Акафист святому преподобному Кириллу Белому, игумену Новоезерскому, чудотворцу

Конда́къ 1

Избра́нному Царя́ си́лъ Го́спода Іису́са, духо́вному воево́дѣ и ди́вному чудотво́рцу, богоно́сному отцу́ на́шему Кири́ллу благода́рственная воспису́емъ, я́ко храни́телю на́шему и те́плому предста́телю. Ты́ же, я́ко имѣ́й дерзнове́ніе у престо́ла Христо́ва, вѣ́рою чту́щихъ тя́ моли́твою твое́ю сохраня́й, да съ ра́достію зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Кири́лле, вели́кій чудотво́рче.

Икосъ 1

Ангельское во пло́ти твое́ жи́тельство прови́дѣвъ всея́ тва́ри Созда́тель, еще́ во утро́бѣ ма́тернѣй, во вре́мя боже́ственнаго пѣ́нія, трикра́тнымъ возглаше́ніемъ, показа́ тя́ мíру и́стиннаго уго́дника бы́ти Святы́я Тро́ицы. Тѣ́мже ублажа́емъ тя́, вопію́ще:

Ра́дуйся, о́трасле пречестна́я ко́рене благочести́ваго; ра́дуйся, благочести́выхъ роди́телей до́брый и избра́нный пло́дъ. Ра́дуйся, я́ко и́маши во пло́ти а́нгелъ бы́ти, предусмо́тренный; ра́дуйся, отъ чре́ва ма́терня на сіе́ предъизбра́нный. Ра́дуйся, во утро́бѣ ма́терни Святѣ́й Тро́ицѣ троекра́тно трисвяту́ю хвалу́ возгласи́вый; ра́дуйся, отъ ма́терня чре́ва Святы́я Тро́ицы свя́та оби́тель я́вѣ бы́вый. Ра́дуйся, еще́ пре́жде рожде́нія, орга́нъ Свята́го Ду́ха предъявле́нный; ра́дуйся, отъ утро́бы ма́тернія освяще́нный. Ра́дуйся, трикра́тнымъ твои́мъ во чре́вѣ возглаше́ніемъ роди́тели удиви́вый; ра́дуйся, чрезъ сіе́ дѣла́ Бо́жія пресла́вная яви́вый. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю прогоня́ются ско́рби; ра́дуйся, я́ко тобо́ю отъ Го́спода подаю́тся на́мъ ве́лія ми́лости.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Кири́лле, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́дяще, удивля́емся, о́тче преди́вне Кири́лле, я́ко о́троку еще́ су́щу ю́ну тѣ́ломъ, и не доспѣ́вшу соверше́ннаго во́зраста, пріи́де жела́ніе ти́, е́же бы́ти мона́хомъ, и вта́й удали́лся еси́ отъ роди́телей свои́хъ на рѣку́ Обно́ру, и водвори́лся еси́ съ рабо́тающими Бо́гу во оби́тели, соста́вленнѣй отъ преподо́бнаго Корни́лія, во е́же непреста́нно вопи́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумомъ просвѣще́ннымъ свы́ше, разумѣ́лъ еси́, преподо́бне Кири́лле, я́ко въ мíрѣ се́мъ вся́ческая суета́ и тлѣ́нію прича́стна: еди́но же е́сть на потре́бу человѣ́комъ, е́же благоугоди́ти Го́сподеви. Сего́ ра́ди возлюби́въ добродѣ́тельное по Бо́зѣ житіе́, не поскорбѣ́лъ еси́ по роди́телехъ свои́хъ, ни о до́мѣ, ни о сро́дникахъ, ниже́ отъ имѣ́нія что́ взя́лъ еси́, кромѣ́ еди́ныя ри́зы, но, во все́мъ упова́ніе положи́въ на Бо́га и Пречи́стую Его́ Ма́терь, удали́лся еси́ во оби́тель преподо́бнаго Корни́лія, нелѣ́ностно порабо́тати Христу́. Тѣ́мже вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, отроча́ добродуше́вное и благонаде́жное; ра́дуйся, дитя́ боголюбе́зное, благода́ти Ду́ха Бо́жія испо́лненное. Ра́дуйся, во мла́дости твое́й ста́рческую му́дрость стяжа́вый; ра́дуйся, ю́ность твою́ непоро́чностію жи́тельства украси́вый. Ра́дуйся, я́ко Бо́жія любве́ огне́мъ измла́да твое́ се́рдце те́плѣ разжже́ся; ра́дуйся, я́ко мірска́го ду́ха похотьми́ съ душе́ю и тѣ́ло не оскверни́ся. Ра́дуйся, всего́ мíра кра́сная я́ко ско́ро исчеза́ющая презрѣ́вый; ра́дуйся, добродѣ́тельное по Бо́зѣ житіе́ возлюби́вый. Ра́дуйся, по любви́ къ Го́споду, благоду́шно оста́вивый роди́телей свои́хъ, до́мъ, сро́дниковъ и имѣ́ніе; ра́дуйся, дости́гшій къ неистощи́мому бога́тству. Ра́дуйся, ше́ствовавый съ невѣ́домымъ ста́рцемъ ко оби́тели Корни́ліевой; ра́дуйся, чрезъ сіе́ разумѣ́вый Бо́жіе посѣще́ніе.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Кири́лле, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́лою свы́ше облещи́ся сподо́бился еси́, преподо́бне о́тче на́шъ Кири́лле, во оби́тели Корни́ліевой, егда́ прія́лъ еси́ а́нгельскій о́бразъ. Прише́дъ бо въ монасты́рь, моли́лъ еси́ преподо́бнаго Корни́лія со слеза́ми, да бу́деши мона́хъ. Ви́дѣвъ же тя́ преподо́бный, и раузмѣ́въ прозорли́выма очи́ма, я́ко сосу́дъ избра́нъ Свята́го Ду́ха хо́щеши бы́ти, постриже́ тя, и нарече́ и́мя ти́ Кири́ллъ. Тѣ́мже съ весе́ліемъ не преста́лъ еси́, се́рдцемъ и усты́ поя́, воспѣва́ти Бо́га: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́яй всегда́ предъ оча́ми свои́ми Го́спода, ве́сь преда́лся еси́ Бо́гови, и вда́лъ еси́ себе́ на труды́ мно́ги, со вся́кимъ воздержа́ніемъ смиря́я твою́ ду́шу; тѣ́ло же твое́ труды́ и по́двиги утомля́я толи́ко, я́ко преподо́бному Корни́лію и все́й бра́тіи зѣло́ удивля́тися вели́кому твоему́ смире́нію, покоре́нію, послуша́нію, и толи́кому въ ю́ности твое́й благонра́вію, укрѣпле́нію и бо́дрости, и прославля́ху о тебѣ́ Бо́га. Тѣ́мъ ра́дуяся о тебѣ́, зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, у́мъ тво́й къ небеси́ впери́вый; ра́дуйся, са́мъ себе́ и ве́сь живо́тъ Христу́ Бо́гу преда́вый. Ра́дуйся, всю́ жи́знь посвяти́вый на хвалу́ и прославле́ніе Бо́га; ра́дуйся, вели́чіемъ твои́хъ трудо́въ и по́двиговъ сла́вы преподо́бныхъ дости́гнувый. Ра́дуйся, вели́кое воздержа́ніе и по́стничество на́мъ явля́яй; ра́дуйся, о́ными мно́гихъ приводя́й въ удивле́ніе и увеселя́яй. Ра́дуйся, во пло́ти а́нгела, высото́ю жи́тельства, въ себѣ́ яви́вый; ра́дуйся, смире́ніемъ нелицемѣ́рнымъ и послуша́ніемъ всѣ́хъ удиви́вый. Ра́дуйся, я́ко, не любя́ сла́вы человѣ́ческія, подо́бнѣ Авраа́му изво́лилъ еси́ изы́ти отъ земли́ своея́; ра́дуйся, я́ко отъ сего́ намѣ́ренія на вре́мя удержа́нъ бы́лъ еси́, Бо́гу твое́ спасе́ніе стро́ящу. Ра́дуйся, вождю́ ко а́нгельскому о́бразу отца́ и ма́тере боголюби́выхъ; ра́дуйся, въ житіи́ и́ноческомъ твоего́ роди́теля наста́вниче.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Кири́лле, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 4

Бу́ря недоумѣ́нія смуща́етъ ми́ у́мъ, ка́ко досто́йно пѣ́ти стра́нническое житіе́ твое́, блаже́нне о́тче Кири́лле: въ еди́ной раздра́нной ри́зѣ обходи́лъ еси́ вся́ помо́рскія страны́, подмоско́вскія и пско́вскія и новгоро́дскія, не вѣ́дый поко́я во трудѣ́хъ свои́хъ, не имы́й себѣ́ мѣ́ста поко́йна и со звѣрьми́ пожи́вый мно́гое вре́мя. Ты́ же, на ка́мени Христо́вою вѣ́рою утвержде́нный, укрѣпля́ющему тя́ Іису́су Христу́ пѣ́снь воспѣва́лъ еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шалъ еси́ во вре́мя моли́твы твоея́, преподо́бне о́тче на́шъ, гла́съ съ небесе́ глаго́лющь: "о, блаже́нне Кири́лле, возлю́бленниче Мо́й, уже́ мно́гія добродѣ́тели и труды́ воспрія́лъ еси́, Мои́мъ за́повѣдемъ бы́лъ еси́ храни́тель, тѣ́сный и приско́рбный проше́лъ еси́ пу́ть, и ны́нѣ гряди́ къ Бѣлу́ е́зеру, та́мо бо угото́вахъ тебѣ́ мѣ́сто, въ не́мже возмо́жеши спасти́ся". И а́біе со гла́сомъ о́нымъ, свѣ́тъ ве́лій возсія́ къ полу́нощнымъ страна́мъ Бѣла́ е́зера, и гла́сомъ о́нымъ а́ки пе́рстомъ пока́зоваше мѣ́сто, идѣ́же ны́нѣ монасты́рь стои́тъ. Мы́ же, удивля́ющеся вели́чію на тебѣ́ явле́нныхъ, усе́рдно воспѣва́емъ хвалы́ сія́:

Ра́дуйся, блаже́нне Кири́лле, стра́нническое житіе́ на земли́ преше́дый; ра́дуйся, пустынножи́телей, вели́каго Ону́фрія, Ма́рка и Петра́, ходи́вый слѣ́ды. Ра́дуйся, во вре́мя земна́го стра́нствія бы́ліе, траву́, ва́хту и кору́ сосно́вую въ пи́щу себѣ́ имѣ́вый, и за сицевы́й по́двигъ воздержа́нія и поста́, небе́сная бла́га себѣ́ стяжа́вый; ра́дуйся, во океа́новыхъ помо́рскихъ пусты́няхъ со звѣрьми́ мно́гое вре́мя пожи́вый и а́нгельскаго лицезрѣ́нія сподо́бивыйся. Ра́дуйся, слы́шавый съ небесе́ гла́съ, блаже́нна тя́ нарица́ющь; ра́дуйся, уразумѣ́вый то́йже небе́сный гла́съ, боголюбе́зна тя́ и храни́теля за́повѣдей Христо́выхъ явля́ющь. Ра́дуйся, лучеза́рностію ве́лія свѣ́та, зрѣ́вый мѣ́сто на поко́й твое́й ста́рости; ра́дуйся, си́мъ испо́лнивыйся премно́гія ра́дости. Ра́дуйся, моле́ній твои́хъ и проше́ній пріе́мый исполне́ніе; ра́дуйся, отъ Христа́ Спа́са прія́вый о си́хъ благо́е извѣще́ніе. Ра́дуйся, отъ си́хъ прія́вый мно́гую ра́дость; ра́дуйся, си́ми въ се́рдцѣ твое́мъ ощути́вый неисповѣди́мую сла́дость.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Кири́лле, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 5

Боготе́чною звѣздо́ю преше́лъ еси́ въ помо́рскихъ, и подмоско́вскихъ страна́хъ, и новгоро́дскихъ, блаже́нне Кири́лле, блиста́яй и́ноческими твои́ми по́двиги и добродѣ́телію. Тѣ́мже я́ко благосія́тельная звѣзда́ яви́лся еси́, всеблаже́нне, во страна́хъ Нова́ е́зера, на пу́ть спаси́тельный къ вѣ́чному небе́сному оте́честву веду́щая, егда́, примѣ́ромъ вѣ́рныхъ ду́ши назида́я, научи́лъ еси́ благода́рно пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвши, блаже́нне Кири́лле, я́ко не презрѣ́ Госпо́дь проше́нія твоего́, ра́дуяся поте́клъ еси́ въ Ти́хвинъ монасты́рь Пречи́стыя Богоро́дицы. И яви́ся ти́ во снѣ́ чрезъ три́ дни́ Пречи́стая Богоро́дица, и рече́ ти́химъ гла́сомъ: "уго́дниче Пресвяты́я Тро́ицы, ра́бе Мо́й Кири́лле, пойди́ на восто́чную страну́ къ Бѣлу́ е́зеру, и яви́тъ тебѣ́ Госпо́дь, Сы́нъ Мо́й и Бо́гъ, поко́й ста́рости твое́й". Ты́ же, блаже́нне, явле́ніемъ Бо́жія Ма́тере наставля́емь и того́ сія́ніемъ озаря́емь, дости́глъ еси́ предука́занныя ти́ пусты́ни. Идѣ́же уви́дѣвъ о́гненный сто́лпъ, по сему́ благода́тному зна́менію основа́лъ еси́ та́мо пречестну́ю оби́тель. Сего́ ра́ди срѣта́емъ тя́ привѣ́тствіи си́ми:

Ра́дуйся, уго́дниче Пресвяты́я Тро́ицы; ра́дуйся, ра́бе Пречи́стыя Богома́тере. Ра́дуйся, зри́телю Боже́ственныхъ видѣ́ній; ра́дуйся, усе́рдный исполни́телю Бо́жіихъ хотѣ́ній. Ра́дуйся, сподо́бивыйся ви́дѣти во снѣ́ Пресвяту́ю Богоро́дицу; ра́дуйся, удосто́ивыйся слы́шати ти́хій Ея́ гла́съ. Ра́дуйся, сто́лпъ о́гненъ ви́дѣвый на Кра́сномъ о́стровѣ, твое́ образу́ющь въ ду́сѣ соверше́нство; ра́дуйся, чрезъ сіе́ прія́вый отъ Го́спода благо́е извѣще́ніе о явле́нномъ мѣ́стѣ. Ра́дуйся, огневи́дный сто́лпе, наставля́яй на пу́ть спасе́нія; ра́дуйся, свѣтоза́рный свѣти́льниче, вѣ́рныя просвѣща́яй. Ра́дуйся, до́брый дѣ́лателю вертогра́да Христо́ва; ра́дуйся, досто́инъ бы́вый а́нгельскаго явле́нія.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Кири́лле, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ дѣ́ломъ бы́лъ еси́, о́тче на́шъ Кири́лле: дѣ́йствуя во пе́рвѣе, учи́лъ еси́ своя́ ду́ши ввѣ́рившихъ твоему́ му́дрому руково́дству, и къ небеси́ всѣ́хъ наста́вилъ еси́, до́брѣ послѣ́дующихъ спаси́тельнымъ твои́мъ уче́ніемъ и подо́бящихся твоему́ житію́ добродѣ́тельному. Съ ни́ми же тя́ почита́емъ, свяще́нно въ преставле́ніи твое́мъ ра́дующеся и вопію́ще Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ въ богохрани́мой душѣ́ твое́й и́стинный свѣ́тъ боговѣ́дѣнія, егда́ нача́лъ еси́ созида́ти оби́тель: поста́вилъ еси́ себѣ́ ке́ллійцу ма́лу, и другу́ю ке́ллію бли́зъ тоя́ поста́ви для бра́тій, хотя́щихъ съ тобо́ю жи́ти. Въ пріиду́щее же лѣ́то устро́илъ еси́ це́рковь ма́лу во и́мя Воскресе́нія Христо́ва, и другу́ю во и́мя Пречи́стыя Богоро́дицы, честна́го Ея́ Одиги́трія, и про́чія потре́бныя монасты́рскія обита́лища, и мно́жество ревни́телей твоему́ житію́, и́ночествующихъ та́мо собра́лъ еси́ Го́сподеви. Тѣ́мже восхваля́юще тя́, усе́рдно вопіе́мъ:

Ра́дуйся, сподо́бивыйся хра́мы и оби́тель устро́ити и во о́ну и́ноковъ мно́жество собра́ти; ра́дуйся, уподо́бивыйся дре́внимъ общежи́тія нача́льникомъ. Ра́дуйся, го́рлице пустыннолю́бная; ра́дуйся, дре́во, посредѣ́ происходя́щихъ во́дъ насажде́нное. Ра́дуйся, мона́хомъ свѣтлояснѣ́йшій о́бразъ богоугожде́нія; ра́дуйся, дѣ́ятельно указа́вый тѣ́мъ пра́вый пу́ть спасе́нія. Ра́дуйся, собра́вый ли́къ учени́къ, тебѣ́ единонра́вныхъ; ра́дуйся, си́хъ присоедини́вый лико́мъ избра́нныхъ. Ра́дуйся, зри́телю премíрныхъ и вышечу́вственныхъ видѣ́ній; ра́дуйся, руководи́телю къ спаси́тельному созерца́нію. Ра́дуйся, яви́вый тя́ ста́ду твоему́ о́бразъ кро́тости и смиренному́дрія; ра́дуйся, всѣ́мъ и́нокомъ показу́яй въ себѣ́ о́бразъ вѣ́рнаго Бо́гу служе́нія.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Кири́лле, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хотя́щу ти́ угоди́ти еди́ному Бо́гу, блаже́нне Кири́лле, и пребыва́ющу посредѣ́ Нова́ е́зера, ве́сь вда́лся еси́ безмѣ́рнымъ подвиго́мъ и глубинѣ́ смире́нія: труды́ твои́, и моли́твы, и поще́ніе, ко́е сло́во изглаго́лати мо́жетъ? Овогда́ бо на сѣ́яніе и сажде́ніе снѣ́дей зе́млю копа́лъ еси́, овогда́ же древеса́ на устрое́ніе монасты́рское гото́вилъ еси́. Сего́ ра́ди ны́нѣ превознесе́нъ еси́, предстоя́ Бо́гу съ пѣ́снію: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго тя́ наста́вника мона́шествующихъ и благотеку́щихъ обучи́теля разумѣ́емъ, о́тче святы́й Кири́лле: про́йде бо о тебѣ́ сла́ва повсю́ду, и мно́зи прихожда́ху къ тебѣ́ благослове́нія ра́ди и моли́твы, и слы́шанія ра́ди душеспаси́тельныхъ слове́съ, инíи же и сожи́тельствовати съ тобо́ю жела́юще. Ты́ же всѣ́хъ пріима́лъ еси́ съ любо́вію, и поуча́лъ еси́ и́хъ отъ Боже́ственнаго Писа́нія, е́же твори́ти за́повѣди Госпо́дни, храни́ти чистоту́ тѣле́сную и имѣ́ти любо́вь нелицемѣ́рную дру́гъ ко дру́гу. Тѣ́мже благода́рственно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, до́брый ста́да своего́ и́ночествующихъ наста́вниче и прави́телю; ра́дуйся, притека́вшимъ къ тебѣ́ благослове́нія ра́ди и моли́твы, и слы́шанія ра́ди душеспаси́тельныхъ слове́съ, моли́твенниче и учи́телю. Ра́дуйся, за́повѣди Госпо́дни твори́ти науча́яй; ра́дуйся, храни́ти чистоту́ тѣле́сную повелѣва́яй. Ра́дуйся, братолю́бія христіа́нскаго пріи́скринній ревни́телю; ра́дуйся, любве́ Учи́теля твоего́ ко бра́тіи подража́телю. Ра́дуйся, за́повѣдей Христо́выхъ, я́же о любви́, вѣ́рный исполни́телю; ра́дуйся, и всѣ́хъ на́съ въ любви́ дру́гъ ко дру́гу ди́вный наста́вниче. Ра́дуйся, благоговѣ́йный служи́телю Бо́жій, о вѣ́рныхъ умоля́яй; ра́дуйся, не сло́вомъ то́чію, а па́че житіе́мъ поуча́яй. Ра́дуйся, свѣти́льниче многосвѣ́тлый, возведы́й ко Христу́ мона́ховъ мно́жества; ра́дуйся, предводи́телю до́брый въ пути́ спасе́нія.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Кири́лле, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 8

Стра́нны и ди́вны твоя́ зри́мъ по́двиги кро́тости и терпѣ́нія, о́тче богому́дре Кири́лле: ви́дѣвше бо бѣ́си себе́ поруга́емыхъ отъ тебе́, мно́гая озлобле́нія ти́ творя́ху; иногда́ же и ловцы́, приходя́щіи на Но́во е́зеро ры́бы лови́ти, мно́го оскорбля́ху тя́. Тѣ́мъ и стяжа́лъ еси́ сугу́бый вѣне́цъ отъ Царя́ Христа́, Ему́же предстои́ши ны́нѣ, вопія́: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Все́ю душе́ю послужи́въ Го́споду и всѣ́мъ житіе́мъ благоугоди́въ Ему́, просла́вился еси́ терпѣ́ніемъ твои́мъ, взира́я на нача́льника вѣ́ры и соверши́теля Іису́са, о́тче преподо́бне Кири́лле. "Что́ ми ско́рби мно́ги и озлобле́нія нано́сите, лю́діе?" - глаго́лалъ еси́ ко оскорби́вшимъ тя́. "Потре́ба, о́тче, терпѣ́нія и моли́твы", - глаго́ла ти́ учени́къ тво́й Діони́сій. Мы́ же, помина́юще терпѣ́ніе твое́, ублажа́емъ тя́, глаго́люще:

Ра́дуйся, вели́кій благоче́стія сто́лпе; ра́дуйся, зерца́ло досточу́днаго терпѣ́нія. Ра́дуйся, терпѣ́нію Христо́ву вѣ́рно подража́вый; ра́дуйся, си́лу за́повѣди Христо́вы, я́же о любви́ ко враго́мъ, прему́дрѣ уразумѣ́вый. Ра́дуйся, во искуше́ніи отъ люде́й хи́трость лука́ваго прозрѣ́вый; ра́дуйся, и во все́мъ житіи́ свое́мъ ухищре́нія сатаны́ проразумѣ́вый. Ра́дуйся, зло́е благи́мъ всегда́ препобѣжда́вый; ра́дуйся, ско́рби мно́ги со упова́ніемъ терпѣ́вый. Ра́дуйся, терпѣ́ніемъ зло́бу врага́ попра́вый; ра́дуйся, мно́гія ко́зни бѣсо́въ си́лою Бо́жіею побѣди́вый. Ра́дуйся, крило́ма богомы́слія сѣ́ти вра́жія сокруши́вый; ра́дуйся, смире́ніемъ возвыша́емый, въ небе́сныя оби́тели дости́гнувый.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Кири́лле, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 9

Вся́кое ри́торское сло́во не довлѣ́етъ къ досто́йному пѣснохвале́нію твоему́, Кири́лле всеблаже́нне: пачеесте́ственно бо подвиза́лся еси́ въ не́мощнѣй пло́ти, чу́дне, отоню́ду же и просла́вился еси́ отъ Бо́га, чуде́съ бога́тствомъ тя́ обогати́вшаго. Имижи озаря́еми, благода́рственно вопіе́мъ Христу́ Бо́гу, тя́ просла́вльшему: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíя многовѣща́нныя недоумѣ́ютъ изобрази́ти благодѣя́нія и чудеса́ твоя́, я́же содѣ́ялъ еси́ въ животѣ́ твое́мъ, досточу́дне Кири́лле, о́тче на́шъ. Но мы́ немо́лчно, а́ще и не по достоя́нію, любо́вію вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, блаже́нне Кири́лле, ви́дѣвый свѣ́тъ ве́лій, осія́вшій тя́ съ преподо́бнымъ Ники́форомъ; ра́дуйся, согрѣ́шшимъ проти́ву тебе́ разбо́йникомъ, изба́вленнымъ тобо́ю отъ слѣпоты́, любо́вь и́стинную показа́вый. Ра́дуйся, удосто́ивыйся во вре́мя соверше́нія Боже́ственныя Литургíи а́нгельскаго сослуже́нія; ра́дуйся, проси́вшымъ у тебе́ съ вѣ́рою моли́твъ о рожде́ніи и воспита́ніи ча́дъ, подава́яй утѣше́ніе и ра́дость. Ра́дуйся, болѣ́знь кня́зя зѣло́ тя́жкую уврачева́вый; ра́дуйся, ничто́же отню́дь ви́дящей о́комъ прозрѣ́ніе дарова́вый. Ра́дуйся, утопа́ющихъ ско́рое и извѣ́стное спасе́ніе; ра́дуйся, закоснѣва́ющихъ грѣ́шниковъ - та́тей исправле́ніе. Ра́дуйся, стра́ждущихъ отъ бѣсо́въ цѣли́телю; ра́дуйся, тмо́ю страсте́й плотски́хъ омраче́нныхъ просвѣти́телю. Ра́дуйся, разли́чныя неду́ги неисцѣ́льныя исцѣля́яй моли́твами твои́ми; ра́дуйся, врачу́ болѣ́зней не то́кмо тѣле́сныхъ, но и душе́вныхъ.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Кири́лле, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 10

Спаса́яй ду́ши учени́къ твои́хъ и разумѣ́вый е́же къ Бо́гу свое́ отше́ствіе, преподо́бне и преблаже́нне Кири́лле, призва́лъ еси́ бра́тію, ре́къ и́мъ: "се́ уже́, бра́тія моя́, коне́цъ живота́ моего́ прибли́жися, и а́зъ отхожду́ отъ житія́ сего́, ва́съ же предаю́ въ ру́цѣ Сы́на Бо́жія, да сохрани́тъ вы́ и утверди́тъ въ любви́ Свое́й. Аще бо тѣле́снѣ и отхожду́ отъ ва́съ, но ду́хомъ съ ва́ми неотсту́пенъ бу́ду". И о прославле́ніи оби́тели твое́й, имѣ́ющемъ бы́ти по кончи́нѣ твое́й, предре́клъ еси́. Ны́нѣ у́бо, по предрече́нію исполня́емая зря́ще, благода́рно вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ еси́ и приста́нище спасе́нія бы́лъ еси́ бра́тіи, о́тче на́шъ Кири́лле богоно́се, па́че же по кончи́нѣ: восхотѣ́въ бо и по отше́ствіи свое́мъ при́сно поуча́ти ча́да твоя́, я́ко живы́й, завѣща́лъ еси́ и́мъ вся́ потре́бная ко спасе́нію. Та́же благослови́въ бра́тію и причасти́вся Боже́ственныхъ и Животворя́щихъ Христо́выхъ Та́инъ, пре́далъ еси́ святу́ю твою́ ду́шу въ ру́цѣ Бо́жіи. Сего́ ра́ди изъ глубины́ серде́цъ вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, и́скреннюю любо́вь къ Бо́гу въ душѣ́ и се́рдцѣ твое́мъ непреста́нно имѣ́вый; ра́дуйся, то́юже любо́вію къ духо́внымъ ча́дамъ твои́мъ и бли́жнимъ при отше́ствіи твое́мъ преиспо́лненный. Ра́дуйся, я́ко и на́съ, твои́хъ ча́дъ, оте́чески назира́еши; ра́дуйся, я́ко живы́й, и на́съ уче́ньми твои́ми просвѣща́еши. Ра́дуйся, по внуше́нію Ду́ха Бо́жія гряду́щая, я́ко настоя́щая, предсказа́вый; ра́дуйся, ско́ра помо́щника въ ско́рбехъ и ну́ждахъ на́мъ себе́ яви́вый. Ра́дуйся, благоче́стно тече́ніе вре́менныя жи́зни твоея́ сконча́вый; ра́дуйся, вѣ́ру соблюды́й всецѣ́лу. Ра́дуйся, досто́йно отъ Бо́га сла́ву и вели́чіе, отъ на́съ же пѣ́ніе пріе́мляй; ра́дуйся, твои́хъ трудо́въ и по́двиговъ плоды́ вожделѣ́нныя взе́мляй. Ра́дуйся, нетлѣ́нными твои́ми моща́ми здѣ́ почива́яй, ду́хомъ же на́мъ сопрису́тствуяй и моли́твенно тя́ призыва́ющія посѣща́яй; ра́дуйся, отъ моще́й твои́хъ исцѣле́нія неду́говъ источа́яй.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Кири́лле, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе погреба́льное слеза́ми растворя́шеся у гро́ба твоего́, блаже́нне Кири́лле: ученицы́ твоя́ пла́кахуся, я́ко о блаже́ннѣмъ отцѣ́ свое́мъ и учи́телѣ, и рыда́нія прерыва́ху умиле́нную пѣ́снь и́хъ къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рное свѣти́ло въ Правосла́вно-Россíйскомъ ца́рствіи и во все́й вселе́ннѣй, благода́тію Немерца́ющаго Со́лнца Христа́ Іису́са просвѣща́ющею, возсія́вшее, зри́мъ тя́, богому́дре о́тче Кири́лле, и по честнѣ́мъ твое́мъ успе́ніи, свѣ́тиши на́мъ зна́меніями и чудеса́ми, истека́ющими отъ честны́хъ и святы́хъ моще́й твои́хъ. Бо́га бо изволе́ніемъ, тя́ прославля́ющаго, изъ-подъ спу́да земли́ изъя́ты, достолѣ́пно я́вѣ въ хра́мѣ положи́шася, да входя́щіи ви́дятъ исто́чникъ неисчерпа́емыя благода́ти исцѣле́ній. Сего́ ра́ди, благода́рственная принося́ Бо́гу, вопіе́мъ къ тебѣ́:

Ра́дуйся, нетлѣ́ніемъ моще́й сла́вно отъ Бо́га возвели́ченный; ра́дуйся, се́ бо нетлѣ́нныя твоя́ мо́щи вручи́ на́мъ чуде́съ Бо́гъ, я́ко да́ръ вожделѣ́нный. Ра́дуйся, благода́ти исто́чникъ твою́ свяще́нную ра́ку показу́яй; ра́дуйся, во́ды спаси́тельныхъ цѣле́бъ оби́льно отъ тоя́ пролива́яй. Ра́дуйся, хромы́мъ и разсла́бленнымъ, припа́дающимъ ко гро́бу твоему́, хожде́ніе ми́лостивно сотворя́яй; ра́дуйся, слѣпы́мъ возвраща́яй моли́твою твое́ю зрѣ́ніе. Ра́дуйся, царю́ Іоа́нну дарова́вый избавле́ніе отъ напра́сныя сме́рти; ра́дуйся, разли́чныя болѣ́зни уврачева́вый. Ра́дуйся, одержи́мымъ отъ бѣсо́въ подава́яй свобожде́ніе; ра́дуйся, въ погу́бльшихъ ра́зумъ возставля́яй разумѣ́ніе. Ра́дуйся, тряса́вичныя неду́ги отгна́вый; ра́дуйся, проси́вшимъ у тебе́ съ вѣ́рою непло́дствія сою́зъ разрѣши́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Кири́лле, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́ть ве́лія даде́ся ти́ отъ Бо́га, приснопа́мятне Кири́лле, о́тче на́шъ, цѣли́ти стра́сти не́мощей человѣ́ческихъ и бѣ́сы отъ ни́хъ прогоня́ти. Вси́ бо, съ вѣ́рою приходя́щіи, бога́тно насыща́ются благода́ти даро́въ, пролива́емыхъ отъ святы́хъ моще́й твои́хъ, пріе́млюще во вся́кихъ ну́ждахъ поможе́ніе и въ ско́рбехъ утѣше́ніе. Тѣ́мже и мы́, Бо́жіихъ тобо́ю на́мъ оби́льно подава́емыхъ дарова́ніихъ благода́рни су́ще, Бо́гу, въ тебѣ́ Свои́ми благодѣя́ніи прославля́емому, благода́рственными усты́ пое́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твоя́ вели́кія по́двиги, пресла́вная чудеса́, ско́рое на́мъ во вся́кихъ ну́ждахъ и печа́лѣхъ поможе́ніе, восхваля́емъ тя́ любо́вію, преподо́бне о́тче на́шъ, и́бо въ тебѣ́ Госпо́дь сла́вы, Христо́съ Бо́гъ на́шъ, ди́вно просла́вися. Тѣ́мъ въ пѣ́снехъ си́це ти́ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, Кири́лле преподо́бне и богоно́сне, небе́сный человѣ́че, земны́й а́нгеле; ра́дуйся, въ удале́ніи отъ мíра су́етнаго пусты́нную оби́тель основа́вый, и въ не́й, на Кра́снѣмъ о́стровѣ, святы́я хра́мы устро́ивый. Ра́дуйся, я́ко во оби́тели твое́й и́нокъ мно́жество собра́лъ еси́, и отъ ни́хъ слы́шиши си́це реку́щихъ; ра́дуйся, и́нокующимъ о спасе́ніи хода́тай. Ра́дуйся, уныва́ющимъ о́бразъ утѣше́нія; ра́дуйся, отъ навѣ́тъ вра́жіихъ изба́вителю. Ра́дуйся, на́мъ су́щимъ въ печа́лѣхъ и ско́рбныхъ обстоя́ніихъ ско́рый помо́щниче и ко Христу́ Бо́гу о на́съ те́плый моли́твенниче; ра́дуйся, скорбя́щимъ душе́ю сла́дкое утѣше́ніе и ра́дости Боже́ственныя пода́телю. Ра́дуйся, на́шъ предста́телю и изба́вителю; ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Кири́лле, и́нокомъ удобре́ніе. Ра́дуйся, моля́йся Христу́ Бо́гу, е́же пода́ти Благочести́вѣйшему Импера́тору на́шему твои́ми моли́твами здра́віе и спасе́ніе; ра́дуйся, пра́во пра́вящихъ сло́во и́стины и всѣ́хъ правосла́вныхъ ско́рый помо́щниче и засту́пниче.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Кири́лле, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, вели́кій уго́дниче, пресла́вный чудотво́рче Кири́лле преблаже́нне! Пріими́ благоутро́бно сіе́ смиренноусе́рдное отъ на́съ приноси́мое тебѣ́ пѣ́ніе, и, я́ко ми́лостивъ, изба́ви ны́ хода́тайствомъ твои́мъ отъ вся́кихъ бѣ́дъ душе́вныхъ и тѣле́сныхъ, отъ всѣ́хъ томле́ній, и прило́говъ діа́вольскихъ, и бу́дущія му́ки, да сподо́бимся съ тобо́ю воспѣва́ти въ ра́дости Бо́гу, Спаси́телю на́шему, вѣчнохвале́бную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва преподо́бному Кири́ллу Новоезе́рскому

О, богоизбра́нный, вы́шняго гра́да, небе́снаго Іерусали́ма, небе́сный граждани́не, очище́нный Ду́хомъ Святы́мъ у́ме, земны́й а́нгеле, небе́сный человѣ́че, чи́стаго дѣ́вства до́брый ревни́телю, досточу́днаго терпѣ́нія преизя́щный о́бразе, богохрани́мое Ду́ха Свята́го жили́ще, до́блественный Христо́въ во́ине, Кири́лле преподо́бне! Проси́ у Христа́ Бо́га, всеблага́го Творца́ на́шего, дарова́ти здра́віе и долгоде́нствіе Благочести́вѣйшему, Самодержа́внѣйшему, Вели́кому Госуда́рю на́шему Импера́тору [и́мярекъ] всея́ Россíи, посо́бствуй Ему́ побѣди́ти и покори́ти подъ но́зѣ Свои́ вся́каго врага́ и супоста́та. [Или́: стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ Госпо́дь да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й; вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ, и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ]. Испроси́ же у Го́спода Бо́га ми́ръ це́рквамъ святы́мъ, тишину́ же и благоде́нствіе, и изоби́ліе плодо́въ земны́хъ всему́ правосла́вному Россíйскому наро́ду. И да сохрани́тъ оте́чество на́ше отъ всѣ́хъ напа́стей, бѣ́дъ же и скорбе́й, отъ нападе́нія вра́жія, отъ смертоно́сныя я́звы и отъ вся́каго зла́. На́съ же, ста́до твое́, во святѣ́й се́й оби́тели пребыва́ющихъ, и съ вѣ́рою и любо́вію припа́дающихъ ко всечеснѣ́й ра́цѣ многоцѣле́бныхъ моще́й твои́хъ, и о́бразъ подо́бія твоего́ любе́зно цѣлу́ющихъ, и всѣ́хъ правосла́вныхъ христіа́нъ къ тебѣ́ приходя́щихъ, моли́твами твои́ми да спасе́тъ и соблюде́тъ Христо́съ, Бо́гъ на́шъ, Ему́же, со Отце́мъ и Святы́мъ Ду́хомъ, подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 8

Бо́жіимъ Ду́хомъ подвиза́емь, сле́зъ твои́хъ ту́чами изсо́хшее напои́лъ еси́, и безпло́тное въ пусты́ни житіе́ показа́лъ еси́, и е́же изъ глубины́ се́рдца бо́дренными моли́твами и посто́мъ, благодѣя́нія труды́ уплодоноси́лъ еси́, и вселе́нную всю́ просвѣти́лъ еси́ сія́ніемъ чуде́съ твои́хъ, о́тче на́шъ Кири́лле, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Конда́къ, гла́съ 8

Взбра́нному и крѣ́пкому адама́нту, прогони́телю бѣсо́въ, но́вому чудотво́рцу, побѣди́тельная, страсте́й злы́хъ свободи́вшеся, благода́рственная воспису́емъ ти́, о́тче на́шъ Кири́лле. Но я́ко имѣ́я дерзнове́ніе у престо́ла Христо́ва, вѣ́рою чту́щихъ тя́, гра́дъ же и лю́ди, моли́твою твое́ю сохраня́й, ты́ бо еси́ Импера́тору Крестоно́сному, и ста́ду твоему́ похвала́ и утвержде́ніе.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Кири́лле, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.