Акафист святому преподобному Нилу, Сорскому чудотворцу

Предназначен для келейного чтения.

Конда́къ 1

Возбра́нному побѣди́телю мы́сленныхъ враго́въ, мíръ пресле́стный и плотскíя сла́сти возненави́дѣвшему, въ пусты́ни же псало́мски Бо́га взыска́вшему, богоно́сному отцу́ на́шему соста́вимъ похвалы́. Ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, моли́ся, преподо́бне, о на́съ, вѣ́рою и любо́вію чту́щихъ свяще́ннѣйшую па́мять твою́, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, Ни́ле чудотво́рче, преподо́бне о́тче на́шъ.

Икосъ 1

Ангельскому поревнова́въ житію́ и вели́кимъ во отцѣ́хъ подо́бяся, всего́ себе́ обнажи́лъ еси́ мірска́го сплете́нія, къ по́двигомъ же по́стничества му́жески вооружи́вся, опа́сно путе́мъ Бо́жіихъ за́повѣдей ше́ствовалъ еси́, блаже́нне, тѣ́мже и мы́, вѣ́рно чту́щіи твою́ свяще́ннѣйшую па́мять, похвала́ми ублажа́емъ тя́ си́ми:

Ра́дуйся, а́нгельскаго житія́ подража́телю. Ра́дуйся, дре́внихъ оте́цъ житія́ послѣ́дователю. Ра́дуйся, неви́димыхъ враго́въ му́жественный побѣди́телю. Ра́дуйся, за́повѣдей Бо́жіихъ усе́рдный исполни́телю. Ра́дуйся, оте́ческихъ богодухнове́нныхъ преда́ній опа́сный храни́телю. Ра́дуйся, мона́шескаго по́стническаго жи́телства законоположи́телю. Ра́дуйся, добродѣ́телей честнѣ́йшее зерца́ло. Ра́дуйся, о́бразе глубо́каго смире́нія. Ра́дуйся, ре́вностный исполни́телю Бо́жія хотѣ́нія. Ра́дуйся, немощны́хъ исцѣле́ніе. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю научи́хомся непреле́стнымъ путе́мъ спасе́нія ходи́ти. Ра́дуйся, я́ко твои́мъ за ны́ хода́тайствомъ надѣ́емся спасе́ніе получи́ти.

Ра́дуйся, Ни́ле чудотво́рче, преподо́бне о́тче на́шъ.

Конда́къ 2

Ви́дяще твое́, па́че зла́та блиста́ющее смиренному́дріе, глаго́лемъ тебѣ́ со дерзнове́ніемъ: я́ко вои́стинну Христо́въ еси́ учени́къ и снаслѣ́дникъ Того́ Ца́рствія, о всеблаже́нне; тѣ́мъ и мы́, твои́мъ за ны́ къ Нему́ хода́тайствомъ упова́юще получи́ти грѣхо́въ оставле́ніе, вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумомъ Боже́ственныхъ писа́ній обогати́тися хотя́, непреста́нно въ поуче́ніи си́хъ пребыва́лъ еси́, му́дре, тѣ́мъ и напои́лъ еси́ ду́шу твою́ благоче́стія вода́ми и на́съ и́миже насыща́еши, пою́щихъ ти́ любо́вію такова́я:

Ра́дуйся, сокро́вище Боже́ственныхъ разумѣ́ній. Ра́дуйся, научи́выйся исполне́нію Боже́ственныхъ хотѣній. Ра́дуйся, рѣко́, наводне́нная водо́ю Бо́жія благода́ти. Ра́дуйся, разумѣ́ніе Боже́ственныхъ писа́ній сподо́бивыйся прія́ти. Ра́дуйся, жа́ждущихъ спасе́нія водо́ю твои́хъ слове́съ напои́вый. Ра́дуйся, тебѣ́ послѣ́дующимъ о́бразъ спасе́нія бы́вый. Ра́дуйся, вождю́ по исто́чникомъ спасе́нія. Ра́дуйся, жела́ющимъ незави́стно препода́вый во́ды нетлѣ́нія. Ра́дуйся, мона́ховъ свѣ́тлое украше́ніе. Ра́дуйся, показа́вый собо́ю тѣ́мъ пу́ть спасе́нія. Ра́дуйся, побѣ́дѣ въ мы́сленной бра́ни научи́вый. Ра́дуйся, вся́ ко́зни вра́жія упраздни́вый.

Ра́дуйся, Ни́ле чудотво́рче, преподо́бне о́тче на́шъ.

Конда́къ 3

Си́лою Вы́шняго препоя́сався, дерзнове́нно исше́лъ еси́ ко ополче́нію враго́въ и о́бразъ побѣ́ды собо́ю показа́лъ всѣ́мъ, хотя́щимъ послѣ́довати твоему́ му́жественному боре́нію, побѣди́тельно поя́ Го́сподеви: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́яй въ себѣ́ вознося́щее тя́ смиренному́дріе, восте́клъ еси́ добродѣ́телей на высоту́, благоразу́мія крило́ма украше́нъ: легко́ прелетѣ́лъ еси́ вся́ вра́жія сѣ́ти, тѣ́мъ и въ небе́сный черто́гъ со сла́вою вше́лъ еси́, му́дре. Мы́ же, дивя́щеся высотѣ́ твоего́ добродѣ́телнаго жи́телства, уми́льно вопіе́мъ:

Ра́дуйся, и́стинный подража́телю Христо́ва смире́нія. Ра́дуйся, си́мъ дости́гнувый вѣ́чнаго упокое́нія. Ра́дуйся, смиренному́дріемъ и благоразу́міемъ воскриле́нный. Ра́дуйся, смире́ніемъ и любо́вію въ небе́сная вознесе́нный. Ра́дуйся, ору́жіемъ смире́нія и щито́мъ терпѣ́нія себе́ вооружи́вый. Ра́дуйся, Вознося́щему смире́нныя во смире́ніи ду́ха послужи́вый. Ра́дуйся, смири́вшемуся на́съ ра́ди Христу́ усе́рдно подража́вый. Ра́дуйся, кро́тостію и смире́ніемъ сокруши́вый вра́жія вся́ сѣ́ти. Ра́дуйся, научи́выйся вну́трь се́рдца та́инственно Бо́га непреста́нно пѣ́ти. Ра́дуйся, се́рдце твое́ Бо́жіе жили́ще сотвори́вый. Ра́дуйся, непреста́нныя моли́твы, я́ко благово́нное кади́ло, Тому́ приноси́вый.

Ра́дуйся, Ни́ле чудотво́рче, преподо́бне о́тче на́шъ.

Конда́къ 4

Бу́рю вну́трь имѣ́яй су́етныхъ помышле́ній, не могу́ вознести́ ума́ моего́ къ высотѣ́ исправле́ній твои́хъ, о́тче, и воспѣ́ти досто́йно хвалы́ твоя́, но пріими́ мя, серде́чною любо́вію тя́ пою́щаго, и хода́тайствуй спасе́ніе вопію́щему: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше твои́ ученицы́ твоя́ спаси́телная преда́нія и му́драя наставле́нія, ра́дующеся, во слѣ́дъ тебѣ́ притеко́ша и, тобо́ю руководи́ми, непостижи́мая постиго́ша и невѣ́домая увѣ́дѣша, благода́рно тебѣ́ пою́ще:

Ра́дуйся, спаси́телная преда́нія твои́мъ ученико́мъ преда́вый. Ра́дуйся, ко спасе́нію удо́бный и непреле́стный пу́ть си́мъ я́сно показа́вый. Ра́дуйся, Бо́жія за́повѣди опа́сно сохрани́вый. Ра́дуйся, и послѣ́дующихъ тебѣ́ хране́нію о́ныхъ научи́вый. Ра́дуйся, оте́ческая спаси́тельная преда́нія соверши́вый. Ра́дуйся, научи́вый на́съ си́мъ послѣ́довати вѣ́рно. Ра́дуйся, и́стинно мона́шествовати жела́ющимъ му́дрый учи́телю. Ра́дуйся, дре́внихъ знаменоно́сныхъ оте́цъ усе́рдный ревни́телю. Ра́дуйся, въ небе́сныхъ селе́ніихъ лико́мъ о́ныхъ сопричте́нный. Ра́дуйся, по преставле́ніи твое́мъ дарова́ніемъ чуде́съ одаре́нный. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю пріе́млемъ тѣле́сныхъ болѣ́зней исцѣле́ніе. Ра́дуйся, я́ко твои́мъ за ны́ хода́тайствомъ упова́емъ прія́ти грѣхо́въ проще́ніе.

Ра́дуйся, Ни́ле чудотво́рче, преподо́бне о́тче на́шъ.

Конда́къ 5

Свѣтосія́нную тя́ звѣзду́, въ пусты́ни просія́вшую, ви́дяще, ра́дуемся, и тоя́ заре́ю привлека́еми, сте́кшеся, усе́рдно твою́ па́мять соверша́емъ, преподо́бне, свѣ́тло торжеству́юще и Бо́гу благода́рственно воспѣва́юще: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дяще тя́ я́ко свѣ́тлаго свѣти́льника, въ пусты́ни непрохо́днѣй свѣтлосія́юща, а́ще и я́ко подъ спу́домъ смиренному́дріемъ кры́ема, но на ве́рхъ добродѣ́телей возвы́сившася, укры́тися не могу́щаго, тѣ́мъ твои́ми чудесы́ озаря́еми, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, отъ Исто́чника Прему́дрости му́дрости науче́нный. Ра́дуйся, тала́нтъ многоусугуби́вый, отъ Бо́га тебѣ́ да́нный. Ра́дуйся, дѣ́латель Христо́ва виногра́да яви́выйся избра́нный. Ра́дуйся, умиле́нія слеза́ми ни́ву души́ твоея́ многобога́тно напои́вый. Ра́дуйся, мно́гія плоды́ добродѣ́телей произрасти́вый. Ра́дуйся, ра́йскій цвѣ́те, въ пусты́ни произра́стшій. Ра́дуйся, благово́ннымъ мѵ́ромъ добродѣ́телей на́съ облагоуха́вый. Ра́дуйся, свѣ́те разумѣ́ній та́инственныхъ возсія́вый. Ра́дуйся, тму́ невѣ́дѣнія и мра́чнаго забве́нія разгна́вый. Ра́дуйся, ра́зумъ писа́ній оте́ческихъ на́мъ уясни́вый. Ра́дуйся, сокрове́нное въ ни́хъ та́инство откры́вый.

Ра́дуйся, Ни́ле чудотво́рче, преподо́бне о́тче на́шъ.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ и́стинный вои́стинну бы́лъ еси́, о́тче на́шъ Ни́ле приснопа́мятне, я́сно показу́я стезю́, веду́щую къ го́рнему Ца́рствію, жела́ющимъ наслѣ́дники бы́ти о́наго, себе́ о́бразъ показу́я и́стиннаго мона́шества, дѣ́лы и словесы́ науча́я убѣга́ти мірски́хъ сплете́ній и воздвиза́я при́сно воспѣва́ти боже́ственную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́ свѣ́томъ чудотворе́ній, по честнѣ́мъ преставле́ніи твое́мъ явля́яся въ далеча́йшихъ страна́хъ и избавля́я отъ го́ркаго плѣне́нія, чудотво́рче Ни́ле, о́тче на́шъ, тѣ́мъ и мы́, твои́ раби́, отъ бѣ́дъ спаса́еміи тобо́ю, благода́рственно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, изба́вителю плѣне́нныхъ. Ра́дуйся, ско́рый предста́телю на по́мощь тебѣ́ призыва́ющимъ. Ра́дуйся, су́щимъ въ бѣда́хъ помога́яй. Ра́дуйся, отъ обурева́нія и наси́лія духо́въ нечи́стыхъ пресла́вно свобожда́яй. Ра́дуйся, ско́рби и печа́ли въ ра́дость претворя́яй. Ра́дуйся, де́моновъ кова́рныя сѣ́ти растерза́яй. Ра́дуйся, я́ко тебе́ призыва́ющимъ бы́стро предваря́еши. Ра́дуйся, я́ко лю́бящихъ тя́ отъ разли́чныхъ бѣ́дъ и напа́стей изыма́еши. Ра́дуйся, изнемога́ющимъ уны́ніемъ утѣше́ніе пода́вый. Ра́дуйся, мра́чныя о́блаки скорбе́й разгна́вый. Ра́дуйся, врачу́ болѣ́зней тѣле́сныхъ. Ра́дуйся, хода́таю бла́гъ небе́сныхъ.

Ра́дуйся, Ни́ле чудотво́рче, преподо́бне о́тче на́шъ.

Конда́къ 7

Хотя́щу тебѣ́ отъ ны́нѣшняго преста́витися вѣ́ка и взы́ти ко Го́споду, ученицы́ твои́ сте́кшеся, то́ки сле́зъ пролива́юще, глаго́лаху: не оста́ви на́съ си́рыхъ, о о́тче! Съ ни́ми же и мы́ вопіе́мъ ти́: и на́съ не забу́ди, посѣща́я, утѣша́я и наставля́я, снабдѣва́я рабы́ твоя́, тебе́ любо́вію почита́ющія и вопію́щія Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вое и пресла́вное чу́до показа́лъ еси́, егда́ въ плѣне́ніи су́щему боголюби́вому му́жу яви́ся, подо́біе о́браза твоего́ написа́ти повелѣ́лъ еси́, молніеобра́зно просіява́я и неизрече́нно того́ облагоуха́я. Мы́ же дивя́щеся си́мъ, вопіе́мъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, чудодѣ́йствій пресла́вныхъ соверши́телю. Ра́дуйся, Бо́жія благоволе́нія къ лю́демъ исполни́телю. Ра́дуйся, свою́ святы́ню и дерзнове́ніе къ Бо́гу си́мъ я́сно извѣсти́вый. Ра́дуйся, явле́ніемъ твои́мъ въ ско́рби и болѣ́зни су́щаго обвесели́вый. Ра́дуйся, ско́рое избавле́ніе отъ плѣ́на тому́ обѣща́вый. Ра́дуйся, троекра́тнымъ явле́ніемъ вся́кое сумле́ніе отгна́вый. Ра́дуйся, отъ неду́га и ско́рби того́ премѣни́вый. Ра́дуйся, да́вый твоего́ лица́ изображе́ніе. Ра́дуйся, пода́вый изъ плѣне́нія пресла́вно избавле́ніе. Ра́дуйся, ра́достно во оте́чество того́ возврати́вый. Ра́дуйся, вся́ того́ ско́рби на ра́дость преложи́вый. Ра́дуйся, всѣ́хъ пресла́внымъ чудотворе́ніемъ твои́мъ удиви́вый.

Ра́дуйся, Ни́ле чудотво́рче, преподо́бне о́тче на́шъ.

Конда́къ 8

Стра́нное и пресла́вное чу́до ви́дяще, тобо́ю соверша́емое, о о́тче на́шъ Ни́ле пребога́те, мо́лимъ тя́: моли́ тобо́ю чудодѣ́йствующаго Бо́га, да и мы́ устрани́мся мíра су́етнаго и преле́стнаго, возмо́жемъ безбѣ́дно жите́йскую преплы́ти пучи́ну и въ ти́хое приста́нище спасе́нія дости́гнути хода́тайствомъ твои́мъ, во вѣ́ки благода́рственно воспѣва́юще: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь бы́лъ еси́ любве́ Боже́ственныя испо́лненъ, о всеблаже́нне, ника́коже отступа́я къ любле́нію пло́ти и мíра, но я́ко безпло́тенъ цѣлому́дренно и преподо́бно твою́ жи́знь соверши́лъ еси́, тѣ́мже и благода́ть прія́лъ еси́ отъ Бо́га твори́ти пресла́вная чудеса́. Пріими́ у́бо отъ усе́рдія на́шего приноси́мыя тебѣ́ хвалы́ сія́:

Ра́дуйся, Боже́ственныя любве́ простра́нное вмѣсти́лище. Ра́дуйся, Святы́я Тро́ицы жили́ще. Ра́дуйся, мы́сленныхъ враго́въ крѣ́пкій и му́жественный побѣди́телю. Ра́дуйся, тебе́ на по́мощь призыва́ющимъ къ побѣжде́нію си́хъ пособи́телю. Ра́дуйся, граждани́не пусты́нный. Ра́дуйся, въ терпѣ́ніи крѣ́пкій и ди́вный. Ра́дуйся, безмо́лвія вели́кій люби́телю. Ра́дуйся, уедине́ннаго и́ноческаго жи́телства му́дрый законоположи́телю. Ра́дуйся, мона́шествующимъ ко спасе́нію наста́вниче. Ра́дуйся, лико́мъ преподо́бныхъ соприча́стниче. Ра́дуйся, я́ко со всѣ́ми святы́ми наслажда́ешися вѣ́чнаго весе́лія. Ра́дуйся, съ ни́ми ра́достно наслѣ́дствуеши небе́сныхъ селе́ній.

Ра́дуйся, Ни́ле чудотво́рче, преподо́бне о́тче на́шъ.

Конда́къ 9

Вся́кое естество́ а́нгелское и человѣ́ческое удиви́ся ди́вному твоему́ во пло́ти жи́тельству, о богоно́се о́тче на́шъ Ни́ле! По́двигомъ бо по́стническимъ до́брѣ подвиза́вся, непреткнове́нно тече́ніе соверши́лъ еси́. Тѣ́мъ и вѣнце́мъ сла́вы вѣнча́лся еси́ отъ Бо́га, съ ли́ки святы́хъ всели́вся воспѣва́ти при́сно: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíйства во пло́ти му́дрыхъ обуя́ша, егда́ дѣ́йствомъ Свята́го Ду́ха бу́іи умудри́шася дерзостны́я тѣ́хъ язы́ки обузда́ти, тѣ́мъ и тебѣ́, о богоно́се, не мірска́я му́дрость, но Ду́ха Свята́го дѣ́йство умудри́ и боже́ственная вѣтíйствующа показа́. Мы́ же похва́льную пѣ́снь тебѣ́ ра́дующеся пое́мъ:

Ра́дуйся, прему́дростію свы́ше одаре́нный. Ра́дуйся, благода́тію Свята́го Ду́ха озаре́нный. Ра́дуйся, таи́нственный зако́нъ мона́шествующимъ написа́вый. Ра́дуйся, спаси́телная преда́нія тѣ́мъ преда́вый. Ра́дуйся, о́бразе и́стиннаго мона́шества. Ра́дуйся, хода́таю вѣ́чнаго блаже́нства. Ра́дуйся, спасе́нія наста́вниче нелѣ́ностный. Ра́дуйся, руководи́телю къ получе́нію бла́гъ небе́сныхъ. Ра́дуйся, го́рдости ро́гъ сломи́вый. Ра́дуйся, и́стинный о́бразъ смиренному́дрія бы́вый. Ра́дуйся, я́ко твои́ми за ны́ моли́твами отъ разли́чныхъ бѣ́дъ избавля́емся. Ра́дуйся, я́ко твои́мъ къ Бо́гу предста́телствомъ отъ вра́жіихъ искуше́ній свобожда́емся.

Ра́дуйся, Ни́ле чудотво́рче, преподо́бне о́тче на́шъ.

Конда́къ 10

Спасти́ся жела́ющимъ и́стинный путево́ждь бы́лъ еси́, о всеблаже́нный о́тче, руководя́ тѣ́хъ за́повѣдьми Спа́са Христа́ и спаси́тельными преда́ніи оте́цъ богоно́сныхъ. Тѣ́мже и мы́ жела́юще си́хъ во слѣ́дъ ходи́ти, направля́еми моли́твами твои́ми, благоговѣ́йно воспѣва́емъ: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ и сто́лпъ утвержде́нія бы́лъ еси́ твои́мъ ученико́мъ, показу́я собо́ю му́жественнаго боре́нія о́бразъ и утвержда́я дѣ́лы и словесы́ крѣ́пко противоста́ти бра́немъ вра́жіимъ. Мы́ же немощнíи, къ по́мощи твоего́ о на́съ хода́тайства взира́юще, хвалу́ тебѣ́ прино́симъ вопію́ще:

Ра́дуйся, сто́лпе терпѣ́нія. Ра́дуйся, о́бразе му́жественаго боре́нія. Ра́дуйся, хра́брый во́ине ополче́нія Христо́ва. Ра́дуйся, граждани́не небе́снаго Іерусали́ма но́ваго. Ра́дуйся, на земли́ сѣ́явый умиле́ніе слеза́ми. Ра́дуйся, на небесѣ́хъ пита́яйся вѣ́чнаго утѣше́нія плоды́. Ра́дуйся, пусты́нная озлобле́нія благоду́шно претерпѣ́вый. Ра́дуйся, изъ пусты́ни въ ра́йская селе́нія возлетѣ́вый. Ра́дуйся, въ непреста́нныхъ моли́твахъ бо́дрствовавый. Ра́дуйся, у́мъ горѣ́ къ Бо́гу вознесе́нъ всегда́ имѣ́вый. Ра́дуйся, умерщвле́ніемъ пло́ти Христу́ спострада́вый. Ра́дуйся, отъ Него́ сподо́бленный боже́ственыя сла́вы.

Ра́дуйся, Ни́ле чудотво́рче, преподо́бне о́тче на́шъ.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе похва́льное принося́щихъ ти́, о́тче, пріими́ и изба́ви страсте́й мучи́тельства и обурева́нія помышле́ній, тебе́ бо стяжа́хомъ, твои́ раби́, помо́щника и те́плаго къ Бо́гу о на́съ предста́теля и моли́твенника, надѣ́ющеся тобо́ю избавле́ніе злы́хъ и спасе́ніе получи́ти, вопію́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣ́тлаго свѣти́льника мона́шествующимъ Христо́съ тя́ показа́, блаже́нне, невеще́ственнымъ огне́мъ добродѣ́телей просвѣща́юща и смиренному́дрія луча́ми облиста́юща на́съ, заре́ю же чуде́съ озаря́юща, вопію́щихъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, свѣ́тлый мона́шествующихъ свѣти́льниче. Ра́дуйся, свѣ́та невече́рняго соприча́стниче. Ра́дуйся, о́блаче дождеро́сный, сле́зныя то́ки излива́яй. Ра́дуйся, мо́лніями благода́ти тя́ лю́бящихъ озаря́яй. Ра́дуйся, громообра́зно враги́ устраши́вый. Ра́дуйся, ту́чами твои́хъ сле́зъ си́хъ потопи́вый. Ра́дуйся, изъ-подъ спу́да пусты́ннаго я́сно свѣ́тиши заря́ми чуде́съ. Ра́дуйся, я́ко глубино́ю смире́нія возне́слся еси́ превы́ше небе́съ. Ра́дуйся, тихообра́зно во смире́ніи и кро́тости твою́ жи́знь соверши́вый. Ра́дуйся, христоподража́тельныя кро́тости о́бразъ всѣ́мъ бы́вый. Ра́дуйся, по преставле́ніи твое́мъ чудесы́ возсія́вый. Ра́дуйся, си́мъ высоту́ смире́нія жи́тельства показа́вый.

Ра́дуйся, Ни́ле чудотво́рче, преподо́бне о́тче на́шъ.

Конда́къ 12

Благода́ть пода́ти тебѣ́ восхотѣ́въ Вели́кій Дарода́тель, Влады́ка сы́й всѣ́хъ и Госпо́дь, и на земли́ просла́вленна показа́ти, его́же просла́ви на небеси́, дарова́ніемъ чуде́съ тя́ обогати́, освяти́ и просла́ви, и научи́ воспѣва́ти о тебѣ́ благода́рственую пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твоя́, о всеблаже́нне, исправле́нія, по́двиги и боре́нія, глубо́кое смиренному́дріе и честно́е отъ земны́хъ къ небе́снымъ преставле́ніе, восхваля́емъ и благода́ть чудотворе́ній, ю́же прія́лъ еси́ отъ Бо́га, освяти́вшаго и просла́вившаго тя́ и научи́вшаго на́съ вопи́ти:

Ра́дуйся, по́двиговъ по́стническихъ до́брѣ соверши́вый тече́ніе. Ра́дуйся, прера́дованное наслѣ́дивый ра́йское селе́ніе. Ра́дуйся, блиста́ніемъ добродѣ́телей на земли́ свѣ́тло сія́вый. Ра́дуйся, мно́гимъ твои́мъ трудо́мъ на небесѣ́хъ возме́здіе прія́вый. Ра́дуйся, пусты́ни свѣ́тлое украше́ніе. Ра́дуйся, сподо́бивыйся зрѣ́ти святы́хъ всевеселя́щее ра́дованіе. Ра́дуйся, мона́шескаго житія́ свѣтлѣ́йшее зерца́ло. Ра́дуйся, на́мъ тебе́ лю́бящимъ отъ навѣ́товъ бори́теля стѣна́ и крѣ́пкое забра́ло. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю разли́чныхъ искуше́ній избѣга́емъ. Ра́дуйся, я́ко о на́съ къ Бо́гу предста́телствомъ твои́мъ въ разли́чныхъ бѣда́хъ скорѣ́йшую по́мощь обрѣта́емъ. Ра́дуйся, здра́вія тѣле́снаго пода́телю. Ра́дуйся, душе́внаго спасе́нія хода́таю.

Ра́дуйся, Ни́ле чудотво́рче, преподо́бне о́тче на́шъ.

Конда́къ 13

О, всеблаже́нне и преподо́бне о́тче на́шъ Ни́ле! Пріими́ отъ на́съ любо́вію тебѣ́ приноси́мое пѣ́ніе, избавля́я отъ разли́чныхъ бѣ́дъ и напа́стей и бу́дущаго муче́нія хода́тайствомъ твои́мъ, да сподо́бимся и мы́ съ тобо́ю вѣ́чно воспѣва́ти Тріеди́ному Бо́гу благода́рственную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Молитва

Отче на́шъ всепреподо́бнѣйшій Ни́ле! Пріими́ сію́ похва́льную пѣ́снь, тебѣ́ любо́вію и вѣ́рою приноси́мую, и ми́лостивно прикло́нься съ небе́сныхъ высо́тъ, я́ко оте́цъ чадолюби́вѣйшій, хода́тайствуй вѣ́рою и любо́вію тя́ почита́ющимъ грѣхо́въ проще́ніе, житія́ исправле́ніе, кончи́ну христіа́нскую, ми́рну и ненавѣ́тну отъ духо́въ зло́бы. И предста́ни тогда́, о о́тче, прогоня́я стра́хъ сме́ртный отъ вѣ́рныхъ твои́хъ рабо́въ и чти́телей твоея́ свяще́ннѣйшія па́мяти, безбѣ́дно творя́ разлуче́ніе души́ отъ тѣ́ла и лю́тыхъ мыта́рствъ прехожде́ніе си́льнымъ твои́мъ ко Го́споду моле́ніемъ и предста́телствомъ, благода́тію, щедро́тами и человѣколю́біемъ Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Іису́са Христа́, и Его́ Пресвятѣ́йшія Ма́тере, твои́мъ ми́лостивымъ о на́съ хода́тайствомъ. Надѣ́емся вся́ сія́ проше́нія получи́ти и въ де́нь стра́шнаго Суда́ десна́го стоя́нія улучи́ти со всѣ́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Удали́вся, бѣ́гая, Дави́дски, мíра, и вся́, я́же въ не́мъ, я́ко уме́ты, вмѣни́въ, и, въ мѣ́стѣ безмо́лвнѣ всели́вся, духо́вныя ра́дости испо́лнился еси́, о́тче на́шъ Ни́ле, и, еди́ному Бо́гу изво́ливъ служи́ти, процвѣ́лъ еси́, я́ко фи́никсъ, и, я́ко лоза́ благопло́дна, умно́жилъ еси́ ча́да пусты́ни. Тѣ́мъ благода́рственно вопіе́мъ: сла́ва Укрѣ́пльшему тя́ въ по́двигѣ пустынножи́тельства; сла́ва Избра́вшему тя́ въ Россíи отше́льникомъ уставополо́жника изря́дна; сла́ва моли́твами твои́ми и на́съ Спаса́ющему.

Конда́къ, гла́съ 8

Любве́ ра́ди Христо́вы удали́вся мірски́хъ смуще́ній, ра́достною душе́ю всели́лся еси́ въ пусты́ни, въ не́йже подвиза́вся до́брѣ, я́ко а́нгелъ на земли́, о́тче Ни́ле, пожи́лъ еси́: бдѣ́ніемъ бо и посто́мъ тѣ́ло свое́ изнури́лъ еси́ вѣ́чныя ра́ди жи́зни. Ея́же ны́нѣ сподо́бився, во свѣ́тѣ неизрече́нныя ра́дости Пресвятѣ́й Тро́ицѣ со святы́ми предстоя́, моли́, мо́лимтися, припа́дающе, ча́да твоя́, сохрани́тися на́мъ отъ вся́каго навѣ́та и злы́хъ обстоя́ній ви́димыхъ и неви́димыхъ вра́гъ и спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Ни́ле, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.