Акафист святому преподобному Макарию Римлянину, Новгородскому чудотворцу

Конда́къ 1

Избра́нный и ди́вный подража́телю проро́ковъ Иліи́ и Крести́теля, пусты́ннымъ житіе́мъ и́мъ поревнова́вый и соверше́нно Бо́гу угоди́вый, преподо́бне о́тче Мака́ріе! Пѣ́сньми восхваля́емъ тя́ съ любо́вію, свята́го засту́пника на́шего. Ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, моли́ся непреста́нно о спасе́ніи на́съ грѣ́шныхъ, и отъ вся́кихъ бѣ́дъ свобожда́й зову́щія ти́:

Ра́дуйся, Мака́ріе, вели́кій пустынножи́телю.

Икосъ 1

Ангеломъ любе́зную чистоту́ ю́ности твоея́ возлюби́въ, преподо́бне о́тче Мака́ріе, ве́тхій Ри́мъ, оте́чество твое́, оста́вилъ еси́, и во страну́ Россíйскую я́ко ни́щь и стра́ненъ прише́лъ еси́, да здѣ́ обря́щеши приста́нище благопрія́тное ко спасе́нію. Тѣ́мже сла́вимъ тя́, я́ко и́стиннаго послѣ́дователя Христо́ва, и зове́мъ ти́ хвале́бно:

Ра́дуйся, Ри́ма до́брое прозябе́ніе; ра́дуйся, Нова́града духо́вное украше́ніе. Ра́дуйся, Ева́нгелія Христо́ва вѣ́рный послу́шателю; ра́дуйся, за́повѣдей Іису́совыхъ ре́вностный исполни́телю. Ра́дуйся, еди́наго Христа́ отъ всея́ души́ твоея́ возлюби́вый; ра́дуйся, стезе́ю пра́вою вослѣ́дъ Его́ ходи́вый. Ра́дуйся, посто́мъ умертви́вый въ себѣ́ душетлѣ́нныя стра́сти; ра́дуйся, моли́твами усе́рдными отрази́вый вся́ искуше́нія діа́вольская. Ра́дуйся, возше́дый на высоту́ соверше́нства духо́внаго; ра́дуйся, прини́кій во глубину́ смире́нія свята́го. Ра́дуйся, сле́зъ твои́хъ тече́ньми уплодоноси́вый пусты́ню непло́дную; ра́дуйся, изъ глубины́ воздыха́ньми привлекíй на ню́ Бо́жію благода́ть.

Ра́дуйся, Мака́ріе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 2

Ви́дѣвъ Всеви́децъ Госпо́дь благо́е души́ твоея́ изволе́ніе, о́тче Мака́ріе, е́же служи́ти и благоугожда́ти Ему́ въ безмо́лвіи пусты́ннѣмъ, указа́ тебѣ́ пусты́ню бла́тную и непроходи́мую въ предѣ́лѣхъ Вели́каго Нова́града, да всели́шися та́мо, еди́нъ Еди́ному Бо́гу рабо́тати въ пѣ́ніихъ, бдѣ́ніихъ и поще́ніихъ. Ты́ же пусты́ню, отъ Бо́га тебѣ́ ука́занную, обрѣ́тъ, всели́лся еси́ въ не́й, я́ко въ раи́ сла́дости зовы́й: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Разумѣ́въ мѣ́сто, отъ Бо́га тебѣ́ ука́занное къ соверше́нію та́мо по́двиговъ пусты́нныхъ, и возлюби́въ е́, о́тче Мака́ріе, со слеза́ми те́плыми Бо́гу моли́лся еси́, да сподо́битъ тя́ сконча́ти на не́мъ житіе́ твое́ земно́е, и псало́мски взыва́лъ еси́: «се́ поко́й мо́й, здѣ́ вселю́ся во вѣ́къ». Мы́ же, воспомина́юще таково́е твое́ благо́е изволе́ніе, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, безмо́лвія люби́телю, пусты́ню по́двиги твои́ми освяти́вый; ра́дуйся, жесто́кое пусты́нное житіе́ проходи́вый. Ра́дуйся, псалмопѣ́ніи немо́лчными Бо́га сла́вивый; ра́дуйся, моли́твы непреста́нныя Го́сподеви возноси́вый. Ра́дуйся, по́стниче не изнемога́яй, бы́ліемъ пусты́ннымъ пита́выйся; ра́дуйся, трудолю́бче нелицемѣ́рный, пра́здность возненави́дѣвый. Ра́дуйся, худы́я и многошве́нныя ри́зы носи́вый; ра́дуйся, вери́ги желѣ́зныя Христа́ ра́ди на ся́ возложи́вый. Ра́дуйся, колѣнопреклоне́нія мно́гая соверша́вый; ра́дуйся, въ терпѣ́ніи и смире́ніи преуспѣ́явый. Ра́дуйся, слеза́ми моли́твенными ороше́нный; ра́дуйся, равноа́нгеленъ на земли́ бы́вый.

Ра́дуйся, Мака́ріе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 3

Си́лою Бо́жіею укрѣпля́емь, Мака́ріе преподо́бне, вели́кія по́двиги и труды́ пусты́нныя благоду́шно проходи́лъ еси́, и вся́ страхова́нія и искуше́нія діа́вольская моли́твою усе́рдною отрази́лъ еси́, зна́меніемъ креста́ Христо́ва враги́ неви́димыя прогоня́я и побѣжда́я, во е́же не мощи́ и́мъ прибли́житися къ тебѣ́, егда́ пѣ́лъ еси́ Бо́гу хвале́бную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я по́мыслъ чи́стъ и непоро́чну ду́шу, о́тче Мака́ріе, въ пусты́ннѣмъ безмо́лвіи видѣ́ній небе́сныхъ сподо́бился еси́, и а́нгеловъ собесѣ́дникъ бы́лъ еси́, и́же утѣше́ніи благода́тными услажда́ху тебѣ́ ско́рби пусты́ннаго пребыва́нія. Сего́ ра́ди слы́шиши отъ на́съ благохвале́нія такова́я:

Ра́дуйся, ра́бе Госпо́день благíй и вѣ́рный; ра́дуйся, моли́твенниче благопрія́тный и многосле́зный. Ра́дуйся, а́нгельскаго посѣще́нія удосто́енный; ра́дуйся, на земли́ небе́сная созерца́вый. Ра́дуйся, учи́телю благоче́стія; ра́дуйся, наста́вниче богому́дрія. Ра́дуйся, дре́во благосѣнноли́ственное, въ пусты́ни возра́стшее; ра́дуйся, плоды́ сла́дкія Христу́ принесы́й. Ра́дуйся, пусты́ню уплодоноси́вый; ра́дуйся, пусты́нное озлобле́ніе му́жески терпѣ́вый. Ра́дуйся, путе́мъ тѣ́снымъ ше́ствовавый; ра́дуйся, простра́нство Ца́рствія Бо́жія обрѣты́й.

Ра́дуйся, Мака́ріе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 4

Бу́рю многомяте́жную жите́йскаго мо́ря безбѣ́дно преше́лъ еси́, преподо́бне о́тче Мака́ріе, и во приста́нище безстра́стія дости́глъ еси́, направля́емь за́повѣдьми Христа́ Бо́га, я́же бы́ша свѣти́льникъ нога́ма твои́ма и свѣ́тъ стезя́мъ твои́мъ. Тѣ́мже на земли́ досто́йно и пра́ведно воспѣва́лъ еси́ Тріеди́ному Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше глаго́лы твоя́ богодухнове́нныя, ловцы́ звѣре́й ди́віихъ, обрѣ́тшіи ку́щу твою́ въ пусты́ни, о́тче Мака́ріе, а́нгела па́че, не́же человѣ́ка, мня́ху тя́ бы́ти, и ра́довахуся зѣло́, сподо́бльшеся твое́ благослове́ніе и моли́твы получи́ти. Ты́ же хлѣ́бъ тво́й сухíй съ ни́ми раздѣли́лъ еси́, и пу́ть и́мъ пра́вый указа́въ, слы́шалъ еси́ отъ ни́хъ благода́рственныя глаго́лы сицевы́я:

Ра́дуйся, пра́вило вѣ́ры и́стинныя; ра́дуйся, о́бразе кро́тости духо́вныя. Ра́дуйся, человѣ́че Бо́жій, преподо́біемъ украше́нный; ра́дуйся, во́ине Христо́въ, враги́ неви́димыя побѣди́вый. Ра́дуйся, мíра до́льняго му́дрый стра́нниче; ра́дуйся, пустыннолюби́вый Госпо́день избра́нниче. Ра́дуйся, вели́кихъ пустынножи́телей вѣ́рный подража́телю; ра́дуйся, дре́внихъ богоно́сныхъ оте́цъ ре́вностный послѣ́дователю. Ра́дуйся, пусты́ню непроходи́мую въ жили́ще себѣ́ избра́вый; ра́дуйся, де́брь бла́тную славосло́віи Бо́жіими огласи́вый. Ра́дуйся, богопросвѣще́нный подви́жниче; ра́дуйся, ангелонра́вный человѣ́че.

Ра́дуйся, Мака́ріе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 5

Боготе́чное свѣти́ло бы́въ, о́тче Мака́ріе, къ Со́лнцу пра́вды, Христу́, приводи́лъ еси́ человѣ́ки, приходи́вшія къ тебѣ́ въ пусты́ню послу́шати отъ тебе́ глаго́лы жи́зни вѣ́чныя. Ибо даде́ся тебѣ́ отъ Го́спода благода́ть поуче́нія духо́внаго, и бы́сть язы́къ тво́й я́ко тро́сть кни́жника скоропи́сца, начертава́яй на сердца́хъ человѣ́ческихъ спаси́тельныя за́повѣди Христа́ Бо́га, Ему́же умиле́нно пѣ́лъ еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвъ лю́ди, приходи́вшія къ тебѣ́ въ пусты́ню, о́тче Мака́ріе, це́рковь та́мо во и́мя Пресвяты́я Богоро́дицы, честна́го и сла́внаго Ея́ Успе́нія, сооруди́лъ еси́, и оби́тель и́ноческую устро́илъ еси́, та́же свяще́нства благода́ть воспріе́мъ, игу́менъ тоя́ оби́тели бы́лъ еси́, приводя́й бра́тію твою́ пусты́нную ко спасе́нію. О се́мъ тя́ хва́лимъ и зове́мъ:

Ра́дуйся, непоро́чный олтаря́ Госпо́дня служи́телю; ра́дуйся, та́инствъ Боже́ственныхъ досто́йный соверши́телю. Ра́дуйся, преподо́бніи ру́цѣ твои́ со дерзнове́ніемъ горѣ́ воздѣ́явый; ра́дуйся, моли́твы благоумиле́нныя у престо́ла Бо́жія приноси́вый. Ра́дуйся, па́стырю до́брый собра́ннаго тобо́ю ста́да пусты́нныхъ ове́цъ; ра́дуйся, неусы́пный дѣ́лателю виногра́да Христо́ва. Ра́дуйся, сотвори́вый и научи́вый, и того́ ра́ди ве́лій нарече́нный во Ца́рствіи небе́снѣмъ; ра́дуйся, оте́чески возлюби́вый всю́ о Христѣ́ бра́тію твою́. Ра́дуйся, учи́вый благовре́менно и безвре́менно ча́да твоя́ духо́вная богоугожде́нію и́стинному; ра́дуйся, бы́вый о́бразъ преподо́бія твои́мъ ученико́мъ. Ра́дуйся, и́мя Го́спода Іису́са во устѣ́хъ и въ се́рдцѣ твое́мъ непреста́нно имѣ́вый; ра́дуйся, ско́рби и лише́нія пусты́нныя ра́достно терпѣ́вый.

Ра́дуйся, Мака́ріе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ бы́лъ еси́ ева́нгельскаго уче́нія бра́тіи твое́й, преподо́бне о́тче Мака́ріе, и ча́да твоя́ духо́вная вѣ́рно руководи́лъ еси́ къ Ца́рствію небе́сному, идѣ́же е́сть жили́ще всѣ́хъ спасе́нныхъ милосе́рдіемъ Христа́ Бо́га, прише́дшаго въ мíръ спасти́ па́дшее человѣ́чество и да́вшаго лю́демъ во спасе́ніе Своя́ Боже́ственныя за́повѣди, и́мже послѣ́довавъ, содѣ́лался еси́ и́стинный Его́ уго́дникъ, немо́лчно воспѣва́я Ему́ пѣ́снь хвалы́ и благодаре́нія: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́ въ пусты́ни свѣ́томъ благоразу́мія, о́тче Мака́ріе, и де́брь бла́тную и неудобопроходи́мую во учи́лище благоче́стія претвори́лъ еси́ богому́дрыми твои́ми словесы́, и́миже приходи́вшія къ тебѣ́ вѣ́рно наставля́лъ еси́ на стезю́ богоугожде́нія и спасе́нія. Тебѣ́ у́бо, свято́му учи́телю небе́сныя и́стины, благода́рно зове́мъ:

Ра́дуйся, Ева́нгелія Христо́ва немо́лчный проповѣ́дниче; ра́дуйся, апо́стольскихъ преда́ній ре́вностный храни́телю. Ра́дуйся, вѣ́рою пра́вою и дѣ́лы благи́ми Бо́гу угоди́вый; ра́дуйся, вослѣ́дъ тебе́ и ча́да твоя́ духо́вная къ Нему́ приведы́й. Ра́дуйся, не сокры́вый тала́нта, тебѣ́ вруче́ннаго Домовлады́кою; ра́дуйся, ку́плю мно́гу и́мъ сотвори́вый, спасе́ніе ду́шъ человѣ́ческихъ. Ра́дуйся, пусты́ню облагоуха́вый сла́дкимъ благоуха́ніемъ Христо́вымъ; ра́дуйся, въ не́й насади́вый духо́вныя цвѣ́ты добродѣ́телей. Ра́дуйся, я́ко твои́ми уче́ньми грѣ́шніи къ Бо́гу въ покая́ніи обрати́шася; ра́дуйся, я́ко твои́ми наставле́ньми заблу́ждшіи пра́вый пу́ть спасе́нія обрѣто́ша. Ра́дуйся, бли́жнихъ твои́хъ и́скренно возлюби́вый; ра́дуйся, спасе́нію и́хъ душе́вному усе́рдно послужи́вый.

Ра́дуйся, Мака́ріе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 7

Хотѣ́ніе еди́но имѣ́лъ еси́, преподо́бне о́тче Мака́ріе, е́же Бо́гу благоугожда́ти и спасе́нію душе́вному бли́жнихъ твои́хъ благоче́стно служи́ти. Тѣ́мже всѣ́хъ приходи́вшихъ къ тебѣ́ пріима́лъ еси́ съ любо́вію, и я́ко ко́рмчій до́брый, утомле́нныя треволне́ніемъ жите́йскаго мо́ря приводи́лъ еси́ въ ти́хое приста́нище пусты́ннаго и́ноческаго житія́, поуча́я и́хъ се́рдцемъ и усты́ немо́лчно возглаша́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго тя́ Мака́рія Вели́каго, наста́вника душеспаси́тельнаго, яви́ Христо́съ во странѣ́ Россíйстѣй, преподо́бне о́тче, и ди́вными да́ры Бо́жія благода́ти обогати́ тебе́, душе́вныя ра́ди твоея́ чистоты́ и мно́гія свя́тости: даде́ся бо ти́ свы́ше благода́ть чудотворе́нія и прозорли́вства, и бы́лъ еси́ проро́къ и вра́чь безме́здный лю́демъ, и́же научи́шася зва́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, кри́не пусты́ннаго прозябе́нія; ра́дуйся, ма́слино Бо́жія благослове́нія. Ра́дуйся, пусты́ню духо́вно уплодоноси́вый; ра́дуйся, оби́тель и́ноческую въ не́й возгради́вый. Ра́дуйся, ча́да послуша́нія и смире́нія въ не́й насели́вый; ра́дуйся, оте́цъ и́стинный ученико́мъ твои́мъ бы́вый. Ра́дуйся, боля́щія моли́твою твое́ю исцѣли́вый; ра́дуйся, скорбя́щія словесы́ твои́ми богому́дрыми утѣ́шивый. Ра́дуйся, бу́дущая я́ко настоя́щая созерца́вый; ра́дуйся, помышле́нія человѣ́ческая прозрѣва́вый. Ра́дуйся, дре́внимъ проро́комъ равноче́стный; ра́дуйся, даро́въ Свята́го Ду́ха преиспо́лненный.

Ра́дуйся, Мака́ріе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 8

Стра́нникъ и пришле́цъ бы́лъ еси́ во странѣ́ Россíйстѣй, преподо́бне о́тче Мака́ріе, непреста́нно взыску́яй оте́чества го́рняго, Іерусали́ма небе́снаго. Тѣ́мже вся́кое попече́ніе о земнѣ́мъ стяжа́ніи отложи́лъ еси́, и въ кра́йней нищетѣ́ жи́знь твою́ провожда́лъ еси́, да обогати́шися нетлѣ́ннымъ зла́томъ отъ пра́веднаго Мздовозда́теля Христа́ Бо́га, Ему́же при́сно пѣ́лъ еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь въ Бо́зѣ бы́въ, преподо́бне о́тче Мака́ріе, во глубоча́йшую пусты́ню отъ оби́тели твоея́ удали́лся еси́, и на о́стровѣ посредѣ́ бла́та ку́щу себѣ́ поста́вивъ, въ безмо́лвіи соверше́ннѣмъ моли́твами непреста́нными съ Бо́гомъ бесѣ́довалъ еси́, мши́цъ угрызе́ніе и пусты́нное озлобле́ніе му́жественно терпя́. Помина́юще у́бо таково́е твое́ терпѣ́ніе и злострада́ніе, я́ко му́чениковъ сострада́льца честву́емъ тя́ зва́ніи си́ми:

Ра́дуйся, безстра́стіе соверше́нное стяжа́вый; ра́дуйся, безмо́лвія ненаруши́маго возжелѣ́вый. Ра́дуйся, моли́твы непреста́нныя возлюби́вый; ра́дуйся, о́бразъ злострада́нія и долготерпѣ́нія себе́ яви́вый. Ра́дуйся, тѣ́ло твое́ мши́цъ угрызе́ніемъ уязви́вый; ра́дуйся, нищелю́бецъ кра́йній бы́вый. Ра́дуйся, блаже́нство ни́щихъ ду́хомъ унаслѣ́дивый; ра́дуйся, о еди́номъ на потре́бу всегда́ помышля́вый. Ра́дуйся, на земли́ небе́сно пожи́вый; ра́дуйся, во пло́ти безпло́тнымъ поревнова́вый. Ра́дуйся, му́чениковъ сострада́льче; ра́дуйся, преподо́бныхъ красото́.

Ра́дуйся, Мака́ріе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 9

Всѣ́мъ приходи́вшимъ къ тебѣ́ въ пусты́ню, преподо́бне о́тче Мака́ріе, бы́сть ди́вно ви́дѣти тя́, въ раздра́ннѣй и многошве́ннѣй ри́зѣ ходи́вшаго, вери́ги тя́жкія на ра́менахъ носи́вшаго и въ мѣ́стѣ бла́тнѣмъ уедине́нно пребыва́вшаго, внѣ́ вся́каго человѣ́ческаго утѣше́нія. Оба́че ты́ вся́ приходи́вшія со свѣ́тлымъ лице́мъ и любо́вію оте́ческою пріима́лъ еси́, бога́тыя и убо́гія, вельмо́жи и просты́я, и коему́ждо сло́во душеполе́зно изрека́лъ еси́, увѣщава́я и́хъ благоугожда́ти Бо́гу вѣ́рою пра́вою и дѣ́лы благи́ми и зва́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíи прему́дрыя превозше́лъ еси́ благода́тнымъ дѣ́йствомъ слове́съ твои́хъ, преподо́бне о́тче Мака́ріе, зане́ тѣ́ми грѣ́шныя на покая́ніе приводи́лъ еси́, ка́ющіяся уцѣлому́дрилъ еси́, подвиза́ющіяся въ добродѣ́тели укрѣпи́лъ еси́, и всѣ́мъ пу́ть спаси́тельный ко Христу́ показа́лъ еси́, по нему́же са́мъ неукло́нно ше́ствовалъ еси́ до блаже́нныя твоея́ кончи́ны, досто́инъ вои́стину яви́вся похва́лъ таковы́хъ:

Ра́дуйся, написа́вый на скрижа́лехъ се́рдца твоего́ зако́нъ Христо́въ; ра́дуйся, провозвѣ́стникъ его́ бли́жнимъ твои́мъ бы́вый. Ра́дуйся, я́ко бы́ша словеса́ твоя́ ме́да сладча́йша жа́ждавшимъ уче́нія духо́внаго; ра́дуйся, я́ко твои́ми наставле́ньми спасо́шася мно́зи. Ра́дуйся, изъ глубины́ пусты́ни свѣти́вый мíру; ра́дуйся, отъ де́бри бла́тныя возсія́вый заре́ю богоразу́мія. Ра́дуйся, Россíйскія страны́ благода́тное озаре́ніе; ра́дуйся, Нова́града духо́вное просвѣще́ніе. Ра́дуйся, главо́ свята́я, благода́тію Бо́жіею осѣне́нная; ра́дуйся, исто́чниче оби́льный уче́нія душеспаси́тельнаго. Ра́дуйся, проповѣ́дниче сладкоглаго́ливый, вѣща́вый словеса́ жи́зни вѣ́чныя; ра́дуйся, угото́вавый уче́ньми твои́ми Го́сподеви подви́жники соверше́нныя.

Ра́дуйся, Мака́ріе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 10

Спасе́нія наде́жду стяжа́лъ еси́ при исхо́дѣ твое́мъ, преподо́бне о́тче Мака́ріе, и я́коже пшени́ца зрѣ́лая, во вре́мя пожа́тая, кончи́ною свято́ю пресели́лся еси́ отъ земли́ во оби́тели го́рнія, прія́ти мзду́ отъ руки́ пра́веднаго Мздовозда́теля Христа́, Иже вчини́ ду́шу твою́ со святы́ми, немо́лчно возглаша́ющими предъ престо́ломъ сла́вы Его́ побѣ́дную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Царя́ Небе́снаго Христа́ вѣ́рный ра́бъ и уго́дникъ бы́лъ еси́, преподо́бне о́тче Мака́ріе. Тѣ́мже и доны́нѣ мѣ́сто пусты́нное твои́хъ по́двиговъ я́сно свидѣ́тельствуетъ о твое́мъ богоугожде́ніи, я́ко ты́ со Христо́мъ во оби́телехъ блаже́нства вѣ́чнаго водворя́ешися, благоуха́ніе чу́дное испуща́я отъ честна́го твоего́ гро́ба. Сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, ра́достно преда́вый ду́шу твою́ въ ру́цѣ Бо́жіи; ра́дуйся, святу́ю кончи́ну получи́вый въ возме́здіе трудо́въ твои́хъ. Ра́дуйся, благоуха́ніе сла́достное испусти́вый отъ ме́ртваго твоего́ тѣлесе́; ра́дуйся, сіе́ благоуха́ніе и доны́нѣ испуща́яй вѣ́рнымъ отъ честна́го твоего́ гро́ба. Ра́дуйся, моща́ми твои́ми въ пусты́ни твое́й погребе́нный; ра́дуйся, душе́ю безсме́ртною въ Сіо́нѣ го́рнемъ водворе́нный. Ра́дуйся, въ нѣ́дрѣхъ земны́хъ смире́нно почива́яй; ра́дуйся, отъ ра́ки твоея́ пресла́вно исцѣле́нія источа́яй. Ра́дуйся, чудесы́ мно́гими просла́вленный; ра́дуйся, сострада́нія къ лю́демъ преиспо́лненный. Ра́дуйся, благíй цѣле́бниче неду́говъ душе́вныхъ и тѣле́сныхъ; ра́дуйся, небе́сный засту́пниче съ вѣ́рою къ тебѣ́ притека́ющихъ.

Ра́дуйся, Мака́ріе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе Пресвятѣ́й Тро́ицѣ горѣ́ прино́сиши, преподо́бне о́тче Мака́ріе, и при́сно хода́тайствуеши за лю́ди, моли́твенно тя́ почита́ющія, прося́ и́мъ ми́ра свы́ше и благопоспѣше́нія во все́мъ благо́мъ. Моли́ся, уго́дниче Бо́жій, и за на́съ смире́нныхъ и грѣ́шныхъ, по́двиги твоя́ хвале́бно воспомина́ющихъ и и́мя твое́ свято́е въ по́мощь призыва́ющихъ, да не лише́ни бу́демъ наслѣ́дія небе́снаго и пѣ́нія со святы́ми: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣти́льника тя́ благода́тнаго вѣ́мы, преподо́бне о́тче Мака́ріе, и прославля́емъ просла́вльшаго тя́ Го́спода, Иже чудесы́ мно́гими гро́бъ тво́й ознаменова́. Струи́ бо исцѣле́ній благода́тныхъ источа́еши вѣ́рнымъ, во е́же вопи́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, земны́й а́нгеле; ра́дуйся, небе́сный человѣ́че. Ра́дуйся, безме́зднаго врачева́нія исто́чниче; ра́дуйся, ми́лости духо́вныя пода́телю. Ра́дуйся, мѵрополо́жнице благоуха́нія Христо́ва; ра́дуйся, услажда́яй ду́ши на́ша воне́ю сла́дкою отъ свята́го твоего́ гро́ба. Ра́дуйся, скорбя́щихъ утѣ́шителю; ра́дуйся, боля́щихъ цѣли́телю. Ра́дуйся, въ со́ніихъ и видѣ́ніихъ вѣ́рныя посѣща́яй; ра́дуйся, пусты́ню твою́ чудесы́ прославля́яй. Ра́дуйся, смире́ніемъ высо́кая стяжа́вый; ра́дуйся, дерзнове́ніе мно́гое ко Го́споду получи́вый.

Ра́дуйся, Мака́ріе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 12

Благода́ть отъ Го́спода испроси́ на́мъ, преподо́бне о́тче Мака́ріе, почита́ющимъ съ любо́вію святу́ю па́мять твою́ и усе́рдно притека́ющимъ къ честнѣ́й ра́цѣ моще́й твои́хъ святы́хъ, отъ нея́же чуде́сная исцѣле́нія подае́ши неду́жнымъ. Тѣ́мже прилѣ́жно мо́лимся тебѣ́: исцѣли́ на́ша неду́ги душе́вныя и тѣле́сныя, и помози́ на́мъ предста́тельствомъ твои́мъ спасе́ніе вѣ́чное получи́ти, да вку́пѣ съ тобо́ю воспое́мъ ди́вному во святы́хъ Свои́хъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще по́двиги твоя́ пусты́нныя, преподо́бне о́тче Мака́ріе, ублажа́емъ равноа́нгельное житіе́ твое́, и́мже поуча́еши на́съ ко славосло́вію Христа́ Бо́га, яви́вшаго тя́ чудотво́рца пресла́вна. Тѣ́мже припа́дающе къ ра́цѣ моще́й твои́хъ, уми́льно глаго́лемъ:

Ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы вѣ́рный уго́дниче; ра́дуйся, Пресвяты́я Богоро́дицы усе́рдный сла́вителю. Ра́дуйся, а́нгельскихъ ли́ковъ собесѣ́дниче; ра́дуйся, всѣ́хъ святы́хъ сожи́телю. Ра́дуйся, пустынножи́телей сла́во и похвало́; ра́дуйся, Россíйскія Це́ркве духо́вная лѣ́пото. Ра́дуйся, пусты́ни твоея́ сокро́вище благода́тное; ра́дуйся, неду́гующихъ врачевство́ Бо́гомъ дарова́нное. Ра́дуйся, приходя́щихъ на поклоне́ніе моще́мъ твои́мъ святы́мъ благíй предста́телю; ра́дуйся, почита́ющихъ святу́ю па́мять твою́ небе́сный покрови́телю. Ра́дуйся, ду́шъ и тѣле́съ на́шихъ цѣле́бниче; ра́дуйся, пресла́вный и преди́вный чудотво́рче.

Ра́дуйся, Мака́ріе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 13

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче Мака́ріе! Вонми́ ми́лостивно гла́су моле́нія на́шего, и пріими́ сіе́ ма́лое похва́льное пѣ́ніе, съ вѣ́рою и любо́вію тебѣ́ приноси́мое отъ на́съ недосто́йныхъ, и умоли́ Го́спода и Влады́ку на́шего, изба́вити на́съ отъ поги́бели вѣ́чныя и сподо́бити блаже́нства святы́хъ, вопію́щихъ Ему́ вѣ́чно хвале́бную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва преподо́бному отцу́ на́шему Мака́рію Ри́млянину

О, свяще́нная главо́, земны́й а́нгеле и небе́сный человѣ́че, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́шъ Мака́ріе! Припа́даемъ ти́ съ вѣ́рою и любо́вію и мо́лимся прилѣ́жно: яви́ на́мъ, смире́ннымъ и грѣ́шнымъ, свято́е твое́ заступле́ніе. Се́ бо, грѣ́хъ ра́ди на́шихъ, не и́мамы свобо́ды ча́дъ Бо́жіихъ проси́ти о потре́бахъ на́шихъ Го́спода и Влады́ку на́шего, но тебе́ моли́твенника благопрія́тнаго къ Нему́ предлага́емъ и про́симъ тя́ со усе́рдіемъ мно́гимъ: испроси́ на́мъ у бла́гости Его́ благопотре́бныя да́ры душа́мъ и тѣлесе́мъ на́шимъ: вѣ́ру пра́ву, наде́жду спасе́нія несомнѣ́нну, любо́вь ко всѣ́мъ нелицемѣ́рну, во искуше́ніихъ му́жество, въ злострада́ніихъ терпѣ́ніе, въ моли́твахъ постоя́нство, ду́шъ и тѣле́съ здра́віе, земли́ плодоно́сіе, возду́ха благорастворе́ніе, жите́йскихъ потре́бъ дово́льство, ми́рное и безмяте́жное житіе́, благу́ю христіа́нскую кончи́ну и до́брый отвѣ́тъ на стра́шнѣмъ судѣ́ Христо́вѣ. Испроси́, уго́дниче Бо́жій, у Царя́ ца́рствующихъ и Го́спода госпо́дствующихъ Благочести́вѣйшему, Самодержа́внѣйшему, Вели́кому Госуда́рю на́шему, Импера́тору [и́мярекъ] всея́ Россíи, здра́віе, спасе́ніе и на враги́ одолѣ́ніе, всему́ же богохрани́мому ца́рству Его́ ми́ръ, тишину́ и благострое́ніе. [Или́: Испроси́, уго́дниче Бо́жій, у Царя́ ца́рствующихъ и Го́спода госпо́дствующихъ: стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ Госпо́дь да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й; вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ]. Не забу́ди, преподо́бне о́тче, и пусты́нное мѣ́сто по́двиговъ твои́хъ, но благоволи́ о не́мъ и просла́ви е́ чудотворе́ніи твои́ми; и всѣ́хъ, приходя́щихъ на поклоне́ніе моще́мъ твои́мъ святы́мъ, отъ искуше́ній діа́вольскихъ и вся́каго зла́ ми́лостивно изба́ви. Ей, чудотво́рче святы́й! Не лиши́ на́съ по́мощи твоея́ небе́сныя, но моли́твами твои́ми вся́ ны́ приведи́ во приста́нище спасе́нія и наслѣ́дники яви́ на́съ всесвѣ́тлаго Ца́рствія Христо́ва, да пое́мъ и сла́вимъ неизрече́нныя щедро́ты Человѣколю́бца Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е оте́ческое заступле́ніе, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Ри́мъ, оте́чество твое́, оста́вивъ, въ пусты́ню всели́лся еси́, и та́мо, въ пу́стѣ мѣ́стѣ обрѣ́тъ жили́ще себѣ́, отбѣ́глъ еси́ суеты́ мíра сего́, и въ безмо́лвнѣмъ приста́нищи до́брѣ направля́лъ еси́ себе́ ко Го́споду. Сего́ ра́ди и мы́, чту́щіи тя́, притека́юще, мо́лимъ тя́, о́тче Мака́ріе: моли́ о на́съ Го́спода, да поми́луетъ на́съ въ де́нь су́дный.

Инъ тропа́рь, гла́съ то́йже

Оте́чество твое́, ве́тхій Ри́мъ, оста́вивъ, во страну́ Россíйскую прише́лъ еси́, преподо́бне, и въ пусты́ни бла́тнѣй всели́вся, та́мо приста́нище ти́хое ко спасе́нію обрѣ́лъ еси́, и безмо́лвное житіе́ богоуго́дно провожда́лъ еси́, направля́я себе́ ко Го́споду моли́твами непреста́нными. Сего́ ра́ди Христо́съ тя́ возлюби́ и чудесы́ просла́ви, о́тче Мака́ріе, яви́въ тя́ па́стыря до́бра слове́снаго ста́да Своего́. Тѣ́мже и мы́, притека́юще къ тебѣ́, уми́льно глаго́лемъ: моли́ Просла́вльшаго тя́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Конда́къ, гла́съ 7

Отъ Ри́ма возсія́лъ еси́, я́коже звѣзда́ пресвѣ́тлая, преподо́бне о́тче на́шъ Мака́ріе, и, въ пусты́ни всели́вся, просвѣти́лъ еси́ чи́стымъ житіе́мъ твои́мъ вѣ́рно притека́ющія къ тебѣ́. Тѣ́мже и мы́, прославля́юще свѣ́тлую па́мять твою́, вопіе́мъ ти́: ра́дуйся, преподо́бне о́тче Мака́ріе.

Инъ конда́къ, гла́съ 8

Якоже пресвѣ́тлая звѣзда́, отъ Ри́ма возсія́лъ еси́, преподо́бне, и, Бо́гомъ наставля́емь, Россíйскую страну́ свѣ́томъ чуде́съ твои́хъ озари́лъ еси́ духо́вно, созыва́я вѣ́рныя къ моще́мъ твои́мъ, отъ ни́хже исцѣле́нія неду́жнымъ подае́ши. Тѣ́мже мо́лимся тебѣ́: научи́ на́съ, о́тче, твоему́ богоразу́мію и уврачу́й неду́ги на́ша душе́вныя и тѣле́сныя, да зове́мъ ти́: ра́дуйся, преподо́бне о́тче Мака́ріе.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Мака́ріе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.