо́стольному служе́нію, свята́я Марíе Магдали́но, возлю́бленному ти́ Христу́ послѣ́довала еси́, тѣ́мже пѣ́сньми съ любо́вію восхваля́емъ тя́. Ты́ же, я́ко иму́щая дерзнове́ніе ве́ліе ко Го́споду, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ моли́твами твои́ми изба́ви, да съ ра́достію вы́ну зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная Марíе Магдали́но, па́че всѣ́хъ бла́гъ сладча́йшаго Го́спода Іису́са возлюби́вшая.

Икосъ 1

Ангеловъ Тво́рче и Го́споди си́лъ, предувѣ́дѣвый благо́е произволе́ніе твое́, свята́я мѵроно́сице, отъ гра́да Магда́лы избра́ тя́, свободи́въ отъ діа́вольскія сѣ́ти. Ты́ же по си́хъ вѣ́рная служи́тельница Го́сподеви яви́лася еси́, ревну́ющи о прославле́ніи Его́ житіе́мъ и служе́ніемъ. Мы́ же, чудя́щеся таково́му о тебѣ́ Бо́жію смотре́нію, во умиле́ніи серде́цъ зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, отъ Сы́на Бо́жія изъ тмы́ діа́вольскія въ чу́дный свѣ́тъ Его́ призва́нная. Ра́дуйся, Того́ благода́тію тѣ́ломъ и ду́хомъ до конца́ чиста́ пребы́вшая. Ра́дуйся, съ чистото́ю се́рдца и нищету́ духо́вную до конца́ сохрани́вшая. Ра́дуйся, пе́рвѣе всѣ́хъ воскре́сшаго Христа́ узрѣ́ти сподо́бившаяся. Ра́дуйся, си́лу вра́жію до́брѣ побѣди́вшая. Ра́дуйся, крѣ́пкою вѣ́рою и те́плою любо́вію ко Христу́ Бо́гу просія́вшая. Ра́дуйся, всѣ́мъ се́рдцемъ Спа́са Христа́ возлюби́вшая. Ра́дуйся, вѣ́рно Тому́ да́же до сме́рти послужи́вшая. Ра́дуйся, душе́ю твое́ю благода́тно обнови́вшаяся. Ра́дуйся, про́повѣдь Ева́нгелія въ сокро́вище се́рдца своего́ вмѣсти́вшая. Ра́дуйся, про́повѣдь Воскресе́нія апо́столомъ возвѣсти́вшая. Ра́дуйся, а́нгельскою бесѣ́дою почте́нная.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная Марíе Магдали́но, па́че всѣ́хъ бла́гъ сладча́йшаго Го́спода Іису́са возлюби́вшая.

Конда́къ 2

Ви́дящи свята́я Марíя себе́ отъ седми́ лю́тыхъ бѣсо́въ изба́влену, всѣ́мъ се́рдцемъ Побѣди́телю а́да Христу́ Бо́гу прилѣпи́ся, вся́ лю́ди науча́ющи не усты́ то́кмо, но и всѣ́мъ житіе́мъ Бо́гу служи́ти, вопію́щи Тому́: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ человѣ́ческій недоумѣва́етъ, помышля́я, изъ каковы́я бѣды́ на высоту́ ангелоподо́бнаго житія́ благода́тію Христо́вою возшла́ еси́, достохва́льная Марíе Магдали́но. Тѣ́мже и мы́, до́брую тя́ предста́тельницу иму́ще, мо́лимся тебѣ́ те́плѣ: изба́ви и на́съ отъ бе́здны грѣхо́вныя, да любо́вію вопіе́мъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, лю́таго де́монскаго ра́бства избѣ́гшая. Ра́дуйся, ле́сть лука́выхъ бѣсо́въ я́вѣ обличи́вшая. Ра́дуйся, въ напа́сти вра́жіей ко Христу́ Бо́гу прибѣга́ти всѣ́хъ научи́вшая. Ра́дуйся, никому́же отчаява́тися въ вели́кой грѣхо́внѣй ско́рби побужда́ющая. Ра́дуйся, ко свя́тости всѣ́мъ грѣ́шникомъ пу́ть показа́вшая. Ра́дуйся, всемо́щную си́лу благода́ти Христо́вы позна́вшая. Ра́дуйся, досто́йнаго Бо́гу благодаре́нія до́брая наста́внице. Ра́дуйся, и́стиннаго богохвале́нія вѣ́рная учи́тельнице. Ра́дуйся, въ житіи́ твое́мъ пра́вый пу́ть земна́го тече́нія на́мъ показа́вшая. Ра́дуйся, всѣ́мъ грѣ́шникомъ предъ Бо́гомъ блага́я засту́пнице. Ра́дуйся, ду́шъ на́шихъ отъ ле́сти сатани́нскія защи́тнице. Ра́дуйся, во вся́кой ско́рби те́плая ко Христу́ на́ша хода́таице.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная Марíе Магдали́но, па́че всѣ́хъ бла́гъ сладча́йшаго Го́спода Іису́са возлюби́вшая.

Конда́къ 3

Си́лою Боже́ственныя благода́ти, ку́пно же и свои́мъ благи́мъ произволе́ніемъ безпеча́льно оста́вила еси́ до́мъ отца́ твоего́, я́коже дре́вле Авраа́мъ, и ра́достно послѣ́довала еси́ Христу́ Бо́гу. Тѣ́мже мо́лимъ тя́, учени́це Христу́, сла́вная Марíе, моли́твами твои́ми и на́ша сердца́ просвѣти́ любо́вію къ Бо́гу, да и ны́нѣ и при́сно взыва́емъ Тому́: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́щи богодаро́ванную ти́ прему́дрости си́лу, му́жески отве́ргла еси́, Марíе Магдали́но, сего́ мíра кра́сная, и, я́ко учени́ца до́брая, премно́гимъ милосе́рдіемъ обнища́вшему за ны́ Сло́ву и́стинно послужи́ла еси́. Сего́ ра́ди и мы́ со умиле́ніемъ вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, до́брая Христо́ва учени́це. Ра́дуйся, и́стиннѣй любви́ къ Бо́гу наста́внице. Ра́дуйся, суету́ мíра сего́ до́брѣ позна́вшая. Ра́дуйся, му́жески его́ ра́дости отве́ргшая. Ра́дуйся, кра́сная мíра ни во что́же вмѣни́вшая. Ра́дуйся, чи́ну и́ноческому до́брый пу́ть житія́ предпоказа́вшая. Ра́дуйся, всѣ́хъ ко Христу́ Бо́гу путево́дствующая. Ра́дуйся, для дѣ́лъ милосе́рдія изъ до́му земна́го изше́дшая. Ра́дуйся, Христо́во милосе́рдіе здѣ́ и на небеси́ обрѣ́тшая. Ра́дуйся, я́ко тѣ́мъ блаже́нства вѣ́чнаго дости́гшая. Ра́дуйся, му́драя а́гнице, отъ злы́хъ волко́въ къ до́брому Па́стырю Христу́ прибѣ́гшая. Ра́дуйся, во дво́ръ слове́сныхъ ове́цъ Его́ вше́дшая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная Марíе Магдали́но, па́че всѣ́хъ бла́гъ сладча́йшаго Го́спода Іису́са возлюби́вшая.

Конда́къ 4

Бу́ря бѣсо́вскія я́рости превели́кою си́лою устреми́ся на хра́мъ души́ твоея́, свята́я Марíе, но того́ поколеба́ти до конца́ не возмо́же: обрѣла́ бо еси́ спасе́ніе на тве́рдѣмъ вѣ́ры Христо́вы ка́мени, на не́мже ты́, му́драя же́но, недви́жимо стоя́щи, у́чиши всѣ́хъ Всеблаго́му Бо́гу воспѣва́ти пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шаще, богому́драя Марíе, я́ко въ послѣ́дованіи Христу́ обрѣла́ еси́ и́стинное весе́ліе се́рдца, пра́вду, ми́ръ и ра́дость о Ду́сѣ Свя́тѣ, тщи́мся и мы́ яви́тися въ ли́цѣ прича́стникъ сего́ Ца́рства Бо́жія. Тебѣ́ же, я́ко прича́стницѣ того́ су́щей и пу́ть на́мъ къ нему́ показа́вшей, рце́мъ вси́ такова́я:

Ра́дуйся, небе́сную Іису́сову сла́дость возлюби́вшая. Ра́дуйся, жи́знь и́стинную во Христѣ́ обрѣ́тшая. Ра́дуйся, тоя́жде о́бразъ и на́мъ вѣ́рно показа́вшая. Ра́дуйся, въ ра́дости небе́снѣй ны́нѣ при́сно живу́щая. Ра́дуйся, ра́йскія снѣ́ди вы́ну вкуша́ющая. Ра́дуйся, о́гнь любве́ къ Бо́гу въ се́рдцы твое́мъ возже́гшая. Ра́дуйся, Христо́мъ Бо́гомъ, я́ко раба́ Ему́ вѣ́рная, возлю́бленная. Ра́дуйся, прилѣ́жная о на́съ къ Бо́гу моли́твеннице. Ра́дуйся, въ бѣда́хъ на́шихъ помо́щнице. Ра́дуйся, на́ша блага́я и кро́ткая учи́тельнице. Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го Пречестно́е жили́ще.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная Марíе Магдали́но, па́че всѣ́хъ бла́гъ сладча́йшаго Го́спода Іису́са возлюби́вшая.

Конда́къ 5

Боготе́чная звѣзда́, спу́тствующи Христу́, сла́вная Марíе, посредѣ́ мѵроно́сицъ яви́лася еси́. Съ ни́ми же ны́нѣ вы́ну предстоя́щи Святѣ́й Тро́ицѣ, и на́съ моли́твами твои́ми къ свяще́нному тѣ́хъ ли́ку совокупи́, пу́ть те́мный житія́ на́шего свѣ́томъ твои́мъ озаря́ющи, да ра́достно возопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дящи, свята́я Марíе, Христа́ Бо́га на Крестѣ́ ви́сяща, ди́вное му́жество показа́ла еси́: мно́зи бо отъ учени́къ Учи́теля своего́ оста́вивша, ты́ же, непреста́нными боже́ственными уче́ньми Того́ ду́шу и мы́сль разже́гши, не́мощь естества́ же́нскаго превозмогла́ еси́, и та́ко причасти́лася еси́ спаси́тельнѣй Христо́вой стра́сти. Сего́ ра́ди мы́, сицево́е твое́ до́блественное му́жество зря́ще, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, му́дрыхъ же́нъ красото́ и удобре́ніе. Ра́дуйся, христіа́нъ всѣ́хъ до́брое ра́дованіе. Ра́дуйся, Христу́ Бо́гу, на Крестѣ́ ви́сяшу, сострада́вшая. Ра́дуйся, непоколеби́мѣй любви́ къ Тому́ на́мъ пу́ть показа́вшая. Ра́дуйся, сицево́ю любо́вію въ предста́тельствѣ о на́съ къ Бо́гу дерзнове́ніе ве́ліе обрѣ́тшая. Ра́дуйся, жена́мъ добро́то и похвале́ніе. Ра́дуйся, христіа́номъ крѣ́пкое прибѣ́жище. Ра́дуйся, па́че си́льныхъ муже́й крѣпча́йшая. Ра́дуйся, мудрецо́въ мíра сего́ мудрѣ́йшая. Ра́дуйся, я́ко тебѣ́ та́йная прему́дрости Своея́ Бо́гъ яви́лъ е́сть. Ра́дуйся, я́ко тебе́ и́стиннаго богосло́вія Са́мъ Бо́гъ Сло́во научи́лъ е́сть. Ра́дуйся, Христа́ Бо́га па́че жи́зни своея́ возлюби́вшая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная Марíе Магдали́но, па́че всѣ́хъ бла́гъ сладча́йшаго Го́спода Іису́са возлюби́вшая.

Конда́къ 6

Благода́тію Твое́ю немощна́я врачу́еши и некрѣ́пкія сосу́ды тве́рды содѣ́ловаеши, Христе́ Царю́. Мѵроно́сицы бо жены́ у Креста́ Твоего́ му́жески предстоя́тъ и благода́ть кре́стную всѣ́мъ небоя́зненно возвѣща́ютъ: ли́цы же му́дрыхъ же́нъ, ли́камъ а́нгельскимъ уподо́битися тща́щеся, бо́дренно вы́ну взыва́ютъ Тро́ицѣ Святѣ́й: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Взыску́юще озари́тися свѣ́томъ и́стиннаго богоразу́мія, егда́ Бо́га на Крестѣ́ ви́сяща ви́дѣла еси́, глаго́лала еси́ слезя́щи, ди́вная Марíе: "ка́ко Жи́знь сме́рть во́льную ны́нѣ пріе́млетъ?" Мы́ же, сла́вное просвѣще́ніе твое́ благода́тію Свята́го Ду́ха вѣ́дуще, вопіе́мъ ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, Христа́ ра́спята отъ глубины́ души́ опла́кавшая. Ра́дуйся, весе́ліе вѣ́чное въ селе́ніихъ небе́сныхъ обрѣ́тшая. Ра́дуйся, на́мъ о́бразъ до́браго пла́ча показа́вшая. Ра́дуйся, я́ко ты́ еси́ на́ше непреста́нное ра́дованіе. Ра́дуйся, всѣ́хъ скорбя́щихъ утѣше́ніе нело́жное. Ра́дуйся, я́ко Христу́, Его́ ра́ди, на земли́ спострада́ла еси́. Ра́дуйся, я́ко съ Ни́мъ о Не́мъ на небеси́ прославля́ешися. Ра́дуйся, всѣ́хъ враго́въ на́шихъ крѣ́пкая побѣди́тельнице. Ра́дуйся, во всѣ́хъ ско́рбехъ на́шихъ ско́рая помо́щнице. Ра́дуйся, я́ко всѣ́мъ христіа́номъ воспомина́ніе твое́ пресла́дко. Ра́дуйся, я́ко все́й Це́ркви Христо́вой и́мя твое́ прече́стно. Ра́дуйся, и́стинная лозо́ виногра́да Христо́ва.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная Марíе Магдали́но, па́че всѣ́хъ бла́гъ сладча́йшаго Го́спода Іису́са возлюби́вшая.

Конда́къ 7

Хотя́щи уразумѣ́ти Креста́ всепобѣди́тельную си́лу, до конца́ Христо́вой стра́сти предстоя́ла еси́ у Креста́ Спа́сова со ины́ми жена́ми, пресла́вная Марíе. Ма́тери же Госпо́дни болѣ́зненно состра́ждущи, та́ко недоумѣ́нно вопія́ла еси́: "что́ сіе́ е́сть стра́нное чу́до? Содержа́й всю́ тва́рь пострада́ти изво́ли". Мы́ же на живоно́сный Кре́стъ во́лею Возне́сшемуся любо́вію вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Ди́вная жена́ яви́лася еси́, блаже́нная Марíе, любо́вію твое́ю ко Христу́ Бо́гу: ту́ю бо го́рестными изъявля́я рыда́ньми, ко Сня́тому со Креста́ припа́дающи, слеза́ми пречи́стыя я́звы Его́ омы́ла еси́. Еще́ же благообра́зному Іо́сифу и правдолюби́вому Никоди́му послѣ́дующи, ко гро́бу Спа́сову со ины́ми святы́ми жена́ми текла́ еси́, о́во пла́чущи, о́во пла́чущую неутѣ́шно Ма́терь Его́ Пренепоро́чную, Ейже ду́шу лю́тое ору́жіе про́йде, утѣша́ющи. Мы́ же, такову́ твою́ до́блесть вѣ́дуще, смире́нно взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, пречи́стыя я́звы Христо́вы слеза́ми омы́вшая. Ра́дуйся, Ма́тери Того́ Пренепоро́чнѣй я́вѣ состра́ждавшая. Ра́дуйся, Христа́ да́же до гро́ба неоста́вившая. Ра́дуйся, во гро́бъ полага́вшуюся Жи́знь недоумѣ́нно зрѣ́вшая. Ра́дуйся, слеза́мъ покая́нія на́ша до́брая учи́тельнице. Ра́дуйся, тѣ́ми слеза́ми грѣхо́вныя скве́рны омыва́ти на́съ наставля́ющая. Ра́дуйся, тѣ́ми же се́рдце на́ше окамене́нное умягча́ти побужда́ющая. Ра́дуйся, о́бразъ и́стинной му́дрости на́мъ показа́вшая. Ра́дуйся, па́мятовати вы́ну стра́сти Христо́вы на́съ науча́ющая. Ра́дуйся, сла́вная Марíе, ку́пно съ Пренепоро́чною Дѣ́вою Марíею, на́ша вѣ́рная хода́таице. Ра́дуйся, до́брая слуго́ Христо́ва. Ра́дуйся, Го́сподеви, а не человѣ́комъ угожда́вшая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная Марíе Магдали́но, па́че всѣ́хъ бла́гъ сладча́йшаго Го́спода Іису́са возлюби́вшая.

Конда́къ 8

Стра́нно, богому́драя Марíе, яви́ся тебѣ́ погребе́ніе всѣ́мъ жи́знь подаю́щаго Жизнода́вца: Того́ любо́вію уязвля́ема, еще́ су́щей тмѣ́, ко гро́бу Его́ принесла́ еси́ мѵ́ро и сле́зныя пролила́ еси́ арома́ты. Тѣ́мже и пребыва́еши ны́нѣ во благово́нныхъ рая́ селе́ніихъ со а́нгельскими ли́ки взыва́ющи вы́ну Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь сла́дость, ве́сь ра́дость, ве́сь жи́знь тебѣ́ бы́сть Іису́съ, свята́я Марíе: того́ ра́ди, ви́дѣвши ка́мень взя́тъ отъ гро́ба, Сего́ же не обрѣ́тши, рыда́ющи текла́ еси́ къ живо́му вѣ́ры ка́мени Си́мону и друго́му, его́же любля́ще Іису́съ, ученику́, болѣ́зненно глаго́лющи и́ма: "взя́ша Го́спода отъ гро́ба и не вѣ́мъ, гдѣ́ положи́ша Его́". Ны́нѣ же ты́, свободи́вшися отъ ско́рби тоя́, со Христо́мъ вѣ́чно ра́дуешися на небеси́. Мы́ же на земли́ въ такову́ю ра́дость моли́твами твои́ми вни́ти ча́юще, со умиле́ніемъ вопіе́мъ ти́ та́ко:

Ра́дуйся, сія́ніемъ любве́ твоея́ ко Христу́ тму́ ночну́ю побѣди́вшая. Ра́дуйся, нощно́му бдѣ́нію въ моли́твѣ на́съ научи́вшая. Ра́дуйся, свѣ́томъ вѣ́чнымъ на небеси́ осія́нная. Ра́дуйся, нището́ю духо́вною Ца́рство небе́сное купи́вшая. Ра́дуйся, я́ко по ско́рби о страсте́хъ Христо́выхъ обрѣла́ еси́ оби́льное утѣше́ніе. Ра́дуйся, же́но кро́ткая, наслѣ́днице земли́ небе́снаго рая́. Ра́дуйся, алка́вшая и жа́ждавшая пра́вды Христо́вы, я́ко ты́ ны́нѣ насыща́ешися трапе́зы небе́сныя. Ра́дуйся, ми́лостивая, ми́лость Влады́ки обрѣ́тшая, и о на́шемъ поми́лованіи Того́ усе́рдно прося́щая. Ра́дуйся, ты́ бо ны́нѣ, я́ко чи́стая се́рдцемъ, Бо́га лице́мъ къ Лицу́ зри́ши. Ра́дуйся, я́ко сподо́билася еси́ пе́рвѣе всѣ́хъ ви́дѣти Воскресе́ніе Христа́, Вѣ́чнаго Ми́ра. Ра́дуйся, изгна́нная пра́вды ра́ди Христо́вы, я́ко твое́ е́сть Ца́рство Бо́жіе. Ра́дуйся, пріобрѣ́тшая вѣ́чное весе́ліе и мзду́ мно́гу на небесѣ́хъ.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная Марíе Магдали́но, па́че всѣ́хъ бла́гъ сладча́йшаго Го́спода Іису́са возлюби́вшая.

Конда́къ 9

Вся́къ чи́нъ а́нгельскій удиви́ся вели́кой та́йнѣ сла́внаго Воскресе́нія Твоего́, Христе́ Царю́, а́дъ же притре́петенъ бы́сть, ви́дѣвъ, я́ко снизше́лъ еси́ въ преиспо́дная земли́ и сокруши́лъ еси́ вереи́ вѣ́чныя, содержа́щія свя́занныя, Христе́. Мы́ же ра́дости же́нъ мѵроно́сицъ сора́дующеся, съ весе́ліемъ вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíй многовѣща́нныхъ язы́ки не довлѣ́ютъ досто́йно изрещи́ вели́кую ско́рбь твою́, сла́вная Марíе, егда́ стоя́ла еси́ внѣ́ гро́ба пла́чущи. Кто́ бо возмо́жетъ рещи́ болѣ́знь души́ твоея́, егда́ не обрѣла́ еси́ во гро́бѣ па́че жи́зни своея́ возлю́бленнаго ти́ Го́спода? Приско́рбное се́рдце твое́ не возмо́же внима́ти утѣше́нію а́нгеловъ свѣ́тлыхъ. Сицеву́ю ско́рбь твою́ со умиле́ніемъ воспомина́юще, воспѣва́емъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, ви́дѣти Христа́ Іису́са въ пеще́ру прини́кшая. Ра́дуйся, ны́нѣ Того́ на престо́лѣ сла́вы сѣдя́ща зря́щая. Ра́дуйся, свѣ́тлыхъ небожи́телей еще́ су́щи на земли́ узрѣ́вшая. Ра́дуйся, отъ тѣ́хъ гла́съ ра́дости Воскресе́нія Христо́ва пріи́мшая. Ра́дуйся, я́ко ты́ съ ни́ми ны́нѣ при́сно ра́дуешися. Ра́дуйся, любо́вію мѵ́ро Христу́ прине́сшая. Ра́дуйся, во благоуха́ющую мѵ́ра Христо́ва воню́ сла́дцѣ прите́кшая. Ра́дуйся, отве́ргшая ра́достей мíра грѣхо́внаго го́речь. Ра́дуйся, возлюби́вшая небе́сную Іису́сову сла́дость. Ра́дуйся, до́брая лѣ́торасле са́да Іису́сова. Ра́дуйся, благопло́дная лозо́ вертогра́да Бо́жія. Ра́дуйся, преукра́шенный хра́мъ Ду́ха Всесвята́го я́вльшаяся.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная Марíе Магдали́но, па́че всѣ́хъ бла́гъ сладча́йшаго Го́спода Іису́са возлюби́вшая.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ мíръ, а́ще и во гро́бъ снизше́лъ еси́ Безсме́ртне, но а́дову разруши́лъ еси́ си́лу и воскре́слъ еси́, я́ко побѣди́тель, Христе́ Бо́же, жена́мъ мѵроно́сицамъ вѣща́вый: "ра́дуйтеся!" Съ ни́ми же и мы́ ны́нѣ пѣ́снь ра́дости прино́симъ Ти́: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣны́ ка́менныя твердѣ́е бы́сть любо́вь твоя́ къ возлю́бльшему тя́ Христу́, мѵроно́сице сла́вная Магдали́но Марíе. Тѣ́мже еди́на ви́дѣла еси́ пре́жде инѣ́хъ Живота́ на́шего изъ гро́ба возста́вша. Вертогра́даря же Того́ непщева́ла еси́ бы́ти и вопія́ла еси́ тому́, забы́вши естества́ не́мощь: "а́ще ты́ еси́ взя́лъ Его́, повѣ́ждь ми́, гдѣ́ еси́ положи́лъ Его́, и а́зъ возму́ Его́". Но сла́достный Того́ гла́съ показа́ ти́ Учи́теля, на́съ же глаша́ти научи́ тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, и́стиннаго Вертогра́даря воскре́сша пе́рвѣе и́нѣхъ узрѣ́вшая. Ра́дуйся, въ вертогра́дѣ небе́снѣмъ водвори́вшаяся. Ра́дуйся, гро́здіемъ Бо́жія благода́ти ны́нѣ вы́ну пита́ющаяся. Ра́дуйся, вино́мъ ра́йскихъ ра́достей веселя́щаяся. Ра́дуйся, я́ко твоя́ любо́вь къ Бо́гу естество́ побѣди́ла е́сть. Ра́дуйся, я́ко та́я и на́съ ре́вности Бо́жіей научи́ла е́сть. Ра́дуйся, изъ у́стъ Христо́выхъ вѣща́ніе Воскресе́нія пе́рвѣе пріе́мшая. Ра́дуйся, апо́столомъ глаго́лы ра́дости пе́рвѣе возвѣсти́вшая. Ра́дуйся, вѣ́чную ра́дость на небеси́ обрѣ́тшая. Ра́дуйся, я́ко ты́ и на́съ къ то́й ра́дости тобо́ю зове́ши. Ра́дуйся, я́ко о се́мъ о на́съ къ Бо́гу вы́ну хода́тайствуеши. Ра́дуйся, я́ко Тому́ моли́твы о на́съ те́плѣ прино́сиши.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная Марíе Магдали́но, па́че всѣ́хъ бла́гъ сладча́йшаго Го́спода Іису́са возлюби́вшая.

Конда́къ 11

Ни еди́но же сло́во довлѣ́етъ воспѣ́ти по достоя́нію боже́ственную ра́дость Воскресе́нія Христо́ва, ю́же со ины́ми жена́ми, сла́вная Марíе, апо́столомъ возвѣсти́ въ се́й нарѣче́нный и святы́й де́нь, пра́здниковъ пра́здникъ и торжество́ изъ торже́ствъ. Тѣ́мже, предъ вели́чіемъ неизрече́нныхъ щедро́тъ Твои́хъ, Христе́ Царю́, на на́съ бы́вшихъ, преклоня́ющеся, со смире́ніемъ и любо́вію зове́мъ Ти́: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рная звѣзда́ грѣхо́вному мíру яви́лася еси́, Магдали́но Марíе, егда́ по сла́внѣмъ Спа́совѣ Вознесе́ніи, гра́ды и ве́си преходя́щи и сло́во Ева́нгелія всю́ду возвѣща́юши, мно́ги подклони́ла еси́ подъ благо́е и́го Христо́во. Дости́гши же да́же до дре́вняго Ри́ма, му́жески Тиве́рію ке́сарю предста́ла еси́ и тому́ о́бразомъ кра́снаго яйца́ и му́дрыми словесы́ живоно́сную си́лу Христа́ уясни́ла еси́, лука́ваго же Пила́та и безбо́жнаго архіере́я обличи́ла еси́, да по беззако́ннымъ дѣло́мъ свои́мъ досто́йная пріи́мутъ. Таково́му по́двигу апо́стольства твоего́ дивя́щеся, ра́достно вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, Христо́ва уче́нія сла́вная благовѣсти́тельнице. Ра́дуйся, язы́ческія тмы́ свѣтоза́рная прогони́тельнице. Ра́дуйся, грѣхо́вныя у́зы мно́гихъ человѣ́къ разрѣши́вшая. Ра́дуйся, Христо́вѣй му́дрости всѣ́хъ научи́вшая. Ра́дуйся, мно́гія лю́ди изъ тмы́ невѣ́дѣнія въ чу́дный Христа́ свѣ́тъ приве́дшая. Ра́дуйся, о́бразъ тве́рдаго стоя́нія за пра́вду Христо́ву на́мъ показа́вшая. Ра́дуйся, спасе́ніе ду́шъ грѣ́шниковъ па́че своея́ жи́зни возлюби́вшая. Ра́дуйся, за́повѣди Христо́вы до́брѣ уразумѣ́вшая. Ра́дуйся, тѣ́мъ вѣ́рно послѣ́довавшая. Ра́дуйся, тму́ язы́ческую дерзнове́нно обличи́вшая. Ра́дуйся, гнѣ́ва ке́сарева не убоя́вшаяся. Ра́дуйся, зло́бу и кова́рство враго́въ Христо́выхъ тому́ показа́вшая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная Марíе Магдали́но, па́че всѣ́хъ бла́гъ сладча́йшаго Го́спода Іису́са возлюби́вшая.

Конда́къ 12

Благода́ти отъ Бо́га изоби́льно испо́лненная, мно́жество ду́шъ ко Христу́ привела́ еси́, сла́вная Марíе. По се́мъ же пришла́ еси́ во Ефе́съ, идѣ́же апо́стольски любо́вію со апо́столомъ любве́ спасе́нію человѣ́къ послужи́вши, блаже́ннымъ успе́ніемъ ко Го́споду преста́вилася еси́, Ему́же ны́нѣ съ многочи́сленными небе́сными пѣвцы́ вы́ну пое́ши: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твое́ достохва́льное житіе́ на земли́ и сла́ву, я́же на небеси́, ра́достно сла́вимъ, пое́мъ и велича́емъ ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ Царя́ Небе́снаго, зане́ не то́кмо сама́ ты́, свята́я Марíе, Того́ благода́тію, въ селе́ніихъ пра́ведныхъ ны́нѣ лику́еши, но и на́съ весели́ши на земли́, оста́вивши на́мъ многоцѣ́нное мѵ́ро моще́й твои́хъ, я́же му́дрый Ле́въ ца́рь, изъ Ефе́са въ Константи́нъ гра́дъ пренести́ повелѣ́. Ты́я и мы́, я́ко источа́ющія благода́ть неоску́дную всѣ́мъ любо́вію притека́ющимъ, вѣ́рою и любо́вію мы́сленно лобыза́юще, уми́льно воспѣва́емъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, на земли́ любо́вію ко Христу́ горѣ́вшая. Ра́дуйся, на небеси́ въ ра́йскія оби́тели Того́ всели́вшаяся. Ра́дуйся, вѣ́рнымъ тве́рдое заступле́ніе. Ра́дуйся, благово́нное мѵ́ро, Це́рковь благоуха́ющее. Ра́дуйся, кади́льнице злата́я, ѳиміа́мъ моли́твы о на́съ къ Бо́гу вы́ну принося́щая. Ра́дуйся, исто́чникъ исцѣле́ній неоску́дный. Ра́дуйся, сокро́вище Бо́жіей благода́ти неиждива́емое. Ра́дуйся, а́нгельскихъ ли́ковъ вѣ́рная соуча́стнице. Ра́дуйся, небе́сныхъ черто́говъ сла́вная жи́тельнице. Ра́дуйся, я́ко мзда́ твоя́ мно́га е́сть на небесѣ́хъ. Ра́дуйся, я́ко ра́дость твоя́ вѣ́чна е́сть во оби́телехъ святы́хъ. Ра́дуйся, я́ко ты́ и на́мъ прія́ти ра́дость, благода́ть же и сла́ву вы́ну хода́тайствуеши.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная Марíе Магдали́но, па́че всѣ́хъ бла́гъ сладча́йшаго Го́спода Іису́са возлюби́вшая.

Конда́къ 13

О, пречу́дное и преди́вное же́нъ украше́ніе, всѣ́мъ же христіа́номъ похвала́ и ра́дованіе, апо́столомъ ра́вная я́вльшаяся, мѵроно́сице сла́вная Магдали́но Марíе! Ны́нѣшнее на́ше моле́ніе пріе́мши, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ и скорбе́й душе́вныхъ и тѣле́сныхъ и отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, на на́съ находя́щихъ, изба́ви и къ Ца́рствію небе́сному хода́тайствомъ твои́мъ напра́ви всѣ́хъ, со умиле́ніемъ и любо́вію пою́щихъ о тебѣ́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва 1-я ко святѣ́й равноапо́стольнѣй Марíи Магдали́нѣ

О, свята́я мѵроно́сице и всехва́льная равноапо́стольная Христо́ва учени́це Магдали́но Марíе! Къ тебѣ́, я́ко вѣ́рнѣй и мо́щнѣй о на́съ къ Бо́гу хода́таицѣ, грѣ́шніи и недосто́йніи ны́нѣ усе́рдно прибѣга́емъ и въ сокруше́ніи серде́цъ на́шихъ мо́лимся. Ты́ въ житіи́ свое́мъ стра́шныя ко́зни бѣсо́вскія испыта́ла еси́, но благода́тію Христо́вою я́вно тѣ́хъ свободи́лася еси́, и на́съ моли́твами твои́ми отъ сѣ́ти бѣсо́вскія изба́ви, да вы́ну, во все́мъ житіи́ на́шемъ дѣ́ломъ, сло́вомъ, мы́слію и та́йными помышле́ніями серде́цъ на́шихъ вѣ́рно послу́жимъ Еди́ному Свято́му Влaды́цѣ Бо́гу, я́коже Тому́ обѣща́лися есмы́. Ты́ па́че всѣ́хъ бла́гъ земны́хъ сладча́йшаго Го́спода Іису́са возлюби́ла еси́ и Тому́ чрезъ все́ житіе́ до́брѣ послѣ́довала еси́, Боже́ственными уче́ніи Его́ и благода́тію не то́кмо свою́ ду́шу пита́ющи, но и мно́жество людíй отъ тмы́ язы́ческія ко Христа́ чу́дному свѣ́ту приводя́щи. То́ вѣ́дуще про́симъ тя́: испроси́ на́мъ у Христа́ Бо́га благода́ть просвѣща́ющую и освяща́ющую, да е́ю ocѣня́еми преуспѣва́емъ въ вѣ́рѣ и благоче́стіи, въ по́двизѣхъ любве́ и самоотверже́нія, да нелѣ́ностно тщи́мся служи́ти бли́жнимъ въ и́хъ ну́ждахъ духо́вныхъ и тѣле́сныхъ, па́мятующе примѣ́ръ твоего́ человѣколю́бія. Ты́, свята́я Марíе, бо́дренно благода́тію Бо́жіею проте́кла еси́ житіе́ на земли́ и ми́рно отошла́ еси́ во оби́тели небе́сныя: моли́ Христа́ Спа́са, да моли́твами твои́ми сподо́битъ на́съ непреткнове́нно соверши́ти стра́нствіе на́ше въ се́й юдо́ли пла́ча и въ ми́рѣ и покая́ніи сконча́ти живо́тъ на́шъ, да та́ко и въ свя́тости на земли́ пожи́вше, вѣ́чныя блаже́нныя жи́зни на небеси́ сподо́бимся и та́мо съ тобо́ю и всѣ́ми святы́ми вку́пѣ вы́ну восхва́лимъ Тро́ицу Нераздѣ́льную, воспои́мъ Еди́но Божество́, Отца́ и Сы́на и Ду́ха Всесвята́го во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва втора́я

О, свята́я мѵроно́сице, равноапо́стольная Магдали́но Марíе! Ты́ те́плою любо́вію свое́ю ко Христу́ Бо́гу попра́ла еси́ злы́я ко́зни вра́жія и обрѣла́ еси́ безцѣ́нный би́серъ Христа́ и дости́гла еси́ Ца́рства Небе́снаго. Сего́ ра́ди къ тебѣ́ припа́даю и умиле́нною душе́ю и сокруше́ннымъ се́рдцемъ вопію́ ти́ а́зъ недосто́йный: при́зри съ высоты́ небе́сныя на мя́, бори́маго грѣхо́вными искуше́ніями, ви́ждь, ко́ль мно́гими грѣхи́ и бѣды́ на вся́къ де́нь вра́гъ запина́етъ мя́, ища́ моея́ поги́бели. Сла́вная и всехва́льная учени́це Христо́ва, Марíе! Умоли́ возлю́бленнаго тобо́ю, и возлюби́вшаго тя́, Христа́ Бо́га, да пода́стъ ми́ оставле́ніе мно́гихъ мои́хъ прегрѣше́ній, укрѣпи́тъ мя́ благода́тію Свое́ю тре́звенно и бо́дренно ше́ствовати путе́мъ святы́хъ за́повѣдій Его́ и да содѣ́лаетъ мя́ благоуха́ннымъ хра́момъ Ду́ха Свята́го. Да та́ко въ ми́рѣ непосты́дно сконча́ю многотру́дное житіе́ мое́ на земли́ и вселю́ся во свѣ́тлыя и блаже́нныя оби́тели рая́ небе́снаго, идѣ́же ты́ со всѣ́ми святы́ми вы́ну ра́достно славосло́виши Единосу́щную Тро́ицу, Отца́, Сы́на и Ду́ха Всесвята́го. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 1

Христу́, на́съ ра́ди отъ Дѣ́вы ро́ждшемуся, честна́я Магдали́на Марíя, послѣ́довала еси́, Того́ оправда́нія и зако́ны храня́щи. Тѣ́мже дне́сь всесвяту́ю твою́ па́мять пра́зднующе, грѣхо́въ разрѣше́ніе моли́твами твои́ми пріе́млемъ.

Конда́къ, гла́съ 3

Предстоя́щи, пресла́вная, у Креста́ Спа́сова со ины́ми мно́гими, и Ма́тери Госпо́дни состра́ждущи, и сле́зы точа́щи, сіе́ въ похвалу́ приноша́ше, глаго́лющи: что́ сіе́ е́сть стра́нное чу́до? Содержа́й всю́ тва́рь, пострада́ти изво́ли. Сла́ва держа́вѣ Твое́й.