Акафист святому великомученику, благоверному императору Всероссийскому Николаю II

Предназначен для келейного чтения.

Конда́къ 1

Избра́нный отъ рожде́нія страстоте́рпче и Христо́вы любве́ воплоще́ніе, воспѣва́емъ ти́ похва́льная, я́ко па́че всего́ оте́чество возлюби́вшему. Ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, просвѣти́ омраче́нныя умы́ и сердца́ на́ша, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, Нико́лае, боговѣнча́нный царю́ и вели́кій страстотерпче.

Икосъ 1

Ангеловъ Творе́цъ посла́ тя земли́ Россíйстѣй, я́ко а́нгела незло́бія и вразумле́нія къ наро́ду твоему́, тя́ бо избра́ по о́бразу Сы́на Своего́ Единоро́днаго въ же́ртву искупле́нія за грѣхи́ людскíя. Мы́ же, дивя́щеся таково́му о тебѣ́ промышле́нію Вседержи́теля, покая́нно зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, Христу́ уподобле́ніе; ра́дуйся, же́ртво всесожже́нія. Ра́дуйся, россíйскихъ царе́й украше́ніе; ра́дуйся, незло́бія и всепроще́нія о́бразъ пода́вый. Ра́дуйся, оби́димыхъ нело́жное упова́ніе; ра́дуйся, вѣ́ры неруши́мое основа́ніе.

Ра́дуйся, Нико́лае, боговѣнча́нный царю́ и вели́кій страстотерпче.

Конда́къ 2

Ви́дящи Всеблага́я Богома́ти во удѣ́лѣ Свое́мъ страну́ на́шу ме́рзостію растлѣ́нія оскверня́ему, избра́ тя́ отъ рожде́нія, я́ко чистѣ́йшаго, Руси́ во очище́ніе, да вси́ надгро́бное рыда́ніе тебѣ́ твори́мъ пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ предвѣ́чный предувѣ́дѣ тя́ ко спасе́нію и житію́ твоему́ прообразова́ніе Іова многострада́льнаго, рожде́ніе твое́ и па́мять пра́ведника сочетава́я. Мы́ же, грѣхи́ и беззако́нія на́ша помина́юще, съ тре́петомъ серде́чнымъ и сокруше́ніемъ душе́внымъ вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, хулы́ и напа́сти отъ наро́да твоего́ претерпѣ́вый; ра́дуйся, вѣ́ру до конца́ сохрани́вый. Ра́дуйся, о́бразе кро́тости; ра́дуйся, свѣти́льниче пра́вды. Ра́дуйся, блюсти́телю богопочте́нія; ра́дуйся, пра́вило смире́нія.

Ра́дуйся, Нико́лае, боговѣнча́нный царю́ и вели́кій страстотерпче.

Конда́къ 3

Си́ла Вы́шняго осѣни́ тя́, боговѣнча́нне Нико́лае, лжему́дрствующу за́паду вразумле́ніе противора́тное предложи́вшаго, да мíръ Бо́гу вопіе́тъ: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я тща́ніе о вразумле́ніи заблу́ждшихъ поревнова́лъ еси́, благовѣ́рный Царю́, хра́мовъ созида́нію, моще́й святы́хъ уго́дниковъ Бо́жіихъ прославле́нію, просвѣще́нія христіа́нскаго насажде́нію и обездо́ленныхъ отъ наси́лія огражде́нію, да мíръ христіа́нскій со умиле́ніемъ вопіе́тъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, святи́теля Никола́я на земли́ соимени́те; ра́дуйся, преподо́бнаго Серафи́ма на небеси́ сомоли́твенниче. Ра́дуйся, Правосла́вія насади́телю; ра́дуйся, свѣ́та Христо́ва носи́телю. Ра́дуйся, терпѣ́нія христіа́нскаго учи́телю; ра́дуйся, правосла́внымъ христіа́номъ засту́пннче.

Ра́дуйся, Нико́лае, боговѣнча́нный царю́ и вели́кій страстотерпче.

Конда́къ 4

Бу́ри безу́мія и злорѣ́чія не убоя́лся еси́, страстоте́рпче Нико́лае, егда́ согла́сіе со враги́ на па́губу оте́чества отве́рглъ еси́, злохуле́нія, заточе́ніе и умерщвле́ніе претерпѣ́въ, вопія́ Бо́гу Вседержи́телю: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́ша держа́вы Россíйскія нестрое́ніе и ви́дя христіа́нъ разоре́ніе, моли́лся еси́ не престая́, да спасе́тъ Всеблага́я Ма́ти Цари́ца Богоро́дица Ру́сь Правосла́вную, сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, моли́твы кади́ло благово́нное; ра́дуйся, лампа́до вѣ́ры неугаси́мая. Ра́дуйся, бу́йствующихъ кро́тостію вразумле́ніе; ра́дуйся, неутѣ́шныхъ въ ско́рбехъ утѣше́ніе. Ра́дуйся, небе́сныхъ рачи́телю; ра́дуйся, пра́вды ревни́телю.

Ра́дуйся, Нико́лае, боговѣнча́нный царю́ и вели́кій страстотерпче.

Конда́къ 5

Боготе́чная звѣзда́ россія́номъ въ разсѣ́яніи су́щимъ яви́лся еси́, Царю́ Нико́лае, о и́мени твое́мъ во еди́но и́хъ собира́я и пу́ть Христо́въ къ возрожде́нію земли́ Россíйстѣй показу́я, да пою́тъ а́нгели пѣ́снь о ка́ющихся грѣ́шницѣхъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дя, я́ко кро́тость и смире́ніе твое́ ничто́же успѣва́ютъ, но па́че молва́ е́сть, все́ упова́ніе на Пречи́стую возложи́лъ еси́ и въ ру́цѣ Вседержи́теля всего́ себе́ преда́лъ еси́, да и безу́мныя вразуми́тъ во е́же пѣ́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, горды́ни побѣди́телю; ра́дуйся, вѣнца́ небе́снаго носи́телю. Ра́дуйся, немощны́хъ стѣно́ необори́мая; ра́дуйся, го́рдыхъ вразуми́телю. Ра́дуйся, къ лю́демъ свои́мъ любы́ преизоби́льная; ра́дуйся, за Ру́сскую зе́млю же́ртво уми́льная.

Ра́дуйся, Нико́лае, боговѣнча́нный царю́ и вели́кій страстотерпче.

Конда́къ 6

Проповѣ́дуютъ концы́ вселе́нныя сла́ву твою́, и во всю́ зе́млю изы́де сло́во твое́, я́ко нѣ́сть тоя́ же́ртвы, ю́же не прине́слъ бы́хъ за бла́го оте́чества своего́, науча́я тѣ́мъ лю́ди твоя́ благода́рственно пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́ па́че со́лнца земли́ Россíйстѣй, Царю́ Нико́лае, правосла́вному наро́ду заступле́ніе да́же до сме́рти яви́вый, да вси́ къ тебѣ́ прибѣга́юще, ко Христу́ обраща́ются. Сего́ ра́ди воспѣва́емъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, свѣ́те, отъ восто́ка изше́дый; ра́дуйся, о́бразе царе́мъ правосла́внымъ. Ра́дуйся, пра́вды сія́ніе неистощи́мое; ра́дуйся, кро́тости свѣти́ло незаходи́мое. Ра́дуйся, грѣ́шниковъ о́тчее вразумле́ніе; ра́дуйся, пра́ведниковъ усе́рдное прославле́ніе.

Ра́дуйся, Нико́лае, боговѣнча́нный царю́ и вели́кій страстотерпче.

Конда́къ 7

Хотя́й вѣ́ру Правосла́вную на земли́ утверди́ти, подви́гнулъ еси́ все́ ца́рство твое́ на заступле́ніе оби́димыя страны́ Се́рбскія, да вси́ вопію́тъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго тя́ Но́я, строи́теля спасе́нія наро́ду россíйскому яви́ Госпо́дь, да вся́ труды́ твоя́ помина́юще, непреста́нно воспѣва́емъ ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, россíйскаго корабля́ води́телю; ра́дуйся, славя́нъ въ бѣда́хъ утѣ́шителю. Ра́дуйся, Се́рбстѣй странѣ́ заступле́ніе; ра́дуйся, россія́нъ окормле́ніе. Ра́дуйся, миролю́бія возвѣсти́телю; ра́дуйся, просвѣще́нія устрои́телю.

Ра́дуйся, Нико́лае, боговѣнча́нный царю́ и вели́кій страстотерпче.

Конда́къ 8

Стра́нное чу́до ви́димъ на тебѣ́, Нико́лае, десни́цею Всевы́шняго мно́гажды спаса́емомъ, со ча́ды же и сро́дники я́ко овча́ на заколе́ніе ведо́момъ и му́ченическимъ вѣнце́мъ вѣнча́емомъ, да Бо́гу Промысли́телю вся́ческихъ вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь всѣ́мъ христіа́номъ засту́пникъ яви́лся еси́, богоизбра́нне Нико́лае, сугу́бое заступле́ніе наро́домъ славя́нскимъ показу́еши, на похвалу́ подвиза́я пѣ́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, защи́то оби́димыхъ; ра́дуйся, вразумле́ніе оби́дящихъ. Ра́дуйся, ско́рбныхъ прибѣ́жище; ра́дуйся, гони́мыхъ засту́пниче. Ра́дуйся, въ житіи́ твое́мъ миротво́рче; ра́дуйся, по убіе́ніи твое́мъ христіа́номъ побо́рниче.

Ра́дуйся, Нико́лае, боговѣнча́нный царю́ и вели́кій страстотерпче.

Конда́къ 9

Вся́кими чудесы́ явля́ше Госпо́дь благоволе́ніе Свое́ россíйскимъ лю́демъ, до́ндеже не преогорчи́ша Го́спода зѣло́, но тобо́ю къ покая́нію призыва́еми и въ селе́нія пра́ведныхъ приводи́ми, ку́пно пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи многовѣща́ніи, я́ко ры́бы безгла́сныя, не возмо́гутъ изрещи́ высоту́ твоего́ терпѣ́нія. Мы́ же, глубину́ паде́нія на́шего созерца́юще, въ сокруше́ніи ду́ха взыва́емъ:

Ра́дуйся, [терпѣ́ніе необори́мое; ра́дуйся,] вѣ́рносте христіа́нъ непоколеби́мая. Ра́дуйся, горды́ни сокруше́ніе; ра́дуйся, безу́мныхъ умудре́ніе. Ра́дуйся, о́бразъ вѣ́рнымь въ житіи́ и му́ченичестѣй кончи́нѣ да́вый; ра́дуйся, за грѣхи́ земли́ своея́ пострада́вый.

Ра́дуйся, Нико́лае, боговѣнча́нный царю́ и вели́кій страстотерпче.

Конда́къ 10

Спасти́ся хотя́й всѣ́мъ человѣ́комъ, Иже на кро́ви му́ченниковъ Свои́хъ Це́рковь основа́вый Сердцевѣ́децъ Христо́съ, положи́ тя, страстоте́рпче Нико́лае, во основа́ніе но́выя хра́мины держа́вы Россíйскія, да вси́ въ не́й су́щія вопію́тъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ еси́ всѣ́мъ къ тебѣ́ съ вѣ́рою прибѣга́ющимъ и необори́мое огражде́ніе мíру Правосла́вному, науча́я вся́ вѣ́рныя сла́вити тя́ си́це:

Ра́дуйся, на земли́ небе́сныхъ явле́ніе; ра́дуйся, оскудѣва́ющихъ добродѣ́тельми восполне́ніе. Ра́дуйся, заре́, въ земли́ Россíйстѣй возсія́вшая; ра́дуйся, рѣко́, вся́ предѣ́лы ея́ напита́вшая. Ра́дуйся, смиренному́дрія учи́телю; ра́дуйся, вѣ́ры и любве́ насади́телю.

Ра́дуйся, Нико́лае, боговѣнча́нный царю́ и вели́кій страстотерпче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе Пресвятѣ́й Тро́ицѣ да́же до сме́рти принося́, тече́ніе сконча́лъ и вѣ́ру соблю́лъ еси́, е́юже вся́ правосла́вныя христіа́ны подвиза́еши пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтода́тель по́сланъ бы́въ земли́ на́шей, я́ко а́гнецъ непоро́чный полага́ешися во искупле́ніе грѣ́хъ на́шихъ, да вси́ непреста́нно тя́ сла́вимъ:

Ра́дуйся, боголюбе́зная же́ртво; ра́дуйся, любвеоби́ліе неистощи́мое. Ра́дуйся, вѣ́рности Христо́вы похвало́; ра́дуйся, вѣ́яніе Ду́ха незри́мое. Ра́дуйся, зерца́ло прему́дрости; ра́дуйся, ненадѣ́ющихся наде́ждо.

Ра́дуйся, Нико́лае, боговѣнча́нный царю́ и вели́кій страстотерпче.

Конда́къ 12

Боже́ственная благода́ть немощны́я врачу́ющи, предувѣ́дѣ тя́, я́ко врачевство́ неистощи́мое владо́мымъ твои́мъ, вопію́щимъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще страда́нія твоя́, страстоте́рпче Нико́лае, покланя́емся терпѣ́нію твоему́, я́ко си́лѣ всемо́щныя Тро́ицы я́вльшейся на тебѣ́, да вси́ согла́сно вопіе́мъ:

Ра́дуйся, возлю́бленное ча́до Христо́во; ра́дуйся, непоро́чная ча́да твоя́ и вѣ́рныя слу́ги ко Христу́ приведы́й. Ра́дуйся, цари́цѣ пра́ведною и му́ченицею бы́ти посо́бствавый; ра́дуйся, наро́дъ тво́й и́стинѣ наста́вивый. Ра́дуйся, оте́чества че́сти не посрами́вый; ра́дуйся, Ца́рство небе́сное стяжа́вый.

Ра́дуйся, Нико́лае, боговѣнча́нный царю́ и вели́кій страстотерпче.

Конда́къ 13

О, пречу́дный и пресла́вный страстоте́рпче Нико́лае! При́зри на ца́рство твое́ земно́е и лю́ди твоя́, вся́каго бо отвѣ́та о грѣсѣ́хъ на́шихъ недоумѣ́емъ, и умоли́ Вседержи́теля, да не вни́детъ въ су́дъ съ на́ми, но сподо́битъ ны́ непреста́нно воспѣва́ти: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

О, святы́й страстоте́рпче царю́ му́чениче Нико́лае, Пома́занника Своего́ тя́ Госпо́дь избра́, во е́же ми́лостивно и пра́во суди́ти лю́демъ твои́мъ и храни́телемъ ца́рства правосла́внаго бы́ти. Ца́рское служе́ніе сіе́ и о душа́хъ попече́ніе со стра́хомъ Бо́жіимъ соверша́лъ еси́. Испыту́я же тя́, я́ко зла́то въ горни́лѣ, ско́рби го́рькія Госпо́дь ти́ попусти́, я́коже Іову Многострада́льному, послѣди́ же престо́ла ца́рскаго лише́ніе и му́ченическую сме́рть посла́ ти. Вся́ сія́ кро́тко претерпѣ́вый, я́ко и́стинный ра́бъ Христо́въ, наслажда́ешися ны́нѣ вы́шнія сла́вы у престо́ла всѣ́хъ Царя́, ку́пно со святы́ми му́ченики: свято́ю цари́цею Алекса́ндрою, святы́мъ о́трокомъ царе́вичемъ Алексíемъ, святы́ми царе́внами: Ольгою, Татіа́ною, Марíею и Анастасíею и съ вѣ́рными слу́ги твои́ми, та́же со свято́ю му́ченицею княги́нею Елисаве́тою и со всѣ́ми ца́рственными му́ченики и свято́ю му́ченицею Варва́рою. Но я́ко имѣ́я дерзнове́ніе ве́ліе у Христа́ Царя́, Его́же ра́ди вси́ пострада́ша, моли́ съ ни́ми, да отпу́стить Госпо́дь грѣ́хъ наро́да, не возбрани́вшаго убіе́ніе твое́, царя́ и пома́занника Бо́жія, да изба́витъ Госпо́дь стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ, за грѣхи́ на́ша и отступле́ніе отъ Бо́га попу́щенныхъ, и возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й, на́мъ же пода́стъ грѣхо́въ проще́ніе, и на вся́кую добродѣ́тель наста́витъ на́съ, да стя́жемъ смире́ніе, кро́тость и любо́вь, я́же сíи му́ченицы яви́ша, да сподо́бимся небе́снаго Ца́рствія, идѣ́же ку́пно съ тобо́ю и всѣ́ми святы́ми новому́ченики и исповѣ́дники россíйскими просла́вимъ Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 5

Ца́рства земна́го лише́ніе, у́зы и страда́нія многоразли́чныя, кро́тко претерпѣ́лъ еси́, свидѣ́тельствовавъ о Христѣ́ да́же до сме́рти отъ богобо́рцевъ, страстоте́рпче вели́кій боговѣнча́нный царю́ Нико́лае, сего́ ра́ди му́ченическимъ вѣнце́мъ на небесѣ́хъ вѣнча́ тя́, съ цари́цею, и ча́ды, и слуги́ твои́ми Христо́съ Бо́гъ, Его́же моли́ поми́ловати страну́ Россíйскую, и спасти́ ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 6

Наде́жда царя́ му́ченика съ цари́цею и ча́ды и слуги́ укрѣпи́, и къ Твое́й любви́ окрыли́, бу́дущій и́мъ поко́й предвозвѣсти́вши, тѣ́хъ моли́твами, Го́споди, поми́луй на́съ.