Акафист святому великомученику Георгию Победоносцу

Конда́къ 1

Возбра́нному воево́дѣ и Побѣдоно́сцу Гео́ргію соста́вимъ похвалу́, я́ко хода́таю на́шему и ско́рому помо́щнику: ты́ же, святы́й великому́чениче, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся Гео́ргіе, вели́кій Побѣдоно́сче.

Икосъ 1

Ангеловъ Творе́цъ и всея́ тва́ри Содѣ́тель, яви́вый тя́ Це́ркви Свое́й вѣ́ры побо́рника, и за вѣ́ру непобѣди́маго страстоте́рпца, внуша́етъ на́мъ, за по́двиги страда́ній твои́хъ восхваля́ти тя́, свя́те Гео́ргіе, си́це:

Ра́дуйся, до конца́ Іису́са, Сы́на Бо́жія, возлюби́вый; ра́дуйся, за и́мя Его́ съ любо́вію ду́шу свою́ положи́вый. Ра́дуйся, исповѣ́дниче отъ Бо́га призва́нный; ра́дуйся, подви́жниче, Бо́жіею благода́тію просла́вленный. Ра́дуйся, а́нгеловъ сожи́телю; ра́дуйся, проро́ковъ равностоя́телю.

Ра́дуйся Гео́ргіе, вели́кій Побѣдоно́сче.

Конда́къ 2

Ви́дя гоне́ніе нечести́выхъ на христіа́ны, не убоя́лся еси́ ко́зни и́хъ и мучи́тельства, богому́дре, но́, я́ко до́брый во́инъ Христо́въ, вся́ своя́ ни́щимъ разда́въ, во́лею поте́клъ еси́ на совѣ́тъ и́хъ непра́ведный, Христу́, вождю́ и Бо́гу своему́, поя́: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Разу́мно уразумѣ́въ еди́наго Бо́га, въ Тріе́хъ Ѵпоста́сехъ боголѣ́пно покланя́емаго, тве́рдымъ умо́мъ исповѣ́далъ еси́ Его́, на собо́рищи нечести́выхъ, и та́ко обличи́лъ еси́ безу́мнаго царя́ безу́мное поклоне́ніе тва́ри. Сего́ ра́ди за твое́ высо́кое любому́дріе пріими́ отъ на́съ, Гео́ргіе, усе́рдныя похвалы́:

Ра́дуйся, Еди́наго Истиннаго Бо́га проповѣ́дниче; ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы вѣ́рный защи́тниче. Ра́дуйся, ве́лію правосла́вного исповѣ́данія та́йну невѣ́рнымъ показа́вый; ра́дуйся, и́дольскаго служе́нія пре́лесть обличи́вый. Ра́дуйся, ри́торе боже́ственный; ра́дуйся, витíе, прему́дрости испо́лненный.

Ра́дуйся Гео́ргіе, вели́кій Побѣдоно́сче.

Конда́къ 3

Си́ла Бо́жія, просвѣща́ющая вся́каго человѣ́ка, гряду́щаго въ мíръ, и въ темни́цѣ тя́ стра́ждущаго посѣти́ла е́сть, смиренному́дре Гео́ргіе: поне́же ты́ вся́ житія́ сего́ тлѣ́нная я́ко уме́ты презрѣ́въ, еди́ному Христу́ прилѣпи́лся еси́, да за и́мя Его́ до́брѣ во́инствовавъ, сподо́бишися тому́ со а́нгелы вѣ́чно воспѣва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я у́мъ и се́рдце Ду́хомъ Святы́мъ озаре́нныя, ты́ по внуше́нію Его́ поревнова́лъ еси́ подвиза́тися за и́мя Христо́во, до кро́ве: стоя́ бо му́жественно въ вѣ́рѣ, обличи́лъ еси́ вознесе́нную нечести́ваго собо́рища горды́ню. Сего́ ра́ди хва́лимъ тя́, всему́дре Гео́ргіе, си́це:

Ра́дуйся, щи́те, воздви́гнутый на охране́ніе благоче́стія; ра́дуйся, мечу́, подъя́тый на посѣче́ніе нече́стія. Ра́дуйся, сто́лпе вѣ́ры; ра́дуйся, стѣно́ и утвержде́ніе Христо́вы Це́ркви. Ра́дуйся, вѣ́рныхъ удобре́ніе; ра́дуйся, невѣ́рныхъ стра́хъ и посрамле́ніе.

Ра́дуйся Гео́ргіе, вели́кій Побѣдоно́сче.

Конда́къ 4

Безу́мный мучи́тель, ды́шаше на тя́ убíйствомъ, страстоте́рпче Гео́ргіе, жажда́ше бо кро́ве твоея́ я́ко пе́съ а́лчный, повелѣва́я распя́ти на колеси́ тѣ́ло твое́, и злѣ́йшимъ му́камъ преда́ти, ты́ же, возмога́я о Го́сподѣ, съ тве́рдымъ упова́ніемъ къ Бо́гу взыва́лъ еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше отъ тебе́ Діоклитіа́нъ и жерцы́ и́дольстіи словеса́ прему́дрости, распыха́хуся на тя́ зло́бою, па́че же егда́ ре́клъ еси́: О, царю́ мучи́телю! Почто́ мя́ всу́е истязу́еши? Мнѣ́ бо е́же жи́ти - Христо́съ, и е́же умре́ти - пріобрѣ́теніе; тру́дно ти́ е́сть проти́ву рожна́ пра́ти. - Сего́ ра́ди мы́ взыва́емъ ти́, великоимени́те Гео́ргіе, си́це:

Ра́дуйся, за му́жественное исповѣ́даніе вѣ́ры на колеси́ кро́вь свою́ пролія́вый; ра́дуйся, кро́вію свое́ю торжество́ вѣ́ры возвели́чивый. Ра́дуйся, апо́столовъ соревни́телю; ра́дуйся, во́льнымъ Христо́вымъ страсте́мъ подража́телю. Ра́дуйся, побо́рниче вѣ́ры непоколеби́мый; ра́дуйся, страстоте́рпче, адама́нта твердѣ́йшій.

Ра́дуйся Гео́ргіе, вели́кій Побѣдоно́сче.

Конда́къ 5

Боготе́чнѣй звѣздѣ́ подо́бенъ бы́лъ еси́, Гео́ргіе, чуде́снымъ бо отъ а́нгела исцѣле́ніемъ и ви́димымъ отъ колесе́ отрѣше́ніемъ, научи́лъ еси́ невѣ́рныхъ вѣ́ровати въ Тро́ицу Единосу́щную, и То́й ку́пно съ тобо́ю воспѣва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣша наро́ди чудеса́ си́лы Бо́жія, я́вѣ на тебѣ́ быва́емая, съ кро́тостію уче́ніе Христо́во отъ тебе́ прія́ша и возопи́ша глаго́люще: вои́стинну вели́къ Бо́гъ христіа́нскій! Сего́ ра́ди и мы́, восхваля́юще тя́, достосла́вне Гео́ргіе, взыва́емъ си́це:

Ра́дуйся, свѣтоно́снымъ спасе́нія сло́вомъ тьму́ невѣ́рія разгна́вый; ра́дуйся, му́ченическимъ вѣ́ры исповѣ́даніемъ невѣ́рныя ко Христу́ обрати́вый. Ра́дуйся, легео́ны во́инъ земны́хъ въ небе́сное во́инство преводя́й; ра́дуйся, я́ко во́инъ Христо́въ, съ небе́сными во́и пребыва́яй. Ра́дуйся, ратобо́рцевъ сла́во; ра́дуйся, пресвѣ́тлаго му́ченическаго ли́ка красото́.

Ра́дуйся Гео́ргіе, вели́кій Побѣдоно́сче.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникомъ и́стины, духоно́снымъ апо́столомъ поревнова́въ, кресто́мъ мíру распя́лся еси́, страстоте́рпче: се́ бо, я́ко Іо́на во чре́во ки́тово, въ пе́щь нерастворе́нныя и́звести стремгла́въ вве́рженъ бы́лъ еси́, да просла́вится тебе́ ра́ди ди́вный во святы́хъ Госпо́дь, Ему́же ты́ и въ ро́вѣ и́звестнѣмъ, я́ко во хра́мѣ сла́вы, у́мно взыва́лъ еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́вый въ тридне́внѣмъ Свое́мъ отъ гро́ба воста́ніи, всеси́льный а́да и сме́рти Побѣди́тель Іису́съ, спасе́ тя отъ а́дова истлѣ́нія, страстоте́рпче Гео́ргіе: по тріе́хъ бо дне́хъ обрѣто́ша тя́ во и́звести жи́ва, и въ воздѣя́ніи ру́къ пою́ща Бо́га; сего́ ра́ди вельми́ пристра́шни бы́ша и ужасо́шася. Мы́ же, ра́дующеся, воспису́емъ ти́ побѣ́дную пѣ́снь:

Ра́дуйся, позо́рнымъ во и́звестный ро́въ низверже́ніемъ вознесе́нную діа́вола горды́ню низложи́вый; ра́дуйся, ди́внымъ отъ Бо́га спасе́ніемъ звѣ́рство мучи́теля побѣди́вый. Ра́дуйся, я́ко незло́бивъ сы́й, за твори́вшихъ ти́ напа́сть моли́лся еси́, я́ко за благотво́рцевъ; ра́дуйся, я́ко о обраще́ніи и́хъ, я́коже Па́велъ о евре́ехъ, болѣ́зновалъ еси́. Ра́дуйся, му́жу жела́ній; ра́дуйся, сосу́де избра́нный.

Ра́дуйся Гео́ргіе, вели́кій Побѣдоно́сче.

Конда́къ 7

Хотя́й вся́чески улови́ти се́рдце твое́ ко пре́лести и́долъ, нечести́вый мучи́тель умышля́етъ прельсти́ти тя́ волше́бными чарова́ніи: ты́ же, богоизбра́нне, съ Дави́домъ восклица́я: о Бо́зѣ спасе́ніе мое́ и сла́ва моя́, - вѣ́рно Тому́ пѣ́лъ еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вое показа́ зло́ лука́вый о́ный сатаны́ служи́тель Діоклитіа́нъ, егда́ въ безу́мнѣй свое́й ко и́доломъ ре́вности, повелѣ́ напои́ти тя́, Гео́ргіе, я́домъ: ты́ же испо́лненъ сы́й вѣ́ры и упова́нія, а́ще и сме́ртное испи́лъ еси́, оба́че безъ вре́да пребы́лъ еси́, богохва́льне. Тѣ́мже и мы́ вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, я́ко въ упова́ніи на Бо́га жи́ва не посрами́лся еси́; ра́дуйся, я́ко мучи́теля ни во что́же вмѣни́лъ еси́. Ра́дуйся, бѣсо́въ отгна́телю; ра́дуйся, волше́бныя ко́зни разруши́телю. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю ди́венъ Бо́гъ во святы́хъ Свои́хъ явля́ется; ра́дуйся, я́ко тобо́ю благоче́стно и́мя Христо́во прославля́ется.

Ра́дуйся Гео́ргіе, вели́кій Побѣдоно́сче.

Конда́къ 8

Стра́нный и стра́шный совѣ́тъ бы́сть отъ нѣ́коего волхва́ нечести́вому царю́, да повели́тъ ти́, въ доказа́тельство пра́вости вѣ́ры Христо́вы, сло́вомъ воскреси́ти ме́ртваго: ты́ же, Гео́ргіе, ничто́же сумня́ся, воспѣва́лъ еси́ Тому́, Иже нѣ́сть Бо́гъ ме́ртвыхъ, но Бо́гъ живы́хъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Всежела́нный и Сладча́йшій Іису́съ, Его́же ты́ все́ю душе́ю и всѣ́мъ се́рдцемъ возлюби́лъ еси́, всеблаже́нне Гео́ргіе, слы́шавъ те́плое вѣ́ры твоея́ моле́ніе, вско́рѣ повелѣ́ по сло́ву твоему́ воскре́снути ме́ртвому, прославле́нія ра́ди и́мени Своего́, и вѣ́рныхъ утвержде́нія, невѣ́рнымъ же и ослѣпле́ннымъ на удивле́ніе и богопозна́ніе. Сего́ ра́ди по до́лгу вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, я́ко Госпо́дь си́лъ ди́вная на тебѣ́ яви́лъ е́сть; ра́дуйся, я́ко тобо́ю ме́ртваго отъ гро́ба воскреси́лъ е́сть. Ра́дуйся, ослѣпле́нному волхву́ у́мное вѣ́ры прозрѣ́ніе дарова́вый; ра́дуйся, мно́гимъ, Христа́ ра́ди пострада́вшимъ, во свята́я святы́хъ пу́ть показа́вый. Ра́дуйся, Ри́ма удивле́ніе; ра́дуйся, христіа́нскаго ро́да возвыше́ніе.

Ра́дуйся Гео́ргіе, вели́кій Побѣдоно́сче.

Конда́къ 9

Вси́ а́нгели восхвали́ша Бо́га, дарова́вшаго ти́ таково́е му́жество, Гео́ргіе, я́ко и въ темни́чнѣмъ заточе́ніи не престава́лъ еси́ моли́твенно бо́дрствовати. Сего́ ра́ди, я́ко вели́кій таи́нникъ Бо́жія благода́ти, удосто́ился еси́ ви́дѣти въ видѣ́ніи Го́спода, вѣнце́мъ нетлѣ́нія главу́ твою́ вѣнча́юща, да и мы́ съ тобо́ю вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи многовѣща́нніи ри́торскими свои́ми язы́ки не возмо́гутъ изрещи́ тебѣ́ досто́йныя хвалы́, Гео́ргіе, мно́гихъ ра́ди твои́хъ по́двиговъ и болѣ́зней, и́хже за Христа́ и Це́рковь подъя́лъ еси́ во́лею. Сего́ ра́ди и мы́, недоумѣ́юще восхваля́ти тя́ по достоя́нію, воспѣва́емъ си́це:

Ра́дуйся, во́льнымъ за Христа́ и Це́рковь страда́ніемъ ве́тхаго въ себѣ́ Ада́ма распя́вый; ра́дуйся, за до́блестное страда́ніе вѣне́цъ пра́вды отъ руки́ Госпо́дни прія́вый. Ра́дуйся, пра́вило ре́вности благочести́выя; ра́дуйся, о́бразе нищеты́ духо́вныя. Ра́дуйся, я́ко не себѣ́, но еди́ному Христу́ до́брѣ угоди́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко за Христа́ на многообра́зныя сме́рти гото́въ бы́лъ еси́.

Ра́дуйся Гео́ргіе, вели́кій Побѣдоно́сче.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ ду́ши во тьмѣ́ идолослуже́нія погиба́ющихъ, боголю́бче Гео́ргіе, ты́, ревну́я, поревнова́лъ еси́ я́ко Илія́ по Бо́зѣ: вше́дъ бо во хра́мъ и́дольскій, си́лою Бо́жіею разгна́лъ еси́ бѣ́сы, сокруши́лъ и́долы, посрами́лъ жерцы́, и, я́ко побѣди́тель, не съ человѣ́ки, но со а́нгелы пѣ́лъ еси́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣны́ безчу́вственнѣе, окамене́нный се́рдцемъ мучи́тель тво́й, Гео́ргіе, не уразумѣ́ Бо́га, я́вѣ тобо́ю чудодѣ́йствующа, но́ до конца́ пребы́лъ е́сть, я́ко а́спидъ, затыка́яй у́ши свои́. Сего́ ра́ди повелѣ́ усѣщи́ тя на позо́рищи во главу́, я́ко злодѣ́я: ты́ же, болѣ́знуя о поги́бели души́ его́, ра́достно прія́лъ еси́ кончи́ну, за ню́же мы́ тя́ ублажа́емъ любо́вію си́це:

Ра́дуйся, вѣ́ру, наде́жду и любо́вь до конца́ сохрани́вый; ра́дуйся, во успе́ніи твое́мъ мно́гая и вели́кая чудеса́ сотвори́вый. Ра́дуйся, ору́жіемъ благоволе́нія Бо́жія вѣнча́нный на земли́; ра́дуйся, сла́вою и велелѣ́піемъ укра́шенный на небеси́. Ра́дуйся, человѣ́че Бо́жій; ра́дуйся, до́брый во́ине Христо́въ.

Ра́дуйся Гео́ргіе, вели́кій Побѣдоно́сче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе Пресвятѣ́й Тро́ицѣ па́че ины́хъ возда́лъ еси́, святы́й великому́чениче Гео́ргіе, не сло́вомъ то́чію и умо́мъ, но живы́мъ всего́ себе́ въ же́ртву принесе́ніемъ: подража́я бо распя́тому за ны́, непоро́чному Агнцу Христу́, положи́лъ еси́ ду́шу свою́ за дру́ги своя́ во́лею. Тѣ́мже у́бо а́ще и недово́льни есмы́ къ похвале́нію таковы́я твоея́ до́блести, бо́льше бо сея́ любве́ никто́же и́мать, оба́че благода́рни су́ще, пое́мъ Ди́вному во святы́хъ: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтопріе́мный свѣти́льникъ и́стиннаго Свѣ́та, су́щимъ на земли́ явля́ешися, богоизбра́нне Гео́ргіе, просвѣща́еши бо сердца́ вѣ́рныхъ, и къ ра́зуму Боже́ственному вся́ наставля́еши, поуча́я и на́съ ве́село взыва́ти:

Ра́дуйся, я́ко въ пресвѣ́тлыхъ а́нгельскихъ черто́зѣхъ вселя́ешися; ра́дуйся, я́ко не въ гада́ніи, но лице́мъ къ лицу́, невече́рняго Тро́ическаго Свѣ́та причаща́ешися. Ра́дуйся, ни́щихъ пита́телю и оби́димыхъ защи́тниче; ра́дуйся, не́мощныхъ врачу́ и царе́й побо́рниче. Ра́дуйся, правосла́внымъ во́иномъ во бране́хъ побо́рниче; ра́дуйся, о спасе́ніи грѣ́шниковъ те́плый хода́таю.

Ра́дуйся Гео́ргіе, вели́кій Побѣдоно́сче.

Конда́къ 12

Благода́ть, да́нную ти́ отъ Бо́га, вѣ́дуще, па́мять твою́ пра́зднуемъ, великому́чениче Гео́ргіе, и съ усе́рднымъ моле́ніемъ къ чудотво́рному о́бразу твоему́ притека́юще, твое́ю всеси́льною о Го́сподѣ по́мощію, я́ко необори́мою стѣно́ю, огражда́емся. Сего́ ра́ди, восхваля́юще тя́, усе́рдно зове́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Сла́вную кончи́ну твою́ пою́ще, е́юже возвели́чился еси́ я́ко до́брый во́инъ Христо́въ, мо́лимъ тя́, страстоте́рпче Гео́ргіе: бу́ди на́мъ во все́мъ ко бла́гу помо́щниче, и услы́ши ны́, усе́рдно взыва́ющихъ ти́:

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю Це́рковь вѣ́рныхъ просвѣща́ется; ра́дуйся, я́ко и́мя твое́ и между́ невѣ́рными прославля́ется. Ра́дуйся, ди́вная исповѣ́дниковъ сла́во; ра́дуйся, высо́кая му́чениковъ похвало́. Ра́дуйся, тѣле́съ на́шихъ цѣле́бниче; ра́дуйся, о душа́хъ на́шихъ моли́твенниче.

Ра́дуйся Гео́ргіе, вели́кій Побѣдоно́сче.

Конда́къ 13

О, всеблаже́нный и святы́й великому́чениче Гео́ргіе! Пріими́ сіе́ на́ше хвале́бное пѣ́ніе, и изба́ви на́съ отъ вся́каго зла́ твои́мъ те́плымъ къ Бо́гу хода́тайствомъ, да съ тобо́ю воспѣва́емъ: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва ко свято́му великому́ченику Гео́ргію

О, всехва́льный, святы́й великому́чениче и чудотво́рче Гео́ргіе! При́зри на ны́ ско́рою твое́ю по́мощію, и умоли́ Человѣколю́бца Бо́га, да не осу́дитъ на́съ, грѣ́шныхъ, по беззако́ніемъ на́шимъ, но да сотвори́тъ съ на́ми по вели́цѣй Свое́й ми́лости. Не пре́зри моле́нія на́шего, но испроси́ на́мъ у Христа́ Бо́га на́шего ти́хое и богоуго́дное житіе́, здра́віе же душе́вное и тѣле́сное, земли́ плодоро́діе и во все́мъ изоби́ліе, и да не во зло́ обрати́мъ блага́я, дару́емая на́мъ тобо́ю отъ Всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мени Его́ и въ прославле́ніе крѣ́пкаго твоего́ заступле́нія; да пода́стъ Онъ правосла́вному Импера́тору на́шему и всему́ боголюби́вому во́инству на супоста́ты одолѣ́ніе, и да укрѣпи́тъ ца́рство Его́ не премѣня́емымъ ми́ромъ и благослове́ніемъ; изря́днѣе же да огради́тъ на́съ святы́хъ а́нгелъ Свои́хъ ополче́ніемъ, во е́же изба́витися на́мъ по исхо́дѣ на́шемъ изъ житія́ сего́ отъ ко́зней лука́ваго и тя́жкихъ возду́шныхъ мыта́рствъ его́ и неосужде́ннымъ предста́ти престо́лу Го́спода Сла́вы. Услы́ши ны́, страстоте́рпче Христо́въ Гео́ргіе, и моли́ за ны́ непреста́нно Тріѵпоста́снаго Влады́ку всѣ́хъ Бо́га, да благода́тію Его́ и человѣколю́біемъ, твое́ю же по́мощію и заступле́ніемъ обря́щемъ ми́лость со а́нгелы и арха́нгелы и всѣ́ми святы́ми одесну́ю Правосу́днаго Судіи́ ста́ти, и Того́ вы́ну сла́вити со Отце́мъ и Святы́мъ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь свята́го Гео́ргія, гла́съ 4

Яко плѣ́нныхъ свободи́тель и ни́щихъ защи́титель, немощству́ющихъ вра́чь, царе́й побо́рниче, побѣдоно́сче, великому́чениче Гео́ргіе, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже

Еже отъ вѣ́ка утае́нное, и а́нгеломъ несвѣ́домое та́инство: Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся, Бо́гъ въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, и кре́стъ во́лею на́съ ра́ди воспріи́мъ, и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша.

Конда́къ свята́го Гео́ргія, гла́съ 8

Къ возбра́нному и ско́рому заступле́нію Твоему́ прибѣ́гше, вѣ́рніи, мо́лимъ изба́витися, страстоте́рпче Христо́въ, отъ собла́знъ вра́жіихъ воспѣва́ющимъ тя́, и вся́кихъ бѣ́дъ, и озлобле́ній, да зове́мъ: ра́дуйся, му́чениче Гео́ргіе.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, страстоте́рпче святы́й, великому́чениче и побѣдоно́сче Гео́ргіе, и чте́мъ честна́я страда́нія твоя́, я́же за Христа́ претепѣ́лъ еси́.