Акафист святому преподобному Макарию, игумену Калязинскому, чудотворцу

Конда́къ 1

Возбра́нный чудотво́рче, и изря́дный уго́дниче Христо́въ, многоцѣле́бный исто́чниче и моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ, преподо́бне о́тче Мака́ріе, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко ко Го́споду, моли́твами твои́ми отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, Мака́ріе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Икосъ 1

Ангела тя́ земна́го и человѣ́ка небе́снаго, преподо́бне о́тче Мака́ріе, кíими пѣ́ніи и пѣ́сньми восхва́лимъ, кíими вѣнцы́ увязе́мъ трудолюби́вую главу́ твою́, и кíими словесы́ возвели́чимъ многоболѣ́зненныя по́двиги твоя́? Тѣ́мже благоговѣ́йно притека́юще къ ра́цѣ многоцѣле́бныхъ моще́й твои́хъ, усе́рдно припа́дающе, со умиле́ніемъ взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, ре́вностный Христо́въ подража́телю; ра́дуйся, за́повѣдей Его́ и́стинный блюсти́телю. Ра́дуйся, а́нгеловъ собесѣ́дниче; ра́дуйся, преподо́бныхъ похвало́. Ра́дуйся, вѣ́рный слуго́ Госпо́день; ра́дуйся, усе́рдный чистоты́ и воздержа́нія храни́телю. Ра́дуйся, сто́лпе терпѣ́нія; ра́дуйся, о́бразе незло́бія и кро́тости. Ра́дуйся, смиренному́дрія наста́вниче; ра́дуйся, свѣти́льниче многосвѣ́тлый. Ра́дуйся, непосты́дное христіа́нъ прибѣ́жище; ра́дуйся, безме́здный врачу́ немощству́ющихъ.

Ра́дуйся, Мака́ріе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́дяще благоро́дніи твои́ роди́теліе во мла́дости тя́, богому́дре, соверше́нная му́дрствующа, Го́споду, дарова́вшему ти́ такова́я, воспѣва́ху благода́рственную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ неукло́нный имѣ́лъ еси́, преподо́бне Мака́ріе, а́ще и ю́нъ бы́въ тѣ́ломъ, но ста́ръ сы́й умо́мъ: вся́ бо мíра сего́ кра́сная отъ ю́ности твоея́ пренебре́гъ, дѣ́тская игра́лища презрѣ́лъ еси́, псалмы́ же и пѣ́сни духо́вныя Бо́гу Спаси́телю се́рдцемъ и усты́ непреста́нно воспѣва́лъ еси́. Научи́ и на́съ та́яжде му́дрствовати и дѣ́яти, вопію́щихъ ти́:

Ра́дуйся, христіа́нскія му́дрости и́стинное зерца́ло; ра́дуйся, я́ко боже́ственному жела́нію у́мъ тво́й отъ ю́ности впери́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко во мла́дости твое́й вре́менная и земна́я уме́ты бы́ти вмѣни́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко еди́ная небе́сная отъ сосцу́ ма́тере твоея́ возлюби́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко отъ ю́ности яре́мъ Госпо́день на ра́мена своя́ возложи́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко пло́ть порабо́тилъ еси́ ду́ху. Ра́дуйся, я́ко проти́ву ко́знемъ діа́вольскимъ, еще́ ю́нъ сы́й, ста́ти не устраши́лся еси́; ра́дуйся, я́ко отъ младе́нчества чте́нія Боже́ственныхъ Писа́ній всѣ́мъ се́рдцемъ возлюби́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко де́нь и но́щь въ чте́ніи и пѣ́ніи богодухнове́нныхъ псалмо́въ пребыва́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко неплѣне́нный страстьми́ у́мъ тво́й сло́вомъ Бо́жіимъ просвѣти́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко Христа́ еще́ въ неви́ннѣй души́ твое́й всели́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко непоро́чнымъ се́рдцемъ возжелѣ́лъ еси́ мірска́го мяте́жа уклони́тися, и въ пусты́ню всели́тися.

Ра́дуйся, Мака́ріе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́лою Ду́ха Свята́го свы́ше облече́нъ бы́въ, въ ю́ности твое́й безси́льна врага́ сотвори́лъ еси́. Укрѣпи́, богоблаже́нне Мака́ріе, моли́твами твои́ми и на́съ, во всѣ́хъ благи́хъ изнемога́ющихъ, да сподо́бимся съ тобо́ю воспѣва́ти вы́ну пѣ́снь Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я бога́тство чистоты́ душе́вныя, и высоту́ смире́нія, роди́тельское бога́тство и рабо́въ послуже́ніе ни во что́же вмѣни́лъ еси́, и по разрѣше́ніи плотска́го соу́за, и́мже на ма́лое вре́мя свя́занъ бы́лъ еси́, я́ко еле́нь жа́ждущій на исто́чники водны́я, устреми́лся еси́, всеблаже́нне, въ пусты́ню. Въ не́йже твое́ высокоро́дство на смиренному́дріе, бога́тство на убо́жество премѣни́лъ еси́, совлекíйся оде́жды многосвѣ́тлыя и облекíйся въ ру́бище. Тѣ́мже, удивля́ющеся таково́му твоему́ смиренному́дрію, си́це ублажа́емъ тя́, вопію́ще:

Ра́дуйся, вся́ку го́рдость мíра презрѣ́вый; ра́дуйся, я́ко оста́вивъ вре́менная, взыска́лъ еси́ вѣ́чная. Ра́дуйся, я́ко до́мъ велелѣ́пный и черто́ги украше́нны возненави́дѣлъ еси́; ра́дуйся, я́ко возлюби́лъ еси́ убо́гую хи́жину па́че черто́говъ преизя́щныхъ. Ра́дуйся, я́ко ру́бищи украси́лся еси́ па́че оде́жды златотка́нныя; ра́дуйся, я́ко вмѣ́сто бра́шенъ сластопита́тельныхъ, возлюби́лъ еси́ изнуря́ти пло́ть твою́ посто́мъ и мно́гимъ воздержа́ніемъ. Ра́дуйся, я́ко не пожела́лъ еси́ отъ рабо́въ послуже́нія, но па́че са́мъ послужи́ти всѣ́мъ изво́лилъ еси́; ра́дуйся, я́ко возлюби́лъ еси́ па́че одра́ мя́гкаго на земли́ поверже́ніе. Ра́дуйся, я́ко вѣ́рою пра́вою, а́ки щито́мъ, защити́лся еси́ отъ всѣ́хъ искуше́ній вра́жіихъ; ра́дуйся, я́ко неистощи́мымъ терпѣ́ніемъ твои́мъ, па́че копія́ острѣ́йшимъ, врага́ на́шего спасе́нія смерте́льно уязви́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко неусы́пными твои́ми моли́твами, запина́теля на пути́ благоче́стія безси́льна сотвори́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко сто́лпе и утвержде́ніе добродѣ́тели на́мъ яви́лся еси́.

Ра́дуйся, Мака́ріе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 4

Бу́рю сумни́тельныхъ помышле́ній укроща́я и пролага́я въ тишину́ Боже́ственными уче́ніи, и́миже уверя́я себе́, я́же о Ца́рствіи небе́снѣмъ, преблаже́нне Мака́ріе, непреста́нно воспѣва́лъ еси́ пѣ́снь Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавъ, преподо́бне Мака́ріе, въ Ева́нгеліи гла́съ Спаси́теля взыва́ющъ: «и́же хо́щетъ по Мнѣ́ ити́, да отве́ржется себе́, и во́зметъ кре́стъ сво́й, и по Мнѣ́ гряде́тъ», отве́рглся еси́ себе́, и взе́мъ на ра́мо кре́стъ тво́й, ходи́лъ еси́ по стопа́мъ Христо́вымъ невозвра́тно. Тѣ́мже мы́, недосто́йніи, воспису́емъ ти́ такова́я, глаго́люще:

Ра́дуйся, ева́нгельскихъ велѣ́ній вѣ́рный блюсти́телю; ра́дуйся, Христо́выхъ слове́съ тве́рдый храни́телю. Ра́дуйся, креста́ своего́ усе́рдный носи́телю; ра́дуйся, и́го Христо́во и бре́мя Его́ благоду́шно подъе́мый. Ра́дуйся, я́ко не обрати́выйся вспя́ть въ ше́ствіи къ го́рнему Іерусали́му; ра́дуйся, неизсяка́емый сосу́де благода́ти Христо́вы. Ра́дуйся, чи́стое прія́телище Ду́ха Свята́го; ра́дуйся, я́ко вся́ стра́сти плотскíя воздержа́ніемъ мно́гимъ умертви́лъ еси́. Ра́дуйся, вертогра́да Христо́ва всеусе́рдный насади́телю; ра́дуйся, я́ко у́мъ тво́й къ безстра́стію возвы́силъ еси́. Ра́дуйся, вся́ блага́я земли́, небе́снаго ра́ди Ца́рствія, за уме́ты вмѣни́вый; ра́дуйся, равноа́нгельное житіе́ до конца́ возлюби́вый.

Ра́дуйся, Мака́ріе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 5

Бо́гомъ направля́емь, всеблаже́нне о́тче, безмо́лвное въ пусты́ни житіе́ обрѣ́лъ еси́, и псало́мски воспѣ́лъ еси́: «се́ поко́й мо́й въ вѣ́къ вѣ́ка, здѣ́ вселю́ся!» Въ не́йже и подвиза́лся еси́ до́бльственно въ постѣ́ и бдѣ́ніи, и отъ о́чію мно́ги сле́зы излива́я, непреста́нно воспѣва́лъ еси́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвъ су́етныхъ имѣ́ній рачи́тель неукло́нное твое́ въ пусты́ни пребыва́ніе, діа́вольскимъ науще́ніемъ возжига́емь, восхотѣ́ умертви́ти тя́, но ра́ди пости́гшія его́ сме́ртныя болѣ́зни прише́дъ въ чу́вство, паде́ предъ нога́ма твои́ма, прося́ у тебе́ проще́нія и въ пусты́ни съ тобо́ю пребыва́нія. Ты́ же, я́ко па́стырь до́брый и незло́бивый, прія́лъ еси́ его́ съ ра́достію, я́ко овча́ поги́бшее, проща́я ему́ вся́ и причита́я его́ къ избра́нному твоему́ ста́ду. Таково́е у́бо твое́ незло́біе, и о спасе́ніи заблу́ждшихъ мно́гое попече́ніе слы́шавше, по до́лгу воспѣва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, незло́бія при́сный храни́телю; ра́дуйся, смиренному́дрія и́скренній люби́телю. Ра́дуйся, о́бразе кро́тости и терпѣ́нія; ра́дуйся, наста́вниче цѣлому́дрія. Ра́дуйся, свѣтоно́сный сто́лпе, просвѣща́яй су́щія во тмѣ́; ра́дуйся, оби́тели и́ноковъ вели́кое украше́ніе. Ра́дуйся, я́ко широ́кій пу́ть, веду́щій въ па́губу, ненави́дѣти поуча́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко тѣ́сною и приско́рбною стезе́ю ше́ствовати благоиску́сно внуша́лъ еси́. Ра́дуйся, дре́во благопло́дное, при исхо́дищахъ во́дъ Боже́ственныя благода́ти насажде́нное, и мно́ги пита́ющее; ра́дуйся, дре́во благосѣнноли́ственное, мно́ги отъ зно́я прохлажда́ющее. Ра́дуйся, избра́ннаго твоего́ ста́да стра́жу неусы́пный; ра́дуйся, благохо́тныхъ подража́телей твои́хъ житіе́мъ и уче́ніемъ на не́бо руководи́телю и сопу́тствователю.

Ра́дуйся, Мака́ріе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 6

Проповѣ́дницы бы́ша твоего́ незло́бія и прозорли́вости та́тіе, егда́ похище́нная и́ми живо́тная къ тебѣ́ возврати́ша, и вмѣ́сто наказа́нія прія́ша отъ тебе́ оте́ческое наставле́ніе, ви́дѣвше же тако́е твое́ незло́біе, со мно́гимъ удивле́ніемъ отше́дше, воспѣ́ша пѣ́снь Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́ въ пусты́ни, я́ко заря́ пресвѣ́тлая, преподо́бне о́тче, просвѣща́я и наставля́я на пу́ть спасе́нія вся́, къ тебѣ́ притека́ющія. Сего́ ра́ди со мно́гимъ удивле́ніемъ взыва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, заре́ пресвѣ́тлая, отъ пусты́ни восходя́щая и ду́ши вѣ́рныхъ озаря́ющая; ра́дуйся, заблу́ждшихъ и́стинный наста́вниче. Ра́дуйся, цѣлому́дрія зерца́ло; ра́дуйся, и́стинный о́бразе благоче́стія. Ра́дуйся, олтаря́ Госпо́дня благоговѣ́йный служи́телю; ра́дуйся, и́ноческаго равноа́нгельнаго житія́ ревни́телю. Ра́дуйся, безмо́лвія дре́внихъ богоно́сныхъ оте́цъ подража́телю; ра́дуйся, сто́лпе о́гненный, наставля́яй на пу́ть спасе́нія. Ра́дуйся, со́лнце свѣтоза́рное, я́ко свои́ми луча́ми ду́ши на́ша, отъ мра́за грѣхо́внаго погиба́ющія, согрѣва́еши; ра́дуйся, луно́ пресвѣ́тлая, я́ко но́щь на́шего неразу́мія прогоня́еши. Ра́дуйся, Боже́ственнаго о лю́дехъ промышле́нія всеусе́рдный служе́бниче; ра́дуйся, вѣ́чныя на́шея ра́дости те́плый хода́таю.

Ра́дуйся, Мака́ріе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хотя́ разсла́бленный Заха́рія соверше́нное получи́ти себѣ́ здра́віе, моли́ принести́ себе́ и положи́ти предъ нога́ма твои́ма, преподо́бне о́тче, да твои́ми моли́твами полу́читъ исцѣле́ніе. Ты́ же, я́ко вра́чь прему́дрый, уврачева́въ неду́ги его́ тѣле́сныя вку́пѣ же и душе́вныя, воспѣ́лъ еси́ Го́споду благода́рственную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Ди́вное имѣ́лъ еси́ житіе́, и ди́вныя чудеса́ сотвори́лъ еси́ на земли́, преподо́бне о́тче Мака́ріе, егда́ узрѣ́въ еди́наго ю́ношу, мно́гое вре́мя бѣ́сомъ му́чима, умили́вся прослези́лся еси́, и воздохну́въ сотвори́лъ еси́ моли́тву къ Бо́гу. Абіе же изы́де бѣ́съ изъ стра́ждущаго, и бы́сть здра́въ. Мы́ же такова́я слы́шавше, съ ра́достію взыва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, лука́выхъ духо́въ крѣ́пкій побѣди́телю; ра́дуйся, душепа́губныхъ волко́въ прогони́телю. Ра́дуйся, во́ине Христо́въ непобѣди́мый; ра́дуйся, ра́бе Бо́жій, благíй и вѣ́рный. Ра́дуйся, врачу́ ско́рый съ вѣ́рою тебе́ призыва́ющихъ; ра́дуйся, лозо́ благоплодови́тая. Ра́дуйся, я́ко твои́мъ посо́біемъ сокруша́ются ко́зни вра́жія; ра́дуйся, совои́телю прему́дрый, ра́тующимъ проти́ву си́лъ а́довыхъ. Ра́дуйся, неоску́дный пото́къ чудесе́мъ; ра́дуйся, оби́льный благода́тію исто́чниче исцѣле́ній. Ра́дуйся, трисо́лнечнаго свѣ́та пресвѣ́тлая луче́; ра́дуйся, человѣ́че Бо́жій, преподо́біемъ и и́стиною, а́ки по́ясомъ златы́мъ, пропоя́санный.

Ра́дуйся, Мака́ріе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 8

Ди́вное и неизрече́нное чу́до благода́ти небе́сныя, явля́ется ны́нѣ во о́чію всѣ́хъ вѣ́рныхъ: долготерпѣли́вый бо и многоми́лостивый Госпо́дь не прогнѣ́вался на ны́ до конца́ за беззако́нія на́ша, но, помяну́въ щедро́ты Своя́, дарова́ на́мъ тебе́, досточу́дне о́тче, засту́пника изря́дна, и та́ко вознесе́ ро́гъ спасе́нія на́шего, да вы́ну пое́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь еси́ въ вы́шнихъ, но и ни́жнихъ не оставля́еши, преподо́бне о́тче Мака́ріе, при́сно со Христо́мъ ца́рствуеши, и о на́съ, грѣ́шныхъ, моли́твы къ Нему́ возно́сиши: не то́чію бо припа́дающихъ къ цѣльбоно́снымъ моще́мъ твои́мъ, но и дале́че отстоя́щихъ, призыва́ющихъ же всечестно́е и́мя твое́, предста́тельствомъ твои́мъ соблюда́еши отъ вся́каго зла́. Тѣ́мже во умиле́ніи зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, прибѣ́жище на́ше во всѣ́хъ ско́рбехъ; ра́дуйся, ско́рый помо́щнице всѣ́хъ въ бѣда́хъ су́щихъ. Ра́дуйся, цѣли́телю болѣ́зней душе́вныхъ вку́пѣ и тѣле́сныхъ; ра́дуйся, на неви́димыя враги́ на́ша си́льный побо́рниче. Ра́дуйся, посѣти́телю благосе́рдый въ не́мощи лежа́щихъ; ра́дуйся, утѣ́шителю въ печа́ли су́щихъ. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю престае́тъ рыда́ніе; ра́дуйся, я́ко тобо́ю подае́тся ра́дованіе. Ра́дуйся, я́ко Христу́ до́бльственно послѣ́довалъ еси́; ра́дуйся, я́ко Сладча́йшему Іису́су до конца́ послужи́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко наслажда́ешися лицезрѣ́нія Бо́жія; ра́дуйся, я́ко сподо́бился еси́ зрѣ́ти невече́рній де́нь Ца́рствія Его́.

Ра́дуйся, Мака́ріе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 9

Вся́кія ско́рби претерпѣ́лъ еси́, и мно́ги труды́ и по́двиги до́блественно соверши́лъ еси́, ше́ствуя по пути́ спасе́нія до масти́тыя ста́рости, облече́нъ во всеору́жіе Бо́жіе, во пло́ти а́ки безпло́тенъ, умерщвля́я стра́сти и сокруша́я навѣ́ты міродержи́теля тмы́ вѣ́ка сего́, тѣ́мже къ небе́снымъ сопричи́сленъ си́ламъ, ку́пно съ ни́ми воспѣва́еши Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíя многовѣща́нныя недоумѣ́ютъ досто́йно восхвали́ти тя́, богому́дре Мака́ріе: кто́ бо дово́ленъ разумѣ́ти вся́ боре́нія твоя́ съ міродержи́тели тмы́ вѣ́ка сего́? Или́ кто́ изочте́тъ труды́, болѣ́зни и по́двиги твоя́, въ ни́хъ же пустыннолю́бное житіе́ соверша́лъ еси́? Оба́че мы́, любо́вію твое́ю побѣжда́еми, благода́рнѣ тебѣ́ зове́мъ:

Ра́дуйся, зако́на Бо́жія исполни́телю всеусе́рдный; ра́дуйся, чистото́ю и цѣлому́дріемъ, многоцѣ́ннаго би́сера честнѣ́йшій. Ра́дуйся, въ терпѣ́ніи и боре́ніи проти́ву пло́ти, адама́нта твердѣ́йшій; ра́дуйся, смиренному́дріемъ и кро́тостію па́че сла́вныхъ земли́ просла́вленный. Ра́дуйся, во пло́ти а́ки безпло́тенъ на земли́ пожи́вый; ра́дуйся, живы́ми и спаси́тельными слеза́ми о́гнь по́хоти угаси́вый. Ра́дуйся, борю́щимся со страстьми́ и похотьми́ помо́щниче благоуспѣ́шный; ра́дуйся, въ трудѣ́хъ, бдѣ́ніи и воздержа́ніи вели́кимъ по́стникомъ подража́телю ре́вностнѣйшій. Ра́дуйся, въ духо́внѣй му́дрости наста́вниче благоиску́снѣйшій; ра́дуйся, по́двиговъ и́ноческихъ показа́телю рачи́тельнѣйшій. Ра́дуйся, пустынножи́телей красото́; ра́дуйся, го́рлице пустынолю́бная и доброви́дная.

Ра́дуйся, Мака́ріе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 10

Храня́й вся́ ко́сти пра́ведныхъ, я́ко ни еди́нѣй отъ ни́хъ сокруши́тися, Госпо́дь и Бо́гъ на́шъ Іису́съ Христо́съ яви́лъ на́мъ твое́ тѣ́ло нетлѣ́нное на земли́, преподо́бне о́тче, я́ко живоно́сную купѣ́ль, врачу́ющую вся́ку болѣ́знь и вся́ку я́зю въ лю́дехъ. Тѣ́мже прія́вше такова́го цѣле́бника и моли́твенника, благода́рственно вопіе́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣ́ну тя́ тве́рду и моли́твенника изря́дна стяжа́въ свята́я оби́тель твоя́, и вси́ страны́ Россíйстіи хва́лятся заступле́ніемъ твои́мъ. Тѣ́мже и мы́, грѣ́шніи, я́ка ча́да отца́ мо́лимъ: заступи́ и сохрани́ на́съ отъ искуше́ній и скорбе́й, бѣ́дъ и напа́стей моли́твами твои́ми, да взыва́емъ ти́ ра́достно:

Ра́дуйся, благово́нный кри́не ра́йскаго вертогра́да; ра́дуйся, кипари́се, вѣ́рныхъ сердца́ благово́ніемъ исполня́яй. Ра́дуйся, немощны́хъ целѣ́бниче; ра́дуйся, же́зле, па́дающихъ подкрѣпля́яй. Ра́дуйся, наде́ждо и оти́шіе въ мо́ри житія́ сего́ пла́вающихъ; ра́дуйся, тве́рдое огражде́ніе и прибѣ́жище усе́рдно Бо́гу рабо́тающихъ. Ра́дуйся, всѣ́хъ усе́рдно притека́ющихъ къ тебѣ́, отъ искуше́ній и бѣ́дъ ско́рое избавле́ніе; ра́дуйся, всѣ́хъ обурева́емыхъ покро́ве тве́рдый. Ра́дуйся, я́ко отъ оби́тели земны́я въ оби́тель небе́сную пресели́лся еси́; ра́дуйся, я́ко отъ оби́тели небе́сныя въ оби́тели земны́я благотворя́ нисхо́диши. Ра́дуйся, я́ко и по отше́ствіи твое́мъ съ на́ми пребыва́еши; ра́дуйся, я́ко и по преставле́ніи твое́мъ, умерщвле́нныя грѣхми́ ду́ши на́ша моли́твами твои́ми воскреша́еши.

Ра́дуйся, Мака́ріе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́нія и пѣ́сни духо́вныя Тро́ицѣ Единосу́щнѣй, се́рдцемъ и усты́ на земли́ вы́ну приноси́лъ еси́, блаже́нне Мака́ріе. Тѣ́мже и ны́нѣ на небесѣ́хъ, съ а́нгельскими чи́нми Тро́ическому предстоя́ Престо́лу, непреста́нно воспѣва́еши Боже́ственную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтопода́тельнаго свѣти́льника, просвѣща́ющаго ду́ши на́ша, вѣ́рою ви́димъ тебе́, преблаже́нне о́тче, предъ престо́ломъ Бо́жіимъ стоя́ща, и твои́мъ блиста́ніемъ озаря́еми, зове́мъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, о́блаче свѣтоза́рный, просвѣща́яй ду́ши на́ша; ра́дуйся, водо спаси́тельная, всѣ́хъ напая́ющая. Ра́дуйся, па́стырю преди́вный; ра́дуйся, учи́телю прему́дрый. Ра́дуйся, чистоты́ селе́ніе; ра́дуйся, печа́льныхъ утѣше́ніе. Ра́дуйся, си́рыхъ пита́телю; ра́дуйся, оби́димыхъ предста́телю. Ра́дуйся, прему́дрости Бо́жія прія́телище; ра́дуйся, неисчерпа́емый исто́чниче благода́ти исцѣле́ній. Ра́дуйся, провозвѣ́стниче Бо́жіихъ велѣ́ній; ра́дуйся, сокро́вище милосе́рдія Бо́жія неистощи́мое.

Ра́дуйся, Мака́ріе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́ть свы́ше ти́ да́нную позна́вше, благоговѣ́йно лобыза́емъ честны́я мо́щи твоя́, я́же Госпо́дь благоволи́лъ ди́вно яви́ти на́мъ. Тѣ́мже благода́рственно вопіе́мъ Христу́ Бо́гу на́шему: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твое́ къ Бо́гу отше́ствіе, преподо́бне Мака́ріе, почита́емъ свяще́нную па́мять твою́, велича́емъ твое́ смиренному́дріе, хва́лимъ твое́ долготерпѣ́ніе, сла́вимъ незло́біе твое́, ублажа́емъ по́двиги твоя́ и кончи́ну тече́нія твоего́, я́ко вѣне́цъ пра́вды прія́лъ еси́ отъ Го́спода, Судіи́ пра́веднаго. Тѣ́мже моля́щеся усе́рдно, о е́же сподо́битися и на́мъ неосужде́нно предста́ти стра́шному суди́щу Христо́ву, взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, у престо́ла Бо́жія те́плый о на́съ предста́телю; ра́дуйся, му́жу, просла́вивый Бо́га въ души́ и въ тѣлеси́ твое́мъ. Ра́дуйся, соверше́нный въ добродѣ́телехъ человѣ́че; ра́дуйся, ди́вный подража́телю Отца́ на́шего Небе́снаго. Ра́дуйся, устрои́телю оби́тели мона́шествующихъ; ра́дуйся, преблагíй и до́брый наста́вниче и́ноковъ. Ра́дуйся, всѣ́хъ правосла́вныхъ ско́рый помо́щниче и засту́пниче; ра́дуйся, Царя́ Небе́снаго извѣ́стный умилостиви́телю. Ра́дуйся, мно́гажды заступле́ніемъ твои́мъ проше́нія предваря́яй; ра́дуйся, небе́сный граждани́не. Ра́дуйся, я́ко съ преподо́бными и пра́ведными весели́шися; ра́дуйся, я́ко со всѣ́ми избра́нными Бо́жіими при́сно торжеству́еши.

Ра́дуйся, Мака́ріе, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, пресла́вный и преди́вный о́тче Мака́ріе, пріими́ благоутро́бно сіе́ ма́лое моле́ніе на́ше, и твои́мъ си́льнымъ и благопрія́тнымъ предъ Бо́гомъ хода́тайствомъ, изба́ви на́съ отъ всѣ́хъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, отъ вся́кія напа́сти и ско́рби, отъ внеза́пныя сме́рти и бу́дущія му́ки, да сподо́бимся съ тобо́ю и со всѣ́ми святы́ми во вѣ́ки воспѣва́ти Бо́гу, Спаси́телю на́шему, благода́рную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва преподо́бному Мака́рію, игу́мену Каля́зинскому, чудотво́рцу

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Мака́ріе! Не забу́ди убо́гихъ свои́хъ до конца́, но помина́й на́съ во святы́хъ свои́хъ и благопрія́тныхъ моли́твахъ къ Бо́гу. Помяни́ ста́до свое́, е́же са́мъ упа́слъ еси́, и не забу́ди посѣща́ти ча́дъ свои́хъ. Моли́ за ны́, о́тче свяще́нный, за дѣ́ти своя́ духо́вныя, я́ко имѣ́я дерзнове́ніе къ небе́сному Царю́. Не промолчи́ за ны́ ко Го́споду, и не пре́зри на́съ, вѣ́рою и любо́вію чту́щихъ тя́. Помина́й на́съ, недосто́йныхъ, у престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о на́съ ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебѣ́ бы́сть благода́ть за ны́ моли́тися. Не мни́мъ бо тя́ су́ща ме́ртва, а́ще бо и тѣ́ломъ преста́вился еси́ отъ на́съ, но и по сме́рти жи́въ сы́й пребыва́еши. Не отступа́й отъ на́съ ду́хомъ, сохраня́я на́съ отъ стрѣ́лъ вра́жіихъ, и вся́кія пре́лести бѣсо́вскія, и ко́зней діа́вольскихъ, па́стырю на́шъ до́брый. Аще бо и моще́й твои́хъ ра́ка предъ очи́ма на́шима ви́дима е́сть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ съ а́нгельскими во́инствы, съ безпло́тными ли́ки, съ небе́сными си́лами у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Вѣ́дуще бо тя́ вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, тебѣ́ припа́даемъ и тебѣ́ мо́лимся: е́же моли́тися о на́съ Всеси́льному Бо́гу о по́льзѣ ду́шъ на́шихъ и испроси́ти вре́мя на покая́ніе, и о невозбра́нномъ преи́тіи отъ земли́ на не́бо, мыта́рствъ же го́рькихъ, бѣсо́въ возду́шныхъ князе́й и вѣ́чныя му́ки изба́витися, и небе́сному Ца́рствію наслѣ́дникомъ бы́ти со всѣ́ми пра́ведными, отъ вѣ́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Іису́су Христу́. Ему́же подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе со Безнача́льнымъ Его́ Отце́мъ, и Пресвяты́мъ и Благи́мъ и Животворя́щимъ Его́ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 8

Плотска́я мудрова́нія, о́тче Мака́ріе, воздержа́ніемъ и бдѣ́ніемъ умертви́лъ еси́, мѣ́сто бо, на не́мже по́ты твоя́ излія́лъ еси́, я́ко труба́, вопіе́тъ къ Бо́гу, повѣ́дающи твоя́ исправле́нія, и по сме́рти честны́я твоя́ мо́щи источа́ютъ исцѣле́нія. Тѣ́мже вопіе́мъ ти́: моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́тъ ду́ши на́ша.

Инъ тропа́рь, гласъ 2

Яко дре́во насажде́но при вода́хъ воздержа́нія, струя́ми сле́зъ твои́хъ напая́емь, преподо́бне о́тче Мака́ріе, сѣ́явъ бо со слеза́ми, въ ра́дости жне́ши добродѣ́тельныя рукоя́ти, тѣ́мъ Вели́кій Мздода́вецъ плоды́ трудо́въ твои́хъ прія́тъ и въ жи́тницахъ небе́сныхъ тя́ сокро́вище положи́, но помина́й чту́щихъ любо́вію пресвѣ́тлую па́мять твою́ и моли́ Святу́ю Тро́ицу, преподо́бне Мака́ріе, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Конда́къ, гла́съ 2

Вы́шнихъ жела́я, воздержа́ніемъ, и труды́, и по́ты наслади́вся, жела́ніе пло́ти твоея́ обузда́въ, чуде́съ да́ръ пріе́мъ отъ Христа́ Бо́га, свѣти́льникъ яви́лся еси́ пресвѣ́тлый. Тѣ́мже Христо́ва Це́рковь пѣ́сньми сла́витъ тя́, преподо́бне Мака́ріе, о́тче на́шъ.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Мака́ріе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.