Акафист святому преподобному Иоанну, Рыльскому чудотворцу

Конда́къ 1

Избра́нный Бо́гомъ и преди́вный житіе́мъ, преподо́бне Іоа́нне, отъ ю́ности Христа́ возлюби́въ, путе́мъ тѣ́снымъ къ Нему́ ше́ствовалъ еси́; ве́ліихъ же ра́ди по́двигъ твои́хъ и сле́зъ излія́ній дарова́ньми Ду́ха Свята́го обогати́лся еси́. Тѣ́мже, я́ко ве́ліе ко Святѣ́й Тро́ицѣ дерзнове́ніе иму́ща, ублажа́емъ тя́, прося́ще отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́ти, зову́щихъ:

Ра́дуйся, преподо́бне Іоа́нне, Ры́льскій чудотво́рче, сла́во и ра́досте на́ша.

Икосъ 1

Ангелъ земны́й и человѣ́къ небе́сный бы́лъ еси́, преподо́бне Іоа́нне. Ка́ко у́бо сла́ву твою́ воспое́мъ досто́йно, мно́гими немощьми́ обдержи́міи? Но са́мъ вложи́ пѣ́снь хвале́бную во уста́ на́съ, зову́щихъ:

Ра́дуйся, отъ роди́телей благочести́выхъ рожде́нный; ра́дуйся, и́ми въ стра́сѣ Бо́жіи до́брѣ воспита́нный. Ра́дуйся, изъ младе́нства отъ Це́ркве николи́же отступи́вый; ра́дуйся, тоя́ свяще́нными уче́ньми благода́тный ра́зумъ стяжа́вый. Ра́дуйся, за́повѣдей Госпо́днихъ блюсти́телю вѣ́рный; ра́дуйся, поще́ній и бдѣ́ній непреста́нныхъ дѣ́лателю усе́рдный. Ра́дуйся, по сме́рти роди́телей наслѣ́діе свое́ убо́гимъ разда́вый; ра́дуйся, житія́ ра́ди до́браго гоне́ніе отъ человѣ́къ лука́выхъ подъя́вый. Ра́дуйся, клеветы́ непра́ведныя претерпѣ́вый; ра́дуйся, досажде́нія съ кро́тостію понесы́й. Ра́дуйся, любо́вію серафи́мскою вслѣ́дъ Христа́ послѣ́довавый; ра́дуйся, ея́ ра́ди пу́ть у́зкій и́ночества избра́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Іоа́нне, Ры́льскій чудотво́рче, сла́во и ра́досте на́ша.

Конда́къ 2

Ви́дя мíра сего́ суету́, преподо́бне Іоа́нне, невозвра́тно того́ отврати́тися потща́лся еси́. Ничто́же бо тебе́ отъ Христа́ можа́ше разлучи́ти: ни у́зы сро́дства, ни ю́ность твоя́, ниже́ сла́ва мíра сего́ и красота́. Сія́ у́бо вся́ ни во что́же вмѣни́въ, я́коже еле́нь на исто́чники водны́я, къ Бо́гу восте́клъ еси́, вопія́ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зуму Боже́ственному покори́лся еси́, блаже́нне, егда́ Го́спода въ видѣ́ніи со́ннѣмъ узрѣ́лъ еси́, отъ земли́ твоея́ изы́ти повелѣва́юща ти́ и мѣ́сто спасе́нія твоего́ показу́юща, и вся́, я́же въ мíрѣ презрѣ́въ, во оби́тель Ру́енскую всели́лся еси́, идѣ́же о́бразъ и́ноческій воспрія́лъ еси́. Сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, житіе́ и́ноческое возлюби́вый; ра́дуйся, проти́ву грѣха́ во́инствовати да́же до сме́рти восхотѣ́вый. Ра́дуйся, ку́пно съ власы́ свои́ми мірска́я вожделѣ́нія отложи́вый; ра́дуйся, съ ненасы́тною жа́ждею къ подвиго́мъ и́ноческимъ себе́ устреми́вый. Ра́дуйся, въ пре́дняя простира́яся, за́дняя забве́нію преда́вый; ра́дуйся, сла́дость жи́тельства уедине́ннаго въ себѣ́ обрѣты́й. Ра́дуйся, любве́ ра́ди Боже́ственныя житіе́ пусты́нное возлюби́вый; ра́дуйся, вины́ ра́ди сея́ мѣ́сто по́стрига своего́ оста́вивый. Ра́дуйся, къ горѣ́, въ видѣ́ніи тебѣ́ явле́ннѣй, прише́дый; ра́дуйся, ничто́же имѣ́яй, въ коли́бѣ хвра́стнѣй себе́ всели́вый. Ра́дуйся, ди́вный пустынножи́телю; ра́дуйся, Іоа́нна Крести́теля подража́телю.

Ра́дуйся, преподо́бне Іоа́нне, Ры́льскій чудотво́рче, сла́во и ра́досте на́ша.

Конда́къ 3

Си́лою Ду́ха Свята́го осѣня́емь въ пусты́ни всели́лся еси́, Іоа́нне, безмо́лвное житіе́ провожда́ти, съ Бо́гомъ невозбра́нно бесѣ́довати, Того́ а́нгельски непреста́нно славосло́вити, луча́ми свѣ́та Боже́ственнаго озаря́тися, за вся́ же лю́ди и мíръ Спаси́телю Бо́гу моли́тися, поя́ Ему́ при́сно: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я жела́ніе огнепа́льное боговидѣ́нія Моисе́йскаго, преподо́бне, на го́ру возше́лъ еси́ явле́нія Боже́ственныя сла́вы воспрія́ти, и́хже о́ко не ви́дѣ и у́хо не слы́ша и я́же на се́рдце человѣ́ку не взыдо́ша. И кто́ возмо́жетъ изрещи́ вся́ по́двиги твоя́, въ безмо́лвіи сотворе́нныя? Но мы́, дивя́щеся житію́ твоему́, си́це взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, бре́мя по́двигъ ве́ліихъ на ра́мена своя́ возложи́вый; ра́дуйся, житіе́мъ твои́мъ а́нгеловъ удиви́вый. Ра́дуйся, я́ко не хлѣ́бомъ, но бы́ліемъ травны́мъ себе́ пита́лъ еси́; ра́дуйся, и того́ бо зѣло́ ма́ло по захожде́ніи со́лнца вкуша́лъ еси́. Ра́дуйся, жа́жду водо́ю въ мѣ́ру утоля́вый; ра́дуйся, ку́пно съ проро́комъ - "ско́тенъ бы́хъ у Тебе́" - Бо́гу вопія́вый. Ра́дуйся, я́ко пото́ки сле́зъ отъ оче́й твои́хъ источа́лъ еси́; ра́дуйся, моли́твы бо твоя́ непреста́нно Бо́гу возсыла́лъ еси́. Ра́дуйся, по́двиги си́ми отъ страсте́й себе́ очи́стивый; ра́дуйся, бѣсо́въ въ звѣри́нѣ о́бразѣ тебе́ устраши́ти тща́щихся, посрами́вый. Ра́дуйся, адама́нте, ко́зньми вра́жіими несокруши́мый; ра́дуйся, во всѣ́хъ искуше́ніихъ и напа́стехъ всегда́ съ Бо́гомъ бы́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Іоа́нне, Ры́льскій чудотво́рче, сла́во и ра́досте на́ша.

Конда́къ 4

Бу́рю напа́стей де́монскихъ укроти́ти восхотѣ́въ, въ пеще́ру нѣ́кую зѣло́ мра́чную всели́лся еси́, преподо́бне Іоа́нне, порабоща́я тѣ́ло твое́ и лиша́яся свѣ́та со́лнечнаго, я́ко да не лиши́шися Боже́ственнаго Свѣ́та въ Ца́рствіи Го́спода твоего́ и да пое́ши Ему́ та́мо со всѣ́ми святы́ми: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавъ о тебѣ́, преподо́бне, сы́нъ бра́та твоего́, Лука́ о́трокъ, и роди́телей утаи́вся, къ тебѣ́ въ пусты́ню пріи́де и тобо́ю наставля́емь воспрія́ по́двиги твоя́. Мы́ же, си́лою благода́ти твоея́ ужаса́еми, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, Свѣ́томъ Боже́ственнымъ ю́жика своего́ озари́вый; ра́дуйся, дитя́ ма́лое пусты́нна жи́теля содѣ́лавый. Ра́дуйся, отъ зло́бы дре́внія сего́ ра́ди напа́сть но́вую пріе́мый; ра́дуйся, клевету́ въ похище́ніи о́трока претерпѣ́вый. Ра́дуйся, отъ бра́та своего́ поруга́нія понесы́й; ра́дуйся, дѣ́тище отъ тебе́ отто́рженное благослове́ніемъ укрѣпи́вый. Ра́дуйся, моли́твою сле́зною діа́вола посрами́вый; ра́дуйся, о́трока, отъ змíя ужа́леннаго, сме́ртію съ Го́сподемъ соедини́вый. Ра́дуйся, цвѣ́те ра́йскій на ка́мени го́ръ Ры́льскихъ прозябы́й; ра́дуйся, отъ Ка́мене Боже́ственнаго водо́ю живо́ю оби́льнѣ напое́нный. Ра́дуйся, таи́нниче Бо́жій, въ пусты́ни не утаи́выйся; ра́дуйся, свѣти́льниче Христо́въ во мра́цѣ пеще́рнѣмъ просвѣти́выйся.

Ра́дуйся, преподо́бне Іоа́нне, Ры́льскій чудотво́рче, сла́во и ра́досте на́ша.

Конда́къ 5

Боготе́чнѣй звѣздѣ́ подо́бни су́ть святíи человѣ́цы: не то́чію бо са́ми ко Христу́ ше́ствуютъ, но и про́чіимъ лю́демъ спасе́нія пу́ть указу́ютъ. Сего́ ра́ди вселука́вый твори́тъ и́мъ напа́сти, я́коже и тебѣ́, Іоа́нне: нападе́ бо на тя́ во о́бразѣ разбо́йникъ, и́же изби́вше тя́, отгна́ша отъ пеще́ры пе́рвыя. Тогда́ ты́ въ пусты́ню Ры́льскую глубоча́е вше́дъ, въ ду́пло ду́ба вели́каго всели́лся еси́, во е́же бо́льшими труды́ Го́спода твоего́ прославля́ти и пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дя Госпо́дь толи́кое озлобле́ніе твое́, преподо́бне, повелѣ́ земли́ да израсти́тъ слану́токъ тебѣ́ въ напита́ніе; сла́вна же тя́ яви́ па́стыремъ, близъ пусты́ни тоя́ обрѣ́тшимся, да и мы́ ку́пно съ ви́дѣвшими ди́вная дѣла́ твоя́ вопіе́мъ тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, отъ де́моновъ ве́лія страда́нія пріе́мый; ра́дуйся, во́ине Христо́въ непобѣди́мый. Ра́дуйся, не до конца́ отъ ни́хъ озло́бленный; ра́дуйся, Христа́ покро́вомъ всемогу́щимъ покрове́нный. Ра́дуйся, предъ лице́мъ па́стырей отъ Го́спода просла́вленный; ра́дуйся, обрѣ́тшимъ тя́ житіе́ твое́ нево́лею извѣсти́вый. Ра́дуйся, зла́комъ чуде́снымъ тѣ́хъ напита́вый; ра́дуйся, отше́дшихъ и́хъ чу́домъ ди́внымъ наста́вивый. Ра́дуйся, про́чіимъ лю́демъ отъ ни́хъ проповѣ́данный; ра́дуйся, отъ приходи́вшихъ къ тебѣ́ дарова́ній Бо́жіихъ не скры́вый. Ра́дуйся, зѣло́ стра́ждуща бѣ́сна моли́твою сле́зною исцѣли́вый; ра́дуйся, къ соверше́нію чудесе́ сего́ всю́ наде́жду на Бо́га возложи́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Іоа́нне, Ры́льскій чудотво́рче, сла́во и ра́досте на́ша.

Конда́къ 6

Проповѣ́дницы до́лжни есмы́ бы́ти смире́нія твоего́, преподо́бне Іоа́нне, явле́ннаго предъ исцѣле́ніемъ бѣсна́го въ моли́твѣ твое́й сицево́й: "Бо́же Милосе́рдный, нѣ́смь досто́инъ именова́ти Твое́ и́мя мои́ми нечи́стыми усты́!" Сего́ ра́ди тщи́мся у́бо и мы́ во смире́ніи моли́тися Го́сподеви и пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́вшу ти́ чудесы́ ве́ліими, мно́жайшую къ тебѣ́ вѣ́ру и любо́вь возимѣ́ша лю́діе правосла́вніи. Но сла́вѣ твое́й по все́й Бо́лгарстѣй странѣ́ проше́дшей, воста́въ изше́лъ еси́ отъ ду́ба, сла́вы человѣ́ческія бѣ́гая. Тѣ́мже смире́нія ра́ди твоего́ ублажа́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, смире́ніе Боже́ственное возлюби́вый; ра́дуйся, сла́ву человѣ́ческую возненави́дѣвый. Ра́дуйся, гла́са Христо́ва къ смире́нію призыва́юща, послу́шавый; ра́дуйся, словеса́ Писа́нія е́же не на́мъ, но и́мени Бо́жію сла́ву дая́ти, при́сно соблюда́вый. Ра́дуйся, высо́кая дости́гнувый и ни кíихъ дѣ́лъ благи́хъ въ себѣ́ не ви́дѣвый; ра́дуйся, дре́ву плодоно́сну, вѣ́твьми ни́зу клоня́щуся, подо́бенъ бы́вый. Ра́дуйся, смире́ніемъ Дави́ду, ре́кшему - "а́зъ е́смь че́рвь, а не человѣ́къ", - поревнова́вый; ра́дуйся, ку́пно съ проро́комъ Иса́іею - "о, окая́нный а́зъ!" - вопія́вый. Ра́дуйся, со апо́столомъ грѣ́шника себе́ пе́рваго нарица́вый; ра́дуйся, во смире́ніи свое́мъ Самому́ Го́споду подража́вый. Ра́дуйся, тщесла́вію до́блественнѣ противуста́вый; ра́дуйся, сіе́ я́ко пра́хъ земны́й нога́ми попра́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Іоа́нне, Ры́льскій чудотво́рче, сла́во и ра́досте на́ша.

Конда́къ 7

Хотя́щу ти́ страда́нія бо́льшая подъя́ти пла́менныя ра́ди ко Христу́ любве́ твоея́, сто́лпнику ди́вному Симео́ну уподо́бился еси́, на ка́мень возше́дъ, преподо́бне Іоа́нне, во дни́ и нощи́ а́ки безпло́тенъ моли́тву дѣ́я, слеза́ми ка́мень омака́я и еди́ному то́кмо Бо́гу бесѣ́довати жела́я. Мы́ же, на по́двигъ се́й взира́юще, прославля́емъ всемогу́щаго Бо́га въ тебѣ́ ди́внаго, и пое́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго по́двига твоего́, блаже́нне, не стерпѣ́въ діа́волъ, пое́млетъ съ собо́ю легіо́нъ бѣсо́въ, и́же съ ка́мене тя́ въ про́пасть глубо́кую сверго́ша. Но ты́ съ трудо́мъ ве́ліимъ воста́въ, па́ки на ка́мень возше́лъ еси́ твори́ти моли́твы твоя́ и дивя́щихся воставля́еши зва́ти ти́:

Ра́дуйся, ко Христу́ любо́вь ве́лію стяжа́вый; ра́дуйся, сего́ ра́ди тя́жцѣ отъ полко́въ де́монскихъ пострада́вый. Ра́дуйся, страда́нія сія́ ни во что́же вмѣни́вый; ра́дуйся, Христа́ па́че жи́зни твоея́ возлюби́вый. Ра́дуйся, ни чи́мже отъ Христа́ разлуче́нный; ра́дуйся, Имъ сего́ ра́ди возлю́бленный. Ра́дуйся, служе́нія а́нгельскаго сподо́бивыйся; ра́дуйся, отъ руки́ а́нгела хлѣ́бомъ пита́выйся. Ра́дуйся, любо́вію ко Христу́ вся́ діа́вольская искуше́нія побѣди́вый; ра́дуйся, то́ю вся́ Христа́ за́повѣди соблюды́й. Ра́дуйся, любве́ ра́ди сея́ то́кмо сла́вы Боже́ственныя иска́вый; ра́дуйся, сего́ ра́ди отъ Го́спода просла́вленный.

Ра́дуйся, преподо́бне Іоа́нне, Ры́льскій чудотво́рче, сла́во и ра́досте на́ша.

Конда́къ 8

Стра́нный о́бразъ житія́ твоего́, ве́ліе смире́ніе и любо́вь твоя́ ко Христу́ пріумно́жиша въ тебѣ́ благода́ть, я́же ти́ въ креще́ніи Христо́выхъ ра́ди страсте́й и сме́рти кре́стныя дарова́ся. Сего́ ра́ди сотвори́ тя́ Госпо́дь со́лнце духо́вное Правосла́вныя Це́ркве, да просвѣща́ются тобо́ю ча́да ея́ ко спасе́нію и да вопію́тъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь бы́лъ еси́ сосу́дъ избра́нъ Бо́жія благода́ти, вели́кій Іоа́нне, на тебѣ́ бо испо́лнися Крести́теля сло́во, я́ко не въ мѣ́ру Бо́гъ дае́тъ Ду́ха. Кíими благода́тными дарова́ньми не увѣнча́ тя Бо́гъ? Кíими явле́ньми благода́ти не испо́лнено бы́сть твое́ житіе́? Тѣ́мже на тя́ взира́юще, прино́симъ ти́ похвалы́ сія́ на́ша:

Ра́дуйся, да́ръ смире́нія Христо́ва стяжа́вый; ра́дуйся, сле́зъ и умиле́нія благода́ть сниска́вый. Ра́дуйся, чистото́ю и цѣлому́дріемъ отъ Бо́га укра́шенный; ра́дуйся, вѣ́рою чудодѣ́йственною озаре́нный. Ра́дуйся, не то́кмо Христу́ вѣ́ровавый, но и страда́нія за Него́ понесы́й; ра́дуйся, да́ромъ ре́вности по Бо́зѣ увѣнча́нный. Ра́дуйся, любве́ къ бли́жнимъ испо́лненный; ра́дуйся, да́ромъ Боже́ственнаго вѣ́денія сподо́бленный. Ра́дуйся, да́ромъ прозорли́вства просія́вый; ра́дуйся, дарова́ніе моли́твы непрестаю́щія имы́й. Ра́дуйся, до конца́ наде́жду бу́дущаго блаже́нства сохрани́вый; ра́дуйся, блаже́нство сіе́ еще́ въ жи́зни се́й предвкуси́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Іоа́нне, Ры́льскій чудотво́рче, сла́во и ра́досте на́ша.

Конда́къ 9

Вся́кое дарова́ніе Ду́ха Свята́го воспріи́мшу ти́, преподо́бне Іоа́нне, дости́же вѣща́ніе твое́ благочести́ваго царя́ Петра́, и́же ви́дѣти тя́ вожделѣ́въ, посла́ къ тебѣ́ де́вять муже́й. Ты́ же а́лчныхъ и́хъ бы́ти ду́хомъ разумѣ́въ, ма́лымъ хлѣ́бомъ напита́лъ еси́, и́же пресла́вное чу́до сіе́ ви́дѣвше, вопія́ху Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи мíра сего́ не разумѣ́ютъ, ка́ко ца́рь Пе́тръ, сы́й во сла́вѣ свое́й, къ тебѣ́ съ да́ры устреми́ся, блаже́нне, и зѣло́ опеча́лися, не возмогíй стремни́нъ ра́ди го́рныхъ ко святы́ни твое́й прибли́зитися. Но мы́, словеса́ Го́спода помина́юще, ко всѣ́мъ лю́демъ рече́нная, "ищи́те пре́жде Ца́рствія Бо́жія и пра́вды Его́", вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, я́ко Ца́рство небе́сное на земли́ дости́глъ еси́; ра́дуйся, Ца́рство бо сіе́, прише́дшее въ си́лѣ, яви́ ти́ Госпо́дь. Ра́дуйся, я́ко Ца́рство Бо́жіе въ стяжа́ніи благода́ти лю́демъ яви́лъ еси́; ра́дуйся, во пло́ти бо сы́й блаже́нство ра́йское въ себѣ́ таи́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко би́серъ многоцѣ́нный стяжа́въ, суету́ бла́гъ вре́менныхъ показа́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко пра́вду, и ми́ръ, и ра́дость о Ду́сѣ Свя́тѣ имѣ́лъ еси́. Ра́дуйся, сія́ніемъ бо благода́ти сла́ву ца́рскую затми́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко сокро́вище небе́сное имы́й, даро́въ ца́рскихъ не прія́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко зрѣ́ти дру́гъ дру́га въ небе́снѣмъ Ца́рствіи царю́ Петру́ обѣща́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко царя́ въ писа́ніи твое́мъ милосе́рдна и Це́ркви послу́шна бы́ти увѣща́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко покая́нію царя́ научи́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко покая́нія ра́ди Ца́рство вѣ́чное ему́ предре́клъ еси́.

Ра́дуйся, преподо́бне Іоа́нне, Ры́льскій чудотво́рче, сла́во и ра́досте на́ша.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ себе́ до конца́ отъ ко́зней вра́жіихъ, преподо́бне Іоа́нне, пребы́лъ еси́ въ по́двизѣ стоя́нія на ка́мени се́дмь лѣ́тъ и четы́ре мѣ́сяцы. Мно́зи же поревнова́вше тебѣ́, бли́зъ ка́мене твоего́ це́рковь созда́ша и оби́тель соста́виша, нача́льника тя́ пе́рваго и па́стыря иму́ще, да возсыла́ется отту́ду при́сно хвале́бная Бо́гу пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ непреобори́ма бы́сть ти́ смире́ніе твое́ да́же до сме́рти, блаже́нне Іоа́нне; разумѣ́въ бо вре́мя отше́ствія твоего́, моле́ніе сле́зное Бо́гу возне́слъ еси́, глаго́ля: "Отче Вседержи́телю, ничто́же на земли́ бла́го сотвори́хъ! Сего́ ра́ди молю́ Тя́ повелѣ́ти а́нгелу бла́гу пріити́, да не возбране́нъ ми́ бу́детъ восхо́дъ отъ духо́въ лука́вствія! Го́споди, въ ру́цѣ Твои́ предаю́ ду́хъ мо́й!" И сія́ ре́къ, а́біе ду́хъ испусти́лъ еси́. Мы́ же, сицево́му пра́ведному преставле́нію дивя́щеся, та́ко тя́ ублажа́емъ:

Ра́дуйся, житіе́мъ и исхо́домъ твои́мъ на́съ поуча́яй; ра́дуйся, го́рняя му́дрствовати, а не земна́я, на́съ призыва́яй. Ра́дуйся, никíимже сласте́мъ мірски́мъ себе́ пріобщи́вый; ра́дуйся, блаже́нную кончи́ну отъ Бо́га пріе́мый. Ра́дуйся, о сме́рти при́сно въ животѣ́ свое́мъ помышля́вый; ра́дуйся, словеса́ апо́стола - "по вся́ дни́ умира́ю" - испо́лнивый. Ра́дуйся, со апо́столомъ Па́вломъ сме́рти вожделѣ́вый; ра́дуйся, разрѣши́тися и со Христо́мъ бы́ти при́сно жела́ніе имѣ́вый. Ра́дуйся, слеза́ми и моли́твами себе́ къ сме́рти угото́вавый; ра́дуйся, сего́ ра́ди отъ сме́рти не на су́дъ, но въ живо́тъ прише́дый. Ра́дуйся, вѣ́чнѣй ра́дости со Христо́мъ по сме́рти пріобщи́выйся; ра́дуйся, дерзнове́ніе ве́ліе предъ Бо́гомъ стяжа́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Іоа́нне, Ры́льскій чудотво́рче, сла́во и ра́досте на́ша.

Конда́къ 11

Пѣ́ніемъ моле́бнымъ ублажа́ти тя́ наста́вшу вре́мени, благово́ніе нача́ отъ гро́ба твоего́ источа́тися, преподо́бне Іоа́нне. Сего́ ра́ди гро́бъ тво́й отверзо́ша и тѣ́ло твое́ обрѣто́ша нетлѣ́нно и благоуха́нія испо́лнено. Отто́лѣ мно́гая чудеса́ соверша́хуся отъ моще́й твои́хъ во исцѣле́ніе къ тебѣ́ прибѣга́ющихъ и Бо́гу вопію́щихъ: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтопріе́мную свѣщу́ яви́ тя́ Госпо́дь, преподо́бне, и хра́мъ Ду́ха Свята́го, тѣ́ло же твое́ тлѣ́нію неприча́стно соблюде́. Взира́ющи у́бо на благода́ть сію́, прославля́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, нетлѣ́ніемъ твои́мъ всемогу́щество Бо́жіе благовѣству́яй; ра́дуйся, безсме́ртіе тѣле́съ послѣди́ о́бщаго воскресе́нія предобразу́яй. Ра́дуйся, нетлѣ́ніемъ твои́мъ сла́ву Бо́жію въ Це́ркви яви́вый; ра́дуйся, и́стину воскресе́нія ме́ртвыхъ утверди́вый. Ра́дуйся, по сме́рти игу́мену оби́тели Ры́льскія во снѣ́ яви́выйся; ра́дуйся, твоя́ мо́щи въ Среде́цъ гра́дъ пренести́ повелѣ́вый. Ра́дуйся, ди́вная чудеса́ и здѣ́ сотвори́вый; ра́дуйся, въ гра́дъ Те́рновъ пренесе́нъ, ве́лія зна́менія содѣ́лавый. Ра́дуйся, отъ моще́й твои́хъ во градѣ́хъ сто́льныхъ благода́ть пролія́вый; ра́дуйся, и въ плѣне́ніи бы́въ, си́лами всѣ́хъ ужаси́вый. Ра́дуйся, Мануи́лу, царю́ Гре́ческому, исцѣле́ніе дарова́вый; ра́дуйся, епи́скопу Остриго́мскому язы́къ связа́вый и разверза́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Іоа́нне, Ры́льскій чудотво́рче, сла́во и ра́досте на́ша.

Конда́къ 12

Благода́ть ве́лію дарова́ ти́ Госпо́дь за мно́гую любо́вь, преди́вный уго́дниче Бо́жій, преподо́бне о́тче на́шъ Іоа́нне: неду́ги исцѣля́ти, заблу́ждшія просвѣща́ти и всѣ́мъ прося́щимъ бы́ти во спасе́ніе. Тѣ́мже, благодаря́ще Го́спода, на́мъ тебе́ дарова́вшаго, при́сно зове́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще тебѣ́ пѣ́снь, недоумѣ́емъ, ка́ко вся́ ди́вная дѣя́нія твоя́ словесы́ немощны́ми изобрази́ти, преподо́бне! Зря́ще же тя́ вели́ка въ уго́дницѣхъ Бо́жіихъ, дерза́емъ си́це восхвали́ти тя́, зову́ще:

Ра́дуйся, въ по́двизѣхъ и трудѣ́хъ преди́вный; ра́дуйся, просла́вленнымъ тобо́ю Бо́гомъ просла́вленный. Ра́дуйся, дале́че внѣ́ Це́ркве Бо́лгарскія просія́вый; ра́дуйся, и ины́ми Правосла́вными Церква́ми чти́мый. Ра́дуйся, нетлѣ́нною десни́цею въ Це́ркви Россíйстѣй обита́яй; ра́дуйся, благода́тію вели́кихъ отце́въ Це́ркве блиста́яй. Ра́дуйся, по́двиги преподо́бныхъ Анто́нія и Мака́рія яви́вый; ра́дуйся, дѣя́нія свѣти́лъ Россíйскихъ Се́ргія и Серафи́ма предизобрази́вый. Ра́дуйся, отъ кра́ля Унга́рскаго просла́вленный; ра́дуйся, и отъ Ту́рскихъ султа́новъ почте́нный. Ра́дуйся, во оби́тели Ры́льстѣй вѣ́рными и невѣ́рными досе́лѣ почита́емый; ра́дуйся, ве́ліихъ ра́ди чуде́съ твои́хъ отъ всѣ́хъ прославля́емый.

Ра́дуйся, преподо́бне Іоа́нне, Ры́льскій чудотво́рче, сла́во и ра́досте на́ша.

Конда́къ 13

О, вели́кій Іоа́нне, Ры́льскій чудотво́рче! Пріими́ сію́ ма́лую похвалу́ на́шу и моли́ся за ны́ ко Го́споду, да низпо́слетъ на́мъ ми́лость Свою́ и покая́нію и́стинному научи́тъ на́съ, изба́витъ же на́съ отъ вла́сти міродержи́телей тмы́ вѣ́ка сего́ и сохрани́тъ въ правосла́внѣй вѣ́рѣ же и благода́тномъ жи́тельствѣ подъ ди́внымъ покро́вомъ Бо́жія Ма́тере, да, спасе́нніи твои́мъ хода́тайствомъ, вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва ко преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Іоа́нну, пустынножи́телю Ры́льскому, чудотво́рцу

О, вели́кій и преди́вный чудотво́рче, преподо́бне Іоа́нне, пріими́ моле́ніе на́ше и не отврати́ся отъ на́съ, къ твоему́ заступле́нію прибѣга́ющихъ: никогда́же бо отвраща́лся еси́ отъ приходи́вшихъ къ тебѣ́ съ печа́льми свои́ми во дни́ земна́го твоего́ житія́; вѣ́мы же, коли́кая зна́менія милосе́рдія явля́лъ еси́ и по преставле́ніи твое́мъ лю́демъ правосла́внымъ. Услы́ши и на́съ ны́нѣ, ве́ліими скорбьми́ обдержи́мыхъ, наше́дшими на ны́ въ лука́выя дни́ сія́, егда́ діа́волъ чрезъ па́губныя ко́зни своя́ тщи́тся попра́ти Це́рковь святу́ю, лиши́ти же на́съ спасе́нія вѣ́чнаго и бла́гъ вре́менныя жи́зни. Испроси́ на́мъ у Го́спода Іису́са Христа́ проще́нія грѣхо́въ, а наипа́че грѣха́ непослуша́нія Ма́тери на́шей Це́ркви. Да́руй на́мъ сокруше́ніе се́рдца, во е́же со умиле́ніемъ неукло́нно приступа́ти ко свято́му та́инству покая́нія, я́ко да не во осужде́ніе и поги́бель бу́детъ на́мъ причаще́ніе тѣ́ла и кро́ве Христо́выхъ, но во здра́віе и спасе́ніе. Отжени́ отъ на́съ ду́хъ братоненавидѣ́нія, да́руй на́мъ ду́хъ любве́ и ми́ра къ бра́тскому едине́нію всѣ́хъ люде́й твои́хъ. Соедини́ всѣ́хъ на́съ любо́вію ко Христу́ и Его́ Це́ркви Правосла́внѣй, я́ко да соблюда́юще спаси́тельную во́лю Его́, и́стинная ча́да Бо́жія бу́демъ. Бу́ди на́мъ путево́ждь во вся́ дни́ на́ша, я́ко да при́сно въ благода́ти Ду́ха Свята́го су́ще въ чистотѣ́ вѣ́ру содержи́мъ и во́лю Госпо́дню до са́мыя сме́рти сотвори́мъ. Въ ча́съ же кончи́ны на́шея яви́ся на́мъ предста́вити ду́ши на́ша къ престо́лу Боже́ственнаго Судіи́ и рещи́ Ему́: "се́ а́зъ и дѣ́ти моя́", я́ко да твои́мъ заступле́ніемъ вѣ́чныхъ му́къ изба́вльшеся, неизрече́нное блаже́нство небе́снаго Ца́рствія Христо́ва наслѣ́димъ ку́пно съ тобо́ю и всѣ́ми святы́ми во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 1

Покая́нія основа́ніе, прописа́ніе умиле́нія, о́бразъ утѣше́нія, духо́внаго соверше́нія равноа́нгельное житіе́ твое́ бы́сть, преподо́бне. Въ моли́твахъ у́бо и въ поще́ніихъ и въ слеза́хъ пребыва́вый, о́тче Іоа́нне, моли́ Христа́ Бо́га о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ, гла́съ 2

Въ моли́твахъ бо́дренно не усыпа́я и въ пѣ́ніихъ непреста́нныхъ а́нгеломъ подо́бяся, въ гро́бъ вше́лъ еси́, тлѣ́нную жи́знь оста́вивъ, и къ небеси́ преше́лъ еси́ на нетлѣ́ніе, Іоа́нне о́тче, отъ сме́рти бо къ животу́ вѣ́чному тя́ пресели́ Христо́съ Бо́гъ, я́ко Своего́ уго́дника.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Іоа́нне, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.