Акафист святому преподобному Трифону, Печенгскому (Кольскому) чудотворцу

Конда́къ 1

Избра́вшу тя́ Пастыренача́льнику Христу́ во апо́стола страны́ сѣ́верныя, а́біе отри́нулъ еси́, досточу́дне Три́фоне, мíра сего́ кра́сная, претерпѣ́въ же вся́ко озлобле́ніе, благовѣсти́лъ еси́ сѣдя́щимъ во тмѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй Бо́га я́вльшагося пло́тію: тѣ́мже со апо́столы сра́дуется ду́хъ тво́й въ небе́сныхъ оби́телехъ. Имѣ́я у́бо дерзнове́ніе ко Христу́ Бо́гу на́шему, отъ вся́кихъ бѣ́дъ изба́ви на́съ зову́щихъ:

Ра́дуйся, Три́фоне, страны́ сѣ́верныя просвѣти́телю, Пече́нгскій чудотво́рче.

Икосъ 1

Ангелы Своя́ страна́мъ и язы́комъ предста́тели дарова́вый Бо́гъ, егда́ пріи́де време́нъ исполне́ніе, моле́нія ра́ди а́нгела страны́, я́же бли́зъ океа́на хла́дна, и наро́да Ло́пска предста́теля, призва́ тя во благовѣ́стіе, всехва́льный Три́фоне, я́ко да спасе́ни бу́дутъ лю́діе тíи. Помина́юще у́бо сія́, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, свяще́ннаго ко́рене благо́е прозябе́ніе; ра́дуйся, пусты́ннымъ издѣ́тска житіе́мъ сосу́дъ избра́нъ себе́ Бо́гови угото́вавый. Ра́дуйся, зва́нъ бы́въ свы́ше, къ океа́ну мо́рю пресели́выйся; ра́дуйся, во Христѣ́ гряду́щее избавле́ніе та́мо благовѣсти́вый. Ра́дуйся, поспѣ́шствующей ти́ благода́ти Бо́жіей, приведы́й ко Христу́ ча́дъ мно́жество; ра́дуйся, соверше́нною Христа́ любо́вію уязви́вся, о́бразъ по се́мъ и́ноческій на себе́ пріе́мый. Ра́дуйся, Тро́ицы Живонача́льныя оби́тель устро́ивый, и я́же ко Христу́ мона́ховъ ликостоя́нія; ра́дуйся, ве́лія ра́ди смире́нія отъ нача́льства надъ оби́телію отрекíйся, повелѣва́яй звѣрьми́ ди́віими. Ра́дуйся, тече́ніе свое́ святолѣ́пнѣ сконча́въ, благоче́стнѣ ко Христу́ отше́дый; ра́дуйся, я́ко оби́тель твоя́, отъ вра́гъ разоре́нная, по словеси́ твоему́ па́ки возста́вися. Ра́дуйся, по преставле́ніи твое́мъ царя́ Ѳео́дора спасы́й и всѣ́мъ потре́бная ско́ро подава́яй.

Ра́дуйся, Три́фоне, страны́ сѣ́верныя просвѣти́телю, Пече́нгскій чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́дяща роди́теля твоя́, досточу́дне Три́фоне, издѣ́тска по́стническое твое́ житіе́, а́ще и стужа́стася о твое́мъ терпѣ́ніи, оба́че ра́довастася, проразумѣва́юща, я́ко хо́щетъ Госпо́дь воздви́гнути тебе́ но́ва мíру свѣти́льника, и Тому́ воспѣва́ста: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ свы́ше осѣни́ тя, преподо́бне, всего́ себе́ преда́ти Христо́ву изволе́нію, и́мже въ пусты́ню приведе́нъ бы́лъ еси́: та́мо бо на́йде на тя́ си́ла Бо́жія, во е́же благовѣсти́ти Ева́нгеліе Христо́во наро́ду ино́му. Тѣ́мже вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, іере́я Бо́жія ра́досте и ма́тере твоея́ весе́ліе; ра́дуйся, роди́телей честны́хъ ча́до, отъ Бо́га зѣло́ возлю́бленное. Ра́дуйся, дѣ́вство драго́е и чистоту́ душе́вную соблюды́й непоро́чны; ра́дуйся, издѣ́тска въ дому́ Бо́жіи, а́ки Христо́съ о́трокъ, примета́тися изво́ливый. Ра́дуйся, услы́шавый та́мо сло́во рече́нное: пусты́ннымъ живо́тъ сокрове́нъ е́сть, Боже́ственнымъ раче́ніемъ воскриля́ющимся; ра́дуйся, о́нымъ гла́сомъ, я́ко во́инъ, на служе́ніе Царю́ призва́нный. Ра́дуйся, пусты́ннымъ житіе́мъ себе́ въ до́брѣмъ изволе́ніи утверди́вый; ра́дуйся, во ю́ности плотскíя стра́сти умертви́вый. Ра́дуйся, посто́мъ ду́шу свою́, во е́же гла́съ свы́ше слы́шати, предочи́стивый; ра́дуйся, отъ Христа́ язы́ку Ло́пску избра́нный благовѣ́стниче. Ра́дуйся, е́же о мíрѣ се́мъ отложи́вый попече́ніе и а́біе вслѣ́дъ Христу́ послѣ́довавый.

Ра́дуйся, Три́фоне, страны́ сѣ́верныя просвѣти́телю, Пече́нгскій чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́лою во е́же благовѣсти́ти, свы́ше Христо́съ облече́ тя, досточу́дне Три́фоне. Въ пусты́ни бо, а́ки Моисе́ови дре́вле въ купинѣ́, гла́съ ти́ бы́сть: иди́ въ зе́млю необѣтова́нную и рцы́, я́ко любы́ обруче́нія Моего́ не разори́тся. Егда́ же ре́клъ еси́: кто́ еси́ Го́споди? Отвѣща́ ти: Іису́съ е́смь, Его́же ты́ и́щеши. Сія́ же слы́шавъ, со умиле́ніемъ прекло́нься, возопи́лъ еси́ Тому́: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́щу ти́, а́ки Моисе́й, смире́ніе ве́ліе, во е́же отрещи́ся такова́ зва́нія, ре́клъ еси́, преподо́бне: невѣ́жда е́смь, Го́споди, и малокни́женъ. Оба́че То́й заповѣ́да ти́: ничесо́же вопреки́ глаго́ли, я́ко на вся́ послю́ тя, и и́деши; вся́, я́же заповѣ́даю ти́, глаго́ли, не убо́йся, съ тобо́ю бо Есмь. Сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, ра́дости роди́телей твои́хъ оправда́ніе; ра́дуйся, ви́дѣвый сла́вы Отчія сія́ніе. Ра́дуйся, я́ко благода́ть Бо́жія излія́ся на тя́ бога́тно; ра́дуйся, я́ко разумѣ́ніе ти́ язы́ковъ даде́ся. Ра́дуйся, я́ко на́йде на тя́ ду́хъ прему́дрости и вѣ́дѣнія; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го прія́телище. Ра́дуйся, си́лою Бо́жіею а́ки мече́мъ препоя́санный; ра́дуйся, я́ко рыба́рь ко океа́ну на уловле́ніе ду́шъ человѣ́ческихъ во спасе́ніе призва́нный. Ра́дуйся, Андре́я Первозва́ннаго, на гора́хъ Кíевскихъ благовѣ́стника ревни́телю; ра́дуйся, Меѳо́дія и Кири́лла избра́нный послѣ́дователю. Ра́дуйся, Гу́рія и Варсоно́фія, Стефа́на и Инноке́нтія досто́йный прее́мниче.

Ра́дуйся, Три́фоне, страны́ сѣ́верныя просвѣти́телю, Пече́нгскій чудотво́рче.

Конда́къ 4

Бу́ри океа́на хла́дна не убоя́вся, любо́вію Христо́вою согрѣва́емь, во страну́ сѣ́верную пресели́лся еси́, досточу́дне Три́фоне, да предложи́ши та́мо наро́ду Ло́пску о́гнь любве́ Бо́жія, хла́дъ и мра́къ души́ разгоня́ющь, во е́же чи́стымъ се́рдцемъ и усты́ воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шаще и́доловъ посрамле́ніе отъ тебе́, злочести́віи людíй си́хъ учи́теліе, кебу́ни нарица́еми, зло́бу ве́лію воздвиго́ша на тя́, преподо́бне, по лани́тома бію́ще, по ка́менемъ влача́ще, и и́ны па́кости дѣ́юще. Мы́ же зря́ще тя́, со смире́ніемъ такова́я пріе́млюща, уми́льно вопіе́мъ:

Ра́дуйся, я́ко купе́цъ многоцѣ́нна ра́ди би́сера ко океа́ну устреми́выйся; ра́дуйся, вве́ргій мре́жу свою́ на уловле́ніе ду́шъ во спасе́ніе. Ра́дуйся, тщету́ и́доловъ обличи́вый; ра́дуйся, сего́ ра́ди а́ки Па́влово отъ іуде́й страда́ніе пріе́мый. Ра́дуйся, я́ко сло́во Бо́жіе свѣ́тлостію лица́ твоего́ утвержда́шеся; ра́дуйся, я́ко сло́во твое́ про́йде въ сердца́ окамене́нная. Ра́дуйся, отъ Бо́га созда́ніе всея́ тва́ри изъ небытія́ наро́ду Лопа́рску возвѣсти́вый; ра́дуйся, благовѣсти́вый си́мъ лю́демъ во Ада́мѣ на́ше паде́ніе, во Христѣ́ же обновле́ніе. Ра́дуйся, отринове́нныя Христо́вымъ обруче́ніемъ утѣ́шивый; ра́дуйся, благовѣ́стіемъ твои́мъ небе́сныя ли́ки возвесели́вый. Ра́дуйся, а́нгела предста́теля страны́ сѣ́верныя себе́ яви́вый.

Ра́дуйся, Три́фоне, страны́ сѣ́верныя просвѣти́телю, Пече́нгскій чудотво́рче.

Конда́къ 5

Боготе́чнѣй звѣздѣ́ уподо́бився, всю́ страну́ сѣ́верную обте́клъ еси́, досточу́дне Три́фоне. Яко бо денни́ца, со́лнцу преходя́щая, отъ язы́ка Ло́пска приве́лъ еси́ ко Христу́ ча́дъ мно́жество, и́же со умиле́ніемъ се́рдца пріи́мше креще́ніе, возопи́ша о тебѣ́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Видѣ́ніе бѣ́ ди́вное, егда́ отъ мра́чна невѣ́дѣнія тобо́ю приведе́нніи Христо́ви сочета́шася: земля́ бо и не́бо ликова́ху, во струя́хъ Пече́нги, а́ки Іорда́на и Днѣпра́, зря́ща мно́жество креща́емыхъ. Помина́юще у́бо сія́, восклица́емъ ти́:

Ра́дуйся, гла́съ вопію́щаго, отъ наро́да Ло́пска услы́шанный; ра́дуйся, Крести́теля Христо́ва собесѣ́дниче. Ра́дуйся, я́ко тма́ и́дольская отъ тебе́ разори́ся; ра́дуйся, я́ко кре́стъ, а́ки зна́мя побѣ́дное, тобо́ю здѣ́ водрузи́ся. Ра́дуйся, я́ко трапе́за бѣсо́вская ни во что́же та́мо вмѣни́ся; ра́дуйся, я́ко вмѣ́сто тоя́ утверди́ся та́мо трапе́за Христо́ва спаси́тельная. Ра́дуйся, тобо́ю бо Ма́терь Бо́жія просла́вися; ра́дуйся, я́ко святíи просвѣще́ннымъ тобо́ю лю́демъ при́сни ста́ша. Ра́дуйся, я́ко Влади́міръ святы́й, зря́ ча́дъ умноже́ніе, возвесели́ся; ра́дуйся, въ распу́тіихъ мíра сего́ обрѣты́й на ве́черю Христо́ву избра́нныя. Ра́дуйся, Це́ркве отъ наро́да Ло́пска созда́телю.

Ра́дуйся, Три́фоне, страны́ сѣ́верныя просвѣти́телю, Пече́нгскій чудотво́рче.

Конда́къ 6

Егда́ проповѣ́дано бы́сть Ева́нгеліе все́й странѣ́ сѣ́вернѣй, и́нъ по́двигъ прія́лъ еси́ на себе́, досточу́дне Три́фоне. Язы́ку бо креще́ну бы́вшу, а́біе пріе́мь о́бразъ а́нгельскій, созда́лъ еси́ оби́тель Живонача́льныя Тро́ицы, въ ню́же стече́ся и́нокъ мно́жество, во е́же пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ во мра́цѣ Сѣ́вера, я́ко свѣти́льникъ свѣ́та невече́рняго, оби́тель отъ тебе́ созда́нная, свѣ́томъ Тро́ическимъ вся́ осіява́ющая. Тѣ́мже, ра́дующеся, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, апо́столомъ весе́ліе, преподо́бнымъ же удобре́ніе; ра́дуйся, куку́лемъ, а́ки вѣнце́мъ незло́бія, главу́ свою́ увязи́вый. Ра́дуйся, по́ясомъ чре́сла своя́ во умерщвле́ніе пло́ти препоя́савый; ра́дуйся, Іоа́нну Бо́гомъ возлю́бленну поревнова́вый. Ра́дуйся, нестяжа́нія учи́телю; ра́дуйся, смире́нія вели́каго носи́телю. Ра́дуйся, ка́меню, на не́мже созда́ся жили́ще Пресвяты́я Тро́ицы; ра́дуйся, въ жили́щихъ тмы́ селе́ніе свѣ́та невече́рняго содѣ́лавый. Ра́дуйся, я́ко возстена́ кня́зь мíра сего́, зря́ во́инства Христо́ва водворе́ніе; ра́дуйся, я́ко здѣ́ ста́ колесни́ца, Іезекíилемъ созерца́нная. Ра́дуйся, я́ко вознесе́ся Сѣдя́щему на не́й пѣ́снь вели́кая, въ вы́шнихъ пѣсносло́вимая.

Ра́дуйся, Три́фоне, страны́ сѣ́верныя просвѣти́телю, Пече́нгскій чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хотя́й ча́да своя́ препита́ти и спасти́, егда́ гла́дъ странѣ́ прилучи́ся, блаже́нному Гу́рію пре́далъ еси́, досточу́дне Три́фоне, оби́тель отъ тебе́ созда́нную, са́мъ же изше́дъ во оте́чествіе, осмери́цу лѣ́тъ по градо́мъ та́мо прехожда́лъ еси́, дая́нія бла́га пріе́мля и поя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вую купе́ль Силоа́мскую яви́ тя Бо́гъ, преподо́бне, егда́ стра́ненъ сы́й во оте́чествіи, пріе́мля дая́нія, многоцѣ́нна сокро́вища всѣ́мъ источа́лъ еси́: тобо́ю бо слѣпíи прозира́ху, нѣмíи глаго́лаху, неду́жніи здра́віе улуча́ху. Чудя́щеся сему́, ублажа́емъ тя́:

Ра́дуйся, Моисе́ови уподо́бивыйся; ра́дуйся, Тови́та пра́ведна ревни́телю. Ра́дуйся, я́ко Товíя въ путе́хъ а́нгеломъ хране́нный; ра́дуйся, святи́теля Никола́я Мѵрликíйскаго подража́телю. Ра́дуйся, Сампсо́на страннолюби́ва и Филаре́та ми́лостива увесели́телю; ра́дуйся, а́лчущихъ пита́телю. Ра́дуйся, си́рыхъ заступле́ніе; ра́дуйся, вдови́цъ огражде́ніе. Ра́дуйся, младе́нцевъ соблюде́ніе; ра́дуйся, милосе́рдія учи́телю. Ра́дуйся, о́бразе житія́ богоуго́днаго.

Ра́дуйся, Три́фоне, страны́ сѣ́верныя просвѣти́телю, Пече́нгскій чудотво́рче.

Конда́къ 8

Стра́нствіе скончава́я, къ ца́рствующему гра́ду устреми́лся еси́, досточу́дне Три́фоне, идѣ́же но́вое о тебѣ́ чу́до благоволи́ Бо́гъ сотвори́ти: не су́щу бо еще́ ти́ та́мо, со еди́нѣмъ отъ оби́тели Солове́цкія царе́ви предста́лъ еси́ ди́вно. Тѣ́мже послѣди́ то́й, пріе́мь тя́ любо́вію, вся́каго испо́лни дая́нія, поя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь благоговѣ́инства испо́лнився, въ то́е же вре́мя царе́вичъ Ѳео́доръ, изше́дъ отъ це́ркве, посла́ ти, преподо́бне, оде́жды своя́, я́ко да ми́лостыня его́ предъи́детъ ца́рскому дая́нію, е́же и бы́сть по се́мъ ве́ліе. Тѣ́мже вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, смире́нія ра́ди вознесе́нный; ра́дуйся, си́льнымъ мíра сего́ явле́нный. Ра́дуйся, я́ко ца́рь прише́ствію твоему́ удиви́ся; ра́дуйся, я́ко явле́ніемъ двою́ то́й возвесели́ся. Ра́дуйся, отъ царя́ досто́йнѣ почте́нный; ра́дуйся, отъ сы́на царе́ва одаре́нный и возлю́бленный. Ра́дуйся, отъ напа́стей сего́ вы́ну соблюда́вый; ра́дуйся, я́ко ми́лостынею его́ оби́тель твоя́ снабдѣ́ся. Ра́дуйся, я́ко благоче́стіемъ его́ ца́рство Россíйское увесели́ся; ра́дуйся, я́ко ца́рство на́ше цари́ благочести́выми украша́ется. Ра́дуйся, я́ко святы́ми му́жи о́ное утвержда́ется.

Ра́дуйся, Три́фоне, страны́ сѣ́верныя просвѣти́телю, Пече́нгскій чудотво́рче.

Конда́къ 9

Вся́кихъ дарова́ній испо́лненъ сы́й, па́ки во страну́ сѣ́верную, а́ки со́лнце къ захожде́нію, прите́къ, досточу́дне Три́фоне, созда́лъ еси́ це́рковь благовѣ́рныхъ князе́й Бори́са и Глѣ́ба, и оста́вль оби́тель, въ до́льнѣй пусты́ни водвори́вся, оста́токъ днíй свои́хъ препроводи́лъ еси́ въ терпѣ́ніи мно́зѣ, поя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи отъ и́нокъ ди́вное е́же ти́ тва́рей повинове́ніе всю́ду возвѣсти́ша, преподо́бне: не су́щу бо ти́ еди́ножды въ ке́лліи, звѣ́рь ди́вій въ ню́ вни́де и нача́тъ бы́вшая я́сти. Возвра́щшу же ти́ ся и наказа́вшу сего́, николи́же па́ки ко оби́тели твое́й отъ тацѣ́хъ приближа́тися смѣ́яху. Сему́ же чудя́щеся, взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, ла́стовице пустыннолю́бная; ра́дуйся, Успе́нскія пу́стыни украше́ніе. Ра́дуйся, молча́нія о́бразе; ра́дуйся, прило́ги лука́ваго уразумѣ́вый. Ра́дуйся, горды́ни его́ не приложи́выйся; ра́дуйся, стрѣ́лы того́ безси́льны яви́вый. Ра́дуйся, въ коне́цъ сего́ посрами́вый; ра́дуйся, Ада́му первозда́нну уподо́бивыйся. Ра́дуйся, я́ко тя́ звѣ́ріе ди́віи царя́ себѣ́ позна́ша; ра́дуйся, отъ земноро́дныхъ прозябе́ніе ди́вное. Ра́дуйся, кораблю́ вели́кій, ко приста́нищу ти́хому прибли́зивыйся.

Ра́дуйся, Три́фоне, страны́ сѣ́верныя просвѣти́телю, Пече́нгскій чудотво́рче.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ со́бранныя, пре́жде кончи́ны твоея́ досточу́дне Три́фоне, па́ки во оби́тель твою́ преше́лъ еси́, и Бо́гови служе́ніе заповѣ́далъ еси́ бра́тіи: ю́же гряду́щаго ра́ди озлобле́нія Христо́вымъ утѣ́шивъ милосе́рдіемъ, въ небе́сныя кро́вы отше́лъ еси́, идѣ́же со святы́ми пое́ши Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стена́ бы́лъ еси́ ча́домъ оби́тели твоея́, преподо́бне, и́же со умиле́ніемъ пою́ще надгро́бная, положи́ша свято́е тѣ́ло твое́, я́коже заповѣ́далъ еси́, въ пусты́ни тобо́ю возлю́бленнѣй. Зря́ще же о́ное то́ки чуде́съ источа́ющее, ра́достно возопи́ша:

Ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы изря́дный почита́телю; ра́дуйся, Дѣ́вы Преблагослове́нныя ублажа́телю. Ра́дуйся, святы́мъ Зоси́мѣ, Савва́тію и Ге́рману единонра́вный; ра́дуйся, до́брѣ Бо́гови пожи́вый. Ра́дуйся, въ ста́рости масти́тѣ ко Христу́ пресели́выйся; ра́дуйся, я́ко глава́ твоя́, приклоне́на су́щи, труды́ извѣ́ствоваше. Ра́дуйся, сѣди́на бо твою́ му́дрость облича́ше; ра́дуйся, тала́нты, отъ Бо́га ти́ вда́нныя, пріумно́живый. Ра́дуйся, благíй ра́бе, вше́дый въ ра́дость Го́спода твоего́; ра́дуйся, честны́хъ мона́ховъ похвало́ и украше́ніе. Ра́дуйся, оби́тели твоея́ при́сный Бо́гови предста́телю.

Ра́дуйся, Три́фоне, страны́ сѣ́верныя просвѣти́телю, Пече́нгскій чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе всеумиле́нное прино́симъ ти́, досточу́дне Три́фоне! Оби́тель бо твоя́, а́ще по словеси́ твоему́ отъ Све́евъ разори́ся, оба́че страда́ніемъ бра́тій просла́вльшися, па́ки возста́вися. Аще и втори́цею опустѣ́, си́лою же лу́чшею ны́нѣ обнови́ся, въ ню́же и́ноцы теку́ще, о тебѣ́ ра́достно Бо́гови пою́тъ пѣ́снь немо́лчную: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рнѣй звѣздѣ́ уподо́бися оби́тель твоя́, преподо́бне, егда́ ю́ Све́е разоря́ху: ча́да бо, тобо́ю со́бранная, терпѣ́ніемъ враги́ посрами́ша, вѣнцы́ му́ченическими украси́шася, и ку́пно съ це́рковію огне́мъ попали́вшася, я́ко же́ртва уго́дна Бо́гови принесо́шася. Помина́юще у́бо такова́я, уми́льно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, гряду́щая въ Бо́зѣ созерца́яй; ра́дуйся, оби́тели разоре́ніе предъяви́вый. Ра́дуйся, до вре́мене ю́ во́и небе́сными соблюда́вый; ра́дуйся, я́ко учени́къ тво́й Іо́на, моли́твами тя́ вы́ну чты́й, въ пу́стыни твое́й отъ меча́ сконча́ся. Ра́дуйся, Гу́рія, Ге́рмана и ины́хъ просла́вленныхъ Бо́гомъ подви́жниковъ вѣ́ры и благоче́стія наста́вниче; ра́дуйся, я́ко вся́ ча́да твоя́ отъ Христа́ прія́шася. Ра́дуйся, я́ко оби́тель твоя́ па́ки возста́вися; ра́дуйся, я́ко па́ки тѣ́мъ свѣти́льникъ благоче́стія страны́ дарова́ся. Ра́дуйся, то́ю лжеуче́нія сокруша́ются; ра́дуйся, святы́я бо твоя́ мо́щи а́ки ка́мень краеуго́ленъ явля́ются. Ра́дуйся, я́ко вся́ коему́ждо поле́зная моли́твами твои́ми да́руеши.

Ра́дуйся, Три́фоне, страны́ сѣ́верныя просвѣти́телю, Пече́нгскій чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́ти Христо́вы носи́телю, досточу́дне Три́фоне! Съ вѣ́рою тя́ призыва́ющимъ поле́зная подае́ши, отъ напа́стей же, я́ко царя́ Ѳео́дора, ско́ро избавля́еши. Сему́ бо но́щію яви́вся во ста́нѣ, ре́клъ еси́: ско́ро изы́ди, да не на́йдетъ на тя́ сме́рть неча́янная. Сія́ же сотво́ршу ему́, а́біе отъ стрѣля́нія вра́жеска ски́нія опрове́ржеся и ло́же размета́ся, лю́діе же чудя́щеся поя́ху: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще Бо́гу пѣ́снь благодаре́нія, ра́дуемся о тебѣ́, преподо́бне, я́ко вся́ на́мъ поле́зная да́руеши. Тобо́ю бо па́губа отгоня́ется, здра́віе улуча́ется, ми́ръ и благоустрое́ніе водворя́ется: поне́же на небесѣ́хъ при́сно хода́тайствуеши о на́съ, взыва́ющихъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, на небесѣ́хъ о на́съ те́плый предста́телю; ра́дуйся, почита́ющихъ тя́ вѣ́рный храни́телю. Ра́дуйся, не чту́щихъ тебе́ вразуми́телю; ра́дуйся, духо́въ зло́бы отгони́телю. Ра́дуйся, помраче́нныхъ умы́ просвѣти́телю; ра́дуйся, неду́говъ изря́дный цѣли́телю. Ра́дуйся, отъ потопле́нія морска́го спаса́телю; ра́дуйся, я́ко тобо́ю царю́ Ѳео́дору дарова́ся избавле́ніе. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю небе́сное царе́й на́шихъ позна́ся соблюде́ніе; ра́дуйся, я́ко тобо́ю вся́ка печа́ль отгоня́ется. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю благоче́стіе во оби́тели твое́й и по все́й странѣ́ се́й утвержда́ется.

Ра́дуйся, Три́фоне, страны́ сѣ́верныя просвѣти́телю, Пече́нгскій чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, преподо́бне и досточу́дне о́тче на́шъ Три́фоне! Живонача́льнѣй предстоя́ Тро́ице, въ непристу́пнѣмъ свѣ́тѣ и ра́дости неизглаго́ланнѣй, пріими́ сіе́ отъ умиле́ннаго ти́ се́рдца возноси́мое хвале́ніе, и не преста́й моля́ся о на́съ, да пожи́вше благоче́стнѣ, по успе́ніи на́шемъ срѣ́тени отъ тебе́ обря́щемся на небесѣ́хъ, и воспое́мъ Бо́гови со а́нгельскими ли́ки: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

О, Всесвяты́я Тро́ицы уго́дниче, о блаже́ннѣйшій и равноапо́стольный па́стырю, преподо́бне о́тче на́шъ Три́фоне! Не забу́ди твоея́ па́ствы, помина́й во святы́хъ твои́хъ и богопрія́тныхъ моли́твахъ, приноси́мыхъ въ Трои́цѣ сла́вимому Бо́гу, ста́до твое́, е́же са́мъ, по благовѣ́стію отъ а́нгела, прише́ствіемъ твои́мъ собра́лъ и упа́слъ еси́. Поне́же въ сродствѣ́ твоего́ мірска́го жили́ща, слы́шавъ во святѣ́й це́ркви на у́трени пою́щихъ: пусты́ннымъ живо́тъ сокрове́нъ е́сть, Боже́ственнымъ раче́ніемъ воскриля́ющимся; и отъ того́ воспери́вся Боже́ственною любо́вію, оста́вль до́мъ и сродство́, и прише́дъ вскра́й сѣ́верныя страны́, просвѣти́лъ еси́ святы́мъ креще́ніемъ невѣ́дущій Творца́, всѣ́хъ Бо́га, Лопа́рскій наро́дъ, за е́же, во утвержде́ніи христіа́нскія вѣ́ры, мно́га изгна́нія и злоключе́нія подъя́лъ еси́. И бли́зъ рѣки́ Пече́нги въ пусты́ню всели́вся, бра́тію изъ мно́гихъ градо́въ и ве́сей собра́въ, ве́лію оби́тель воздви́глъ еси́, и при отше́ствіи къ небе́снымъ селе́ніемъ, о посѣще́ніи твоея́ оби́тели проро́чествія да́ръ отъ Бо́га воспрія́лъ еси́, и по сме́рти на мо́ри и на су́шѣ мно́га чудеса́ и цѣльбы́ съ вѣ́рою прося́щимъ сотвори́лъ еси́ и ны́нѣ твори́ши. Тѣ́мже мо́лимъ тя́: не забу́ди присѣща́ти ча́дъ твои́хъ; моли́ за ны́, преподо́бне о́тче, приходя́щія къ тебѣ́ съ вѣ́рою, и за вся́ христіа́ны, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе къ Безсме́ртному Царю́ Христу́ всѣ́хъ Бо́гу. Не премолчи́ за ны́ ко Го́споду, и не пре́зри на́съ вѣ́рою и любо́вію чту́щихъ тя́ и помина́ющихъ святу́ю па́мять твою́. Аще бо ты́ и преста́вился еси́ отъ на́съ тѣ́ломъ, но и по сме́рти живы́й ду́хомъ, всегда́ чудодѣ́йствуеши. Моли́твами твои́ми сохраня́й на́съ отъ стрѣ́лъ и ко́зней вра́жіихъ, и вся́кія пре́лести бѣсо́вскія, и отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ. Па́стырю на́шъ до́брый! Аще мо́щи твоя́ въ ра́цѣ незри́мы на́мъ су́ть, оба́че, поне́же всегда́ въ Тро́ицѣ сла́вимому Бо́гу, при престо́лѣ Его́ непостижи́маго вели́чествія неотсту́пно въ моли́твахъ предстои́ши, усе́рдно къ тебѣ́ прибѣга́емъ и про́симъ: умоли́ и испроси́ на́мъ вре́мя къ покая́нію, да въ ча́съ исхо́да души́ пре́йдемъ отъ земны́хъ къ небе́снымъ, мыта́рствъ же возду́шныхъ и вѣ́чныя му́ки изба́вимся, и небе́сному Ца́рствію наслѣ́дницы бу́демъ со всѣ́ми отъ вѣ́ка угоди́вшими. О, всеблаже́нне о́тче на́шъ Три́фоне! Не пре́зри и ны́нѣ на́съ, притека́ющихъ къ тебѣ́, я́ко да моли́твами твои́ми и по́мощію спаса́еми, сла́ву и благодаре́ніе, хвалу́ и поклоне́ніе за вся́ въ Тро́ицѣ еди́ному Бо́гу, всѣ́хъ Созда́телю возсыла́емъ, Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 8

Пути́, вводя́щаго въ жи́знь, наста́вникъ и учи́тель бы́лъ еси́: пе́рвѣе бо, преподо́бне о́тче на́шъ Три́фоне, прише́лъ еси́ въ ча́сть Норве́гскія земли́ и въ послѣ́днихъ концѣ́хъ сѣ́верныя страны́ язы́ки просвѣти́лъ еси́, породи́въ водо́ю и Ду́хомъ Святы́мъ, и свяще́нная твоя́ ча́да въ безпло́днѣй пусты́ни, я́ко древа́ ма́сличная, насади́лъ еси́, ве́лію оби́тель Святы́я и Живонача́льныя, Единосу́щныя и Нераздѣ́льныя Тро́ицы созда́лъ еси́ и мона́ховъ мно́жество собра́въ. Тѣ́мъ, я́ко апо́столомъ и пустынножи́телемъ равноче́стна чту́ще тя́, прилѣ́жно припа́дающе, вопіе́мъ: моли́ всѣ́хъ Бо́га за Импера́тора [или́: стра́ждущую страну́ на́шу Россíйскую], за о́бласть твою́ и за вся́ лю́ди, почита́ющія па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ

Иже на́съ ра́ди рожде́йся отъ Дѣ́вы, и распя́тіе претерпѣ́въ, Благíй, испрове́ргій сме́ртію сме́рть и Воскресе́ніе явле́й я́ко Бо́гъ, не пре́зри, я́же созда́лъ еси́ руко́ю Твое́ю, яви́ человѣколю́біе Твое́, Ми́лостиве. Пріими́ ро́ждшую Тя́, Богоро́дицу, моля́щуюся за ны́, и спаси́, Спа́се на́шъ, лю́ди отча́янныя.

Конда́къ, гла́съ 8

Все́ твое́ у́мное жела́ніе къ Бо́гу впери́въ, Того́ зва́нію невозвра́тно отъ души́ послѣ́довалъ еси́, въ пусты́ню коне́чную всели́вся, и, та́мо а́нгельски и равноапо́стольнѣ пожи́въ, мно́гимъ пу́ть бы́лъ еси́ ко спасе́нію. Сего́ ра́ди и Христо́съ тя́ просла́ви и да́ромъ чуде́съ обогати́. Ибо вели́кихъ Царе́й Іоа́нна и Ѳео́дора Россíйскихъ удиви́лъ еси́. Тѣ́мже вси́ вопіе́мъ ти́: ра́дуйся, исповѣ́дниче Христа́ Бо́га на́шего; ра́дуйся, гра́ду твоему́ неколеби́мое утвержде́ніе, Три́фоне, о́тче на́шъ.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Три́фоне, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.