Акафист святому преподобному Авраамию, Смоленскому чудотворцу

Предназначен для келейного чтения.

Конда́къ 1

Избра́нный уго́дниче Христо́въ и чудотво́рче преди́вный, въ житіи́ твое́мъ освяще́нъ отъ утро́бы ма́терни наставля́ти лю́ди на пу́ть Христо́ва смире́нія, и ны́нѣ со а́нгелы предстоя́й престо́лу Бо́жію, сподо́би на́съ восхвали́ти тя́ пѣ́сньми съ любо́вію, да моли́твами твои́ми отъ вся́кихъ бѣ́дъ и скорбе́й изба́влени, зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, Смоле́нскій чудотво́рче.

Икосъ 1

Ангеловъ сожи́тель и человѣ́ковъ засту́пникъ вои́стинну яви́лся еси́, преподо́бне о́тче Авра́міе, благоволе́ніемъ всѣ́хъ Творца́ Христа́ Бо́га, Его́же возлюби́лъ еси́ отъ ю́ности и за Него́же претерпѣ́лъ еси́ клеветы́ вра́жія. Тѣ́мже пріими́ отъ на́съ сія́ хвале́нія:

Ра́дуйся, звѣздо́ пресвѣ́тлая благоче́стія; ра́дуйся, свѣти́ло, во тмѣ́ нече́стія пресла́вно возсія́вшее. Ра́дуйся, клеветнико́въ обличи́телю; ра́дуйся, Христо́вы вѣ́ры небоя́зненный проповѣ́дниче. Ра́дуйся, ева́нгельскаго уче́нія до́блій послѣ́дователю; ра́дуйся, зако́на Госпо́дня теплѣ́йшій храни́телю. Ра́дуйся, жи́знь вре́менную премѣни́вый на сокро́вище вѣ́чное небе́сное; ра́дуйся, уче́нія Христо́ва би́серъ многоцѣ́нный стяжа́вый. Ра́дуйся, Христо́вымъ уче́ніемъ ду́шу твою́ просвѣти́вый; ра́дуйся, удосто́ивыйся благода́тнаго осѣне́нія свы́ше. Ра́дуйся, яви́выйся добродѣ́телей жили́ще чистото́ю преукраше́нное; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го оби́тель прекра́сная.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, Смоле́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́дя Христо́съ Госпо́дь ду́шу твою́ къ прія́тію благода́ти чистото́ю и ми́лостынею предугото́ванную, свѣ́томъ позна́нія Своего́ просвѣти́ тя отъ ю́ности и показа́ тя проповѣ́дника благоче́стія преизря́дна, и твоя́ добродѣ́тели помяну́въ любомилосе́рдно, спаса́емыхъ ча́сти сотвори́ тя о́бщника въ небе́снѣмъ Ца́рствіи, идѣ́же со а́нгелы пое́ши: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ богопросвѣще́нный дарова́ся тебѣ́, свя́те Авра́міе, и́мже я́сно проразумѣ́лъ еси́ тщету́ душепа́губную житія́ привре́меннаго и о́наго уклони́тися, Христа́ же взыска́ти потща́лся еси́. Вседу́шно тѣ́мже взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, блаже́нный послѣ́дователю Христо́въ; ра́дуйся, люби́телю за́повѣдей Его́ пріи́скренній. Ра́дуйся, кри́не благоуха́нный рая́ превы́шняго; ра́дуйся, цвѣ́те прекра́сный вертогра́да Іису́сова. Ра́дуйся, бога́тство земно́е ни во что́же вмѣни́вый; ра́дуйся, стяжа́нія тлѣ́нная презрѣ́вый. Ра́дуйся, хра́мы Бо́жія и ни́щія удовля́вый; ра́дуйся, рука́ми убо́гихъ сокро́вища твоя́ горѣ́ предпосла́вый. Ра́дуйся, я́ко не уклони́лся еси́ въ сѣ́ть любостяжа́нія; ра́дуйся, я́ко неулови́мь пребы́лъ еси́ мре́жею сребролю́бія. Ра́дуйся, му́дрый ку́пче Ца́рствія небе́снаго; ра́дуйся, вѣ́рный ра́бе, да́нный тебѣ́ тала́нтъ усугу́бивый.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, Смоле́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́ла Вы́шняго укрѣпи́ тя на по́двигъ проповѣ́дническій, блаже́нне Авра́міе: не терпя́ бо ви́дѣти па́губу ду́шъ человѣ́ческихъ, ре́вностію разже́глся еси́ о Бо́зѣ Жи́вѣ поуча́я приходя́щихъ къ тебѣ́ благоче́стно проводи́ти житіе́ и не отступа́ти отъ за́повѣдей Христа́ и зва́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́ще ду́хомъ зло́бы помраче́нный у́мъ, не восхотѣ́ша лю́діе Смоле́нстіи прини́кнути въ ра́зумъ слове́съ твои́хъ духоно́сныхъ, но клеветы́ на тя́ воздви́гше, призва́ша тя́ на суди́ще. Мы́ же, ублажа́юще терпѣ́ніе твое́, глаго́лемъ:

Ра́дуйся, Христа́ вседу́шно возлюби́вый; ра́дуйся, къ Нему́ любо́вь во исповѣ́даніи яви́вый. Ра́дуйся, апо́столомъ поревнова́вый; ра́дуйся, орга́нъ Свята́го Ду́ха бы́вый. Ра́дуйся, благовѣ́стія ева́нгельскаго уста́ богоглаго́ливыя; ра́дуйся, словеса́ жи́зни вѣ́чныя провѣща́вый. Ра́дуйся, поноше́ніе за пресла́дкаго ти́ Іису́са веселя́ся претерпѣ́вый; ра́дуйся, поруга́ніе и досажде́ніе за Него́ благоду́шно со смире́ніемъ воспрія́вый. Ра́дуйся, яко во исповѣ́даніи Христо́вѣ непоколеби́мь пребы́лъ еси́; ра́дуйся, навѣ́ты вра́жія я́ко паучи́ну потреби́вый. Ра́дуйся, свя́тче Бо́жій, въ му́жествѣ неодолѣ́нный; ра́дуйся, добропобѣ́дниче въ терпѣ́ніи непрекло́нный.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, Смоле́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 4

Бу́рею зло́бы ды́шуще, не терпя́ще твоего́ обличе́нія, лю́діе Смоле́нстіи всеча́сно терза́ху тя́, я́ко а́гнца незло́бива звѣ́ріе ди́віи, покуша́ющеся отврати́ти жа́ждущихъ твоея́ про́повѣди ева́нгельскія, но ни что́же успѣ́ша омраче́нніи: си́лою бо свы́ше укрѣпля́емь, посрами́лъ еси́ о́ныхъ ухищре́ніе, немо́лчно проповѣ́дуя Христа́ и еди́наго Творца́ Бо́га, и вопія́ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше увѣща́тельныя твоя́ глаго́лы къ лю́демъ Смоле́нскимъ, Авра́міе свя́те, гони́тели твои́ беззако́нніи преща́ху стра́жею жа́ждущимъ слове́съ твои́хъ послу́шати. Мы́ же, дивя́щеся вели́честву проповѣ́данія твоего́, зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, учи́телю благоче́стія; ра́дуйся, посрами́телю нече́стія. Ра́дуйся, словесы́ благода́ти, я́ко у́тваріею многоцѣ́нною Це́рковь украси́вый; ра́дуйся, ни во что́же злоре́чіе вмѣни́вый. Ра́дуйся, твое́ю тве́рдостію гони́тели сокруши́вый; ра́дуйся, за прелюбе́знаго ти́ Іису́са вся́ вра́жія ухищре́нія разруши́вый. Ра́дуйся, исповѣ́даніемъ на судѣ́ сочета́выйся Христу́ ра́спяту; ра́дуйся, ликовству́яй въ черто́зѣ небе́снаго Домовлады́ки. Ра́дуйся, у престо́ла Бо́жія предстоя́й съ го́рними си́лами; ра́дуйся, открове́ннымъ лице́мъ созерца́яй сла́ву Трисія́ннаго Божества́. Ра́дуйся, отъ ра́йскихъ высо́тъ приника́яй благосе́рдіемъ твои́мъ къ на́мъ земноро́днымъ; ра́дуйся, спаса́яй отъ бѣ́дъ вѣ́ру и любо́вь къ тебѣ́ иму́щихъ.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, Смоле́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 5

Богому́дрымъ проповѣ́дникомъ апо́столомъ подража́лъ еси́, Авра́міе, вопія́: Христа́ чту́, еди́наго же Его́ люблю́ и проповѣ́дати лю́демъ пріи́скреннѣ жела́ю, се́рдцемъ и усты́ воспѣва́я Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дяще тя́ непрекло́нна и непобѣди́ма проповѣ́дника Христо́ва Ева́нгелія, устоя́вша проти́ву ко́зни вра́жія и до́блестно претерпѣ́вша преще́нія святи́теля, внегда́ удали́лся еси́ во оби́тель Богоро́дицы, вопіе́мъ:

Ра́дуйся, исповѣ́дниче Христо́въ непобѣди́мый; ра́дуйся, адама́нте терпѣ́нія крѣпча́йшій. Ра́дуйся, но́вый проповѣ́дниче благоче́стія; ра́дуйся, дре́внимъ подража́телю равноче́стный. Ра́дуйся, чудотворе́нія благода́тію отъ Го́спода обогаще́нный; ра́дуйся, цѣле́бъ пода́телю всеблагíй. Ра́дуйся, во благоуха́ніи святы́ни почива́яй; ра́дуйся, арома́ты ра́йскими облагоуха́яй ду́ши вѣ́рныхъ. Ра́дуйся, исто́чниче даро́въ многоразли́чныхъ; ра́дуйся, рѣко́ приснотеку́щая чуде́съ. Ра́дуйся, милосе́рдія къ стра́ждущимъ сокро́вище неистощи́мое; ра́дуйся, боля́щихъ врачевство́ неоску́дное.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, Смоле́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 6

О, неизрече́нная прему́дрость Бо́жія! Ихже Бо́гъ предуста́ви, тѣ́хъ и призва́, си́хъ и оправда́, и́хже оправда́, си́хъ и просла́ви, - на тебѣ́, свя́тче Бо́жій, сбы́сться сіе́ сло́во апо́стола. Ви́дя Госпо́дь, я́ко избра́нъ еси́ сосу́дъ и Сы́на Бо́жія Христа́ проповѣ́далъ еси́, претерпѣ́лъ за Него́ клеветы́, сотвори́ тя́ сла́вна чудесы́, я́же показу́еши всѣ́мъ чту́щимъ любо́вію па́мять твою́ и вопію́щимъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́ пресла́вно чудотворе́нія луча́ми, умоли́въ Го́спода, я́ко дре́вній Илія́, напои́ти дожде́мъ жа́ждущую зе́млю Смоле́нскую, и по явле́ніи моще́й твои́хъ, свя́те Авра́міе, во гра́дѣ Смоле́нстѣ, показу́я лю́демъ свое́ неизрече́нное милосе́рдіе, прибѣга́ющимъ къ твое́й многоцѣле́бной ра́цѣ и святѣ́й ико́нѣ, ю́же обстоя́ще, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, гра́да на́шего похвало́ и утвержде́ніе; ра́дуйся, оби́тели Спа́совы, въ не́йже почи́лъ еси́, при́сное заступле́ніе. Ра́дуйся, подвиза́ющимся въ не́й благода́тное вспоможе́ніе; ра́дуйся, о́ныхъ покро́ве и защище́ніе. Ра́дуйся, неду́гующихъ ско́рый цѣле́бниче; ра́дуйся, уныва́ющихъ благонаде́жное возбужде́ніе. Ра́дуйся, скорбя́щихъ утѣше́ніе; ра́дуйся, ни́щихъ бога́тство. Ра́дуйся, боля́щихъ исцѣле́ніе; ра́дуйся, изнемога́ющихъ укрѣпле́ніе. Ра́дуйся, ревну́ющихъ о благоче́стіи помо́щниче; ра́дуйся, пребыва́ющихъ въ постѣ́ и моли́твѣ споспѣ́шниче.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, Смоле́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хотя́ Человѣколю́бецъ Госпо́дь яви́ти оби́ліе щедро́тъ Свои́хъ странѣ́ Смоле́нстѣй, дарова́ на́мъ тебе́ уго́дника и моли́твенника богопрія́тнаго, чуде́съ благода́ть источа́юща и неду́жныхъ безме́здно врачу́юща. Тѣ́мже благодари́мъ тобо́ю благодѣ́ющаго на́мъ Го́спода, и свѣ́тло пра́зднуемъ па́мять твою́, съ любо́вію къ ра́цѣ моще́й твои́хъ припа́дающе и Христу́ зову́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго тя́ Христо́ва исповѣ́дника и чудотво́рца сла́внаго любо́вію ублажа́емъ и, ра́дующеся, глаго́лемъ:

Ра́дуйся, денни́це лучеза́рная земли́ Смоле́нскія; ра́дуйся, луче́ немерца́ющій Со́лнца пра́вды Христа́. Ра́дуйся, уго́дниче Госпо́день, преди́вный въ чудесѣ́хъ; ра́дуйся, пра́ведниче, просла́вленный на небеси́ и на земли́. Ра́дуйся, нетлѣ́ніемъ моще́й твои́хъ въ и́стинѣ воскресе́нія ме́ртвыхъ увѣря́яй; ра́дуйся, о́бразъ безсме́ртія въ сме́ртнѣмъ тѣлеси́ показу́яй. Ра́дуйся, я́ко тебѣ́ дана́ бы́сть благода́ть за ны́ моли́тися и возбужда́ти на́съ ко благи́мъ дѣло́мъ; ра́дуйся, я́ко по преставле́ніи твое́мъ благодѣя́нія прося́щимъ подава́еши. Ра́дуйся, отъ смертоно́сныхъ я́звъ и болѣ́зней притека́ющія къ тебѣ́ сохраня́яй; ра́дуйся, бѣ́дствующимъ и оби́димымъ помога́яй. Ра́дуйся, боголюби́выхъ ду́шъ непосты́дное упова́ніе; ра́дуйся, лю́бящихъ тя́ при́сное утѣше́ніе.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, Смоле́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 8

Стра́нно е́сть ви́дѣти ме́ртвенное тѣ́ло, жи́знь присносу́щную явля́ющее, во гро́бѣ лежа́щее и неду́ги врачу́ющее. Но вѣ́руемъ несумнѣ́нно, уго́дниче Христо́въ Авра́міе, я́ко мощьми́ твои́ми святы́ми, а́ще и сокрове́нными, почива́яй здѣ́ и ду́хомъ твои́мъ не отлуча́ешися отъ на́съ недосто́йныхъ, честну́ю па́мять твою́ съ любо́вію почита́ющихъ и предъ свято́ю твое́ю ико́ною Христу́ благода́рнѣ зову́щихъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь въ вы́шнихъ еси́, свя́тче Бо́жій Авра́міе, во свѣ́тлости святы́хъ торжеству́еши и наслажда́ешися неизрече́нныхъ бла́гъ небе́сныхъ. Вѣ́мы же, я́ко и на́съ земны́хъ и пе́рстныхъ не забыва́еши, но и отъ го́рнихъ высо́тъ ми́лостивно къ на́мъ приника́еши, подвиза́я на́съ чествова́ти тя́ си́ми похвала́ми:

Ра́дуйся, благоче́стія утвержде́ніе; ра́дуйся, правосла́вія похвало́. Ра́дуйся, земли́ Россíйскія благода́тное осѣне́ніе; ра́дуйся, гра́да Смоле́нска свѣ́тлое ра́дованіе. Ра́дуйся, многопло́дная розго́ виногра́да Христо́ва; ра́дуйся, граждани́не го́рняго гра́да Іерусали́ма небе́снаго. Ра́дуйся, въ пресла́внѣмъ ли́цѣ преподо́бныхъ пребыва́яй; ра́дуйся, рая́ жи́телю всеблаже́нный. Ра́дуйся, Ца́рствія Христо́ва наслѣ́дниче; ра́дуйся, вѣ́чныя блаже́нныя жи́зни соприча́стниче. Ра́дуйся, прибѣ́жище на́ше и защище́ніе; ра́дуйся, ско́рое и безме́здное неду́говъ врачева́ніе.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, Смоле́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 9

Вси́ а́нгели небе́сніи ра́достно воспрія́ша тя́ во оби́тели ра́йскія, богому́дре о́тче Авра́міе, идѣ́же свята́я твоя́ душа́ по́честь побѣ́дную воспрія́тъ отъ Христа́ Спаси́теля, пра́веднаго Мздовоздая́теля подвиза́ющихся за и́мя свято́е Его́ на земли́: прославля́я бо и́хъ на небеси́ съ го́рними ли́ки, сподобля́етъ предстоя́нія у престо́ла Своего́, да пою́тъ Ему́ немо́лчно: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíйствомъ злочести́вымъ и прельще́ніемъ лука́вымъ неуловле́нъ пребы́лъ еси́, о́тче Авра́міе, егда́ предста́лъ еси́ на су́дъ святи́тельскій земли́ Смоле́нскія, тѣ́мже я́ко до́бляго исповѣ́дника Христо́ва ублажа́емъ тя́ и зове́мъ:

Ра́дуйся, просвѣще́нный заре́ю Пресвята́го Ду́ха. Ра́дуйся, я́ко стра́хъ малоду́шный предъ суди́щемъ отъ себе́ отря́слъ еси́; ра́дуйся, я́ко щито́мъ вѣ́ры огради́лся еси́. Ра́дуйся, неумолка́ющій благовѣ́стниче си́лы Бо́жія; ра́дуйся, неутоми́мый исповѣ́дниче ева́нгельскія и́стины. Ра́дуйся, и́стинный покло́нниче, ду́хомъ и и́стиною кла́няяйся Творцу́; ра́дуйся, му́жу жела́ній духо́вныхъ. Ра́дуйся, взыска́вый Христа́, отри́нувъ мірску́ю пре́лесть; ра́дуйся, стра́нники и ни́щія пита́вый отъ трудо́въ свои́хъ пра́ведныхъ. Ра́дуйся, еле́емъ ми́лости умаще́нная главо́; ра́дуйся, горо́ добродѣ́телей.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, Смоле́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 10

Спасти́ся на́мъ пріи́скреннѣ жела́я, мо́лишися за на́съ горѣ́ у престо́ла Бо́жія, уго́дниче Христо́въ Авра́міе, и твои́ми моли́твами посо́бствуеши на́мъ въ стра́нствіи многотру́днѣмъ земна́го житія́, е́же въ покая́ніи и благоче́стіи сконча́ти, да сподо́бимся и съ тобо́ю воспѣва́ти Христу́ и Бо́гу Отцу́ со Святы́мъ Ду́хомъ: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣ́ну защище́нія иму́ще твоя́ святы́я моли́твы, Авра́міе чу́дне, ра́дуемся, грѣ́шніи, и чте́мъ любо́вію па́мять твою́, зову́ще:

Ра́дуйся, великоимени́тый на́шъ засту́пниче; ра́дуйся, небожи́телю богопросвѣще́нный. Ра́дуйся, чудотво́рче ди́вный и ми́лостивый; ра́дуйся, благíй послу́шателю су́щихъ въ ско́рбехъ. Ра́дуйся, предваря́яй призыва́ющихъ тя́ въ бѣда́хъ; ра́дуйся, приводя́щій грѣ́шныя ко исправле́нію. Ра́дуйся, мѵ́ро враче́бное неду́гомъ многоразли́чнымъ; ра́дуйся, не то́кмо тѣле́сныхъ, но и душе́вныхъ болѣ́зней цѣли́телю. Ра́дуйся, духо́въ нечи́стыхъ отъ человѣ́ковъ прогони́телю; ра́дуйся, даро́въ благода́тныхъ незави́стный пода́телю. Ра́дуйся, благоуха́ніемъ святы́ни твоея́ услажда́яй ду́ши на́ша; ра́дуйся, чудесы́ твои́ми утвержда́яй на́съ во и́стинѣ святы́я правосла́вныя вѣ́ры.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, Смоле́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе моле́бное и похвалу́ сію́ смире́нную не пре́зри, о́тче Авра́міе, се́ бо вѣ́рою и любо́вію къ тебѣ́ подвиза́еми, собо́рнѣ обстоя́ще о́бразъ тво́й святы́й, ублажа́емъ тя́, засту́пника на́шего, и сле́зно про́симъ: моли́ся за ны́ ко Го́споду, къ Нему́же и́маши невозбра́нное дерзнове́ніе и твои́хъ моли́твъ благода́тное дѣ́йство, да благода́рнѣ зове́мъ Ему́, ди́вному во святы́хъ: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоно́снымъ Тро́ическимъ сія́ніемъ горѣ́ озаре́нный, Авра́міе свя́те, просвѣти́ и на́ша сердца́, тмо́ю грѣхо́вною покрове́нная, да еле́емъ благи́хъ дѣ́лъ возже́гше уга́сшія на́ша свѣти́льники, сподо́бимся бра́чнаго Христо́ва черто́га, идѣ́же ты́ вселя́ешися со святы́ми и слы́шиши отъ на́съ сія́ благохвале́нія:

Ра́дуйся, отъ Бо́га да́нный покрови́телю на́мъ; ра́дуйся, ангелоподо́бный человѣ́че. Ра́дуйся, устрои́телю оби́тели на́шея; ра́дуйся, проповѣ́дниче неутоми́мый. Ра́дуйся, я́ко рука́ твоя́ изоби́льно помога́ше оби́тели твое́й ску́дной; ра́дуйся, я́ко му́дрѣ расточа́лъ еси́ бога́тство тлѣ́нное, теку́щее къ тебѣ́. Ра́дуйся, премѣни́вый о́ное на нетлѣ́нная бла́га небе́сная; ра́дуйся, наслажда́яйся блаже́нства ми́лостивыхъ. Ра́дуйся, предстоя́й Агнцу въ ли́цѣ преподо́бныхъ; ра́дуйся, ликовству́яй въ селе́ніи пра́ведныхъ. Ра́дуйся, въ житіи́ твое́мъ му́дрость чу́дную яви́вый; ра́дуйся, и́ноковъ оби́тели своея́ до́брѣ упра́вивый.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, Смоле́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́ть и ми́лость испроси́ на́мъ у Христа́ и Спаси́теля на́шего, свя́те и сла́вне о́тче Авра́міе, вѣ́руемъ бо несумнѣ́нно, я́ко е́же про́сиши, да́руетъ ти́ всеблагíй Влады́ка. Тѣ́мже и о на́съ, грѣ́шныхъ, не преста́й умоля́ти Его благосе́рдіе и испроси́ на́мъ да́ръ коему́ждо благопотре́бенъ, да зове́мъ всѣ́хъ благи́хъ Вино́внику и Пода́телю Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пое́мъ твоя́ апо́стольскія труды́, велича́емъ твое́ а́нгельское терпѣ́ніе и незло́біе, сла́вимъ отъ сокрове́нныхъ моще́й твои́хъ то́ки чуде́съ, и́хже источа́еши непреста́нно, подвиза́я на́съ зва́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, арха́нгеловъ и а́нгеловъ сослужи́телю; ра́дуйся, патріа́рховъ и проро́ковъ спредстоя́телю. Ра́дуйся, апо́столовъ единоревни́телю; ра́дуйся, подви́жниковъ красото́. Ра́дуйся, святи́телей и преподо́бныхъ собесѣ́дниче; ра́дуйся, пра́ведныхъ и всѣ́хъ святы́хъ сожи́телю. Ра́дуйся, я́ко свы́ше чуде́съ дѣ́йствомъ украси́лся еси́; ра́дуйся, въ честны́хъ и многоцѣле́бныхъ моще́хъ свои́хъ съ на́ми пребыва́яй. Ра́дуйся, и ду́хомъ твои́мъ николи́же отъ на́съ разлуча́яйся; ра́дуйся, отра́до на́ша и въ ско́рбехъ утѣше́ніе. Ра́дуйся, неду́гующихъ исцѣле́ніе; ра́дуйся, согрѣша́ющихъ исправле́ніе.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, Смоле́нскій чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, пресла́вный уго́дниче Христо́въ и чудотво́рче Смоле́нскія земли́ Авра́міе! Ми́лостивно пріе́мъ сіе́ ма́лое моле́ніе на́ше, тебѣ́ приноси́мое, умоли́ Царя́ ца́рствующихъ и Го́спода госпо́дствующихъ - Христа́ Бо́га на́шего, изба́вити на́съ отъ вся́кія ско́рби и ну́жды въ жи́зни се́й и муче́ній вѣ́чныхъ по кончи́нѣ на́шей, да сподо́бимся въ Ца́рствіи небе́снѣмъ вку́пѣ съ тобо́ю пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва преподо́бному Авра́мію, Смоле́нскому чудотво́рцу

О, вели́кій о́тче Авра́міе, до́блій подви́жниче Христо́въ, въ ско́рбехъ и напа́стехъ пресла́вный на́шъ помо́щниче и защи́тниче! Ничто́же возмо́же отлучи́ти тя́ отъ любве́ ко Го́споду Іису́су: ни гоне́нія, ни клеветы́, ни преще́нія враго́въ твои́хъ. Ты́, я́ко ле́въ, на бра́нь проти́ву волко́въ мы́сленныхъ, духо́въ зло́бы, исше́лъ еси́, и́же за до́брое твое́ исповѣ́даніе единоплеме́нный тебѣ́ наро́дъ Смоле́нскій на тя́ воздвиго́ша; но си́хъ, я́ко о́гненная стрѣла́, порази́лъ еси́, си́лою благода́ти Свята́го Ду́ха укрѣпля́емь, и, я́ко оре́лъ, въ го́рнія оби́тели Отца́ Небе́снаго воспари́лъ еси́, вѣ́чную жи́знь, сла́ву и блаже́нство неизрече́нное та́мо наслѣ́довавъ. Вѣ́руемъ, свя́тче Бо́жій, я́ко, предстоя́ со а́нгелы и всѣ́ми святы́ми престо́лу сла́вы Тріѵпоста́снаго Бо́га, усе́рдныя и богопрія́тныя возно́сиши моли́твы не то́кмо о святѣ́й оби́тели се́й, тобо́ю устро́еннѣй, и о гра́дѣ на́шемъ, но и о все́й святѣ́й Христо́вѣ Це́ркви, и о правосла́внѣмъ ца́рствѣ Россíйстѣмъ, и Благочести́вѣйшемъ Импера́торѣ на́шемъ [и́мярекъ]. [или́: Мо́лимъ тя́, моли́ся Го́сподеви: стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й; вѣ́рныхъ рабо́въ твои́хъ, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ тебѣ́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ, и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ]. Вѣ́мы, пресла́вный чудотво́рче, ка́ко ты́, си́лою всемогу́щаго Го́спода Іису́са Христа́, еще́ жи́въ сы́й, жа́ждущую за грѣхи́ люде́й зе́млю Смоле́нскую оби́льнымъ дожде́мъ напои́ти умоли́лъ еси́, и по успе́ніи твое́мъ оби́льныя да́ры благода́тныя по́мощи во спасе́ніе всѣ́мъ съ вѣ́рою къ тебѣ́ прибѣга́ющимъ источа́еши, наипа́че кончи́ну съ покая́ніемъ почита́ющимъ тя́ подае́ши, да вси́ единоду́шно неисповѣди́мое вели́чіе бла́гости Бо́жія прославля́емъ. Тѣ́мже съ вѣ́рою и любо́вію припа́дающе и благоговѣ́йно святу́ю ико́ну твою́ лобыза́юще, мо́лимъ тя́, до́брый на́шъ на небеси́ моли́твенниче и засту́пниче: помога́й на́мъ, грѣ́шнымъ и смире́ннымъ, твои́ми моли́твами во всѣ́хъ ско́рбехъ, ну́ждахъ и обстоя́ніихъ на́шихъ, сохраня́й на́съ и святу́ю сію́ оби́тель твою́ и гра́дъ се́й Смоле́нскъ и вся́ правосла́вныя христіа́ны Россíйскія страны́ отъ вся́каго зла́ и вся́кія напа́сти, наипа́че же вѣ́чному на́шему спасе́нію споспѣшеству́й, и всѣ́хъ прося́щихъ твоея́ по́мощи и заступле́нія сохраня́й. Та́же моли́ Христа́ Спаси́теля на́шего, да всѣ́мъ правосла́внымъ христіа́номъ ми́ръ и тишину́ да́руетъ, и да отврати́тъ отъ на́съ вся́кій гнѣ́въ, на ны́ дви́жимый, да изба́витъ на́съ отъ сѣте́й вра́жіихъ, томле́нія во у́захъ грѣха́ и муче́ній а́довыхъ, и да сподо́битъ на́съ, недосто́йныхъ и грѣ́шныхъ, ста́ти одесну́ю Его́ на судѣ́ Его́ пра́веднѣмъ и вни́ти въ вѣ́чный поко́й святы́хъ Его́, идѣ́же пра́зднующихъ гла́съ непреста́нный и неизрече́нная сла́дость зря́щихъ добро́ту лица́ Его́. И та́ко да возмо́жемъ съ тобо́ю и всѣ́ми святы́ми безконе́чно сла́вити Тро́ицу Единосу́щную и Нераздѣ́льную во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 8

Дне́сь возсія́ на́мъ па́мять твоя́, сла́вне, я́ко со́лнце, свѣтоза́рно луча́ми озаря́ющая мíръ и тму́ но́щи злы́хъ духо́въ отъ на́съ отгоня́ющая. Дне́сь небе́сныя си́лы святы́хъ а́нгелъ и ду́ши пра́ведныхъ мы́сленно торжеству́ютъ, ра́дующеся. Дне́сь и мы́, грѣ́шніи, припа́дающе, мо́лимся: о́тче преподо́бне Авра́міе, Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно, спасти́ гра́дъ и лю́ди, любе́зно тебе́ почита́ющія.

Конда́къ, гла́съ 3

Возсія́, Го́споди, гра́ду Твоему́ па́мять Твоего́ уго́дника, я́ко свѣ́тлое со́лнце, ра́достно всѣ́хъ, я́ко луча́ми, озаря́ющи, па́че же моли́твы Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, отъ всѣ́хъ бѣ́дъ избавля́ютъ на́съ и упраждня́ютъ ва́рварская шата́нія. Тѣ́мъ мы́, лю́діе Твои́ и гра́дъ на́шъ, вельми́ хва́лимся и спаса́емся моли́твами Твоего́ уго́дника Авра́мія, преподо́бнаго отца́.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Авра́міе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.