Акафист святому равноапостольному великому князю Владимиру

Конда́къ 1

Избра́ннаго свѣти́льника, тму́ идолослуже́нія въ держа́вѣ Россíйстѣй разгна́вшаго и свѣ́томъ Боже́ственныя вѣ́ры ю́ просвѣти́вшаго, восхваля́емъ тя́, святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́міре. Ты́ же, я́ко вы́ну со дерзнове́ніемъ предстоя́й Царю́ ца́рствующихъ, не преста́й моля́ся о достоя́ніи твое́мъ, и твои́ми моли́твами сохраня́й на́съ отъ вся́кихъ бѣ́дъ и зо́лъ, да со умиле́ніемъ благода́рственно зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, Влади́міре, держа́вы Россíйскія просвѣти́телю.

Икосъ 1

Ангеломъ и человѣ́комъ Творе́цъ, времена́ и лѣ́та во Свое́й вла́сти положи́вый и судьбы́ ца́рствъ и наро́довъ устроя́яй, егда́ благоизво́ли призва́ти ро́дъ Россíйскій отъ тмы́ идолослуже́нія ко свѣ́ту и́стины и пра́вды вѣ́чныя, поста́ви тя́, Благовѣ́рный Кня́же, благовѣсти́теля и соверши́теля сея́ всеблагíя во́ли Своея́. Тѣ́мже, благодаря́ще Творца́ и Спа́са на́шего, славосло́вимъ тя́, я́ко вели́каго избра́нника Бо́жія на́шего ра́ди спасе́нія, съ весе́ліемъ зову́ще:

Ра́дуйся, равноапо́столе, ко просвѣще́нію наро́да Ру́сскаго прему́дрымъ про́мысломъ предызбра́нный; ра́дуйся, отъ Первозва́ннаго апо́стола на гора́хъ Кíевскихъ прорече́нный. Ра́дуйся, пресла́вный сосу́де Боже́ственныя благода́ти, держа́вѣ твое́й дарова́нный; ра́дуйся, пречу́дный ко́реню, изъ него́же на земли́ на́шей произрасте́ ве́ліе дре́во правовѣ́рія. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю и́мя Госпо́дне во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ ца́рствія твоего́ прославля́ется; ра́дуйся, я́ко и твое́ пресла́вное и́мя отъ всѣ́хъ родо́въ Россíйскихъ съ любо́вію воспѣва́ется.

Ра́дуйся, Влади́міре, держа́вы Россíйскія просвѣти́телю.

Конда́къ 2

Ви́дя суету́ безду́шныхъ и́доловъ и пре́лесть діа́вола, е́юже уловля́етъ те́мныя лю́ди въ сѣ́ти беззако́нія, ку́пно же слы́ша святы́хъ первому́ченикъ ру́сскихъ за Христа́, глаго́лющихъ безбо́жнымъ мучи́телемъ: "бо́зи ва́ши не су́ть бо́зи, но дре́во, е́же дне́сь пребыва́етъ, у́тро сгнило́ е́сть. Еди́нъ же е́сть Бо́гъ Истинный, Иже сотвори́ не́бо и зе́млю". Тогда́ возгорѣ́лся еси́ се́рдцемъ, во е́же взыска́ти и увѣ́дѣти Сего́ Еди́наго Истиннаго Бо́га, Ему́же покланя́ется вся́ко колѣ́но небе́сныхъ, земны́хъ и преиспо́днихъ, немо́лчно воспѣва́я: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ Всевы́шній пріосѣни́ тя́, егда́ предста́ша ти́ проповѣ́дницы разновѣ́рніи и потща́лся еси́, да не уловле́нъ бу́деши въ сѣ́ти лжеуче́нія, но да обря́щеши вѣ́ру и́стинную и спаси́тельную. Тѣ́мже ублажа́емъ тя́:

Ра́дуйся, прему́дрый власти́телю наро́да Ру́сскаго; ра́дуйся, ра́зумъ богопросвѣще́нный стяжа́вый. Ра́дуйся, я́ко ухищре́нія и суесло́вія лжеучи́телей посрами́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко глаго́лы жи́зни вѣ́чныя въ словесѣ́хъ мудреца́ и́стиннаго му́дрѣ уразумѣ́лъ еси́. Ра́дуйся, лучу́ Боже́ственнаго свѣ́та посредѣ́ тмы́ лжевѣ́рія; ра́дуйся, стѣно́ неруши́мая посредѣ́ бу́ри страсте́й язы́ческихъ.

Ра́дуйся, Влади́міре, держа́вы Россíйскія просвѣти́телю.

Конда́къ 3

Си́лою свы́ше умудре́нъ, посла́лъ еси́ му́жи избра́нныя во страны́ ины́я, да ви́дятъ и испыта́ютъ, ка́ко инíи наро́ди слу́жатъ Бо́гу и ка́ко вѣ́ру свою́ отъ дѣ́лъ свои́хъ показу́ютъ. Тíи же, вся́ до́брѣ испыта́вше, достиго́ша Царягра́да, идѣ́же ви́дяще благолѣ́пное соверше́ніе Боже́ственнаго священнодѣ́йствія, мнѣ́ша себе́ не на земли́, но на небеси́ стоя́ти, и со умиле́ніемъ се́рдца возда́ша хвалу́ Го́сподеви, зову́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́ще въ сердца́хъ свои́хъ тве́рдое увѣре́ніе, я́ко вѣ́ра Гре́ко-Восто́чная вои́стинну е́сть Правосла́вная и я́ко священнодѣ́йствія ея́ па́че всѣ́хъ ины́хъ велелѣ́пна, по́сланніи тобо́ю му́жіе, возврати́вшеся во оте́чествіе свое́, исповѣ́даша сія́ предъ лице́мъ твои́мъ и предъ старѣ́йшины твои́ми, реко́ша же: "никто́же, вкуси́въ сла́дкаго, восхо́щетъ го́рькаго, та́ко и мы́ не мо́жемъ па́ки оста́ти здѣ́ и служи́ти кумíромъ". Яково́е извѣще́ніе пріе́мъ, возгорѣ́лся еси́ ре́вностію по вѣ́рѣ и́стиннѣй. Сего́ ра́ди велича́емъ тя́:

Ра́дуйся, гла́су Боже́ственныя благода́ти прилѣ́жно внима́вый; ра́дуйся, води́тельству Свята́го Ду́ха усе́рдно послѣ́дствовавый. Ра́дуйся, я́ко совѣ́тники твоя́ умудри́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко вся́ лю́ди твоя́ совѣ́ты твои́ми ко и́стиннѣй вѣ́рѣ привле́клъ еси́. Ра́дуйся, я́ко со тща́ніемъ поиска́лъ еси́ до́браго би́сера - Христа́; ра́дуйся, пчело́ трудолюби́вая, му́дрѣ взыска́вшая цвѣты́, въ ни́хъ же сла́дкій ме́дъ и́стины и спасе́нія.

Ра́дуйся, Влади́міре, держа́вы Россíйскія просвѣти́телю.

Конда́къ 4

Бу́рею сумнѣ́ній и недоумѣ́ній не поколеба́лся еси́, повнегда́ увѣ́дѣти тебѣ́ вѣ́ру и́стинную, правосла́вную, но а́біе восхотѣ́лъ еси́ прія́ти свято́е креще́ніе со все́ю держа́вою твое́ю, да ку́пно съ не́ю, я́ко оте́цъ со ча́ды свои́ми, досто́йно воспое́ши Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше боля́ре и старѣ́йшины я́же о вѣ́рѣ и́стиннѣй, помяну́ша прама́терь твою́, святу́ю княги́ню Ольгу, я́же прія́тъ свято́е креще́ніе въ Царѣгра́дѣ, и реко́ша: "а́ще не бы́ бла́га бы́сть вѣ́ра сія́, не бы́ прія́ла ю́ сія́ мудрѣ́йшая въ жена́хъ". Тѣ́мже и мы́, при́сно помина́юще прему́друю Ольгу, благода́рственно зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, я́ко соблю́лъ еси́ Боже́ственное сѣ́мя, е́же всѣ́я въ се́рдце твое́ блаже́нная прама́терь твоя́; ра́дуйся, я́ко святы́мъ завѣ́тамъ тоя́ послѣ́довалъ еси́. Ра́дуйся, я́ко прови́дѣлъ еси́ въ не́й зарю́ спасе́нія наро́да твоего́; ра́дуйся, со́лнце, возше́дшее по зарѣ́ то́й. Ра́дуйся, свѣ́те, старѣ́йшины твоя́ просвѣти́вый; ра́дуйся, вся́ лю́ди твоя́ ко Христу́ приведы́й.

Ра́дуйся, Влади́міре, держа́вы Россíйскія просвѣти́телю.

Конда́къ 5

Боготка́нную оде́жду свята́го креще́нія восхотѣ́въ получи́ти, помы́слилъ еси́, отку́ду и ка́ко имѣ́ти и́маши толи́къ со́нмъ па́стырей и учи́телей, да просвѣтя́тъ вся́ лю́ди твоя́ съ тобо́ю, и ка́ко поя́ти себѣ́ жену́, въ вѣ́рѣ святѣ́й испыта́нну, до́му твоему́ благу́ю строи́тельницу, ча́домъ твои́мъ ма́терь во Христѣ́, совѣ́тницу же всѣ́мъ во благоче́стіи, и о се́мъ все́мъ поревнова́въ, ду́хъ тво́й приведе́ тя́ ко странѣ́ Гре́честѣй, идѣ́же вѣ́рніи отъ лѣ́тъ дре́внихъ благоче́стно воспѣва́ютъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше ца́ріе Гре́честіи всю́ страну́ твою́ во тмѣ́ идолослуже́нія косня́щу, небрего́ша тя́, я́ко кумíромъ служа́ща, оба́че побѣжде́ни бы́вше отъ тебе́, и увѣ́дѣвше крѣ́пкое произволе́ніе твое́ прія́ти свято́е креще́ніе и вся́ лю́ди твоя́ ко Христу́ привести́, испо́лнишася ра́дости и вда́ша ти́ сестру́ свою́ Анну на бра́къ, па́стыри же и учи́тели наро́ду твоему́. Тѣ́мже и мы́, при́сно ра́дующеся свято́му сему́ сою́зу твоему́, воспѣва́емъ тя́:

Ра́дуйся, я́ко посѣти́лъ е́сть тя́ Восто́къ свы́ше; ра́дуйся, я́ко звѣзда́ Всевы́шняго приведе́ тя́ къ восто́ку, идѣ́же Прему́дрость созда́ себѣ́ до́мъ и утверди́ столпо́въ се́дмь, се́дмь Собо́ровъ Вселе́нскихъ, и́же утверди́ша вѣ́ру Христо́ву по вселе́ннѣй. Ра́дуйся, я́ко сія́ е́сть вѣ́ра апо́стольская, сія́ вѣ́ра вселе́нную всю́ утверди́; ра́дуйся, я́ко отъ чи́стаго исто́чника чи́стое уче́ніе Христо́во прія́лъ еси́. Ра́дуйся, до́му твоего́ и ча́дъ твои́хъ до́брый рачи́телю; ра́дуйся, всего́ наро́да твоего́ прему́дрый наста́вниче.

Ра́дуйся, Влади́міре, держа́вы Россíйскія просвѣти́телю.

Конда́къ 6

Па́стыріе и учи́тели, и́хже прія́лъ еси́, прехва́льне кня́же, отъ царе́й Гре́ческихъ, я́ко да напая́ютъ всю́ страну́ Россíйскую уче́ньми Боже́ственными, со тща́ніемъ теча́ху на дѣ́ланіе свое́, благода́рственно пою́ще призва́вшему наро́дъ тво́й ко спасе́нію Го́споду Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ пречу́днѣ чу́вственный свѣ́тъ въ помраче́нною неду́гомъ слѣпоты́ о́чію твое́ю, въ душѣ́ твое́й свѣ́ту благода́ти возсія́вшу, егда́, просвѣти́вся боже́ственнымъ креще́ніемъ, изше́лъ еси́ отъ святы́я купѣ́ли, е́же ощути́въ, ра́достно воскли́кнулъ еси́: "ны́нѣ позна́хъ Бо́га и́стиннаго". Тѣ́мже ублажа́емъ тя́:

Ра́дуйся, свѣти́льниче, огне́мъ Боже́ственныя благода́ти во тмѣ́ язы́чества возжже́нный; ра́дуйся, благовѣсти́телю свѣ́та Христо́ва, омраче́нная очеса́ и сердца́ наро́да твоего́ отверза́яй. Ра́дуйся, я́ко у́мною о́чію твое́ю прови́дѣлъ еси́ Бо́жіе смотре́ніе о держа́вѣ твое́й; ра́дуйся, я́ко до конца́ потща́лся еси́, да и вси́ лю́діе твои́ просвѣтя́тся въ не́мъ. Ра́дуйся, богосвѣ́тлая главо́ Царе́й Pоссíйскихъ; ра́дуйся, сла́внѣйшее украше́ніе и похвало́ Це́ркве Христо́вы.

Ра́дуйся, Влади́міре, держа́вы Россíйскія просвѣти́телю.

Конда́къ 7

Хотя́ просвѣти́ти боже́ственнымъ креще́ніемъ наро́дъ Ру́сскій, пе́рвѣе повелѣ́лъ еси́ крести́тися сыново́мъ и вельмо́жамъ твои́мъ, да вси́ лю́діе, послѣ́дующе стопа́мъ и́хъ, со благи́мъ произволе́ніемъ присту́пятъ ко свято́му креще́нію, благоче́стно зову́ще Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́во творе́ніе во Христѣ́ яви́ тя́, по святѣ́мъ креще́ніи, о́бразъ житія́ твоего́: ревни́тель бо пе́рвѣе бы́въ идолослуже́нія, послѣди́ вы́ну по вѣ́рѣ Христо́вой ревнова́лъ еси́; возлюби́лъ же еси́ кро́тость и милосе́рдіе, воздержа́ніе и цѣлому́дріе и все́ житіе́ по за́повѣдемъ Госпо́днимъ. Чудя́щеся у́бо благо́му премѣне́нію сему́, благоче́стно зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, я́ко росо́ю Свята́го Ду́ха пла́мень страсте́й въ себѣ́ угаси́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко огне́мъ Боже́ственныя благода́ти вся́ помышле́нія и вся́ чу́вствія твоя́ согрѣ́лъ еси́. Ра́дуйся, селе́нія Госпо́дня, це́ркви святы́я, па́че всѣ́хъ селе́ній земны́хъ возлюби́вый; ра́дуйся, Боже́ственныя слу́жбы и Христо́ва уче́нія па́че всѣ́хъ дѣя́ній и уче́ній взыска́вый. Ра́дуйся, о́бразъ но́ваго житія́ всѣ́мъ лю́демъ твои́мъ въ себѣ́ показа́вый; ра́дуйся, си́рыхъ и убо́гихъ благíй корми́телю и попечи́телю.

Ра́дуйся, Влади́міре, держа́вы Россíйскія просвѣти́телю.

Конда́къ 8

Стра́нное бѣ́, ку́пно же и радостотво́рное видѣ́ніе, егда́ тмочи́сленный со́нмъ муже́й и же́нъ, ю́ношъ и дѣ́въ, та́же незло́бивыхъ младе́нецъ съ ра́достію теча́ху къ рѣцѣ́ Днѣпру́, я́коже ко Іорда́ну, идѣ́же креща́хуся во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, іере́омъ на бре́зѣ вознося́щимъ тайнодѣ́йственныя моли́твы и воспѣва́ющимъ Го́споду пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь бы́лъ еси́ объя́тъ неизрече́нною ра́достію, достоблаже́нне кня́же, зря́ креща́емыя лю́ди твоя́, и во умиле́ніи се́рдца, возда́въ хвалу́ Спаси́телю Бо́гу, усе́рдно моли́лъ еси́ Его́, да при́зритъ на новопросвѣще́нныя лю́ди Своя́, да утверди́тъ и́хъ въ вѣ́рѣ и благоче́стіи и да просла́витъ и́мя Свое́ въ страна́хъ Ру́сскихъ. Воспомина́юще у́бо пресла́вное и прера́достное си́хъ сбытіе́, прино́симъ ти́ благода́рственныя и похва́льныя пѣ́сни сія́:

Ра́дуйся, вино́вниче спасе́нія безчи́сленныхъ ду́шъ въ земли́ Ру́сстѣй; ра́дуйся, неоскудѣва́емый исто́чниче благослове́ній и ми́лостей Бо́жіихъ къ наро́ду твоему́. Ра́дуйся, благíй вертогра́дарю, са́дъ Боже́ственныя вѣ́ры въ ца́рствѣ твое́мъ насади́вый; ра́дуйся, пото́че сла́дости, напои́вый водо́ю благоче́стія лю́ди Ру́сскія. Ра́дуйся, я́ко Боже́ственную вѣ́ру просла́вилъ еси́, пре́лесть же и́дольскую посрами́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко Ца́рь царе́й дарова́ тебѣ́ му́дрость Соломо́нову, кро́тость Дави́дову, ре́вность Иліину́, правовѣ́ріе апо́стольское.

Ра́дуйся, Влади́міре, держа́вы Россíйскія просвѣти́телю.

Конда́къ 9

Все́ естество́ а́нгеловъ, храни́телей ро́да человѣ́ческаго, просла́ви тя́, Благовѣ́рный Кня́же, егда́ повелѣ́лъ еси́ отце́мъ и ма́теремъ вдая́ти дѣ́ти своя́ въ уче́ніе кни́жное, да разумѣ́ютъ, я́же вѣ́руютъ, и да позна́ютъ, ка́ко житіе́ свое́ до́брѣ по вѣ́рѣ провожда́ти. Тѣ́мже и ны́нѣ при́зри на дѣ́ти, уча́щіяся Боже́ственнымъ писа́ніемъ, и на отце́въ и ма́терей и́хъ, па́стырей же и учи́телей, споспѣшеству́ющихъ и́мъ во уче́ніи, благослови́, укрѣпи́ и наста́ви я́ во трудѣ́хъ и́хъ, да возраста́ютъ въ вѣ́рѣ и́стиннѣй и въ до́бромъ житіи́, пою́ще Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи многовѣща́нніи не мо́гутъ досто́йно изобрази́ти вели́чіе благодѣя́ній, дарова́нныхъ тобо́ю, кня́же, земли́ твое́й: водвори́въ бо въ не́й Боже́ственную вѣ́ру, изба́вилъ еси́ ю́ отъ мра́ка язы́ческаго и вѣ́чныя поги́бели, откры́лъ еси́ е́й пу́ть ко и́стинному просвѣще́нію, ко спасе́нію и земно́му благоде́нствію. Сего́ ра́ди со благодаре́ніемъ благоче́стно зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, могу́щества и сла́вы ца́рства Россíйскаго основа́телю; ра́дуйся, и́стиннаго просвѣще́нія и благоче́стія въ не́й насади́телю. Ра́дуйся, въ наро́дѣ твое́мъ язы́ческихъ суевѣ́рій и злы́хъ обы́чаевъ искорени́телю; ра́дуйся, и́дольскихъ тре́бищъ и кумíровъ потреби́телю. Ра́дуйся, святы́хъ хра́мовъ созда́телю; ра́дуйся, равноапо́стольному царю́ Константи́ну равноче́стный подо́бниче.

Ра́дуйся, Влади́міре, держа́вы Россíйскія просвѣти́телю.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ отъ вѣ́чныя поги́бели ца́рство твое́, въ бе́зднѣ идолослуже́нія ги́бнувшее, подъя́лъ еси́ ве́лія труды́ и попече́нія, обходя́ гра́ды и ве́си земли́ твоея́ и посыла́я повсю́ду па́стыри духо́вныя, во е́же Боже́ственною вѣ́рою и святы́мъ креще́ніемъ лю́ди твоя́ просвѣти́ти, и научи́ти и́хъ Еди́ному Истинному Бо́гу пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ тве́рдая бы́лъ еси́ земли́ твое́й во вся́ дни́ живота́ твоего́ проти́ву враго́въ тоя́ и вино́вникъ благоде́нствія и сла́вы ея́. Бу́ди и ны́нѣ защи́тникъ необори́мый отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ и помо́щникъ въ ну́ждехъ и ско́рбехъ на́мъ, съ любо́вію вопію́щимъ тебѣ́:

Ра́дуйся, благопопечи́тельнѣйшій па́стырю наро́да Ру́сскаго; ра́дуйся, благострада́тельнѣйшій о́тче си́рыхъ и стра́ждущихъ. Ра́дуйся, гото́вый споспѣ́шниче и́щущихъ вѣ́чнаго спасе́нія и и́стиннаго просвѣще́нія; ра́дуйся, сла́ва и ра́дованіе Мона́рховъ Всероссíйскихъ. Ра́дуйся, при́сный помо́щниче Ихъ въ многотру́днѣмъ дѣ́лѣ народоправле́нія; ра́дуйся, мо́щный спобо́рниче въ бра́ни во́инства Россíйскаго и вожде́й его́.

Ра́дуйся, Влади́міре, держа́вы Россíйскія просвѣти́телю.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе умиле́нное пріими́ отъ на́съ, уго́дниче Бо́жій, покори́ твои́ми моли́твами Благовѣ́рному Импера́тору на́шему вся́ враги́ на́ша, насади́ правосла́вную вѣ́ру среди́ язы́къ ца́рства Ру́сскаго, невѣ́дущихъ Истиннаго Бо́га, искорени́ въ не́мъ вся́ е́реси и раско́лы, да вси́ сы́нове Россíйстіи еди́ными усты́ и еди́нымъ се́рдцемъ сла́вятъ Бо́га, пою́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рное свѣти́ло, просвѣща́ющее сія́ніемъ свои́мъ всю́ страну́ Россíйскую, ты́ еси́, достохва́льне кня́же Влади́міре, разгоня́я мра́къ идолослуже́нія и показу́я пу́ть къ и́стинному просвѣще́нію и небе́сному блаже́нству. Сего́ ра́ди, прославля́юще тя́, глаго́лемъ:

Ра́дуйся, звѣздо́, просвѣще́нная отъ незаходи́маго Со́лнца пра́вды; ра́дуйся, путеводи́телю, пра́вую стезю́ къ вѣ́чному спасе́нію на́мъ откры́вый. Ра́дуйся, мо́щный споспѣ́шниче и укрѣпле́ніе проповѣ́дниковъ правосла́вныя вѣ́ры; ра́дуйся, при́сный покрови́телю благи́хъ наста́вниковъ ю́ношества и всѣ́хъ благотрудя́щихся на по́льзу о́бщую. Ра́дуйся, законода́телей ца́рства Россíйскаго наста́вниче и просвѣти́телю; ра́дуйся, я́ко народоправи́телемъ и нача́льникомъ ца́рства сего́, усе́рдно тя́ чту́щимъ, благотво́рныя совѣ́ты подае́ши.

Ра́дуйся, Влади́міре, держа́вы Россíйскія просвѣти́телю.

Конда́къ 12

Благода́ть Пресвята́го Ду́ха испроси́ на́мъ, преблагíй па́стырю на́шъ, отъ Всеще́драго Бо́га и Спа́са на́шего, вразумля́ющую и укрѣпля́ющую на́съ въ дѣ́лѣ спасе́нія, да не безпло́дна бу́детъ въ на́съ насажде́нная тобо́ю свята́я вѣ́ра, но да уклоня́ющеся отъ путе́й нече́стія и заблужде́ній, хо́димъ во свѣ́тѣ за́повѣдей Бо́жіихъ, и дости́гнемъ вѣ́чнаго блаже́нства, воспѣва́юще Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твоя́ премно́гая и пресла́вная благодѣя́нія, явле́нная ца́рству Россíйскому въ просвѣще́ніи того́ свѣ́томъ Боже́ственныя вѣ́ры, ку́пно же ве́лія твоя́ труды́ и по́двиги, во благоустрое́ніе ея́ подъя́тыя, усе́рдно благодари́мъ и восхваля́емъ тя́, съ любо́вію зову́ще:

Ра́дуйся, богоизбра́нне и богопросла́вленне Самоде́ржче земли́ Ру́сскія; ра́дуйся, несокруши́мое огражде́ніе ея́, покро́ве и защище́ніе. Ра́дуйся, ра́йское дре́во, произрасти́вшее двѣ́ пречу́дныя о́трасли, святы́хъ страстоте́рпцевъ Бори́са и Глѣ́ба; ра́дуйся, первостоя́телю святы́хъ Россíйскія Це́ркве. Ра́дуйся, апо́столовъ сопресто́льниче и сликовствова́телю; ра́дуйся, я́ко на ца́рство Ру́сское вы́ну призира́еши и бла́гъ вре́менныхъ и вѣ́чныхъ ему́ у Го́спода хода́тайствуеши.

Ра́дуйся, Влади́міре, держа́вы Россíйскія просвѣти́телю.

Конда́къ 13

О, прехва́льный и преди́вный равноапо́столе, Вели́кій Кня́же Влади́міре, пріими́ ми́лостивно отъ на́съ благодаре́ніе сіе́ о всѣ́хъ, я́же тобо́ю воздаде́ Госпо́дь на́мъ, отце́мъ и пра́отцемъ на́шимъ и все́й держа́вѣ Россíйстѣй, наче́нъ отъ дне́ Креще́нія да́же до сего́ часа́, и моли́ Всеблага́го Бо́га проба́вити ми́лость Свою́ на ны́ и на ро́ды родо́въ на́шихъ, утверди́ти ны́ въ правовѣ́ріи и благоче́стіи, храни́ти же отъ всѣ́хъ бѣ́дъ и зо́лъ, да сподо́бимся съ тобо́ю, я́коже ча́да со отце́мъ, во вѣ́ки воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва свято́му равноапо́стольному Вели́кому Кня́зю Влади́міру

О, вели́кій уго́дниче Бо́жій, богоизбра́нный и богопросла́вленный, равноапо́стольный кня́же Влади́міре! Ты́ отри́нулъ еси́ зловѣ́ріе и нече́стіе язы́ческое, увѣ́ровалъ еси́ во Еди́наго Истиннаго Тріѵпоста́снаго Бо́га и, воспрія́въ свято́е креще́ніе, просвѣти́лъ еси́ свѣ́томъ Боже́ственныя вѣ́ры и благоче́стія всю́ страну́ Ру́сскую. Сла́вяще у́бо и благодаря́ще премилосе́рдаго Творца́ и Спаси́теля на́шего, сла́вимъ и благодари́мъ и тя́, просвѣти́телю на́шъ и о́тче, я́ко тобо́ю позна́хомъ спаси́тельную вѣ́ру Христо́ву и крести́хомся во и́мя Пресвяты́я и Пребоже́ственныя Тро́ицы. То́ю вѣ́рою изба́вихомся отъ пра́веднаго осужде́нія Бо́жія, вѣ́чнаго ра́бства діа́воля и а́дова мучи́тельства; то́ю вѣ́рою воспрія́хомъ благода́ть всыновле́нія Бо́гу и наде́жду наслѣ́дованія небе́снаго блаже́нства. Ты́ еси́ пе́рвый во́ждь на́шъ къ Нача́льнику и Соверши́телю на́шего вѣ́чнаго спасе́нія Го́споду Іису́су Христу́; ты́ еси́ те́плый моли́твенникъ и хода́тай о ца́рствѣ Всероссíйстѣмъ, о Царѣ́хъ его́, народоправи́телехъ, во́инствѣ и о всѣ́хъ лю́дехъ. Не мо́жетъ язы́къ на́шъ изобрази́ти вели́чіе и высоту́ благодѣя́ній, тобо́ю излія́нныхъ на зе́млю на́шу, отце́въ и пра́отцевъ на́шихъ и на на́съ, недосто́йныхъ. О, всеблагíй о́тче и просвѣти́телю на́шъ! При́зри на не́мощи на́ша и умоли́ премилосе́рдаго Царя́ Небе́снаго, да не прогнѣ́вается на ны́ зѣло́, я́ко по не́мощемъ на́шимъ по вся́ дни́ согрѣша́емъ, да не погуби́тъ на́съ со беззако́ньми на́шими, но да поми́луетъ и спасе́тъ на́съ, по ми́лости Свое́й, да всади́тъ въ се́рдце на́ше спаси́тельный стра́хъ Сво́й, да просвѣти́тъ Свое́ю благода́тію у́мъ на́шъ, во е́же разумѣ́ти на́мъ пути́ Госпо́дни, оста́вити стези́ нече́стія и заблужде́ній, тща́тися же во стезя́хъ спасе́нія и и́стины, неукло́ннаго исполне́нія за́повѣдей Бо́жіихъ и уста́вовъ святы́я Це́ркве. Моли́, благосе́рде, Человѣколю́бца Бо́га, да проба́витъ на́мъ вели́кую ми́лость Свою́, да изба́витъ на́съ отъ наше́ствія иноплеме́нныхъ, отъ вну́треннихъ нестрое́ній, мяте́жей и раздо́ровъ, отъ гла́да, смертоно́сныхъ болѣ́зней и отъ вся́каго зла́; да пода́стъ на́мъ благорастворе́ніе возду́ха и плодоно́сіе земли́; да сохрани́тъ и спасе́тъ Благочести́вѣйшаго Госуда́ря на́шего Импера́тора [и́мярекъ] отъ всѣ́хъ ко́зней и навѣ́товъ вра́жіихъ; да да́руетъ Ему́ побѣ́ду на враги́, да испо́лнитъ вся́ блага́я жела́нія Его́; да огради́тъ престо́лъ Его́ му́дрыми и вѣ́рными слуги́, да соблюде́тъ въ судія́хъ и прави́телехъ пра́вду и ми́лость; да да́стъ па́стыремъ ре́вность о спасе́ніи пасо́мыхъ, всѣ́мъ же лю́демъ споспѣше́ніе о е́же усе́рдно слу́жбы своя́ исправля́ти, любо́вь между́ собо́ю и единомы́сліе имѣ́ти, на бла́го же оте́чества и святы́я Це́ркве вѣ́рнѣ подвиза́тися, да возсія́етъ свѣ́тъ спаси́тельныя вѣ́ры въ ца́рствѣ на́шемъ во всѣ́хъ концѣ́хъ его́, да обратя́тся къ вѣ́рѣ невѣ́рующіи, да упраздня́тся вся́ е́реси и раско́лы. Да та́ко пожи́вше въ ми́рѣ на земли́, сподо́бимся съ тобо́ю вѣ́чнаго блаже́нства, хва́ляще и превознося́ще Бо́га во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Похвала́ и моли́тва свято́му благовѣ́рному кня́зю Влади́міру

Ка́ко похва́лимъ тебе́, въ земны́хъ влады́кахъ прему́жественный, Влади́міре? Ка́ко ти́ благодаре́ніе воздади́мъ, я́ко тобо́ю позна́хомъ Го́спода и ле́сти и́дольскія избы́хомъ, я́ко твои́мъ повелѣ́ніемъ по все́й земли́ Христо́съ сла́вится? Ка́ко вѣ́ровалъ еси́? Ка́ко взыска́лъ еси́ Христа́? Повѣ́ждь на́мъ, рабо́мъ твои́мъ, отку́ду ти́ припахну́ воня́ Свята́го Ду́ха? Не ви́дѣлъ еси́ Христа́, ни ходи́лъ еси́ по Не́мъ, ка́ко учени́къ Его́ обрѣ́теся? Не ви́дѣлъ еси́ апо́стола, прише́дша въ зе́млю твою́, не ви́дѣлъ бѣ́сы изгоня́юща и́менемъ Христо́вымъ, боля́щихъ исцѣля́юща, ме́ртвыхъ воскреша́юща. Ди́вное чу́до! Иніи цари́ и власти́теле, ви́дяще вся́ сія́, быва́юща отъ святы́хъ му́жъ, не вѣ́роваша, но па́че на стра́сти и му́ки преда́ша и́хъ, ты́ же, о блаже́нне, не ви́дя и не слы́ша всѣ́хъ си́хъ, прите́клъ еси́ ко Христу́, разумѣ́въ, я́ко Еди́нъ е́сть Творе́цъ неви́димымъ и ви́димымъ, небе́снымъ и земны́мъ, и я́ко посла́ въ мíръ, на́шего ра́ди спасе́нія, Возлю́бленнаго Своего́ Сы́на. И сія́ помы́сливъ, вше́лъ еси́ во святу́ю купѣ́ль.

И ны́нѣ, проте́кшимъ ты́сящи лѣ́томъ, при́зри на зе́млю твою́, ви́ждь ча́дъ твои́хъ, ви́ждь Крася́щаго сто́лъ земли́ твоея́ Благочести́вѣйшаго Госуда́ря Импера́тора [и́мярекъ], возра́дуйся и возвесели́ся. Ви́ждь лю́ди твоя́, ка́ко живу́тъ, ка́ко храни́ми су́ть Го́сподемъ, ка́ко благовѣ́ріе храня́тъ по преда́нію твоему́, ка́ко сла́вятъ Христа́, ка́ко покланя́ются и́мени Его́. Ви́ждь и гра́ды, вели́чествомъ сія́ющія, ви́ждь це́ркви цвѣту́щія, ви́ждь христіа́нство расту́щее, ви́ждь и гра́дъ тво́й Кíевъ, толи́кими уго́дники Бо́жіими, во нетлѣ́ніи почива́ющими, блиста́ющійся, и ѳиміа́момъ облагоуха́емь, и хвала́ми и боже́ственными пѣ́ніи святы́ми оглаша́емь. И сія́ вся́ ви́дѣвъ, возра́дуйся и возвесели́ся и похвали́ блага́го Бо́га, всѣ́мъ си́мъ Строи́теля.

Ви́дя, я́ко твое́ вѣ́рное сѣ́яніе твои́мъ хода́тайствомъ и заступле́ніемъ не изсу́шено бы́сть зно́емъ невѣ́рія, но дожде́мъ Бо́жія поспѣше́нія расположено́ бы́сть многопло́днѣ, ра́дуйся ду́хомъ, во влады́кахъ апо́столе, не ме́ртвая тѣлеса́ воскреси́вый, но душе́ю ны́, мертвыя, воскреси́въ! Ра́дуйся, утѣ́шителю на́шъ и наста́вниче благовѣ́рія! Ты́ бѣ́, о честна́я главо́, наги́мъ одѣя́ніе, ты́ бѣ́ а́лчнымъ корми́тель, ты́ бѣ́ жа́ждущимъ утро́бъ охлажде́ніе, ты́ бѣ́ вдови́цамъ помо́щникъ, ты́ бѣ́ стра́ннымъ поко́ище, ты́ бѣ́ оби́димымъ засту́пникъ, убо́гимъ обогаще́ніе.

Си́мъ благи́мъ дело́мъ на небесѣ́хъ возме́здіе пріе́мля и зрѣ́нія сла́дкаго лица́ Бо́жія насыща́яся, не преста́й моля́ся о земли́ твое́й и о ча́дѣхъ, въ ни́хъ же благовѣ́рно влады́чествова, па́че о Благочести́вѣйшемъ Госуда́рѣ Импера́торѣ [и́мярекъ], да сохрани́тъ я́ въ ми́рѣ и благовѣ́ріи, пре́даннѣмъ тобо́ю, да сла́вится въ земли́ на́шей вы́ну правовѣ́ріе, и да не оста́витъ на́съ Госпо́дь, а́ще и еще́ блужда́емъ, толи́кимъ вѣко́мъ проте́кшимъ, а́ще и еще́ согрѣша́емъ Го́споду и Влады́цѣ на́шему, а́ки новоку́пленіи раби́, во все́мъ неугодя́ще господи́ну своему́. Къ тебѣ́ ру́ки на́ша воздѣва́емъ и мо́лимъ тя́: помоли́ся Влады́цѣ всѣ́хъ, да продли́тъ, доне́лѣже стои́тъ мíръ, ми́лость Свою́ на отече́ствіи на́шемъ и лю́дехъ Свои́хъ, ра́тныя прогоня́я, ми́ръ утвержда́я, гла́дъ угобза́я, Цари́ на́ша содѣ́ловая гро́зны страна́мъ, боля́ры наставля́я, гра́ды разселя́я, Це́рковь Свою́ возраща́я, достоя́ніе Свое́ соблюда́я, му́жи, и жены́, и младе́нцы спаса́я, да ми́лостію Его́ носи́ми, въ едине́ніи вѣ́ры вку́пѣ ве́село и ра́достно сла́вимъ Го́спода на́шего Іису́са Христа́, со Отце́мъ и со Пресвяты́мъ Ду́хомъ, Тро́ицу Нераздѣ́льну Единобоже́ственну, ца́рствующу на небесѣ́хъ и на земли́, ны́нѣ, и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Уподо́бился еси́ купцу́, и́щущему до́браго би́сера, славнодержа́вный Влади́міре, на высотѣ́ стола́ сѣдя́ ма́тере градо́въ, богоспаса́емаго Кíева: испыту́я же и посыла́я къ Ца́рскому гра́ду увѣ́дѣти правосла́вную вѣ́ру, обрѣ́лъ еси́ безцѣ́нный би́серъ - Христа́, избра́вшаго тя́, я́ко втора́го Па́вла, и оттря́сшаго слѣпоту́ во святѣ́й купѣ́ли, душе́вную, вку́пѣ и тѣле́сную. Тѣ́мже пра́зднуемъ твое́ успе́ніе, лю́діе твои́ су́ще: моли́ спасти́ся держа́вы твоея́ Россíйскія нача́льникомъ, христолюби́вому Импера́тору и мно́жеству владо́мыхъ.

Конда́къ, гла́съ 8

Подо́бствовавъ вели́кому апо́столу Па́влу, въ сѣди́нахъ, всесла́вне Влади́міре, вся́, я́ко младе́нческая, мудрова́нія, я́же о и́долѣхъ тща́нія, оста́вль, я́ко му́жъ соверше́нный, украси́лся еси́ боже́ственнаго креще́нія багряни́цею, и ны́нѣ, Спа́су Христу́ въ весе́ліи предстоя́, моли́ спасти́ся держа́вы Россíйскія нача́льникомъ и мно́жеству владо́мыхъ.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, святы́й равноапо́стольный кня́же Влади́міре, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, и́долы попра́вшаго и всю́ Россíйскую зе́млю святы́мъ креще́ніемъ просвѣти́вшаго.