Акафист святому преподобному Сергию, игумену Радонежскому, всея России чудотворцу

Конда́къ 1

Возбра́нный отъ Царя́ си́лъ Го́спода Іису́са, да́нный Россíи воево́до и чудотво́рче преди́вный, преподо́бне о́тче Се́ргіе! Прославля́юще мы́ просла́вльшаго тя́ сла́вы Го́спода, благода́рственное пѣ́ніе воспѣва́емъ ти́, и́бо моли́твами твои́ми отъ наше́ствія иноплеме́нныхъ и ско́рбныхъ обстоя́ній на́съ при́сно избавля́еши, я́ко имѣ́я дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, Се́ргіе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Икосъ 1

Ангеловъ Творе́цъ, предувѣ́дѣвый, по самовла́стному чи́стаго се́рдца твоего́ изволе́нію, всеусе́рдствующее Его́ во́ли исполне́ніе, еще́ во чре́вѣ ма́терни трикра́тнымъ возглаше́ніемъ, показа́ тя́ мíру и́стиннаго служи́теля бы́ти Святы́я Тро́ицы, и научи́ всѣ́хъ вопи́ти тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, пре́жде вѣ́къ, я́ко и́маши вѣ́рный ра́бъ Христо́въ бы́ти, предусмо́трѣнный; ра́дуйся, во о́ноже вре́мя во блаже́нное и небе́сное жили́ще предуста́вленный. Ра́дуйся, отъ чре́ва ма́терня на слу́жбу небе́снаго Царя́, я́ко во́инъ, хотя́щій вѣ́ренъ Ему́ бы́ти, призва́нный; ра́дуйся, я́ко благода́тію Бо́жіею оправда́нный. Ра́дуйся, не то́чію Россíи, но и все́й вселе́ннѣй просла́вленный; ра́дуйся, трикра́тнымъ твои́мъ во чре́вѣ возглаше́ніемъ роди́телей и всѣ́хъ слы́шащихъ удиви́вый. Ра́дуйся, по рожде́ніи свое́мъ по́стное и́ноческое житіе́ показа́вый; ра́дуйся, отъ сосца́ ма́терня воздержа́ніе чу́дное яви́вый. Ра́дуйся, я́ко въ сре́ду и пято́къ млека́ ника́коже вкуси́вый; ра́дуйся, роди́телей благи́хъ до́брый и избра́нный пло́дъ. Ра́дуйся, ра́дости скорбя́щимъ, и ми́лости съ вѣ́рою у тебе́ прося́щимъ пода́телю; ра́дуйся, печа́лей злы́хъ во вся́кихъ приключе́ніихъ отгони́телю.

Ра́дуйся, Се́ргіе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́дящи вся́ Россíя и ины́я страны́, да́нною тебѣ́, преподо́бне о́тче Се́ргіе, благода́тію Бо́жіею, съ вѣ́рою къ святы́мъ твои́мъ моще́мъ приходя́щимъ и ско́рое вспоможе́ніе, и при́сное пресла́вное чуде́съ творе́ніе, удивля́ются. И мы́ вси́, веселя́щеся, я́ко имѣ́емъ такова́го ми́лостиваго помо́щника, Просла́вльшаго тя́ прославля́юще, и тя́, блага́го раба́ и вѣ́рнаго слугу́ Госпо́дня, восхваля́юще, вопіе́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ, еще́ су́щу ти́ во чре́вѣ ма́терни, Святу́ю Тро́ицу просла́вити Іису́съ Христо́съ дарова́вый, и вѣ́ру крѣ́пкую, наде́жду несумнѣ́нную, любо́вь и́стинную къ Нему́ имѣ́ти утверди́вый, сподо́би тя́ во и́мя Святы́я Тро́ицы пресла́вный хра́мъ и оби́телъ чу́дную устро́ити, и во о́ну мно́жество и́нокъ собра́ти. Сего́ ра́ди вѣ́рніи научи́шася воспѣва́ти тебѣ́ та́ко:

Ра́дуйся, честно́е Пресвяты́я Тро́ицы носи́ло и похвале́ніе; ра́дуйся, до́брѣ ста́до, тобо́ю со́бранное, во спасе́ніе наставля́яй. Ра́дуйся, честны́й о́бразе а́гнцемъ и па́стыремъ; ра́дуйся, пра́вило вѣ́ры и о́бразе кро́тости духо́вныя. Ра́дуйся, святы́нямъ чи́стое и непоро́чное жили́ще; ра́дуйся, еще́ въ жи́зни сподо́бивыйся ви́дѣти Пресвяту́ю Богоро́дицу со двѣма́ апо́столома. Ра́дуйся, удосто́ивыйся во вре́мя соверше́нія литургíи сослуже́нія а́нгельскаго; ра́дуйся, во святу́ю литургíю, въ благода́ти Бо́жіей, ве́сь а́ки во огни́ стоя́щій. Ра́дуйся, о́нымъ Боже́ственнымъ огне́мъ, въ поти́ръ вше́дшимъ, причасти́выйся; ра́дуйся, досто́инъ бы́вый а́нгельскаго собесѣ́дованія. Ра́дуйся, преиспо́лненный вся́кія благосты́ни; ра́дуйся, чистоты́ душе́вныя и тѣле́сныя усе́рдный храни́телю.

Ра́дуйся, Се́ргіе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́лою, да́нною ти́ свы́ше, бу́дущая я́ко настоя́щая созерца́я, возвѣща́лъ еси́ и вели́кому кня́зю Дими́трію о побѣ́дѣ многочи́сленныхъ прего́рдыхъ ага́рянъ, хотя́щихъ Россíю огне́мъ и мече́мъ опустоши́ти, проре́клъ еси́, и отъ своего́ и́ноческаго ли́ка дву́хъ мона́ховъ на проти́вныхъ въ по́мощь да́лъ еси́, и моли́твою твое́ю свято́ю ко Бо́гу вы́ну вопія́, на ага́ряны побѣ́ду сотвори́лъ еси́. За е́же тя́ прославля́юще, и о таково́й же твое́й на сопроти́вныхъ правосла́вному во́инству по́мощи прося́ще, Бо́гу вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́ще помышле́ніе роди́теліе твои́ и лю́діе о трикра́тномъ твое́мъ во чре́вѣ ма́тернемъ въ це́ркви глаше́ніи и уди́вльшеся, разумѣ́ша нѣ́что пресла́вное и чу́дное бы́ти: и по си́хъ увѣ́дѣвше твое́ ра́достное рожде́ніе, ра́довахуся и ра́достная тебѣ́ приноша́ху, глаго́люще:

Ра́дуйся, отроча́ добродуше́вное и благонаде́жное; ра́дуйся, дѣ́тище, вся́кія благода́ти Бо́жія испо́лненное. Ра́дуйся, пречу́дное въ младе́нчествѣ по́стничество на́мъ явля́яй; ра́дуйся, о́нымъ мно́гихъ приводя́й во удивле́ніе и увеселя́яй. Ра́дуйся, я́ко съ тобо́ю всегда́ бѣ́ благода́ть Госпо́дня; ра́дуйся, отъ ю́ности твоея́ всѣ́мъ се́рдцемъ и мы́слію Бо́га возлюби́вый. Ра́дуйся, кро́тость, смире́ніе и бдѣ́ніе имѣ́вый; ра́дуйся, вся́ мíра сего́ кра́сная, я́ко ско́ро исчеза́ющая, презрѣ́вый. Ра́дуйся, вся́ плотскíя по́хоти Бо́га ра́ди умертви́вый; ра́дуйся, многообра́зныя ко́зни лука́ваго си́лою Бо́жіею побѣди́вый. Ра́дуйся, мно́гія лю́ди отъ грѣхо́внаго пути́ ко Го́споду обрати́вый и спасы́й; ра́дуйся, я́ко тобо́ю сла́достей духо́вныхъ исполня́емся.

Ра́дуйся, Се́ргіе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 4

Бу́ри житія́ мíра сего́, при́сно вну́тренними и внѣ́шними злострада́ніи волну́ющагося, преподо́бне о́тче Се́ргіе, изба́вився, преше́лъ еси́ во приста́нище немяте́жное небе́сное, на мѣ́ста зла́чна и прохла́дна, идѣ́же пото́цы сла́дости неисповѣди́мыя, пи́ща сла́вы Бо́жія нетлѣ́нная, пѣ́нія и гла́сы пра́зднующихъ. Та́мо почива́еши и весели́шися, со всѣ́ми а́нгельскими си́лами поя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шаша, преподо́бне о́тче Се́ргіе, бли́жніи и да́льніи ангелоподо́бное твое́ житіе́, и благода́ти чуде́съ струю́ вы́ну теку́щую, я́ко моли́твою твое́ю прокаже́нніи очища́ются, слѣпíи прозира́ютъ, хромíи хо́дятъ и разнообра́зныхъ неду́гъ съ вѣ́рою притека́ющіи здра́віе улуча́ютъ, си́хъ изба́вльшеся, вопія́ху къ тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, мѵрова́риице, на вся́ неду́ги врачева́ніе подава́ющая; ра́дуйся, безме́здно па́че естества́ врачу́ скороми́лостивый. Ра́дуйся, ми́лости превели́кія и ско́рбнымъ сострада́нія сокро́вище; ра́дуйся, всеусе́рднаго о лю́дехъ промышле́нія прія́телище. Ра́дуйся, ду́шу свою́ за человѣ́ки положи́ти гото́вый; ра́дуйся, увеселе́ніе и отра́да къ тебѣ́ прибѣга́ющимъ. Ра́дуйся, мертвеца́ пресла́вно моли́твою твое́ю оживи́вый; ра́дуйся, оскудѣ́ніе монасты́рское въ пи́щи испо́лнивый. Ра́дуйся, на су́сѣ мѣ́стѣ пото́къ во́дный тещи́ у Бо́га испроси́вый; ра́дуйся, я́ко та́яжде вода́ моли́твою твое́ю исцѣля́я неду́ги, чудодѣ́йствуетъ. Ра́дуйся, чуде́съ пучи́но, Бо́гомъ излія́нная; ра́дуйся, жела́емыхъ бла́гъ прише́дшимъ къ тебѣ́ пода́телю.

Ра́дуйся, Се́ргіе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 5

Боготе́чная пресвѣ́тлая звѣзда́ яви́лся еси́, преподо́бне о́тче Се́ргіе, не́бо церко́вное украша́яй и всѣ́хъ блудя́щихъ по мо́рю стра́стнаго житія́ сего́, да́нною тебѣ́ отъ Со́лнца пра́вды Христа́ Іису́са, и́стиннаго Бо́га, благода́тію озаря́яй, мра́къ печа́лей и мглу́ вся́кихъ неду́гъ и скорбе́й прогоня́яй, наставля́еши всѣ́хъ къ тебѣ́ съ вѣ́рою притека́ющихъ на пу́ть спасе́нный, къ вѣ́чному небе́сному оте́честву веду́щій, пою́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвъ преподо́бный Се́ргій, я́ко въ мíрѣ се́мъ вся́ческая суета́ и тлѣ́нію прича́стна, потща́ся вседу́шно превѣ́чному Бо́гу благоугоди́ти, и вои́стинну не вотще́ потруди́ся: премѣни́ бо тлѣ́нная на нетлѣ́нная, наипа́че же предстоя́нія сподо́бися у стра́шнаго престо́ла Влады́чня въ сла́вѣ вѣ́чнѣй. Тѣ́мже вопіе́мъ ему́:

Ра́дуйся, я́ко идѣ́же Христо́съ въ тѣлеси́, та́можде и ты́ пребыва́еши; ра́дуйся, та́мо я́ко въ зерца́лѣ, въ Бо́зѣ, вся́ Ему́ любе́зная созерца́еши. Ра́дуйся, созерца́я въ Не́мъ моля́щихся ти́ о по́мощи, моли́твою твое́ю и́мъ поле́зное хода́тайствуеши; ра́дуйся, ско́рый помо́щниче призыва́ющимъ тя́ во бра́нехъ правосла́внымъ. Ра́дуйся, моли́твою твое́ю Россíйскому ца́рствію побѣ́ды на проти́вныхъ подава́яй; ра́дуйся, скорбя́щимъ скоропредста́тельный утѣ́шителю. Ра́дуйся, не́мощей тѣле́сныхъ и душе́вныхъ немздопріе́мный исцѣли́телю; ра́дуйся, мно́гая чудеса́ благода́тію Ду́ха Свята́го содѣва́яй. Ра́дуйся, хромы́мъ хожде́ніе и слѣпы́мъ прозрѣ́ніе подава́яй; ра́дуйся, гро́здъ ви́нный, пита́ющій на́съ и веселя́щій. Ра́дуйся, розга́ Христа - лозы́ и́стинныя, мно́гъ пло́дъ въ посо́біе правосла́внымъ творя́щая; ра́дуйся, благíй ра́бе и вѣ́рный, и до́брый дѣ́лателю виногра́да Христо́ва.

Ра́дуйся, Се́ргіе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 6

Проповѣ́дуетъ ца́рство Россíйское, богому́дре Се́ргіе, труды́ твоя́ и болѣ́зни, бдѣ́ніе же и сухояде́ніе, ра́ди душе́внаго твоего́ спасе́нія подъя́тыя, его́же ра́ди просла́ви тя́ Госпо́дь, сла́вою свое́ю Боже́ственною. Тѣ́мже, я́ко ра́й насажде́нный, въ Це́ркви яви́лся еси́, иму́щи дре́во жи́зни - Самаго́ Го́спода, отъ Него́же вкуси́вшіи вся́ ско́ро ги́бнущая въ мíрѣ се́мъ презира́ютъ, и ра́достно въ прекра́сный виногра́дъ вы́шній вхо́дятъ, идѣ́же ты́, предстоя́ Ему́, вопіе́ши: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ ца́рству Правосла́вно-Россíйскому просвѣще́ніе соверше́нныхъ твои́хъ добродѣ́телей, преподо́бне о́тче Се́ргіе, о ни́хже благодаря́ще Отца́ Небе́снаго, да́вшаго тебѣ́ толи́кую благода́ть вели́чія Своего́, къ тебѣ́ я́ко къ те́плому о на́съ моли́твеннику, ра́достная воспѣва́емъ та́ко:

Ра́дуйся, а́нгельское житіе́ на́мъ явля́яй; ра́дуйся, стра́сти грѣхо́вныя уставля́яй. Ра́дуйся, о́бразе и́стиннаго смире́нія; ра́дуйся, зерца́ло соверше́ннаго терпѣ́нія. Ра́дуйся, наста́вниче вели́кій спасе́нію; ра́дуйся, приводя́й грѣ́шныхъ ко исправле́нію. Ра́дуйся, извѣ́стный исполни́телю за́повѣдей Христо́выхъ; ра́дуйся, ду́шъ немощны́хъ исцѣле́ніе. Ра́дуйся, ми́лостыню твори́ти науча́яй; ра́дуйся, ри́зы и бра́шна немощны́мъ подава́ти повелѣва́яй. Ра́дуйся, пусты́нниче, мірску́ю че́сть и бога́тство возненави́дѣвый; ра́дуйся, по́стниче, отъ ю́ности Бо́гу послужи́вый.

Ра́дуйся, Се́ргіе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хотя́ избра́нъ до́мъ Ду́ху Свято́му себе́ сотвори́ти, потща́лся еси́ тѣ́снымъ и приско́рбнымъ путе́мъ, веду́щимъ въ жи́знь вѣ́чную, взе́мъ на ра́мо свое́ кре́стъ Христо́въ, ше́ствовати, е́же благода́тію Бо́жіею отъ ю́ности твоея́ непоро́чно въ творе́ніихъ за́повѣдей Госпо́днихъ соверши́въ, дости́глъ еси́ угото́ваннаго тебѣ́ въ небе́сномъ всевесе́ломъ пребыва́ніи воздая́нія, и та́мо благода́рственно пое́ши Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вую благода́ть показа́ всѣ́хъ Творе́цъ и Влады́ка тебѣ́, богому́дре Се́ргіе: а́ще бо и у́мерлъ еси́ на земли́ пло́тію, но душе́ю въ вы́шнѣмъ селе́ніи всегда́ жи́въ сы́й, мно́гая и пресла́вная чудеса́ въ мíрѣ живу́щимъ лю́демъ дѣ́йствуеши, и те́плымъ твои́мъ хода́тайствомъ посо́бствуеши, вопію́щимъ къ тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, дѣ́вственниче душе́ю и тѣ́ломъ; ра́дуйся, и́нокомъ наста́вниче преди́вный. Ра́дуйся, ду́шъ на́шихъ ра́дованіе; ра́дуйся, бы́строе ни́щимъ услы́шаніе. Ра́дуйся, скорбя́щимъ прія́тное попече́ніе; ра́дуйся, чистоты́ усе́рдный храни́телю. Ра́дуйся, ненаде́жнымъ надѣ́яніе; ра́дуйся, всея́ Россíи увеселе́ніе. Ра́дуйся, дре́во чудото́чное рая́ Іису́сова; ра́дуйся, кри́не ра́йскаго прозябе́нія. Ра́дуйся, мѵ́ро Христо́ва благоуха́нія; ра́дуйся, я́ко тобо́ю прино́сится ра́дованіе.

Ра́дуйся, Се́ргіе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 8

Стра́нное и пресла́вное чу́до явля́ется притека́ющимъ къ тебѣ́, богому́дре Се́ргіе: и́бо да́нною тебѣ́ съ вѣ́рою прося́щимъ Бо́жіею благода́тію, неме́дленно отъ вся́кихъ многообра́зныхъ тѣле́сныхъ и душе́вныхъ скорбе́й исцѣля́еши, отъ бѣ́дъ избавля́еши, отъ напа́стей охраня́еши, и всѣ́мъ вся́ко благополе́зное проше́ніе исполня́еши, и вопіе́ши Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь еси́, преподо́бне о́тче Се́ргіе, въ вы́шнихъ, но и ни́жнихъ не оставля́еши: при́сно со Христо́мъ Царе́мъ вѣ́чнымъ ца́рствуеши, и на́съ, грѣ́шныхъ и недосто́йныхъ, предъ Ни́мъ воспомина́еши, моля́ся о спасе́ніи на́шемъ. Тѣ́мже отъ усе́рдія на́шего вопіе́мъ къ тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, оста́вльшій имѣ́ніе и возлюби́вый нищету́ Христо́ву; ра́дуйся, дости́гшій къ неистощи́мому бога́тству. Ра́дуйся, Ду́ху Свято́му подклони́вшійся со вся́кимъ смире́ніемъ; ра́дуйся, во́ине Христо́въ непобѣди́мый я́вльшійся. Ра́дуйся, крило́ма богомы́слія сѣ́ти вра́жія сокруши́вшій; ра́дуйся, смире́ніемъ возвыша́емый, въ вѣ́чныя кро́вы возлетѣ́вшій. Ра́дуйся, просвѣще́нный вну́трь благода́тію; ра́дуйся, истреби́вшій страсте́й мглу́ душевре́дную. Ра́дуйся, въ по́двизѣхъ дневны́хъ и нощны́хъ тече́ніе соверши́вшій; ра́дуйся, въ невече́рнемъ дни́ Ца́рствія Бо́жія при́сно почива́ющій. Ра́дуйся, та́мо снѣде́нія пи́щи разу́мныя сподо́бльшійся; ра́дуйся, я́ко того́ блаже́нства отъ Бо́га вѣ́чно удосто́ивыйся.

Ра́дуйся, Се́ргіе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 9

Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся вели́кому свы́ше тебѣ́ дарова́нію, я́ко на земли́ невеще́ственное житіе́ показа́лъ еси́, и во пло́ти, а́ки безпло́тенъ, яви́лся еси́. Сего́ ра́ди мно́гихъ чуде́съ творе́нія отъ Го́спода пріе́мъ, чи́стою и боголю́безною душе́ю твое́ю Того́ бла́гостію къ небе́снымъ причте́нъ еси́ си́ламъ, въ небесѣ́хъ ны́нѣ пое́ши всеси́льному Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíя многовѣща́нныя недоумѣ́ютъ досто́йно сла́вити тя́, досто́йный вся́кія сла́вы, сла́вне преподо́бне о́тче Се́ргіе, и́бо пачеесте́ственная мно́гая пресла́вная чудодѣ́йствія, еще́ жи́въ су́щъ, показа́лъ еси́, но и по сме́рти та́я благода́тію Бо́жіею твори́ти не престае́ши. Мы́ же, любо́вію понужда́еми, дерза́емъ пѣ́ти тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, земны́й а́нгеле и небе́сный человѣ́че; ра́дуйся, во пло́ти живы́й духо́вно, на земли́ небе́сно. Ра́дуйся, въ человѣ́чествѣ пребыва́яй а́нгельски, въ мíрѣ премíрно; ра́дуйся, душе́вныма свои́ма очи́ма вы́ну Го́спода созерца́вый. Ра́дуйся, предъ лице́мъ Бо́жіимъ, я́ко ра́бъ предъ Го́сподемъ, ходи́вый; ра́дуйся, предъ Онымъ, я́ко сы́нъ предъ Отце́мъ, я́ко учени́къ предъ Учи́телемъ, ше́ствовавый. Ра́дуйся, я́ко во́инъ предъ Воево́дою гото́въ сы́й вся́ повелѣ́нная Имъ твори́ти; ра́дуйся, до́брый ста́да своего́ и́ночествующихъ наста́вниче и прави́телю. Ра́дуйся, ше́ствовавый отъ си́лы въ си́лу, до́ндеже яви́ся тебѣ́ Бо́гъ бого́въ въ Сіо́нѣ; ра́дуйся, еди́наго Го́спода возлюби́вый, и къ Нему́ очеса́ своя́ вы́ну имѣ́вый. Ра́дуйся, во вся́ дни́ живота́ своего́ Его́ иска́вый и въ Не́мъ намѣ́реніе полага́вый; ра́дуйся, ничесого́ на небеси́ и на земли́, ра́звѣ Христа́ Іису́са, ви́дѣти жела́вый.

Ра́дуйся, Се́ргіе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ ду́шу твою́, въ ю́ности во́зраста своего́, отре́клся еси́ во́ли своея́, и во зна́мя отсѣче́нія ея́, постри́глъ еси́ власы́ главы́ своея́, и бы́лъ еси́ мона́хъ, покори́вый себе́ во́ли Бо́жіей и нача́льникомъ, отъ Него́ поста́вленнымъ, и́хже велѣ́нія та́ко слу́шалъ еси́, я́ко Самаго́ Го́спода, никогда́ же прекосло́вя, но сло́ву велѣ́нія исполне́ніемъ дѣ́ла отвѣщава́я. Вся́ческая же приключе́нія благода́рно, я́ко вѣ́рный ра́бъ, отъ Го́спода пріима́лъ еси́, Ему́же на небесѣ́хъ предстоя́, ны́нѣ вопіе́ши: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ еси́ всѣ́мъ человѣ́комъ, къ заступле́нію твоему́ прибѣга́ющимъ, преподо́бне богому́дре Се́ргіе. Тѣ́мже и на́мъ къ тебѣ́ приходя́щимъ, и ми́лостиваго твоего́ во вся́кихъ ну́ждахъ заступле́нія у Царя́ Небе́снаго прося́щимъ, бу́ди стѣна́ крѣ́пкая и огражде́ніе непреобори́мое, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ и напа́стей застѣня́я и огражда́я, за е́же мы́ вопіе́мъ тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, во́ине Царя́ Небе́снаго, не обяза́выйся ку́плями жите́йскими, да Ему́ уго́денъ бу́деши; ра́дуйся, не восхотѣ́вый двѣма́ господи́нома - Бо́гу и мíру рабо́тати, но еди́ному Бо́гу то́чію. Ра́дуйся, отъ ю́ности на тѣ́ло свое́, на мíръ се́й и діа́вола вооружи́выйся; ра́дуйся, посто́мъ, покло́ны, стоя́ніемъ на моли́твѣ, бдѣ́ніемъ, умертви́вый пло́ть свою́. Ра́дуйся, умертви́вый о́ную пре́жде, не́жели она́ жива́ страсте́мъ бя́ше; ра́дуйся, ме́ртву содѣ́явый горта́нь проти́ву пріима́нія сласте́й. Ра́дуйся, ме́ртвъ сотвори́вый язы́къ проти́ву глаго́ланія скве́рныхъ, клеве́тныхъ и ло́жныхъ; ра́дуйся, ме́ртвы устро́ивый у́ши проти́ву слы́шанія душевре́дныхъ. Ра́дуйся, ме́ртвы содѣ́явый ру́ки проти́ву грабле́нія и вся́кихъ зо́лъ творе́нія; ра́дуйся, ме́ртво сотвори́вый чре́во проти́ву объяде́нія и пія́нства. Ра́дуйся, ме́ртва содѣ́лавый труда́ми чре́сла своя́ проти́ву нечистоты́; ра́дуйся, ме́ртвы сотвори́вый но́ги проти́ву тече́нія въ пу́ть грѣ́шниковъ, и на совѣ́тъ нечести́выхъ.

Ра́дуйся, Се́ргіе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе благода́рственное благотвори́телю Христу́ Іису́су, тя́, преподо́бне о́тче, прославля́юще, вси́ правосла́вніи взыва́ютъ, я́ко дарова́лъ ти́ мно́гихъ чуде́съ си́лу творе́нія: слѣпы́я просвѣща́ти, прокаже́нныя очища́ти, больны́я врачева́ти, бѣ́сныя отъ де́монскаго друче́нія свобожда́ти, толи́ко си́льнѣ, я́коже и не у́ приведе́ннымъ къ тебѣ́ бы́вшимъ бѣсны́мъ, еще́ на пути́ де́мони отъ ни́хъ отбѣга́ху и ктому́ не возвраща́хуся, боя́щеся въ тебѣ́ си́лы Бо́жія, ю́же вы́ну въ небесѣ́хъ прославля́я, вопіе́ши Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рное свѣти́ло въ Правосла́вномъ Россíйскомъ ца́рствіи и во все́й вселе́ннѣй благода́тію немерца́ющаго Со́лнца - Христа́ Іису́са, просвѣща́ющею возсія́вшее, зри́мъ тя́, богому́дре о́тче: съ невеще́ственными бо въ вы́шнихъ предстоя́ престо́лу Тро́ицы Пресвяты́я, ра́дости превели́кія испо́лненъ еси́, и Боже́ственными луча́ми Трисо́лнечнаго Свѣ́та осіява́емь, облиста́еши вѣ́рныхъ, вопію́щихъ къ тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, возше́дый на го́ру превысо́ку добродѣ́телей Боже́ственныхъ; ра́дуйся, я́ко отъ тоя́ удо́бь возше́лъ еси́ на го́ру небе́сную. Ра́дуйся, я́ко отъ оби́тели земны́я во оби́тель небе́сную водвори́лся еси́; ра́дуйся, я́ко восходя́ та́мо душе́ю, на́мъ мо́щи твоя́ святы́я оста́вилъ еси́. Ра́дуйся, я́ко мо́щи твоя́ исцѣлѣва́ютъ вся́кія ско́рби и болѣ́зни; ра́дуйся, я́ко моще́й твои́хъ де́мони трепе́щутъ. Ра́дуйся, я́ко твои́ мо́щи кому́ждо въ приключи́вшихся печа́лѣхъ быва́ютъ увеселе́ніе; ра́дуйся, душе́ю востекíй въ Сіо́нъ го́рній къ Царю́ Небе́сному. Ра́дуйся, я́ко та́мо предстоя́, о всѣ́хъ на́съ къ Нему́ те́плѣ хода́тайствуеши; ра́дуйся, я́ко благоутро́біе Его́ о всѣ́хъ, чту́щихъ па́мять твою́, умилостивля́еши. Ра́дуйся, Импера́тору на́шему [или́: Благовѣ́рнымъ Царе́мъ] на проти́вныхъ побѣ́ду моли́твою твое́ю содѣва́ющій; ра́дуйся, всѣ́мъ правовѣ́рнымъ вся́кое проше́ніе во и́хъ по́льзу исполня́ющій.

Ра́дуйся, Се́ргіе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́ть, да́нную ти́ отъ Бо́га, свѣ́дуще, тебе́, при́снаго на́шего ми́лостиваго отца́, прилѣ́жно про́симъ: проле́й ны́нѣ те́плую твою́ моли́тву о на́съ, грѣ́шныхъ, ко Го́споду, я́ко да презрѣ́въ вся́ на́ша согрѣше́нія, да́руетъ Импера́тору на́шему [или́: Благовѣ́рнымъ Царе́мъ] побѣ́ды на враги́, я́ко царю́ Константи́ну на Максе́нтія, я́ко Дави́ду на Голіа́ѳа; ца́рство Его́ да разши́ритъ [или́: ца́рства Ихъ да возста́витъ] и укрѣпи́тъ, Це́рковь Свою́ святу́ю отъ ра́спрей и раско́ловъ непозы́блему да сохрани́тъ, оби́ліе вся́кихъ плодо́въ земли́ да да́руетъ, и вся́ правосла́вныя христіа́ны да спасе́тъ и поми́луетъ, чесого́ отъ Него́ твои́ми моли́твами улуче́нія ожида́юще, вопіе́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ Царя́ Небе́снаго, просла́вльшаго тя́, вѣ́рнаго Своего́ раба́, преподо́бнаго отца́ Се́ргія, ми́лостивое твое́, ско́рое на́мъ во вся́кихъ ну́ждахъ и печа́лехъ поможе́ніе прославля́емъ, и́бо въ тебѣ́, въ Тро́ицѣ прославля́емый Бо́гъ на́шъ, пресла́внымъ мно́гимъ чудодѣ́йствіемъ ди́вно просла́вися, о чесо́мъ удивля́ющеся вопіе́мъ къ тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, великосла́вный Россíйскій на́шъ засту́пниче, о́тче Се́ргіе; ра́дуйся, соверше́нный въ добродѣ́телехъ человѣ́че. Ра́дуйся, ди́вный подража́телю соверше́нства Отца́ на́шего небе́снаго; ра́дуйся, преблагíй и до́брый наста́вниче и́ноковъ. Ра́дуйся, о́бразе пустынножи́телей и устрои́телю о́бщаго житія́; ра́дуйся, всѣ́хъ правосла́вныхъ ско́рый помо́щниче и засту́пниче. Ра́дуйся, Царя́ Небе́снаго и Бо́га извѣ́стный умилостиви́телю; ра́дуйся, мно́гажды заступле́ніемъ твои́мъ проше́нія предваря́яй. Ра́дуйся, покро́ве, Бо́гомъ зда́нный, и́мже покрыва́ются мно́зи; ра́дуйся, лѣни́выхъ подви́гнувый твои́ми христоподража́тельными нра́вы. Ра́дуйся, доброзра́чное свѣ́та ева́нгельскаго всесвѣ́тлое сія́ніе; ра́дуйся, трисо́лнечнаго Святы́я Тро́ицы свѣ́та вы́ну просвѣща́ющее озаре́ніе.

Ра́дуйся, Се́ргіе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, чудотво́рче пресла́вный и засту́пниче всѣ́мъ на́мъ во вся́кихъ бѣда́хъ и ско́рбехъ ско́рый и пречу́дный, богому́дре о́тче Се́ргіе! Ны́нѣшнее на́ше пріими́ приноше́ніе, и богопрія́тнымъ твои́мъ хода́тайствомъ, умоли́ Го́спода си́лъ, си́лу свы́ше правосла́вному на́шему во́инству на сопроти́вныя пода́ти, и на́мъ всѣ́мъ Того́ благода́тію очи́стившимся, отъ гее́нны изба́витися, и гряду́щая въ небесѣ́хъ блага́я улучи́ти, вопію́щимъ ему́: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва пе́рвая преподо́бному отцу́ на́шему Се́ргію чудотво́рцу

О, свяще́нная главо́, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́шъ Се́ргіе, моли́твою твое́ю, и вѣ́рою и любо́вію, я́же къ Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, еще́ на земли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу твою́ устро́ивый, и а́нгельскаго обще́нія и Пресвяты́я Богоро́дицы посѣще́нія сподо́бивыйся, и да́ръ чудодѣ́йственныя благода́ти пріе́мый, по отше́ствіи же твое́мъ отъ земны́хъ наипа́че къ Бо́гу прибли́живыйся, и небе́сныя си́лы пріобщи́выйся, но и отъ на́съ ду́хомъ любве́ твоея́ не отступи́вый, и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сосу́дъ благода́ти по́лный и преизлива́ющійся, на́мъ оста́вивый! Ве́ліе имѣ́я дерзнове́ніе ко Всеми́лостивому Влады́цѣ, моли́ спасти́ рабы́ Его́, су́щей въ тебѣ́ благода́ти Его́ вѣ́рующія и къ тебѣ́ съ любо́вію притека́ющія. Помози́ Благочести́вѣйшему, Самодержа́внѣйшему, Вели́кому Госуда́рю на́шему Импера́тору [и́мярекъ] всея́ Россíи, да благоуправля́емо бу́детъ ца́рство Его́ въ ми́рѣ и благостоя́ніи и да покоря́тся подъ но́ги Его́ вси́ сопроти́вніи. [или́: Стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ Госпо́дь да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й; вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ, и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ]. Испроси́ на́мъ отъ великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кій да́ръ, всѣ́мъ и коему́ждо благопотре́бенъ, вѣ́ры непоро́чны соблюде́ніе, градо́въ на́шихъ утвержде́ніе, мíра умире́ніе, отъ гла́да и па́губы избавле́ніе, отъ наше́ствія иноплеме́нныхъ сохране́ніе, скорбя́щимъ утѣше́ніе, неду́гующимъ исцѣле́ніе, па́дшимъ возставле́ніе, заблужда́ющимъ на пу́ть и́стины и спасе́нія возвраще́ніе, подвиза́ющимся укрѣпле́ніе, благодѣ́лающимъ въ дѣла́хъ благи́хъ преспѣ́яніе и благослове́ніе, младе́нцамъ воспита́ніе, ю́нымъ наставле́ніе, невѣ́дущимъ вразумле́ніе, сирота́мъ и вдови́цамъ заступле́ніе, отходя́щимъ отъ сего́ вре́меннаго житія́ къ вѣ́чному благо́е уготовле́ніе и напу́тствіе, отше́дшимъ блаже́нное упокое́ніе, и вся́ ны́ споспѣшеству́ющими твои́ми моли́твами сподо́би въ де́нь стра́шнаго суда́ шу́ія ча́сти изба́витися, десны́я же страны́ о́бщники бы́ти, и блаже́нный о́ный гла́съ Влады́ки Христа́ услы́шати: пріиди́те, благослове́нніи Отца́ Моего́, наслѣ́дуйте угото́ванное ва́мъ Ца́рствіе отъ сложе́нія мíра. Ами́нь.

Моли́тва втора́я преподо́бному отцу́ на́шему Се́ргію чудотво́рцу

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Се́ргіе вели́кій! не забу́ди убо́гихъ свои́хъ до конца́, но помина́й на́съ во святы́хъ свои́хъ и благопрія́тныхъ моли́твахъ къ Бо́гу. Помяни́ ста́до свое́, е́же са́мъ упа́слъ еси́, и не забу́ди посѣща́ти ча́дъ свои́хъ. Моли́ за ны́, о́тче свяще́нный, за дѣ́ти своя́ духо́вныя, я́ко имѣ́я дерзнове́ніе къ небе́сному Царю́, не премолчи́ за ны́ ко Го́споду, и не пре́зри на́съ, вѣ́рою и любо́вію чту́щихъ тя́. Помина́й на́съ, недосто́йныхъ, у престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о на́съ ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебѣ́ бы́сть благода́ть за ны́ моли́тися. Не мни́мъ бо тя́ су́ща ме́ртва, а́ще бо и тѣ́ломъ преста́вился еси́ отъ на́съ, но и по сме́рти жи́въ сы́й пребыва́еши. Не отступа́й отъ на́съ ду́хомъ, сохраня́я на́съ отъ стрѣ́лъ вра́жіихъ, и вся́кія пре́лести бѣсо́вскія, и ко́зней діа́вольскихъ, па́стырю на́шъ до́брый. Аще бо и моще́й твои́хъ ра́ка предъ очи́ма на́шима ви́дима е́сть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, съ небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Вѣ́дуще бо тя́ вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, тебѣ́ припа́даемъ, и тебѣ́ мо́лимся, е́же моли́тися о на́съ всеси́льному Бо́гу о по́льзѣ ду́шъ на́шихъ, и испроси́ти вре́мя на покая́ніе, и о невозбра́нномъ преи́тіи отъ земли́ на не́бо, мыта́рствъ же го́рькихъ, бѣсо́въ возду́шныхъ князе́й, и вѣ́чныя му́ки изба́витися, и небе́сному Ца́рствію наслѣ́дникомъ бы́ти со всѣ́ми пра́ведными, отъ вѣ́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Іису́су Христу́. Ему́же подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе со безнача́льнымъ Его́ Отце́мъ, и съ Пресвяты́мъ, и благи́мъ, и животворя́щимъ Его́ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва тре́тія преподо́бному отцу́ на́шему Се́ргію чудотво́рцу

О, небе́снаго граждани́не Іерусали́ма, преподо́бне о́тче Се́ргіе! Воззри́ на на́съ ми́лостиво, и къ земли́ приве́рженныхъ возведи́ къ высотѣ́ небе́снѣй. Ты́ горѣ́ на небеси́, мы́ на земли́ ни́зу, удалены́ отъ тебе́, не толи́ко мѣ́стомъ, ели́ко грѣха́ми свои́ми и беззако́ніями; но къ тебѣ́, я́ко на́мъ сро́дному, прибѣга́емъ и взыва́емъ: наста́ви на́съ ходи́ти путе́мъ твои́мъ, вразуми́ и руково́дствуй. Сво́йственно е́сть тебѣ́, о́тче на́шъ, благоутро́біе и человѣколю́біе; на земли́ живу́щу, не о свое́мъ то́кмо спасе́ніи бы́сть тебѣ́ попече́ніе, но и о всѣ́хъ къ тебѣ́ притека́ющихъ. Наставле́нія твоя́ бы́ша тро́стію кни́жника скоропи́сца, на се́рдцѣ ка́ждаго глаго́лы жи́зни начертава́ющаго. Не тѣле́сныя то́кмо врачева́лъ еси́ болѣ́зни, но па́че душе́вныхъ врачь изя́щный яви́лся еси́, и вся́ твоя́ свята́я жи́знь бы́сть зерца́ломъ вся́кія добродѣ́тели. Аще толи́къ бы́лъ еси́, свя́тче Бо́жій, на земли́, коли́къ ны́нѣ еси́, на небеси́! Ты́ дне́сь предстои́ши престо́лу Свѣ́та непресту́пнаго, и въ не́мъ, я́ко въ зерца́лѣ, зри́ши вся́ на́ша ну́жды и проше́нія; ты́ водворя́ешися вку́пѣ со а́нгелы, о еди́номъ грѣ́шникѣ ка́ющемся ра́дующимися. И человѣколю́біе Бо́жіе е́сть неистощи́мо, и твое́ къ Нему́ дерзнове́ніе мно́го: не преста́ни о на́съ вопія́ ко Го́споду. Испроси́ предста́тельствомъ свои́мъ у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего ми́ръ Це́ркви Его́, подъ зна́меніемъ Креста́ во́инствующей, согла́сіе въ вѣ́рѣ и единому́дріе, суему́дрія же и раско́ловъ истребле́ніе, утвержде́ніе во благи́хъ дѣ́лѣхъ, больны́мъ исцѣле́ніе, печа́льнымъ утѣше́ніе, оби́женнымъ заступле́ніе, бѣ́дствующимъ по́мощь. Не посрами́ на́съ, къ тебѣ́ съ вѣ́рою притека́ющихъ. Аще бо и недосто́йни есмы́ толи́каго отца́ и хода́тая, но ты́, бы́въ подража́тель человѣколю́бія Бо́жія, сотвори́ на́мъ досто́йны чрезъ обраще́ніе отъ злы́хъ дѣ́лъ къ благо́му житію́. Вся́ богопросвѣще́нная Россíя, твои́ми чудесы́ испо́лненная и ми́лостями облагодѣ́тельствованная, исповѣ́дуетъ тя́ бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́внія ми́лости твоя́, и и́хже отце́мъ вспомоществова́лъ еси́, не отри́ни и на́съ, ча́дъ и́хъ, стопа́ми и́хъ къ тебѣ́ ше́ствующихъ. Вѣ́руемъ, я́ко ду́хомъ на́мъ сопрису́тствуеши. Идѣ́же бо е́сть Госпо́дь, я́коже сло́во Его́ учи́тъ на́съ, та́мо и слуга́ Его́ бу́детъ. Ты́ вѣ́рный еси́ ра́бъ Госпо́день, и Бо́гу вездѣ́ су́щу, ты́ въ Не́мъ еси́, и Онъ въ тебѣ́ е́сть, па́че же и тѣ́ломъ съ на́ми еси́. Се́ нетлѣ́нныя и живоно́сныя твоя́ мо́щи, я́ко сокро́вище безцѣ́нное, вручи́ на́мъ чуде́съ Бо́гъ. Предстоя́ и́мъ, я́ко тебѣ́ жи́ву су́щу, припа́даемъ и мо́лимся: пріими́ моле́нія на́ша и вознеси́ и́хъ на же́ртвенникъ благоутро́бія Бо́жія, да пріи́мемъ тобо́ю благода́ть и благовре́менну въ ну́ждахъ на́шихъ по́мощь. Укрѣпи́ на́ше малоду́шіе и утверди́ на́съ въ вѣ́рѣ, да несомнѣ́нно упова́емъ получи́ти вся́ блага́я отъ благосе́рдія Влады́ки моли́твами твои́ми. Па́ству же твою́ духо́вную, тобо́ю со́бранную, не преста́ни управля́ти жезло́мъ духо́вныя му́дрости: подвиза́ющимся помоги́, разсла́бленныхъ возста́ви, споспѣши́ и́го Христо́во нести́ во благоду́шіи и терпѣ́ніи, и всѣ́хъ на́съ упра́ви въ ми́рѣ и покая́ніи сконча́ти живо́тъ на́шъ, и пресели́тися со упова́ніемъ въ блаже́нная нѣ́дра Авраа́мова, идѣ́же ты́ ра́достно по трудѣ́хъ и по́двизѣхъ ны́нѣ почива́еши, прославля́я со всѣ́ми святы́ми Бо́га, въ Тро́ицѣ сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Иже добродѣ́телей подви́жникъ, я́ко и́стинный во́инъ Христа́ Бо́га, на стра́сти вельми́ подвиза́лся еси́ въ жи́зни вре́меннѣй, въ пѣ́ніихъ, бдѣ́ніихъ же и поще́ніихъ о́бразъ бы́въ твои́мъ ученико́мъ, тѣ́мже и всели́ся въ тя́ Пресвяты́й Ду́хъ, Его́же дѣ́йствіемъ свѣ́тло укра́шенъ еси́; но, я́ко имѣ́я дерзнове́ніе ко Святѣ́й Тро́ицѣ, помина́й ста́до, е́же собра́лъ еси́, му́дре, и не забу́ди, я́коже обѣща́лся еси́, посѣща́я ча́дъ твои́хъ, Се́ргіе преподо́бне, о́тче на́шъ.

Инъ тропа́рь, гла́съ 8

Отъ ю́ности воспрія́лъ еси́ Христа́ въ души́ твое́й, преподо́бне, и па́че всего́ вожделѣ́лъ еси́ мірска́го мяте́жа уклони́тися, му́жески въ пусты́ню всели́лся еси́, и ча́да послуша́нія въ не́й, плоды́ смире́нія, возрасти́лъ еси́. Тѣ́мъ бы́въ Тро́ицѣ вселе́ніе, чудесы́ твои́ми всѣ́хъ просвѣти́лъ еси́, приходя́щихъ къ тебѣ́ вѣ́рою, исцѣле́нія всѣ́мъ подая́ оби́льно. Отче на́шъ Се́ргіе, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́тъ ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 8

Христо́вою любо́вію уязви́вся, преподо́бне, и Тому́ невозвра́тнымъ жела́ніемъ послѣ́довавъ, вся́кое наслажде́ніе плотско́е возненави́дѣлъ еси́, и я́ко со́лнце, оте́честву твоему́ возсія́лъ еси́; тѣ́мъ и Христо́съ да́ромъ чуде́съ обогати́ тя. Помина́й на́съ, чту́щихъ пресвѣ́тлую па́мять твою́, да зове́мъ ти́: ра́дуйся, Се́ргіе богому́дре.

Инъ конда́къ, гла́съ то́йже

Дне́сь я́ко со́лнце пресвѣ́тло возсія́вше отъ земли́, честны́я мо́щи твоя́ нетлѣ́нны обрѣто́шася, я́ко благоуха́нный цвѣ́тъ, мно́жествомъ чуде́съ сія́юще, и всѣ́мъ вѣ́рнымъ источа́юще разли́чная исцѣле́нія, и веселя́ще избра́нное твое́ ста́до, е́же му́дрѣ собра́лъ и до́брѣ па́ствилъ еси́, о ни́хже и ны́нѣ Тро́ицѣ предстои́ши моля́ся, Импера́тору побѣди́тельная на враги́ дарова́ти, да вси́ вопіе́мъ ти́: ра́дуйся, Се́ргіе богому́дре.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Се́ргіе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.