Акафист святому пророку Илие Фесвитянину

Предназначен для келейного чтения.

Конда́къ 1

Избра́нный Бо́гомъ на обраще́ніе Изра́иля отъ пре́лести Ваа́ловы, гро́зный обличи́телю царе́й законопресту́пныхъ, просія́вый пла́менною ре́вностію по Бо́зѣ Вседержи́телѣ, свя́тостію жи́зни и чудесы́, восхище́нный съ пло́тію твое́ю на небеса́, и предъити́ имѣ́яй второ́му прише́ствію Христо́ву, похва́льная воспису́емъ ти́, проро́че Бо́жій Иліе́. Ты́ же, я́ко имѣ́яй ве́ліе дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ на́съ зо́лъ и обстоя́ній моли́твами твои́ми свобожда́й, благоче́стно тебѣ́ вопію́щихъ:

Ра́дуйся, Иліе́, вели́кій проро́че, втора́го прише́ствія Христо́ва сла́вный предте́че.

Икосъ 1

Ангелъ ре́вностію по Бо́зѣ и чи́стымъ житіе́мъ твои́мъ, сы́й во пло́ти, проро́че, бы́лъ еси́: еще́ бо младе́нцу ти́ бы́вшу, оте́цъ тво́й Сова́хъ ви́дѣ свѣ́тлыя а́нгелы, бесѣ́дующія съ тобо́ю, огне́мъ тя́ повива́ющія и пла́менемъ пита́ющія, е́же прозна́меноваше пла́менную ре́вность твою́ по Бо́зѣ, си́лу слове́съ твои́хъ и житіе́, я́ко свѣ́тъ, непоро́чное. Сего́ ра́ди со удивле́ніемъ зове́мъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, отъ вѣ́чности предызбра́нный въ служе́ніе спасе́нію сыно́въ Изра́илевыхъ; ра́дуйся, отъ чре́ва ма́терня предугото́ванный въ провозвѣ́стника Боже́ственныя и́стины и благоче́стія. Ра́дуйся, пресла́внымъ, бы́вшимъ на тебѣ́, видѣ́ніемъ роди́теля твоего́ удиви́вый; ра́дуйся, дѣ́вственную чистоту́ и безмо́лвіе отъ ю́ности возлюби́вый. Ра́дуйся, суету́ мíра сего́ и вся́ бла́га его́ презрѣ́вый, ду́шу же твою́ всецѣ́ло Го́споду посвяти́вый; ра́дуйся, свѣ́томъ прему́дрости отъ Бо́га озаре́нный и уче́ніемъ благоче́стія издѣ́тства напое́нный.

Ра́дуйся, Иліе́, вели́кій проро́че, втора́го прише́ствія Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́къ 2

Ви́дя нече́стіе и развраще́ніе во Изра́или, пресла́вный проро́че, зѣло́ ду́хомъ твои́мъ скорбѣ́лъ еси́ и ре́вностію по сла́вѣ Бо́жіей воспламеня́лся еси́: я́ко сы́нове Изра́илевы ме́рзкимъ и́доломъ поклони́шася, отъ Бо́га же Истиннаго отступи́ша, Ему́же вся́ небе́сная во́инства со стра́хомъ вопію́тъ: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ сво́й зло́ю во́лею омрачи́въ, беззако́нный ца́рь Изра́ильскій Ахаа́въ, оста́ви Истиннаго Бо́га Вседержи́теля и покланя́шеся ме́рзкому и́долу Ваа́лу, ку́пно же и въ ца́рствѣ свое́мъ умно́жи идолопоклоне́ніе и нече́стіе. Ты́ же, проро́че, испо́лненъ сы́й ве́лія ре́вности по Бо́зѣ, дерзнове́нно обличи́лъ еси́ царя́, возвѣсти́въ ему́, я́ко въ наказа́ніе его́ и ца́рства его́ три́ лѣ́та и мѣ́сяцъ ше́сть не бу́детъ до́ждь, ни роса́, и гла́дъ ве́лій бу́детъ по все́й земли́. Дивя́щеся у́бо толи́цѣй ре́вности твое́й по Бо́зѣ и ве́лію дерзнове́нію, съ любо́вію зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, небоя́зненный проповѣ́дниче и́стины и крѣ́пкій побо́рниче благоче́стія; ра́дуйся, ре́вностный нече́стія обличи́телю. Ра́дуйся, къ наказа́нію нека́ющихся грѣ́шниковъ долготерпѣли́ваго Бо́га преклони́вый; ра́дуйся, сло́вомъ твои́мъ не́бо заключи́вый и плодоно́сную зе́млю непло́дну сотвори́вый. Ра́дуйся, трилѣ́тный гла́дъ за нече́стіе людíй отъ Го́спода испроси́вый; ра́дуйся, я́ко Всевы́шній Госпо́дь дарова́ тебе́ въ бо́га Ахаа́ву, я́коже дре́вле Моисе́я фарао́ну.

Ра́дуйся, Иліе́, вели́кій проро́че, втора́го прише́ствія Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́къ 3

Си́лою моли́твы твоея́, преди́вный проро́че, вои́стинну заключи́ся не́бо и не одожди́ три́ лѣ́та и мѣ́сяцъ ше́сть, и бы́сть гла́дъ ве́лій по все́й земли́. Да поне́ зно́емъ и гла́домъ томи́ми, нечести́віи лю́діе пока́ются и обратя́тся ко Го́споду, со умиле́ніемъ зову́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я ве́ліе благоволе́ніе къ тебѣ́, проро́че, Госпо́дь восхотѣ́ отлучи́ти тя́ отъ беззако́нныхъ сыно́въ Изра́иля, да не съ ни́ми терпи́ши гла́дъ и жа́жду, и повелѣ́ тебѣ́ ити́ къ пото́ку Хора́ѳову, идѣ́же вра́нове пита́ху тя́, принося́ще хлѣ́бъ и мя́со. Тѣ́мже прино́симъ тебѣ́ похва́льная сія́:

Ра́дуйся, посто́мъ и бдѣ́ніемъ вся́ земна́я и су́етная помышле́нія истреби́вый; ра́дуйся, моли́твою и богомы́сліемъ у́мъ тво́й въ го́рняя впери́вый. Ра́дуйся, патріа́рховъ велича́ніе и проро́ковъ красото́; ра́дуйся, дѣ́вственниковъ похвало́ и преподо́бныхъ сла́во. Ра́дуйся, святи́телей наста́вниче и му́чениковъ крѣ́посте; ра́дуйся, я́ко нече́стіемъ и невѣ́ріемъ ослѣпле́нныхъ сыно́въ Изра́илевыхъ на пу́ть и́стины обрати́лъ еси́.

Ра́дуйся, Иліе́, вели́кій проро́че, втора́го прише́ствія Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́къ 4

Бу́ря ве́лія, разруша́ющая го́ры, предъидя́ше, егда́ приближа́шеся къ тебѣ́, проро́че, въ Хори́вѣ Госпо́дь, та́же яви́ся тру́съ, и не въ тру́сѣ Госпо́дь, и по тру́сѣ о́гнь, и не во огни́ Госпо́дь, а по огни́ бы́сть гла́съ хла́да то́нка, и ту́ яви́ся тебѣ́ Госпо́дь, Его́же прису́тствіе ощути́въ, покры́лъ еси́ лице́ твое́ ми́лотію, со стра́хомъ и ра́достію зовы́й Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавъ нечести́вый ца́рь Ахаа́въ повелѣ́ніе твое́, о е́же собра́ти вся́ колѣ́на Изра́илева на го́ру Карми́льскую, и привести́ на то́ сту́дныя проро́ки Ваа́ловы, а́біе посла́въ, собра́ вся́, и са́мъ пріи́де та́мо. Ты́ же, ревни́телю сла́вы Бо́жія, хотя́ коне́чнѣ посрами́ти ме́рзкія и́долы и просла́вити Истиннаго Бо́га, повелѣ́лъ еси́ угото́вати двѣ́ же́ртвѣ, огня́ же на ты́я не возгнѣща́ти, ре́къ: "и бу́детъ Бо́гъ, Иже послу́шаетъ огне́мъ, То́й е́сть Бо́гъ". То́ слы́шавше вси́ лю́діе, рѣ́ша: "до́бръ глаго́лъ Иліи́нъ, да бу́детъ та́ко!" Мы́ же, велича́юще тя́, зове́мъ:

Ра́дуйся, вели́кій посла́нниче Царя́ Небе́снаго и провозвѣ́стниче святы́хъ велѣ́ній Его́; ра́дуйся, адама́нте, неодоли́мый въ ре́вности и непоколеби́мый сто́лпе благоче́стія. Ра́дуйся, си́льный защи́тниче и́стины и тве́рдый противобо́рниче враго́въ Бо́жіихъ; ра́дуйся, нече́стія искорени́телю и насади́телю благоче́стія. Ра́дуйся, пла́менный ревни́телю Боже́ственныя сла́вы; ра́дуйся, я́ко и въ послѣ́днія дни́ мíра и́маши проповѣ́дати Истиннаго Бо́га и облича́ти окая́ннаго анти́христа.

Ра́дуйся, Иліе́, вели́кій проро́че, втора́го прише́ствія Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́къ 5

Боготе́чную тя́ звѣзду́ погаси́ти мня́ше беззако́нная цари́ца Іезаве́ль: испо́лнившися бо на тя́ я́рости за погубле́ніе сту́дныхъ ея́ проро́ковъ, хотя́ше уби́ти тя́. Ожесточи́ся бо се́рдце ея́ и не хотя́ше вѣ́ровати чудесе́мъ твои́мъ, проро́че, и позна́ти Истиннаго Бо́га, пою́щи Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше вси́ лю́діе Изра́илевы, по моли́твѣ твое́й, о́гнь отъ Го́спода съ небесе́ сше́дый на же́ртву твою́, всехва́льне проро́че, и всю́ ю́ поже́гшій, дрова́ же, и ка́мень, и пе́рсть, и во́ду потреби́вый, падо́ша на ли́ца своя́, взыва́юще: "вои́стинну Госпо́дь Бо́гъ, То́й е́сть Бо́гъ!" И вѣ́роваша лю́діе Бо́гови, сту́дныя же проро́ки ты́ закла́лъ еси́. Сла́вяще у́бо всеси́льнаго, чудодѣ́ющаго Бо́га, тебѣ́, уго́днику Его́, глаго́лемъ си́це:

Ра́дуйся, преве́ліе дерзнове́ніе ко Влады́цѣ вся́ческихъ стяжа́вый; ра́дуйся, зна́меніи и чудесы́ Боже́ственную и́стину утверди́вый. Ра́дуйся, пре́лесть де́монскую посрами́вый, и́стинную же вѣ́ру просла́вивый; ра́дуйся, невѣ́рныя и́стиннымъ боговѣ́дѣніемъ просвѣти́вый. Ра́дуйся, трикра́тнымъ лія́ніемъ на же́ртвенникъ воды́, та́йну Пресвяты́я Тро́ицы яви́вый; ра́дуйся, я́ко все́ естество́ су́щихъ тебѣ́ повинова́ся, о́гнь же и вода́ тебѣ́ служа́ху.

Ра́дуйся, Иліе́, вели́кій проро́че, втора́го прише́ствія Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ и́стиннаго боговѣ́дѣнія и благоче́стія яви́лся еси́, проро́че, не то́кмо во Изра́или, но и въ странѣ́ язы́честѣй, по́сланъ бы́въ отъ Го́спода въ Саре́пту Сидо́нскую къ женѣ́ вдови́цѣ препита́тися, па́че же да саму́ ту́ препита́еши въ гла́дѣ. Имѣ́я бо ве́лію чудотворе́нія благода́ть, умно́жилъ еси́ муку́ и еле́й въ дому́ ея́ неоску́дно, до́ндеже пре́йде гла́дное вре́мя, и трикра́тнымъ дунове́ніемъ, по моли́твѣ твое́й, воскреси́лъ еси́ уме́ршаго сы́на ея́, поя́ чудодѣ́ющему Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́въ ве́ліею ре́вностію по Бо́зѣ Вседержи́тели, зѣло́ скорбѣ́лъ еси́, проро́че, я́ко оста́виша завѣ́тъ Его́ сы́нове Изра́илевы, олтари́ Его́ раскопа́ша и проро́ки изби́ша. Госпо́дь же во утѣше́ніе твое́ возвѣсти́ тебѣ́, я́ко не ве́сь Изра́иль отступи́ отъ Него́, но и́мать се́дмь ты́сящъ сокрове́нныхъ рабо́въ Свои́хъ, и́же не преклони́ша колѣ́на своя́ Ваа́лу. Тѣ́мже, воспомина́юще ре́вность твою́ по Бо́зѣ, пое́мъ ти́ съ благоговѣ́ніемъ сицева́я:

Ра́дуйся, вѣ́рный служи́телю и бли́жній дру́же Госпо́день; ра́дуйся, о́бразе и похвало́ благочести́выхъ па́стырей. Ра́дуйся, наста́вниче спасе́нія и просвѣще́ніе во тмѣ́ сѣдя́щихъ; ра́дуйся, защи́тникомъ и́стины му́жество внуша́яй, въ по́двизѣхъ же и страда́ніихъ за пра́вду и́хъ укрѣпля́яй. Ра́дуйся, я́ко серафи́мскою пла́менною любо́вію къ Бо́гу горѣ́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко и Госпо́дь во все́мъ послу́шаше тебе́ и по проше́нію твоему́ вся́ творя́ше.

Ра́дуйся, Иліе́, вели́кій проро́че, втора́го прише́ствія Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́къ 7

Хотя́ Человѣколю́бецъ Госпо́дь яви́ти милосе́рдіе Свое́ ка́ющимся грѣ́шникомъ, по проше́ствіи прорече́ннаго гла́днаго вре́мене, низпосла́ по моли́твѣ твое́й, проро́че, и глаго́ломъ у́стъ твои́хъ, на жа́ждущую зе́млю оби́льный и ми́рный до́ждь. Сы́нове же Изра́илевы, сподо́бльшіися толи́кія ми́лости, во умиле́ніи се́рдца благода́рственно возопи́ша Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вое нечести́вый ца́рь Ахаа́въ къ беззако́ніемъ свои́мъ приложи́ злодѣя́ніе, егда́ повелѣ́ уби́ти непови́ннаго Навуѳе́я и восхи́ти виногра́дъ его́. Сего́ ра́ди, облича́я законопресту́пнаго царя́, проре́клъ еси́ ему́, проро́че, я́ко идѣ́же умерщвле́нъ бы́сть Навуѳе́й, та́мо и его́ кро́вь сви́ніи и пси́ поли́жутъ, и жену́ его́ Іезаве́ль снѣдя́тъ пси́, и ве́сь до́мъ его́ истреби́тся. Вѣ́дуще у́бо мы́ сбы́вшееся стра́шное сіе́ прорече́ніе, ужаса́емся, зову́ще:

Ра́дуйся, оби́дящихъ и жестокосе́рдныхъ гро́зный отмсти́телю; ра́дуйся, си́рыхъ и напа́ствуемыхъ крѣ́пкій засту́пниче. Ра́дуйся, непочита́ющихъ святы́хъ пра́здниковъ Правосла́вныя Це́ркве кара́телю; ра́дуйся, проде́рзыхъ ху́льниковъ и́мене Бо́жія низложи́телю. Ра́дуйся, сло́вомъ обличе́нія, я́ко гро́момъ, беззако́нныя поража́яй; ра́дуйся, бу́дущая, я́ко настоя́щая, вѣ́дый и да́льняя, я́ко бли́зъ су́щая, прорица́яй.

Ра́дуйся, Иліе́, вели́кій проро́че, втора́го прише́ствія Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́къ 8

Стра́нное и преесте́ственное показа́ Госпо́дь о тебѣ́, проро́че, промышле́ніе, егда́ повелѣ́ а́лчнымъ и нечадолюби́вымъ вра́номъ пита́ти тя́ въ гла́дѣ при пото́цѣ Хора́ѳовѣ, идѣ́же вы́ну пребыва́я въ моли́твѣ и богомы́сліи, воспѣва́лъ еси́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь бы́лъ еси́ смире́ніемъ ве́ліимъ укра́шенъ, проро́че Бо́жій, сего́ ра́ди съ го́рдостію прише́дшихъ къ тебѣ́ дву́хъ пятдесятонача́льниковъ съ во́ины, да приведу́тъ тебе́ къ беззако́нному царю́ Охозíи, огне́мъ попали́лъ еси́, со смире́ніемъ же прише́дшаго къ тебѣ́ Авдíя, и́же пита́ше ученики́ проро́ческія, поми́ловалъ еси́. Сего́ ра́ди прино́симъ ти́ похва́льныя пѣ́сни сія́:

Ра́дуйся, го́рдыхъ смири́телю и кара́телю, смире́нныхъ же покро́ве и засту́пниче; ра́дуйся, мздои́мныхъ суде́й наказа́телю, пра́во же судя́щимъ помо́щниче. Ра́дуйся, правовѣ́рному во́инству во бране́хъ спобо́рниче, нечести́выхъ же супоста́тъ низложи́телю; ра́дуйся, прему́дростію, я́ко бро́нею, облече́нный и пра́вдою, я́ко щито́мъ, огражде́нный. Ра́дуйся, ре́вностію по Бо́зѣ я́ко мече́мъ вооруже́нный и посто́мъ, я́ко кри́лами, окриле́нный; ра́дуйся, вѣ́рою, я́ко шле́момъ спасе́нія, покрове́нный и любо́вію, я́ко вѣнце́мъ пресвѣ́тлымъ, вѣнча́нный.

Ра́дуйся, Иліе́, вели́кій проро́че, втора́го прише́ствія Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́къ 9

Вся́кое человѣ́ческое естество́ зѣло́ удивля́ется, ка́ко ты́, пречу́дный проро́че, ше́лъ еси́ четы́редесять днíй, ни яды́й, ни пія́й, до горы́ Хори́ва, идѣ́же сподо́бился еси́ пресла́внаго явле́нія и пресла́дкія бесѣ́ды Го́спода Вседержи́теля, поя́ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи многовѣща́нніи недоумѣ́ютъ дово́льно разумѣ́ти и изъясни́ти, ка́ко ты́, великоимени́те Иліе́, во пло́ти сы́й человѣ́честѣй и подобостра́стенъ на́мъ бы́въ, восхище́нъ еси́ съ тѣ́ломъ твои́мъ на не́бо, я́вльшейся тебѣ́ колесни́цѣ о́гненнѣй съ ко́ни о́гненными. Сла́вяще у́бо просла́вльшаго тя́ Го́спода и дивя́щеся восхище́нію твоему́, благоговѣ́йно зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, пречу́днымъ воздержа́ніемъ ве́тхаго человѣ́ка въ себѣ́ умертви́вый; ра́дуйся, огне́мъ Боже́ственныя ре́вности вся́кое веще́ственное помышле́ніе въ себѣ́ попали́вый. Ра́дуйся, преложе́ніемъ твои́мъ на не́бо ро́дъ человѣ́ческій возвесели́вый и жи́знь вѣ́чную увѣ́ривый; ра́дуйся, че́стію и сла́вою преесте́ственною отъ Бо́га почте́нный и па́че всѣ́хъ дре́внихъ проро́ковъ просла́вленный. Ра́дуйся, отъ а́нгельскихъ лико́въ въ селе́ніихъ небе́сныхъ ра́достно срѣ́тенный; ра́дуйся, я́ко и́мя твое́ во все́мъ мíрѣ почита́ется, и ре́вность твоя́ по Бо́зѣ зѣло́ прославля́ется.

Ра́дуйся, Иліе́, вели́кій проро́че, втора́го прише́ствія Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ Всеблагíй Бо́гъ лю́ди Изра́илевы отъ пре́лести Ваа́ловы, избра́ тя́, вели́кій проро́че, во ору́діе во́ли Своея́, и облече́ тя́ Боже́ственною вла́стію и си́лою, да обрати́ши невѣ́рныя, испра́виши беззако́нныя, просвѣти́ши омраче́нныя и научи́ши всѣ́хъ вопи́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ и заступле́ніе бу́ди на́мъ, пресвя́те проро́че, мо́щнымъ твои́мъ хода́тайствомъ утоля́я пра́ведный гнѣ́въ Бо́жій, поража́ющій на́съ, грѣ́шныхъ и непотре́бныхъ, бездо́ждіемъ и гла́домъ, еще́ же тлетво́рными вѣ́тры и болѣ́зньми, да изба́вльшеся отъ бѣ́дъ, благода́рственно пое́мъ ти́:

Ра́дуйся, моли́твами твои́ми не́бо заключа́яй и отверза́яй, плодоно́сіе земли́ и непло́діе отъ Бо́га посыла́яй; ра́дуйся, предста́тельствомъ твои́мъ предъ Бо́гомъ дожди́ ми́рны и ро́су животво́рную на земна́я прозябе́нія низводя́й. Ра́дуйся, свирѣ́пыя во́лны морскíя и стра́шныя бу́ри утиша́яй и грома́ми и мо́лніями по во́ли Бо́жіей управля́яй; ра́дуйся, тлетво́рныя вѣ́тры и смертоно́сныя я́звы, поража́ющія человѣ́ки же и скоты́, укроща́яй. Ра́дуйся, си́рыхъ и вдови́цъ пита́телю и щедрода́тельныхъ людíй покрови́телю; ра́дуйся, я́ко нечести́выхъ ху́льниковъ и гони́телей пра́выя вѣ́ры поража́еши и духо́въ зло́бы отъ рабо́въ Бо́жіихъ прогоня́еши.

Ра́дуйся, Иліе́, вели́кій проро́че, втора́го прише́ствія Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе умиле́нное пріими́ отъ на́съ, проро́че Бо́жій Иліе́, я́коже прія́лъ еси́ проше́ніе Елисе́ево, егда́ проси́ отъ тебе́, да бу́детъ ду́хъ, и́же въ тебѣ́, сугу́бъ въ не́мъ, и егда́, восхища́яся на не́бо, низпусти́лъ еси́ ему́ ми́лоть твою́, ю́же о́нъ взе́мъ, раздѣли́, я́коже и ты́ пре́жде, Іорда́нскія во́ды, и бы́сть наслѣ́дникъ дѣ́йствовавшія въ тебѣ́ Бо́жія благода́ти. Си́це и на́съ покры́й ми́лотію твоея́ ми́лости отъ вся́кихъ бѣ́дъ и обстоя́ній, да со благодаре́ніемъ зове́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рное свѣти́ло во Изра́или, всехва́льне проро́че, бы́лъ еси́, сія́я равноа́нгельнымъ житіе́мъ твои́мъ и му́дростію, еще́ же необы́чною ре́вностію по Бо́зѣ и чудесы́ пресла́вными, просвѣща́я лю́ди и́стиннымъ боговѣ́дѣніемъ и разгоня́я мра́къ идолослуже́нія. Тѣ́мже воспису́емъ ти́ похва́льная, пою́ще:

Ра́дуйся, лучеза́рная звѣздо́, сія́ніемъ свои́мъ озари́вшая всю́ вселе́нную; ра́дуйся, свѣтоно́сная свѣще́, вы́ну горя́щая и во тмѣ́ сѣдя́щихъ просвѣща́ющая. Ра́дуйся, ду́хомъ прему́дрости и ра́зума озаре́нный, ду́хомъ совѣ́та и крѣ́пости испо́лненный; ра́дуйся, ду́хомъ вѣ́дѣнія и благоче́стія просвѣще́нный и ду́хомъ стра́ха Бо́жія напое́нный. Pа́дуйся, высо́кими добродѣ́тельми и пресла́вными чудесы́ преукраше́нный; ра́дуйся, я́ко суды́ Бо́жіи на земли́ исполня́лъ еси́, проро́ки же и цари́ пома́зывалъ еси́.

Ра́дуйся, Иліе́, вели́кій проро́че, втора́го прише́ствія Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́къ 12

Благода́ть ве́лія дана́ ти́ бы́сть отъ Бо́га, прехва́льне проро́че, я́ко въ земнѣ́й жи́зни твое́й проро́чествовалъ и соверша́лъ еси́ ди́вная чудеса́, та́же преесте́ственно восхище́нъ бы́лъ еси́ съ пло́тію твое́ю на не́бо. По восхище́ніи же твое́мъ ди́вно предста́лъ еси́ на Ѳаво́рѣ преобрази́вшемуся Го́споду и съ Ни́мъ бесѣ́довалъ еси́, и додне́сь не престае́ши чудодѣ́йствовати и источа́ти ми́лости и исцѣле́нія усе́рдно почита́ющимъ тя́, Бо́гу же вѣ́рно вопію́щимъ: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твою́ пла́менную ре́вность по Бо́зѣ и равноа́нгельное житіе́, ди́вная же твоя́ и пресла́вная чудеса́ и преве́ліе благоволе́ніе къ тебѣ́ Го́спода, восхваля́емъ тя́, великоимени́те проро́че Иліе́. Оба́че, не могу́ще досто́йно изобрази́ти вели́чіе и сла́ву твою́, со умиле́ніемъ зове́мъ ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, ковче́же Боже́ственныя сла́вы и всечестны́й хра́ме Пресвяты́я Тро́ицы; ра́дуйся, свѣти́льниче невече́рній церкве́й и благово́нный цвѣ́те рая́ Боже́ственнаго. Ра́дуйся, благочести́выхъ пусты́нниковъ руководи́телю, дѣ́вственниковъ же наста́вниче и укрѣпле́ніе; ра́дуйся, я́ко грѣ́шниковъ къ покая́нію возбужда́еши, и всему́ ро́ду христіа́нскому жи́знь вѣ́чную хода́тайствуеши. Ра́дуйся, я́ко во свѣ́тлостехъ святы́хъ неизрече́нныя сла́вы наслажда́ешися и вы́ну Го́спода славосло́виши; ра́дуйся, я́ко въ концѣ́ време́нъ ве́лія зна́менія и чудеса́ на утвержде́ніе и́маши соверши́ти людíй во и́стиннѣй вѣ́рѣ и на обличе́ніе анти́христа.

Ра́дуйся, Иліе́, вели́кій проро́че, втора́го прише́ствія Христо́ва сла́вный предте́че.

Конда́къ 13

О, преди́вный и пресла́вный проро́че Бо́жій Иліе́, преве́лій ревни́телю по Бо́зѣ, дожди́ и бездо́ждіе, плодоно́сіе на зе́млю и непло́діе отъ Бо́га посыла́яй! Услы́ши сіе́ ма́лое, благоговѣ́йно приноси́мое тебѣ́ на́ми моле́ніе, и твои́мъ те́плымъ ко Го́споду предста́тельствомъ сохрани́ на́съ отъ бездо́ждія, гла́да и смертоно́сныхъ болѣ́зней, пода́ждь же на́мъ благорастворе́ніе возду́ха и плодоно́сіе, и ду́хъ пра́вой вѣ́ры и благоче́стія, да изба́вльшеся отъ вѣ́чныхъ му́къ, сподо́бимся ра́йскаго блаже́нства, пою́ще Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва свято́му и сла́вному проро́ку Бо́жію Иліи́

О, прехва́льный и пречу́дный проро́че Бо́жій Иліе́, просія́вый на земли́ равноа́нгельскимъ житіе́мъ твои́мъ, пла́меннѣйшею ре́вностію по Го́сподѣ Бо́зѣ Вседержи́тели, еще́ же зна́меніи и чудесы́ пресла́вными, та́же по кра́йнему благоволе́нію къ тебѣ́ Бо́жію преесте́ственно восхище́нный на о́гненнѣй колесни́цѣ съ пло́тію твое́ю на не́бо, сподо́бльшійся бесѣ́довати съ преобрази́вшимся на Ѳаво́рѣ Спаси́телемъ мíра, и ны́нѣ въ ра́йскихъ селе́ніихъ вы́ну пребыва́яй и предстоя́й престо́лу небе́сного Царя́! Услы́ши на́съ, грѣ́шныхъ и непотре́бныхъ, въ ча́съ се́й предстоя́щихъ предъ свято́ю твое́ю ико́ною и усе́рдно прибѣга́ющихъ къ хода́тайству твоему́. Моли́ о на́съ Человѣколю́бца Бо́га, да пода́стъ на́мъ ду́хъ покая́нія и сокруше́нія о грѣсѣ́хъ на́шихъ, и всеси́льною Свое́ю благода́тію да помо́жетъ на́мъ оста́вити пути́ нече́стія, преспѣва́ти же во вся́комъ дѣ́лѣ бла́зѣ, да укрѣпи́тъ на́съ въ борьбѣ́ со страстьми́ и похотьми́ на́шими, да всади́тъ въ сердца́ на́ша ду́хъ смире́нія и кро́тости, ду́хъ братолю́бія и незло́бія, ду́хъ терпѣ́нія и цѣлому́дрія, ду́хъ ре́вности къ сла́вѣ Бо́жіей и спасе́нію бли́жнихъ. Упраздни́ моли́твами твои́ми, проро́че, злы́я обы́чаи мíра, па́че же поги́бельный и тлетво́рный ду́хъ вѣ́ка сего́, заража́ющій христіа́нскій ро́дъ неуваже́ніемъ къ Боже́ственнѣй правосла́внѣй вѣ́рѣ, къ уста́вомъ святы́я Це́ркве и къ за́повѣдемъ Госпо́днимъ, непочте́ніемъ къ роди́телемъ и власте́мъ предержа́щимъ, и низверга́ющій людíй въ бе́здну нече́стія, развраще́нія и поги́бели. Отврати́ отъ на́съ, пречу́дне проро́че, предста́тельствомъ твои́мъ пра́ведный гнѣ́въ Бо́жій и изба́ви вся́ гра́ды и ве́си ца́рства на́шего отъ бездо́ждія и гла́да, отъ стра́шныхъ бу́рь и землетрясе́ній, отъ смертоно́сныхъ я́звъ и болѣ́зней, отъ наше́ствія враго́въ и междоусо́бной бра́ни. Укрѣпи́ твои́ми моли́твами, пресла́вне, Благочести́вѣйшаго Госуда́ря на́шего Импера́тора [и́мярекъ] въ вели́комъ и многотру́днѣмъ по́двизѣ народоправле́нія, благопоспѣ́шествуй Ему́ во всѣ́хъ благи́хъ дѣя́ніихъ и начина́ніихъ къ водворе́нію ми́ра и пра́вды въ держа́вѣ Его́. Посо́бствуй христолюби́вому во́инству во бране́хъ со врага́ми на́шими. Испроси́, проро́че Бо́жій, отъ Го́спода па́стыремъ на́шимъ святу́ю ре́вность по Бо́зѣ, серде́чное попече́ніе о спасе́ніи пасо́мыхъ, му́дрость во уче́ніи и управле́ніи, благоче́стіе и крѣ́пость во искуше́ніихъ, судія́мъ испроси́ нелицепрія́тіе и безкоры́стіе, правоту́ и сострада́ніе къ оби́димымъ, всѣ́мъ нача́льствующимъ попече́ніе о подчине́нныхъ, ми́лость и правосу́діе, подчине́ннымъ же поко́рность и послуша́ніе ко власте́мъ и усе́рдное исполне́ніе свои́хъ обя́занностей. Да та́ко въ ми́рѣ и благоче́стіи пожи́вше въ се́мъ вѣ́цѣ, сподо́бимся прича́стія вѣ́чныхъ бла́гъ въ Ца́рствіи Го́спода и Спа́са на́шего Іису́са Христа́, Ему́же подоба́етъ че́сть и поклоне́ніе, со Безнача́льнымъ Его́ Отце́мъ и Пресвяты́мъ Ду́хомъ во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва свято́му проро́ку Бо́жію Иліи́ во вре́мя бездо́ждія

О, вели́кій и пресла́вный проро́че Бо́жій Иліе́, ре́вности ра́ди твоея́ по сла́вѣ Го́спода Бо́га Вседержи́теля не терпѣ́вый зрѣ́ти идолослуже́нія и нече́стія сыно́въ Изра́илевыхъ, облича́вый законопресту́пнаго царя́ Ахаа́ва, и въ наказа́ніе тѣ́хъ трилѣ́тній гла́дъ на зе́млю Изра́илеву моли́твою твое́ю отъ Го́спода испроси́вый, да, отве́ргше ме́рзкія и́долы и отсту́пльше отъ непра́вдъ и беззако́ній, обратя́тся ко Еди́ному Истинному Бо́гу и исполне́нію святы́хъ Его́ за́повѣдій, вдови́цу Саре́птскую въ гла́дѣ пречу́дно препита́вый и сы́на ея́ уме́рша моли́твою твое́ю воскреси́вый, по проше́ствіи же пронарече́ннаго вре́мене гла́да, собра́нный на го́ру Карми́льскую наро́дъ Изра́ильскій въ богоотсту́пствѣ и нече́стіи укори́вый, та́же о́гнь моли́твою на же́ртву твою́ съ небесе́ испроси́вый, и чу́домъ са́мъ Изра́иля ко Го́споду обрати́вый, сту́дныя же проро́ки Ваа́ловы посрами́вый и умертви́вый, по си́хъ же моли́твою па́ки не́бо разрѣши́вый и оби́льный до́ждь на зе́млю испроси́вый, и лю́ди Изра́илевы возвесели́вый! Къ тебѣ́, преди́вный уго́дниче Бо́жій, усе́рдно прибѣга́емъ, грѣ́шніи и смире́нніи, томи́міи бездо́ждіемъ и зно́емъ. Исповѣ́дуемъ, я́ко недосто́йни есмы́ ми́лости и благодѣя́ній Бо́жіихъ, досто́йни же па́че лю́тыхъ преще́ній гнѣ́ва Его́, ско́рби же и ну́жды, и вся́кихъ зо́лъ и болѣ́зней. Не бо́ ходи́хомъ въ стра́сѣ Бо́жіи и въ путе́хъ за́повѣдій Его́, но въ по́хотехъ развраще́нныхъ серде́цъ на́шихъ и вся́кій ви́дъ грѣха́ безчи́сленно сотвори́хомъ. Беззако́нія на́ша превзыдо́ша главу́ на́шу, и нѣ́смы досто́йни яви́тися предъ лице́ Бо́жіе и зрѣ́ти на не́бо. Исповѣ́дуемъ, я́ко и мы́, я́коже дре́вній Изра́иль, отступи́хомъ отъ Го́спода Бо́га на́шего, а́ще не вѣ́рою, то беззако́ньми на́шими, и а́ще не покланя́емся Ваа́лу и други́мъ ме́рзкимъ и́доломъ, то раболѣ́пствуемъ страсте́мъ и по́хотемъ на́шимъ, служа́ще и́долу чревоуго́дія и сластолю́бія, и́долу корыстолю́бія и честолю́бія, и́долу го́рдости и тщесла́вія, и вслѣ́дъ хо́димъ богопроти́внымъ иноплеме́ннымъ обы́чаемъ и поги́бельному ду́ху вре́мене. Исповѣ́дуемъ, я́ко сего́ ра́ди заключи́ся не́бо и сотвори́ся а́ки мѣ́дяно, я́ко заключи́ся се́рдце на́ше отъ милосе́рдія и и́стинныя любве́ ко бли́жнему; сего́ ра́ди отвердѣ́ земля́ и содѣ́лася безпло́дна, я́ко не прино́симъ Го́споду на́шему плодо́въ до́брыхъ дѣ́лъ; сего́ ра́ди нѣ́сть дождя́ и росы́, я́ко не и́мамы сле́зъ умиле́нія и животво́рныя росы́ богомы́слія; сего́ ра́ди увяде́ вся́къ зла́къ и трава́ се́льная, я́ко и́зсше въ на́съ вся́кое благо́е чу́вство; сего́ ра́ди омрачи́ся возду́хъ, я́ко у́мъ на́шъ омрачи́ся сту́дными помышле́ньми и се́рдце на́ше оскверни́ся беззако́нными похотѣ́ньми. Исповѣ́дуемъ, я́ко и тебе́, проро́че Бо́жій, проси́ти мы́ недосто́йни есмы́. Ты́ бо, подобостра́стенъ бы́въ на́мъ человѣ́къ, а́нгеломъ въ житіи́ твое́мъ уподо́бился еси́ и, а́ки безпло́тный, на не́бо восхище́нъ еси́; мы́ же сту́дными по́мыслы и дѣя́ньми на́шими безслове́снымъ ското́мъ уподо́бихомся, и ду́шу на́шу я́ко пло́ть сотвори́хомъ. Ты́ посто́мъ и бдѣ́ніемъ удиви́лъ еси́ а́нгеловъ и человѣ́ковъ, мы́ же, предаю́щеся невоздержа́нію и сластолю́бію, ското́мъ несмы́сленнымъ уподобля́емся. Ты презѣ́льною ре́вностію о сла́вѣ Бо́жіей вы́ну горѣ́лъ еси́, мы́ же небреже́мъ о сла́вѣ на́шего Творца́ и Го́спода, и стыди́мся исповѣ́дывати достопокланя́емое и́мя Его́. Ты́ нече́стіе и злы́я обы́чаи искореня́лъ еси́, мы́ же ра́бствуемъ ду́ху вѣ́ка сего́, поставля́юще богопроти́вныя обы́чаи мíра па́че за́повѣдій Бо́жіихъ и уста́вовъ святы́я Це́ркве. И кíй грѣ́хъ и непра́вду не сотвори́хомъ мы́ окая́нніи! Истощи́хомъ беззако́ньми на́шими долготерпѣ́ніе Бо́жіе. Тѣ́мже правосу́дный Госпо́дь прогнѣ́вася на на́съ, и во гнѣ́вѣ Свое́мъ наказа́ на́съ. Оба́че вѣ́дуще ве́ліе дерзнове́ніе твое́ предъ Го́сподемъ и надѣ́ющеся на любо́вь твою́ къ ро́ду человѣ́ческому, дерза́емъ моли́ти тя́, прехва́льне проро́че: ми́лостивъ бу́ди къ на́мъ, недосто́йнымъ и непотре́бнымъ, умоли́ великодарови́таго и всеще́драго Бо́га, да не до конца́ прогнѣ́вается на ны́ и не погуби́тъ на́съ со беззако́ньми на́шими, но да ниспо́слетъ на жа́ждущую и изсо́хшую зе́млю до́ждь оби́льный и ми́рный, да да́руетъ е́й плодоно́сіе и благорастворе́ніе возду́ха. Преклони́ дѣ́йственнымъ твои́мъ хода́тайствомъ на ми́лость Царя́ Небе́снаго, а́ще не ра́ди на́съ, грѣ́шныхъ и скве́рныхъ, но ра́ди избра́нныхъ рабо́въ Его́, не преклони́вшихъ колѣ́на своя́ предъ Ваа́ломъ мíра сего́, ра́ди незло́бивыхъ и несмы́сленныхъ младе́нцевъ, ра́ди безслове́сныхъ ското́въ и пти́цъ небе́сныхъ, стра́ждущихъ за на́ша беззако́нія и истаева́ющихъ отъ гла́да, зно́я и жа́жды. Испроси́ на́мъ твои́ми благопрія́тными моли́твами отъ Го́спода ду́хъ покая́нія и серде́чнаго умиле́нія, ду́хъ кро́тости и воздержа́нія, ду́хъ любве́ и терпѣ́нія, ду́хъ стра́ха Бо́жія и благоче́стія, да та́ко, возврати́вшеся отъ стезе́й нече́стія на пра́вый пу́ть добродѣ́тели, хо́димъ во свѣ́тѣ за́повѣдій Бо́жіихъ и дости́гнемъ обѣтова́нныхъ на́мъ благи́хъ, благоволе́ніемъ Безнача́льного Бо́га Отца́, человѣколю́біемъ Единоро́днаго Сы́на Его́ и благода́тію Всесвята́го Ду́ха, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Во пло́ти а́нгелъ, проро́ковъ основа́ніе, вторы́й предте́ча прише́ствія Христо́ва, Илія́ сла́вный, свы́ше посла́вый Елиссе́еви благода́ть неду́ги отгоня́ти и прокаже́нныя очища́ти, тѣ́мже и почита́ющимъ его́ то́читъ исцѣле́нія.

Конда́къ, гла́съ 2

Проро́че и прови́дче вели́кихъ дѣ́лъ Бо́га на́шего, Иліе́ великоимени́те, вѣща́ніемъ твои́мъ уста́вивый водото́чныя о́блаки, моли́ о на́съ еди́наго Человѣколю́бца.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, святы́й проро́че Бо́жій Иліе́ сла́вне, и почита́емъ, е́же на небеса́ съ пло́тію, о́гненное восхожде́ніе твое́.