Акафист святой мученице, благоверной княгине Людмиле Чешской

Предназначен для келейного чтения.

Конда́къ 1

Избра́нная Бо́гомъ отъ иновѣ́рнаго язы́ческаго ро́да Че́шскаго, призва́нная въ язы́къ свя́тъ, служи́тельнице но́вая благода́ти, свята́я всехва́льная му́ченице Христо́ва Людми́ло, во страда́ніи твое́мъ му́ченическій вѣне́цъ нетлѣ́нный прія́вшая отъ руки́ Вседержи́теля и со а́нгелы ны́нѣ предстоя́щая Его́ престо́лу, пѣ́сньми восхваля́емъ тя́ любо́вію, уго́днице Христо́ва, и мо́лимъ ти ся: моли́твами твои́ми отъ вѣ́чныхъ му́къ, бѣ́дъ и скорбе́й свобожда́й ны́, зову́щія:

Ра́дуйся, блаже́нная княги́не Людми́ло, свята́я му́ченице и моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Икосъ 1

Ангеловъ сожи́тельница и человѣ́ковъ засту́пница вои́стину яви́лася еси́, му́ченице Людми́ло достохва́льная, благоволе́ніемъ всѣ́хъ Творца́, Христа́ Бо́га, Его́же возлюби́ла еси́ и за Него́же пострада́ла еси́ да́же до сме́рти во исповѣ́даніи непоколеби́мѣмъ. Тѣ́мже пріими́ отъ на́съ сія́ хвале́нія:

Ра́дуйся, ско́рби мно́гія за и́мя Госпо́дне прія́вшая; ра́дуйся, вѣнце́мъ исповѣ́дническимъ отъ Бо́га украше́нная. Ра́дуйся, му́чениковъ совсе́льнице; ра́дуйся, вѣ́ры христіа́нскія небоя́зненная проповѣ́днице. Ра́дуйся, я́ко тлѣ́нное бога́тство свое́ раздава́ла еси́ ни́щимъ; ра́дуйся, за не́же нетлѣ́нное обрѣ́тшая на небеси́. Ра́дуйся, ду́шу свою́ Христа́ ра́ди погуби́вшая, во е́же спасти́ ю́; ра́дуйся, а́ки свѣти́ло, во тмѣ́ нече́стія пресла́вно возсія́вшая.

Ра́дуйся, блаже́нная княги́не Людми́ло, свята́я му́ченице и моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 2

Ви́дя Христо́съ Госпо́дь ду́шу твою́, ко прія́тію сѣ́мене сло́ва Бо́жія чистото́ю и ми́лостынею предугото́ванную, свѣ́томъ позна́нія Своего́ просвѣти́ ю́, блаже́нная Людми́ло, и спаса́емыхъ ча́сти сотвори́ тя о́бщницу въ небе́снѣмъ Ца́рствіи, идѣ́же со а́нгелы пое́ши Пресвятѣ́й Тро́ицѣ пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ богопросвѣще́нный дарова́ся тебѣ́, свята́я му́ченице Людми́ло, и́мже я́сно проразумѣ́ла еси́ тщету́ душепа́губную зловѣ́рія невѣ́стки твоея́, хотя́щія тя́ погуби́ти. Ты́ же, вѣ́дящи сіе́, удали́лася еси́ во гра́дъ Те́тинъ, укры́тися спасе́нія ра́ди души́ твоея́, Христа́ же взыска́ти потща́лася еси́ вседу́шнѣ. Тѣ́мже взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, блаже́нная послѣ́довательнице Христо́ва; ра́дуйся, люби́тельнице за́повѣдей Его́ преи́скренняя. Ра́дуйся, всемогу́щую си́лу благода́ти Христо́вы позна́вшая; ра́дуйся, лю́таго де́монскаго ра́бства избѣ́гшая. Ра́дуйся, бога́тство земно́е ни во что́же вмѣни́вшая; ра́дуйся, отъ ю́ности идолослуже́ніе презрѣ́вшая. Ра́дуйся, рука́ми убо́гихъ сокро́вища твоя́ горѣ́ предпосла́вшая; ра́дуйся, идолослужи́тельныя лю́ди къ Истинному Бо́гу призва́вшая.

Ра́дуйся, блаже́нная княги́не Людми́ло, свята́я му́ченице и моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 3

Си́ла благода́ти Бо́жія осѣни́ тя, блаже́нная Людми́ло, егда́ прія́стѣ свято́е креще́ніе съ супру́гомъ твои́мъ Бориво́емъ (Борживо́емъ), кня́земъ Че́шскимъ, во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Та́яже си́ла Бо́жія осѣни́ тя ко благоче́стію и научи́ тя сла́вити Еди́наго Бо́га и воспѣва́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́щи неоску́дное милосе́рдіе ко вся́кому человѣ́ку, но бо́лѣе къ при́снымъ, свята́я блаже́нная княги́не Людми́ло, въ стра́сѣ Бо́жіемъ воспи́тывающи ча́да твоя́, яви́лася еси́ до́брая прама́ти вну́ка твоего́, свята́го кня́зя Вячесла́ва, воспита́вши его́ во благоче́стіи. Помози́ и на́мъ, му́ченице Христо́ва, преити́ сіе́ земно́е по́прище во благо́мъ дѣ́ланіи, да велича́емъ тя́ зва́ніи си́ми:

Ра́дуйся, блаже́нная ма́ти Людми́ло, му́ченице Христо́ва; ра́дуйся, поне́сшая вдовство́ твое́ благоче́стно и пресла́вно. Ра́дуйся, по сме́рти кня́зя, супру́га твоего́, во́ли Бо́жіей преда́вшаяся; ра́дуйся, я́ко и на́мъ помо́щница явля́ешися въ ско́рбехъ на́шихъ. Ра́дуйся, въ ну́ждахъ на́шихъ обраща́тися къ Бо́гу на́съ науча́ющая; ра́дуйся, вну́ка твоего́, свята́го кня́зя Вячесла́ва, въ и́стинахъ вѣ́ры воспита́вшая. Ра́дуйся, я́ко и то́й прія́тъ му́ченическую кончи́ну, я́коже и ты́, прама́ти его́; ра́дуйся, я́ко ва́мъ за сіе́ угото́вано сокро́вище вѣ́чныхъ бла́гъ.

Ра́дуйся, блаже́нная княги́не Людми́ло, свята́я му́ченице и моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 4

Бу́рею одержи́ма помышле́ній зло́бныхъ, нечести́вая невѣ́стка твоя́ смяте́ся зѣло́, ви́дѣвши тя́, вѣ́рную рабу́ Христо́ву, въ вѣ́рѣ и благоче́стіи просвѣща́ющую страну́ Че́шскую, низлага́ющую и́дольскія хра́мы и созида́ющую христіа́нскія, во е́же славосло́вити трисвято́е и́мя Бо́жіе и пѣ́ти хвале́бную пѣ́снь Тому́: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавши отъ свята́го равноапо́стольнаго Меѳо́дія, архіепи́скопа Мора́вскаго, сло́во о чистотѣ́, постѣ́, моли́твѣ и о всѣ́хъ добродѣ́телехъ, христіа́номъ подоба́ющихъ, прія́ла еси́ въ се́рдце свое́, и за сія́ добродѣ́тели возлюби́ тя Госпо́дь и даде́ ти крѣ́пость и си́лу. Тѣ́мже и на́съ научи́, блаже́нная Людми́ло, за́повѣди Госпо́дни исполня́ти и тебе́ велича́ти:

Ра́дуйся, усе́рдная слу́шательнице слове́съ Боже́ственныхъ; ра́дуйся, ре́вностная исполни́тельнице зако́на Христо́ва. Ра́дуйся, ни́ву се́рдца твоего́ очи́стившая отъ те́рнія душевре́дныхъ страсте́й; ра́дуйся, ороси́вшая ю́ слеза́ми покая́нія. Ра́дуйся, во вдовствѣ́ чистоту́ непоро́чно сохрани́вшая; ра́дуйся, воздержа́ніемъ, моли́твою и му́ченическимъ по́двигомъ Бо́гу угоди́вшая. Ра́дуйся, страда́ніемъ сочета́вшаяся Христу́; ра́дуйся, избавля́ющая отъ бѣ́дъ и скорбе́й вѣ́ру и любо́вь къ тебѣ́ иму́щихъ.

Ра́дуйся, блаже́нная княги́не Людми́ло, свята́я му́ченице и моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 5

Боготе́чная звѣзда́ яви́лася еси́, свята́я княги́не му́ченице Людми́ло, егда́ боготка́нною оде́ждою свята́го креще́нія обле́кшися и нетлѣ́нною пи́щею пречи́стаго Тѣ́ла и Кро́ве Христо́вы духо́вно укрѣ́пльшися, прилѣпи́лася еси́ всѣ́мъ се́рдцемъ твои́мъ ко еди́ному Іису́су. Тѣ́мже вся́ страна́ Че́шская, просвѣще́нная тобо́ю, еди́ными усты́ пое́тъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвши, свята́я блаже́нная княги́не Людми́ло, вся́ лю́ди земли́ Че́шскія во тмѣ́ идолослуже́нія погруже́нныя, усе́рдно потща́лася еси́ просвѣти́ти тѣ́хъ свѣ́томъ Христо́вы вѣ́ры, подвиза́ющися въ созида́ніи хра́мовъ Бо́жіихъ и въ укрѣпле́ніи вѣ́ры Правосла́вныя въ странѣ́ Че́шстѣй. Мы́ же воспѣва́емъ и велича́емъ тя́ та́ко:

Ра́дуйся, му́дрыми глаго́лы поуча́вшая лю́ди оста́вити тму́ язы́ческаго нече́стія; ра́дуйся, отъ Бо́га то́кмо, а не отъ человѣ́къ, утѣше́ніе въ ско́рбехъ иска́ти на́съ науча́ющая. Ра́дуйся, вну́ка твоего́ Вячесла́ва научи́вшая покланя́тися Еди́ному и Истинному Бо́гу; ра́дуйся, я́ко тѣ́мъ сестра́ явля́ешися равноапо́стольнѣй Ользѣ, княги́нѣ Россíйстѣй. Ра́дуйся, у́мъ тво́й вы́ну горѣ́ имѣ́вшая; ра́дуйся, се́рдце твое́ жили́ще Свята́го Ду́ха содѣ́лавшая. Ра́дуйся, Христу́ Бо́гу Человѣколю́бцу всю́ себя́ преда́вшая; ра́дуйся, пе́рвая отъ земли́ Че́шскія къ ли́ку святы́хъ причте́нная.

Ра́дуйся, блаже́нная княги́не Людми́ло, свята́я му́ченице и моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникомъ духоно́снымъ, апо́столомъ, подража́вши, блаже́нная Людми́ло, сла́вная княги́не, твои́ми сле́зными моли́твами ороси́ла и облагоуха́ла еси́ вся́ гра́ды и ве́си близлежа́щія гра́да Пра́ги, приводя́щи, ели́ко ти́ мо́щно, лю́ди къ вѣ́рѣ Христо́вой и науча́ющи и́хъ воспѣва́ти Еди́ному, въ Тро́ицѣ сла́вимому Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

[Возсія́ла еси́ па́че со́лнца добродѣ́тельми твои́ми] во гра́дѣ Пра́зѣ и была́ еси́ ма́ти милосе́рдная возлю́бленнымъ ча́домъ Це́ркве Правосла́вныя, досточу́дная уго́днице Христо́ва, блаже́нная Людми́ло, се́рдце бо твое́ на проше́нія и ну́жды приходя́щихъ къ тебѣ́ ми́лостиво открыва́ла еси́. Пріими́ и на́съ, до́брая ма́ти, съ любо́вію къ тебѣ́ прибѣга́ющихъ и вопію́щихъ си́це:

Ра́дуйся, я́ко сирота́мъ была́ еси́ ма́ти и вдови́цамъ пита́тельница; ра́дуйся, я́ко ни́щимъ была́ еси́ ми́лостивая пода́тельница и оби́димыхъ блага́я защи́тница. Ра́дуйся, со кня́земъ, супру́гомъ твои́мъ, во благоче́стіи пожи́вшая; ра́дуйся, ча́да твоя́ въ стра́сѣ Бо́жіемъ воспита́вшая. Ра́дуйся, я́ко блага́я о́трасль твоя́, святы́й кня́зь Вячесла́въ, воспрія́тъ му́ченическую кончи́ну; ра́дуйся, я́ко и то́й съ прама́терію свое́ю всели́ся въ Ца́рствіе небе́сное. Ра́дуйся, за всѣ́хъ христіа́нъ предъ престо́ломъ Бо́жіимъ вѣ́рная моли́твеннице; ра́дуйся, и́щущимъ пути́ ко спасе́нію наста́внице благода́тная.

Ра́дуйся, блаже́нная княги́не Людми́ло, свята́я му́ченице и моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 7

Ко́ль мно́гими би́серы и ка́меніемъ драгоцѣ́ннымъ украше́нъ е́сть вѣне́цъ, па́че со́лнца сія́яй, его́же дарова́ ти Госпо́дь, свята́я блаже́нная княги́не Людми́ло, и́бо по́двигомъ до́брымъ во исповѣ́даніи вѣ́ры подвиза́лася еси́ и о́бразъ свята́го житія́ на́мъ яви́ла еси́. Сего́ ра́ди прибѣга́емъ подъ кро́въ тво́й, и́щуще спасе́нія, и благода́рно о тебѣ́ вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вое изобрѣ́те безчеловѣ́чіе злочести́вая невѣ́стка твоя́ Драгоми́ра, бѣгу́щей тебѣ́ во гра́дъ Те́тинъ, укры́тися хотя́щей отъ о́ныя, свята́я благовѣ́рная Людми́ло. Та́ бо, науче́нная сатани́нскою си́лою, погуби́ти ду́шу твою́ возжела́вши позо́рною сме́ртію, посла́ вслѣ́дъ ти́ дву́хъ злочести́выхъ боля́ръ, преда́ти тя́ на лю́тая страда́нія, а́ки а́гницу Христо́ву, за́висти ра́ди. Тíи же собра́ша мно́жество нечести́ваго наро́да, взлома́ша две́ри дворца́ кня́жескаго и позо́рнѣй сме́рти уда́вленіемъ преда́ша непоро́чное тѣ́ло твое́. Мы́ же, воспомина́юще стра́шную сме́рть твою́, вопіе́мъ ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, блаже́нная Людми́ло, отъ злы́хъ боля́ръ ве́рвіемъ уда́вленная по вы́и твое́й; ра́дуйся, таковы́мъ о́бразомъ угоди́вшая Бо́гу, пострада́вшая му́ченически. Ра́дуйся, Го́споду ду́шу преда́вшая въ суббо́ту, во еди́номъ часѣ́ но́щи; ра́дуйся, имѣ́вшая отъ рожде́нія твоего́ шестьдеся́тъ и еди́но лѣ́то, Го́сподемъ къ муче́нію угото́ванная. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю ди́венъ Бо́гъ во святы́хъ Свои́хъ явля́ется; ра́дуйся, я́ко мо́щи твоя́ просла́ви Госпо́дь нетлѣ́ніемъ благода́тно. Ра́дуйся, градо́въ Че́шскихъ и Слова́цкихъ похвало́ и утвержде́ніе; ра́дуйся, всѣ́мъ, нося́щимъ и́мя твое́, ско́рая помо́щнице и моли́твеннице.

Ра́дуйся, блаже́нная княги́не Людми́ло, свята́я му́ченице и моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 8

Не мо́жетъ укры́тися гра́дъ, верху́ горы́ стоя́й, та́ко, свята́я му́ченице Людми́ло, по кончи́нѣ твое́й просла́ви Госпо́дь мо́щи твоя́ и мѣ́сто погребе́нія твоего́, е́же подъ гра́дскою стѣно́ю гра́да Те́тина. Мы́ же тя́, уго́дницу Бо́жію, про́симъ: бу́ди на́мъ хода́таица ко Го́споду о проще́ніи грѣхо́въ на́шихъ, да и мы́, вку́пѣ съ тобо́ю, вели́кому и чу́дному Бо́гу воспои́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Вся́ была́ еси́ объя́та неизрече́нною ра́достію, блаже́нная ма́ти Людми́ло, зря́щи креща́емыя лю́ди твоя́, повелѣ́ніемъ а́нгеловъ, и во умиле́ніи воздала́ еси́ хвалу́ Спаси́телю Бо́гу, усе́рдно моли́вши Его́, да при́зритъ на обрати́вшіяся лю́ди Своя́, да утверди́тъ и́хъ въ вѣ́рѣ и благоче́стіи и да просла́витъ и́мя Свое́ въ странѣ́ Че́шстѣй. Мы́ же, воспомина́юще у́бо прера́достное собы́тіе сіе́, прино́симъ ти́ благода́рственныя и похва́льныя пѣ́сни:

Ра́дуйся, неоскудѣва́яй исто́чниче ми́лостей къ наро́ду сему́; ра́дуйся, духо́вная на́ша ма́ти, испроси́вшая у Бо́га просвѣще́ніе пра́отцемъ на́шимъ. Ра́дуйся, явле́ніемъ на тебѣ́ си́лы Бо́жія христіа́ны возра́довавшая; ра́дуйся, и́менемъ Всеси́льнаго Го́спода вся́ и́долы въ странѣ́ Че́шстѣй сокруши́вшая. Ра́дуйся, му́ченице Христо́ва предо́брая; ра́дуйся, моли́твеннице предъ Бо́гомъ чу́дная. Ра́дуйся, я́ко де́моновъ кова́рствіе упраздни́ся по моли́твамъ твои́мъ; ра́дуйся, побѣ́ды вѣне́цъ отъ руки́ Христа́ Жизнода́вца пріе́мшая.

Ра́дуйся, блаже́нная княги́не Людми́ло, свята́я му́ченице и моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 9

Во вся́ концы́ земли́ Че́шскія и за ея́ предѣ́лы просла́вися великоимени́тое и́мя твое́, пребла́гостная му́ченице ма́ти Людми́ло! Имѣ́ла бо еси́ ду́ха прему́дрости, я́ко му́дрыми словесы́ безу́мныхъ я́вѣ обуя́ла еси́, и ду́ха стра́ха Бо́жія, я́ко дѣя́ньми богоуго́дными ду́шу очи́стила еси́. Тѣ́мже, предста́вши престо́лу Вы́шняго съ со́нмомъ а́нгеловъ, ку́пно воспѣва́еши Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи многовѣща́нніи не мо́гутъ досто́йно изобрази́ти вели́чіе благодѣя́ній твои́хъ, свята́я му́ченице Людми́ло, странѣ́ Че́шстѣй и ины́мъ страна́мъ идолопокло́нства, идѣ́же водвори́ла еси́ Боже́ственную вѣ́ру, избавля́ющи лю́ди отъ мра́ка язы́ческаго и вѣ́чныя поги́бели, открыва́ющи и́мъ пу́ть ко спасе́нію. Сего́ ра́ди со благодаре́ніемъ благоче́стно пое́мъ ти́:

Ра́дуйся, къ свѣ́ту Правосла́вія ду́шу свою́ обрати́вшая; ра́дуйся, мно́гія въ духо́внѣмъ ра́зумѣ просвѣти́вшая. Ра́дуйся, я́ко се́рдце твое́ на проше́нія и ну́жды приходя́щихъ къ тебѣ́ открыва́ла еси́; ра́дуйся, я́ко стра́нники и ни́щія пита́ла еси́. Ра́дуйся, я́ко съ вѣ́рою покланя́емся честнѣ́й ико́нѣ твое́й; ра́дуйся, я́ко, чту́ще па́мять твою́, восхваля́емъ Го́спода. Ра́дуйся, страда́ніемъ твои́мъ Це́рковь Христо́ву украси́вшая; ра́дуйся, я́ко, взира́юще на страда́нія твоя́, вѣ́рніи прославля́ютъ и́мя Вы́шняго.

Ра́дуйся, блаже́нная княги́не Людми́ло, свята́я му́ченице и моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 10

Спасти́ся всѣ́мъ преи́скреннѣ жела́ющи, мо́лишися за ны́ горѣ́ у престо́ла Госпо́дня, избра́ннице Христо́ва, блаже́нная Людми́ло, и твои́ми моли́твами посо́бствуеши на́мъ въ стра́нствованіи многотру́днѣмъ земна́го житія́, е́же сподо́би ны́ въ покая́ніи и благоче́стіи сконча́ти, я́ко облече́ тя Госпо́дь Боже́ственною си́лою, да обрати́ши вся́ невѣ́рныя и научи́ши всѣ́хъ со умиле́ніемъ серде́цъ воспѣва́ти Творцу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ яви́лася еси́ странѣ́ твое́й несокруши́мая, богому́драя Людми́ло, и необори́мая защи́тница всѣ́мъ призыва́ющимъ тя́, зане́ та́ко благоволи́ о тебѣ́ небеси́ и земли́ Творе́цъ Госпо́дь, прославля́я уго́дницу Свою́, я́ко при гробни́цѣ твое́й соверша́шася зна́менія и чудеса́, и изы́де молва́ по все́й странѣ́, и пону́ди кня́зя Вячесла́ва торже́ственно пренести́ нетлѣ́нное тѣ́ло твое́ изъ гра́да Те́тина во гра́дъ Пра́гу, въ сооруже́нную отце́мъ его́ це́рковь свята́го великому́ченика Гео́ргія. Мы́ же изъ глубины́ се́рдца со воздыха́ніемъ къ Бо́гу глаго́лемъ ти́ пѣ́сни таковы́я:

Ра́дуйся, моли́твенница на́ша предъ Бо́гомъ те́плая; ра́дуйся, изы́де бо по все́й странѣ́ вѣща́ніе о чудесѣ́хъ твои́хъ. Ра́дуйся, я́ко нѣ́кій слѣпе́цъ прозрѣ́, егда́ прикосну́ся земли́ съ моги́лы твоея́; ра́дуйся, я́ко вну́къ тво́й со сла́вою пренесе́ честно́е тѣ́ло твое́. Ра́дуйся, просла́вленная Бо́гомъ на небеси́ и на земли́; ра́дуйся, я́ко успе́ніе твое́ торжеству́етъ Це́рковь Правосла́вная. Ра́дуйся, явле́ніемъ моще́й твои́хъ младе́нческую Це́рковь Че́шскую возвесели́вшая; ра́дуйся, му́ченице Христо́ва, и въ земли́ Россíйстѣй и Се́рбстѣй зѣло́ почита́емая.

Ра́дуйся, блаже́нная княги́не Людми́ло, свята́я му́ченице и моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе умиле́нное прино́симъ ти́, уго́днице Бо́жія, и смире́нно мо́лимъ тя́: моли́ о на́съ Еди́наго Человѣколю́бца Бо́га, да не отврати́тъ отъ на́съ Лица́ Своего́ и да́руетъ на́мъ по моли́твѣ твое́й, свята́я му́ченице Людми́ло, проще́ніе мно́гихъ на́шихъ согрѣше́ній. Мы́ же, прославля́юще Бо́га о тебѣ́, вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоно́снымъ Тро́ическимъ сія́ніемъ горѣ́ осія́нная, свята́я му́ченице Людми́ло, озари́ сердца́ на́ша, тмо́ю грѣхо́вною покрове́нная, да еле́емъ благи́хъ дѣ́лъ возже́гше уга́сшія свѣти́льники на́ша, сподо́бимся вни́ти въ бра́чный черто́гъ Христо́въ, идѣ́же ты́ весели́шися и слы́шиши сія́ отъ на́съ благохвале́нія:

Ра́дуйся, предстоя́щи ны́нѣ Агнцу Бо́жію въ ли́цѣ му́ченичестѣмъ; ра́дуйся, я́ко и по преставле́ніи твое́мъ съ на́ми пребыва́еши. Ра́дуйся, луно́, просвѣще́нная отъ незаходи́маго Со́лнца пра́вды; ра́дуйся, путеводи́тельнице, пра́вую стезю́ къ вѣ́чному спасе́нію на́мъ показу́ющая. Ра́дуйся, я́ко Христо́съ по муче́ніи твое́мъ въ черто́гъ Сво́й тя́ всели́; ра́дуйся, я́ко, тебѣ́ послѣ́дующе, и мы́ Ца́рство небе́сное обря́щемъ. Ра́дуйся, особли́вая покрови́тельнице Че́шскаго и Слова́цкаго наро́да правосла́внаго; ра́дуйся, о на́съ, сро́дныхъ ти́ лю́дехъ, при́сная предъ Бо́гомъ моли́твеннице.

Ра́дуйся, блаже́нная княги́не Людми́ло, свята́я му́ченице и моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 12

Благода́ть Пресвята́го Ду́ха испроси́ на́мъ, уго́днице Христо́ва, свята́я му́ченице Людми́ло, отъ Всеще́драго Бо́га и Спа́са на́шего, вразумля́ющую и укрѣпля́ющую на́съ въ дѣ́лѣ спасе́нія, да не безпло́дно бу́детъ въ на́съ всѣ́янное тобо́ю сѣ́мя святы́я вѣ́ры, но да прозя́бнетъ и пло́дъ досто́енъ сотвори́тъ, и́мже препита́емъ ду́ши на́ша до бу́дущія жи́зни и со всѣ́ми святы́ми воспое́мъ Бо́гу пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твое́ преставле́ніе, ублажа́емъ му́ченическую кончи́ну и почита́емъ па́мять твою́, свята́я му́ченице ма́ти Людми́ло, многомо́щная засту́пнице земли́ Че́шскія, Слова́цкія и Се́рбскія, бу́ди же и о россíйскихъ лю́дехъ блага́я моли́твенница ко Го́споду, да вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, благода́тію Свята́го Ду́ха одѣ́янная; ра́дуйся, предста́вшая Живу́щему во свѣ́тѣ непристу́пнѣмъ. Ра́дуйся, вдови́цамъ пра́вило богоуго́днаго житія́; ра́дуйся, те́плая хода́таице, всѣ́мъ правосла́внымъ отъ Бо́га дарова́нная. Ра́дуйся, соуча́стнице на небеси́ жре́бія пра́ведниковъ вѣ́ры Христо́вы; ра́дуйся, со святы́ми Бо́жіими трисвяту́ю пѣ́снь воспѣва́ти сподо́бльшаяся. Ра́дуйся, отъ Го́спода всѣ́хъ бла́гъ на́мъ, моля́щимся ти́, пода́тельнице; ра́дуйся, я́ко всѣ́мъ правосла́внымъ христіа́номъ, тя́ моли́твенно призыва́ющимъ, на по́мощь ско́ро притека́еши.

Ра́дуйся, блаже́нная княги́не Людми́ло, свята́я му́ченице и моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 13

О, свята́я му́ченице и вѣ́рная уго́днице Христо́ва Людми́ло! Ма́лое сіе́ пѣсносло́віе отъ на́съ пріе́млющи, моли́ ми́лостиваго Бо́га на́шего, да всели́тся и возблагоуха́етъ въ сердца́хъ на́шихъ святы́ня Правосла́вныя вѣ́ры, да умно́жится въ житіи́ на́шемъ еле́й дѣ́лъ благи́хъ, да не уга́снутъ свѣти́льницы на́ши въ полу́нощный ча́съ срѣ́тенія Небе́снаго Жениха́ и да сподо́бимся ку́пно съ тобо́ю вы́ну воспѣва́ти Ему́ въ вѣ́чнѣмъ Ца́рствіи: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

О, свята́я уго́днице Христо́ва, му́ченице княги́не Людми́ло, первоуго́днице Че́шскія страны́ и сто́льнаго гра́да Пра́ги украше́ніе, те́плая о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твеннице! Се́ мы́, многогрѣ́шніи, смире́нно припа́дающе, мо́лимъ тя́: не попусти́ на́мъ поги́бнути въ ти́нѣ грѣхо́въ на́шихъ, но вознеси́ о на́съ моле́ніе ко Го́споду, да поми́луетъ на́съ и да́руетъ на́мъ покая́ніе. О, преблага́я ма́ти Людми́ло! Не забу́ди посѣща́ти ча́дъ твои́хъ, а́ще бо и преста́вилася еси́ отъ на́съ въ небе́сныя оби́тели, вку́пѣ со вну́комъ твои́мъ, святы́мъ му́ченикомъ Вячесла́вомъ. Тѣ́мже, свята́я прама́ти его́, испроси́ и на́мъ, грѣ́шнымъ, Бо́жіе благослове́ніе на ча́да на́ша и на всѣ́хъ на́съ, да и мы́, многогрѣ́шніи, возблагодари́мъ Го́спода за подая́ніе Его́ благода́ти и ку́пно съ тобо́ю да просла́вимъ Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ вели́кое заступле́ніе о на́съ во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Свѣ́тло во страда́ніи твое́мъ возсія́ла еси́, страстоте́рпице, отъ крове́й твои́хъ преиспещре́на, и, я́ко кра́сная голуби́ца, къ небеси́ возлетѣ́ла еси́, Людми́ло, тѣ́мже моли́ при́сно за чту́щія тя́.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, страстоте́рпице Христо́ва Людми́ло, и чте́мъ честно́е страда́ніе твое́, е́же за Христа́ претерпѣ́ла еси́.