Акафист святому преподобномученику Адриану, игумену Пошехонскому, чудотворцу

Конда́къ 1

Взбра́нный отъ Царя́ си́лъ Го́спода Іису́са, воево́до во́иновъ духо́вныхъ, и крѣ́пкій побѣди́телю враго́въ неви́димыхъ, Адріа́не преподо́бне, пострада́вый непови́нно и стяжа́вый дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́ благопрія́тными твои́ми моли́твами, да, сла́вяще тя́, засту́пника на́шего, хвале́бно тебѣ́ зове́мъ:

Ра́дуйся, Адріа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Икосъ 1

Ангела земна́го и человѣ́ка небе́снаго явля́еши на́мъ въ житіи́ твое́мъ, преподо́бне о́тче. Тѣ́мже а́нгельскими глаго́лы подоба́ше восхваля́ти тя́ по достоя́нію, но мы́ любо́вію къ тебѣ́ подвиза́еми, а́ще человѣ́ческими гла́сы со усе́рдіемъ си́це тебѣ́ взыва́емъ:

Ра́дуйся, роди́телей благочести́выхъ ча́до благо́е; ра́дуйся, вели́каго Росто́ва прозябе́ніе свято́е. Ра́дуйся, Бо́гу Отцу́ усыновле́нный въ святѣ́мъ креще́ніи; ра́дуйся, Бо́гу Сы́ну соедини́выйся во святѣ́мъ причаще́ніи. Ра́дуйся, Бо́га Ду́ха Свята́го да́ры пріе́мый въ святѣ́мъ мѵропома́заніи; ра́дуйся, отъ пеле́нъ Бо́гу освяще́нный Боже́ственныхъ та́инствъ благода́тію. Ра́дуйся, пе́щь страсте́й ю́ностныхъ угаси́вый воздержа́ніемъ; ра́дуйся, пло́ть томя́щую сокруши́вый посто́мъ и бдѣ́ніемъ. Ра́дуйся, и́го Христо́во и бре́мя Его́ ле́гкое возлюби́вый па́че всѣ́хъ мірски́хъ красо́тъ; ра́дуйся, го́рняя бла́га взыска́ти возжелѣ́вый па́че всѣ́хъ земны́хъ добро́тъ. Ра́дуйся, земна́я и мимотеку́щая въ уме́ты вмѣни́вый; ра́дуйся, восхожде́нія небе́сная въ се́рдцѣ твое́мъ соверши́вый.

Ра́дуйся, Адріа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 2

Ви́дѣвъ суету́ мíра сего́ привре́меннаго, преподо́бне о́тче, оте́чество твое́ и до́мъ роди́телей твои́хъ оста́вилъ еси́, и во гра́дъ Кíевъ прише́дъ, во оби́тели Кíево-Пече́рстѣй во и́ночество постриже́нъ бы́лъ еси́, подвиза́вся та́мо съ преподо́бными, научи́лся еси́ отъ ни́хъ благопрія́тно пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ небе́сный тебѣ́ дарова́ся, преподо́бне о́тче, и жи́тельствуя въ оби́тели Кíево-Пече́рстѣй, добродѣ́тели преподо́бныхъ оте́цъ Анто́нія и Ѳеодо́сія стяжа́ти поревнова́лъ еси́, я́ко бы́ти тебѣ́ вои́стину наслѣ́днику преподо́бныхъ, досто́йному похва́лъ таковы́хъ:

Ра́дуйся, треволне́нія мо́ря жите́йскаго безбѣ́дно избѣжа́вый; ра́дуйся, во оби́тели Кíево-Пече́рстѣй приста́нище спасе́нія стяжа́вый. Ра́дуйся, и́ноче боголюбе́зный, отвергíйся во́ли своея́ всецѣ́ло; ра́дуйся, послу́шниче соверше́нный, велѣ́нія ста́рцевъ исполне́ніемъ и́хъ предваря́вый. Ра́дуйся, по́стниче неизнемога́ющій, хлѣ́бомъ сухи́мъ пита́выйся; ра́дуйся, трудолю́бче благослове́нный, пра́здность душевре́дную возненави́дѣвый. Ра́дуйся, во смире́ніи преуспѣ́вый; ра́дуйся, въ моли́твахъ и псалмопѣ́ніихъ неутоми́мо пребы́вый. Ра́дуйся, ху́дость ри́зную возлюби́вый; ра́дуйся, нищету́ во́льную себѣ́ усво́ивый. Ра́дуйся, преподо́бныхъ Пече́рскихъ духо́вный учени́че; ра́дуйся, добродѣ́телей и́хъ прее́мниче.

Ра́дуйся, Адріа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 3

Си́лою Бо́жіею осѣне́нный, о́тче преблаже́нне, стужи́въ молво́ю человѣ́ческою въ оби́тели Кíево-Пече́рстѣй, возжела́лъ еси́ безмо́лвствовати въ оби́тели пусты́ннѣй, и сего́ ра́ди отше́лъ еси́ въ оби́тель Коме́льскую преподо́бнаго Корни́лія, и та́мо водвори́лся еси́, зовы́й въ безмо́лвіи ду́ха Христу́, Царю́ и Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́щи еди́но попече́ніе, преподо́бне о́тче, е́же ка́ко спасти́ся и благоугоди́ти Христу́ Бо́гу, зѣло́ возра́довался еси́, ви́дѣвъ оби́тель Коме́льскую, въ пусты́ни внѣ́ молвы́ человѣ́ческія стоя́вшую, и уста́вы пустынножи́тельныя преподо́бнаго Корни́лія вѣ́рно соблюда́вшую, тѣ́мже си́це обра́дованному и мы́ сія́ ра́достная прино́симъ пѣсноглаше́нія:

Ра́дуйся, му́дрый стра́нниче, искíй оте́чества го́няго; ра́дуйся, Бо́жій избра́нниче, отъ ю́га на сѣ́веръ пресели́выйся во спасе́ніе. Ра́дуйся, жесто́кою стезе́ю ше́ствовавый по́движничества соверше́ннаго; ра́дуйся, неосла́бно труди́выйся во бдѣ́ніихъ, пѣ́ніихъ и поще́ніихъ. Ра́дуйся, пло́ть ду́ху всецѣ́ло покори́вый; ра́дуйся, стра́сти въ души́ твое́й искорени́вый. Ра́дуйся, сло́вомъ Бо́жіимъ пита́выйся, па́че не́же бра́шномъ ги́блющимъ; ра́дуйся, слеза́ми моли́твенными питіе́ твое́ растворя́вый. Ра́дуйся, моли́твенниче неусы́пающій и благоумиле́нный; ра́дуйся, подви́жниче, благода́тію Бо́жіею пріосѣне́нный. Ра́дуйся, безмо́лвниче, чу́ждый попече́ній жите́йскихъ; ра́дуйся, безстра́стія дости́гнувый, и молчали́вая уста́ имѣ́вый.

Ра́дуйся, Адріа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 4

Бу́рное страсте́й мо́ре преплы́лъ еси́, преподо́бне, и вѣ́яніемъ Ду́ха Бо́жія въ при́стань безстра́стія благода́тнаго дости́глъ еси́, е́же ви́дѣвъ Коме́льскія оби́тели благоговѣ́йный игу́менъ Лавре́нтій, во діа́кона тя́ избра́, да слу́жиши олтарю́ Госпо́дню и моли́твы собо́рныя возно́сиши за лю́ди, зовы́й Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавъ себе́ похваля́ема отъ человѣ́къ во оби́тели Коме́льстѣй, смути́лся еси́ ду́хомъ, преподо́бне о́тче, и та́йно помышля́лъ еси́, е́же безмо́лвствовати соверше́нно въ пусты́ни, по примѣ́ру дре́внихъ преподо́бныхъ оте́цъ, и та́мо избѣжа́ти превозноше́нія человѣ́ческаго. Таково́му смиренному́дрію твоему́ мы́ дивя́щеся, си́це тебѣ́ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, смире́нія высото́ недосяга́емая мíра сего́ суето́ю; ра́дуйся, пусты́ни красото́, веселя́щая боголюби́выя ду́ши. Ра́дуйся, наслѣ́дниче святы́хъ, нра́вы и́хъ подража́вый; ра́дуйся, подо́бниче а́нгеловъ, чистото́ю душе́вною просія́вый. Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го оби́тель прекра́сная; ра́дуйся, таи́нниче Пресвяты́я Тро́ицы. Ра́дуйся, и́мже побѣжда́еміи рыда́ху ду́си тмы́; ра́дуйся, крѣ́пкій низложи́телю всѣ́хъ и́хъ искуше́ній и привидѣ́ній. Ра́дуйся, му́жественный побѣди́телю немощны́я и́хъ си́лы; ра́дуйся, благода́тію Бо́жіею преиспо́лненный.

Ра́дуйся, Адріа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 5

Боготе́чно ше́ствовалъ еси́, преподо́бне о́тче, а́нгеломъ Бо́жіимъ руководи́мый отъ оби́тели Коме́льскія въ пусты́ню, Бо́гомъ тебѣ́ назна́ченную для по́двиговъ духо́вныхъ, и егда́ прише́лъ еси́, та́мо а́нгелъ, во о́бразѣ ста́рца тебѣ́ сопу́тствовавый, внеза́пу неви́димъ бы́сть, и позна́лъ еси́, я́ко спу́тникъ тво́й не человѣ́къ, но безпло́тный бы́сть. Тѣ́мже со тре́петомъ воспѣ́лъ еси́, а́нгеловъ и человѣ́ковъ Творцу́ пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше красоту́ пусты́ни, Бо́гомъ тебѣ́ дарова́нныя, преподо́бне о́тче, возра́довался еси́ ду́хомъ, и о́бразъ Пресвяты́я Богоро́дицы та́мо на дре́вѣ поста́вивъ, во и́мя Ея́ освяти́лъ еси́ мѣ́сто то́, да бу́детъ Она́ ему́ Покрови́тельницею и Попечи́тельницею навсегда́, о се́мъ похваля́юще тя́, си́це тебѣ́ зове́мъ:

Ра́дуйся, усе́рдный почита́телю Пресвяты́я Богоро́дицы; ра́дуйся, при́сно сла́вителю и́мене Ея́ преблагослове́ннаго. Ра́дуйся, пріе́мый отъ Нея́ извѣще́ніе хлѣ́бомъ и ры́бою, предъ ико́ною Ея́ обрѣ́тенными, я́ко благоволи́тъ Она́ къ твоему́ начина́нію; ра́дуйся, о се́мъ преиспо́лнивыйся ра́дости духо́вныя. Ра́дуйся, оби́тель и́ноческую во и́мя Богома́тере въ пусты́ни твое́й основа́вый; ра́дуйся, и́ноковъ пустыннолюби́выхъ въ о́ную собра́вый. Ра́дуйся, до́брый па́стырю ове́цъ слове́сныхъ; ра́дуйся, сотвори́вый и научи́вый. Ра́дуйся, ве́лій нарече́нный во Ца́рствіи небе́снѣмъ; ра́дуйся, къ нему́ бо́дренно руководи́вый твоя́ ученики́. Ра́дуйся, назида́вый и́хъ во спасе́ніе сло́вомъ и житіе́мъ твои́мъ; ра́дуйся, труди́выйся нелѣ́ностно во сла́ву Бо́жію и во спасе́ніе ду́шъ человѣ́ческихъ.

Ра́дуйся, Адріа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ чуде́съ Бо́жіихъ яви́лся еси́, преподо́бне о́тче, прише́дъ отъ пусты́ни твоея́ въ ца́рствующій гра́дъ Москву́, идѣ́же отъ первосвяти́теля Мака́рія съ любо́вію воспрія́тый, во іере́я отъ него́ освяще́нъ бы́лъ еси́ и игу́меномъ оби́тели твоея́ поста́вленный, со мно́гою ми́лостынею въ ню́ возврати́лся еси́, благода́рственно взыва́я ко Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́, преподо́бне о́тче, бли́жнимъ и да́льнимъ, я́ко со́лнце пресвѣ́тлое, луча́ми добродѣ́телей сія́ющее, ду́ши и сердца́ вѣ́рныхъ духо́вно просвѣща́ющее. Тѣ́мже прихожда́ху къ тебѣ́ христолюби́віи лю́діе, наставле́нія и благослове́нія отъ тебе́ и́щуще, зову́ще и глаго́люще:

Ра́дуйся, Ева́нгелія Христо́ва благовѣ́стниче; ра́дуйся, апо́стольскихъ преда́ній храни́телю. Ра́дуйся, правосла́вія наста́вниче; ра́дуйся, благоче́стія учи́телю. Ра́дуйся, грѣ́шниковъ обличи́телю; ра́дуйся, ка́ющихся съ Бо́гомъ примири́телю. Ра́дуйся, пресла́дкій увѣща́телю; ра́дуйся, прекро́ткій наказа́телю. Ра́дуйся, олтаря́ Госпо́дня непоро́чный служи́телю; ра́дуйся, та́инствъ Бо́жіихъ досто́йный соверши́телю. Ра́дуйся, моли́твенныя ру́цѣ горѣ́ со дерзнове́ніемъ содѣва́вый; ра́дуйся, моли́твы теплѣ́йшія Го́сподеви возноси́вый.

Ра́дуйся, Адріа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 7

Хотѣ́ніе имѣ́лъ еси́ усе́рдное, преподо́бне о́тче, хра́мъ Бо́жій во и́мя Пресвяты́я Богоро́дицы честна́го и сла́внаго Ея́ Успе́нія въ оби́тели твое́й постро́ити, его́же сооруди́въ и освяти́въ, безкро́вную же́ртву приноси́лъ еси́ въ не́мъ Бо́гу, досто́йно и пра́ведно воспѣва́я Ему́ а́нгельскую пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вый преподобному́ченикъ въ земли́ Россíйстѣй яви́лся еси́, преподо́бне о́тче, непови́нно пострада́въ отъ зло́бныхъ разбо́йникъ, на оби́тель твою́ напа́дшихъ и тя́ му́ченически истяза́вшихъ, ножа́ми бо тѣ́ло твое́ изра́нивше, огне́мъ ра́ны твоя́ опаля́ху, та́же къ коне́мъ тя́ привяза́вше, по земли́ влачи́ша и го́рцѣй сме́рти тя́ преда́ша, е́же мы́ воспомина́юще, си́це тебѣ́ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, многотерпѣли́вый страстоте́рпче; ра́дуйся, му́жественный страда́льче. Ра́дуйся, кро́тко и незло́биво муче́ніе лю́тое претерпѣ́вый; ра́дуйся, за му́чившихъ тя́ Бо́га моли́вый. Ра́дуйся, ножа́ми уязвля́емый и огне́мъ опаля́емый не возстена́вый; ра́дуйся, моли́твенно о по́мощи къ Бо́гу вопія́вый. Ра́дуйся, му́ченическую сме́рть ми́рно воспрія́вый; ра́дуйся, святу́ю ду́шу твою́, ко́нми по земли́ влачи́мый, Го́сподеви преда́вый. Ра́дуйся, житіе́ земно́е до́блественнѣ сконча́вый; ра́дуйся, вѣне́цъ нетлѣ́нный отъ Го́спода получи́вый. Ра́дуйся, я́ко про́чее не ко́снется тебѣ́ ни болѣ́знь, ни му́ка; ра́дуйся, я́ко вѣ́чно ра́дуешися со святы́ми.

Ра́дуйся, Адріа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 8

Стра́нное и пресла́вное чу́до яви́ Госпо́дь надъ моща́ми твои́ми, преподо́бне о́тче, разбо́йниками изъ оби́тели твое́й увезе́нными и въ пусты́ни безвѣ́стнѣ въ земли́ сокрове́нными: дре́во бо чудотво́рное надъ ни́ми возрасте́, его́же вѣ́тви и плоды́ исцѣля́ху вся́кія болѣ́зни въ лю́дехъ, и́же моля́щеся сла́вляху Бо́га и вопія́ху Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь наро́дъ недоумѣва́ше, отку́ду дре́ву безду́шному такова́я благода́ть цѣле́бная даде́ся, до́ндеже по смотре́нію Бо́жію откры́ся, я́ко у корне́й сего́ дре́ва святы́я мо́щи твоя́ почива́ху, многострада́льный уго́дниче Бо́жій, ублажа́емый отъ вѣ́рныхъ зва́ніи таковы́ми:

Ра́дуйся, чуде́съ пучи́но Бо́гомъ излія́нная; ра́дуйся, цѣле́бниче благíй неду́говъ человѣ́ческихъ. Ра́дуйся, дре́во сладкоплодови́тое, и́мже напита́шася вѣ́рніи; ра́дуйся, дре́во благосѣнноли́ственное, и́мже покрыва́ются мно́зи. Ра́дуйся, иска́вшимъ тя́ неявле́нный; ра́дуйся, невѣ́давшимъ тя́ откры́тый. Ра́дуйся, сокро́вище драго́е въ пусты́ни сокрове́нное; ра́дуйся, би́сере многоцѣ́нный отъ нѣ́дръ земны́хъ возсія́вый. Ра́дуйся, обрѣ́теніемъ моще́й твои́хъ оби́тель твою́ духо́внѣ возвесели́вый; ра́дуйся, сиротство́ ея́ утѣ́шивый. Ра́дуйся, лише́ніе ея́ благода́тно воспо́лнивый; ра́дуйся, бли́жнимъ и да́льнимъ ми́лость твою́ цѣле́бную всеще́дро дарова́вый.

Ра́дуйся, Адріа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 9

Вси́ и́ноцы оби́тели твоея́, преподо́бне о́тче, возвесели́шася ра́достію свято́ю егда́ честны́я мо́щи твоя́ отъ пусты́ни со сла́вою и псалмопѣ́ніемъ во о́ную принесо́шася, и во хра́мѣ Богома́тере благолѣ́пно положи́шася, и́хже пренесе́ніе свѣ́тло пра́зднующе, хвале́бно вопія́ху ко Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíйство на́ше пѣ́сненное не довлѣ́етъ къ досто́йному прославле́нію твои́хъ мно́гихъ чуде́съ, преподобному́чениче Адріа́не приснопа́мятне: оба́че ты́, я́ко бла́гъ и милосе́рдъ, не возгнуша́йся на́шихъ недовлѣ́ющихъ похва́лъ, но ми́лостивно услы́ши съ любо́вію тебѣ́ зову́щихъ:

Ра́дуйся, но́вый Россíйскій цѣле́бниче; ра́дуйся, всѣ́хъ преподо́бныхъ Россíйскихъ сподви́жниче. Ра́дуйся, Анто́нія Пече́рскаго подража́телю; ра́дуйся, Ѳеодо́сія Пече́рскаго соревнова́телю. Ра́дуйся, Се́ргію Ра́донежскому равноче́стне; ра́дуйся, Варлаа́му Ху́тынскому единонра́вне. Ра́дуйся, подо́бнѣ Авраа́мію Росто́вскому неви́димаго веле́са сокруши́вый; ра́дуйся, подо́бнѣ Корни́лію Коме́льскому пусты́ню духо́внѣ уплодоноси́вый. Ра́дуйся, Мака́рія Желтово́дскаго великоду́шіе стяжа́вый; ра́дуйся, Дими́трія Прилу́цкаго благода́тныя да́ры получи́вый. Ра́дуйся, Зоси́мѣ Солове́цкому нра́вомъ пустыннолю́бнымъ соравни́выйся; ра́дуйся, Савва́тію Солове́цкому упова́ніемъ на Бо́га уподо́бивыйся.

Ра́дуйся, Адріа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 10

Спасе́ніе вѣ́чное унаслѣ́довалъ еси́, уго́дниче Бо́жій, и за страда́нія вре́менная получи́лъ еси́ блаже́нство вѣ́чное: обита́еши бо со а́нгелы и всѣ́ми святы́ми во сла́вѣ невече́рнѣй, и сла́дцѣ пое́ши во гла́сѣ ра́дованія и весе́лія побѣ́дную пѣ́снь Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ еси́ защище́нія вѣ́рнымъ, чудотво́рче святы́й, и всѣ́мъ съ любо́вію соверша́ющимъ па́мять твою́ засту́пникъ и покрови́тель быва́еши, неду́жныя исцѣля́еши, скорбя́щія утѣша́еши, и всѣ́хъ подвиза́еши зва́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, свѣти́льниче пресвѣ́тлый, мра́къ страсте́й прогоня́ющій; ра́дуйся, исто́чниче многово́дный исцѣле́ній благода́тныхъ. Ра́дуйся, рѣко́ приснотеку́щая чуде́съ; ра́дуйся, цвѣ́те нетлѣ́нія, святу́ю Россíйскую Це́рковь облагоуха́вый. Ра́дуйся, ми́лованія и врачева́нія пода́телю всеще́дрый; ра́дуйся, любве́ и сострада́нія прояви́телю всебога́тый. Ра́дуйся, земноро́днымъ засту́пниче небе́сный; ра́дуйся, правосла́внымъ предста́телю неле́стный. Ра́дуйся, пусты́ни прекра́сное прозябе́ніе; ра́дуйся, оби́тели твоея́ при́сное ра́дованіе. Ра́дуйся, сто́лпе правосла́вія непоколеби́мый; ра́дуйся, покро́ве, некры́ющійся отъ на́шего претыка́нія.

Ра́дуйся, Адріа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе хвале́бное тебѣ́ прино́симъ, уго́дниче Бо́жій, преди́вный въ чудесѣ́хъ, и съ любо́вію соверша́емъ пресвѣ́тлое торжество́ твего́ му́ченическаго убіе́нія и пресла́внаго моще́й твои́хъ обрѣ́тенія и пренесе́нія, ра́дующеся о твое́мъ прославле́ніи въ ли́цѣ святы́хъ и зову́ще Бо́гу ди́вно въ тебѣ́ просла́вльшемуся: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтопода́тельный свѣти́льникъ Бо́жіей благода́ти явля́ешися на́мъ, преподобному́чениче преблаже́нне, во мно́зѣхъ и преди́вныхъ твои́хъ чудесѣ́хъ, я́же удостовѣря́ютъ на́съ въ твое́й свя́тости и бли́зости ко Го́споду, Ему́же помоли́ся за ны́ грѣ́шныя, усе́рдіемъ си́це тебѣ́ зову́щія:

Ра́дуйся, алава́стре многоцѣле́бный на вся́къ неду́гъ врачевство́ содержа́щій; ра́дуйся, ма́слино благопло́дная, еле́й Бо́жіей благода́ти оби́льно на́мъ источа́ющая. Ра́дуйся, благоуха́нный кипари́се, зно́й страсте́й на́мъ прохлажда́ющій; ра́дуйся, кри́не пусты́нный, духо́внѣ на́съ увеселя́ющій. Ра́дуйся, со́ль земли́ Россíйскія, я́же никогда́же обуя́етъ; ра́дуйся, свѣ́тлое зерца́ло добродѣ́телей. Ра́дуйся, пра́вило и́ноческаго богоуго́дного житія́; ра́дуйся, о́бразъ терпѣ́нія и незло́бія. Ра́дуйся, кро́ткій Христо́въ послѣ́дователю; ра́дуйся, пріи́скренній Іису́совъ люби́телю. Ра́дуйся, сы́не благослове́нный Отца́ Небе́снаго; ра́дуйся, дру́же святы́хъ, при́сный Бо́гу.

Ра́дуйся, Адріа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 12

Благода́ти прича́стная ра́ка святы́хъ и многоцѣле́бныхъ моще́й твои́хъ, Адріа́не преблаже́нне, я́ко но́вая купе́ль Силоа́мская на́мъ явля́ется, къ не́йже приходя́ще неду́жніи здра́ви возвраща́ются, и вся́кимъ болѣ́знемъ исцѣле́ніе отъ нея́ подае́тся твои́ми моли́твами ко Го́споду, чудотво́рче святы́й, Ему́же пое́мъ о тебѣ́ хвале́бную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще мно́гая и пресла́вная чудотворе́нія твоя́, Адріа́не преподо́бне, хва́лимъ, сла́вимъ и велича́емъ просла́вльшаго тя́ и ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ Бо́га на́шего, Иже дарова́ на́мъ тебе́ цѣле́бника благода́тнаго и засту́пника ми́лостиваго, тебѣ́ отъ любве́ серде́чныя си́це вопіе́мъ:

Ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы вѣ́рный уго́дниче; ра́дуйся, Пресвяты́я Богоро́дицы изря́дный слуго́. Ра́дуйся, а́нгельскихъ во́инствъ собесѣ́дниче; ра́дуйся, Предте́чи пустыннолюби́вый подража́телю. Ра́дуйся, проро́ковъ Бо́жіихъ единоревни́телю; ра́дуйся, апо́столовъ Христо́выхъ послѣ́дователю. Ра́дуйся, му́ченическихъ полко́въ украше́ніе; ра́дуйся, бо́лій въ ли́цѣ преподо́бныхъ. Ра́дуйся, пра́ведныхъ сонаслѣ́дниче; ра́дуйся, всѣ́хъ святы́хъ сожи́телю. Ра́дуйся, тѣлеса́ на́ша безме́зднѣ врачу́яй; ра́дуйся, ду́ши на́ша моли́твами твои́ми спаса́яй.

Ра́дуйся, Адріа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Конда́къ 13

О, вели́кій уго́дниче Бо́жій, преподобному́чениче и чудотво́рче Адріа́не! Ны́нѣшнее на́ше моле́ніе ми́лостиво пріе́мъ, моли́ Тріеди́наго Бо́га изба́вити на́съ отъ бѣ́дъ вре́менныхъ и вѣ́чныхъ, да, изба́вльшеся муче́ній а́дскихъ моли́твами твои́ми, блаже́нство ра́йское унаслѣ́дуемъ и со святы́ми воспое́мъ Ему́ пѣ́снь хвалы́ и благодаре́нія: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва преподобному́ченику Адріа́ну, игу́мену Пошехо́нскому

О, свяще́нная и многострада́льная главо́, земны́й а́нгеле и небе́сный человѣ́че, преподобному́чениче и чудотво́рче Адріа́не! Припа́даемъ къ тебѣ́ съ вѣ́рою и любо́вію и мо́лимъ ти ся приле́жно, яви́ на́мъ, смире́ннымъ и грѣ́шнымъ, свято́е твое́ заступле́ніе: се́ бо грѣ́хъ ра́ди на́шихъ не и́мамы свобо́ды ча́дъ Бо́жіихъ, проси́ти о потре́бахъ на́шихъ Го́спода и Влады́ку на́шего, но тебе́ моли́твенника благопрія́тнаго къ Нему́ предлага́емъ и про́симъ тя́ со усе́рдіемъ мно́гимъ. Испроси́ на́мъ у бла́гости Его́ благопотре́бныя да́ры душа́мъ и тѣлесе́мъ на́шимъ: вѣ́ру пра́ву, наде́жду спасе́нія несомнѣ́нну, любо́вь ко всѣ́мъ нелицемѣ́рну, въ искуше́ніихъ му́жество, въ злострада́ніихъ терпѣ́ніе, въ моли́твахъ постоя́нство, ду́шъ и тѣле́съ здра́віе, земли́ плодоно́сіе, возду́ха благорастворе́ніе, жите́йскихъ потре́бъ дово́льство, ми́рное и безмяте́жное житіе́, благу́ю христіа́нскую кончи́ну, и до́брый отвѣ́тъ на стра́шнѣмъ судѣ́ Христо́вѣ. Испроси́, уго́дниче Бо́жій, у Царя́ небеси́ и земли́, Благочести́вѣйшему Самодержа́внѣйшему Госуда́рю на́шему Импрера́тору [и́мярекъ] всея́ Россíи здра́віе, спасе́ніе, и на враги́ одолѣ́ніе, и всему́ богохрани́мому ца́рству Его́ ми́ръ, тишину́, благоустрое́ніе. [Или́: стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ Госпо́дь да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й; вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ, и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ]. Не забу́ди, свя́тче Бо́жій, и оби́тель твою́ святу́ю, тобо́ю созда́нную и при́сно тя́ чту́щую, но соблюди́ ю́ и всѣ́хъ живу́щихъ и подвиза́ющихся въ не́й, и на поклоне́ніе въ ню́ приходя́щихъ, невреди́мы отъ искуше́ній діа́вольскихъ и вся́каго зла́. Ей, преподобному́чениче святы́й! Не лиши́ на́съ по́мощи твоея́ небе́сныя, но моли́твами твои́ми всѣ́хъ на́съ приведи́ въ приста́нище спасе́нія, и наслѣ́дники яви́ на́съ бы́ти всесвѣ́тлаго Ца́рствія Христо́ва, да пое́мъ и сла́вимъ неизрече́нныя щедро́ты Человѣколю́бца Бо́га Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ заступле́ніе, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва втора́я

[Сію́ моли́тву подоба́етъ чести́ то́кмо во оби́тели преподо́бнаго]

Преподо́бне о́тче преблаже́нне Адріа́не, первѣ́йшій пусты́ни сея́ просвѣти́телю и мона́шескаго житія́ въ не́й основа́телю, прише́дый въ ню́ со а́нгеломъ Госпо́днимъ, и освяти́вый ю́ Пресвяты́я Богоро́дицы чудотво́рною ико́ною и благода́тію, въ не́йже и яви́лся еси́ по́двиги твои́ми пресвѣ́тлое цѣлому́дрія зерца́ло, прекра́сный смиренному́дрія о́бразе, одушевле́нный терпѣ́нія сто́лпе, извѣ́стное воздержа́нія пра́вило, и́стинный нестяжа́нія и нищеты́ люби́телю, и всесоверше́нный Христо́въ уго́дниче. Се́ мы́, грѣ́шніи, смире́нно припа́дая, мо́лимъ тя́: пріими́ моле́нія на́ша и вознеси́ я́ на же́ртвенникъ благоутро́бія Бо́жія. Испроси́ на́мъ предста́тельствомъ твои́мъ у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего: ми́ръ мíру, Це́ркви святѣ́й утвержде́ніе, согла́сіе въ вѣ́рѣ, преспѣ́яніе во благоче́стіи и добродѣ́телехъ христіа́нскихъ, да досто́йны яви́мся щедро́тъ и ми́лостей Благосе́рднаго Бо́га; па́ству твою́ духо́вную и оби́тель твою́ святу́ю, непреста́нно управля́ти жезло́мъ му́дрости духо́вныя; подвиза́ющимся помози́, разсла́бленныя укрѣпи́, па́дающія возста́ви, споспѣши́ всѣ́мъ на́мъ и́го Христо́во въ терпѣ́ніи и благоду́шіи понести́, и всѣ́хъ на́съ упра́ви въ ми́рѣ и въ покая́ніи сконча́ти живо́тъ на́шъ и со упова́ніемъ спасе́нія пресели́тися въ блаже́нныя нѣ́дра Авраа́мова, идѣ́же ты́ ра́достно по трудѣ́хъ земны́хъ опочива́еши, прославля́я со всѣ́ми святы́ми Тріѵпоста́снаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, въ безконе́чныя вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Молитва третія

О, вели́кій уго́дниче Бо́жій, преподобному́чениче и чудотво́рче Адріа́не! При́зри на на́съ, грѣ́шныхъ, къ честнѣ́й ра́цѣ святы́хъ и многоцѣле́бныхъ моще́й твои́хъ припа́дающихъ и прося́щихъ твоего́ заступле́нія и по́мощи, ско́рбь на́съ обдержи́тъ и не и́мамы по́мощи и утѣше́нія въ мíрѣ се́мъ скороте́чнѣмъ, но къ тебѣ́ прибѣга́емъ, многострада́льный уго́дниче Бо́жій, я́ко сострада́ти на́мъ могу́щему и ве́ліе дерзнове́ніе стяжа́вшему ко Христу́ Бо́гу, къ Нему́же многомо́щенъ предста́тель еси́ о всѣ́хъ съ вѣ́рою къ тебѣ́ прибѣга́ющихъ и твоего́ заступле́нія и по́мощи прося́щихъ. Моли́ у́бо Человѣколю́бца Го́спода, я́ко да прости́въ на́мъ безчи́сленная на́ша прегрѣше́нія, не отврати́тъ ми́лость Свою́ отъ на́съ, но, я́ко бла́гъ и милосе́рдъ, яви́тъ на́мъ безконе́чное Свое́ человѣколю́біе, и въ бѣда́хъ и напа́стехъ всеси́льную Свою́ по́мощь на́мъ да пода́стъ. Ей, уго́дниче Бо́жій, воздви́гни преподо́бныя ру́цѣ твои́ и моли́ Христа́ Бо́га, Ему́же вѣ́рно послужи́лъ еси́, да не отри́нетъ моле́нія на́шего недосто́инства, но яви́тъ на́мъ благовре́меннѣ по́мощь и ми́лость Свою́, да сла́вимъ Его́ щедро́ты и твое́ свято́е предста́тельство, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Христо́ву му́ченику Адріа́ну тезоимени́тъ бы́лъ еси́, преподо́бне, мно́гія труды́ подъя́лъ еси́ въ жи́зни вре́меннѣй, оби́тель и́ноческую созида́я въ пусты́ни, идѣ́же пострада́лъ еси́ да́же до кро́ве отъ злы́хъ разбо́йникъ, и му́ченическую сме́рть отъ ни́хъ прія́лъ еси́, Адріа́не сла́вне. Чуде́съ благода́тію обогати́вся, дне́сь предстои́ши всѣ́хъ Царю́, Христу́ Бо́гу, Его́же моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Конда́къ, гла́съ 6

Жите́йскія молвы́ избѣжа́въ, преподо́бне, въ пусты́ню всели́лся еси́, и, та́мо оби́тель и́ноковъ возгради́въ, послѣди́ отъ разбо́йникъ му́ченически пострада́лъ еси́, и ны́нѣ сія́еши нетлѣ́ніемъ и чудесы́, Адріа́не многострада́льне, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, преподобному́чениче Адріа́не, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.