Акафист святой блаженной Ксении Петербургской

Конда́къ 1

Избра́нная уго́днице Христо́ва, свята́я блаже́нная Ксе́ніе, хвале́бное пѣ́ніе ти́ прино́симъ, чту́ще терпѣ́ніе твое́ и злострада́ніе во́льное. Ты́ же, имѣ́ющи дерзнове́ніе ко Го́споду, во вся́кихъ бѣда́хъ и напа́стехъ заступа́й на́съ, грѣ́шныхъ, взыва́ющихъ къ тебѣ́:

Ра́дуйся, Ксе́ніе блаже́нная, моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Икосъ 1

Равноа́нгельски на земли́ пожила́ еси́, блаже́нная ма́ти, по успе́ніи му́жа твоего́, безъ пріуготовле́нія христіа́нскаго внеза́пу сконча́вшагося, отве́ргла еси́ жи́знь мірску́ю, моля́щи Бо́га супру́га твоего́ ду́шу поми́ловати, по́двигъ юро́дства на себе́ прія́вши, стяжа́ла еси́ соверше́нство духо́вное. Того́ ра́ди услы́ши отъ на́съ похвалы́ сія́, тебѣ́ возноси́мыя:

Ра́дуйся, Христо́ва уго́днице, въ мíрѣ надмíрно пожи́вшая; ра́дуйся, вся́ прило́ги мíра, пло́ти и діа́вола побѣди́вшая. Ра́дуйся, нищету́ во́льную на всю́ жи́знь избра́вшая; ра́дуйся, сокро́вище на небеси́ имѣ́ти возжела́вшая. Ра́дуйся, житіе́мъ твои́мъ Андре́ю, Христа́ ра́ди юро́дивому, ра́вная; ра́дуйся, отъ всѣ́хъ люде́й правосла́вныхъ люби́мая и сла́вимая. Ра́дуйся, о ча́сѣ сме́ртнѣмъ по́мнити на́съ призыва́ющая; ра́дуйся, бли́жняго ду́шу па́че мíра сего́ люби́ти на́съ науча́ющая.

Ра́дуйся, Ксе́ніе блаже́нная, моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 2

Ви́дяще стра́нное житіе́ твое́, блаже́нная, я́ко во цвѣ́тѣ мла́дости твоея́ во оде́жду му́жа твоего́ усо́пшаго облекла́ся еси́, и́менемъ его́ нарекла́ся еси́, себе́ уме́ршую бы́ти глаго́лющи, до́мъ же тво́й и вся́ блага́я земна́я оста́вивши, скита́лицу себе́ сотвори́ла еси́. Сро́дницы твои́ безу́мную тя́ бы́ти мня́ху, лю́діе же боголюби́віи воспѣ́ша: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ, отъ Бо́га ти́ дарова́нный, въ безу́міи мни́момъ сокры́ла еси́, блаже́нная Ксе́ніе: въ суетѣ́ же гра́да вели́каго, а́ки пусты́нница пребыва́ла еси́, моли́твы своя́ къ Бо́гу вознося́щи непреста́нно. Мы́ же, дивя́щеся житію́ твоему́, воспѣва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, кре́стъ тя́жкій юро́дства, отъ Бо́га ти́ да́нный, на ра́мо свое́ прія́вшая; ра́дуйся, мни́мымъ безу́міемъ сія́ніе благода́ти сокры́вшая. Ра́дуйся, и́менемъ му́жескимъ наре́кшися, не́мощи же́нскія отреши́вшаяся; ра́дуйся, печа́ли и ско́рби кро́тцѣ терпѣ́вшая. Ра́дуйся, все́ име́ніе твое́ бѣ́днымъ лю́демъ разда́вшая; ра́дуйся, жили́ще Ду́ху Свято́му въ се́рдцѣ твое́мъ угото́вившая. Ра́дуйся, всѣ́мъ, прибѣга́ющимъ къ тебѣ́, благо́е утѣше́ніе; ра́дуйся, отъ сме́рти внеза́пныя избавле́ніе.

Ра́дуйся, Ксе́ніе блаже́нная, моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 3

Си́лою, свы́ше ти́ дарова́нною, благода́тію и му́жествомъ, зно́й и сту́жу лю́тую претерпѣва́ла еси́, всено́щно моля́щися и покло́ны творя́щи: тѣ́мже и просла́влена бы́сть свя́тость твоя́, блаже́нная Ксе́ніе, во оте́чествѣ на́шемъ многострада́льнѣмъ и во все́мъ мíрѣ правосла́внѣмъ, да зове́мъ съ тобо́ю Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́ла еси́, о ма́ти блаже́нная, не́бо покро́въ и зе́млю ло́же свое́; о тѣ́лѣ, во оде́жду ве́тхую облече́ннѣмъ, небрегла́ еси́, моли́твы же къ Бо́гу пла́меннѣ возноси́ла еси́, сего́ ра́ди воспѣва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, вѣ́къ тво́й земны́й безъ кро́ва прове́дшая; ра́дуйся, небе́снаго кро́ва взыска́вшая и того́ улучи́вшая. Ра́дуйся, по вся́ дни́ но́щію въ по́ли моли́вшаяся; ра́дуйся, покло́ны земны́я на вся́ страны́ свѣ́та та́мо твори́вшая. Ра́дуйся, гра́дъ Петро́въ всено́щнымъ бдѣ́ніемъ отъ бѣ́дъ огражда́вшая; ра́дуйся, гнѣ́въ Бо́жій отъ него́ мно́гажды отвраща́вшая. Ра́дуйся, благода́тію Ду́ха Свята́го чуде́сно согрѣва́емая; ра́дуйся, хла́дъ лю́тый ду́шъ на́шихъ моли́твою твое́ю растаява́ющая.

Ра́дуйся, Ксе́ніе блаже́нная, моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 4

Бу́рю жите́йскую, на сто́гнахъ гра́да твоего́ мяту́щуюся, кро́тостію и незло́біемъ препобѣжда́ла еси́, ма́ти блаже́нная; безстра́стіе же посредѣ́ мíра су́етнаго стяжа́ла еси́, и та́ко, Ду́хомъ Святы́мъ просвѣща́емая, взыва́ла еси́ Пода́телю тишины́ серде́чныя Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шаша лю́діе да́ръ прозрѣ́нія чу́дный, тобо́ю явле́нный, свята́я ма́ти, и диви́шася. Се́, женѣ́ нѣ́коей рекла́ еси́: "Возми́ пята́къ, - здѣ́ ца́рь на конѣ́, - поту́хнетъ". Та́ же не вѣ́дающи, я́ко ты́ запале́ніе до́ма ея́ прозрѣ́ла еси́, притече́ во своя́ си́ и узрѣ́ до́мъ сво́й во огни́ горя́щъ: и а́біе по моли́твѣ твое́й пла́мень огня́ угасе́. Мно́зи же стра́ждущіи къ по́мощи твое́й прибѣга́ху, ю́же стяжа́вше, та́ко взыва́ша ти́:

Ра́дуйся, да́ръ прозрѣ́нія смире́ніемъ кра́йнимъ стяжа́вшая; ра́дуйся, да́ръ се́й на по́льзу и спасе́ніе стра́ждущимъ явля́вшая. Ра́дуйся, свѣще́ негаси́мая, къ Бо́гу въ моли́твахъ горѣ́вшая; ра́дуйся, вѣ́рою твое́ю пла́менною запале́ніе домо́въ угаша́вшая. Ра́дуйся, гряду́щія ско́рби людскíя а́ки настоя́щія зрѣ́вшая; ра́дуйся, вра́чь безме́здный и милосе́рдый лю́демъ бы́вшая. Ра́дуйся, я́ко и на́съ, немощны́хъ въ вѣ́рѣ, укрѣпля́еши; ра́дуйся, я́ко сія́ніемъ свя́тости твоея́ лю́ди правосла́вныя озаря́еши.

Ра́дуйся, Ксе́ніе блаже́нная, моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 5

Боготе́чная звѣзда́ яви́ся свя́тость твоя́ на тве́рди гра́да Петро́ва, уго́днице Бо́жія, заре́ю свое́ю сердца́ просвѣща́ющая: уже́ бо лю́демъ, въ безу́міи грѣха́ погиба́ющимъ, пу́ть спасе́нія указа́ла еси́, къ покая́нію и́хъ наставля́ющи, во е́же вопи́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дяще по́двиги твоя́ моли́твенныя, терпѣ́ніе хла́да и зно́я вели́кое, лю́діе осла́бити жела́ху злострада́нія твоя́: ты́ же оде́жду и вся́, и́ми приноси́мая, ни́щимъ раздава́ла еси́, нищету́ свою́, а́ки сокро́вище, храня́щи. Сего́ ра́ди слы́шиши отъ на́съ сицева́я:

Ра́дуйся, бога́тство твое́ то́кмо въ любви́ къ Бо́гу и бли́жнимъ полага́вшая; ра́дуйся, ничто́же земно́е имѣ́вшая и всѣ́хъ духо́вно богати́вшая. Ра́дуйся, ми́лостивымъ твои́мъ се́рдцемъ стра́ждущимъ сострада́вшая; ра́дуйся, по́мощь и́мъ чрезъ до́брыхъ люде́й посыла́вшая. Ра́дуйся, чу́ждая мíру, въ мíрѣ живу́щимъ бла́го твори́вшая; ра́дуйся, вѣ́ка сего́ суему́дрія отверга́тися научи́вшая. Ра́дуйся, пла́кати съ пла́чущими на́съ подвига́ющая; ра́дуйся, отъ тя́жкаго сна́ грѣхо́внаго пробужда́ющая.

Ра́дуйся, Ксе́ніе блаже́нная, моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 6

Проповѣ́дана бы́сть свя́тость житія́ твоего́ блаже́нная, жи́телемъ гра́да твоего́, егда́ ты́ о младе́нцѣ, еще́ не ро́ждшемся, пеку́щися, женѣ́ до́брѣй, въ до́мѣ тобо́ю даро́ванномъ, жи́вшей, рекла́ еси́: "Бо́гъ тебѣ́ сы́на посла́, теки́ на кла́дбище Смоле́нское!" Та́я же со тща́ніемъ прите́кши, сироту́, рожде́нна ма́терію, внеза́пу на пути́ пострада́вшею и сконча́вшеюся, въ до́мъ сво́й прія́ла е́сть: вся́ же лѣ́та житія́ своего́, тебе́ благодаря́ще, сія́ семья́ благода́тная Бо́гу Человѣколю́бцу взыва́ше: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ла е́сть сла́ва по́двиговъ твои́хъ, блаже́нная ма́ти Ксе́ніе, егда́ но́щію на ве́рхъ хра́ма Смоле́нскаго ка́меніе, тая́щися, носи́ла еси́, до́му Пречи́стѣй возгради́тися посо́бствующи. Ны́нѣ же вси́, моля́щіися во святѣ́мъ хра́мѣ се́мъ и во все́мъ мíрѣ Бо́жіемъ, взира́юще на о́бразъ тво́й, воспѣва́ютъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, та́йно твори́ти добро́ науча́ющая; ра́дуйся, къ по́двигомъ благоче́стія всѣ́хъ призыва́ющая. Ра́дуйся, строи́телемъ хра́мовъ Бо́жіихъ помога́ющая; ра́дуйся, святы́ню церко́вную возлюби́вшая. Ра́дуйся, въ дѣ́лѣхъ благи́хъ усе́рдное поспѣше́ніе; ра́дуйся, трудо́въ на́шихъ на пути́ спасе́нія облегче́ніе. Ра́дуйся, подъ кро́вомъ Бо́жія Ма́тере по́двиги твори́вшая, и та́ко почи́вшая; ра́дуйся, съ Не́ю ны́нѣ на небесѣ́хъ о на́съ Христа́ моля́щая.

Ра́дуйся, Ксе́ніе блаже́нная, моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 7

Хотя́ще судьбы́ людскíя во блага́я устро́ити, повелѣ́ла еси́ дѣ́вѣ кро́тцѣй на Охту тещи́, проре́кши, я́ко "му́жъ тво́й та́мо жену́ погреба́етъ". Та́ же, а́ще и недоумѣва́шеся, оба́че не ослу́шася глаго́ла твоего́, и та́мо вдовца́ мла́да, надъ гро́бомъ жены́ рыда́вшаго срѣ́тила е́сть и утѣше́ніе въ моли́твѣ ему́ подаде́. Лѣ́ту же мину́вшу, о́на вѣнча́стася, и та́ко мно́гая лѣ́та въ любви́ и согла́сіи пожи́вше, ча́дъ свои́хъ наставля́ху тебе́, свята́я ма́ти, чти́ти, Бо́гу же воспѣва́ти пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вое чу́до показа́ла еси́, блаже́нная, посредѣ́ скве́рны людскíя ду́шу твою́, юро́дствомъ сокры́тую, въ кро́тости а́нгельстѣй соблю́дши. Научи́ и на́съ, ма́ти Ксе́ніе, и ма́лыя до́ли скорбе́й твои́хъ не терпя́щихъ и въ ро́потѣ на Бо́га и бли́жняго дни́ на́ша иждива́ющихъ, вся́ свы́ше посыла́емая въ терпѣ́ніи сноси́ти, да взира́юще на по́двиги твоя́, чи́стымъ се́рдцемъ зове́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, мíру злохла́дному благода́тную му́дрость яви́вшая; ра́дуйся, нищеты́ духо́вныя блаже́нство вкуси́вшая. Ра́дуйся, о́бразъ терпѣ́нія и благосе́рдія на́мъ подаю́щая; Pа́дуйся, смире́ніемъ и покая́ніемъ отъ бѣ́дъ избавля́тися науча́ющая. Ра́дуйся, съ моли́твою и любо́вію дѣте́й благословля́вшая; ра́дуйся, прикоснове́ніемъ руку́ твое́ю чуде́сно и́хъ исцѣля́вшая. Ра́дуйся, уны́ніе тя́жкое, ду́шу сокруша́ющее, отъ на́съ отводя́щая; ра́дуйся, наде́ждою несумнѣ́нною на ми́лость Бо́жію окриля́ющая.

Ра́дуйся, Ксе́ніе блаже́нная, моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 8

Стра́нница бездо́мная протекла́ еси́ пу́ть ско́рбный житія́ твоего́ въ сто́льнѣмъ гра́дѣ оте́чества на́шего, ма́ти блаже́нная, взыску́ющи гра́да вы́шняго, Іерусали́ма небе́снаго. Ны́нѣ же въ не́мъ со а́нгелы и всѣ́ми святы́ми пое́ши Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Вся́ въ моли́твахъ ко Творцу́ пребыва́ющи, ма́ти свята́я, до успе́нія твоего́, отъ страда́ній и по́двиговъ къ жи́зни блаже́ннѣй и вѣ́чнѣй невозбра́нно прешла́ еси́. Сего́ ра́ди, преклоня́юще колѣ́на серде́цъ на́шихъ, благоговѣ́йное пѣ́ніе ти́ прино́симъ:

Ра́дуйся, во оби́телехъ го́рнихъ съ ли́ки святы́хъ лику́ющая; ра́дуйся, и на́съ, тебѣ́ моля́щихся, та́мо не забыва́ющая. Ра́дуйся, чудеса́ неисче́тная по успе́ніи твое́мъ яви́вшая; ра́дуйся, сме́ртно боля́щихъ, врачьми́ оста́вленныхъ, исцѣля́вшая. Ра́дуйся, въ пія́нствѣ ги́бнущихъ устраше́ніе и исправле́ніе; ра́дуйся, мѣ́ста служе́нія лиши́вшимся благо́е поспѣше́ніе. Ра́дуйся, вдови́цъ и же́нъ, супру́гомъ оста́вленныхъ, покрови́тельнице; ра́дуйся, стра́нниковъ и безпрію́тныхъ пита́тельнице.

Ра́дуйся, Ксе́ніе блаже́нная, моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 9

Вся́кія утоли́ болѣ́зни, блаже́нная ма́ти Ксе́ніе, на тя́ надѣ́ющихся и къ по́мощи твое́й усе́рдно притека́ющихъ: я́коже помина́вшихъ пре́жде ду́шу твою́ ра́ди души́ своея́ спасе́нія, по завѣ́ту твоему́, та́ко и ны́нѣ помяни́ всѣ́хъ, прославля́ющихъ тя́, Бо́гу же, въ тебѣ́ ди́вно просла́вленному, вопію́щихъ непреста́нно: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíя суему́дренныя разумѣ́ти не мо́гутъ, ка́ко ты́ безу́міемъ свои́мъ безу́міе мíра сего́ обличи́ла еси́, и не́мощію свое́ю си́льныя и крѣ́пкія посрами́ла еси́: не вѣ́даютъ бо въ тебѣ́ си́лы и прему́дрости Бо́жія. Мы́ же, тя́ почита́юще, съ любо́вію зове́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, Боже́ственнаго Ду́ха селе́ніе; ра́дуйся, ве́ліе къ Бо́гу дерзнове́ніе. Ра́дуйся, у усыпа́льницы твоея́ моля́щимся явля́ющаяся и и́мъ помога́ющая; ра́дуйся, земле́ю и еле́емъ отъ нея́ мно́гія освяти́вшая и отъ неду́гъ исцѣли́вшая. Ра́дуйся, я́ко одержи́мыхъ страстьми́ отъ ги́бели спаса́еши; ра́дуйся, я́ко отверга́тися себе́ на́съ науча́еши. Ра́дуйся, любве́ и смире́нія пу́ть во спасе́ніе на́мъ указу́ющая; ра́дуйся, во хра́мѣ Бо́жіемъ съ на́ми незри́мо пребыва́ющая.

Ра́дуйся, Ксе́ніе блаже́нная, моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 10

Спасти́ лю́ди хотя́щи, блаже́нная ма́ти Ксе́ніе, при́сно да́руеши и́мъ заступле́ніе твое́ чу́дное. Се́ дѣ́ву благочести́вую съ вдови́цею ма́терію ея́, въ кану́нъ вѣнча́нія у гробни́цы твоея́ усе́рдно моли́вшуюся, отъ бра́ка спасла́ еси́ со злодѣ́емъ, и́же ра́тнаго человѣ́ка уби́, и́мя же и чи́нъ его́ себѣ́ присво́и. Въ де́нь то́йже убíйца о́ный внеза́пу обличе́нъ бы́сть, и у́жасомъ объя́тъ, исповѣ́да предъ всѣ́ми, я́ко си́ла Бо́жія сироту́ отъ бра́ка съ ни́мъ изба́ви. Мы́ же, дивя́щеся си́лѣ моли́твъ твои́хъ, на́съ спаса́ющихъ, воспѣва́емъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ еси́ неруши́мая, преблаже́нная ма́ти, и до́мъ правосла́вныхъ. Не оста́ви и ны́нѣ супру́ги разлуче́нныя, помози́ роди́телемъ, за грѣхи́ своя́ о ча́дѣхъ сле́зы пролива́ющимъ, научи́ ю́ноши и дѣ́вы въ чистотѣ́ себе́ храни́ти и всѣ́хъ на́съ святы́ню у́зъ семе́йныхъ почита́ти, да еди́нѣми усты́ воспѣва́емъ ти́ та́ко:

Ра́дуйся, дѣ́въ благочести́выхъ отъ бра́ка невѣ́рнаго избавля́ющая; ра́дуйся, спу́тника жи́зни до́браго и́мъ обрѣсти́ помога́ющая. Ра́дуйся, сро́дникъ вражду́ющихъ благо́е примире́ніе; ра́дуйся, сле́зъ дѣ́тскихъ осуше́ніе. Ра́дуйся, отъ убіе́нія младе́нцевъ во чре́вѣ жена́мъ гро́зное преще́ніе; ра́дуйся, на ка́мени любве́ и вѣ́ры домо́въ устрое́ніе. Ра́дуйся, супру́говъ, сме́ртію разлуче́нныхъ, утѣше́ніе; ра́дуйся, въ жи́зни безсме́ртнѣй вѣ́чное и́хъ соедине́ніе.

Ра́дуйся, Ксе́ніе блаже́нная, моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе благода́рственное прино́сятъ ти́, ма́ти блаже́нная, лю́діе правосла́вніи, отъ бѣ́дъ и болѣ́зней моли́твами твои́ми изба́вленніи. И ны́нѣ, а́ще попу́ститъ на́мъ Всепра́ведный Госпо́дь ско́рби, грѣ́хъ на́шихъ ра́ди, со слеза́ми къ тебѣ́ припаде́мъ, упова́юще на ми́лостивое твое́ о на́съ къ Бо́гу предста́тельство, да воспое́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рная луча́ во мра́цѣ житія́ сего́, пу́ть ко Свѣ́ту непристу́пному освѣща́ющая, яви́лася еси́, богому́драя Ксе́ніе, чуде́съ мно́жествомъ просія́вши. Въ лю́тую же годи́ну гоне́ній безбо́жныхъ вѣ́рніи отъ часо́вни твоея́ не отступи́ша, но презрѣ́вше и стра́хъ сме́ртный, съ вѣ́рою и упова́ніемъ къ тебѣ́ притека́ху, се́рдцемъ воспѣва́юще си́це:

Ра́дуйся, безнаде́жныхъ надѣ́яніе; ра́дуйся, въ бе́зднѣ отча́янія погиба́ющихъ спасе́ніе. Ра́дуйся, уни́женныхъ и гони́мыхъ покрови́тельнице; ра́дуйся, отъ клеветы́ и суда́ непра́веднаго защи́тнице. Ра́дуйся, оби́димыхъ и обездо́ленныхъ утѣше́ніе; ра́дуйся, оби́дящихъ гро́зное вразумле́ніе. Ра́дуйся, гра́да свята́го Петра́ засту́пнице; ра́дуйся, ча́домъ земли́ Россíйскія ма́ти и пита́тельнице.

Ра́дуйся, Ксе́ніе блаже́нная, моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 12

Благода́ть утѣше́ній оби́льно излива́еши, блаже́нная Ксе́ніе, всѣ́мъ чту́щимъ па́мять твою́ и къ заступле́нію твоему́ притека́ющимъ. Тѣ́мже и мы́, грѣ́шніи, на тя́ по Бо́зѣ наде́жду на́шу возлага́емъ и мо́лимся тебѣ́ усе́рдно: не оста́ви на́съ во обстоя́ніихъ ско́рбныхъ, умоли́ Го́спода си́лъ, да не отпаде́мъ отъ вѣ́ры правосла́вныя, въ не́йже тобо́ю утвержда́еми, зове́мъ Ему́ вѣ́рно: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще мно́гая твоя́ чудеса́, блаже́нная ма́ти Ксе́ніе, восхваля́емъ тя́, я́ко те́плую на́шу засту́пницу и ско́рую предста́тельницу. Улуча́юще же отъ тебе́ по́мощь благода́тную, неуста́нно воспѣва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, свѣ́томъ кро́тости твоея́ вся́ концы́ земли́ озари́вшая; ра́дуйся, житіе́мъ твои́мъ по́стническимъ горды́ню діа́вольскую посрами́вшая. Ра́дуйся, до́му ца́рскому поможе́ніе и благослове́ніе; ра́дуйся, ми́ра Бо́жія въ сердца́ вѣ́рныхъ насажде́ніе. Ра́дуйся, о спасе́ніи оте́чества на́шего при́сно моля́щаяся; ра́дуйся, во Оте́чество небе́сное на́мъ пу́ть указу́ющая. Ра́дуйся, по Богоро́дицѣ въ ско́рбехъ и печа́лехъ на́ше утѣше́ніе; ра́дуйся, по Бо́зѣ грѣхо́въ на́шихъ проще́ніе и вѣ́чное спасе́ніе.

Ра́дуйся, Ксе́ніе блаже́нная, моли́твеннице о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 13

О, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ніе, въ житіи́ твое́мъ кре́стъ тя́жкій поне́сшая! Пріими́ отъ на́съ, грѣ́шныхъ моле́ніе сіе́, тебѣ́ приноси́мое, огради́ на́съ моли́твами твои́ми отъ навѣ́товъ духо́въ тмы́, отъ бѣ́дъ и напа́стей, умоли́ Всеще́драго Бо́га пода́ти на́мъ си́лу и крѣ́пость, да взе́мше кре́стъ сво́й, во слѣ́дъ Христа́ гряде́мъ, пою́ще Ему́ съ тобо́ю во вѣ́ки: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва святѣ́й блаже́ннѣй Ксе́ніи Петербу́ргской

О, свята́я всеблаже́нная ма́ти Ксе́ніе! Подъ кро́вомъ Всевы́шняго жи́вшая, ведо́мая и укрѣпля́емая Богома́терію, гла́дъ и жа́жду, хла́дъ и зно́й, поноше́нія и гоне́нія претерпѣ́вшая и да́ръ прозорли́вости и чудотворе́нія отъ Бо́га прія́ла еси́ и подъ сѣ́нію Всемогу́щаго поко́ишися, ны́нѣ свята́я Це́рковь, я́ко благоуха́нный цвѣ́тъ, прославля́етъ тя́. Предстоя́ще на мѣ́стѣ погребе́нія твоего́, предъ о́бразомъ твои́мъ святы́мъ, я́ко живѣ́й ти́ су́щей съ на́ми, мо́лимся тебѣ́: пріими́ проше́нія на́ша и принеси́ и́хъ ко престо́лу Милосе́рдаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ніе къ Нему́ иму́щая. Испроси́ притека́ющимъ къ тебѣ́ вѣ́чное спасе́ніе, на блага́я дѣла́ и начина́нія на́ша ще́дрое благослове́ніе, отъ вся́кихъ бѣ́дъ и скорбе́й избавле́ніе. Предста́ни святы́ми твои́ми моли́твами предъ Всеми́лостивымъ Спаси́телемъ на́шимъ о на́съ, недосто́йныхъ и грѣ́шныхъ. Помози́, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ніе, младе́нцы свѣ́томъ свята́го креще́нія озари́ти и печа́тію да́ра Ду́ха Свята́го запечатлѣ́ти, о́троки и отрокови́цы въ вѣ́рѣ, че́стности, богобоя́зненности воспита́ти и успѣ́хи въ уче́ніи и́мъ дарова́ти. Боля́щія и неду́гующія исцѣли́, семе́йнымъ любо́вь и согла́сіе низпосли́, мона́шествующихъ по́двигомъ до́брымъ подвиза́тися удосто́й и отъ поноше́ній огради́, па́стыри въ крѣ́пости Ду́ха Свята́го утверди́, лю́ди и страну́ на́шу въ ми́рѣ и безмяте́жіи сохрани́, о лише́нныхъ въ предсме́ртный ча́съ причаще́нія Святы́хъ Христо́выхъ Та́инъ умоли́. Ты́ на́ша наде́жда и упова́ніе, ско́рое услы́шаніе и избавле́ніе, тебѣ́ благодаре́ніе возсыла́емъ и съ тобо́ю сла́вимъ Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Аминь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Суеты́ земна́го мíра отве́ргшися, кре́стъ житія́ бездо́мнаго во стра́нничествѣ прія́ла еси́, скорбе́й, лише́ній, людска́го осмѣя́нія не убоя́лася еси́, любо́вь же Христо́ву позна́ла еси́, е́юже ны́нѣ на небеси́ услажда́ешися, Ксе́ніе блаже́нная, богому́драя, моли́ся о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

Инъ тропа́рь, гла́съ 8

Тебе́, о стра́ннице, яви́ Христо́съ Госпо́дь моли́твенницу те́плую за ро́дъ на́шъ, въ житіи́ бо твое́мъ страда́нія и ско́рби воспрія́вши, Бо́гу же и человѣ́комъ любо́вію послужи́вши, дерзнове́ніе ве́ліе стяжа́ла еси́. Тѣ́мже къ тебѣ́ въ напа́стехъ и ско́рбехъ усе́рдно прибѣга́емъ, изъ глубины́ серде́цъ на́шихъ взыва́юще: упова́нія на́шего не посрами́, Ксе́ніе блаже́нная.

Конда́къ, гла́съ 3

На земли́ я́ко стра́нна пребы́вши, о небе́снѣмъ же Оте́чествіи воздыха́ющи, юро́да отъ бу́іихъ и невѣ́рныхъ, прему́дра же и свя́та отъ вѣ́рныхъ познава́ешися, и отъ Бо́га сла́вою и че́стію вѣнча́ешися, Ксе́ніе мужеу́мная и богоу́мная, сего́ ра́ди зове́мъ ти́: ра́дуйся, я́ко по стра́нствіи земнѣ́мъ въ дому́ Отчемъ водворя́ешися.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, свята́я блаже́нная Ксе́ніе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.