Акафист святому великомученику Димитрию, Солунскому (Фессалоникийскому) чудотворцу

Конда́къ 1

Ди́вный воево́до гра́да Солу́ня, вели́кій уго́дниче Христо́въ и сла́вный страстоте́рпче, святы́й Дими́тріе, источа́яй мíрови ми́лости мѵ́ро, похва́льная воспису́емъ ти́, чту́щіи святу́ю па́мять твою́. Ты́ же, имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ бѣ́дъ избавля́й на́съ, вѣ́рно зову́щихъ ти́:

Ра́дуйся, святы́й Дими́тріе, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Икосъ 1

Ангеловъ Творе́цъ и Госпо́дь си́лъ яви́ тя́, досточу́дне, а́нгела во пло́ти, му́ченика тве́рда и си́льнаго предста́теля вѣ́рныхъ. Прибѣга́юще у́бо къ заступле́нію твоему́, сицева́я ра́достная тебѣ́ прино́симъ:

Ра́дуйся, звѣздо́ блиста́ющая на тве́рди церко́внѣй. Pа́дуйся, свѣти́льниче, чудесы́ мíръ озаря́яй. Ра́дуйся, вѣ́ры непоколеби́мый сто́лпе. Pа́дуйся, христіа́нъ несокруши́мый щи́те. Ра́дуйся, Ѳессалíи свѣ́тлое украше́ніе. Pа́дуйся, Солу́ня похвало́ пресла́вная. Ра́дуйся, апо́столовъ сограждани́не. Pа́дуйся, му́чениковъ совсе́льниче. Ра́дуйся, моля́щихся къ тебѣ́ проше́нія пріе́мляй. Pа́дуйся, о всѣ́хъ на́съ Бо́гу моля́йся.

Ра́дуйся, святы́й Дими́тріе, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́дяще себе́ безча́дна, благочести́вая роди́теля твоя́ приле́жно моля́ста Бо́га о дарова́ніи ча́да. Пріе́мъ же Всевы́шній моли́твы ею́, и помяну́въ ми́лостыни, я́же творя́ста убо́гимъ, дарова́ и́мъ тебе́, блаже́нне. Сего́ ра́ди съ весе́ліемъ возопи́ста Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ боже́ственный имѣ́я, я́ко отроча́ богодарова́нное, возгнуша́лся еси́ язы́ческія пре́лести, му́дре. Роди́тельское же благоче́стіе возлю́бль, добродѣ́тельми а́ки лѣ́ствицею отъ си́лы въ си́лу восходя́й, благода́ть Бо́жію пріобрѣ́лъ еси́, ю́же испроси́ получи́ти и на́мъ, почита́ющимъ тя́ зва́ніи си́ми:

Ра́дуйся, благочести́вымъ роди́телямъ моли́твенное прозябе́ніе. Pа́дуйся, благоче́стія и́хъ наслѣ́дниче. Pа́дуйся, рожде́ніемъ свои́мъ возвесели́вый мно́гихъ. Ра́дуйся, отъ утро́бы ма́тернія благода́тію свы́ше осѣне́нный. Pа́дуйся, благоуха́нный кри́не дѣ́вства и нетлѣ́нія. Ра́дуйся, освяще́нный душе́ю же и тѣ́ломъ. Pа́дуйся, вмѣсти́лище дарова́ній Бо́жіихъ. Ра́дуйся, отъ ю́ности идолослуже́ніе презрѣ́вый. Pа́дуйся, и́стинное богопочита́ніе, да́же до сме́рти, возлюби́вый. Ра́дуйся, я́ко благоче́стіемъ твои́мъ угоди́лъ еси́ Христу́. Ра́дуйся, я́ко благода́тію Его́ мно́гъ пло́дъ сотвори́лъ еси́.

Ра́дуйся, святы́й Дими́тріе, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́ла Вы́шняго сотвори́ тя́, Дими́тріе, хра́бра во бранѣ́хъ, враго́мъ стра́шна, всѣ́мъ лю́демъ имени́та. Тѣ́мже и злочести́вый ца́рь Максиміа́нъ вручи́ тебѣ́ гра́дъ Солу́нь, повелѣва́я, я́ко суему́дрый, гна́ти христіа́ны, пою́щія Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́яй благопрія́тную по благоче́стію ре́вность, я́вѣ предъ невѣ́рными исповѣ́далъ еси́ Христа́, прехва́льне, и тѣ́хъ вѣ́ровати и покланя́тися Тому́ научи́лъ еси́, и я́ко вторы́й Па́велъ бы́лъ еси́ солу́няномъ, съ ни́ми же вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, Це́ркви Христо́вой драгíй би́сере. Pа́дуйся, гра́да твоего́ украше́ніе. Ра́дуйся, боже́ственную ре́вность въ се́рдцѣ свое́мъ носи́вый. Pа́дуйся, мучи́телей кова́рства побѣди́вый. Ра́дуйся, и́дольскія пре́лести обличи́телю. Ра́дуйся, омраче́нныхъ просвѣти́телю. Ра́дуйся, пле́велы злоче́стія искореня́яй. Pа́дуйся, и́дольское те́рніе посѣца́яй. Ра́дуйся, благоче́стія учи́телю. Pа́дуйся, на стези́ спасе́нія наста́вителю. Ра́дуйся, враго́мъ ви́димымъ и неви́димымъ непристу́пне. Pа́дуйся, во́ине Христо́въ непобѣди́ме.

Ра́дуйся, святы́й Дими́тріе, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́къ 4

Бу́рею одержи́мъ помышле́ній зло́бныхъ, нечести́вый ца́рь смяте́ся, увѣ́дѣвъ тя́, всече́стне, вѣ́рнаго бы́ти раба́ Христо́ва, къ вѣ́рѣ въ Того́ приводя́ща и и́долы низлага́юща, солу́нянъ же науча́юща сла́вити трисвято́е и́мя Бо́жіе и пѣ́ти Тому́: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́ша, я́ко ды́шащій на тя́, Дими́тріе, я́ростію Максиміа́нъ гряде́тъ въ Солу́нь, моли́твою и поще́ніи предугото́вилъ еси́ себе́ къ муче́нію, повелѣва́я Лу́ппу, вѣ́рному ти́ рабу́, вся́ имѣ́нія твоя́ и бога́тства привре́менная расточи́ти убо́гимъ. Тѣ́мже восхваля́юще тя́, любо́вію зове́мъ:

Ра́дуйся, преще́нія мучи́телева не убоя́выйся. Pа́дуйся, да Христа́ пріобря́щеши, вся́ расточи́вый. Ра́дуйся, су́етную сла́ву мíра сего́ во уме́ты вмѣни́вый. Pа́дуйся, небе́сную сла́ву у Христа́ Бо́га на́шего получи́вый. Ра́дуйся, яко состра́ждеши всѣ́мъ тре́бующимъ отъ тебе́ по́мощи. Pа́дуйся, су́щимъ въ ну́ждахъ ско́рый засту́пниче. Ра́дуйся, ни́щихъ обогати́телю. Pа́дуйся, си́рыхъ предста́телю. Ра́дуйся, убо́гимъ помо́щниче. Pа́дуйся, а́лчущимъ пита́телю.

Ра́дуйся, святы́й Дими́тріе, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́къ 5

Боготе́чнѣй звѣздѣ́ уподо́блься, Дими́тріе, дерзнове́нно Со́лнце Пра́вды проповѣ́далъ еси́ тмо́ю одержи́мому царю́. Въ темни́цѣ же и́мъ заключе́нный, славосло́вилъ еси́ въ не́й, я́ко въ черто́зѣ свѣ́тлѣ, Христа́ Бо́га на́шего, съ весе́ліемъ поя́ Тому́: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дя добраненави́стникъ діа́волъ тече́ніе, достоблаже́нне, сконча́тися иму́щее, за́вистію снѣда́емь, устреми́ся на тя́ во о́бразѣ скорпíи. Ты́ же, попра́въ того́, узрѣ́лъ еси́ во свѣ́тлости вели́цѣй а́нгела Госпо́дня, укрѣпля́юща тя́ и вѣне́цъ ра́йскій тебѣ́ подаю́ща. Пріими́ у́бо и отъ на́съ, земны́хъ, ма́лый вѣне́цъ похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйся, трубо́, невѣ́рнымъ Христа́ Бо́га возвѣсти́вшая. Pа́дуйся, свирѣ́ле, услажда́ющая слы́шаніе вѣ́рнымъ. Pа́дуйся, я́ко му́жествомъ твои́мъ небожи́тели возвесели́лъ еси́. Ра́дуйся, въ темни́цѣ мра́чнѣй святы́мъ а́нгеломъ утѣ́шенный. Pа́дуйся, пресвѣ́тлый на небесѣ́хъ черто́гъ, я́ко му́ченикъ, унаслѣ́довавый. Ра́дуйся, во пло́ти безпло́тныя враги́ побѣди́вый. Pа́дуйся, ко́зни и́хъ, а́ки паучи́ну разори́вый. Ра́дуйся, свѣ́тлый вѣне́цъ побѣ́ды пріе́мый. Pа́дуйся, вѣнце́мъ отъ Царя́ сла́вы вѣнча́нный. Ра́дуйся, сугу́быя благода́ти отъ Него́ сподо́бивыйся. Pа́дуйся, ве́ліе дерзнове́ніе къ Нему́ стяжа́вый.

Ра́дуйся, святы́й Дими́тріе, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ злоче́стія Максиміа́нъ ра́довашеся, я́ко прекрѣ́пкій боре́цъ его́ Лíй убива́ше христіа́ны. Блаже́нный же Не́сторъ не терпя́ того́ безчеловѣ́чія, у тебе́, му́чениче, благослове́ніе испроси́, и ше́дъ низве́рже того́ на ко́пія, поя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́вый въ Солу́нѣ просвѣще́ніе и́стины, свя́те, предпосла́лъ еси́ ко Го́споду Не́стора, чрезъ посѣче́ніе отъ нечести́выхъ. Та́же и са́мъ, повелѣ́ніемъ царе́вымъ, ко́піями избоде́нъ бы́лъ еси́ за Христа́, предъ Ни́мъ же помяни́ и на́съ, помина́ющихъ страда́нія твоя́ и вопію́щихъ ти́:

Ра́дуйся, на Лíево низложе́ніе Не́стора моли́твами твои́ми укрѣпи́вый. Ра́дуйся, побѣ́ду тому́ на борца́, я́ко Дави́ду на Голіа́ѳа испроси́вый. Pа́дуйся, я́ко по умерщвле́ніи Лíя, сме́рть му́ченическую ку́пно съ Не́сторомъ прія́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко за Прободе́ннаго на Крестѣ́ на́съ ра́ди, копія́ми избоде́нъ бы́лъ еси́. Pа́дуйся, со сла́вою на небеса́ по сме́рти отъ а́нгелъ провожде́нный. Ра́дуйся, въ немерца́ющемъ свѣ́тѣ душе́ю пребыва́яй. Pа́дуйся, съ му́ченики и со всѣ́ми святы́ми ликовству́яй. Ра́дуйся, покро́ве пѣсносло́вящихъ тя́. Pа́дуйся, моли́твенниче о чту́щихъ святу́ю па́мять твою́.

Ра́дуйся, святы́й Дими́тріе, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хотя́ блаже́нный Лу́ппъ благослове́ніе отъ тебе́, страстоте́рпче Христо́въ, получи́ти, взя́ по кончи́нѣ твое́й пе́рстень тво́й и ри́зу кро́вію твое́ю омоче́нную, и мно́га чудеса́ и исцѣле́нія тѣ́ми сотвори́въ, усѣ́ченъ бы́сть во главу́, да пое́тъ ку́пно съ тобо́ю и Не́сторомъ въ Тро́ицѣ сла́вимому Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вый хра́мъ созида́я тебѣ́, досточу́дне, исцѣле́нный тобо́ю Лео́нтій, обрѣ́те въ земли́ святы́я мо́щи твоя́, источа́ющія мѵ́ро, его́ же благоуха́нія испо́лнися ве́сь гра́дъ и мно́жество боля́щихъ исцѣлѣ́. Тѣ́мже уврачу́й и облагоуха́й и на́съ, вопію́щихъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, благоуха́ніе добродѣ́телей отъ ю́ности возлюби́вый. Pа́дуйся, нра́въ а́нгельскій отъ младе́нчества стяжа́вый. Ра́дуйся, сосу́де благода́ти. Pа́дуйся, хра́ме непоро́чности и чистоты́. Ра́дуйся, я́ко Госпо́дь оби́тель въ тебѣ́ сотвори́ со Отце́мъ и Ду́хомъ. Pа́дуйся, я́ко То́й просла́ви мо́щи твоя́ нетлѣ́ніемъ благода́ти. Ра́дуйся, благово́нное мѵ́ро отъ тѣ́хъ источа́яй. Pа́дуйся, освяще́ніе и цѣльбы́ тѣ́ми подава́яй. Ра́дуйся, я́ко па́че на́рда и сми́рны благоуха́еши. Pа́дуйся, я́ко благоуха́ніемъ твои́мъ злово́ніе страсте́й отгоня́еши. Ра́дуйся, зе́млю и оде́жды твоя́ кро́вію твое́ю освяти́вый. Pа́дуйся, я́звами свои́ми на́ши я́звы душе́вныя и тѣле́сныя врачу́яй.

Ра́дуйся, святы́й Дими́тріе, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́къ 8

Стра́нное и ди́вное чу́до сотвори́лъ еси́, пречу́дне, возвраща́вшемуся восвоя́си храмозда́телю твоему́, пріи́мъ бо то́й плащани́цу отъ святы́хъ твои́хъ моще́й, волну́ющуюся и многово́дную рѣ́ку немо́кренно пре́йде. Тѣ́мже прославля́емому въ тебѣ́ Бо́гу се́рдцемъ и усты́ воспѣва́ше: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь горя́ любо́вію и усе́рдіемъ къ тебѣ́ Лео́нтій, вторы́й въ че́сть твою́, свя́те, созда́ хра́мъ во Иллирíи, оте́чествіи свое́мъ, и та́мо, я́коже и въ Солу́нѣ, мно́жество боля́щихъ и стра́ждущихъ отъ ду́хъ нечи́стыхъ, моли́твами твои́ми исцѣля́шеся, и и́на мно́га соверша́хуся чудеса́. Имже мы́, дивя́щеся, тебѣ́ вопіемъ:

Ра́дуйся, любо́вію прославля́ющимъ тя́ крѣ́пкій засту́пниче. Pа́дуйся, созида́ющимъ во и́мя твое́ хра́мы чу́дный покро́ве. Ра́дуйся, здра́вія пода́телю. Pа́дуйся, неду́говъ врачева́телю. Ра́дуйся, то́ки кро́ви уставля́яй. Pа́дуйся, епа́рха Мари́на отъ стру́повъ и гно́я свободи́вый. Ра́дуйся, оде́ждею твое́ю, я́коже Па́велъ убру́сцами, чудодѣ́йствуяй. Pа́дуйся, имѣ́вшему ю́ Лео́нтію немо́кренный на рѣцѣ́ пу́ть показа́вый. Ра́дуйся, я́ко повину́ются тебѣ́ быстри́ны рѣ́чныя. Pа́дуйся, я́ко ду́си зло́бы бѣ́гаютъ отъ призыва́ющихъ и́мя твое́. Ра́дуйся, я́ко предста́тельствомъ твои́мъ и мы́ упова́емъ отъ навѣ́товъ вра́жіихъ сохрани́тися. Pа́дуйся, я́ко заступле́ніемъ твои́мъ и мы́ вѣ́руемъ отъ пото́па и ины́хъ бѣ́дъ изба́витися.

Ра́дуйся, святы́й Дими́тріе, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́къ 9

Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся, Дими́тріе святы́й, вели́каго твоего́ дерзнове́нія дѣ́лу. Хотя́щу бо Го́споду враго́мъ преда́ти Солу́нь, и явле́ніемъ а́нгельскимъ, повелѣ́вшу ти́ оста́вити гра́дъ, не оста́вилъ еси́ того́, сла́вне. Тѣ́мже сподо́бивыйся ужа́сного видѣ́нія и слы́шанія, Иллю́стрій съ тре́петомъ возглаша́ше: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíи многовѣща́нныя не возмо́гутъ разумѣ́ти, ка́ко плѣне́нныя иногда́ дѣ́вы, о́бразъ тво́й, свя́те, плѣни́вшему и́хъ кня́зю, шве́ніемъ угото́вавшія, внеза́пу восхище́ни бы́ша тобо́ю, и у гро́ба твоего́ поста́влени, бдѣ́нію на па́мять твою́ соверша́ющуся, благосло́вяще у́бо о тебѣ́ Го́спода, со умиле́ніемъ зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, за и́стину на земли́, да́же до кро́ви, пострада́вый. Pа́дуйся, на небеси́ со дерзнове́ніемъ престо́лу Бо́жію предстоя́й. Ра́дуйся, благопотре́бная отту́ду вѣ́рнымъ посыла́яй. Pа́дуйся, отъ бѣ́дъ призыва́ющія тя́ свобожда́яй. Ра́дуйся, я́ко во озлобле́ніи су́щимъ ско́ро помога́еши. Pа́дуйся, я́ко Госпо́дь моли́твами твои́ми благоутро́бно вне́млетъ. Ра́дуйся, чуде́съ неисчерпа́емый кла́дезю. Pа́дуйся, зна́меній неоскудева́емый исто́чниче. Ра́дуйся, плѣне́нныхъ свободи́телю. Pа́дуйся, ва́рварскія де́рзости укроти́телю. Ра́дуйся, печа́льнымъ утѣше́ніе посыла́яй. Pа́дуйся, скорбя́щимъ ра́дость подава́яй.

Ра́дуйся, святы́й Дими́тріе, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ гра́дъ тво́й отъ гла́да, явля́лся еси́, Дими́тріе, во приста́нищѣхъ морски́хъ и ото́цѣхъ, повелѣва́я иму́щимъ пшени́цу плы́ти съ то́ю въ Солу́нь. Тѣ́мже тобо́ю отъ сме́рти изба́вленніи, благода́рственнѣ поя́ху о тебѣ́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ яви́лся еси́ гра́ду твоему́ несокруши́мая, богому́дре, и необори́мый защи́тникъ всѣ́мъ призыва́ющимъ тя́, зане́ та́ко благоволи́ о тебѣ́ небесе́ и земли́ Творе́цъ. Тѣ́мже и на́съ научи́ приглаша́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, милосе́рдія вели́кій люби́телю. Pа́дуйся, о бѣ́дствующихъ сострада́тельный попечи́телю. Ра́дуйся, отъ гла́да вѣ́рныя спаса́яй. Pа́дуйся, отъ наше́ствія язы́ковъ тѣ́хъ изыма́яй. Ра́дуйся, мно́жицею изба́вивый солу́нянъ отъ у́зъ рабо́ты го́рькія. Pа́дуйся, губи́тельную я́зву и ины́й вре́дъ отъ ни́хъ удали́вый. Ра́дуйся, воево́до, ники́мже въ му́жествѣ одоли́мый. Pа́дуйся, ратобо́рче, николи́же въ си́лѣ оскудѣва́ющій. Ра́дуйся, вся́ на гра́дъ тво́й устремля́ющіяся, я́ко Моисе́й Амали́ка, низлага́яй. Pа́дуйся, я́ко Сампсо́нъ, иноплеме́нники прогоня́яй. Ра́дуйся, царе́мъ вѣ́рнымъ на враги́ одолѣ́ніе подава́яй. Ра́дуйся, христолюби́вымъ во́инамъ на бра́ни помога́яй.

Ра́дуйся, святы́й Дими́тріе, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе вся́кое побѣжда́ется, прехва́льне, предъ сія́ніемъ сла́вы твоея́ и вели́чіемъ чуде́съ: егда́ бо Іустиніа́нъ ца́рь, возжелѣ́ имѣ́ти въ Софíйстѣмъ хра́мѣ ча́сть моще́й твои́хъ, о́гнь изы́де отъ гро́ба твоего́ на по́сланныя отъ него́, возбраня́ющь прикаса́тися ра́цѣ твое́й. Тѣ́мже удивле́нніи со стра́хомъ возопи́ша Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рную звѣзду́, су́щимъ во тмѣ́ неразу́мія, зри́мъ тя́, свя́те: служа́щу бо у гро́ба твоего́ Ониси́фору, тмо́ю святота́тства одержи́му, двукра́тнымъ явле́ніемъ твои́мъ возбрани́лъ ему́ похища́ти свѣщи́, возжига́емыя вѣ́рными у моще́й твои́хъ. Сего́ ра́ди со благоговѣ́ніемъ зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, пре́жде му́ченическія кончи́ны свя́то пожи́вый. Ра́дуйся, по кончи́нѣ чудесы́ просла́вивыйся. Ра́дуйся, я́ко жи́въ во гра́дѣ мощми́ твои́ми почива́еши. Pа́дуйся, я́ко присноживы́й чудеса́ тѣ́ми содѣва́еши. Ра́дуйся, я́ко пра́вду ми́лостію растворя́еши. Pа́дуйся, я́ко огне́мъ ре́вности по сла́вѣ Бо́жіей гори́ши. Ра́дуйся, святы́я мо́щи твоя́ неприкоснове́нны имѣ́яй. Pа́дуйся, каса́тися и́мъ дерза́ющія, я́ко мо́лнія опаля́яй. Ра́дуйся, согрѣша́ющихъ вразуми́телю. Pа́дуйся, святота́тцевъ наказа́телю. Ра́дуйся, освяще́ніе подава́яй благоговѣ́ющимъ къ тебѣ́ усе́рдно. Pа́дуйся, мѵ́ромъ облагоуха́яй чту́щихъ тя́ вѣ́рно.

Ра́дуйся, святы́й Дими́тріе, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́ть прія́лъ еси́, Дими́тріе, цѣли́ти вся́къ неду́гъ и вся́ку я́зю въ лю́дехъ. Пода́ждь у́бо и на́шимъ душа́мъ и тѣлесе́мъ исцѣле́ніе, да Бо́гу, дарова́вшему на́мъ тебе́, помо́щника и врачева́теля, благода́рственнѣ воспои́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твоя́ чудеса́, ублажа́емъ тя́, досточу́дне, предъ нечести́выми Христа́ Бо́га дерзнове́нно исповѣ́давша, прославля́емъ му́ченическую кончи́ну твою́, почита́емъ па́мять твою́, и сицева́я ра́достная тебѣ́ прино́симъ:

Ра́дуйся, стопа́мъ Христа́ Спаси́теля всѣ́хъ ре́вностный послѣ́дователю. Pа́дуйся, страсте́мъ Его́ му́жественный подража́телю. Ра́дуйся, съ небе́сными си́лами прославля́яй Бо́га. Pа́дуйся, съ Цари́цею небесе́ и земли́ моля́йся о мíрѣ. Ра́дуйся, многоцѣле́бнаго мѵ́ра сподобля́яй вѣ́рныхъ. Pа́дуйся, разсла́бленныя тѣ́ломъ и ду́хомъ исцѣля́яй.

Ра́дуйся, святы́й Дими́тріе, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, святы́й великому́чениче и вѣ́рный уго́дниче Христо́въ, Дими́тріе мѵроточи́ве, ма́лое сіе́ пѣсносло́віе отъ на́съ пріе́мше, моли́ Христа́ Бо́га на́шего, да вселя́ется и благоуха́етъ въ сердца́хъ на́шихъ святы́ня правосла́вной вѣ́ры, да умножа́ется въ житіи́ на́шемъ еле́й благи́хъ дѣ́лъ, да не уга́снутъ свѣти́льники на́ши въ полу́нощный ча́съ срѣ́тенія небе́сного Жениха́, и да сподо́бимся вмѣ́стѣ съ тобо́ю воспѣва́ть Ему́ въ вѣ́чномъ Ца́рствіи: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва свято́му великому́ченику Дими́трію

Святы́й и сла́вный великому́чениче Христо́въ Дими́тріе, ско́рый помо́щниче и те́плый засту́пниче съ вѣ́рою притека́ющихъ къ тебѣ́! Предстоя́ съ дерзнове́ніемъ небе́сному Царю́, испроси́ у Него́ проще́ніе согрѣше́ній на́шихъ и о е́же изба́витися на́мъ отъ всегуби́тельныя я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и вѣ́чныя ка́зни. Моли́ бла́гость Его́, е́же уще́дрити гра́дъ се́й, (оби́тель сію́) и вся́кую страну́ христіа́нскую. Исхода́тайствуй у Царя́ ца́рствующихъ на враги́ побѣ́ду и одолѣ́ніе Благочести́вому Импера́тору на́шему, все́й же держа́вѣ Его́ ми́ръ, тишину́, тве́рдость въ вѣ́рѣ и преспѣ́яніе во благоче́стіи; на́мъ же, чту́щимъ честну́ю па́мять твою́, испроси́ благода́тное укрѣпле́ніе на дѣла́ блага́я, да благоуго́бное Влады́цѣ на́шему Христу́ Бо́гу здѣ́ творя́ще, сподо́бимся моли́твами твои́ми наслѣ́довати Ца́рствіе Небе́сное для вѣ́чнаго прославле́нія Его́ со Отце́мъ и Святы́мъ Ду́хомъ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 3

Вели́ка обрѣ́те въ бѣда́хъ тя́ побо́рника вселе́нная, страстоте́рпче, язы́ки побѣжда́юща. Якоже у́бо Лíеву низложи́лъ еси́ горды́ню, и на по́двигъ дерзнове́нна сотвори́въ Не́стора, та́ко, свя́те Дими́тріе, Христу́ Бо́гу моли́ся дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость.

Конда́къ му́ченика, гла́съ 2

Крове́й твои́хъ струя́ми, Дими́тріе, Це́рковь Бо́гъ обагри́, да́вый тебѣ́ крѣ́пость непобѣди́мую и соблюда́я гра́дъ тво́й невреди́мь: того́ бо еси́ утвержде́ніе.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, страстоте́рпче святы́й, великому́чениче Дими́тріе, и чте́мъ честна́я страда́нія твоя́, я́же за Христа́ претепѣ́лъ еси́.