Акафист святому преподобному Трифону, Вятскому чудотворцу

Предназначен для келейного чтения.

Конда́къ 1

Избра́нный уго́дниче Христо́въ и чудотво́рче, преподо́бне о́тче Три́фоне, свя́тостію житія́ и чудесы́ твои́ми возсія́вый странѣ́ Вя́тстѣй, я́ко звѣзда́ богосвѣ́тлая! Похва́льная воспису́емъ ти́, любо́вію творя́щіи всечестну́ю па́мять твою́, ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, моли́твами твои́ми отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́ зову́щихъ:

Ра́дуйся, Три́фоне, пресла́вный чудотво́рче.

Икосъ 1

Ангела тя́ во пло́ти су́ща позна́вше, преподо́бне, и ве́лія благодѣя́нія отъ тебе́ пріе́мше, я́ко чудотво́рца пресла́внаго тя́ сла́вимъ и си́це тебѣ́ со умиле́ніемъ зове́мъ:

Ра́дуйся, сѣ́верныя страны́ благоуха́нный кри́не. Ра́дуйся, о́трасле благочести́ваго ко́рене. Ра́дуйся, отъ мла́дости въ до́бромъ наказа́ніи воспита́нный. Ра́дуйся, издѣ́тска сопричте́нный въ сыновство́ Отцу́ Небе́сному. Ра́дуйся, благочести́выя ма́тере твоея́ отра́до и утѣше́ніе. Ра́дуйся, бра́тію и сро́дники твоя́ свои́мъ благоче́стіемъ удиви́вый. Ра́дуйся, цѣлому́дріе дѣ́вства невреди́мо сохрани́вый. Ра́дуйся, отъ се́рдца твоего́ вся́ искуше́нія ю́ности отгна́вый. Ра́дуйся, къ Бо́гу имѣ́вый раче́ніе ве́ліе. Ра́дуйся, Го́спода ра́ди пу́ть тѣ́сный и ско́рбный избра́вый. Ра́дуйся, до́льняя го́рняго ра́ди оста́вивый. Ра́дуйся, я́ко спасе́нія искíй, во страну́ чужду́ю стопы́ твоя́ упра́вилъ еси́.

Ра́дуйся, Три́фоне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́дѣвъ, я́ко ма́ти и бра́тія твоя́ восхотѣ́ша бра́ку тя́ вда́ти, и чистоту́ дѣ́вства па́че возлюби́въ, до́мъ оте́ческій оста́вилъ еси́ и стра́нникъ бы́ти предсуди́лъ еси́, да сподо́бишися вѣ́чно пѣ́ти Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Разумѣ́въ ко́зни, отъ врага́ спасе́нія на́шего содѣва́емыя, терпѣ́ніе, поще́ніе и моли́тву къ Бо́гу проти́ву поста́вилъ еси́, всеблаже́нне о́тче, и я́ко ни́щъ ду́хомъ же и тѣ́ломъ, отъ гра́да во гра́дъ и отъ ве́си въ ве́сь преходи́лъ еси́ и во о́ныхъ примета́тися ко хра́момъ Госпо́днимъ возлюби́лъ еси́. Сего́ ра́ди зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, вся́ кра́сная мíра сего́ ни во что́ вмѣни́вый. Ра́дуйся, нищету́ тѣле́сную и духо́вную возлюби́вый. Ра́дуйся, ру́бища ве́тхая, я́ко оде́жду драгу́ю, на тѣ́лѣ свое́мъ носи́вый. Ра́дуйся, а́лчбою и жа́ждею, мра́зомъ и зно́емъ тѣ́ло твое́ изнури́вый. Ра́дуйся, ча́шу поруга́ній пра́вды ра́ди до конца́ испи́вый. Ра́дуйся, за творя́щія ти́ напа́сть, я́ко за благотво́рца Го́споду моли́выйся. Ра́дуйся, терпѣ́ніемъ твои́мъ мíра сего́ зло́бу побѣди́вый. Ра́дуйся, огне́мъ моли́твы твоея́ вся́ стрѣ́лы лука́ваго попали́вый. Ра́дуйся, си́лою твое́ю вѣ́ры язы́ческая суевѣ́рія потреби́вый. Ра́дуйся, красоту́ селе́нія Бо́жія возлюби́вый. Ра́дуйся, примета́тися въ дому́ Бо́жіи изво́ливый. Ра́дуйся, я́ко стра́нникъ и пришле́цъ бы́въ на земли́, ны́нѣ въ оби́телехъ небе́сныхъ всели́лся еси́.

Ра́дуйся, Три́фоне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́ла Бо́жія даде́ся ти́, преподо́бне, егда́ въ честнѣ́мъ стра́нствіи твое́мъ нѣ́коего младе́нца и́менемъ Тимоѳе́я, не́мощію лю́тою одержи́ма и близъ коне́чнаго издыха́нія бы́вша, моли́твами твои́ми исцѣли́лъ еси́, и здра́ва того́ сотвори́въ, ку́пно съ роди́тели и при́сными его́ воспѣ́лъ еси́ укрѣпля́ющему ти́ Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я по́мыслъ чи́стъ и ду́шу непоро́чну, блаже́нне о́тче, уразумѣ́лъ еси́ суету́ мíра сего́ и непостоя́нство, и вѣ́чныхъ бла́гъ возжелѣ́въ, мíра сего́ отре́клся еси́ и постриже́ніе и́ноческое прія́лъ еси́. Тѣ́мже ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче, и сла́вяще е́же о тебѣ́ изволе́ніе Бо́жіе, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко земна́я отри́нувъ, умо́мъ твои́мъ къ небе́снымъ восте́клъ еси́. Ра́дуйся, я́ко къ вы́шнимъ тече́ніе свое́ вы́ну упра́вилъ еси́. Ра́дуйся, смире́ніе возлюби́вый. Ра́дуйся, послуша́нія рачи́телю. Ра́дуйся, моли́твъ кади́ло благопрія́тное. Ра́дуйся, сле́зъ покая́нныхъ неоску́дный исто́чниче. Ра́дуйся, благо́е и́го Христо́во на себе́ возложи́вый. Ра́дуйся, на высоту́ безстра́стія возше́дый. Ра́дуйся, всего́ себе́ Бо́гу преда́вый. Ра́дуйся, отъ сме́рти напра́сныя изволе́ніемъ Бо́жіимъ ди́вно сохране́нный. Ра́дуйся, явле́ніемъ святи́теля Никола́я обра́дованный. Ра́дуйся, отъ неду́га лю́таго и́мъ исцѣле́нный.

Ра́дуйся, Три́фоне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 4

Бу́рю искуше́ній и бѣ́дъ отъ человѣ́къ, зло́бныхъ на тя́ свята́го ра́ди житія́ твоего́, преподо́бне о́тче, съ кро́тостію претерпѣва́я и еди́наго то́лько на потре́бу ища́, е́же ка́ко Бо́гови угоди́ти, Бо́гомъ води́мый, дости́глъ еси́ Вя́тскія страны́, и во гра́дѣ Хлы́новѣ оби́тель во сла́ву Богоро́дицы созда́въ, въ не́й съ ли́ки и́ночествующихъ немо́лчно вопія́лъ еси́ къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше христоимени́тіи лю́діе гра́да Хлы́нова, я́ко оби́тели и́ночестѣй бли́зъ гра́да того́ основа́ніе положи́лъ еси́, Три́фоне богоно́сне, возра́довашася ра́достію ве́лію, и я́ко а́нгела Бо́жія тя́ почита́ху, служа́ще отъ имѣ́ній свои́хъ къ устрое́нію о́ныя оби́тели и вопія́ху тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, та́йнаго велѣ́нія Бо́жія послу́шавый. Ра́дуйся, Авраа́ма вѣ́рѣ поревнова́вый. Ра́дуйся, во страну́ Вя́тскую пу́ть сво́й благоче́стнѣ упра́вивый. Ра́дуйся, оби́тель и́ноческую та́мо созда́ти зѣло́ восхотѣ́вый. Ра́дуйся, хра́мы Бо́жія въ не́й благолѣ́пно устро́ивый. Ра́дуйся, чудеса́ пресла́вная при основа́ніи оби́тели соверши́вый. Ра́дуйся, я́ко Моисе́й моли́твами во́ду источи́вый. Ра́дуйся, Богоро́дицы заступле́нію и покро́ву оби́тель твою́ вда́вый. Ра́дуйся, ли́ка и́ноческаго предстоя́телю богому́дрый. Ра́дуйся, гра́да Хлы́нова свято́е украше́ніе и покро́ве, Бо́гомъ да́нный. Ра́дуйся, сотвори́вый во́лю Госпо́дню и и́ны твори́ти научи́вый. Ра́дуйся, сего́ ра́ди ве́лій въ Ца́рствіи небе́сномъ нарече́нный.

Ра́дуйся, Три́фоне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 5

Боготе́чно, я́ко свѣтоза́рная звѣзда́, ше́ствовалъ еси́, уго́дниче Бо́жій, въ престо́льный гра́дъ Москву́, поле́зная оби́тели твое́й та́мо устроя́я и отъ святѣ́йшаго патріа́рха Іова въ архимандри́та поста́вленъ бы́въ, съ ми́лостынею мно́гою отъ благовѣ́рнаго царя́ Ѳео́дора дарова́нною, въ оби́тель твою́ па́ки возврати́лся еси́, благода́рственно воспѣва́я Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвъ вра́гъ спасе́нія на́шего оби́тель твою́ до́брѣ устроя́ему отъ тебе́, преподо́бне о́тче, воздви́же на тя́ нѣ́кіихъ отъ учени́къ твои́хъ, и́же проти́ву тебе́ возста́вше, отъ оби́тели твоея́ тя́ отгна́ша. Ты́ же, на земли́ сіе́ изгна́ніе съ кро́тостію пріе́мый, ны́нѣ же всели́выйся въ оби́телехъ небе́сныхъ, услы́ши на́съ, пою́щихъ ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, я́ко за блага́я ко спасе́нію словеса́ поруга́ніе пріе́мый. Ра́дуйся, а́ки кро́ткій а́гнецъ вся́ терпѣ́вый. Ра́дуйся, съ небесе́ утѣше́ніе пріе́мый. Ра́дуйся, молча́ніемъ на укори́зны отвѣща́вый. Ра́дуйся, во изгна́ніе незло́биво отше́дый. Ра́дуйся, любо́вію Христо́вою ко́зни вра́жія побѣди́вый. Ра́дуйся, мно́ги оби́тели и́ноческія во стра́нствіи твое́мъ посѣти́вый. Ра́дуйся, въ ни́хъ себѣ́ утѣше́ніе и отра́ду обрѣты́й. Ра́дуйся, чудеса́ ди́вная во изгна́ніи твое́мъ соверши́вый. Ра́дуйся, мно́ги на пу́ть и́ноческаго житія́ наста́вивый. Ра́дуйся, блаже́ннаго Проко́пія на по́двигъ юро́дства о Христѣ́ благослови́вый. Ра́дуйся, я́ко сы́й на земли́ я́вѣ съ небожи́тели бесѣ́довалъ еси́.

Ра́дуйся, Три́фоне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 6

Проповѣ́дуетъ при́сно страна́ Вя́тская по́двиги и труды́ твоя́, преподо́бне, въ страна́хъ Арха́нгельскихъ, Устюжскихъ, Пе́рмскихъ, и свѣ́тло красу́ется, стяжа́вши тя́ помо́щника и покрови́теля себѣ́ осо́бнѣ. Мо́лимъ у́бо тя́, свя́тче Бо́жій, не лиши́ и на́съ, грѣ́шныхъ, небе́сныя твоея́ по́мощи и покро́ва моли́твъ твои́хъ, къ твоему́ бо заступле́нію въ ско́рбехъ на́шихъ вседу́шно прибѣга́емъ и просла́вльшему тя́ Го́споду со умиле́ніемъ зове́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́, преподо́бне, я́ко звѣзда́ богосвѣ́тлая, во гра́дѣ Слобо́дстѣмъ, въ о́нь же по изгна́ніи твое́мъ прише́дъ, оби́тель Богоявле́нія Госпо́дня созда́лъ еси́ и та́мо всели́лся еси́, всѣ́хъ озаря́я свя́тостію житія́ своего́. Сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, гра́ду Слобо́дскому прише́ствіемъ твои́мъ благослове́ніе отъ Го́спода низпосла́вый. Ра́дуйся, жи́телемъ гра́да того́ свѣти́льникъ пресвѣ́телъ бы́вый. Ра́дуйся, отъ ни́хъ ра́достно прія́тый. Ра́дуйся, любо́вію и́хъ утѣ́шенный. Ра́дуйся, оби́тель и́ноческую та́мо до́брѣ устро́ивый. Ра́дуйся, ми́лостыню на устрое́ніе ея́ мно́гу собра́вый. Ра́дуйся, ти́хое въ не́й приста́нище обрѣты́й. Ра́дуйся, при́сно въ не́й въ трудѣ́ и моли́твѣ пребыва́вый. Ра́дуйся, и здѣ́ и́ноковъ богомы́слію поуча́вый. Ра́дуйся, ученика́ твоего́ Досиѳе́я ко спасе́нію наставля́вый. Ра́дуйся, пу́ть терпѣ́нія и́ноческаго тому́ показа́вый. Ра́дуйся, о́бразе вѣ́ры, и любве́, и а́нгельскаго житія́ въ подража́ніе ученико́мъ твои́мъ оста́вивый.

Ра́дуйся, Три́фоне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хотѣ́ніе еди́но имѣ́лъ еси́, преподо́бне, е́же ви́дѣти созда́нную отъ тебе́ оби́тель Богоро́дицы во гра́дѣ Хлы́новѣ. Сего́ ра́ди вѣ́сть отъ Бо́га пріе́мъ, я́ко бли́зъ е́сть кончи́на твоя́, отъ оби́тели Солове́цкія, ея́же въ стра́нствіи свое́мъ богоуго́діемъ дости́глъ еси́, па́ки во гра́дъ Хлы́новъ стопы́ твоя́ упра́вилъ еси́, да та́мо во оби́тели твое́й, преда́си ду́хъ тво́й Бо́гу, Ему́же отъ ю́ности твоея́ навы́клъ еси́ пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Ди́вно бы́сть, уго́дниче Бо́жій, прише́ствіе твое́ во гра́дъ Хлы́новъ, егда́ тя́ ве́тха де́нми су́ща и тѣле́сною не́мощію одержи́ма, бра́тія оби́тели твоея́ отри́нуша, послѣди́ же, предъ кончи́ною твое́ю свято́ю, гнѣ́ва Бо́жія убоя́вшеся и терпѣ́ніемъ твои́мъ побѣжде́ни бы́вше, раска́яхуся и въ оби́тель твою́ съ любо́вію тя́ прія́ху. Мы́ же таково́му незло́бію твоему́ дивя́щеся, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, о́тче благосе́рдый, враждова́вшія на тя́ любо́вію Христо́вою возлюби́вый. Ра́дуйся, гнѣ́въ на воздви́гшихъ гоне́ніе на тя́ соверше́нно въ себѣ́ умертви́вый. Ра́дуйся, до конца́ оби́тель твою́ возлюби́вый. Ра́дуйся, па́ки въ не́й ра́достно и ми́рно водвори́выйся. Ра́дуйся, въ затво́рѣ келе́йнѣмъ въ не́й уедини́выйся. Ра́дуйся, посто́мъ и моли́твою къ исхо́ду изъ мíра сего́ въ не́мъ уготовля́выйся. Ра́дуйся, бра́тію твою́ предъ исхо́домъ отъ житія́ сего́ благослови́вый. Ра́дуйся, поуче́ніе отъ Писа́нія Боже́ственнаго и́мъ препода́вый. Ра́дуйся, тѣ́мъ блага́я за зло́ возда́вый. Ра́дуйся, при исхо́дѣ твое́мъ отъ вре́меннаго житія́ прича́стія Боже́ственныхъ Та́инъ сподо́бивыйся. Ра́дуйся, отъ у́зъ тѣ́ла разрѣши́тися и со Христо́мъ бы́ти жела́ніе всегда́ имѣ́вый. Ра́дуйся, о Не́мъ еди́нѣмъ при́сно воздыха́вый.

Ра́дуйся, Три́фоне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 8

Стра́нствіе земно́е сконча́вшу ти́, Три́фоне приснопа́мятне, благоуха́нія ди́внаго испо́лнися ке́ллія твоя́, вери́ги же, та́йно тобо́ю носи́мыя, спадо́ша съ твоего́ тѣлесе́, и зра́къ лица́ твоего́ просвѣти́ся, я́ко всѣ́мъ, ви́дѣвшимъ исхо́дъ тво́й, диви́тися зѣло́ и возопи́ти ко Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Вся́ бра́тія оби́тели твоея́, преблаже́нне, со освя́щеннымъ собо́ромъ и людьми́ мно́гими со слеза́ми и пѣ́ніи надгро́бными изнесо́ша всечестно́е тѣ́ло твое́ ко гро́бу, тобо́ю въ хра́мѣ Пресвяты́я Богоро́дицы угото́ванному, идѣ́же о́ное, я́ко сокро́вище духо́вное, че́стно положи́ша. Мы́ же у ра́ки твоея́ святы́я вопіе́мъ ти́ съ любо́вію такова́я:

Ра́дуйся, во благоуха́ніи святы́ни сно́мъ сме́рти опочи́вый. Ра́дуйся, сме́рть вкуси́вый, тлѣ́нія же не позна́вый. Ра́дуйся, въ ри́зу нетлѣ́нія благода́тію Бо́жіею облече́нный. Ра́дуйся, чудесы́ мно́гими отъ Бо́га по сме́рти просла́вленный. Ра́дуйся, я́ко честна́я ра́ка твоя́ враче́бница бы́сть всѣ́мъ неду́гующимъ. Ра́дуйся, я́ко вся́къ, приходя́й къ не́й съ вѣ́рою, пріе́млетъ да́ры цѣле́бныя. Ра́дуйся, разсла́бленныхъ укрѣпи́телю. Ра́дуйся, бѣсну́ющихся отъ наси́лія діа́вольскаго свободи́телю. Ра́дуйся, слѣпы́мъ зрѣ́ніе возвраща́яй. Ра́дуйся, хромы́мъ е́же пра́во ходи́ти устроя́яй. Ра́дуйся, немы́мъ проглаго́ланіе да́руяй. Ра́дуйся, неисцѣ́льныя я́звы ди́вно врачу́яй.

Ра́дуйся, Три́фоне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 9

Ангели небе́сніи ра́достно прія́ша чи́стую ду́шу твою́, преподо́бне, во оби́тели ра́йскія, идѣ́же Ца́рь сла́вы Христо́съ Госпо́дь вѣнча́ тя́ вѣнце́мъ небе́снымъ, его́же угото́ва всѣ́мъ, возлю́бльшимъ явле́ніе Его́, и дарова́ на́мъ тебе́ засту́пника и моли́твенника блага́го, да благода́рно пое́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíи многовѣща́ніи не возмо́гутъ по достоя́нію воспѣ́ти сла́ву, отъ Го́спода угото́ванную святы́мъ Его́ во Ца́рствіи небе́снѣмъ, ея́же наслѣ́дникъ сподо́бился еси́ бы́ти, Три́фоне преблаже́нне. Сея́ сла́вы соприча́стники бы́ти и на́съ сподо́би, уго́дниче Бо́жій, святы́ми твои́ми о на́съ къ Бо́гу моли́твами, да ра́достно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, ликовству́яй въ черто́зѣ небе́снаго Домовлады́ки. Ра́дуйся, граждани́не Іерусали́ма го́рняго. Ра́дуйся, свя́тче Бо́жій, со всѣ́ми святы́ми прославля́емый. Ра́дуйся, отъ го́рнихъ высо́тъ къ на́мъ земноро́днымъ ми́лостивно приника́яй. Ра́дуйся, оби́тель твою́ и гра́дъ на́шъ при́сно сохраня́яй. Ра́дуйся, въ со́ніихъ и видѣ́ніихъ вѣ́рнымъ явля́яйся. Ра́дуйся, сѣ́верныя и Вя́тскія страны́ небе́сный осо́бнѣ покрови́телю. Ра́дуйся, гра́да Хлы́нова неотсту́пный храни́телю. Ра́дуйся, всѣ́хъ скорбя́щихъ утѣше́ніе. Ра́дуйся, всѣ́хъ притека́ющихъ къ тебѣ́ ско́рое услы́шаніе. Ра́дуйся, предста́телю на́шъ благíй. Ра́дуйся, хода́таю о на́съ предъ Бо́гомъ немо́лчный.

Ра́дуйся, Три́фоне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 10

Спаси́тельный зало́гъ Бо́жія благода́ти святы́я мо́щи твоя́, преподо́бне, по лѣ́тѣхъ мно́зѣхъ обрѣ́тени бы́ша нетлѣ́нни и въ но́вѣмъ хра́мѣ Богоро́дицы че́стнѣ отъ святи́теля Іо́ны положе́ни бы́ша, и́же съ бра́тіею оби́тели и всѣ́мъ мно́жествомъ благоговѣ́йнѣ лобыза́ху о́ныя, ра́достно поя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣно́ю моли́твъ твои́хъ, преподо́бне, огради́ на́съ отъ вся́кихъ бѣ́дъ и скорбе́й, тебе́ бо стяжа́хомъ засту́пника тве́рдаго и предста́теля о на́съ предъ Бо́гомъ неусы́пнаго, да огражда́еми твои́мъ заступле́ніемъ, си́це тебѣ́ зове́мъ:

Ра́дуйся, въ бѣда́хъ и обстоя́ніихъ ско́рый помо́щниче. Ра́дуйся, призыва́ющимъ тя́ усе́рдный засту́пниче. Ра́дуйся, почита́ющихъ тя́ проше́нія ско́ро исполня́яй. Ра́дуйся, мно́гажды проше́ніе по́мощію твое́ю предвари́вый. Ра́дуйся, въ ми́лостехъ неистощи́мый. Ра́дуйся, скорбя́щихъ прибѣ́жище те́плое. Ра́дуйся, печа́льныхъ утѣше́ніе. Ра́дуйся, оби́димыхъ засту́пниче. Ра́дуйся, отъ бѣ́дъ и скорбе́й на́съ ско́ро избавля́яй. Ра́дуйся, я́ко непреста́нною моли́твою о на́съ Бо́га умилостивля́еши. Ра́дуйся, сосу́де честны́й, еле́й ми́лости Бо́жія къ на́мъ содержа́яй. Ра́дуйся, звѣздо́ свѣ́тлая, пу́ть къ Ца́рствію Бо́жію на́мъ указу́ющая.

Ра́дуйся, Три́фоне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе всеумиле́нное прино́симъ ти́, преподо́бне, предъ ра́кою твое́ю свято́ю предстоя́ще, и мо́лимся ти прилѣ́жно: я́коже отрокови́цу, бѣснова́ніемъ одержи́мую, ми́лостивно исцѣли́лъ еси́, та́ко и на́съ, страстьми́ многоразли́чными неду́гующихъ, посѣти́ и да́нною ти́ отъ Бо́га благода́тію исцѣли́, да ра́достно пое́мъ просла́вльшему ти́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтопода́тельна свѣти́льника тя́ вѣ́мы, о́тче, престо́лу Бо́жію предстоя́ща и мра́къ страсте́й и грѣхо́въ на́шихъ луча́ми моли́твъ разгоня́юща. Озари́ у́бо отъ го́рнихъ высо́тъ и на́ша сердца́, всеблаже́нне, да досточе́стно вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, свѣ́та Тро́ическаго зри́телю. Ра́дуйся, небе́снаго Сіо́на жи́телю. Ра́дуйся, го́рняго мíра блаже́нный обита́телю. Ра́дуйся, при́сно созерца́яй пресвѣ́тлое лице́ Влады́ки Христа́. Ра́дуйся, немо́лчно воспѣва́яй трисвяту́ю пѣ́снь Тро́ицѣ. Ра́дуйся, луче́ пресвѣ́тлая, отъ Со́лнца Христа́ возсія́вшая. Ра́дуйся, я́ко и по преставле́ніи твое́мъ съ на́ми пребыва́еши. Ра́дуйся, въ моли́твахъ твои́хъ о на́съ къ Бо́гу те́плый предста́телю. Ра́дуйся, страну́ Вя́тскую зѣло́ возлюби́вый. Ра́дуйся, мо́щи твоя́ святы́я е́й въ наслѣ́діе оста́вивый. Ра́дуйся, сокро́вище неоску́дное мно́гихъ исцѣле́ній.

Ра́дуйся, Три́фоне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́ть и ми́лость испроси́ на́мъ, преподо́бне, у Христа́ и Бо́га на́шего, и моли́твенникъ усе́рдный бу́ди о на́съ ко Го́споду, да утверди́вшеся въ за́повѣдехъ Его́, полу́чимъ спасе́ніе вѣ́чное и та́ко при́сно пое́мъ Бо́гу пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще по́двиги преди́внаго житія́ твоего́ и сла́вяще чудеса́ твоя́, преподо́бне, любо́вію ублажа́емъ тя́, я́ко многомо́щна моли́твенника о на́съ и предста́теля предъ Го́сподемъ на́шимъ. Ты́ же, о свя́тче Бо́жій, я́ко благоутро́бенъ, принеси́ моле́ніе те́плое о на́съ ко Влады́цѣ, да сподо́битъ на́съ небе́снаго Ца́рствія Своего́, вопію́щихъ ти́ съ любо́вію такова́я:

Ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы служи́телю вѣ́рный. Ра́дуйся, благода́тію Ду́ха Свята́го пріосѣне́нный. Ра́дуйся, Пресвяты́я Богоро́дицы слуго́ изря́дный. Ра́дуйся, а́нгеломъ собесѣ́дниче преди́вный. Ра́дуйся, со апо́столы ликовству́яй у престо́ла Царя́ сла́вы. Ра́дуйся, му́ченикъ добропобѣ́дныхъ сострада́льче. Ра́дуйся, преподо́бныхъ подража́телю вѣ́рный. Ра́дуйся, всѣ́хъ святы́хъ Бо́жіихъ сонаслѣ́дниче. Ра́дуйся, о грѣ́шныхъ всегда́ Бо́га умоля́яй. Ра́дуйся, ду́ши и тѣлеса́ на́ша благода́тію Бо́жіею исцѣля́яй. Ра́дуйся, по Бо́зѣ на тя́ упова́ніе возлага́ющихъ не посрамля́яй.

Ра́дуйся, Три́фоне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, преди́вный уго́дниче и пресла́вный чудотво́рче, преподо́бне о́тче на́шъ Три́фоне! Ми́лостивно пріими́ сіе́ ма́лое моле́ніе на́ше, въ похвалу́ тебѣ́ приноси́мое, и предстоя́ престо́лу Царя́ сла́вы, умоли́ Го́спода, да сохрани́тъ на́съ отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, отъ неду́га и гла́да, отъ напа́сти и ско́рби, и вѣ́чнаго муче́нія изба́витъ, да сподо́бимся вку́пѣ съ тобо́ю ра́дости святы́хъ вѣ́чно воспѣва́ти Ему́: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва преподо́бному Три́фону, Вя́тскому чудотво́рцу

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче на́шъ Три́фоне! Земны́й а́нгеле и небе́сный человѣ́че, свѣти́льниче пресвѣ́тлый, страну́ Вя́тскую озаря́яй чудесы́, гра́ду на́шему стѣно́ и утвержде́ніе, бѣ́дствующимъ крѣ́пкій помо́щниче, оби́тели твоея́ до́брый храни́телю, при́сный о на́съ къ Бо́гу моли́твенниче и те́плый о душа́хъ на́шихъ хода́таю! Тебѣ́, уго́дниче Бо́жій, неистощи́мое отъ Всеблага́го Влады́ки благода́ти и даро́въ даде́ся сокро́вище, е́же цѣли́ти неду́ги тѣле́сныя и отгоня́ти стра́сти душе́вныя и отъ всѣ́хъ зо́лъ избавля́ти съ вѣ́рою и́мя твое́ призыва́ющихъ. Къ тебѣ́ у́бо прибѣга́емъ и тебѣ́ припа́дающе мо́лимся: не пре́зри на́съ, моля́щихся тебѣ́ и твоея́ прося́щихъ по́мощи, изба́ви на́съ отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, зави́стно на ны́ возстаю́щихъ и я́ростію звѣ́рскою поглоти́ти хотя́щихъ, изми́ на́съ неви́димымъ предста́тельствомъ твои́мъ отъ смуще́нія и бу́ри и тмочи́сленныхъ скорбе́й на́шихъ, за грѣхи́ на́ша на́мъ прибыва́ющихъ. О, преди́вный и богоно́сный о́тче на́шъ Три́фоне! Ско́ро потщи́ся на по́мощь на́шу. Вознеси́ благомо́щную моли́тву твою́ ко Го́споду си́лъ: стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ Госпо́дь да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й; вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ, и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ, да потреби́тъ Госпо́дь отъ земли́ на́шея вся́ неи́стовыя крамо́лы, и утверди́тъ въ не́й безмяте́жіе, ми́ръ и благоче́стіе, да сохрани́тъ оби́тель твою́ святу́ю, гра́дъ на́шъ и вся́ гра́ды и ве́си страны́ на́шея отъ гла́да и губи́тельства, отъ мяте́жа и нестрое́нія, отъ запале́нія и бу́ри, отъ нападе́ній вра́жіихъ и отъ тлетво́рныхъ вѣ́тръ и отъ вся́каго зла́. Уми́лостиви о на́съ благопрія́тными моли́твами твои́ми Христа́ Бо́га на́шего, е́же изба́витися на́мъ отъ грѣ́хъ на́шихъ и навѣ́товъ вра́жіихъ, я́ко да заступле́ніемъ твои́мъ и по́мощію въ ми́рѣ и тишинѣ́ богоуго́днѣ здѣ́ на земли́ поживе́мъ, и въ бу́дущемъ вѣ́цѣ да сподо́бимся ча́сти святы́хъ Го́сподемъ на́шимъ Іису́сомъ Христо́мъ, Ему́же подоба́етъ и че́сть и поклоне́ніе, ны́нѣ и во вся́ вѣ́ки. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Яко свѣтоза́рная звѣзда́, возсія́лъ еси́ отъ восто́ка до за́пада, оста́вль бо свое́ оте́чество, доше́лъ еси́ Вя́тскія страны́ и богоспаса́емаго гра́да Хлы́нова, въ не́мже оби́тель во сла́ву Пресвяты́я Богоро́дицы созда́въ, и, та́мо на добродѣ́тель впери́вся, собра́лъ еси́ и́ночествующихъ мно́жество, и, си́хъ наставля́я на пу́ть спасе́нія, бы́лъ еси́ а́нгеломъ собесѣ́дникъ, и по́стникомъ соприча́стникъ, Три́фоне преподо́бне, съ ни́ми Христа́ Бо́га моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Конда́къ, гла́съ 8

Дне́сь въ нача́лѣ основа́нія добродѣ́телемъ, блаже́нне, положи́лъ еси́ въ души́ свое́й стра́хъ Бо́жій, отъ ю́ности взе́мъ кре́стъ сво́й, благоче́стно Христо́ви послѣ́довалъ еси́, а́нгельскимъ о́бразомъ облече́ся и бы́сть мона́хъ преди́венъ, въ добродѣ́телехъ цвѣтя́ше, къ бу́дущимъ Бо́гови простира́яся. И свое́й пло́ти, я́ко врагу́, неми́лостивъ, о́тче, бы́лъ еси́, терпѣ́ніемъ яви́ся, блаже́нне, я́ко зла́то искуше́но въ горни́лѣ, но и ны́нѣ не забу́ди посѣща́ти ча́дъ свои́хъ, помина́й на́съ, чту́щихъ пресвяту́ю па́мять твою́, да вси́ благода́рнѣ вопіе́мъ ти́: ра́дуйся, прему́дре Три́фоне, наста́вниче мона́хомъ.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, преподобному́чениче Три́фоне, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.