Акафист святому преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу

Конда́къ 1

Избра́нный чудотво́рче и преди́вный уго́дниче Христо́въ, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче на́шъ, преподо́бне о́тче Серафи́ме! Велича́юще просла́вльшаго тя́ Го́спода, воспѣва́емъ ти́ похва́льная. Ты́ же, имѣ́яй ве́ліе дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́, зову́щихъ:

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вскій чудотво́рче.

Икосъ 1

Ангеловъ Творе́цъ избра́ тя изнача́ла, да просла́виши житіе́мъ твои́мъ пречу́дное и́мя Святы́я Тро́ицы: яви́лся бо еси́ вои́стинну а́нгелъ на земли́ и во пло́ти серафи́мъ, я́ко лу́чь пресвѣ́тлый вѣ́чнаго Со́лнца Пра́вды, просвѣти́ся житіе́ твое́. Мы́ же, зря́ще прехва́льныя труды́ твоя́, съ благоговѣ́ніемъ и ра́достію глаго́лемъ ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, пра́вило вѣ́ры и благоче́стія; ра́дуйся, о́бразе кро́тости и смире́нія. Ра́дуйся, пресла́вное вѣ́рныхъ велича́ніе; ра́дуйся, прети́хое ско́рбнымъ утѣше́ніе. Ра́дуйся, прелюби́мое и́ноковъ похвале́ніе; ра́дуйся, живу́щимъ въ мíрѣ преди́вное поможе́ніе. Ра́дуйся, Россíйскія держа́вы сла́во и огражде́ніе; ра́дуйся, Тамбо́вскія страны́ свяще́нное украше́ніе.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́дящи ма́ти твоя́, преподо́бне о́тче Серафи́ме, те́плую любо́вь твою́ ко и́ноческому житію́, позна́ святу́ю во́лю Госпо́дню о тебѣ́, и Бо́гу я́ко да́ръ соверше́нъ принося́щи, благослови́ тя на тѣ́сный пу́ть и́ноческій святы́мъ кресто́мъ свои́мъ, его́же до конца́ житія́ твоего́ на пе́рсехъ носи́лъ еси́, зна́менуя ве́лію любо́вь твою́ къ распе́ншемуся за ны́ Христу́ Бо́гу на́шему, Ему́же вси́ со умиле́ніемъ зове́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ небе́сный тебѣ́ дарова́ся, свя́тче Бо́жій: отъ ю́ности твоея́ не престая́ помышля́ти о небе́снѣмъ, оста́вилъ еси́ до́мъ о́тчій, Ца́рствія Бо́жія ра́ди и пра́вды Его́. Сего́ ра́ди пріими́ отъ на́съ похвалы́ сія́:

Ра́дуйся, гра́да Ку́рска ча́до богоизбра́нное; ра́дуйся, роди́телей благочести́выхъ отра́сль пречестна́я. Ра́дуйся, добродѣ́тели ма́тере своея́ унаслѣ́дивый; ра́дуйся, благоче́стію и моли́твѣ е́ю науче́нный. Ра́дуйся, на по́двиги отъ ма́тере кресто́мъ благослове́нный; ра́дуйся, благослове́ніе сіе́ я́ко святы́ню до сме́рти соблюды́й. Ра́дуйся, любве́ ра́ди Го́спода до́мъ оте́ческій оста́вивый; ра́дуйся, вся́ кра́сная мíра сего́ ни во что́же вмѣни́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́ла Вы́шняго отъ ю́ности твоея́ вои́стинну храня́ше тя́, преподо́бне: съ высоты́ бо хра́ма спа́дша сохрани́ тя Госпо́дь неврежде́нна, и стра́ждущу ти́ лю́тѣ Сама́ Влады́чица мíра яви́ся, съ небе́съ исцѣле́ніе прине́сши, зане́ измла́да вѣ́рно служи́лъ еси́ Бо́гу, вы́ну взыва́я Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я тща́ніе о по́двизѣ и́ноческаго равноа́нгельнаго житія́, во гра́дъ святы́й Кíевъ поклоне́нія ра́ди преподо́бнымъ Пече́рскимъ прите́клъ еси́, и отъ у́стъ преподо́бнаго Досиѳе́я повелѣ́ніе пріи́мъ въ пусты́ню Саро́вскую пу́ть сво́й упра́вити, вѣ́рою издале́ча облобыза́лъ еси́ мѣ́сто свято́е сіе́, и та́мо всели́вся житіе́ твое́ богоуго́дное сконча́лъ еси́. Мы́ же, дивя́щеся таково́му о тебѣ́ Бо́жію промышле́нію, со умиле́ніемъ вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, мірскíя суеты́ отрѣши́выйся; ра́дуйся, небе́снаго оте́чества пла́меннѣ возжелѣ́вый. Ра́дуйся, Христа́ всѣ́мъ се́рдцемъ возлюби́вый; ра́дуйся, благо́е и́го Христо́во на себе́ воспріе́мый. Ра́дуйся, соверше́ннаго послуша́нія испо́лненный; ра́дуйся, святы́хъ за́повѣдей Госпо́днихъ блюсти́телю вѣ́рный. Ра́дуйся, у́мъ тво́й и се́рдце въ Бо́зѣ моли́твенно утверди́вый; ра́дуйся, сто́лпе благоче́стія непоколеби́мый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 4

Бу́рю злы́хъ напа́стей утиша́я, проше́лъ еси́ ве́сь пу́ть тѣ́сный и ско́рбный по́двига и́ноческаго, несы́й яре́мъ пусты́ннаго житія́, затво́ра и молча́нія, многоно́щнаго бдѣ́нія, и та́ко, благода́тію Бо́жіею восходя́ отъ си́лы въ си́лу, отъ дѣя́нія къ боговидѣ́нію, пресели́лся еси́ во оби́тели го́рнія, идѣ́же со а́нгелы пое́ши Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шаще и ви́дяще свято́е житіе́ твое́, преподо́бне о́тче Серафи́ме, вся́ бра́тія твоя́ удивля́хуся тебѣ́, и приходя́ще къ тебѣ́, поуча́хуся о словесѣ́хъ твои́хъ и по́двизѣхъ, сла́вяще Го́спода, ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ. И мы́ вси́ съ вѣ́рою и любо́вію восхваля́емъ тя́, преподо́бне о́тче, и вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, всего́ себе́ въ же́ртву Го́сподеви принесы́й; ра́дуйся, на высоту́ безстра́стія возше́дый. Ра́дуйся, во́ине Христо́въ добропобѣ́дный; ра́дуйся, Небе́снаго Домовлады́ки ра́бе благíй и вѣ́рный. Ра́дуйся, предста́телю о на́съ предъ Го́сподемъ непосты́дный; ра́дуйся, къ Богоро́дицѣ моли́твенниче на́шъ неусы́пный. Ра́дуйся, пречу́днаго благоуха́нія кри́не пусты́нный; ра́дуйся, благода́ти Бо́жія сосу́де непоро́чный.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 5

Боже́ственный свѣ́тъ осія́ жили́ще твое́, преподо́бне, егда́, боля́щу ти́ и на одрѣ́ сме́ртнѣмъ лежа́щу, Сама́ Пречи́стая Дѣ́ва, прише́дши къ тебѣ́ со святы́ми апо́столы Петро́мъ и Іоа́нномъ, рече́: "Се́й е́сть отъ ро́да на́шего", и главѣ́ твое́й косну́ся. Абіе же исцѣлѣ́въ, воспѣ́лъ еси́ благода́рнѣ Го́сподеви: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дя вра́гъ ро́да человѣ́ча чи́стое и свято́е житіе́ твое́, преподо́бне Серафи́ме, восхотѣ́ погуби́ти тя́: наведе́ бо на тя́ лю́ди злы́, и́же беззако́нно истяза́ху тя́ и е́ле жи́ва су́ща оста́виша; ты́ же, о́тче святы́й, я́ко а́гнецъ кро́токъ, вся́ претерпѣ́лъ еси́, за оби́дящихъ тя́ Го́сподеви моля́ся. Тѣ́мже мы́ вси́, таково́му твоему́ незло́бію дивя́щеся, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, въ кро́тости и смире́ніи твое́мъ Христу́ Бо́гу подража́вый; ра́дуйся, незло́біемъ твои́мъ ду́ха зло́бы побѣди́вый. Ра́дуйся, чистоты́ душе́вныя и тѣле́сныя храни́телю усе́рдный; ра́дуйся, пусты́нниче, дара́ми благода́тными преиспо́лненный. Ра́дуйся, подви́жниче богопросла́вленный и прозорли́вый; ра́дуйся, наста́вниче мона́ховъ преди́вный и богому́дрый. Ра́дуйся, святы́я Це́ркве похвало́ и ра́дованіе; ра́дуйся, оби́тели Саро́вскія сла́во и удобре́ніе.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 6

Проповѣ́дуетъ пусты́ня Саро́вская по́двиги и труды́ твоя́, богоно́сне уго́дниче Христо́въ: де́бри бо и лѣса́ ея́ моли́твою облагоуха́лъ еси́, проро́ку Бо́жію Иліи́ и Крести́телю Госпо́дню Іоа́нну подража́я, и яви́лся еси́ пусты́ни прозябе́ніе многопло́дное дара́ми Ду́ха Свята́го, Его́же дѣ́йствіемъ мно́гая и пресла́вная соверши́лъ еси́, подвиза́я вѣ́рныхъ воспѣва́ти благи́хъ пода́телю Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ въ тебѣ́ но́вый богови́децъ, Моисе́ю подо́бный, Серафи́ме блаже́нне: непоро́чно бо служе́ніе олтарю́ Госпо́дню соверша́я, сподо́бился еси́ зрѣ́ти Христа́, во хра́мѣ со безпло́тными си́лами гряду́ща. Сему́ Бо́жію о тебѣ́ благоволе́нію дивя́щеся, воспѣва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, богови́дче пресла́вный; ра́дуйся, Свѣ́томъ Трисія́ннымъ озаре́нный. Ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы служи́телю вѣ́рный; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го жили́ще украше́нное. Ра́дуйся, Христа́ со а́нгелы тѣле́сныма очи́ма лицезрѣ́вый; ра́дуйся, въ бре́ннѣмъ тѣлеси́ ра́йскую сла́дость предвкуси́вый. Ра́дуйся, хлѣ́бомъ жи́зни насыще́нный; ра́дуйся, питіе́мъ безсме́ртія напое́нный.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хотя́ Человѣколю́бецъ Госпо́дь яви́ти въ тебѣ́, преподо́бне, Свое́ неизрече́нное къ лю́демъ милосе́рдіе, показа́ тя я́ко вои́стинну свѣти́ло богосвѣ́тлое: дѣ́лы бо и словесы́ твои́ми всѣ́хъ приводи́лъ еси́ ко благоче́стію и любви́ Бо́жіей. Тѣ́мже сія́ніемъ по́двиговъ твои́хъ просвѣще́ни и хлѣ́бомъ уче́нія твоего́ насыще́ни, тебе́ усе́рдно велича́емъ и просла́вльшему тя́ Христу́ вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго ви́дяще тя́ избра́нника Бо́жія, издале́ча притека́ху къ тебѣ́ вѣ́рніи въ ско́рбехъ и болѣ́знехъ: и си́хъ, бѣда́ми отягче́нныхъ, не отри́нулъ еси́, источа́я цѣле́нія, да́руя утѣше́ніе, предста́тельствуя въ моли́твахъ. Тѣ́мже исхожда́ше во всю́ зе́млю Россíйскую вѣща́ніе чуде́съ твои́хъ, и си́це тя́ сла́вляху духо́вная ча́да твоя́:

Ра́дуйся, па́стырю на́шъ до́брый; ра́дуйся, о́тче ми́лостивый и кро́ткій. Ра́дуйся, врачу́ на́шъ ско́рый и благода́тный; ра́дуйся, не́мощей на́шихъ цѣли́телю милосе́рдый. Ра́дуйся, въ бѣда́хъ и обстоя́ніихъ помо́щниче ско́рый; ра́дуйся, ду́шъ смяте́нныхъ умири́телю пресла́достный. Ра́дуйся, гряду́щая я́ко настоя́щая прови́дѣвый; ра́дуйся, прегрѣше́ній сокрове́нныхъ обличи́телю прозорли́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 8

Стра́нное чу́до ви́димъ на тебѣ́, преподо́бне: я́ко ста́рецъ сы́й немощны́й и притру́дный, ты́сящу днíй и ты́сящу но́щій на ка́мени въ моли́твѣ пребыва́лъ еси́. Кто́ дово́ленъ изрещи́ болѣ́зни и боре́нія твоя́, блаже́нне о́тче, я́же претерпѣ́лъ еси́, воздѣ́я преподо́бнѣи ру́цѣ твои́ къ Бо́гу, Амали́ка мы́сленнаго побѣжда́я и Го́сподеви поя́: Аллилу́ія.

Икосъ 8

"Ве́сь еси́ жела́ніе, ве́сь сла́дость, сладча́йшій Іису́се!", - та́ко въ моли́твахъ взыва́лъ еси́, о́тче, въ пусты́ннѣмъ безмо́лвіи твое́мъ. Мы́ же, суето́ю помраче́нніи и во грѣсѣ́хъ все́ житіе́ ижди́вшіи, восхваля́юще любо́вь твою́ ко Го́споду, си́це вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, лю́бящимъ и чту́щимъ тя́ хода́таю спасе́нія; ра́дуйся, приводя́й грѣ́шниковъ ко исправле́нію. Ра́дуйся, молча́льниче и затво́рниче преди́вный; ра́дуйся, моли́твенниче о на́съ усе́рдный. Ра́дуйся, пла́менную любо́вь ко Го́споду показа́вый; ра́дуйся, огне́мъ моли́твы стрѣ́лы вра́жія попали́вый. Ра́дуйся, свѣще́ неугаси́мая, моли́твою въ пусты́ни пламенѣ́ющая; ра́дуйся, свѣти́льниче, горя́й и свѣтя́й дарова́ніи духо́вными.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 9

Все́ естество́ а́нгельское удиви́ся стра́нному зрѣ́нію: ста́рцу бо су́щу въ затво́рѣ, небесе́ и земли́ Цари́ца яви́ся, повелѣва́ющи, да откры́етъ затво́ръ сво́й и да не возбрани́тъ лю́демъ правосла́внымъ вни́ти къ себѣ́, но да всѣ́хъ пѣ́ти научи́тъ Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи многовѣща́нніи не возмо́гутъ изрещи́ крѣ́пость любве́ твоея́, блаже́нне: пре́далъ бо еси́ себе́ на служе́ніе всѣ́мъ приходя́щимъ къ тебѣ́, повелѣ́ніе Богома́тере исполня́я, и бы́лъ еси́ недоумѣва́ющимъ совѣ́тникъ благíй, уныва́ющимъ утѣ́шитель, заблужда́ющихся кро́ткое вразумле́ніе, боля́щихъ вра́чь и цѣли́тель. Сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, отъ мíра въ пусты́ню всели́выйся, да добродѣ́тели пріобря́щеши; ра́дуйся, изъ пусты́ни во оби́тель возврати́выйся, во е́же добродѣ́тели сѣ́мена сѣ́яти. Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го благода́тію осія́нный; ра́дуйся, кро́тости и смире́нія испо́лненный. Ра́дуйся, притека́вшимъ къ тебѣ́ оте́цъ чадолюби́вый; ра́дуйся, въ словесѣ́хъ любве́ ободре́ніе и утѣше́ніе и́мъ подава́вый. Ра́дуйся, приходя́щія къ тебѣ́ ра́достію и сокро́вищемъ именова́вый; ра́дуйся, за любо́вь твою́ святу́ю ра́достей небе́сного Ца́рствія сподо́бивыйся.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 10

Спаси́тельнаго твоего́ по́двига, преподо́бне, дости́гъ сконча́нія, на моли́твѣ колѣнопреклоне́нно святу́ю ду́шу твою́ въ ру́цѣ Бо́жіи пре́далъ еси́, ю́же а́нгели святíи вознесо́ша горѣ́ ко престо́лу Вседержи́теля, да со всѣ́ми святы́ми предстои́ши во сла́вѣ невече́рней, воспѣва́я пѣ́снь хвале́бную святы́хъ Святѣ́йшему Сло́ву: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ всѣ́мъ святы́мъ и и́нокомъ отра́да, Пресвята́я Дѣ́ва предъ кончи́ною твое́ю яви́ся ти́, провозвѣсти́вши бли́зкое твое́ къ Бо́гу отше́ствіе. Мы́ же, дивя́щеся таково́му посѣще́нію Богома́тере, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, небесе́ и земли́ Цари́цу лицезрѣ́вый; ра́дуйся, явле́ніемъ Бо́жія Ма́тере обра́дованный. Ра́дуйся, вѣ́сть отъ Нея́ ко преселе́нію небе́сному пріе́мый; ра́дуйся, пра́ведною кончи́ною свя́тость житія́ твоего́ показа́вый. Ра́дуйся, въ моли́твѣ предъ ико́ною Богома́тере умиле́нный ду́хъ тво́й Бо́гу преда́вый; ра́дуйся, неболѣ́зненнымъ исхо́домъ прорече́нія твоя́ испо́лнивый. Ра́дуйся, вѣнце́мъ безсме́ртія отъ руки́ Вседержи́теля увѣнча́нный; ра́дуйся, блаже́нство ра́йское со всѣ́ми святы́ми унаслѣ́довавый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе непреста́нное Пресвятѣ́й Тро́ицѣ вознося́, преподо́бне, всѣ́мъ житіе́мъ твои́мъ подви́жникъ вели́кій благоче́стія яви́лся еси́, заблу́ждшимъ на вразумле́ніе, боля́щимъ душе́ю и тѣ́ломъ на исцѣле́ніе. Мы́ же, благода́рни су́ще Го́сподеви за такову́ю ми́лость Его́ къ на́мъ, вы́ну зове́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтопода́тельный свѣти́льникъ бы́въ въ житіи́, богоблаже́нне о́тче, и по сме́рти твое́й возсія́лъ еси́ я́ко свѣтоза́рное свѣти́ло Россíйскія земли́: источа́еши бо отъ честны́хъ моще́й твои́хъ то́ки чуде́съ всѣ́мъ съ вѣ́рою и любо́вію къ тебѣ́ притека́ющимъ. Тѣ́мже мы́, я́ко моли́твеннику о на́съ те́плому и чудотво́рцу, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, мно́жествомъ чуде́съ отъ Го́спода просла́вленный; ра́дуйся, любо́вію твое́ю всему́ мíру возсія́вый. Ра́дуйся, любве́ Христо́вы вѣ́рный послѣ́дователю; ра́дуйся, утѣше́ніе всѣ́мъ тре́бующимъ твоея́ по́мощи. Ра́дуйся, исто́чниче чуде́съ неоскудѣва́емый; ра́дуйся, боля́щихъ и неду́жныхъ исцѣли́телю. Ра́дуйся, воды́ многоцѣле́бныя кла́дязю неисчерпа́емый; ра́дуйся, я́ко вся́ концы́ земли́ на́шея любо́вію твое́ю объя́лъ еси́.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́ть и ве́ліе твое́ дерзнове́ніе предъ Бо́гомъ вѣ́дуще, тебѣ́, преподо́бне о́тче, мо́лимся: моли́ся те́плѣ ко Го́споду, да храни́тъ Це́рковь Свою́ святу́ю отъ невѣ́рія и раско́ла, отъ бѣ́дъ и напа́стей, да пое́мъ тобо́ю благодѣ́ющему на́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твое́ прославле́ніе, ублажа́емъ тя́, преподо́бне, я́ко многомо́щна моли́твенника о на́съ предъ Го́сподемъ, утѣ́шителя и засту́пника, и съ любо́вію возглаша́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя похвало́; ра́дуйся, оте́честву на́шему щи́тъ и огражде́ніе. Ра́дуйся, путеводи́телю, всѣ́хъ къ небеси́ направля́яй; ра́дуйся, защи́тниче на́шъ и покрови́телю. Ра́дуйся, си́лою Бо́жіею мно́гая чудеса́ содѣ́явый; ра́дуйся, ри́зою твое́ю мно́гія неду́жныя исцѣли́вый. Ра́дуйся, вся́ ко́зни діа́вольскія побѣди́вый; ра́дуйся, звѣ́ри ди́вія кро́тостію твое́ю покори́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, преди́вный уго́дниче и вели́кій чудотво́рче, преподо́бне о́тче Серафи́ме! Пріими́ ма́лое сіе́ моле́ніе на́ше, въ похвалу́ тебѣ́ возноси́мое, и предстоя́ ны́нѣ престо́лу Ца́ря ца́рствующихъ, Го́спода на́шего Іису́са Христа́, моли́ся о всѣ́хъ на́съ, да обря́щемъ милосе́рдіе Его́ въ де́нь Су́дный, въ ра́дости пою́ще Ему́: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва 1-я преподо́бному Серафи́му, Саро́вскому чудотво́рцу

О, пречу́дный о́тче Серафи́ме, вели́кій Саро́вскій чудотво́рче, всѣ́мъ прибѣга́ющимъ къ тебѣ́ скоропослу́шный помо́щниче! Во дни́ земна́го житія́ твоего́ никто́же отъ тебе́ то́щь и неутѣ́шенъ оты́де, но всѣ́мъ въ сла́дость бы́сть видѣ́ніе ли́ка твоего́ и благоувѣ́тливый гла́съ слове́съ твои́хъ. Къ си́мъ же и да́ръ исцѣле́ній, да́ръ прозрѣ́нія, да́ръ немощны́хъ ду́шъ врачева́нія оби́ленъ въ тебѣ́ яви́ся. Егда́ же призва́ тя Бо́гъ отъ земны́хъ трудо́въ къ небе́сному упокое́нію, николи́же любо́вь твоя́ преста́ отъ на́съ, и невозмо́жно е́сть исчи́слити чудеса́ твоя́, умно́жившаяся, я́ко звѣ́зды небе́сныя: се́ бо по всѣ́мъ конце́мъ земли́ на́шея лю́демъ Бо́жіимъ явля́ешися и да́руеши и́мъ исцѣле́нія. Тѣ́мже и мы́ вопіе́мъ ти́: о прети́хій и кро́ткій уго́дниче Бо́жій, дерзнове́нный къ Нему́ моли́твенниче, николи́же призыва́ющія тя́ отрѣва́яй, вознеси́ о на́съ благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду си́лъ, да укрѣпи́тъ держа́ву Благовѣ́рнаго Царя́ на́шего, да да́руетъ на́мъ вся́ благопотре́бная въ жи́зни се́й и вся́ къ душе́вному спасе́нію поле́зная, да огради́тъ на́съ отъ паде́ній грѣхо́вныхъ и и́стинному покая́нію научи́тъ на́съ, во е́же безпреткнове́нно вни́ти на́мъ въ вѣ́чное небе́сное Ца́рство, идѣ́же ты́ ны́нѣ въ незаходи́мѣй сія́еши сла́вѣ, и та́мо воспѣва́ти со всѣ́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу до сконча́нія вѣ́ка. Ами́нь.

Моли́тва 2-я

О, вели́кій уго́дниче Бо́жій, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́шъ Серафи́ме! При́зри отъ го́рнія сла́вы на на́съ смире́нныхъ и немощны́хъ, обремене́нныхъ грѣхми́ мно́гими, твоея́ по́мощи и утѣше́нія прося́щихъ. Прини́кни къ на́мъ благосе́рдіемъ твои́мъ и помози́ на́мъ за́повѣди Госпо́дни непоро́чно сохраня́ти, вѣ́ру правосла́вную крѣ́пко содержа́ти, покая́ніе во грѣсѣ́хъ на́шихъ усе́рдно Бо́гу приноси́ти, во благоче́стіи христіа́нстѣмъ благода́тно преуспѣва́ти и досто́йны бы́ти твоего́ о на́съ моли́твеннаго къ Бо́гу предста́тельства. Ей, свя́тче Бо́жій, услы́ши на́съ моля́щихся тебѣ́ съ вѣ́рою и любо́вію и не пре́зри на́съ тре́бующихъ твоего́ заступле́нія: ны́нѣ и въ ча́съ кончи́ны на́шея помози́ на́мъ и заступи́ на́съ моли́твами твои́ми отъ зло́бныхъ навѣ́товъ діа́вольскихъ, да не облада́етъ на́ми тѣ́хъ си́ла, но да сподо́бимся по́мощію твое́ю наслѣ́довати блаже́нство оби́тели ра́йскія. На тя́ бо упова́ніе на́ше ны́нѣ возлага́емъ, о́тче благосе́рдый: бу́ди на́мъ вои́стинну ко спасе́нію путево́ждь и приведи́ на́съ къ невече́рнему свѣ́ту жи́зни вѣ́чныя богопрія́тнымъ предста́тельствомъ твои́мъ у престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, да сла́вимъ и пое́мъ со всѣ́ми святы́ми достопокланя́емое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Отъ ю́ности Христа́ возлюби́лъ еси́, блаже́нне, и, Тому́ Еди́ному рабо́тати пла́меннѣ вожделѣ́въ, непреста́нною моли́твою и трудо́мъ въ пусты́ни подвиза́лся еси́, умиле́ннымъ же се́рдцемъ любо́вь Христо́ву стяжа́въ, избра́нникъ возлю́бленъ Бо́жія Ма́тере яви́лся еси́. Сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́: спаса́й на́съ моли́твами твои́ми, Серафи́ме, преподо́бне о́тче на́шъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже

Еже отъ вѣ́ка утае́нное, и а́нгеломъ несвѣ́домое та́инство: Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся, Бо́гъ въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, и кре́стъ во́лею на́съ ра́ди воспріи́мъ, и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша.

Конда́къ, гласъ 2

Мíра красоту́ и я́же въ не́мъ тлѣ́нная оста́вивъ, преподо́бне, въ Саро́вскую оби́тель всели́лся еси́, и та́мо а́нгельски пожи́въ, мно́гимъ пу́ть бы́лъ еси́ ко спасе́нію, сего́ ра́ди и Христо́съ тебе́, о́тче Серафи́ме, просла́ви и да́ромъ исцѣле́ній и чуде́съ обогати́. Тѣ́мже вопіе́мъ ти́: ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне о́тче на́шъ.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Серафи́ме, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.