Акафист святому преподобному Авраамию, архимандриту Ростовскому, чудотворцу

Текст утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви 20 мая/5 июня 1886 года (журнал № 1095)

Конда́къ 1

Избра́нный добродѣ́телей подви́жниче и уче́нія Христо́ва проповѣ́дниче, преподо́бне о́тче Авра́міе, похва́льная воспису́емъ ти́ по достоя́нію. Ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Христу́, Бо́гу на́шему, спосо́бствуй на́мъ твои́ми моли́твами спасти́ся отъ вся́кихъ скорбе́й, и бѣ́дъ, и озлобле́ній, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, вели́кій и пресла́вный Росто́вскій чудотво́рче.

Икосъ 1

Яко а́нгела земна́го, яви́ тя гра́ду Росто́ву Ца́рь а́нгеловъ: прови́дѣвъ твое́ отъ идолослуже́нія къ Нему́ обраще́ніе, непостижи́мымъ о́бразомъ призва́ тя изъ тмы́ въ чу́дный Сво́й све́тъ. На́съ же велича́ющихъ неисповѣди́мую бла́гость Его́, научи́ взыва́ти тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, отъ утро́бы ма́терней Бо́гомъ предъизбра́нный; ра́дуйся, благоволе́ніемъ Сы́на Бо́жія отъ нече́стія ко благоче́стію отъ ю́ности призва́нный. Ра́дуйся, пла́менную любо́вь ко Христу́ яви́вый; ра́дуйся, и́ноческое житіе́ до конца́ возлюби́вый. Ра́дуйся, язы́ческаго нече́стія ре́вностный обличи́телю; ра́дуйся, до́брый ревни́телю христіа́нская вѣ́ры.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, вели́кій и пресла́вный Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́дяще роди́тели твои́ тебе́, преподо́бне, на до́лзѣ вре́мени въ лю́томъ разслабле́ніи су́ща, недоумѣва́ху; оба́че пре́лестію многобо́жія зѣло́ ослѣпле́ни бы́вше, не возжелѣ́ша обрати́тися къ Еди́ному Истинному Бо́гу, подаю́щему всѣ́мъ стра́ждущимъ ско́рое исцѣле́ніе, и вку́пѣ съ тобо́ю воспѣва́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ недоразумѣва́емый о несозда́нномъ Божествѣ́ уразумѣ́лъ еси́, преподо́бне, и положи́лъ еси́ въ се́рдцѣ твое́мъ обрати́тися ко Христу́ и послѣ́довати Его́ уче́нію. Тѣ́мже мы́, чудя́щеся о ско́ромъ твое́мъ на лу́чшая преложе́нію, дерза́емъ восхваля́ти тя́ таковы́ми гла́сы:

Ра́дуйся, земле́ блага́я, прія́вшая сѣ́мя небе́снаго уче́нія; ра́дуйся, свы́ше удосто́ивыйся Боже́ственнаго просвѣще́нія. Ра́дуйся, ни́во, произрасти́вшая кла́съ живы́я вѣ́ры; ра́дуйся, сосу́де, испо́лненный благода́ти оби́льно. Ра́дуйся, кри́не, возни́кшій посредѣ́ те́рнія; ра́дуйся, звѣздо́, возсія́вшая во тмѣ́ язы́ческаго нече́стія.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, вели́кій и пресла́вный Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́ла Вы́шняго внеза́пу на́йде на тя́, преподо́бне, и стягну́ соста́въ тѣ́ла твоего́. Ты́ же, воста́въ отъ одра́ твоего́, а́ки николи́же болѣ́вый, въ ра́дости неизглаго́ланнѣй, благодаря́ безме́зднаго Врача́ твоего́, Его́же пре́жде не вѣ́дѣлъ еси́ Іису́съ Христа́, возопи́лъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я помышле́ніе въ се́рдцы свое́мъ е́же послужи́ти Христу́, дарова́вшему тебѣ́ исцѣле́ніе, о́тай изше́лъ еси́ изъ до́му роди́телей твои́хъ и прилѣпи́лся еси́ ко Христу́ Го́споду. Тѣ́мъ мы́, ублажа́я благо́е твое́ изволе́ніе, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, до́мъ и роди́телей твои́хъ Го́спода ра́ди оста́вивый; ра́дуйся, въ невѣ́домѣй ти́ странѣ́ взыска́вый спасе́ніе. Ра́дуйся, бога́тство земно́е ни во что́же вмѣни́вый; ра́дуйся, нищету́ па́че бога́тства возлюби́вый. Ра́дуйся, о́бразе жи́зни духо́вныя; ра́дуйся, свѣ́те, возсія́вый изъ тмы́ грѣхо́вныя.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, вели́кій и пресла́вный Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 4

Бу́ря недоумѣ́ній смуща́ше тя́, преподо́бне, еще́ не креще́ну ти́ су́щу, е́же ка́ко получи́ти зна́меніе христіа́нскія вѣ́ры. Бо́гъ же вся́кія утѣ́хи та́йнымъ Свои́мъ промышле́ніемъ приведе́ тя въ оби́тель и́ночествующихъ, да ту́ возроди́шися водо́ю и ду́хомъ, и въ чистотѣ́ се́рдца посредѣ́ ли́ка и́ночества воспѣва́еши Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше бра́тія о прише́ствіи твое́мъ въ оби́тель и́хъ, преблаже́нне, и ви́дѣвше тя́ благопрія́тна и разу́мна, прія́ша съ ра́достію и, крести́вше во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, причто́ша къ ли́ку своему́. Мы́ же, про́мыслу Бо́жію, о тебѣ́ явле́нному, чудя́щеся, восхваля́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, святы́мъ креще́ніемъ въ оби́тели и́ночествующихъ просвѣще́нный; ра́дуйся, во свято́мъ креще́ніи дара́ми Ду́ха Свята́го испо́лненный. Ра́дуйся, по креще́ніи о́бразъ и́ноческій на ся́ пріе́мый; ра́дуйся, и́го благо́е Госпо́дне на ра́мо твое́ взе́мый. Ра́дуйся, я́ко усе́рдно послѣ́довалъ еси́ стопа́мъ Христо́вымъ; ра́дуйся, я́ко на вся́ по́двиги и́ноческіе угото́валъ еси́ ду́шу твою́.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, вели́кій и пресла́вный Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 5

Боготе́чная звѣзда́ яви́лся еси́, о́тче Авра́міе, въ предѣ́лѣхъ гра́да Росто́ва возсія́вшая: не терпя́ бо сла́вы и похвале́нія человѣ́ческаго, умы́слилъ еси́ сокры́тися въ невѣ́домыя страны́. Тѣ́мже прише́дъ въ Чу́дскій коне́цъ, всели́лся еси́ бли́зъ е́зера Не́ро въ пу́стѣ мѣ́стѣ, идѣ́же и́долъ Веле́съ стоя́ше, ему́же неразу́мніи лю́діе покланя́хуся, ты́ же вѣ́рою крѣ́пко воспѣва́лъ еси́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше благоразу́мніи и богобоя́зненніи лю́діе гра́да Росто́ва уедине́нное и благочести́вое по Бо́зѣ житіе́ твое́, зѣло́ возлюби́ша тя́ и попремно́гу чествова́ху. Тѣ́мже и отъ на́съ пріими́ похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйся, пусты́нное житіе́ о Бо́зѣ возлюби́вый; ра́дуйся, дре́внимъ пусты́нно до́брый подража́телю жи́телемъ. Ра́дуйся, искуше́ній лука́ваго врага́ крѣ́пкій бори́телю; ра́дуйся, въ трудѣ́хъ и по́двизѣхъ ра́но Го́сподеви Бо́гу послужи́вый. Ра́дуйся, я́ко въ постѣ́ и моли́твахъ вы́ну пребыва́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко съ непреста́ннымъ бдѣ́ніемъ и богохвале́ніемъ безпло́тнымъ поревнова́лъ еси́.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, вели́кій и пресла́вный Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 6

Проповѣ́дуетъ ра́достно гра́дъ Росто́въ вели́кіе труды́ твоя́ и по́двиги, блаже́нне Авра́міе, я́же подъя́лъ еси́, егда́ язы́ческое нече́стіе разруша́ше и въ сердца́хъ люде́й и́стинную вѣ́ру и благоче́стіе насажда́ше: еди́нѣмъ бо того́ жела́ніемъ горя́ше, да всѣ́хъ приведе́ши ко Христу́ и научи́ши вку́пѣ съ тобо́ю воспѣва́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ па́че со́лнца богоуго́дное житіе́ твое́, всехва́льне о́тче Авра́міе, и я́коже звѣ́зды небе́сныя, озари́ша добродѣ́тели твоя́ зе́млю Росто́вскую, о ни́хже и мы́ благодаря́ще Христа́ Бо́га, да́вшаго ти́ такову́ю благода́ть, восхваля́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, звѣздо́, во тмѣ́ грѣхо́внѣй заблу́ждшимъ свѣтя́щая; ра́дуйся, лѣ́ствице, возводя́щая послѣ́дующихъ ти́ по степе́немъ добродѣ́телей отъ земли́ на не́бо. Ра́дуйся, я́ко равноа́нгельскому житію́ всѣ́хъ о́бразомъ житія́ твоего́ учи́ши; ра́дуйся, я́ко стра́сти грѣхо́вныя подража́ющихъ ти́ побѣжда́ти руководи́ши. Ра́дуйся, о́бразе и́стиннаго смире́нія; ра́дуйся, зерца́ло и́стиннаго самоотрече́нія.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, вели́кій и пресла́вный Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хотя́ преблагíй Бо́гъ утѣ́шити тя́ въ ско́рби твое́й и о лю́дѣхъ, въ зловѣ́ріи язы́честѣмъ погиба́ющихъ, блаже́нне Авра́міе, посла́ на по́мощь къ тебѣ́ возлю́бленнаго ученика́ Своего́ Іоа́нна Богосло́ва, я́ко да укрѣпи́тъ тя́ къ низложе́нію скве́рнаго и́дола Веле́са. Ты́ же, жезло́мъ отъ него́ вооруже́нъ и вѣ́рою утвержде́нъ, въ дерзнове́ніи мно́зѣ возопи́лъ еси́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго вѣ́ры ревни́теля, я́коже Никола́я Мѵрликíйскихъ святи́теля, ви́димъ тя́, богоно́се о́тче Авра́міе: я́ко же бо то́й, ре́вностію Боже́ственною распала́емъ, ка́пище язы́ческо въ Ефе́сѣ разсы́па до основа́нія, си́це и ты́ богоме́рзскаго и́дола Веле́са во гра́дѣ Росто́вѣ си́лою Крѣ́пкаго сокруши́лъ еси́. Сего́ ра́ди по достоя́нію пріими́ отъ на́съ похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйся, свято́му Іоа́нну Богосло́ву собесѣ́дникъ бы́ти сподо́бивыйся; ра́дуйся, благода́ть и си́лу съ жезло́мъ отъ него́ пріе́мый. Ра́дуйся, я́ко си́мъ жезло́мъ сокруши́лъ еси́ скве́рнаго и́дола Веле́са; ра́дуйся, я́ко вельми́ посрами́лъ еси́ обита́вшаго во и́долѣ иско́ннаго человѣкоубíйцу. Ра́дуйся, я́ко на се́мъ мѣ́стѣ хра́мъ и оби́тель святу́ю во сла́ву Истиннаго Бо́га воздви́глъ еси́; ра́дуйся, я́ко здѣ́ приста́нище благооти́шное обурева́емымъ молва́ми жите́йскими угото́валъ еси́.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, вели́кій и пресла́вный Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 8

Стра́нное чу́до ви́дѣвше въ хра́минѣ твое́й благовѣ́рніи кня́зіе, прише́дше благослове́ніе отъ тебе́ по обы́чаю прія́ти, егда́ ды́мъ че́рмнъ и смра́денъ зѣло́ изы́де отъ умыва́льницы твоея́, ужасо́шася. Ты́ же, уразумѣ́въ злокова́рнаго лука́ваго ду́ха дѣ́йствіе, поучи́въ кня́зи опа́сно блюсти́ себе́ отъ ко́зней вра́жіихъ, ку́пно съ ни́ми возопи́лъ еси́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь ра́вною ко всѣ́мъ горѣ́лъ еси́ любо́вію, достохва́льне о́тче Авра́міе, и я́коже въ животѣ́ твое́мъ, та́ко и ны́нѣ всѣ́хъ, вѣ́рою къ тебѣ́ прибѣга́ющихъ, моли́твами твои́ми огражда́еши отъ вся́каго зла́. Досто́йнѣ у́бо пріе́млеши отъ всѣ́хъ похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйся, те́плый моли́твенниче къ Бо́гу о на́съ грѣ́шныхъ; ра́дуйся, наста́вниче, руководя́й къ небеси́ вѣ́рныхъ. Ра́дуйся, бѣ́дствующихъ многомо́щный помо́щниче; ра́дуйся, оскорбля́емыхъ крѣ́пкій покрови́телю. Ра́дуйся, посѣти́телю ско́рый въ не́мощехъ лежа́щихъ; ра́дуйся, утѣ́шителю благíй въ бѣда́хъ су́щихъ.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, вели́кій и пресла́вный Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 9

Естество́ а́нгельское подража́я, не усрами́лся еси́, достоблаже́нне Авра́міе, егда́ по навѣ́ту всезло́бнаго врага́ приведе́нъ бы́лъ еси́ въ еди́нѣй раздра́ннѣй власяни́цѣ къ Вели́кому Кня́зю Влади́міру, но па́че самаго́ того́ врага́ смире́ніемъ и незло́біемъ посрами́лъ еси́; чесо́ ра́ди съ вели́кою че́стію въ оби́тель твою́ возвра́щшися и ми́ръ и благослове́ніе ча́домъ твои́мъ подава́я, въ ра́дости духо́внѣй возопи́лъ еси́ посредѣ́ и́хъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíйствующій язы́къ не мо́жетъ досто́йно восхвали́ти тя́, пресла́вне о́тче Авра́міе, мно́гіе бо и пресла́вные по́двиги въ животѣ́ твое́мъ соверши́лъ еси́. Мы́ же, къ тебѣ́ любо́вію подвиза́еміи, во смире́ніи се́рдца дерза́емъ воспѣва́ти тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, возше́дый въ го́рній гра́дъ Го́спода Вседержи́теля; ра́дуйся, пресели́выйся въ Ца́рство небе́сное. Ра́дуйся, я́ко свята́я твоя́ душа́ ны́нѣ въ пресвѣ́тломъ Сіо́нѣ всели́ся; ра́дуйся, я́ко и тѣ́ло твое́ нетлѣ́ніемъ въ оби́тели твое́й просла́вися. Ра́дуйся, те́плый о на́съ предста́телю ко Христу́ Бо́гу; ра́дуйся, благода́ть на́мъ отъ Него́ оби́льную моли́твами твои́ми подава́яй.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, вели́кій и пресла́вный Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ ду́шу Гермоге́на нѣ́коего, по дѣ́йству діа́волю въ сомнѣ́ніе о тебѣ́ впа́дшаго, досточу́дне Авра́міе, ма́ло нѣ́колико дне́й наказа́въ, за моли́твы бра́тій оби́тели твоея́ па́ки поми́ловалъ еси́. Онъ же, позна́въ свое́ согрѣше́ніе, просла́ви тебе́ незло́биваго благодѣ́теля своего́, и Бо́гу, тобо́ю чудодѣ́ющему, возопи́: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ гра́ду Росто́ву ты́ еси́, чудотво́рче святы́й Авра́міе, и всѣ́мъ, прибѣга́ющимъ къ тебѣ́, наде́жда крѣ́пкая и заступле́ніе. Тѣ́мже и на́съ, любо́вію ублажа́ющихъ тя́, отъ неду́говъ и ну́ждъ свобожда́й, вопію́щихъ тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, стѣно́ неруши́мая гра́да Росто́ва; ра́дуйся, забра́ло со́бранного тобо́ю ста́да духо́вныхъ ове́цъ. Ра́дуйся, во правовѣ́ріи стоя́щихъ незы́блемое утвержде́ніе; ра́дуйся, во благоче́стіи ходя́щихъ крѣ́пкое огражде́ніе. Ра́дуйся, побо́рниче крѣ́пкій веду́щимъ бра́нь къ духово́мъ зло́бы поднебе́снымъ; ра́дуйся, вождю́ прему́дрый, пу́ть приско́рбный и тѣ́сный ше́ствующимъ показу́яй.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, вели́кій и пресла́вный Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе вся́кое не довлѣ́етъ къ похвалѣ́ твое́й, преподо́бне о́тче Авра́міе. Кто́ бо возмо́жетъ по достоя́нію просла́вити многотру́дное житіе́ твое́ или́ восхвали́ти по́двиги твоя́, я́же по вся́ дни́ и но́щи въ постѣ́хъ и бдѣ́ніихъ, стоя́ніихъ и колѣнопреклоне́ніихъ богоуго́днѣ подъя́лъ еси́? Ихже ра́ди предстоя́ ны́нѣ престо́лу Бо́жію на небесѣ́хъ, со всѣ́ми святы́ми пое́ши Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рное свѣти́ло, не то́чію гра́дъ Росто́въ озаря́ющее, но и вся́ гра́ды и страны́ Россíйскія просвѣща́ющее, зри́мъ тя́, свѣтоявле́нне о́тче Авра́міе: съ невеще́ственными бо а́нгельскими свѣ́ты предстоя́ Тро́ичному несозда́нному Свѣ́ту, и отъ Него́ Боже́ственными луча́ми осіява́емь, облистава́еши вѣ́рныхъ, вопію́щихъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, свѣти́льниче, добродѣ́тельми свѣтя́щій; ра́дуйся, моли́твами твои́ми на́съ огражда́ющій. Ра́дуйся, свѣ́те, пла́вающихъ въ жите́йстѣмъ мо́ри освѣща́яй; ра́дуйся, свѣтѣ́ніемъ твои́мъ безбѣ́дно преплыва́ти отъ мíра къ небеси́ направля́яй. Ра́дуйся, святы́нею твое́ю гра́дъ на́шъ присѣща́яй; ра́дуйся, чудесы́ твои́ми вся́ концы́ озаря́яй.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, вели́кій и пресла́вный Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́ть да́нную ти́ отъ Бо́га свѣ́дуще, и на твое́ мо́щное къ Нему́ предста́тельство упова́юще, уми́льно взыва́емъ къ тебѣ́, чудотво́рче святы́й: моли́ неисповѣди́мую бла́гость Его́, я́ко да изба́витъ на́съ, недосто́йныхъ ра́бъ Свои́хъ, отъ искуше́ній вра́жіихъ, да пре́лести его́ изба́вльшеся, чи́стымъ се́рдцемъ и не скве́рными устна́ми воспѣва́емъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твое́ честно́е преставле́ніе, чти́мъ ра́достно по до́лгу па́мять твою́, и къ твоему́ цѣльбоно́сному гро́бу припа́дающе, благодаре́ніе прино́симъ, я́ко и по преставле́ніи твое́мъ на́съ не оставля́еши, но ми́лостивно призира́еши, посѣща́еши и заступа́еши. Тѣ́мже слы́шиши отъ на́съ такова́я:

Ра́дуйся, въ ми́рѣ и ра́дости духо́внѣй отъ оби́тели твоея́ на небеса́ пресели́выйся; ра́дуйся, ли́ку избра́нныхъ та́мо пріобщи́выйся. Ра́дуйся, я́ко въ со́нмѣ и́хъ предстои́ши ди́вному во святы́хъ Бо́гу; ра́дуйся, я́ко лице́мъ къ Лицу́ зри́ши неизрече́нную сла́ву Его́. Ра́дуйся, я́ко тѣ́ло твое́ свято́е нетлѣ́нно обрѣ́теся на земли́; ра́дуйся, я́ко тѣ́мъ возвели́чи Госпо́дь оби́тель твою́ и гра́дъ на́шъ.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Авра́міе, вели́кій и пресла́вный Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, преподо́бне и преблаже́нне о́тче Авра́міе, свѣти́льниче гра́да Росто́ва! Ны́нѣшнее на́ше пріе́мый приноше́ніе, принеси́ те́плую моли́тву твою́ ко Го́споду, я́ко да сохрани́тъ во здра́віи Благочести́вѣйшаго Импера́тора на́шего [и́мярекъ], и правосла́вное ца́рство Россíйское [или́: я́ко стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ Христо́съ Бо́гъ да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й; вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ, и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ, да изба́витъ отъ всѣ́хъ враго́въ ви́димыхъ и неви́димыхъ, отъ наше́ствія иноплеме́нныхъ, отъ неду́га и гла́да, отъ вся́кія ско́рби и смертоно́сныя я́звы, и бу́дущія изми́ му́ки, всѣ́хъ вопію́щихъ къ Нему́: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

О, преподо́бне о́тче на́шъ Авра́міе! Не забу́ди на́съ, но помина́й всегда́ во святы́хъ твои́хъ и богопрія́тныхъ моли́твахъ ста́до твое́, е́же са́мъ собра́лъ еси́, и моли́ за ны́, ча́да твоя́, о́тче свяще́нный, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду. Не мни́мъ бо тя́ ме́ртва су́ща, а́ще и преста́вился еси́ отъ на́съ, па́стырю на́шъ до́брый. Се́ мо́щи твоя́ святы́я предъ очи́ма на́шима, свята́я же твоя́ душа́, со а́нгельскими безпло́тныхъ ли́ки престо́лу всѣ́хъ Царя́ предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Испроси́ у́бо на́мъ вре́мя на покая́ніе, я́ко да возмо́жемъ невозбра́нно прейти́ отъ земли́ на не́бо, и вѣ́чныя му́ки изба́вившеся, небе́снаго Ца́рствія наслѣ́дники бу́демъ со всѣ́ми пра́ведными, отъ вѣ́ка благоугоди́вшими Го́споду на́шему Іису́су Христу́, Ему́же подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе со Отце́мъ и Святы́мъ Ду́хомъ ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 1

Просвѣти́вся Боже́ственною благода́тію, невѣ́рныя лю́ди наста́вилъ еси́ къ свѣ́ту богоразу́мія: и по сме́рти сія́я свѣ́тлостію житія́ твоего́, источа́еши исцѣле́нія притека́ющимъ съ вѣ́рою къ ра́цѣ моще́й твои́хъ, Авра́міе о́тче на́шъ, Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость.

Конда́къ, гла́съ 2

Иго Христо́во пріе́мъ, Авра́міе, и Того́ кре́стъ на ра́мо взе́мъ, послѣ́довалъ еси́ Ему́, насажде́нъ бы́въ въ дому́ Госпо́дни и процвѣ́лъ еси́, я́ко фи́никсъ, и я́ко ке́дръ, и́же въ Лива́нѣ, умно́жилъ еси́ ча́да твоя́, му́жъ жела́ній духо́вныхъ: отъ возлю́бленнаго же апо́стола Іоа́нна Богосло́ва благода́ть воспріи́мъ, жезло́мъ сокруши́лъ еси́ и́дола и разсы́палъ еси́ его́, я́ко пра́хъ, и чудотво́рецъ у́бо ве́лій яви́лся еси́, преподо́бне. Тѣ́мже Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всѣ́хъ на́съ.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Авра́міе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.