Акафист святой благоверной великой княгине Евдокии (в иночестве Евфросиния) Московской

Текст утвержден решением Священного Синода Русской Православной Церкви 11 апреля 1881 года № 664

Конда́къ 1

Избра́нной отъ ро́да держа́внаго уго́дницѣ Христо́вой Евфроси́ніи, я́ко крѣ́пкой засту́пницѣ и моли́твенницѣ на́шей, похва́льная воспису́емъ ти́, чту́щіи тя́. Ты́ же, я́ко иму́щая дерзнове́ніе ко Го́споду, Того́ умоли́ изба́витися на́мъ бѣ́дъ и скорбе́й, и въ бу́дущемъ вѣ́цѣ небе́сное улучи́ти Ца́рствіе, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, преподо́бная княги́не Евфроси́ніе.

Икосъ 1

Ангельское во́истинну безстра́стіе еще́ на земли́ стяжа́ла еси́, преподо́бная, ни во что́же вмѣня́ющи княже́нія сла́ву, бога́тствъ оби́ліе, вся́ мíра кра́сная, о ю́ности и тѣ́ла красотѣ́ неради́вши, непреста́нными же къ Бо́гу моли́твами, бдѣ́ніемъ и посто́мъ пло́ть изнури́вши и ду́шу добродѣ́тельми укра́сивши. Сицево́му равноа́нгельному житію́ твоему́ удивля́ющеся, сія́ вопіе́мъ ти́, преподо́бная:

Ра́дуйся, отъ млады́хъ лѣ́тъ спасе́нія взыска́вшая; ра́дуйся, въ моли́твахъ къ Бо́гу прилѣжа́вшая. Ра́дуйся, въ напа́стехъ на Него́ еди́наго упова́ніе полага́вшая; ра́дуйся, въ са́нѣ кня́жестѣмъ смире́ніе сохра́ншая. Ра́дуйся, во вла́сти держа́внѣй кро́тость ко всѣ́мъ соблю́дшая; ра́дуйся, къ ни́щимъ милосе́рдіе неоску́дное показа́вшая. Ра́дуйся, въ черто́зѣ кня́жестѣмъ и́ночески пожи́вшая; ра́дуйся, въ нѣ́гованіи двора́ ца́рскаго по́стническое житіе́ яви́вшая.

Ра́дуйся, преподо́бная княги́не Евфроси́ніе.

Конда́къ 2

Ви́дящи преподо́бная въ до́мѣ о́тчемъ за́повѣдей Бо́жіихъ усе́рдное хране́ніе и въ благоче́стіи преспѣ́яніе, отъ ю́ности навы́че о спасе́ніи душе́внѣмъ па́че всего́ ревнова́ти, и въ те́плыхъ къ Бо́гу моли́твахъ Ему́ воспѣва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ во благоче́стіи утвержде́нъ иму́щи преподо́бная, не земны́я ра́дости въ супру́жествѣ взыска́ше, но па́че всего́ супру́гу въ добродѣ́телехъ подража́ше и того́ къ дѣло́мъ до́брымъ подвиза́ше, со тща́ніемъ къ по́чести вы́шняго зва́нія теча́ше. Сицево́е житіе́ преподо́бныя похваля́юще, возопіи́мъ къ не́й такова́я:

Ра́дуйся, Бо́га па́че всего́ возлю́бльшая; ра́дуйся, въ жи́зни сла́внѣй но́щи въ моли́твахъ пребыва́ти не оста́вльшая. Ра́дуйся, во оби́ліи бла́гъ земны́хъ по́стнической жи́зни навы́кшая; ра́дуйся, въ мірстѣ́й жи́зни чистоту́ се́рдца сохра́ншая. Ра́дуйся, супру́жествъ христіа́нскихъ удобре́ніе; ра́дуйся, же́нъ благочести́выхъ украше́ніе. Ра́дуйся, во оби́ліи бла́гъ живу́щимъ благоче́стія о́бразъ пода́вшая; ра́дуйся, во сла́вѣ су́щимъ христіа́нскаго житія́ пра́вило показа́вшая.

Ра́дуйся, преподо́бная княги́не Евфроси́ніе.

Конда́къ 3

Си́ла Вы́шняго при́сно невреди́му тя́ сохраня́ше, преподо́бная, егда́ смертоно́сная я́зва мно́ги о́крестъ тебе́ погубля́ше, и мно́гажды въ нахожде́ніихъ враго́въ безбо́жныхъ соблюда́ше тя́ отъ меча́ и́хъ и плѣне́нія. Тѣ́мже, Бо́га благодаря́щи, вопія́ла еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́щи се́рдце ми́лостивное и къ лю́демъ стра́ждущимъ удо́бь прекло́нное, во всѣ́хъ гра́да и княже́нія напа́стехъ, въ запале́ніихъ о́гненныхъ, въ нахожде́ніихъ и губи́тельствахъ вра́жіихъ, пе́рвѣе къ Бо́гу обы́кла еси́, преподо́бная, съ моли́твою те́плою прибѣга́ти, и къ то́й вся́ лю́ди подвиза́ти. Тѣ́мже, почита́юще твое́ те́плое къ Бо́гу о лю́дехъ хода́тайство и ско́рую бѣ́дствующимъ по́мощь, вопіе́мъ ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, гнѣ́въ Бо́жій моли́твами твои́ми утоля́вшая; ра́дуйся, въ бѣда́хъ и напа́стехъ по́мощь Бо́жію обрѣта́вшая. Ра́дуйся, кро́ва лише́ннымъ приста́нище уготовля́вшая; ра́дуйся, отъ враго́въ разоре́ннымъ снабдѣ́ніе подава́вшая. Ра́дуйся, сострада́ніемъ ско́рби бѣ́дствующихъ утоля́вшая; ра́дуйся, милосе́рдіемъ нищету́ обнища́вшихъ отгоня́вшая. Ра́дуйся, ду́шу ко всѣ́мъ милосе́рду имѣ́вшая; ра́дуйся, во мно́зѣхъ благотворе́ніихъ любо́вь къ лю́демъ показа́вшая.

Ра́дуйся, преподо́бная княги́не Евфроси́ніе.

Конда́къ 4

Бу́ря ско́рбныхъ помышле́ній обдержа́ше тя́, преподо́бная, егда́ ю́ный кня́зь, бла́га ра́ди люде́й свои́хъ, во́лею по́йде въ жили́ще яря́щихся злонра́вныхъ ага́рянъ, я́ко овча́ въ ло́жа ди́віихъ звѣре́й, и па́ки егда́ сы́нъ тво́й два́ лѣ́та преживе́ въ плѣне́ніи у безбо́жныхъ враго́въ. Ты́ же, ско́рби се́рдца твоего́ предъ Го́сподемъ еди́нымъ въ моли́твахъ те́плыхъ излива́ющи, Ему́ непреста́нно взыва́ла еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше иногда́ безбо́жніи ага́ряне твое́, преподо́бная, изъ ца́рствующаго гра́да удале́ніе, гна́ша вслѣ́дъ тебе́, въ плѣ́нъ я́ти тя́ хотя́ще. Ты́ же, Бо́гомъ сохраня́ема, избѣ́гла еси́ ру́къ вра́жіихъ, и Бо́га благодаря́щи, мно́ги хра́мы и оби́тели и́ноческія воздви́гла еси́. Тѣ́мже, вѣ́дуще твою́ те́плую къ Бо́гу любо́вь, вопіе́мъ ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, непреста́нными моли́твенными хвале́ніи Бо́га прославля́вшая; ра́дуйся, въ непреста́нную же́ртву благодаре́нія Ему́ хра́мы мно́ги созда́вшая. Ра́дуйся, примета́тися во дво́рѣхъ Бо́жіихъ возлюби́вшая; ра́дуйся, въ мірстѣ́й жи́зни высоту́ и́ноческаго житія́ позна́вшая. Ра́дуйся, во сла́вѣ свѣ́тлаго княже́нія суету́ мірска́го житія́ уразумѣ́вшая; ра́дуйся, мíра суету́ уразумѣ́вшимъ, приста́нище ти́хое во оби́телехъ угото́вавшая. Ра́дуйся, спасе́нія душе́внаго при́сно жела́вшая; ра́дуйся, спасти́ся хотя́щихъ къ жи́зни и́ноческой призыва́вшая.

Ра́дуйся, преподо́бная княги́не Евфроси́ніе.

Конда́къ 5

Боготе́чная звѣзда́ яви́лася еси́, преподо́бная, въ житіи́ твое́мъ, егда́ супру́жескихъ у́зъ отрѣши́вшися, всецѣ́ло Го́споду себе́ предала́ еси́, посто́мъ и моли́твами рабо́тающи Ему́ де́нь и но́щь, и непреста́нно вопію́щи Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дящи, преподо́бная, себе́ по сме́рти му́жа сиро́тствующу, возжела́ на служе́ніе еди́ному Бо́гу себе́ преда́ти, оба́че, воспита́нія ра́ди ча́дъ, до вре́мени въ черто́зѣхъ кня́жескихъ жи́ти и о дѣ́лѣхъ земны́хъ попече́ніе имѣ́ти понужда́ема, умы́сли въ та́йнѣ Бо́гу рабо́тати, зѣ́льнымъ поще́ніемъ тѣ́ло ю́ное изнуря́ющи, лю́демъ же въ свѣ́тлыхъ ри́захъ и красну́ лице́мъ себе́ явля́ющи. Тоя́ еди́ному Бо́гу вѣ́домыя по́двиги почита́юще, возопіи́мъ къ не́й такова́я:

Ра́дуйся, въ та́йнѣ Бо́гу послужи́вшая; ра́дуйся, сокрове́нно отъ люде́й Тому́ угоди́вшая. Ра́дуйся, Дави́дски въ полу́нощи на моли́тву востава́вшая; ра́дуйся, во дни бодрственно дѣла земная совершавшая. Ра́дуйся, псало́мски у́тро въ моле́ніихъ предваря́вшая; ра́дуйся, до но́щи во обы́чныхъ о ча́дѣхъ и лю́дехъ попече́ніихъ пребыва́вшая. Ра́дуйся, я́ко предъ Бо́гомъ псало́мски во вре́тищи и стена́ніи ду́шу твою́ смири́ла еси́; ра́дуйся, я́ко предъ людьми́ ева́нгельски во умаще́ніи главы́ и въ свѣ́тлости лица́ и одѣя́ніи себе́ явля́ла еси́.

Ра́дуйся, преподо́бная княги́не Евфроси́ніе.

Конда́къ 6

Проповѣ́днику прему́дрому согласу́ющися, глаго́лала еси́, преподо́бная, въ се́рдцѣ твое́мъ: "вся́ческая въ мíрѣ суета́ суе́тъ". Тѣ́мже ти́хое отъ суеты́ убѣ́жище - оби́тель святу́ю [сію́] создала́ еси́, е́же бы въ не́й мíра удали́вшися, въ ми́рѣ и безмо́лвіи пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ въ се́рдцѣ твое́мъ, преподо́бная, свѣ́тлая благода́ти луча́, та́йными моли́твами и по́двигами возжига́емая, ея́же сія́нія не терпя́ дре́вній вра́гъ, восхотѣ́ возмути́ти ду́шу твою́, наусти́въ лука́выя лю́ди хулы́ глаго́лати о житіи́ твое́мъ. Ты́ же клеветы́ слы́шащи, ду́хомъ пребыва́ла еси́ въ Бо́зѣ утвержде́на и по́мысломъ не смуще́нна. Тѣ́мже вопіе́мъ ти́, преподо́бная:

Ра́дуйся, непра́ведное поноше́ніе безъ гнѣ́ва терпѣ́вшая; ра́дуйся, злоко́зненное хуле́ніе несмуще́нно поне́сшая. Ра́дуйся, за ре́вность о чистотѣ́ се́рдца, въ нечистотѣ́ житія́ оклевета́емая; ра́дуйся, за зѣ́льное тѣ́ла умерщвле́ніе, въ житіи́ сластопита́нномъ укоря́емая. Ра́дуйся, отъ Бо́га еди́наго похвалы́ на судѣ́ Его́ жела́вшая; ра́дуйся, сла́вы то́кмо на небесѣ́хъ иска́вшая. Ра́дуйся, тве́рдое терпѣ́ніе во озлобле́ніи соблю́дшая; ра́дуйся, смире́ніемъ ко́зни вра́жія расто́ргшая.

Ра́дуйся, преподо́бная княги́не Евфроси́ніе.

Конда́къ 7

Хотя́й Госпо́дь та́йныя твоя́ въ добродѣ́телехъ по́двиги вѣ́домы лю́демъ содѣ́лати, попусти́ діа́волу бу́рю воздви́гнути на тя́ поноше́ній и оклевета́ній, да извѣ́стно увѣ́дѣвше свято́е твое́ житіе́, просла́вятъ вси́ Бо́га, Ди́внаго въ та́йныхъ рабѣ́хъ Свои́хъ, при́сно вопію́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вую показа́ добродѣ́тели высоту́ преподо́бная Евфроси́нія, егда́, ви́дяши ча́дъ свои́хъ злы́ми о не́й клевета́ми смуща́емыхъ, призва́ я́ та́йно, и ча́сть оде́ждъ предъ ни́ми откры́, я́ко ви́дѣти бѣ́ мо́щно тѣ́ло ея́, отъ поста́ и зѣ́льныхъ по́двиговъ изсо́хшее и очернѣ́лое, и пло́ть косте́мъ прильпну́вшу; и та́ко смуще́ніе отъ серде́цъ и́хъ отгна́вши, никому́же повѣ́дати ви́дѣнное повелѣ́. Таковѣ́й преподо́бныя добродѣ́тели дивя́щеся, возопіи́мъ къ не́й сицева́я:

Ра́дуйся, во глубинѣ́ смире́нія по́двиги твоя́ отъ всѣ́хъ скрыва́вшая; ра́дуйся, въ широтѣ́ любви́ ча́домъ твои́мъ о́ныя яви́вшая. Ра́дуйся, очище́нія ра́ди своея́ души́, поноше́ніе безче́стія терпѣли́во поне́сшая; ра́дуйся, избавле́нія ра́ди ча́дъ свои́хъ отъ грѣха́ осужде́нія, чистоту́ житія́ своего́ показа́вшая. Ра́дуйся, оби́ды отъ люде́й Судіи́ Бо́гу преда́вшая; ра́дуйся, худы́я по́мыслы ча́дъ свои́хъ во бла́го испра́вившая. Ра́дуйся, во увѣре́ніе и́стины по́двиги твоя́ и́мъ откры́вшая; ра́дуйся, во избѣжа́ніе сла́вы, уста́ и́хъ молча́ніемъ загради́вшая.

Ра́дуйся, преподо́бная княги́не Евфроси́ніе.

Конда́къ 8

Стра́нное видѣ́ніе пло́ти твоея́, я́ко уже́ уме́ршія, зря́ще сы́нове твои́ и жесто́кое твое́ житіе́ уразумѣ́вше, стра́хомъ одержи́ми, Бо́гу укрѣпи́вшему тя́ въ по́двизѣхъ, вопія́ху прилѣ́жно: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь со́нмъ злосло́вящихъ люде́й хотя́ху ча́да твоя́ наказа́ти, егда́ увѣ́даша твоего́ житія́ чистоту́ и уразумѣ́ша ве́лію зло́бу поноша́ющихъ тя́; ты́ же, я́ко незло́бивая, ника́коже попусти́ла еси́ отмсти́ти оби́дящимъ, отъ Бо́га еди́наго ча́ющи оправда́нія своего́. Тѣ́мже вопіе́мъ ти́, преподо́бная:

Ра́дуйся, се́рдцемъ кро́ткая; ра́дуйся, ду́хомъ незло́бивая. Ра́дуйся, ко оби́дамъ терпѣли́вая; ра́дуйся, ко оби́дяшимъ негнѣвли́вая. Ра́дуйся, въ терпѣ́ніи оби́дъ Христу́ Бо́гу подо́бящаяся; ра́дуйся, отъ Бо́га еди́наго своего́ оправда́нія ожида́вшая. Ра́дуйся, поноше́ніе терпѣ́ніемъ побѣди́вшая; ра́дуйся, ко оби́дящимъ любо́вь сохрани́вшая.

Ра́дуйся, преподо́бная княги́не Евфроси́ніе.

Конда́къ 9

Все́ естество́ а́нгельское возвесели́ся, егда́ архистрати́гъ небе́сныхъ си́лъ, предстоя́й престо́лу Бо́жію, по́сланъ бы́сть къ тебѣ́, преподо́бная, ко исхо́ду ду́шу твою́ угото́вати, и Бо́гу, си́це благоизво́лившему, вопія́ху: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи многовѣща́нныя не возмо́гутъ по достоя́нію восхвали́ти твое́ а́нгельское безстра́стіе и чистоту́ о́ка душе́внаго, я́ко, во пло́ти су́щи, отъ архистрати́га Бо́жія посѣще́нія сподо́билася еси́, и отъ него́ извѣще́ніе о исхо́дѣ изъ сего́ вре́меннаго житія́ прія́ла еси́. Мы́ же, такову́ю тебѣ́ отъ Бо́га да́нную благода́ть чту́ще, вопіе́мъ ти́, преподо́бная:

Ра́дуйся, безстра́стіемъ а́нгеломъ соревнова́вшая; ра́дуйся, арха́нгельскаго посѣще́нія сподо́бльшаяся. Ра́дуйся, сія́ніемъ а́нгельскаго свѣ́та осія́нная; ра́дуйся, благоуха́ніемъ святы́ни отъ арха́нгела облагоуха́нная. Ра́дуйся, о изше́ствіи изъ мíра отъ Го́спода предызвѣще́нная; ра́дуйся, явле́ніемъ а́нгельскимъ отъ всего́ земна́го отрѣше́нная. Ра́дуйся, я́ко архистрати́гъ Бо́жій явле́ніемъ свои́мъ кня́зя возду́шныхъ мыта́рствъ отъ тебе́ дале́че отгна́; ра́дуйся, я́ко свои́мъ благода́тнымъ посѣще́ніемъ побѣ́ду на діа́вола тебѣ́ дарова́.

Ра́дуйся, преподо́бная княги́не Евфроси́ніе.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́щи ду́шу твою́, преподо́бная, егда́ отъ а́нгела вѣ́сть о ско́ромъ отъ житія́ сего́ исхо́дѣ прія́ла еси́, вни́ти въ созда́нную тобо́ю оби́тель ускори́ла еси́, да та́мо въ безмо́лвіи рабо́тающи Бо́гу, воспѣва́еши Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ еси́ тве́рдая и огражде́ніе необори́мое оби́тели, тобо́ю созда́ннѣй, преподо́бная, е́же и яви́ Госпо́дь, еще́ гряду́щей тебѣ́ во оби́тель: мно́ги бо на пути́ неду́жныя исцѣли́ла еси́, и во оби́тель вошла́ еси́ не я́ко новонача́льная, но я́ко сла́вная чудотво́рица. Тѣ́мже, прославля́юще тя́, вопіе́мъ ти́, преподо́бная:

Ра́дуйся, явле́ніемъ твои́мъ слѣпцу́ исцѣле́ніе обѣща́вшая; ра́дуйся, прикоснове́ніемъ ри́зы зрѣ́ніе тому́ пода́вшая. Ра́дуйся, боля́щихъ въ житіи́ твое́мъ ну́жнымъ снабдѣва́вшая; ра́дуйся, три́десяти неду́жнымъ при вхожде́ніи во оби́тель исцѣле́ніе дарова́вшая. Ра́дуйся, во оби́тель ше́дшая по смире́нію, я́ко новонача́льная; ра́дуйся, въ ту́ю вше́дшая по благода́ти Бо́жіей, я́ко чудотво́рица прехва́льная. Ра́дуйся, благода́ть Бо́жію съ собо́ю во оби́тель вводя́щая; ра́дуйся, вхожде́ніемъ свои́мъ украше́ніе святолѣ́пное е́й препода́вшая.

Ра́дуйся, преподо́бная княги́не Евфроси́ніе.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе всеумиле́нное принесла́ еси́, преподо́бная, благода́рственная воспису́ющи Го́споду, сподо́бльшему тя́ и́ноческое постриже́ніе прія́ти, къ Нему́ же во все́мъ житіи́ ду́шу твою́ предуготовля́ла еси́, да мíра сего́ отлучи́вшися и ничи́мже земны́мъ смуща́ема, вопіе́ши Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рная свѣща́ и́ночествующимъ показа́ся житіе́ твое́ во оби́тели, преподо́бная: а́ще бо и не мно́ги дни́ во и́ночествѣ пожила́ еси́, оба́че вся́кія и́ноческія добродѣ́тели о́бразъ преизя́щный въ себѣ́ яви́ла еси́. Тѣ́мже, восхваля́юще тя́, сицева́я вопіе́мъ ти́, преподо́бная:

Ра́дуйся, во́льнаго мíра оставле́нія преизя́щная наста́внице; ра́дуйся, пра́вило усе́рднаго за вся́ лю́ди моле́нія. Ра́дуйся, соверше́ннаго своея́ во́ли отсѣче́нія прему́дрое наставле́ніе; ра́дуйся, душе́вныя и тѣле́сныя чистоты́ свѣти́ло изря́дное. Ра́дуйся, умерщвле́нія пло́ти о́бразе преизя́щный; ра́дуйся, ми́рнаго купножи́тія наста́внице. Ра́дуйся, у́мныя къ Бо́гу моли́твы о́бразе; ра́дуйся, свята́го на земли́ житія́ зерца́ло.

Ра́дуйся, преподо́бная княги́не Евфроси́ніе.

Конда́къ 12

Благода́ти испо́лнена и благи́хъ дѣ́лъ, я́ко до́брѣ тече́ніе земно́е соверши́вшая, въ ми́рѣ преста́вилася еси́ отъ земны́хъ къ небе́снымъ, идѣ́же веселя́щися предстои́ши Го́споду и вопіе́ши Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твоя́ многообра́зная лю́демъ благодѣя́нія, восхваля́емъ тя́ вси́, преподо́бная ма́ти Евфроси́ніе, незави́стно подаю́щую исцѣле́нія съ вѣ́рою къ тебѣ́ прибѣга́ющимъ и вопію́щимъ ти́:

Ра́дуйся, я́ко на небесѣ́хъ ны́нѣ предъ Го́сподемъ предстои́ши; ра́дуйся, я́ко о лю́дехъ предъ Бо́гомъ вы́ну предста́тельствуеши. Ра́дуйся, гра́да твоего́ крѣ́пкое огражде́ніе; ра́дуйся, оби́тели твоея́ незы́блемое утвержде́ніе. Ра́дуйся, о благо́мъ преспѣ́яніи и́ночествующихъ те́плѣ моля́щаяся; ра́дуйся, о утвержде́ніи до́брѣ живу́щихъ въ мíрѣ Бо́га прося́щая. Ра́дуйся, чту́щихъ па́мять твою́ предъ Бо́гомъ помина́ющая; ра́дуйся, о прославля́ющихъ тя́ Бо́га моля́щая.

Ра́дуйся, преподо́бная княги́не Евфроси́ніе.

Конда́къ 13

О, прехва́льная уго́днице Бо́жія, преподо́бная княги́не Евфроси́ніе! Пріими́ смире́нное сіе́ хвале́ніе на́ше и твои́мъ те́плымъ предста́тельствомъ у Царя́ сла́вы испроси́ на́мъ въ не́мощехъ исцеле́ніе, въ добродѣ́телехъ преспѣ́яніе, отъ враго́въ ви́димыхъ и неви́димыхъ избавле́ніе, отъ вѣ́чныя му́ки свобожде́ніе и Ца́рства небе́снаго наслѣ́діе, да съ тобо́ю при́сно пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

О, преподо́бная княги́не Евфроси́ніе, до́бляя въ жена́хъ подви́жнице, прехва́льная уго́днице Христо́ва! Пріими́ моле́ніе о на́съ, недосто́йныхъ, съ вѣ́рою и любо́вію къ ра́цѣ моще́й твои́хъ припа́дающихъ, и те́плымъ къ Бо́гу хода́тайствомъ испроси́ гра́ду твоему́ и лю́демъ отъ бѣ́дъ и напа́стей сохране́ніе, [оби́тели се́й, тобо́ю созда́ннѣй, утвержде́ніе и благоспѣ́яніе, подвиза́ющимся во оби́тели твое́й исхода́тайствуй у великодарови́таго Христа́ Бо́га на́шего, да вы́ну пребыва́ютъ тща́ніемъ не лѣни́ви, ду́хомъ горя́ще, Го́сподеви рабо́тающе, въ моли́твахъ неусыпа́юще; въ мíрѣ благоче́стно живу́щимъ испроси́ у Го́спода] въ вѣ́рѣ тве́рдость, во благоче́стіи постоя́нство, и всѣ́мъ, съ вѣ́рою прибѣга́ющимъ къ тебѣ́ и твоея́ прося́щимъ по́мощи и заступле́нія, подава́й при́сно неду́говъ исцѣле́ніе, въ ско́рбехъ утѣше́ніе, во все́мъ житіи́ благопоспѣше́ніе; наипа́че же умоли́ Го́спода въ ми́рѣ и покая́ніи земно́е житіе́ преити́ на́мъ, мыта́рствъ го́рькихъ и му́къ вѣ́чныхъ изба́витися и Ца́рство небе́сное твои́мъ хода́тайствомъ получи́ти, идѣ́же ты́ со всѣ́ми святы́ми Го́споду предстои́ши, да вы́ну сла́вимъ Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ и въ безконе́чныя вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 8

По земнѣ́мъ вдовствѣ́ Небе́сному Жениху́ себе́ уневѣ́стивши и въ кня́жестѣмъ черто́зѣ подви́жнически пожи́вши, по́слѣжде и черто́гъ, и ча́дъ твои́хъ Бо́га ра́ди оста́вила еси́, преподо́бная Евфроси́ніе, и вше́дши во оби́тель, тобо́ю созда́нную, и во и́ноческомъ о́бразѣ мно́ги по́двиги показа́ла еси́, и свято́е твое́ житіе́ по благода́ти Бо́жіей блаже́нною кончи́ною увѣнча́ла еси́. И ны́нѣ предстоя́щи Христу́ Бо́гу, моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Конда́къ, гла́съ 2

Вся́ кра́сная мíра сего́, я́ко су́етная, презрѣ́вши и тѣ́ло твое́ посто́мъ и бдѣ́ніемъ изнури́вши, непреста́нными моли́твами Бо́гу угоди́ла еси́, преподо́бная Евфроси́ніе, и, да́ръ исцѣле́ній отъ Него́ прія́ти сподо́бльшися, слѣпо́му прозрѣ́ніе и мно́гимъ неду́жнымъ исцѣле́ніе дарова́ла еси́. Тѣ́мже ра́достно взыва́емъ, глаго́люще: сла́ва Бо́гу, прославля́ющему святы́я Своя́.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, преподо́бная ма́ти Евфроси́ніе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́, Бо́га на́шего.