Акафист святому преподобному Сергию, игумену Радонежскому

Конда́къ 1

Возбра́нный воево́до во́иновъ духо́вныхъ, подъ зна́меніемъ Креста́ во́инствующихъ на неви́димаго врага́, Се́ргіе чудотво́рче, я́ко изба́вльшеся отъ бѣ́дъ твои́ми побѣдоно́сными предста́тельствы, въ бра́ни житія́ сего́, похва́льная воспису́емъ тебѣ́ въ хвалѣ́ небе́сной торжеству́ющему добропобѣ́дно. Ты́ же, я́ко имѣ́я дерзнове́ніе къ Непобѣди́мому Царю́, посо́бствуй хода́тайственнѣ всѣ́мъ вѣ́рно призыва́ющимъ тя́, да́руя побѣ́ду на ви́димыхъ и неви́димыхъ враго́въ, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, преподо́бне чудотво́рче Се́ргіе, о́тче на́шъ.

Икосъ 1

Ангеловъ Творе́цъ въ Тро́ицѣ Бо́гъ, сла́вимый отъ тро́йственныхъ священнонача́лій а́нгельскихъ трисвяты́ми гла́сы, избра́ тя, преподо́бне Се́ргіе, во равноа́нгельное священнослуже́ніе Себѣ́ еще́ отъ утро́бы ма́терни, въ не́йже трикра́ты во вре́мя святы́я Литургíи пачеесте́ственно возгласи́лъ еси́. Тѣ́мъ я́ко подобноа́нгельному служи́телю Святы́я Тро́ицы, въ ра́дости неизрече́ннѣй со а́нгелы водворя́ющемуся, ра́достная приглаша́емъ тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, отъ чре́ва ма́терня освяще́нный; ра́дуйся, въ рожде́ніи твое́мъ Варѳоломе́емъ, си́рѣчь сы́номъ ра́дости нарече́нный. Ра́дуйся, безпло́тныхъ священнонача́льствію а́нгельскимъ во пло́ти житіе́мъ твои́мъ подража́вый; ра́дуйся, о́гненную въ се́рдцѣ твое́мъ къ Бо́гу любо́вь серафи́мски стяжа́вый. Ра́дуйся, херуви́мски просвѣще́нный зна́ніемъ о Бо́зѣ; ра́дуйся, престо́лу Его́ предста́вый въ дерзнове́ніи мно́зѣ. Ра́дуйся, госпо́дствію ду́ха пло́ть свою́ покори́вый; ра́дуйся, си́лу дарова́нія въ чудесѣ́хъ яви́вый. Ра́дуйся, имѣ́яй вла́сть проти́вныя вла́сти тмы́ побѣжда́ти; ра́дуйся, нача́льствующихъ наста́вивый богоуго́дно управля́ти. Ра́дуйся, арха́нгельски Бо́жія дѣла́ возвѣща́яй; ра́дуйся, всѣ́хъ прибѣга́ющихъ къ тебѣ́ отъ бѣ́дъ а́нгельски сохраня́яй.

Ра́дуйся, преподо́бне чудотво́рче Се́ргіе, о́тче на́шъ.

Конда́къ 2

Ви́дяще стра́нное твое́ воздержа́ніе, великочуде́сне Се́ргіе, я́ко отъ дне́ рожде́нія не сса́лъ еси́ въ сре́ду и пято́къ, и никакова́ же вкуша́лъ еси́ млека́. Отсю́ду позна́хомъ тя́, отъ сосе́цъ ма́тернихъ, чудотво́рца и по́стника су́ща. Сего́ ра́ди Бо́га, изъ у́стъ младе́нецъ и ссу́щихъ хвалу́ соверша́ющаго, похваля́юще зове́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ безчи́сленный подава́я лю́демъ Бо́гъ ра́зумовъ Госпо́дь, отве́рзе тебѣ́ у́мъ разумѣ́ти писа́нія, Се́ргіе преподо́бне, пре́жде ко́сну и неудо́бну ко изуче́нію кни́жныя прему́дрости бы́вшу, да яви́тся, я́ко не отъ человѣ́къ, но и отъ Бо́га прія́лъ еси́ ра́зумъ кни́жный. О не́мже обра́дованный отъ я́вльшагося тебѣ́ во о́бразѣ и́ночестѣмъ а́нгела, пріими́ отъ на́съ ра́достное пѣ́ніе сіе́:

Ра́дуйся, изучи́вый во-пе́рвыхъ чести́ сло́во, е́же въ нача́лѣ бѣ́ у Бо́га; ра́дуйся, обрѣты́й въ не́мъ сокро́вище прему́дрости и ра́зума мно́га. Ра́дуйся, на хартіи́ тѣлесе́ Христо́ва, а́ки пя́ть слове́съ, пя́ть я́звъ бо́льшихъ прочита́вый; ра́дуйся, въ писа́ніи то́мъ живо́тъ вѣ́чный испыта́вый. Ра́дуйся, у́мъ тво́й къ небеси́ чте́ніемъ кни́гъ Боже́ственныхъ воспери́вый; ра́дуйся, во творе́ніи руку́ Его́ себе́ поучи́вый. Ра́дуйся, навы́кнувый храни́ти стра́хъ Бо́жій, прему́дрости нача́ло; ра́дуйся, всѣ́мъ соуча́щимся тебѣ́ бы́вый добродѣ́тели зерца́ло. Ра́дуйся, на скрижа́ли се́рдца своего́ Зако́нъ Бо́жій написа́вый; ра́дуйся, уче́ніе сіе́ всѣ́мъ послу́шающимъ тя́ преда́вый. Ра́дуйся, ю́ность твою́ въ цѣлому́дріи обучи́вый; ра́дуйся, я́ко дѣ́ву чи́сту Жениху́ Христу́ себе́ обручи́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне чудотво́рче Се́ргіе, о́тче на́шъ.

Конда́къ 3

Си́ла Вы́шняго осѣни́, преподо́бне, непоро́чную твою́ ду́шу, въ не́йже стра́хъ Бо́жій заче́нши, и поболѣ́вши мно́гими труды́, разли́чная искуше́нія и ско́рби му́жественно претерпѣва́я, роди́лъ еси́ ду́хъ спасе́нія, пою́щи Всеси́льному Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́щи помышле́ніе таково́е въ себѣ́, преподо́бне Се́ргіе, по сме́рти роди́телей свои́хъ, я́ко вся́ко умре́ти и́маши, благоразу́мно разсуди́въ кра́ткость сея́ жи́зни, разда́лъ еси́ вся́ оста́вльшая имѣ́нія ни́щимъ, ничто́же на пропита́ніе себѣ́ оставля́я. Ны́нѣ у́бо въ присносу́щныхъ бога́тствахъ безсме́ртныя насыща́яся сла́вы, слы́шиши отъ на́съ такова́я:

Ра́дуйся, любве́ ра́ди Зижди́теля своего́ земна́я къ землѣ́ возврати́вый; ра́дуйся, пріобрѣ́тенія ра́ди Христо́ва, уме́ты вся́ бы́ти вмѣни́вый. Ра́дуйся, отве́ргій бога́тство, я́ко те́рніе подавля́ющее сѣ́мена духо́вна; ра́дуйся, возненави́дѣвый то́, я́ко вещество́ пла́мене грѣхо́вна. Ра́дуйся, блаже́нство нищеты́ духо́вныя сподо́бльшійся прія́ти; ра́дуйся, восхотѣ́вый нище́тнѣ вни́ти въ небе́сное Ца́рствіе у́зкими враты́, и въ простра́нствѣ ста́ти. Ра́дуйся, и́го Христо́во благо́е и бре́мя ле́гкое поне́сшій измла́да; ра́дуйся, не обрати́вый тя́ вспя́ть въ ше́ствіи до го́рняго гра́да. Ра́дуйся, пре́жде кончи́ны твоея́ во умерщвле́ніе страсте́й облече́нный; ра́дуйся, во умерщвле́нномъ тѣлеси́ нетлѣ́нія ри́зою укра́шенный. Ра́дуйся, бога́тства неги́блющаго въ животѣ́ вѣ́чнѣмъ облада́тель; ра́дуйся, непостижи́мыя сла́вы святы́хъ созерца́тель.

Ра́дуйся, преподо́бне чудотво́рче Се́ргіе, о́тче на́шъ.

Конда́къ 4

Бу́ря безмѣ́рная лука́выхъ духо́въ, многоразли́чнѣ тща́шеся препя́ти твоему́, преподо́бне Се́ргіе, трудолю́бному житію́: овогда́ бо во звѣ́ри и зміи́ преобразова́хуся, овогда́ же я́ко нѣ́кое во́инство со я́ростію устремля́хуся на тя́ свирѣ́по. Но ты́ му́жественно моли́твою себе́ вооружа́я, прогна́лъ еси́ вся́ и́хъ бѣсо́вская по́лчища, не убоя́ся ко́зней и́хъ, зовы́й Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шаще твое́ терпѣливоду́шное въ безмо́лвіи житіе́, преблаже́нне, мно́зи отъ окре́стныхъ градо́въ и стра́нъ стека́хуся къ тебѣ́ по́льзы ра́ди, инíи же хотя́ще съ тобо́ю жи́ти и наставля́тися отъ тебе́ на пу́ть спасе́нія. Ихже любе́зно пріе́мля, созда́лъ еси́ къ моле́нію це́рковь во и́мя Пресвяты́я Тро́ицы, устроева́я наипа́че самого́ себе́ въ жили́ще досто́йное Еди́ному въ Тро́ицѣ Бо́гу. Сего́ ра́ди похваля́емъ тя́, глаго́люще:

Ра́дуйся, трича́стное души́ твоея́ къ Бо́гу Тріѵпоста́сному впери́вый; ра́дуйся, Бо́га Отца́, Ве́тхаго Де́ньми, воспомина́ніемъ дре́внихъ благодѣя́ній Бо́жіихъ въ па́мяти твое́й носи́вый. Ра́дуйся, я́ко му́дрость Сы́на, прему́дрѣ о на́съ смотре́ніе соверши́вшаго, въ ра́зумѣ твое́мъ сія́ше; ра́дуйся, я́ко благода́ть Бо́га Ду́ха Свята́го въ во́лѣ твое́й благи́хъ хотѣ́вшей обита́ше. Ра́дуйся, три́ изря́дныя добродѣ́тели и́ночества твоего́ же́ртвовавый Тро́ицѣ неле́стно; ра́дуйся, отда́вый послуша́ніе Бо́гу Отцу́, Ему́же Сы́нъ послушли́въ бѣ́ да́же до сме́рти кре́стной. Ра́дуйся, нищету́ твою́ Бо́гу Сы́ну, обнища́вшему на́съ ра́ди, въ пло́ти твое́й яви́вый смире́нно; ра́дуйся, чистоту́ свою́ Свято́му Ду́ху, въ чи́стыхъ сердца́хъ живу́щему, сохрани́вый нетлѣ́нно. Ра́дуйся, съ добродѣ́тельными твои́ми плоды́ возложи́вый на Бо́га Отца́ вѣ́ру всецѣ́лу; ра́дуйся, окрила́тѣвый я́ко оре́лъ, наде́ждею на Бо́га Сы́на, собира́ющаго на́съ ко Своему́ Тѣ́лу. Ра́дуйся, Бо́га Ду́ха Свята́го, во о́гненныхъ соше́дшаго язы́цѣхъ, о́гненною любо́вію возлюби́вый; ра́дуйся, и́хже о́ко не ви́дѣ, и у́хо не слы́ша, и на се́рдце человѣ́ку не взыдо́ша, сія́ отъ Тро́ицы получи́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне чудотво́рче Се́ргіе, о́тче на́шъ.

Конда́къ 5

Богото́чный исто́чникъ пресвѣ́тлыхъ чуде́съ яви́лся еси́, сла́вне Се́ргіе, излива́я благоуго́дныхъ во́дъ струи́, стремле́ніемъ свои́мъ веселя́щія гра́дъ Бо́жій, оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы, па́че же и лице́ всея́ земли́ напая́ющія оби́льно. Отону́ду же вся́къ съ вѣ́рою почерпа́я, мно́гая исцѣле́нія пріе́млетъ, просла́вльшему тя́ Бо́гу благода́рственно зовы́й: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше Россíйстіи сы́нове пречу́дное по Бо́зѣ житіе́ твое́, Се́ргіе преподо́бне, я́ко а́ще и послѣди́ лѣ́ты въ новопросвѣще́нной странѣ́ Россíйстѣй возра́слъ еси́, но дре́внихъ преподо́бныхъ оте́цъ че́сти сподо́бился еси́, дарова́нія чуде́съ досто́йно пріе́мъ отъ Бо́га, того́ ра́ди научи́шася пѣ́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, Анто́нію Вели́кому равнострада́льне въ терпѣ́ніи бѣсо́вскихъ воста́ній; ра́дуйся, Ѳеодо́сію, общежи́тельства нача́льнику, подобонра́вне въ хране́ніи общежи́тельныхъ преда́ній. Ра́дуйся, Са́ввѣ Освяще́нному во мно́жественномъ числѣ́ ученико́въ счи́сленный; ра́дуйся, Арсе́нію, му́жества и́мя нося́щему, въ духо́вномъ му́жествѣ сравне́нный. Ра́дуйся, со Іоа́нномъ Лѣ́ствичникомъ восхожде́нія въ се́рдцѣ свое́мъ къ небеси́ положи́вый; ра́дуйся, съ Мака́ріемъ блаже́нство въ нетлѣ́нномъ твое́мъ тѣлеси́ получи́вый. Ра́дуйся, Ону́фрію Вели́кому подража́вый житіе́мъ въ пусты́нѣ; ра́дуйся, Паи́сію Вели́кому послѣ́довавый во вся́кой святы́нѣ. Ра́дуйся, Симео́на Сто́лпника примѣ́ромъ высо́кій сто́лпъ добродѣ́телей созда́вый; ра́дуйся, Па́вла Препро́стаго се́рдца незло́біе о все́мъ житіи́ свое́мъ показа́вый. Ра́дуйся, Аѳана́сію, безсме́ртія уча́стниче, не и́менемъ, но дѣла́ми; ра́дуйся, съ Евѳи́міемъ благоду́шнымъ въ безконе́чныя весе́лія возше́дый его́же стопа́ми.

Ра́дуйся, преподо́бне чудотво́рче Се́ргіе, о́тче на́шъ.

Конда́къ 6

Проповѣ́дуетъ Россíйскій ро́дъ пресла́вная и неисче́тная твоя́ чудеса́, изрядносла́вне чудотво́рче Се́ргіе: ко́ль мно́зи отъ духо́въ нечи́стыхъ изба́влени тобо́ю бы́ша, ко́ль мно́зи отъ разли́чныхъ неду́говъ, бѣ́дъ и напа́стей твои́ми спасо́шася моли́твами. Ты́ бо еси́ крѣ́пкій во бра́нѣхъ су́щимъ помо́щникъ, боля́щимъ вра́чь, оби́димымъ засту́пникъ; ты́ всѣ́мъ вся́ могíй о чудодѣ́йствующемъ тобо́ю Христѣ́, да всѣ́хъ научи́ши пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ па́че со́лнца воздержа́ніе твое́, всепреподо́бный: егда́ не пеку́щися о бра́шнѣ, е́же не поста́витъ на́съ предъ Бо́гомъ, ску́дости ра́ди въ монастырѣ́ твое́мъ, безъ пи́щи три́ дни́ пребы́вшую бра́тію и во мра́цѣ ско́рби су́щую, озари́лъ еси́ луча́ми благода́рственнаго терпѣ́нія, и́стиннаго воздержа́нія и несомнѣ́ннаго упова́нія на Бо́га. Отъ Него́ же а́біе оби́льство всѣ́хъ бла́гъ твои́ми моли́твами получи́вше, воспѣ́ша тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, преподо́брѣйшій а́лчущихъ пита́тель; ра́дуйся, и духо́внаго насыще́нія тре́бующимъ пода́тель. Ра́дуйся, алка́вый и жажда́вый пра́вды, насыща́яйся же ны́нѣ; ра́дуйся, посажде́нный на трапе́зѣ небе́сной въ по́стническомъ чи́нѣ. Ра́дуйся, отложи́вый о тлѣ́нной пи́щи попече́ніе безмѣ́стно; ра́дуйся, испо́лнивый оби́тель свою́ бра́шны принесе́нными безвѣ́стно. Ра́дуйся, благода́тію Бо́жіею, а не то́кмо бра́шны, сердца́ наша утвержда́яй; ра́дуйся, глаго́ломъ, исходя́щимъ изо у́стъ Бо́жіихъ па́че, не́же хлѣ́бомъ, насыща́яй. Ра́дуйся, бра́шно дѣ́лавый пребыва́ющее въ живо́тъ вѣ́чный, а не бра́шно тѣле́сно; ра́дуйся, въ крѣ́пости я́ди тоя́ ше́ствовавый да́же до горы́ небе́сной. Ра́дуйся, побѣжда́яй враги́ на́ша моли́твами твои́ми, я́ко хлѣ́бомъ ви́дѣннымъ у Гедео́на; ра́дуйся, вкуша́яй хлѣ́ба а́нгельскаго во дво́рѣхъ вы́шняго Сіо́на.

Ра́дуйся, преподо́бне чудотво́рче Се́ргіе, о́тче на́шъ.

Конда́къ 7

Хотя́щу преблаже́нному Алексíю, Всероссíйскому па́стырю, отъ ны́нѣшняго вѣ́ка преле́стнаго преста́витися, при́званъ бы́лъ еси́, богоно́се Се́ргіе, да пріи́меши по не́мъ са́нъ святи́тельства, обруче́ннаго тебѣ́ отъ него́ возложе́ніемъ креста́ архіере́йска, зла́томъ и ка́меніемъ укра́шеннаго. Но ты́, смиренному́дрія люби́телю, не златоно́сца себе́ явля́я, и толи́каго са́на недосто́йна бы́ти вмѣни́въ, смиренному́дренно при крестѣ́ и́ноческаго терпѣ́нія твоего́, судьбы́ Госпо́дни, вожделѣ́нныя па́че зла́та и ка́мене че́стна, храни́ти восхотѣ́лъ еси́, зовы́й Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вое не́бо отъ высоты́ житія́ твоего́ разумѣва́емъ тя́, о́тче, дѣя́ніемъ и видѣ́ніемъ, а́ки двѣма́ завѣ́сома утвержде́нна, неисче́тными же чудесы́, я́ко звѣзда́ми, блиста́юща. Тебе́ кра́сная, я́ко луна́, Богоро́дица, со святы́ми апо́столы Петро́мъ и Іоа́нномъ, а́ки со заре́ю вече́рнею и денни́цею у́треннею, посѣща́ше. Чрезъ зна́менія у́бо добродѣ́телей твои́хъ, пра́вды Со́лнце мы́сленное - Христо́съ Госпо́дь, тече́ніе Свое́ творя́, просвѣща́етъ всѣ́хъ, зову́щихъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, во ю́ности посвяти́вый въ же́ртву прія́тну Бо́гови, я́ко юнца́, себе́ сама́го; ра́дуйся, сохрани́вый невре́дно цѣлому́дріе дѣ́вства драга́го. Ра́дуйся, прехожде́ніемъ свои́мъ въ пусты́няхъ мно́гія оби́тели насади́вый; ра́дуйся, чудото́чныхъ во́дъ, отъ Бо́га умоле́ніемъ, че́рплющихъ всѣ́хъ наслади́вый. Ра́дуйся, возмогíй рыка́ющаго діа́вола, я́ко льва́ му́жественно побѣди́ти; ра́дуйся, съ се́ю побѣ́дою удосто́ивыйся во врата́ сла́вы торже́ственно вни́ти. Ра́дуйся, навы́кнувый кро́тости отъ Агнца, взе́млющаго вся́ зла́я; ра́дуйся, я́ко за соблюде́ніе пра́вды получи́лъ еси́ вѣ́чная блага́я. Ра́дуйся, щито́мъ вѣ́ры угаси́вый вся́ разже́нныя лука́ваго стрѣ́лы; ра́дуйся, сокруши́вый се́дмь гла́въ зло́бы а́дскаго змíя, се́дмь грѣхо́въ сме́ртныхъ проти́вными благи́ми дѣ́лы. Ра́дуйся, совоку́плену имѣ́яй любо́вь къ Бо́гу и къ бли́жнимъ; ра́дуйся, источа́яй отъ ра́ки своея́ цѣльбы́ въ по́льзу на́мъ, ни́жнимъ.

Ра́дуйся, преподо́бне чудотво́рче Се́ргіе, о́тче на́шъ.

Конда́къ 8

Стра́нное и ужа́сное видѣ́ніе ви́дѣ Моисе́й Богови́децъ, я́ко купина́ горя́щи, и не сгара́ше. Ужа́снаго сподо́бися видѣ́нія и учени́къ тво́й Си́монъ, егда́ служа́щу ти́ Боже́ственную Литургíю, ви́дѣ невеще́ственный о́гнь, осѣня́ющь олта́рь и окружа́ющь свяще́нную трапе́зу. Тебе́ же, преподо́бне Се́ргіе, отъ главы́ до ногу́ во огни́ стоя́ща, и тѣ́мъ соше́дшимъ, а́ки плащани́ца, во святу́ю ча́шу, небе́снымъ прича́щшагося огне́мъ, - е́же вои́стину видѣ́ніе ве́ліе. Бо́гъ бо на́шъ Огнь е́сть пояда́яй, оба́че тя́ не опали́, но па́че просвѣти́, во е́же пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь ро́дъ Россíйскій, во еди́но совоку́пленный, не возмо́жетъ благода́рственнаго возда́ти похвале́нія предста́тельству твоему́, достохва́льне Се́ргіе: не то́чію бо бли́зъ притека́ющихъ ко цѣльбоно́сному твоему́ гро́бу, но и дале́че отстоя́щихъ, и призыва́ющихъ всечестно́е твое́ и́мя, те́плымъ твои́мъ предста́тельствомъ защища́еши и храни́ши отъ вся́каго зла́. Убо ели́ко возмо́жно благода́рствующе похваля́емъ тя́ таковы́ми гла́сы:

Ра́дуйся, служи́телю Бо́жій о вѣ́рныхъ умоля́яй; ра́дуйся, наста́вниче грѣ́шныхъ къ небеси́ направля́яй. Ра́дуйся, души́ бѣ́дствующія и тѣ́ла многомо́щный храни́тель; ра́дуйся, оскорбля́емымъ те́плый покрови́тель. Ра́дуйся, предводи́телю до́брый въ пу́ть спасе́нія теку́щимъ; ра́дуйся, защити́телю до́брый во бра́ни мíра су́щимъ. Ра́дуйся, цѣли́телю изя́щный болѣ́зни душе́вной и тѣле́сной; ра́дуйся, просвѣти́телю чу́дный овое́й тмы́ оче́сной. Ра́дуйся, посѣти́телю ско́рый въ не́мощи лежа́щимъ; ра́дуйся, утѣ́шителю му́дрый въ бѣда́хъ слезя́щимъ. Ра́дуйся, пособи́телю крѣ́пкій во́емъ христіа́нскимъ; ра́дуйся, прогони́телю стра́шный по́лчищемъ пога́нскимъ.

Ра́дуйся, преподо́бне чудотво́рче Се́ргіе, о́тче на́шъ.

Конда́къ 9

Вся́кую стяжа́лъ еси́ чудодѣ́йствія си́лу, благода́тію ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ Бо́га, всебога́те Се́ргіе: не то́кмо бо бы́лъ еси́ нога́ хромы́мъ и о́ко слѣпы́мъ, я́ко Іовъ; не то́кмо бѣ́сы отъ человѣ́къ ды́момъ моли́твъ твои́хъ прогна́лъ еси́, я́ко Рафаи́лъ; прокаже́нныя очи́стилъ еси́, въ пролія́ніи предъ Бо́гомъ сле́зъ, я́ко во Іорда́нѣ Елиссе́й; плѣне́нныхъ отъ ва́рваръ, ско́ро предвари́въ свободи́лъ еси́, я́ко Никола́й Чу́дный; но и уме́ршаго о́трока воскреси́въ, Животворя́щему ме́ртвыя, и Зову́щему не су́щая, я́ко су́щая, Бо́гу, о всѣ́хъ пресла́вныхъ твои́хъ чудотворе́ніихъ созыва́лъ еси́ всѣ́хъ воспѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíя суему́дренныя отсту́пническія обличи́лъ еси́, предста́въ во снѣ́ пресви́теру Симео́ну, не низпа́дшему въ злоче́стіе тщесовѣ́тное и по преставле́ніи твое́мъ отве́рженое отъ тебе́. Тѣ́мже вси́ и́стинніи, Восто́чныя святы́я Це́ркве ча́да, иму́ще тя́ столпа́ церко́внаго въ вѣ́рѣ непоколеби́ма, ублажа́ютъ си́це:

Ра́дуйся, злосла́вное отсту́пническое любому́дріе укори́вый; ра́дуйся, правовѣ́рныхъ благоче́стіе уясни́вый. Ра́дуйся, и́стинныя прему́дрости содержа́вый догма́ты; ра́дуйся, научи́вый не прѣ́ніемъ, но вѣ́рою возмога́ти. Ра́дуйся, обличи́вый отступле́ніе вѣ́ры, я́ко всѣ́мъ злы́мъ вино́вно; ра́дуйся, правовѣ́рныхъ въ преда́ніи святы́хъ оте́цъ утверди́вый благосло́вно. Ра́дуйся, не благоволи́вый въ зловѣ́рныхъ многоглаго́ланіи вре́дномъ; ра́дуйся, упраздни́вый тѣ́хъ великому́дрствіе о благорѣ́чіи тще́тномъ. Ра́дуйся, не внѣ́шними словесы́, но Бо́жіимъ свидѣ́тельствомъ вооруже́нный; ра́дуйся, на Ка́мени Краеуго́льномъ - Христѣ́, неподви́жимою вѣ́рою утвержде́нный. Ра́дуйся, благоче́стно тече́ніе сконча́вый и вѣ́ру соблюды́й нескве́рну; ра́дуйся, въ вѣнцѣ́ пра́вды предста́вый Свѣ́ту Невече́рню.

Ра́дуйся, преподо́бне чудотво́рче Се́ргіе, о́тче на́шъ.

Конда́къ 10

Спасе́нія ра́ди хотя́щему ученику́ твоему́ Исаа́кію молчали́вое храни́ти житіе́, и прося́щему на се́ у тебе́ благослове́нія, повелѣ́лъ еси́ пріити́ во вре́мя Боже́ственныя Литургíи ко олтарю́, идѣ́же егда́ благословля́лъ еси́ его́, ви́дѣ о́нъ а́ки нѣ́кій вели́къ пла́мень изше́дъ отъ руку́ твое́ю, чудотво́рче, и прикосну́вшійся ему́, я́ко клеще́ю о́гнь отъ олтаря́ взе́мшею, благословя́щею твое́ю руко́ю. Се́ же бы́сть ему́ къ потребле́нію неключи́маго праздносло́вія, къ утвержде́нію же въ безстра́стномъ молча́ніи съ Серафи́мы пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ вели́ка и высока́, иму́щая основа́ній двана́десять неподви́жимыхъ догма́тъ Правосла́вныя на́шея вѣ́ры, ты́ еси́, адамантоду́шне Се́ргіе, остѣня́я велелѣ́потнѣ пречестну́ю свою́ оби́тель, а́ки гра́дъ вели́кій святы́й Іерусали́мъ, низше́дый Ро́ссомъ съ небесе́, отъ Бо́га иму́щь сла́ву Бо́жію въ чудесѣ́хъ твои́хъ, и украше́ніе вся́кимъ драги́мъ ка́меніемъ многоцѣ́нныхъ твои́хъ моли́твъ, и́миже остѣня́еши всѣ́хъ зову́щихъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, преподо́бне, я́ко іа́списъ пресвѣтлѣ́йшій, во все́й подсо́лнечной сія́яй чуде́сно; ра́дуйся, я́ко сапфи́ръ невообра́зный, блиста́яй на́мъ житіе́ поднебе́сно. Ра́дуйся, я́ко халкидо́нъ углеви́дный, огне́мъ любве́ Бо́жія разже́нный; ра́дуйся, я́ко смара́гдъ зеленѣ́ющій, присновесе́ннимъ вѣнце́мъ увязе́нный. Ра́дуйся, я́ко сардо́никсъ, но́гтя нечу́вственнаго цвѣ́тъ имы́й, умерщвле́ніе страсте́й подава́яй; ра́дуйся, я́ко са́рдій, я́звы отъ желѣ́за цѣля́щій уя́звленныхъ на бра́нѣ, вѣ́рныхъ чудотво́рнѣ исцѣля́яй. Ра́дуйся, я́ко хрисоли́ѳъ златосвѣтя́щій, многоцѣ́нными добродѣ́тельми блиста́яй; ра́дуйся, я́ко вири́ллъ, нося́й морскíй ви́дъ, пла́вающихъ въ мо́рѣ безбѣ́дно управля́яй. Ра́дуйся, я́ко топа́зій цѣльбоо́чный, исцѣля́яй слѣпоту́ душе́вну и тѣле́сну; ра́дуйся, я́ко хрисо́прасъ надзлатояснѣ́йшій, получи́вый добро́ту небе́сну. Ра́дуйся, яко іаки́нѳъ воздухови́дный, на возду́сѣ восхище́нъ бы́ти гото́въ во срѣ́теніе Госпо́дне; ра́дуйся, я́ко амеѳи́стъ огнесвѣ́тлый, пожига́яй бѣсо́въ мно́жество преиспо́дне.

Ра́дуйся, преподо́бне чудотво́рче Се́ргіе, о́тче на́шъ.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе вся́кое побѣжда́ется, звѣздочи́сленными твои́ми труды́, всеблаже́нне Се́ргіе: кто́ бо отъ земноро́дныхъ просла́витъ жесто́кое твое́ житіе́? кто́ возвели́читъ свяще́нныя по́двиги твоя́: безмо́лвіе соверше́нное, смире́ніе нелицемѣ́рное, по́стъ протяже́нный, моли́тву непреста́нную, чистоту́ по вну́треннему и внѣ́шнему человѣ́ку? За ня́же сподо́бился еси́ со всѣ́ми безъ поро́ка послѣ́дующими Агнцу, и богоуго́днѣ подвиза́вшимися, пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рнымъ свѣ́томъ блиста́етъ оби́тель твоя́, всесвѣ́тлый чудотво́рче, изне́сши отъ земна́го покрове́нія сія́ющая чудеса́ми нетлѣ́нныя твоя́ мо́щи, и поста́вльши и́хъ я́ко свѣти́льникъ на мѣ́стѣ досто́йнѣ, да испо́лнится рече́ніе Госпо́дне: «не вжига́ютъ свѣти́лника, и подъ спу́домъ полага́ютъ, но на свѣ́щникъ поставля́ютъ, да входя́щіи ви́дятъ». Тѣ́мже вси́ въ хра́мѣ твое́мъ, и вездѣ́ тобо́ю просвѣща́еми, дерза́емъ глаго́лати тебѣ́:

Ра́дуйся, свѣ́щниче трича́стный, тремя́ свѣтлѣ́йшими богосло́вскими добродѣ́тельми свѣтя́щій; ра́дуйся, свѣти́льниче дво́йственный, любо́вію ко Бо́гу и бли́жнему горя́щій. Ра́дуйся, его́же сугубоесте́ственный Архіере́й, проше́дый небеса́, въ служе́ніе Свое́ небе́сное поста́ви; ра́дуйся, его́же стоя́й посредѣ́ седьми́ свѣти́льникъ, я́ко еди́наго отъ тѣ́хъ Себѣ́ предста́ви. Ра́дуйся, свѣти́льниче, дара́ми Ду́ха Свята́го седмоосвяще́ный, я́ко ви́дѣнный Заха́ріею проро́комъ; ра́дуйся, во свѣтѣ́ніе чуде́сное поста́вленный въ Россíи на мѣ́стѣ высо́комъ. Ра́дуйся, свѣти́льниче превознесе́ннѣйшій, па́че свѣ́та освѣща́ющаго пла́вающихъ въ мо́рѣ; ра́дуйся, свѣтѣ́ніемъ твои́мъ наставля́яй препла́вати отъ мíра къ небеси́ вско́рѣ. Ра́дуйся, свѣти́льниче мы́сленный, свѣтя́щій святы́нею, па́че поста́вленнаго Соломо́номъ, во святы́хъ Свята́я; ра́дуйся, блиста́ніемъ чуде́съ твои́хъ во вся́ концы́ земли́ сія́я. Ра́дуйся, уме́рый мíру, жи́въ же Бо́гови, ме́ртвому о́троку дарова́вый жи́ти; ра́дуйся, живы́й во вѣ́ки со Христо́мъ, съ Ни́мже и на́мъ моли́ бы́ти.

Ра́дуйся, преподо́бне чудотво́рче Се́ргіе, о́тче на́шъ.

Конда́къ 12

Благода́ть Бо́жію исповѣ́доваше дре́вле Маккаве́й, егда́ гряду́щу ему́ съ во́инствомъ на сопоста́ты, яви́ся предводя́й и́хъ ко́нникъ въ оде́ждѣ бѣлѣ́, укрѣпля́я тѣ́хъ и му́жественны творя́. Ра́вное возсыла́етъ благода́рствіе пресла́вная оби́тель чудотво́рца Се́ргія, отъ облежа́щихъ ю́ враго́въ изба́вленная, явле́ніемъ преподо́бнаго ста́рца ѣ́здяща, и иму́ща въ руцѣ́ свое́й ме́чь обнаже́нъ. Его́же по́мощію хра́брственно изше́дше су́щіи во обстоя́ніи, побѣди́ша сопроти́вныхъ, ублажа́юще спобо́рствующаго и́мъ чудотво́рца, и вопію́ще Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твое́ успе́ніе, преподо́бне о́тче, Россíйстіи твои́ ча́да, прославля́емъ Пода́теля всѣ́хъ благи́хъ Бо́га, дарова́вшаго на́мъ тебе́, такова́го отца́, и́же и по преставле́ніи твое́мъ не оставля́еши на́съ, но благода́тными чуде́съ дарова́ніи всегда́ призира́еши, посѣща́еши, и заступа́еши. Ему́же надгро́бное соверша́юще пѣ́ніе, ублажа́емъ достопа́мятное твое́ житіе́ любе́знымъ воспомина́ніемъ, и па́ки совоку́пнѣ си́мъ:

Ра́дуйся, въ че́сть Святы́я Тро́ицы трикра́ты во утро́бѣ ма́тернѣй стра́нно возгласи́вый; ра́дуйся, въ па́мять Христо́выхъ страсте́й, сре́ду и пято́къ пости́вый. Ра́дуйся, имѣ́ніе свое́ къ небеси́ рука́ми ни́щихъ предпосла́вый; ра́дуйся, въ нищетѣ́ душе́вной и тѣле́сной безпеча́лно въ пусты́ни обита́вый. Ра́дуйся, претерпѣ́вый бѣсо́вская наважде́нія преизли́шше; ра́дуйся, созда́вый оби́тель Святѣ́й Тро́ицѣ Тро́ическою по́мощію свы́ше. Ра́дуйся, чуде́сныхъ во́дъ отъ Бо́га умоле́ніемъ напо́лнивый оби́тели твоея́ огра́ду; ра́дуйся, бра́шны неви́димо принесе́нными а́лчной бра́тіи сотвори́вый отра́ду. Ра́дуйся, невосхотѣ́вый прія́ти святи́тельскія вла́сти, одѣя́нія и украше́нія тѣле́сна; ра́дуйся, во вре́мя литургиса́нія твоего́, одѣ́янный пла́менемъ огня́ небе́сна. Ра́дуйся, свѣти́льниче, еле́емъ ми́лости кипя́щій; ра́дуйся, на свѣ́щницѣ сла́вы небе́сныя горя́щій.

Ра́дуйся, преподо́бне чудотво́рче Се́ргіе, о́тче на́шъ.

Конда́къ 13

О, вели́кій чудотво́рче Се́ргіе всеблаже́нне, преизря́днѣйшій Россíйкаго ца́рствія храни́телю! Пріими́ сіе́ смире́нно приноси́мое тебѣ́ моле́ніе, и твои́мъ у небе́снаго Царя́ предста́тельствомъ сохрани́ и поми́луй Благовѣ́рнаго Импера́тора на́шего [и́мярекъ], со все́ю его подски́петрною держа́вою [или: Оте́чество на́ше] отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, и отъ вся́кихъ скорбе́й, бѣ́дъ и напа́стей, и исхода́тайствуй въ небе́сномъ Ца́рствіи всѣ́мъ прилѣ́жно моля́щимъ ти ся, съ тобо́ю пѣ́ти: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва пе́рвая преподо́бному отцу́ на́шему Се́ргію чудотво́рцу

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Се́ргіе вели́кій! не забу́ди убо́гихъ свои́хъ до конца́, но помина́й на́съ во святы́хъ свои́хъ и благопрія́тныхъ моли́твахъ къ Бо́гу. Помяни́ ста́до свое́, е́же са́мъ упа́слъ еси́, и не забу́ди посѣща́ти ча́дъ свои́хъ. Моли́ за ны́, о́тче свяще́нный, за дѣ́ти своя́ духо́вныя, я́ко имѣ́я дерзнове́ніе къ небе́сному Царю́, не премолчи́ за ны́ ко Го́споду, и не пре́зри на́съ, вѣ́рою и любо́вію чту́щихъ тя́. Помина́й на́съ, недосто́йныхъ, у престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о на́съ ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебѣ́ бы́сть благода́ть за ны́ моли́тися. Не мни́мъ бо тя́ су́ща ме́ртва, а́ще бо и тѣ́ломъ преста́вился еси́ отъ на́съ, но и по сме́рти жи́въ сы́й пребыва́еши. Не отступа́й отъ на́съ ду́хомъ, сохраня́я на́съ отъ стрѣ́лъ вра́жіихъ, и вся́кія пре́лести бѣсо́вскія, и ко́зней діа́вольскихъ, па́стырю на́шъ до́брый. Аще бо и моще́й твои́хъ ра́ка предъ очи́ма на́шима ви́дима е́сть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, съ небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Вѣ́дуще бо тя́ вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, тебѣ́ припа́даемъ, и тебѣ́ мо́лимся, е́же моли́тися о на́съ всеси́льному Бо́гу о по́льзѣ ду́шъ на́шихъ, и испроси́ти вре́мя на покая́ніе, и о невозбра́нномъ преи́тіи отъ земли́ на не́бо, мыта́рствъ же го́рькихъ, бѣсо́въ возду́шныхъ князе́й, и вѣ́чныя му́ки изба́витися, и небе́сному Ца́рствію наслѣ́дникомъ бы́ти со всѣ́ми пра́ведными, отъ вѣ́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Іису́су Христу́. Ему́же подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе со безнача́льнымъ Его́ Отце́мъ, и съ Пресвяты́мъ, и благи́мъ, и животворя́щимъ Его́ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва втора́я преподо́бному отцу́ на́шему Се́ргію чудотво́рцу

О, небе́снаго граждани́не Іерусали́ма, преподо́бне о́тче Се́ргіе! Воззри́ на на́съ ми́лостиво, и къ земли́ приве́рженныхъ возведи́ къ высотѣ́ небе́снѣй. Ты́ горѣ́ на небеси́, мы́ на земли́ ни́зу, удалены́ отъ тебе́, не толи́ко мѣ́стомъ, ели́ко грѣха́ми свои́ми и беззако́ніями; но къ тебѣ́, я́ко на́мъ сро́дному, прибѣга́емъ и взыва́емъ: наста́ви на́съ ходи́ти путе́мъ твои́мъ, вразуми́ и руково́дствуй. Сво́йственно е́сть тебѣ́, о́тче на́шъ, благоутро́біе и человѣколю́біе; на земли́ живу́щу, не о свое́мъ то́кмо спасе́ніи бы́сть тебѣ́ попече́ніе, но и о всѣ́хъ къ тебѣ́ притека́ющихъ. Наставле́нія твоя́ бы́ша тро́стію кни́жника скоропи́сца, на се́рдцѣ ка́ждаго глаго́лы жи́зни начертава́ющаго. Не тѣле́сныя то́кмо врачева́лъ еси́ болѣ́зни, но па́че душе́вныхъ врачь изя́щный яви́лся еси́, и вся́ твоя́ свята́я жи́знь бы́сть зерца́ломъ вся́кія добродѣ́тели. Аще толи́къ бы́лъ еси́, свя́тче Бо́жій, на земли́, коли́къ ны́нѣ еси́, на небеси́! Ты́ дне́сь предстои́ши престо́лу Свѣ́та непресту́пнаго, и въ не́мъ, я́ко въ зерца́лѣ, зри́ши вся́ на́ша ну́жды и проше́нія; ты́ водворя́ешися вку́пѣ со а́нгелы, о еди́номъ грѣ́шникѣ ка́ющемся ра́дующимися. И человѣколю́біе Бо́жіе е́сть неистощи́мо, и твое́ къ Нему́ дерзнове́ніе мно́го: не преста́ни о на́съ вопія́ ко Го́споду. Испроси́ предста́тельствомъ свои́мъ у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего ми́ръ Це́ркви Его́, подъ зна́меніемъ Креста́ во́инствующей, согла́сіе въ вѣ́рѣ и единому́дріе, суему́дрія же и раско́ловъ истребле́ніе, утвержде́ніе во благи́хъ дѣ́лѣхъ, больны́мъ исцѣле́ніе, печа́льнымъ утѣше́ніе, оби́женнымъ заступле́ніе, бѣ́дствующимъ по́мощь. Не посрами́ на́съ, къ тебѣ́ съ вѣ́рою притека́ющихъ. Аще бо и недосто́йни есмы́ толи́каго отца́ и хода́тая, но ты́, бы́въ подража́тель человѣколю́бія Бо́жія, сотвори́ на́мъ досто́йны чрезъ обраще́ніе отъ злы́хъ дѣ́лъ къ благо́му житію́. Вся́ богопросвѣще́нная Россíя, твои́ми чудесы́ испо́лненная и ми́лостями облагодѣ́тельствованная, исповѣ́дуетъ тя́ бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́внія ми́лости твоя́, и и́хже отце́мъ вспомоществова́лъ еси́, не отри́ни и на́съ, ча́дъ и́хъ, стопа́ми и́хъ къ тебѣ́ ше́ствующихъ. Вѣ́руемъ, я́ко ду́хомъ на́мъ сопрису́тствуеши. Идѣ́же бо е́сть Госпо́дь, я́коже сло́во Его́ учи́тъ на́съ, та́мо и слуга́ Его́ бу́детъ. Ты́ вѣ́рный еси́ ра́бъ Госпо́день, и Бо́гу вездѣ́ су́щу, ты́ въ Не́мъ еси́, и Онъ въ тебѣ́ е́сть, па́че же и тѣ́ломъ съ на́ми еси́. Се́ нетлѣ́нныя и живоно́сныя твоя́ мо́щи, я́ко сокро́вище безцѣ́нное, вручи́ на́мъ чуде́съ Бо́гъ. Предстоя́ и́мъ, я́ко тебѣ́ жи́ву су́щу, припа́даемъ и мо́лимся: пріими́ моле́нія на́ша и вознеси́ и́хъ на же́ртвенникъ благоутро́бія Бо́жія, да пріи́мемъ тобо́ю благода́ть и благовре́менну въ ну́ждахъ на́шихъ по́мощь. Укрѣпи́ на́ше малоду́шіе и утверди́ на́съ въ вѣ́рѣ, да несомнѣ́нно упова́емъ получи́ти вся́ блага́я отъ благосе́рдія Влады́ки моли́твами твои́ми. Па́ству же твою́ духо́вную, тобо́ю со́бранную, не преста́ни управля́ти жезло́мъ духо́вныя му́дрости: подвиза́ющимся помоги́, разсла́бленныхъ возста́ви, споспѣши́ и́го Христо́во нести́ во благоду́шіи и терпѣ́ніи, и всѣ́хъ на́съ упра́ви въ ми́рѣ и покая́ніи сконча́ти живо́тъ на́шъ, и пресели́тися со упова́ніемъ въ блаже́нная нѣ́дра Авраа́мова, идѣ́же ты́ ра́достно по трудѣ́хъ и по́двизѣхъ ны́нѣ почива́еши, прославля́я со всѣ́ми святы́ми Бо́га, въ Тро́ицѣ сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Иже добродѣ́телей подви́жникъ, я́ко и́стинный во́инъ Христа́ Бо́га, на стра́сти вельми́ подвиза́лся еси́ въ жи́зни вре́меннѣй, въ пѣ́ніихъ, бдѣ́ніихъ же и поще́ніихъ о́бразъ бы́въ твои́мъ ученико́мъ, тѣ́мже и всели́ся въ тя́ Пресвяты́й Ду́хъ, Его́же дѣ́йствіемъ свѣ́тло укра́шенъ еси́; но, я́ко имѣ́я дерзнове́ніе ко Святѣ́й Тро́ицѣ, помина́й ста́до, е́же собра́лъ еси́, му́дре, и не забу́ди, я́коже обѣща́лся еси́, посѣща́я ча́дъ твои́хъ, Се́ргіе преподо́бне, о́тче на́шъ.

Инъ тропа́рь, гла́съ 8

Отъ ю́ности воспрія́лъ еси́ Христа́ въ души́ твое́й, преподо́бне, и па́че всего́ вожделѣ́лъ еси́ мірска́го мяте́жа уклони́тися, му́жески въ пусты́ню всели́лся еси́, и ча́да послуша́нія въ не́й, плоды́ смире́нія, возрасти́лъ еси́. Тѣ́мъ бы́въ Тро́ицѣ вселе́ніе, чудесы́ твои́ми всѣ́хъ просвѣти́лъ еси́, приходя́щихъ къ тебѣ́ вѣ́рою, исцѣле́нія всѣ́мъ подая́ оби́льно. Отче на́шъ Се́ргіе, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́тъ ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 8

Христо́вою любо́вію уязви́вся, преподо́бне, и Тому́ невозвра́тнымъ жела́ніемъ послѣ́довавъ, вся́кое наслажде́ніе плотско́е возненави́дѣлъ еси́, и я́ко со́лнце, оте́честву твоему́ возсія́лъ еси́; тѣ́мъ и Христо́съ да́ромъ чуде́съ обогати́ тя. Помина́й на́съ, чту́щихъ пресвѣ́тлую па́мять твою́, да зове́мъ ти́: ра́дуйся, Се́ргіе богому́дре.

Инъ конда́къ, гла́съ то́йже

Дне́сь я́ко со́лнце пресвѣ́тло возсія́вше отъ земли́, честны́я мо́щи твоя́ нетлѣ́нны обрѣто́шася, я́ко благоуха́нный цвѣ́тъ, мно́жествомъ чуде́съ сія́юще, и всѣ́мъ вѣ́рнымъ источа́юще разли́чная исцѣле́нія, и веселя́ще избра́нное твое́ ста́до, е́же му́дрѣ собра́лъ и до́брѣ па́ствилъ еси́, о ни́хже и ны́нѣ Тро́ицѣ предстои́ши моля́ся, Импера́тору побѣди́тельная на враги́ дарова́ти, да вси́ вопіе́мъ ти́: ра́дуйся, Се́ргіе богому́дре.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Се́ргіе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.