Акафист святому священномученику Игнатию Богоносцу, епископу Антиохийскому

Конда́къ 1

Избра́нный страстоте́рпче и уго́дниче Христо́въ, святи́телю Игна́тіе, похва́льная прино́симъ ти́ пѣ́нія. Ты́ же, предстоя́й со а́нгелы у престо́ла Всевы́шняго, не преста́й моли́тися о на́съ, усе́рдно вопію́щихъ ти́:

Ра́дуйся, богоно́сный Игна́тіе, вели́кій и пресла́вный страстоте́рпче.

Икосъ 1

Ангеломъ подо́бился еси́, егда́ Госпо́дь, пріе́мъ тя́ на Свои́ пречи́стыя ру́цѣ, поста́ви тя́ посредѣ́ учени́къ Свои́хъ, и возло́жь ру́ку Свою́ на твою́ главу́, рече́ и́мъ: "Аще не обрати́теся и бу́дите я́ко дѣ́ти, не вни́дите въ Ца́рствіе Бо́жіе". Сего́ ра́ди, прекло́ньше колѣ́на, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, Бо́гомъ носи́мый; ра́дуйся, я́ко Бо́га вы́ну въ се́рдцѣ свое́мъ имѣ́лъ еси́; ра́дуйся, ра́бе благíй и вѣ́рный; ра́дуйся, му́жу жела́ній; ра́дуйся, я́ко отъ ю́ности Христа́ всѣ́мъ се́рдцемъ возлюби́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко всецѣ́ло Ему́ преда́лся еси́.

Ра́дуйся, богоно́сный Игна́тіе, вели́кій и пресла́вный страстоте́рпче.

Конда́къ 2

Ви́дяще благоче́стное житіе́ свята́го Іоа́нна Богосло́ва, учи́теля твоего́, жела́ніемъ возжела́лъ еси́ вку́пѣ съ ни́мъ послужи́ти Го́споду, проповѣ́дуя свято́е Ева́нгеліе лю́дямъ, сѣдя́щимъ во тмѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй, и науча́я и́хъ пѣ́ти еди́ному и́стинному Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Разумѣ́въ ду́хомъ, я́ко а́нгели на небеси́ сла́вятъ Бо́га во Свято́й Тро́ицѣ, Творца́ не́ба и земли́, дру́гъ ко дру́гу взыва́юще: Свя́тъ, Свя́тъ, Свя́тъ Госпо́дь Савао́ѳъ, ты́ и въ земно́й Це́ркви уста́вилъ еси́ та́кожде пѣ́ти. Сего́ ра́ди, со умиле́ніемъ взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, Це́ркви Бо́жіей сто́лпе и утвержде́ніе; ра́дуйся, свѣти́льниче Правосла́вія; ра́дуйся, я́ко бы́лъ еси́ епи́скопомъ Це́ркви, идѣ́же пе́рвѣе и́мя христіа́нъ наречеся; ра́дуйся, я́ко отъ апо́столовъ первоверхо́вныхъ рукоположе́ніе прія́ти сподо́бился еси́; ра́дуйся, я́ко удосто́ился еси́ зрѣ́ти святы́я а́нгелы, сла́вящія Бо́га; ра́дуйся, я́ко ны́нѣ и са́мъ со а́нгелы сла́виши Го́спода.

Ра́дуйся, богоно́сный Игна́тіе, вели́кій и пресла́вный страстоте́рпче.

Конда́къ 3

Си́ла Вы́шняго укрѣпи́ тя, святы́й Игна́тіе, егда́ предста́въ Трая́ну, не убоя́лся еси́ преще́нія царе́ва, но му́жественно исповѣ́дывалъ еси́ Христа́ Бо́га бы́ти и́стинна, и нече́стіе язы́ческое посрами́лъ еси́, вѣ́рныя же научи́лъ еси́ Бо́гу воспѣва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я благода́ть отъ Го́спода просвѣща́ти лю́ди Бо́жія, ты́ наставля́лъ еси́ я́ къ ра́зуму боже́ственному сло́вомъ, па́че же житіе́мъ, о́бразъ бы́въ любо́вію, ду́хомъ, вѣ́рою, чистото́ю и смире́ніемъ. Сего́ ра́ди воспѣва́емъ ти́:

Ра́дуйся, я́ко и́мя Бо́жіе проне́слъ еси́ предъ цари́ и язы́ки; ра́дуйся, я́ко до́брѣ упа́слъ еси́ па́ству твою́; ра́дуйся, смире́ніемъ стяжа́вый высо́кая; ра́дуйся, нището́ю пріобрѣты́й бога́тая; ра́дуйся, апо́стольскихъ преда́ній храни́телю; ра́дуйся, Це́ркви Бо́жіей вѣ́рный стра́же и му́дрый строи́телю.

Ра́дуйся, богоно́сный Игна́тіе, вели́кій и пресла́вный страстоте́рпче.

Конда́къ 4

Бу́рю зло́бы имѣ́я въ се́рдцѣ свое́мъ Трая́нъ, призва́въ тя́, съ гнѣ́вомъ вопроси́: "Ты́ ли еси́ Богоно́сецъ? Почто́ лю́ди моя́ развраща́еши?" Ты́ же отвѣща́лъ еси́: "Азъ е́смь Богоно́сецъ, но лю́ди твоя́ не развраща́ю, а спаса́ю". Кто́ не ублажи́тъ сіе́ твое́ му́жество? Кто́ не воспое́тъ твое́ исповѣ́даніе вѣ́ры? Мы́ же, велича́юще тя́, Бо́гу воспѣва́емъ: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше лю́діе вѣ́рніи твое́ исповѣ́даніе, сла́вляху Бо́га; Трая́нъ же, скрежеща́ зубы́ свои́ми, па́ки вопроси́ тя: "Почто́ зове́шися Богоно́сецъ?" Ты́ же ре́клъ еси́: "Яко Бо́га моего́ въ се́рдцѣ свое́мъ ношу́". Сего́ ра́ди воспѣва́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, вѣ́рный во́ине Царя́ Небе́снаго; ра́дуйся, цѣвни́це Ду́ха Свята́го; ра́дуйся, побо́рниче вѣ́ры непобѣди́мый; ра́дуйся, па́стырю до́брый; ра́дуйся, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ; ра́дуйся, я́ко Боже́ственнымъ Ду́хомъ просвѣще́нъ, свирѣ́пство мучи́теля па́стырскимъ дерзнове́ніемъ посрами́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко наставля́я ста́до Христо́во, мно́гихъ свѣ́томъ богоразу́мія просвѣти́лъ еси́.

Ра́дуйся, богоно́сный Игна́тіе, вели́кій и пресла́вный страстоте́рпче.

Конда́къ 5

Вся́ кра́сная мíра въ уме́ты вмѣня́я, да Христа́ пріобря́щеши, - "Кто́ ны́ разлучи́тъ отъ любве́ Бо́жія", - вопія́лъ еси́, Игна́тіе. - "Сладка́ мнѣ́ ско́рбь, любе́зны у́зы за Жела́емаго; гоне́нія ми́ сла́ждша па́че оте́чества, болѣ́зни - па́че здра́вія тѣле́снаго". Мы́ же, сла́вную па́мять твою́ чту́ще, пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дя тя́ исповѣ́дника вѣ́ры Христо́вы непобѣди́ма, осуди́ тя безбо́жный Трая́нъ на сме́рть; ты́ же, ра́дуяся, возопи́лъ еси́: "Сладка́ мнѣ́ сме́рть; мнѣ́ е́же жи́ти - Христо́съ, и е́же умре́ти - пріобрѣ́теніе е́сть; къ Нему́ иду́, Того́ люблю́, Того́ получи́ти надѣ́юся". Сего́ ра́ди ублажа́емъ тя́, святы́й Игна́тіе, си́це:

Ра́дуйся, жела́ніе имы́й разрѣши́тися и со Христо́мъ бы́ти; ра́дуйся, же́ртва Бо́гу чиста́; ра́дуйся, подража́телю Христо́выхъ страсте́й; ра́дуйся, я́ко Христо́ви сраспя́лся еси́; ра́дуйся, я́ко кро́вь за Христа́ излія́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко кро́вію свое́ю святи́тельскую оде́жду укра́силъ еси́.

Ра́дуйся, богоно́сный Игна́тіе, вели́кій и пресла́вный страстоте́рпче.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ терпѣ́нія, богоно́сный Игна́тіе, яви́лся еси́, егда́ съ ра́достію услы́шалъ еси́ осужде́ніе свое́ на растерза́ніе лю́тыми звѣрьми́. Ублажа́я твое́ тве́рдое и неустраши́мое исповѣ́даніе вѣ́ры, и дивя́шеся ве́ліей благода́ти, въ тебѣ́ пребыва́ющей, пое́мъ Бо́гу а́нгельскую пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́ я́ко со́лнце, уго́дниче Бо́жій, красото́ю души́ твоея́, [егда́] во́ины возлага́ху на тя́ у́зы, ты́ же, я́ко ри́зу спасе́нія и оде́жду весе́лія прія́лъ еси́ сіе́ но́вое муче́ніе, и на страда́ніе въ Ри́мъ, а́ки на бра́чный пи́ръ ше́ствовалъ еси́. Сего́ ра́ди воспѣва́емъ ти́:

Ра́дуйся, Це́ркви Антіохíйскія сла́во; ра́дуйся, богому́дрыхъ отце́въ красота́ и удобре́ніе; ра́дуйся, во́ине Христо́въ непобѣди́мый; ра́дуйся, я́ко го́рдость Трая́нову низложи́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко діа́вола посрами́лъ еси́.

Ра́дуйся, богоно́сный Игна́тіе, вели́кій и пресла́вный страстоте́рпче.

Конда́къ 7

Хотя́, святи́телю Христо́въ, изы́ти отъ Антіохíи, прилѣ́жно моли́лъ еси́ Го́спода не оста́вити па́ствы твоея́. Пла́каху лю́діе и рыда́ху, зря́ще тя́ на сме́рть ведо́ма; ты́ же, благословля́я и́хъ, воспѣва́лъ еси́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Ди́вный во святы́хъ, Бо́гъ утѣ́ши тя́, святы́й Игна́тіе, егда́ на пути́ въ Ри́мъ, ведо́ма тя́ десятію́ во́инами, срѣ́те въ Сми́рнѣ святы́й Полика́рпъ, му́жъ по се́рдцу Бо́жію. Ты́ же, бесѣ́дуя съ ни́мъ, ра́довался еси́ о Бо́зѣ Спа́сѣ. Сего́ ра́ди ублажа́емъ тя́:

Ра́дуйся, я́ко вѣ́ру во Христа́ сохрани́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко наде́жду несумнѣ́нну имѣ́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко и́мя Христо́во во все́й вселе́нной просла́вилъ еси́; ра́дуйся, я́ко угото́вася тебѣ́ вѣне́цъ пра́вды; ра́дуйся, вѣ́рный служи́телю Бо́жій; ра́дуйся, свѣти́льниче Бо́жій, горя́й и свѣтя́й.

Ра́дуйся, богоно́сный Игна́тіе, вели́кій и пресла́вный страстоте́рпче.

Конда́къ 8

Стра́нно и чу́дно бѣ́ ше́ствіе твое́ въ Ри́мъ на мѣ́сто муче́нія: во́ини я́ко престу́пника ведя́ху тя́, лю́діе же Бо́жіи со епи́скопы и пресви́теры я́ко а́нгела Бо́жія срѣта́ху тя́, и, сла́достно послу́шая слове́съ твои́хъ, воспѣва́ху Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Жела́ніе имы́й разрѣши́тися и со Христо́мъ бы́ти, ты́, ше́ствуя въ Ри́мъ на страда́нія, ра́достно воспѣва́лъ еси́: "Пшени́ца Бо́жія е́смь: да бу́ду зубы́ звѣре́й сотре́нъ и чи́стъ хлѣ́бъ Бо́гу явлю́ся". Сего́ ра́ди дивя́щеся терпѣ́нію твоему́ и сла́вяще Бо́жіе о тебѣ́ смотре́ніе, воспѣва́емъ си́це:

Ра́дуйся, о́бразе му́жества и терпѣ́нія; ра́дуйся, непоколеби́мое пра́вило вѣ́ры благочести́выя; ра́дуйся, непобѣди́мый исповѣ́дниче Христо́въ; ра́дуйся, я́ко не убоя́лся еси́ ни огня́, ни меча́, ниже́ зубо́въ ры́кающихъ льво́въ; ра́дуйся, я́ко терпѣ́ніемъ свои́мъ а́нгеловъ Бо́жіихъ возвесели́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко му́жествомъ свои́мъ и́мя христіа́нъ просла́вилъ еси́.

Ра́дуйся, богоно́сный Игна́тіе, вели́кій и пресла́вный страстоте́рпче.

Конда́къ 9

Всего́ себя́ преда́въ Бо́гу, ты́ страши́лся еси́, да не терпя́щіи зрѣ́ти твои́хъ страда́ній воспрепя́тствуютъ тебѣ́ воспрія́ти и́хъ. Сего́ ра́ди писа́ніемъ умоля́лъ еси́: "О, возлю́бленніи! Помози́те ми́ сораспя́стися Христу́, пострада́ти и умре́ти за Него́, да и ца́рствую, и живу́ съ Ни́мъ во вѣ́ки", воспѣва́я Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíя многовѣща́нныя не мо́гутъ по достоя́нію воспѣ́ти тя́; сего́ ра́ди и на́мъ удо́бѣе люби́ти молча́ніе, но, побѣжда́еми любо́вію твое́ю, отъ избы́тка се́рдца вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, я́ко мно́гихъ ко Христу́ приве́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко писа́ніями свои́ми пу́ть ко спасе́нію уясни́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко жа́ждущія спасе́нія напои́лъ еси́ благоче́стія вода́ми; ра́дуйся, я́ко душе́вными оча́ми ослѣпле́нныхъ свѣ́томъ богоразу́мія просвѣти́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко грѣхо́мъ разсла́бленныхъ воздви́глъ еси́ на пу́ть спасе́нія; ра́дуйся, я́ко скорбя́щія и пла́чущія утѣ́шилъ еси́.

Ра́дуйся, богоно́сный Игна́тіе, вели́кій и пресла́вный страстоте́рпче.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ свою́ ду́шу, ты́, святы́й Игна́тіе, пламенѣ́лъ еси́ серафи́мскою любо́вію къ Бо́гу. - "О, бра́тія!", - моли́лъ ты́ христіа́ны, - "жела́йте мнѣ́ сме́рти, она́ приведе́тъ мя́ ко Христу́; звѣ́ри мнѣ́ ра́достни; о́гнь - роса́ мнѣ́; тщу́ся умре́ти, да живу́ со Христо́мъ". Тѣ́мже всели́лся еси́ въ небе́сныя оби́тели, идѣ́же со а́нгелы Бо́гу воспѣва́еши: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Ца́рь Небе́сный, Утѣ́шитель Благíй, Ду́хъ и́стины поста́ви тя́ пасти́ Це́рковь Христо́ву, пра́во пра́вити сло́во и́стины, вѣ́рныя лю́ди поуча́ти, проти́вящіяся облича́ти. Сего́ ра́ди зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, учи́телю благоче́стія; ра́дуйся, обличи́телю нече́стія; ра́дуйся, ду́шу свою́ положи́вый за о́вцы своя́; ра́дуйся, стяжа́вый вѣне́цъ му́ченичества; ра́дуйся, непреста́нно въ жи́зни моли́выйся за христіа́ны; ра́дуйся, и по сме́рти за ны́ моля́йся.

Ра́дуйся, богоно́сный Игна́тіе, вели́кій и пресла́вный страстоте́рпче.

Конда́къ 11

Воспѣва́я Го́спода и непреста́нно моля́ся Ему́, ты́, святы́й Игна́тіе, поуча́лъ еси́ и ввѣ́ренныя тебѣ́ лю́ди твори́ти та́кожде: "Моли́теся непреста́нно, кро́тость ва́ша да бу́детъ извѣ́стна всѣ́мъ; въ братолю́біи пребыва́йте, да не бу́дутъ въ ва́съ ра́спри; подража́йте за ны́ Распя́тому, вѣ́руйте въ Него́, Онъ е́сть живо́тъ вѣ́чный; вѣ́руяй во́нь, а́ще и умре́тъ - оживе́тъ". Мы́ же, прославля́я Бо́га, дарова́вшаго на́мъ такова́ моли́твенника, вопіе́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Яко со́лнце до́блестно обте́клъ еси́ зе́млю отъ восто́къ до за́падъ, и заше́дъ незаходи́мо отъ земли́ ко Христу́, просвѣща́еши мíръ свои́мъ уче́ніемъ. Сего́ ра́ди взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, уго́дниче Христо́въ; ра́дуйся, му́чениче и па́стырю; ра́дуйся, ско́рый въ бѣда́хъ помо́щниче; ра́дуйся, гони́мыхъ за пра́вду защи́тниче; ра́дуйся, немощны́хъ врачу́; ра́дуйся, покро́въ и заступле́ніе притека́ющихъ съ вѣ́рою къ тебѣ́.

Ра́дуйся, богоно́сный Игна́тіе, вели́кій и пресла́вный страстоте́рпче.

Конда́къ 12

Благода́ть ве́лію и бога́тую ми́лость прія́лъ еси́ отъ Христа́ Бо́га на́шего моли́тися за всѣ́хъ, съ вѣ́рою призыва́ющихъ тя́. Тѣ́мже мо́лимъ тя́: помози́ на́мъ предста́тельствомъ свои́мъ у Го́спода сохрани́ти въ се́рдцѣ свое́мъ вѣ́ру несумнѣ́нну, упова́ніе непрело́жно, любо́вь къ Бо́гу и бли́жнему нелицемѣ́рну, по́двигомъ до́брымъ подвиза́тися, воспѣва́я Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще по́двиги твоя́, почита́емъ страда́нія твоя́, восхваля́емъ му́жество твое́, ублажа́емъ святу́ю кончи́ну твою́, и прилѣ́жно мо́лимъ тя́, услы́ши ны́, взыва́ющія ти́:

Ра́дуйся, тече́ніе жи́зни сла́вно сконча́вый; ра́дуйся, кро́вію свое́ю и́стину Христо́ва уче́нія запечатлѣ́вый; ра́дуйся, получи́вый отъ Христа́ вѣне́цъ пра́вды, угото́ванный всѣ́мъ, возлюби́вшимъ явле́ніе Его́; ра́дуйся, во свѣ́тлостехъ святы́хъ всели́выйся; ра́дуйся, я́ко со арха́нгелы и а́нгелы ликовству́еши; ра́дуйся, я́ко лицезрѣ́ніемъ Бо́жіимъ наслажда́ешися.

Ра́дуйся, богоно́сный Игна́тіе, вели́кій и пресла́вный страстоте́рпче.

Конда́къ 13

О, многострада́льный и преди́вный му́чениче, богоно́сный Игна́тіе! Пріими́ отъ на́съ недосто́йныхъ сіе́ ма́лое хвале́бное пѣ́ніе и умоли́ Бо́га, да сохрани́тъ ны́ и защити́тъ Свое́ю благода́тію отъ вся́каго зла́ въ се́й жи́зни, и во вре́мя кончи́ны на́шей не оста́витъ на́съ, и по кончи́нѣ сподо́битъ Ца́рствіе небе́сное наслѣ́довати и вѣ́чно воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія, аллилу́ія, аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

О, вели́кій святи́телю, богоно́сный Игна́тіе! Къ тебѣ́ припа́даемъ и мо́лимъ тя́: при́зри на ны́, грѣ́шныя, прибѣга́ющія къ твоему́ заступле́нію, и умоли́ Го́спода, да прости́тъ на́мъ вся́ согрѣше́нія на́ша. Ты́ му́ченически ду́шу твою́ за вѣ́ру положи́лъ еси́, да́руй и на́мъ му́жество во все́мъ подража́ти тебѣ́. Ничто́ въ жи́зни не возмогло́ отлучи́ти тя́ отъ любви́ ко Го́споду: ни ле́стныя обѣща́нія, ни преще́нія, ни угро́зы, ниже́ са́мыя му́ки. Ты́ съ ра́достію предста́лъ предъ звѣрьми́ на сме́рть лю́тую, и я́ко а́нгелъ возлетѣ́лъ еси́ во оби́тели Отца́ на́шего Небе́снаго. И моли́тва твоя́ мно́го мо́жетъ предъ Го́сподемъ. Бу́ди же, святы́й угодниче, предста́телемъ у Госпо́да: испроси́ благоде́нственное и ми́рное житіе́, здра́віе и спасе́ніе, и во все́мъ благопоспѣше́ніе, на враги́ же побѣ́ду и одолѣ́ніе Благочести́вѣйшему Госуда́рю на́шему Импера́тору [и́мярекъ], и всему́ Ца́рствующему До́му, да осѣни́тъ Онъ, Милосе́рдый, Свое́ю благода́тію, и да охрани́тъ Его́ на всѣ́хъ путя́хъ Его́ святы́ми Свои́ми а́нгелами. Помога́й и всѣ́мъ правосла́внымъ христіа́номъ святы́ми твои́ми моли́твами ко Всемогу́щему Бо́гу, да изба́витъ ны́ отъ гла́да, тру́са, гра́да, бездо́ждія и смертоно́сныхъ болѣ́зней, и да да́руетъ на́мъ здра́віе и спасе́ніе. Бу́ди же на́мъ помо́щникъ ско́рый во вся́кой ско́рби, наипа́че же въ ча́съ кончи́ны на́шея яви́ся на́мъ свѣ́тлымъ защи́тникомъ и хода́таемъ, и умоли́ Го́спода сподо́битися всѣ́мъ на́мъ, тебѣ́ ны́нѣ те́плѣ моля́щимся, получи́ти по христіа́нской кончи́нѣ небе́сное Ца́рствіе, идѣ́же всѣ́ святы́е вку́пѣ съ тобо́ю вѣ́чно сла́вятъ Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

И нра́вомъ прича́стникъ, и престо́ломъ намѣ́стникъ апо́столомъ бы́въ, дѣя́ніе обрѣ́лъ еси́, богодухнове́нне, и видѣ́нія восхо́дъ: сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я, и вѣ́ры ра́ди пострада́лъ еси́ да́же до кро́ве, священному́чениче Игна́тіе, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже

Еже отъ вѣ́ка утае́нное, и а́нгеломъ несвѣ́домое та́инство: Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся, Бо́гъ въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, и кре́стъ во́лею на́съ ра́ди воспріи́мъ, и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 3

Свѣ́тлыхъ по́двигъ твои́хъ свѣтоно́сный де́нь предпроповѣ́дуетъ всѣ́мъ въ верте́пѣ Рожде́ннаго: Сего́ бо жажда́я отъ любве́ наслади́тися, потща́лся еси́ отъ звѣре́й снѣде́нъ бы́ти, сего́ ра́ди и Богоно́сецъ наре́клся еси́, Игна́тіе всему́дре.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, священному́чениче Игна́тіе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.