Акафист святому преподобному Нилу Селигерскому, Столобенскому чудотворцу

Конда́къ 1

Избра́нному отъ пеле́нъ въ во́инство Христо́во и впи́санному отъ ю́ности въ кни́гу живота́ вѣ́чнаго, ди́вному въ чудесѣ́хъ, преподо́бному отцу́ на́шему Ни́лу, вси́, насыща́ющіися чрезъ него́ подава́емыхъ неоску́дно Бо́жіихъ дарова́ній, соше́дшеся воспои́мъ ему́, я́ко хода́таю и моли́твеннику о душа́хъ на́шихъ, въ весе́ліи глаго́люще:

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Ни́ле, Столобе́нскій чудотво́рче.

Икосъ 1

Ангела Госпо́дь Своего́ посла́ къ тебѣ́, преподо́бне о́тче, возвѣсти́ти, егда́ узрѣ́ твое́ мудрова́ніе о небе́сныхъ, дабы́ преше́лъ еси́ изъ пре́жнія пусты́ни во о́ную, въ не́йже подвиза́лся еси́; ты́ же ни мѣ́ста, ни страны́ о́ныя вѣ́дая, но па́че на Посла́вшаго тя́ Го́спода упова́я и вѣ́руя, я́ко перна́тый поте́клъ еси́ въ ню́. Мы́ же, ча́да твоя́, а́ки на пути́ тя́ срѣта́юще, привѣ́тствуемъ, си́це возглаша́юще:

Ра́дуйся, послуша́нія на́мъ о́бразъ оста́вивый; ра́дуйся, любве́ ра́ди Христо́вы вся́ кра́сная мíра сего́ за уме́ты вмѣни́вый. Ра́дуйся, Мелхиседе́ку подо́бенъ яви́выйся; ра́дуйся, я́ко ты́ роди́телей земны́хъ утаи́лъ еси́ отъ на́съ, да Небе́сному Отцу́ въ сыновство́ причте́шися. Ра́дуйся, я́ко за лише́ніе сродства́ и дру́жества стяжа́лъ еси́ съ небе́сными содру́жество; ра́дуйся, преподо́бне, возненави́дѣвый мíра сего́ вся́кое наслажде́ніе. Ра́дуйся, я́ко за сіе́ воспрія́лъ еси́ небе́сныя жи́зни учрежде́ніе; ра́дуйся, преподо́бне, послужи́вый Го́споду преподо́біемъ и пра́вдою. Ра́дуйся, за сіе́ отъ Него́ почте́нный че́стію и сла́вою вѣ́чною; ра́дуйся, въ по́двизѣхъ дневны́хъ и ночны́хъ тече́ніе жи́зни вре́менныя соверши́вый. Ра́дуйся, въ невече́рнемъ дни́ Ца́рствія Бо́жія при́сно пребыва́яй; ра́дуйся, тѣ́хъ благи́хъ, и́хже о́ко не ви́дѣ и у́хо не слы́ша, вѣ́чный наслѣ́дниче.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Ни́ле, Столобе́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́дѣвъ пока́занное ти́ Бо́гомъ мѣ́сто, преподо́бне о́тче Ни́ле, возра́довался еси́ о красотѣ́ его́; отъ ра́дости же, я́ко не презрѣ́ Госпо́дь Бо́гъ трудо́въ твои́хъ, сія́ благода́рнымъ гла́сомъ восклица́лъ еси́: О, Тро́ице Пресвята́я, еди́на въ Божествѣ́ въ тріе́хъ Ли́цахъ нераздѣ́льная, Бо́же Отче Всемогу́щій, Бо́же Сы́не Единоро́дный, Бо́же Ду́ше Утѣ́шителю, свѣтоза́рный мíру свѣ́те, наста́вниче и промысли́телю всѣ́хъ спасе́нія, да́руй мнѣ́ до конца́ жи́зни моея́ на се́мъ мѣ́стѣ вы́ну воспѣва́ти Тебѣ́ пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ ве́сь углубле́нъ имѣ́я, преподо́бне о́тче, въ поуче́ніи о блаже́ннѣй вѣ́чности и въ ню́ водвори́тися жела́я, непреста́нно со Дави́домъ вопи́лъ еси́: увы́ мнѣ́, я́ко прише́льствіе мое́ продолжи́ся, бы́ша бо сле́зы моя́ мнѣ́, я́ко хлѣ́бъ, де́нь и но́чь. - Мы́ же таково́му мудрова́нію твоему́ дивя́щеся, вопіе́мъ:

Ра́дуйся, преподо́бне, земно́е мудрова́ніе Боже́ственнѣй во́ли повину́вый; ра́дуйся, жела́ніе твое́ ко Влады́цѣ, Христу́ Го́споду, вся́чески утвержде́нно имѣ́вый. Ра́дуйся, крила́ми богомы́слія сѣ́ти вра́жія сокруши́вый; ра́дуйся, вся́ его́ зло́бная на тя́ умышле́нія до конца́ посрами́вый. Ра́дуйся, оста́вивый привре́менныя имѣ́нія и возлюби́вый нищету́ Христо́ву; ра́дуйся, я́ко ны́нѣ за сіе́ дости́глъ еси́ къ вѣ́чному и неистощи́мому Его́ бога́тству. Ра́дуйся, во умерщвле́ніи страсте́й да́же до конца́ жи́зни твоея́ неусы́пно бо́дрствовавый; ра́дуйся, сме́ртію вре́менною къ вѣ́чному безсме́ртію преше́дый. Ра́дуйся, за глубо́кое смире́ніе въ вѣ́чныя кро́вы вознесе́нный; ра́дуйся, въ непристу́пнѣй сла́вѣ получи́вый прича́стіе. Ра́дуйся, вся́кія добродѣ́тели себе́ самаго́ о́бразъ на́мъ яви́вый; ра́дуйся, я́ко за сіе́ ны́нѣ во Ца́рствіи небе́снѣмъ ве́лій нарече́нъ еси́.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Ни́ле, Столобе́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́льна и непреобори́ма тебе́ показа́лъ еси́, преподо́бне о́тче, дре́внему врагу́ и зави́стнику блаже́нства на́шего: егда́ бо зря́ тебе́ о́нъ, я́ко де́нь отъ дне́ лѣ́ствицу добродѣ́телей къ небеси́ незы́блему утвержда́еши, и человѣ́къ пло́тянъ, но я́ко а́нгелъ безпло́тный житіе́ прохо́диши, умы́сли отъ благослове́ннаго ти́ Бо́гомъ мѣ́ста отдали́ти, разли́чными привидѣ́ніи устраша́ше тя́; ты́ же вся́ его́ кова́рства, а́ки паучи́нныя сѣ́ти, бо́дренною моли́твою разгна́лъ еси́, я́ко не смѣ́ти ему́ и издале́ча на тя́ взира́ти, егда́ слы́ша тя́ пою́ща: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я несумнѣ́нную наде́жду о спасе́ніи твое́мъ, преподо́бне о́тче Ни́ле, ко исхо́ду отъ жи́зни сея́ всегда́ гото́въ бы́лъ еси́, и вы́ну имѣ́я въ па́мяти сме́рть, пре́жде о́ныя многотру́дному своему́ тѣ́лу мѣ́сто свои́ма рука́ма изгото́вилъ еси́. Мы́ же, ча́да твоя́, а́ки надгро́бную пѣ́снь пое́мъ ти́, си́це глаго́люще:

Ра́дуйся, труды́ твоя́ и по́двиги и́ноческія измѣни́вый вѣ́чнымъ упокое́ніемъ; ра́дуйся, страсте́й мглу́ истреби́вый. Ра́дуйся, облече́нный ны́нѣ въ ри́зу безстра́стія; ра́дуйся, а́нгельски на земли́ житіе́ пожи́вый. Ра́дуйся, ко гра́ду нетлѣ́ннаго Еде́ма преше́дый; ра́дуйся, предстоя́нія у стра́шнаго престо́ла Влады́чня сподо́бивыйся во сла́вѣ вѣ́чнѣй. Ра́дуйся, усе́рдно возлюби́вый за́повѣди Христа́ Го́спода; ра́дуйся, я́ко дру́гъ че́стенъ и са́мъ отъ Него́ возлю́бленъ еси́. Ра́дуйся, мно́ги ско́рби съ вели́кимъ благодаре́ніемъ претерпѣ́вый; ра́дуйся, въ неизглаго́ланную ра́дость Го́спода своего́ воспрія́тый. Ра́дуйся, я́ко дарова́ся тебѣ́ отъ Бо́га во благослове́ніихъ прославля́ему бы́ти; ра́дуйся, я́ко сла́ва твоя́ отъ человѣ́къ всегда́ ублажа́ется.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Ни́ле, Столобе́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 4

Бу́рею помышле́ній невѣ́рныхъ о тебѣ́, преподо́бне о́тче, неи́стовіи человѣ́цы смято́шася, мня́ще, а́ки бы не ра́ди любве́ Христо́вы то́ль же́стокій пусты́нный пу́ть проходи́лъ еси́, но выну́ уедине́ннаго житія́ твоего́ непщева́ху бы́ти стяжа́ніе имѣ́нія, чесо́ ра́ди и окра́сти тя́ умы́слиша; но вмѣ́сто ча́емаго сокро́вища обрѣто́ша еди́нъ о́бразъ Пречи́стыя Богома́тере съ Предвѣ́чнымъ Младе́нцемъ, на руку́ Ея́ держи́мымъ, Го́сподомъ Іису́сомъ, къ Нему́же ты́ де́нно и но́щно воспѣва́лъ еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шимъ и вѣ́руемъ, преподо́бне о́тче Ни́ле, я́ко Бо́гъ тебѣ́, лю́бящему Его́, да́рствуетъ толи́кая воздая́нія, и́хже о́ко не ви́дѣ и у́хо не слы́ша, и я́же на се́рдце человѣ́ку не взыдо́ша. Жела́юще же и мы́ твои́ми богопрія́тными моли́твами та́яжде получи́ти, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, жела́нія твоего́ соверше́нное получи́вый исполне́ніе; ра́дуйся, на е́же вѣ́рою взира́лъ еси́, ны́нѣ лице́мъ къ лицу́ непристу́пнаго Божества́ сла́ву созерца́еши. Ра́дуйся, я́ко отту́ду неизрече́нныя ра́дости и весе́лія почерпа́еши исполне́ніе; ра́дуйся, я́ко ктому́ не приключи́тся что́ тебѣ́ жела́ти и хотѣ́ти во вѣ́ки. Ра́дуйся, я́ко ктому́ не прирази́тся къ душѣ́ твое́й прило́гъ вра́жіихъ навѣ́товъ и искуше́ній; ра́дуйся, я́ко кора́бль тво́й упра́вилъ еси́ на мѣ́сто вои́стинну до́брое. Ра́дуйся, я́ко ста́лъ еси́ и́мъ, а́ки на гора́хъ Арара́тскихъ, на са́мыхъ гора́хъ небе́сныхъ; ра́дуйся, я́ко ктому́ уже́ о́нъ не бои́тся потопле́нія. Ра́дуйся, я́ко у́мъ тво́й укрѣпле́нъ е́сть во вѣ́ки благода́тнымъ укрѣпле́ніемъ; ра́дуйся, я́ко обогати́лся еси́ преизоби́льно дара́ми Боже́ственными. Ра́дуйся, я́ко до возглаше́нія арха́нгельскихъ тру́бъ и́маши душе́вное боговидѣ́ніе; ра́дуйся, я́ко егда́ по возглаше́нію и́хъ ме́ртвіи отъ гробо́въ воскре́снутъ, и ты́ воста́неши съ тѣ́ломъ си́мъ къ лицезрѣ́нію Бо́жію.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Ни́ле, Столобе́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 5

Боготе́чная я́ко звѣзда́ яви́лся еси́, преподо́бне, во о́стровѣ Селиге́ра е́зера; и́бо вся́ окре́стныя страны́ да́нною ти́ отъ Со́лнца пра́вды, Христа́ Бо́га, благода́тію озаря́еши, и на мо́ри стра́стнаго сего́ житія́ обурева́емыхъ наставля́еши посо́біемъ моли́твъ твои́хъ на пу́ть спасе́нія, къ небе́сному оте́честву веду́щь, и науча́еши еди́нѣми усты́ и еди́нѣмъ се́рдцемъ съ тобо́ю воспѣва́ти въ Тро́ицѣ сла́вимому Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣлъ еси́, преподо́бне, я́ко въ мíрѣ се́мъ вся́ческая су́ть суета́ и вся́ тлѣ́нію прича́стна: прехо́дитъ бо мíръ и по́хоть его́; уразумѣ́лъ же еси́, я́ко творя́й во́лю Бо́жію, то́ю еди́нъ пребыва́етъ во вѣ́ки; сего́ ра́ди, бѣ́гая мíра и сро́дникъ твои́хъ, вседу́шно потща́лся еси́ благоугоди́ти превѣ́чному Бо́гу. Тѣ́мже за толи́кое твое́ усе́рдіе услы́ши на́съ, при́сно глаго́лющихъ тебѣ́ сицева́я:

Ра́дуйся, орле́ небопа́рный, крила́ми богомы́слія возлетѣ́вый зрѣ́ти немерца́ющую свѣ́тлость Со́лнца пра́вды, Іису́са Христа́; ра́дуйся, у́ме чистѣ́йшій, не оскверни́выйся пре́лестьми мірски́ми. Ра́дуйся, кри́не чи́стаго обоня́нія; ра́дуйся, по́стниковъ воздержа́ніе. Ра́дуйся, благоче́стія сто́лпе непобори́мый; ра́дуйся, честно́е духо́вное сокро́вище. Ра́дуйся, свѣ́тлое добродѣ́телей прія́телище; ра́дуйся, дража́йшій сосу́де благода́тнаго сокрове́нія. Ра́дуйся, скорбя́щихъ ра́досте и утѣше́ніе; ра́дуйся, путеше́ствующихъ путеводи́телю. Ра́дуйся, безме́здный врачу́ болѣ́зней вся́кихъ; ра́дуйся, ско́рый засту́пниче оби́димыхъ.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Ни́ле, Столобе́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 6

Проповѣ́дуетъ са́мое мѣ́сто пусты́нное, преподо́бне о́тче Ни́ле, на не́мже до конца́ жи́зни твоея́ подвиза́лся еси́, какови́ бя́ху твои́ труды́, по́двизи и терпѣ́ніе, я́ко во всю́ жи́знь твою́ не имѣ́лъ еси́ ни кого́же соскорбя́щаго и утѣша́ющаго тя́ въ терпѣ́ніи, но па́че отвсю́ду належа́ху ти́ озлобле́нія, воздвиза́емая отъ врага́ неви́димаго: не терпя́ бо зави́стникъ богоуго́днаго житія́ твоего́ зрѣ́ти, нѣ́когда наусти́ подо́бныхъ себѣ́ ке́ллію твою́ сожещи́ и съ тобо́ю; но ты́, я́коже на него́ самаго́, та́ко и на вся́ его́ злоко́зненныя сѣ́ти, имѣ́лъ еси́ поража́ющь камы́къ, я́ко Дави́дъ на Голіа́ѳа, непреста́нную ко Го́споду Бо́гу пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ всему́ мíру добродѣ́телей твои́хъ просвѣще́ніе, преподо́бне о́тче, о ни́хже благодаря́ще, прославля́емъ Отца́ Небе́снаго, да́вшаго ти́ толи́кую благода́ть вели́чія Своего́, и тебѣ́, я́ко те́плому о на́съ моли́твеннику, ра́достная воспѣва́емъ си́це:

Ра́дуйся, усе́рдный исполни́телю Бо́жіихъ велѣ́ній; ра́дуйся, терпѣ́ніемъ твои́мъ удиви́вый а́нгеловъ и человѣ́ковъ. Ра́дуйся, притека́ющимъ подъ кро́въ тво́й сла́дкое упокое́ніе; ра́дуйся, изнемога́ющимъ отъ трудо́въ возстановле́ніе. Ра́дуйся, исто́чниче чуде́съ оби́льный; ра́дуйся, во вся́кихъ ну́ждахъ призыва́ющимъ тя́ ско́рый помо́щниче. Ра́дуйся, надѣ́ющимся на тя́ защище́ніе непосты́дное; ра́дуйся, всѣ́мъ притека́ющимъ къ тебѣ́ приста́нище небу́рное. Ра́дуйся, хотя́щимъ твоему́ непоро́чному житію́ послѣ́довати укрѣпи́телю; ра́дуйся, свѣ́щниче, горя́й свѣ́томъ благоче́стія. Ра́дуйся, путевождю́ во тьмѣ́ невѣ́рія блудя́щимъ; ра́дуйся, пода́телю ра́зума бу́іимъ.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Ни́ле, Столобе́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хотя́, преподо́бне, отъ здѣ́шняго вѣ́ка преста́витися преле́стнаго, на вся́къ де́нь исходя́ слези́лъ и рыда́лъ еси́ надъ гро́бомъ твои́мъ, не а́ки боя́ся сме́рти, я́же таковы́мъ уго́дникомъ Бо́жіимъ, я́ко ты́ еси́, еди́нымъ е́сть прохожде́ніемъ отъ трудо́въ на упокое́ніе, отъ ско́рбей и болѣ́зней на вѣ́чную ра́дость и весе́ліе; но па́че жела́я разрѣши́тися отъ ю́зъ плотски́хъ и предста́ти престо́лу Бо́га Вседержи́теля со арха́нгелы и а́нгелы, и вку́пѣ съ ни́ми торже́ственно воспѣва́ти пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ва вся́ яви́шася тебѣ́, преподо́бне, егда́ разлучи́лся еси́ повелѣ́ніемъ Госпо́днимъ отъ привре́менныхъ: не́бо но́во, земля́ но́ва и гра́дъ Іерусали́мъ но́въ предугото́ванъ отъ Бо́га, я́ко невѣ́ста укра́шенная му́жу своему́, въ него́же съ неизрече́ннымъ весе́ліемъ воспрія́лся еси́ въ сожи́тіе вѣ́чное а́нгеломъ и всѣ́мъ святы́мъ. Мы́ же, о таковѣ́мъ твое́мъ преселе́ніи веселя́щеся, уми́льно глаго́лемъ си́це:

Ра́дуйся, еди́наго Бо́га въ тріе́хъ Ли́цахъ сподо́бивыйся лицезрѣ́нія; ра́дуйся, въ число́ прія́тый и́стинныхъ Его́ покло́нниковъ. Ра́дуйся, я́ко не ктому́ съ земны́ми, но и съ небе́сными си́лами на престо́лѣ непристу́пныя сла́вы Сѣдя́щему пое́ши: Свя́тъ, Свя́тъ, Свя́тъ Госпо́дь Савао́ѳъ; ра́дуйся, я́ко отъ Него́ почерпа́еши преизоби́льная благода́ти исполне́ніе. Ра́дуйся, и на земли́ Бо́гомъ со́браннаго твоего́ ста́да бо́дрый храни́телю; ра́дуйся, всѣ́мъ подража́ющимъ житію́ твоему́ свято́му наста́вниче. Ра́дуйся, я́ко укрѣпля́еши послѣ́дующихъ ти́ къ му́жественному со враго́мъ боре́нію; ра́дуйся, я́ко хода́тайствуеши и́мъ вѣнцы́, досто́йныя трудо́въ и по́двиговъ, отъ Христа́ Бо́га. Ра́дуйся, наде́ждо и́мъ извѣ́стная, я́ко не всу́е тещи́ и ни вотще́ труди́тися и́мъ подоба́етъ; ра́дуйся, я́ко и въ тече́ніи слу́жиши и́мъ прохла́дою и утѣше́ніемъ. Ра́дуйся, я́ко са́мъ пра́вы стези́ Госпо́дни содѣ́лалъ еси́; ра́дуйся, я́ко и всѣ́хъ тѣ́миже стезя́ми ше́ствовати науча́еши.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Ни́ле, Столобе́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 8

Стра́нное слы́шаніе во у́шію на́шею обно́сится о тебѣ́, преподо́бне о́тче Ни́ле: се́ бо толи́къ да́ръ имѣ́лъ еси́ во пло́ти отъ Бо́га, я́ко е́же и вта́йнѣ содѣ́янное отъ человѣ́къ разумѣ́лъ еси́, и окаля́нна грѣхо́вною нечистото́ю а́біе обличи́лъ еси́, поуча́я не твори́ти того́ бо́лѣе. Мы́ же, сицево́му твоему́ прозрѣ́нію дивя́щеся, прославля́емъ Бо́га, прославля́ющаго таковы́я вѣ́рныя Своя́ рабы́, и вопіе́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Всего́ себе́, ели́ко мо́щно, повину́лъ еси́ во́ли Бо́жіей, преподо́бне о́тче; тѣ́мже и отъ Бо́га вся́ ели́ка жела́лъ, воспрія́лъ еси́, отъ на́съ же, я́ко оте́цъ и наста́вникъ на́шъ, услы́ши и пріими́ похва́льное сіе́ пѣ́ніе:

Ра́дуйся, преподо́бне, я́ко душа́ твоя́ свята́я по жела́нію твоему́ ны́нѣ въ небе́сныхъ ски́ніяхъ обрѣта́ется; ра́дуйся, я́ко во мзду́ пріе́млетъ упокое́ніе и отра́ду. Ра́дуйся, я́ко во странѣ́ о́наго весе́лія неизрече́нную сла́дость вкуша́еши; ра́дуйся, я́ко о то́й сла́дости человѣ́ку сме́ртному не лѣ́ть е́сть и глаго́лати. Ра́дуйся, я́ко тоя́ добро́ты и бла́гости о́ко человѣ́чо не ви́дѣ и у́хо не слы́ша; ра́дуйся, я́ко съ преизоби́ліемъ па́че жела́нія и хотѣ́нія получи́лъ еси́ утѣше́нія. Ра́дуйся, тѣ́хже благи́хъ и на́мъ хода́таю при́сный; ра́дуйся, отъ твои́хъ благода́тныхъ даро́въ и на́мъ пода́телю незави́стный. Ра́дуйся, я́ко промышля́еши о на́шемъ спасе́ніи; ра́дуйся, я́ко ты́ пече́шися о добродѣ́тельнѣмъ на́шемъ соверше́ніи. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю у́мъ на́шъ въ богомы́сліи науча́ется; ра́дуйся, я́ко тобо́ю мра́къ невѣ́дѣнія прогоня́ется.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Ни́ле, Столобе́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 9

Вся́ко сло́во къ похвале́нію ангелоподо́бнаго житія́ твоего́ недово́льно зри́мъ бы́ти, преподо́бне о́тче: ка́ко бо мо́жемъ того́ по достоя́нію ублажи́ти, его́же Са́мъ Бо́гъ ди́вно прославля́етъ? Тѣ́ло бо его́, на земли́ тлѣ́нію неприча́стное, чуде́съ рѣ́ки источа́етъ, вся́кія цѣли́тъ болѣ́зни и бѣ́сы прогоня́етъ, душа́ же его́ свята́я съ два́десять четы́рьми ста́рцы пое́тъ вѣ́чно въ небеси́ Сѣдя́щему на престо́лѣ: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíй краснослове́сныхъ не мо́жетъ бы́ти та́ко дѣйстви́тельно, е́же бы возбуди́ти какова́го грѣ́шника къ покая́нію, я́коже твое́ си́льно и дѣ́йственно бы́сть, преподо́бне, еди́но ма́ніе: егда́ бо узрѣ́лъ еси́ гряду́ща къ тебѣ́ человѣ́ка, углѣбну́вша въ плотски́хъ нечисто́тахъ, а́біе затвори́лъ еси́ отъ него́ око́нце ке́лліи твоея́, не а́ки гнуша́яся грѣ́шника, но явля́я, ко́ль мерзи́тъ Ду́ху Свято́му душа́, пови́нная грѣху́; то́йже умили́вся пока́яся и обѣща́ся ктому́ ду́шу и тѣ́ло чи́сто соблюда́ти. Мы́ же, ра́дующеся, я́ко имѣ́емъ тя́ о покая́ніи на́шемъ усе́рднаго промысли́теля, взыва́емъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, на́шъ и́стинный наста́вниче; ра́дуйся, я́ко чесому́ учи́лъ еси́, та́ и са́мъ нелѣ́ностно твори́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко за сіе́ ве́лій во Ца́рствіи небе́снѣмъ нарече́нъ еси́; ра́дуйся, я́ко удосто́енъ еси́ вни́ти въ число́ дѣ́вствующихъ и послѣ́дующихъ Агнцу на горѣ́ Сіо́нстѣй. Ра́дуйся, сто́лпе благоче́стія и утвержде́ніе; ра́дуйся, тве́рдое правосла́вія пра́вило. Ра́дуйся, вся́ за́повѣди Госпо́дни соверше́нно сохрани́вый; ра́дуйся, Христа́ ра́ди вся́ оста́вивый и вся́ въ Не́мъ обрѣты́й. Ра́дуйся, я́ко по́льзою твои́хъ дѣ́лъ, а́ки пресла́дкими плоды́, вѣ́рныхъ ду́ши пита́еши; ра́дуйся, я́ко въ мѣ́ру добродѣ́телей твои́хъ теку́щихъ наставля́еши. Ра́дуйся, житію́ нестяжа́тельному Христа́ ра́ди научи́выйся; ра́дуйся, за́повѣдь Христо́ву: не мо́жете рабо́тати Бо́гу и мамо́нѣ, до́брѣ испо́лнивый.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Ни́ле, Столобе́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ ду́шу твою́, преподо́бне, вся́чески о тѣлеси́ небре́глъ еси́: не имѣ́яше бо о́но у тебе́ во всю́ жи́знь твою́ упокое́нія ни сѣдѣ́ніемъ, ни на земли́ лежа́ніемъ; но вмѣ́сто упокое́нія бя́ху тѣле́сную сла́бость подде́рживающе жезли́, и та́ко пу́ть многоско́рбнаго житія́ сего́ соверши́лъ еси́; чесо́ ра́ди тѣ́ло твое́ оста́вилъ еси́ на́мъ нетлѣ́нно и многочуде́сно въ подража́ніе твои́хъ по́двиговъ, душе́ю же предста́лъ еси́ престо́лу Влады́чню, съ ли́ки Святы́хъ воспѣва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ яви́лся еси́, преподо́бне о́тче Ни́ле, во искуше́ніихъ вра́жіихъ на́съ утвержда́ющая: я́коже бо дре́вле изра́ильтяномъ повелѣ́ Бо́гъ вознести́ змію́ въ пусты́ни на дре́во, да уя́звенніи отъ зміе́въ, на ню́ взира́юще, исцѣля́ются; та́ко и ты́ предложи́лъ еси́ себе́ на́мъ, да егда́ кото́рый бра́тъ по навѣ́ту вра́жію каково́ю-ли́бо стра́стію побѣжде́нъ бу́детъ, а́біе взира́лъ бы на твое́ чудесы́ обогаще́нное тѣ́ло и исцѣлѣва́лся; и́бо и ты́ такову́ю же пло́ть и тѣ́мже страсте́мъ подлежа́щую имѣ́лъ еси́, я́коже и мы́, но благода́тію Бо́жіею побѣди́тель всѣ́хъ страсте́й яви́лся еси́. Сего́ ра́ди торжеству́юще па́мять твою́, воспѣва́емъ си́це:

Ра́дуйся, преподо́бне, дре́вняго врага́ человѣкоубíйцу діа́вола со всѣ́ми его́ хитростьми́ посрами́вый; ра́дуйся, во всю́ жи́знь твою́ малѣ́йшаго угожде́нія пло́ти не яви́вый. Ра́дуйся, ни каковы́яже дру́жбы съ мíромъ не имѣ́вый; ра́дуйся, пресла́вную надъ о́нымъ побѣ́ду одержа́вый. Ра́дуйся, возду́шная мыта́рства кня́зя тьмы́ безбѣ́дно проше́дый; ра́дуйся, ла́янія мы́сленныхъ псо́въ не слы́шавый. Ра́дуйся, я́ко супоста́тъ на́шъ діа́волъ не обрѣ́те, что́ на тя́ клевета́ти; ра́дуйся, я́ко вся́ его́ си́ла на возду́сѣхъ прише́ствіемъ твои́мъ посрами́ся и уничижи́ся. Ра́дуйся, я́ко восходя́ща тя́ въ небе́сное оте́чество срѣто́ша небе́сніи а́нгели и арха́нгели; ра́дуйся, я́ко узрѣ́вше тя́ вси́ святíи возра́довашася. Ра́дуйся, я́ко сподо́бился еси́ услы́шати прелюбе́зный се́й глаго́лъ: пріиди́, сы́не благослове́нный, наслѣ́дуй угото́ванное ти́ Ца́рство; ра́дуйся, сего́ вожделѣ́ннаго жре́бія и на́мъ при́сный хода́таю.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Ни́ле, Столобе́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе всепрія́тное приноси́лъ еси́ Бо́гу, преподо́бне о́тче Ни́ле, па́че же́ртвъ и всесожже́ній, отъ се́рдца сокруше́нна и смире́нна, пла́менемъ любве́ воспаря́ющее въ моли́твѣ, я́же вы́ну восхожда́ше во у́ши Го́спода Савао́ѳа, я́ко и тебе́ самаго́ си́льна яви́ся вознести́ на не́бо и поста́вити предъ престо́ломъ сла́вы Его́, идѣ́же вѣ́чно воспѣва́еши Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣ́та безвино́внаго прича́стіемъ наслади́выйся, преподо́бне о́тче Ни́ле, свѣти́льникъ мы́сленный яви́лся еси́ на́мъ, блудя́щимъ во грѣхо́внѣй тмѣ́, наставля́яй пра́выми стезя́ми ше́ствовати ко свѣ́ту самобы́тному, Христу́ Бо́гу на́шему. Мы́ же, ели́ко мо́щно, ше́ствующе по тебѣ́, я́ко предводи́тели и руково́дцѣ на́шемъ, благода́рственная восклица́емъ си́це:

Ра́дуйся, церко́вный неугаси́мый свѣти́льниче; ра́дуйся, ко свѣ́ту Бо́гу Отцу́ въ сыновство́ причте́нный. Ра́дуйся, ко свѣ́ту Бо́гу Сы́ну бра́тство благода́тію Его́ стяжа́вый; ра́дуйся, отъ свѣ́та Бо́га Ду́ха Свята́го воспрія́вый обруче́ніе живота́ вѣ́чнаго. Ра́дуйся, я́ко вся́, ели́ка хо́щеши, отъ о́наго Тріѵпоста́снаго Свѣ́та заи́мствуеши; ра́дуйся, я́ко и на́съ благода́тнымъ свѣ́томъ просвѣща́еши. Ра́дуйся, я́ко ра́ди твои́хъ за на́съ предъ престо́ломъ Бо́жіимъ моли́твъ, и мы́ при исхо́дѣ отъ жи́зни сея́ надѣ́емся избѣжа́ти зрѣ́нія мра́чнаго лица́ де́монскаго; ра́дуйся, я́ко при твое́мъ свѣтѣ́ніи и мы́ безбѣ́дно пріити́ упова́емъ до горы́ небе́сныя. Ра́дуйся, я́ко тебѣ́, на́съ руково́дствующу, устраши́тся кня́зь тмы́, не терпя́ зрѣ́ти свѣ́тлости лица́ твоего́; ра́дуйся, я́ко отъ свѣ́та твоего́ вся́ просте́ртыя на на́съ сѣ́ти его́, а́ки паучи́на, исче́знутъ. Ра́дуйся, я́ко мы́, тобо́ю руководи́ми, надѣ́емся пріити́ ко о́ному Незаходи́мому Свѣ́ту, Христу́ Го́споду; ра́дуйся, я́ко тобо́ю наставля́еми, и мы́ вѣ́руемъ бы́ти прича́стницы сла́вы Его́.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Ни́ле, Столобе́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́ть не преста́й излива́ти, преподо́бне о́тче Ни́ле, на мѣ́сто, идѣ́же по́стническаго житія́ твоего́ тече́ніе соверши́лъ еси́, и идѣ́же пре́жде кончи́ны твоея́ возвѣсти́лъ еси́ ду́хомъ проро́ческимъ бы́ти и́ночествующимъ вселе́нію: се́ бо, по предрече́нію твоему́, мы́ здѣ́ всели́хомся, здѣ́ и поко́й на́шъ. Ты́ же, я́ко оте́цъ и наста́вникъ, укрѣпля́й ны́ и помога́й на́мъ до конца́ жи́зни на́шея душеспаси́тельную пѣ́снь воспѣва́ти Го́споду Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твоя́ и́ноческія по́двиги, ублажа́емъ бдѣ́ніе, непреста́нныя моли́твы, по́стъ, смире́ніе и терпѣ́ніе, преподо́бне о́тче Ни́ле; но оба́че вѣ́мы, я́ко, а́ще бы и тмочи́сленными устна́ми могли́ тя́ ублажи́ти, ни ко́еже сло́во дово́льно бу́детъ на похвалу́ твои́хъ пресла́вныхъ добродѣ́телей. То́йже бо Еди́нъ си́ленъ тя́ по достоя́нію просла́вити и ублажи́ти, Иже глаго́летъ: прославля́ющія Мя́ просла́влю. И ны́нѣ у́бо, я́ко торже́ственный побѣди́тель враго́въ спасе́нія, прославля́йся и сѣди́ на престо́лѣ съ двоюна́десятьми ста́рцы, отъ на́съ же, ча́дъ твои́хъ, а́ще и ма́лое, оба́че пріими́ приноше́ніе сіе́:

Ра́дуйся, гото́внѣйшій защи́тниче во оби́дахъ су́щимъ; ра́дуйся, крѣ́пкій щи́те отъ льсти́ваго и клеветли́ваго язы́ка. Ра́дуйся, отврати́телю отъ грѣ́шниковъ пра́веднаго гнѣ́ва Бо́жія; ра́дуйся, ка́ющихся грѣ́шниковъ ско́рый предъ Бо́гомъ засту́пниче. Ра́дуйся, въ послѣ́дней бѣдѣ́ сме́ртнѣй па́че наде́жды помо́щниче; ра́дуйся, до́брый па́стырю ове́цъ Христо́выхъ. Ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми воспяща́еши дре́внему человѣкоубíйцѣ діа́волу въ ко́знехъ его́ проти́ву рабо́въ Бо́жіихъ; ра́дуйся, я́ко, и́хже о́нъ мни́тся имѣ́ти во свое́й вла́сти, и тѣ́хъ исторга́еши. Ра́дуйся, я́ко посо́біемъ твои́хъ моли́твъ безнаде́жніи и отча́янніи наде́жни быва́ютъ; ра́дуйся, я́ко тебѣ́, и́хъ руково́дствующу, и они́ Ца́рствіе небе́сное улучи́ти ча́ютъ. Ра́дуйся, я́ко тебѣ́, и́хъ защища́ющу, вра́жія стрѣ́лы тѣ́хъ не уязвля́ютъ; ра́дуйся, я́ко при твое́й по́мощи они́ са́ми врага́ устраша́ютъ.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Ни́ле, Столобе́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, вели́кій уго́дниче Христо́въ, преподо́бне о́тче Ни́ле! Во мно́гихъ потре́бныхъ на́мъ недоста́точни есмы́, оба́че мно́гая и ну́ждная оста́вивше, о еди́нѣмъ тебе́ ны́нѣ мо́лимъ и про́симъ: хода́тайствуй и моли́ о на́съ Го́спода на́шего Бо́га, да въ де́нь всемíрнаго Суда́ сподо́битъ ны́ десна́го стоя́нія и сопричте́тъ ли́ку торжеству́ющихъ воспѣва́ти вѣ́чно Ему́ пѣ́снь: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

О, вели́кій уго́дниче, пресла́вный чудотво́рче, со́браннаго здѣ́ о тебѣ́ ста́да Христо́ва бо́дрый па́стырю и оби́тели сея́ Бо́гомъ да́нный нача́льниче, Ни́ле всеблаже́нне! Душе́ю на небеси́ престо́лу Бо́жію предстоя́й и Тро́ичны сла́вы наслажда́яйся, тѣ́ломъ же на земли́ въ Боже́ственнѣмъ хра́мѣ се́мъ почива́яй и отъ него́ да́нною ти́ свы́ше благода́тію разли́чная источа́яй чудеса́, при́зри ми́лостивымъ о́комъ на предстоя́щія честнѣ́й твое́й ра́цѣ лю́ди и прося́щія си́льныя твоея́ по́мощи. Се́ бо мы́ въ безмѣ́рныхъ согрѣше́ніихъ оскверни́вшіися и въ ти́нѣ страсте́й при́сно валя́ющіися, пра́ведный гнѣ́въ Бо́жій на себе́ наведо́хомъ и вся́кія ми́лости недосто́йны сотвори́хомся; тѣ́мже и не смѣ́юще возвести́ оче́съ на́шихъ къ высотѣ́ небе́снѣй, ниже́ вознести́ моле́бный гла́съ, се́рдцемъ сокруше́ннымъ и ду́хомъ смире́ннымъ тебе́ въ хода́тайство и посо́біе призыва́емъ. Ты́ у́бо, я́ко стяжа́вый дерзнове́ніе, воздви́гни горѣ́ преподо́бныя твоя́ ру́цѣ, я́коже иногда́ чу́дный о́ный Моисе́й Богови́децъ Амали́ка побѣжда́яй, и просте́ръ къ Го́споду Творцу́ всѣ́хъ и Бо́гу те́плую свою́ моли́тву, испроси́ Скиптродержа́вному Благочести́вѣйшему Импера́тору на́шему [и́мярекъ], Самоде́ржцу всея́ Россíи, Супру́гѣ Его́, Благочести́вѣйшей Госуда́рынѣ Императри́цѣ [и́мярекъ], Ма́тери Его́, Благочести́вѣйшей Госуда́рынѣ Императри́цѣ [и́мярекъ], Наслѣ́днику Его́, Благовѣ́рному Госуда́рю Цесаре́вичу и Вели́кому Кня́зю [и́мярекъ], и всему́ Ца́рствующему До́му, непреобори́мую на неви́димыя и ви́димыя враги́ побѣ́ду, здра́віе неруши́мое, лѣ́тъ долготу́, ми́ръ во дне́хъ и́хъ, Це́ркви благостоя́ніе, возду́ха благорастворе́ніе, земли́ плодоно́сіе. Изба́ви же всѣ́хъ, вѣ́рою несумнѣ́нною къ Бо́гу приходя́щихъ и многоцѣле́бныя мо́щи твоя́ благоговѣ́йно почита́ющихъ, отъ вся́кихъ бѣ́дъ душе́вныхъ и тѣле́сныхъ, отъ всѣ́хъ томле́ній и прило́говъ діа́вольскихъ. Бу́ди печа́льнымъ утѣ́шитель, неду́гующимъ вра́чь, напа́ствуемымъ помо́щникъ, наги́мъ покрови́тель, вдови́цамъ засту́пникъ, си́рымъ защи́тникъ, младе́нцемъ пита́тель, ста́рымъ укрѣпи́тель, стра́нствующимъ путево́ждь, пла́вающимъ ко́рмчій и исхода́тайствуй всѣ́мъ, крѣ́пкія по́мощи твоея́ усе́рднѣ тре́бующимъ, вся́ я́же ко спасе́нію поле́зная. Яко да твои́ми моли́твами наставля́еми, пу́ть на земли́ маловре́меннаго житія́ на́шего безбѣ́днѣ соверши́мъ, улучи́мъ же на небеси́ несконча́емый поко́й и просла́вимъ ку́пно съ тобо́ю всѣ́хъ благи́хъ Да́теля, еди́наго въ Тро́ицѣ сла́вимаго Бо́га Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Яко свѣти́льникъ всесвѣ́телъ, яви́лся еси́ во о́стровѣ Селиге́ра е́зера, преподо́бне о́тче Ни́ле, ты́ бо, кре́стъ Христо́въ отъ ю́ности своея́ на ра́мо взе́мъ, усе́рдно Тому́ послѣ́довалъ еси́, чистото́ю Бо́гови прибли́жився, отону́дуже и чуде́съ дарова́ніемъ обогати́лся еси́. Тѣ́мъ и мы́, притека́юще къ ра́цѣ моще́й твои́хъ, уми́льно глаго́лемъ: о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ

Еже отъ вѣ́ка утае́нное, и а́нгеломъ несвѣ́домое та́инство: Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся, Бо́гъ въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, и кре́стъ во́лею на́съ ра́ди воспріи́мъ, и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 8

Оте́чества, преподо́бне, удали́вся, въ пусты́ню всели́лся еси́, и, на о́стровъ Селиге́ра е́зера возше́дъ, жесто́ко житіе́ показа́лъ еси́, и, мно́гихъ добродѣ́тельми удиви́въ, дарова́нія чуде́съ отъ Христа́ прія́лъ еси́. Помина́й на́съ, чту́щихъ па́мять твою́, да зове́мъ ти́: ра́дуйся, Ни́ле, о́тче на́шъ.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче на́шъ Ни́ле, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.