Акафист святому преподобному Иову, игумену Почаевскому, чудотворцу

Предназначен для келейного чтения

Конда́къ 1

Избра́нный отъ Го́спода, благíй ра́бе и вѣ́рный, уго́дниче Христо́въ, преподо́бне о́тче на́шъ Іове, твои́мъ заступле́ніемъ и предста́тельствомъ огражда́еми, похва́льная воспису́емъ ти́, повѣ́дающе благíя по́двиги и чудеса́ твоя́, и благода́рственная возсыла́емъ моле́нія просла́вльшему тя́ Го́споду и Царю́ сла́вы. Ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду и Пречи́стѣй Его́ Ма́тери, Приснодѣ́вѣ Богоро́дицѣ, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́, зову́щихъ ти́:

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Икосъ 1

Ангела земна́го нра́вомъ и человѣ́ка небе́снаго житіе́мъ содѣ́ла тя́ Влады́ка а́нгеловъ и всея́ ви́димыя и неви́димыя тва́ри; тѣ́мже просла́вивъ тя́, я́ко сообра́зна я́вльшася предувѣ́дѣнію Его́, благоволи́лъ е́сть и на́мъ яви́ти сла́вное житіе́ и пренебе́сное прославле́ніе твое́, да воспѣва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, отъ утро́бы ма́тернія избра́нный на по́двигъ служе́нія Царю́ Небе́сному; ра́дуйся, и́менемъ Іоа́нна, благода́ти тезоимени́таго, и́мже по рожде́ніи нарече́нъ бы́лъ еси́, я́ко печа́тію благода́ти запечатлѣ́нный. Ра́дуйся, я́ко прія́лъ еси́ и́мя Крести́теля Госпо́дня, ему́же пустыннолю́бнымъ житіе́мъ до́брѣ поревнова́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко измла́да услы́шалъ еси́ вну́тренній гла́съ призва́вшаго тя́ Го́спода. Ра́дуйся, я́ко десятолѣ́тенъ сы́й, сему́ гла́су охо́тно послѣ́дуя, уклони́лся еси́ отъ о́чію люби́мыхъ ти́ роди́телей и во оби́тели Уго́рницкой всели́лся еси́.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 2

Ви́дяще и́ноцы Уго́рницкіи добродѣ́тельное житіе́ твое́ и благíя нра́вы, уго́дниче Бо́жій, по двою́ лѣ́тѣхъ кро́ткаго и трудолю́бнаго послуша́нія твоего́ во оби́тели свое́й, возложи́ша на тя́ а́нгельскій чи́нъ, и, я́коже предобразу́я многотру́дныя по́двиги твоя́, я́же Христа́ ра́ди подъя́ти имѣ́лъ еси́, Іовомъ тя́ нареко́ша, воспѣва́я Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ свы́ше лѣ́тъ подава́я тебѣ́, Бо́гъ ра́зумовъ умудри́ тя въ вѣ́дѣніи си́хъ, я́же ко спасе́нію, я́ко преуспѣва́ти тебѣ́ въ пути́ Госпо́дни и благопоспѣши́ти па́че всѣ́хъ, су́щихъ во оби́тели. Тѣ́мже и на сте́пень свяще́нства, а́ще и по мно́зѣмъ отрица́ніи твое́мъ, а́біе во урече́нный во́зрастъ подведе́нъ бы́лъ еси́. Си́хъ ра́ди пріими́ отъ на́съ хвале́бная пѣ́нія сія́:

Ра́дуйся, свѣ́томъ ра́зума Боже́ственнаго отъ ю́ности твоея́ осія́нный; ра́дуйся, во свѣ́тѣ лица́ Бо́жія тму́ невѣ́дѣнія и плотски́хъ мудрова́ній во все́мъ житіи́ твое́мъ отъ себе́ отгна́вый. Ра́дуйся, розго́ плодоно́сная, дѣ́лы богоуго́дными приви́тая къ и́стинной лѣ́торасли вертогра́да Госпо́дня; ра́дуйся, кри́не, прозя́бшій благоче́стіе отъ росы́ Ду́ха Свята́го. Ра́дуйся, кла́се, пло́дъ духо́вной вѣ́ры, наде́жды и любве́ боже́ственныя стори́цею прине́сшій.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 3

Си́ла Вы́шняго, е́юже облече́нъ бы́лъ еси́ во уго́дное благода́ти Боже́ственныя ору́діе, толи́кій пла́мень ре́вности Бо́жія возжже́ въ се́рдцѣ твое́мъ, я́ко неусы́пнаго ра́ди хвале́нія Го́спода и вели́кій а́нгельскій о́бразъ по рукоположе́ни вско́рѣ воспрія́ти изво́лилъ еси́, и́менемъ Іоа́нна во схимона́сѣхъ па́ки нарече́нный, я́ко испо́лнь сугу́быя благода́ти Бо́жія и навы́кнувый пѣ́ти непреста́нно серафи́мскую пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́щи дарова́нія многоразли́чная отъ Го́спода, вои́стину не возмо́глъ еси́ утаи́тися отъ совреме́нникъ твои́хъ, отъ ни́хже мно́зи нача́ша приходи́ти къ тебѣ́ по́льзы ра́ди душе́вныя; благочести́вый же Остро́жскій кня́зь Константи́нъ испроси́ тя во оби́тель свою Кре́стную на о́стровѣ Ду́бенстѣмъ, идѣ́же и во игу́мена вско́рѣ поста́вленъ бы́лъ еси́, науча́я всѣ́хъ зва́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, вмѣсти́лище всѣ́хъ сокро́вищъ Госпо́днихъ; ра́дуйся, раздая́телю коему́ждо на по́льзу даро́въ духо́вныхъ, я́же прія́лъ еси́ отъ Го́спода. Ра́дуйся, я́ко ревну́я по правосла́вію, во оби́тели Ду́бенстѣй писа́ніемъ кни́гъ боже́ственныхъ проти́ву у́ніи, тогда́ пе́рвѣе яви́вшейся, богому́дренно упражня́лся еси́; ра́дуйся, я́ко сего́ ра́ди и бра́тію свою́ на по́двигъ распростране́нія правосла́вныхъ кни́гъ богому́дренно подвиза́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко благослове́нію твоему́ и внуше́нію, е́же отъ Ду́ха Свята́го, послѣ́дуя, Остро́жскій кня́зь первопеча́тную слове́нскую Би́блію во утѣше́ніе вѣ́рныхъ тисне́нію предаде́.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 4

Вре́менныя че́сти, е́юже стужа́ху ти́ мно́зи отъ правосла́вныхъ, ку́пно же и озлобле́ній многоразли́чныхъ за любо́вь къ Правосла́вію отъ клевре́товъ у́ніи хотя́ изба́витися, умы́слилъ еси́ избѣ́гнути отъ нача́льства, е́же вя́щши два́десяти лѣ́тъ имѣ́лъ еси́ на о́стровѣ Ду́бенстѣмъ. Сего́ ра́ди та́й оста́вилъ еси́ оби́тель свою́ Кре́стную, и, во е́же сокры́тися отъ треволне́ній мíра сего́ мномяте́жнаго, во о́бразѣ проста́го и́нока прите́клъ еси́ на го́ру Поча́евскую, издре́вле свѣ́тлостію чуде́съ премно́гихъ сія́ющую, зовы́й Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Услы́шаша и уразумѣ́ша се́рдцемъ и душе́ю и́ноцы Поча́евстіи преизбы́точествующій въ тебѣ́ исто́чникъ благода́ти Бо́жія, о́тче на́шъ Іове, я́ко сицева́го тя́ наста́вника зѣло́ подви́жна и иску́сна благоволи́ имѣ́ти Пресвята́я Богоро́дица во Свое́й, небеси́ подо́бящейся, оби́тели; тѣ́мже о́бщимъ моле́ніемъ со слеза́ми а́біе во игу́мена себѣ́ поста́виша тя́, взыва́я тебѣ́:

Ра́дуйся, гра́де, верху́ горы́ стоя́й и изоби́луяй вы́шними добро́тами; ра́дуйся, сокро́вищнице, богатя́щая на́съ духо́вными би́серы. Ра́дуйся, сто́лпе, указу́яй пу́ть пра́вый хотя́щимъ обрѣсти́ его́; ра́дуйся, свѣти́ло, на за́падѣ Россíи въ просвѣще́ніе на́ше возсія́вшее. Ра́дуйся, по слѣда́мъ всеблаже́ннаго Ѳеодо́сія Кíево-Пече́рскаго о́бщихъ житíй на горѣ́ Поча́евстѣй первонача́льниче.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 5

Боготе́чной звѣздѣ́ уподо́бился еси́, всеблаже́нне, сія́я дѣ́лы благи́ми и богоуго́дными на горѣ́ Поча́евстѣй; и́хже ра́ди мно́зи во слѣ́дъ тебе́ направля́ху стопы́ своя́ отъ распу́тій грѣхо́вныхъ, о́віи у́бо на ну́жды оби́тели твоея́ отъ имѣ́ній свои́хъ принося́ще, о́віи же отце́мъ духо́внымъ во исповѣ́даніе грѣхо́въ свои́хъ наро́чито тебе́ избира́юще, я́ко всѣ́мъ о тебѣ́ Бо́гу служа́щимъ и тобо́ю на спасе́нія стези́ наставляе́мымъ, со дерзнове́ніемъ пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвъ тя́ іеросхимона́хъ Досиѳе́й, учени́къ тво́й, уго́дниче Бо́жій, дре́внимъ отце́мъ въ житіи́ свое́мъ послѣ́дующа, начерта́ на́мъ пресла́вная дѣла́ и вели́кіе по́двиги твои́; и́мже удивля́ющеся, сицевы́мъ вѣнча́емъ тя́ пѣсносло́віемъ:

Ра́дуйся, я́ко въ тѣ́снѣй и те́мнѣй пеще́рѣ горы́ Поча́евскія та́йно отъ взо́ровъ человѣ́ческихъ многолѣ́тнѣ свя́то подвиза́лся еси́; ра́дуйся, я́ко иногда́ чрезъ три́ дни́, овогда́ же чрезъ цѣ́лую седми́цу еди́нъ въ пеще́рѣ то́й богомы́слія ра́ди затворе́нъ бы́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко еди́ною моля́щуся ти́ вну́трь ея́, облиста́ тя свѣ́тъ неизрече́нный, на до́лзѣ не престая́ осіява́ющи сопредѣ́льную съ пеще́рею це́рковь; ра́дуйся, я́ко ничи́мже, то́чію слеза́ми, изъ глубины́ серде́чныя излива́ющимися, во времена́ о́ны пита́выйся. Ра́дуйся, я́ко необы́чнаго ра́ди изможде́нія пло́ти и до́лгихъ стоя́ній согни́ на нога́хъ тѣ́ло твое́ и да́же отъ косте́й отпада́ше.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 6

Проповѣ́дывати Правосла́віе жела́я во страна́хъ свои́хъ, всеблаже́нне, я́коже на о́стровѣ Ду́бенстѣмъ, си́це и на горѣ́ Поча́евстѣй, кни́ги боже́ственныя въ поуче́ніе вѣ́рнымъ подава́лъ еси́, еще́ же и тѵ́помъ печа́тати ты́я во свое́й тѵпогра́фіи Поча́евстѣй повелѣва́лъ еси́ и ку́пно съ ни́ми посла́нія архіере́йская и моли́твы многоразли́чныя, во е́же всѣ́мъ, чту́щимъ и́хъ и по о́нѣмъ моля́щимся, пѣ́ти Бо́гу нело́жно: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́, я́ко заря́, не отъ восто́ка, но отъ за́пада Россíйского восходя́щая, уго́дниче Бо́жій, егда́ ну́ждъ ра́ди церко́вныхъ отъ обдержа́щія у́ніи бы́лъ еси́ въ богоспаса́емѣмъ гра́дѣ Кíевѣ на собо́рѣ святы́хъ оте́цъ, идѣ́же во святѣ́й Кíево-Пече́рской Ла́врѣ, ея́же преподо́бными отца́ми, отъ зла́го наше́стія Баты́ева спаса́вшимися, и оби́тель Поча́евская дре́вле основа́ся, кля́твенно обѣща́лся еси́ ку́пно со ины́ми въ вѣ́рѣ правосла́внѣй, оте́ческой крѣ́пко и неизмѣ́нно стоя́ти, николи́же и ника́коже о отступле́ніи въ иновѣ́ріе не мы́слити и къ сему́ всероссíйскій наро́дъ увѣщева́ти, да слы́шиши отъ всѣ́хъ:

Ра́дуйся, я́сное зерца́ло апо́стольскихъ преда́ній; ра́дуйся, живопріи́мный исто́чниче и́стинныхъ каѳоли́ческихъ пра́вилъ. Ра́дуйся, ерети́ческихъ басносло́вій прему́дрый истреби́телю; ра́дуйся, глубины́ правосла́вныхъ догма́товъ иску́сный измѣ́рителю. Ра́дуйся, боже́ственный орга́не, возшуми́вшій на́мъ уче́ніе спаси́тельное.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 7

Хотя́ Христо́съ Госпо́дь и Преблага́я, Пречи́стая Ма́терь Его́ яви́ти въ тебѣ́, о́тче, несказа́нное смотре́ніе Свое́ о святѣ́й горѣ́ Поча́евстѣй, дарова́ша ти́ си́лу и прему́дрость благопоспѣ́шно подвиза́тися проти́ву злѣ́йшаго врага́ оби́тели твоея́, зловѣ́рнаго боля́рина Андре́я; его́же ты́ судо́мъ пра́вымъ иму́щество монасты́рское, велѣ́ніемъ его́ погра́бленное, возврати́ти пону́дилъ еси́, и сего́ въ примире́ніе съ собо́ю и со и́ноками свои́ми приве́лъ еси́, поя́ Бо́гу суда́ и пра́вды: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вое тобо́ю показа́ Госпо́дь оби́тели Поча́евстѣй неизслѣ́димое промышле́ніе Свое́, егда́ жела́нію твоему́ послѣ́дуя, имени́тый боля́ринъ Ѳео́доръ и Ева, благоро́дная жена́ его́, иждиве́ніемъ свои́мъ сооруди́ша верху́ горы́ Поча́евскія це́рковь вели́кую и пресла́вную, я́ко вмѣсти́тися въ не́й цѣльбоно́снѣй стопѣ́ Бо́жія Ма́тере; идѣ́же и ико́ну Ея́ чудотво́рную поста́вилъ еси́, слы́шащи отъ всѣ́хъ:

Ра́дуйся, Тро́ицы Живонача́льныя, во Ея́же и́мя но́вый хра́мъ са́мъ освяти́лъ еси́, избра́нный побо́рниче; ра́дуйся, Пречи́стыя Богоро́дицы, ра́ди стопы́ Ея́ и ико́ны Поча́евскія, преизя́щный покло́нниче. Ра́дуйся, я́ко ревну́я о благоустрое́ніи оби́тели твоея́, свои́ми рука́ми сады́ на горѣ́ Поча́евстѣй насажда́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко снабже́нія ра́ди оби́тели и всея́ ве́си Поча́евскія водо́ю самоли́чнѣ пруды́ у подно́жія горы́ Поча́евскія ископа́лъ еси́. Ра́дуйся, все́ монасты́рское иму́щество во бдѣ́ніихъ свои́хъ, наипа́че же но́щію, многокра́тнѣ отъ та́тей храни́вый, и си́хъ тобо́ю уловля́емыхъ на пу́ть и́стинный наставля́яй.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 8

Стра́нно и чу́дно житіе́ твое́, си́це и успе́ніе твое́, преподо́бне о́тче, хотя́щу бо ти́ преста́витися отъ привре́менныя жи́зни сея́, толи́кія прозорли́вости сподо́бился еси́ отъ Го́спода, я́ко де́нь и ча́съ отше́ствія твоего́ пре́жде седми́цы проре́клъ еси́. Во урече́нный же де́нь и ча́съ, по Боже́ственнѣй литургíи, тобо́ю же са́мимъ соверше́ннѣй, а́біе кромѣ́ вся́кія болѣ́зни ми́рно отше́лъ еси́ ко Го́споду, не престая́ пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь бѣ́ въ стра́хѣ наро́дъ Поча́евскій и про́чіи окре́стніи лю́діе, ви́дяще свѣ́тлость, отъ гро́ба твоего́ исходя́щую чрезъ се́дмь лѣ́тъ по успе́ніи твое́мъ, уго́дниче Бо́жій; недоумѣва́ху бо, отку́ду и ко́ея ра́ди вины́ сія́ луча́ исхожда́ше. Тогда́ са́мъ яви́лся еси́ въ со́нномъ видѣ́ніи митрополи́ту Кíевскому Діони́сію, извѣству́я, я́ко хо́щетъ Бо́гъ чрезъ него́ откры́ти святы́я мо́щи твоя́; е́же слы́шавъ, архіере́й правосла́вный возглаша́ше о тебѣ́:

Ра́дуйся, дѣ́лателю до́брый, отъ у́тра до ве́чера столѣ́тнія жи́зни твоея́ дѣ́лавый благоче́стно въ вертогра́дѣ духо́внѣмъ; ра́дуйся, тяготу́ и ва́ръ многотру́днаго житія́ твоего́ ра́ди Го́спода охо́тно поне́сшій. Ра́дуйся, я́ко сего́ ра́ди душа́ твоя́ не оста́вися во а́дѣ, ниже́ пло́ть твоя́ ви́дѣ истлѣ́нія; ра́дуйся, благíй ра́бе и вѣ́рный, за безмѣ́рные по́двиги твои́ вше́дый въ ра́дость Го́спода своего́. Ра́дуйся, свѣти́льниче, о не́мже не восхотѣ́ Бо́гъ, да подъ спу́домъ пребыва́етъ, но да на свѣ́щницѣ всенаро́днаго зрѣ́нія и поклоне́нія поста́вится.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 9

Вся́кое естество́ земно́е превосходя́щія глаго́лы твоя́ слы́шавъ Діони́сій, а́ще и слага́ше ты́я въ се́рдцѣ свое́мъ, оба́че, я́ко му́дрый и иску́сный богосло́въ, уме́дли отъ дѣ́ла того́, до́ндеже трети́цею яви́лся еси́ ему́, отмще́ніемъ претя́, а́ще бы повелѣ́ннаго не испо́лнилъ вско́рѣ; уразумѣ́въ же отъ произволе́нія Бо́жія бы́ти дѣ́ло сіе́, прите́къ а́біе со всѣ́мъ кли́ромъ на го́ру Поча́евскую и испыта́вши извѣ́стно о богоуго́дномъ житіи́ твое́мъ, повелѣ́ откры́ти гро́бъ, въ не́мже обрѣ́те честны́я мо́щи твоя́ кромѣ́ вся́каго тлѣ́нія, благоуха́нія несказа́ннаго испо́лненны; и та́ко внесе́ ты́я въ це́рковь Живонача́льныя Тро́ицы, ублажа́юще тя́ и пою́ще Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíйство вся́кое не мо́жетъ изрещи́ вели́чества пресла́вныхъ зна́меній и чуде́съ твои́хъ, я́же нача́лъ еси́ явля́ти по откры́тіи моще́й твои́хъ, всеблаже́нне о́тче: мно́зи бо отъ наро́да, разли́чными неду́ги одержи́міи, прите́кши къ многоцѣле́бнѣй ра́цѣ твое́й, исцѣле́ніе прія́ша. Якоже бо въ животѣ́ твое́мъ вся́кія добродѣ́тели и благосты́ни испо́лненъ бы́лъ еси́, си́це и по сме́рти добро́ твори́ти не престае́ши всѣ́мъ, съ вѣ́рою призыва́ющимъ тя́ и вопію́щимъ о Бо́зѣ сицева́я:

Ра́дуйся, зерно́ пшени́чное, по апо́стольскому глаго́лу изъ земна́го тлѣ́нія произра́стшее, да мно́гъ пло́дъ духо́вный тре́бующимъ принесе́ши; ра́дуйся, дре́во, насажде́нное при исто́чницѣ цѣльбоно́сныя воды́ отъ стопы́ Бо́жія Ма́тере, да вси́ жа́ждущіи отъ тебе́ питіе́ жи́зни почерпа́ютъ. Ра́дуйся, пра́ведниче, по сло́ву псало́мскому, я́ко фи́никсъ процвѣты́й отъ горы́ Поча́евскія, да а́лчущихъ пра́вды и вся́кія благосты́ни и́стинно и благонра́віемъ напита́еши; ра́дуйся, у́зы разруше́нія пе́рстнаго въ нетлѣ́ніи свое́мъ благода́тію Бо́жіею расто́ргнувый, да отъ вся́кихъ губи́тельныхъ неду́говъ стра́ждущимъ врачевство́ и исцѣле́ніе подае́ши. Ра́дуйся, въ мíрѣ Желѣ́зомъ рече́нный, несокруши́мую крѣ́пость и си́лу немощны́мъ душе́ю и тѣ́ломъ свы́ше принося́й.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ ученика́ твоего́ Досиѳе́я отъ обдержа́щаго его́ смертоно́снаго неду́га, о́тче преподо́бне, а́нгелы во твое́ обще́ніе призва́лъ еси́, съ ни́миже и ви́дѣнъ бы́лъ еси́ во свѣ́тлости необы́чнѣй, предстоя́ Бо́жіей Ма́тери, но́щію въ це́ркви Пресвяты́я Тро́ицы, пла́тъ, мѵ́ромъ цѣле́бнымъ чуде́сно напое́нный, боля́щему посыла́я, да отре́тъ и́мъ тѣ́ло свое́, и а́біе гряде́тъ въ це́рковь на всено́щное бдѣ́ніе прилучи́вшагося ра́ди вели́каго пра́здника всемíрнаго Воздви́женія Креста́ Госпо́дня, поя́ Бо́гу, си́лою кре́стною укрѣпля́ющему святы́хъ Свои́хъ на по́мощь вѣ́рнымъ: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ еси́ и огражде́ніе отъ враго́въ ви́димыхъ и неви́димыхъ достоя́нію твоему́, въ не́мже, о́тче, жи́тельствовалъ еси́ и ны́нѣ пребыва́еши въ нетлѣ́ннѣмъ тѣлеси́ твое́мъ. Сего́ ра́ди егда́ нечести́віи исма́илиты обыдо́ша го́ру Поча́евскую во вре́мя бра́ни Зба́ражской, а́біе яви́лся еси́ верху́ ея́ на о́блацѣхъ небе́сныхъ, въ свѣ́тлости необы́чнѣй предста́тельствующи предъ Свято́ю Дѣ́вою Богоро́дицею, да не преда́стъ въ нево́лю супоста́томъ оби́тели, идѣ́же бы́лъ еси́ игу́меномъ; е́же ви́дѣвше и́ноцы и лю́діе, во оби́тели обложе́нніи, припа́дающе къ ра́цѣ честны́хъ моще́й твои́хъ, вопія́ху тебѣ́:

Ра́дуйся, со а́нгельскими си́лами предстоя́й Цари́цѣ Небе́сной проти́ву полко́мъ невѣ́рныхъ ага́рянъ; ра́дуйся, и́хже стрѣла́ми, на главы́ и́хъ возвраща́ющимися, я́ко мо́лніею и́хъ порази́вый. Ра́дуйся, я́ко сего́ ра́ди врази́ Креста́ Христо́ва спѣ́шнѣ отбѣго́ша отъ оби́тели Поча́евскія, дру́гъ дру́га во у́жасѣ поража́юще; ра́дуйся, я́ко мно́зи отъ ни́хъ стра́хомъ Бо́жіимъ наставля́еми, христіа́нскую вѣ́ру пріе́мше, на послуша́ніи монасты́рскомъ въ Поча́евѣ да́же до кончи́ны своея́ пребы́ша. Ра́дуйся, я́ко предста́тельствомъ твои́мъ къ Богоро́дицѣ вся́ блага́я вѣ́рнымъ во избавле́ніи и́хъ пріидо́ша.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе вся́кое не довлѣ́етъ къ прославле́нію пренебе́снаго вели́чества твоего́ и вла́сти, я́же отъ Го́спода, всеблаже́нне о́тче; я́ко не то́чію правосла́внымъ, но и латиноуни́томъ, егда́ попуще́ніемъ Бо́жіимъ во вла́сти и́хъ бя́ше гора́ Поча́евская, неисче́тныя да́ры и благодѣя́нія ниспосыла́лъ еси́, о́выхъ у́бо отъ духо́въ нечи́стыхъ, о́выхъ отъ болѣ́зней и смертоно́сныхъ ра́нъ исцѣля́ющи, о́выхъ же поуча́ющи судо́мъ тя́жкимъ и видѣ́ніями многообра́зными, да чту́тъ тя́, я́ко и́стиннаго слугу́ Бо́жія; е́же сíи и нача́ша твори́ти, доне́лѣже честны́я мо́щи твоя́, ку́пно со оби́телію Поча́евскою, не бя́ху па́ки возвраще́ни въ одержа́ніе правосла́внымъ, съ пѣ́снію о тебѣ́ Бо́гу благода́рственною: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Яко свѣтопріи́мная свѣща́, еле́емъ благода́ти возже́нная, я́ко свѣ́точь многосвѣ́тлый, на высотѣ́ стоя́й, свѣтопода́тельнѣ сія́еши всѣ́мъ конце́мъ земли́, о́тче на́шъ Іове; сего́ ра́ди и восто́къ тя́ ублажа́етъ, и сѣ́веръ велича́етъ, и ю́гъ восхваля́етъ, и за́падъ по премно́гу прославля́етъ. Мы́ же во свѣ́тѣ лица́ твоего́ теку́ще къ свѣ́ту невече́рнему и къ ра́зуму боже́ственному наставля́еми, вопіе́мъ ти́ отъ полноты́ серде́чныя:

Ра́дуйся, превѣ́чнаго Архіере́я Христа́ вѣ́рный служи́телю, за благоче́стіе свое́ архіере́йскима рука́ма изъ спу́да земна́го изъя́тый и откры́тый для всенаро́днаго почита́нія; ра́дуйся, Царя́ Небе́снаго и Влады́ки непобѣди́мый ратобо́рче, благочести́выхъ же Царе́й на́шихъ спобо́рниче и утвержде́ніе. Ра́дуйся, моли́твенниче и сопредстоя́телю Пресвяты́я Богоро́дицы непреста́нный, ку́пно съ ико́ною Ея́ честно́ю и стопо́ю цѣльбоно́сною отъ всѣ́хъ, на го́ру Поча́евскую притека́ющихъ, почита́емый; ра́дуйся, а́нгеловъ Бо́жіихъ и святы́хъ на небеси́ купножи́телю преизря́дный, во хра́мѣ, честно́му и́мени твоему́ посвяще́нномъ на земли́, отъ приходя́щихъ къ тебѣ́ ублажа́емый. Ра́дуйся, сто́лпе вѣ́ры, про́мысломъ Бо́жіимъ на кра́йнемъ за́падѣ Россíйскія земли́ водруже́нный, да всѣ́мъ отъ вѣ́ры и праоте́ческаго благоче́стія заблу́ждшимъ сыново́мъ за́пада инозе́мнаго пу́ть до́брый къ и́стинному правовѣ́рію, е́же въ Це́ркви на́шей Правосла́внѣй, показу́еши.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 12

Благода́тію, да́нною ти́ свы́ше, чудодѣ́йствуя на горѣ́ Поча́евстѣй, преподо́бне, не оставля́еши ны́ и во вре́мя сіе́; но я́коже дре́вле, си́це и до дне́шняго дне́, не то́чію притека́ющіи къ ра́цѣ многоцѣле́бныхъ моще́й твои́хъ, но и вси́ отдале́че тебе́ призыва́ющіи и на тя́ упова́ющіи слѣпíи презира́ютъ, хромíи хо́дятъ, разсла́бленніи возстаю́тъ, бѣсну́ющіися исцѣля́ются, стра́ждущіи утѣша́ются, угрожа́еміи злы́мъ повѣ́тріемъ отъ смертоно́сныя я́звы избавля́ются, земли́ плодоно́сіе подае́тся, гра́ды и до́мы отъ тру́са, пото́па и огня́ спаса́ются, во е́же всѣ́мъ отъ тебе́ вспомоществу́емымъ, и та́ко тобо́ю хва́лящимся, пѣ́ти Бо́гу въ ра́дованіи се́рдца своего́: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще пресла́вное о тебѣ́ смотре́ніе Бо́жіе и чудеса́ твоя́, преподо́бне о́тче, мо́лимъ тя́ всеусе́рдно, раби́ твои́, не забу́ди на́съ и во вся́ дни́ живота́ на́шего, но всегда́ пребыва́й съ на́ми, да твои́мъ заступле́ніемъ и по́мощію огражда́еми, спаса́еми и избавля́еми отъ всѣ́хъ зо́лъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, ми́лости превели́кія сокро́вище; ра́дуйся, Боже́ственнаго проявле́нія о лю́дехъ прія́телище. Ра́дуйся, ненаде́жныхъ надѣ́яніе; ра́дуйся, са́мыхъ отча́янныхъ спасе́ніе. Ра́дуйся, его́же благопоспѣ́шными моли́твами отъ вѣ́чныя сме́рти свобожда́емся и безконе́чныя жи́зни сподобля́емся.

Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Конда́къ 13

О, прехва́льный и пречу́дный о́тче Іове! Пріими́ ны́нѣ сіе́ ма́лое моле́ніе на́ше, тебѣ́ отъ любве́ серде́чныя приноси́мое, и твои́мъ богопрія́тнымъ хода́тайствомъ испо́лни во благи́хъ вся́ проше́нія на́ша, къ тебѣ́ бо въ ну́ждахъ прибѣга́емъ и на тебе́ по Бо́зѣ и Богоро́дицѣ все́ упова́ніе на́ше возлага́емъ, прославля́ющи тя́, и тобо́ю прославля́емому Пода́телю всѣ́хъ бла́гъ, Влады́цѣ жи́зни и сме́рти, поя́ усе́рдно: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва преподо́бному отцу́ на́шему Іову Поча́евскому

О, всесвяты́й и пресла́вный уго́дниче Бо́жій, преподо́бне о́тче на́шъ Іове, при́сный о на́съ ко Го́споду моли́твенниче и те́плый предста́телю о душа́хъ на́шихъ! Къ тебѣ́ всеумиле́нно ны́нѣ притека́емъ, и, помина́юще по́двиги и чудеса́ твоя́, я́же сотвори́лъ еси́ и твори́ши на земли́, про́симъ и мо́лимъ твою́ благосты́ню: я́коже тве́рдо и неизмѣ́нно потруди́лся еси́ въ вѣ́рѣ Христа́ Бо́га на́шего, и сію́ до конца́ въ себѣ́ и во всѣ́хъ при́сныхъ твои́хъ цѣ́лу и невреди́му сохрани́вый отъ вся́кихъ прираже́ній вра́жіихъ и ересе́й тлетво́рныхъ, си́це и на́съ въ Правосла́віи и единомы́сліи укрѣпи́, отгоня́ющи моли́твами твои́ми вся́кую тму́ невѣ́рія и неправомы́слія отъ серде́цъ и помышле́ній на́шихъ; послужи́вый Го́споду и Бо́гу твоему́ дѣ́лы благи́ми и неизрече́ннымъ самоотверже́ніемъ въ трудѣ́хъ, бдѣ́ніихъ и поще́ніихъ, наста́ви на́съ на пу́ть вся́кія добродѣ́тели и благосты́ни, избавля́ющи отъ искуше́ній и грѣхо́въ, удаля́ющихъ на́съ отъ Бо́га и поверга́ющихъ въ бе́здну зла́ все́ житіе́ на́ше; яви́выйся иногда́ съ Пречи́стою Дѣ́вою Богоро́дицею верху́ горы́ Поча́евскія во спасе́ніе оби́тели твоея́ отъ наше́ствія и обложе́нія ага́рянскаго, и ны́нѣ ускори́ на по́мощь Благочести́вѣйшему Госуда́рю на́шему Импера́тору [и́мярекъ] и всему́ правосла́вному и боголюби́вому Ца́рству на́шему проти́ву всѣ́хъ враго́въ на́шихъ внѣ́шнихъ и вну́треннихъ, утвержда́я ми́ръ и тишину́ въ земли́ на́шей, да твои́ми моли́твами и предста́тельствомъ, ти́хое и безмо́лвное житіе́ поживе́мъ во вся́комъ благоче́стіи и чистотѣ́; и всѣ́мъ, къ тебѣ́ притека́ющимъ и припа́дающимъ къ ра́цѣ честны́хъ и многоцѣле́бныхъ моще́й твои́хъ и твоея́ по́мощи и заступле́нія тре́бующимъ, неоску́дныя ми́лости незави́стно подава́яй, не оста́ви и на́съ си́рыхъ и безпо́мощныхъ, тебѣ́ моля́щихся, избавля́ющи отъ вся́кія ско́рби, гнѣ́ва и ну́жды, отъ гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствія иноплеме́нникъ и междоусо́бныя бра́ни. Ей, уго́дниче Бо́жій, при́зри ми́лостивно отъ престо́ла Царя́ сла́вы, Ему́же ты́ ны́нѣ предстои́ши со арха́нгелы и а́нгелы и со всѣ́ми святы́ми, на оби́тель твою́ (сію́) Поча́евскую, е́юже ты́ дре́вле му́дро пра́вилъ еси́, назда́въ ю́ всехва́льнымъ и ди́внымъ житіе́мъ твои́мъ, и сохрани́ ю́ моли́твами твои́ми, и вся́кій гра́дъ и страну́, и всѣ́хъ отовсю́ду, на мо́ри и на су́ши, въ пусты́няхъ и въ злоключе́ніихъ многоразли́чныхъ тебе́ призыва́ющихъ, отъ всѣ́хъ зо́лъ ви́димыхъ и неви́димыхъ; да та́ко твое́ю по́мощію и хода́тайствомъ спаса́еми, въ вѣ́цѣ се́мъ и по сконча́ніи живота́ на́шего сподо́бимся ку́пно съ тобо́ю сла́вити и воспѣва́ти всечестно́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва втора́я преподо́бному отцу́ на́шему Іову, игу́мену Поча́евскому чудотво́рцу, для́ чте́нія въ Поча́евской Ла́врѣ предъ его́ моща́ми

О, всеблаже́нне и богоно́сне о́тче на́шъ Іове! Иноческаго ангелоподо́бнаго житія́ богому́дрый наста́вниче, вѣ́ры Правосла́вныя Восто́чно-Каѳоли́ческія проти́въ лжемудрова́ній За́пада непреобори́мый защи́тниче и побо́рниче, богопре́данныхъ уста́вовъ Це́ркве и преда́ній оте́ческихъ вѣ́рный блюсти́телю и стро́гій взыска́телю, свя́тости и чистоты́, цѣлому́дрія и нестяжа́нія, трудолю́бія и богомы́слія, поста́ и бдѣ́нія вели́кій ревни́телю, долготерпѣ́нія и злострада́нія неутоми́мый и непобѣди́мый ратобо́рче, о́бразъ кро́тости, зерца́ло смире́нія, примѣ́ръ незло́бія, по́стниковъ удобре́ніе, дѣ́вственниковъ похвало́, мона́ховъ и схимона́ховъ ра́досте. По и́мени твоему́, преподо́бне о́тче, я́коже и дре́вняго о́наго Іова, многострада́льна и пра́ведна, и житіе́ твое́ бы́сть пра́ведно и непоро́чно отъ младе́нческихъ пеле́нъ, всѣ́ми дѣ́лы благи́ми, я́ко многоцѣ́ннымъ би́серомъ, благоукраше́нно и благоду́шнымъ терпѣ́ніемъ чрезъ мно́га лѣ́та скорбе́й и болѣ́зней, па́че зла́та и сребра́, въ горни́лѣ искуше́нныхъ, просія́вши. Еще́ бо су́щи двана́десяти то́чію лѣ́тъ, воспрія́лъ еси́ на ся́ и́го Христо́во съ вели́кимъ о́бразомъ мона́шескимъ и да́же до ста́рости и престарѣ́нія вя́щше девяти́десяти лѣ́тъ, благоду́шно и неосла́бно, непоползнове́нно и небла́зненно поне́слъ еси́, проше́дъ вся́къ пу́ть пра́вды и святы́ни въ постѣ́ и моли́твѣ, въ колѣнопреклоне́ніихъ и бдѣ́ніихъ и та́ко на высоту́ добродѣ́телей изря́дну, вспомоществу́емь благода́тію Бо́жіею, по степе́немъ возше́лъ еси́, я́ко всѣ́мъ диви́тися и ублажа́ти тя́ за премно́гую добродѣ́тель и любому́дріе твое́, не то́чію въ предѣ́лѣхъ оте́чествія твоего́, но и въ страна́хъ о́крестъ су́щихъ, о чесо́мъ слы́шавъ боголюби́вый кня́зь Остро́жскій и вельми́ возжела́въ имѣ́ти тя́ руководи́теля себѣ́ на пути́ спасе́нія и Крестовоздви́женской оби́тели свое́й, я́же на о́стровѣ Ду́бенстѣмъ, предстоя́теля и наста́вника моле́ніемъ любве́ своея́ привлече́ тя́, отону́дуже и святѣ́й оби́тели Поча́евской, я́ко сокро́вище ве́ліе и неоцѣне́нное, дарова́лся еси́. Тѣ́мже и пра́ведный Судія́ и мздовозда́тель Бо́гъ, Иже вѣ́сть су́щія Своя́, пре́жде да́же не бы́ти и́мъ, обѣща́вый вѣ́рнымъ рабо́мъ Свои́мъ за труды́ и по́двиги и́хъ во сла́ву Его́ и́мени возда́ти стори́цею, свы́ше призрѣ́ на смире́ніе твое́ и вознесе́ тя́, и просла́ви тя́ на земли́ живы́хъ, дарова́въ духоно́сному тѣлеси́ твоему́ да́ръ нетлѣ́нія и благода́ть врачева́нія неду́говъ душе́вныхъ и тѣле́сныхъ, для всѣ́хъ, съ вѣ́рою и любо́вію ко всечестнѣ́й ра́цѣ твое́й притека́ющихъ, а моли́твѣ твое́й си́лу и крѣ́пость непобѣди́мую, враго́въ ви́димыхъ и неви́димыхъ устраша́ющую и поража́ющую. Егда́ бо иноплеме́нницы о́ны исмаели́тстіи, и́хже Госпо́дь Бо́гъ еще́ въ пра́отцѣ и́хъ отъ ро́да и до́му Авраа́мля отри́ну, врази́ Креста́ Христо́ва, облего́ша го́ру и оби́тель Поча́евскую, хотя́ще ю́ до конца́ разори́ти, тогда́ ты́, о́тче прехва́льне, бы́лъ еси́ хода́тай святы́ми твои́ми моли́твами ко всемогу́щему и всеблаго́му Бо́гу и къ Преблагослове́ннѣй Дѣ́вѣ Марíи Богоро́дицѣ, и бла́гостію, тебѣ́ отъ Бо́га да́нною, и предста́тельствомъ Пресвяты́я Богоро́дицы отгна́лъ еси́ все́ безу́міе супоста́товъ тѣ́хъ и, всю́ я́рость и́хъ разруши́въ и крѣ́пость побѣди́въ, сотвори́лъ еси́ и́хъ бѣжа́ти со стра́хомъ и тре́петомъ. При́зри у́бо и ны́нѣ о́комъ благоутро́бія твоего́, прилѣ́жно мо́лимъ тя́, обстоя́ще святы́я и многоцѣле́бныя мо́щи твоя́ и усе́рдно лобыза́юще я́, при́зри на на́съ, недосто́йныхъ ча́дъ и рабо́въ твои́хъ, вступи́вшихъ въ стези́ твои́, но немогу́щихъ пра́во по ни́мъ ше́ствовати, и на мѣ́сто сіе́, отъ лѣ́тъ дре́внихъ богоизбра́нное и чудесы́ просла́вленное, въ не́мже и́мя твое́ призыва́ется и его́же ты́ по́ты трудо́въ твои́хъ богоуго́дныхъ ороси́лъ и воздѣ́лалъ еси́, и огради́ его́ и на́съ моли́твами твои́ми отъ вся́каго навѣ́та вра́жія и зла́го обстоя́нія, сохраня́я и соблюда́я всѣ́хъ и ка́ждаго въ ми́рѣ и тишинѣ́, въ вѣ́рѣ нелицемѣ́рнѣй и богоуго́дномъ жи́тельствѣ. Пода́ждь же, уго́дниче Бо́жій, и всѣ́мъ, приходя́щимъ сѣ́мо и твоея́ по́мощи и заступле́нія и́щущимъ, бла́гость и ми́лость отъ Христа́ Бо́га на́шего и Пречи́стыя Его́ Ма́тере, да никто́же изы́детъ отсю́ду въ тугѣ́ и ско́рби, въ печа́ли и сѣ́тованіи, постыжде́нъ и посра́мленъ въ надѣ́яніи свое́мъ, но кíйждо, по мѣ́рѣ вѣ́ры и любве́ своея́, да воспріи́метъ себѣ́ поне́ нѣ́кую отра́ду и утѣше́ніе, облегче́ніе и подкрѣпле́ніе, защи́ту и по́мощь, во сла́ву Бо́га Трисвята́го, Ему́же подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Аминь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Возло́жь на ся́ и́го Христо́во отъ ю́ности, преподо́бне о́тче Іове, многолѣ́тнѣ свя́то подвиза́лся еси́ на по́прищѣ благоче́стія во оби́тели Уго́рницкой и на о́стровѣ Ду́бенстѣмъ, и, прише́дъ къ горѣ́ Поча́евстѣй, зна́менаннѣй цѣльбоно́сною стопо́ю Пресвяты́я Богоро́дицы, въ тѣ́снѣй пеще́рѣ ка́меннѣй богомы́слія ра́ди и моли́твы многокра́тно заключа́лся еси́, и, благода́тію Бо́жіею укрѣпля́яся, му́жественно потруди́лся еси́ на по́льзу Це́ркве Христо́вы и оби́тели твоея́, ку́пно же и проти́ву враго́въ Правосла́вія и благоче́стія христіа́нскаго, и, наста́вивъ сицево́му ополче́нію и́ночествующихъ, побѣди́тели тѣ́хъ предста́вилъ еси́ Влады́цѣ и Бо́гу. Того́ моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже

Еже отъ вѣ́ка утае́нное, и а́нгеломъ несвѣ́домое та́инство: Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся, Бо́гъ въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, и кре́стъ во́лею на́съ ра́ди воспріи́мъ, и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 8

Возсія́ отъ спу́да земна́го сокро́вище нетлѣ́нное честны́хъ моще́й твои́хъ, уго́дниче Бо́жій, я́ко, благоче́стно пожи́въ въ вѣ́рѣ Христа́ Бо́га на́шего, дости́глъ еси́ добродѣ́телей соверше́нства, и, оста́вль сла́дость житія́ преходя́щаго, въ пеще́рѣ горы́ Поча́евскія въ поще́ніихъ, моли́твахъ и трудѣ́хъ свя́то подвиза́лся еси́, и тѣ́ми тѣ́ло твое́ увяди́лъ еси́. Ны́нѣ же, преше́дъ къ Бо́гу въ безмяте́жный и вѣ́чный поко́й, мо́лишися о всѣ́хъ, съ вѣ́рою къ тебѣ́ прибѣга́ющихъ. Ра́дуйся, Іове, пресла́вный уго́дниче Бо́жій и оби́тели Поча́евскія украше́ніе.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче на́шъ Іове, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.