Акафист святому преподобному Арсению Великому

Текст утвержден решением Санкт-Петербургского комитета духовной цензуры 17 июня 1888 года

Конда́къ 1

Избра́нный уго́дниче Бо́жій, пресвѣ́тлый пусты́ни свѣти́льниче и богому́дрый мона́ховъ наста́вниче, преподо́бне о́тче на́шъ Арсе́ніе! Со а́нгелы предстоя́й Тріѵпоста́сному Бо́гу и стяжа́вый къ Нему́ дерзнове́ніе мно́гое, моли́ся вы́ну о спасе́ніи на́съ, грѣ́шныхъ, и моли́твами твои́ми отъ вся́кихъ бѣ́дъ свобожда́й зову́щихъ ти́:

Ра́дуйся, Арсе́ніе, вели́кій пустынножи́телю.

Икосъ 1

Ангела во пло́ти и человѣ́ка небе́снаго вѣ́мы тя́, преподо́бне о́тче Арсе́ніе. Ты́ бо чистото́ю и свя́тостію житія́ твоего́, безпло́тнымъ си́ламъ поревнова́лъ еси́ и земноро́дныхъ удиви́лъ еси́, явля́я всѣ́мъ ди́вный о́бразъ въ себѣ́ соверше́нства духо́внаго. Тѣ́мже восхваля́емъ тя́ и глаго́лемъ:

Ра́дуйся, ве́тхаго Ри́ма свято́е прозябе́ніе; ра́дуйся, роди́телей благочести́выхъ пречестна́я о́трасль. Ра́дуйся, отъ мла́дости на по́двиги духо́вныя предъизбра́нный; ра́дуйся, отъ ю́ности еди́наго Бо́га всѣ́мъ се́рдцемъ возлюби́вый. Ра́дуйся, прему́дрости земно́й до́брѣ обуче́нный; ра́дуйся, прему́дростію небе́сною одаре́нный. Ра́дуйся, зако́нъ Христо́въ на скрижа́лехъ се́рдца твоего́ начерта́вый; ра́дуйся, во всѣ́хъ оправда́ніихъ Госпо́днихъ непоро́чно ходи́вый. Ра́дуйся, стра́хомъ Бо́жіимъ огражде́нный; ра́дуйся, ри́торъ и богосло́въ изря́дный бы́вый. Ра́дуйся, цѣлому́дріе души́ и тѣ́ла невреди́мо сохрани́вый; ра́дуйся, свя́то и богоуго́дно на земли́ пожи́вый.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 2

Ви́дѣвъ Сердцевѣ́децъ Госпо́дь, непоро́чную чистоту́ души́ твоея́, о́тче Арсе́ніе, во діа́кона святы́я Ри́мскія Це́ркве тя́ поста́ви, да слу́жиши Пречи́стымъ и Животворя́щимъ Христо́вымъ Та́йнамъ, и, я́ко досто́йный сосу́дъ Бо́жіей благода́ти, возно́сиши моли́твы собо́рныя за вся́ лю́ди, воспѣва́я Пресвятѣ́й Тро́ицѣ: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зума боже́ственнаго преиспо́лненъ бы́лъ еси́, Арсе́ніе богому́дре, я́ко не бы́ти ра́вному тебѣ́ въ прему́дрости и благоче́стіи во все́мъ ца́рствіи Ри́мстѣмъ. Тѣ́мже ца́рь Ѳеодо́сій въ наста́вника сыново́мъ свои́мъ Арка́дію и Оно́рію тя́ избра́, си́мъ подвиза́я и на́съ зва́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, отъ За́пада къ Восто́ку прише́дый свѣти́ти лю́демъ богому́дріемъ твои́мъ; ра́дуйся, отъ ве́тхаго Ри́ма въ но́вый Ри́мъ пресели́выйся на но́выя по́двиги духо́вныя. Ра́дуйся, царе́й наста́вниче и учи́телю; ра́дуйся, влады́къ земны́хъ къ Ца́рствію го́рнему руководи́телю. Ра́дуйся, при дворѣ́ ца́рстѣмъ подви́жничеству о Христѣ́ прилѣжа́вый; ра́дуйся, дни́ на уче́ніе, но́щи же на моли́тву посвяща́вый. Ра́дуйся, отъ царя́ Ѳеодо́сія зѣло́ люби́мъ и почита́емъ бы́вый; ра́дуйся, отце́мъ царя́ и сынове́й его́ нарѣче́нный. Ра́дуйся, са́номъ сена́торскимъ почте́нный; ра́дуйся, во сла́вѣ ца́рствія земна́го смире́нія свята́го преиспо́ленный. Ра́дуйся, моли́твы усе́рдныя къ Бо́гу возсыла́вый; ра́дуйся, колѣнопреклоне́нія мно́гія соверша́вый.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 3

Си́лою Бо́жіею укрѣпле́нъ, о́тче преподо́бне, возжела́лъ еси́ въ безмо́лвіи пусты́ннѣмъ рабо́тати Го́сподеви, вы́ну же воспріе́мъ гнѣ́въ на тя́ царе́вича Арка́дія, умы́слилъ еси́ та́йно оста́вити дво́ръ ца́рскій, и скры́тися въ пусты́ни, да невозбра́нно возмо́жеши воспѣва́ти Бо́гу серафи́мскую пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я жела́ніе ве́ліе спасти́ ду́шу твою́, о́тче Арсе́ніе, моли́лся еси́ Бо́гу, да ука́жетъ тебѣ́ пу́ть пра́вый ко спаcе́нію, и услы́шалъ еси́ гла́съ небе́сный, глаго́лющь тебѣ́: "Арсе́ніе, бѣ́гай отъ человѣ́ковъ и спасе́шися!" Тѣ́мже отъ двора́ ца́рскаго та́йно изше́лъ еси́, въ худы́я ри́зы облече́нный, и въ пусты́ню Ски́тскую прише́лъ еси́, прося́ отце́въ пусты́нныхъ, да сотворя́тъ тя́ и́нокомъ. О се́мъ тя́ сла́вяще зове́мъ:

Ра́дуйся, отъ Самого́ Го́спода тайнонауче́нный подви́жничеству духо́вному; ра́дуйся, гла́сомъ небе́снымъ наста́вленный безмо́лвствовати душеспаси́тельно. Ра́дуйся, до́мъ ца́рскій оста́вивый, да Ца́рствіе го́рнее унаслѣ́диши; ра́дуйся, всю́ сла́ву мíра сего́ презрѣ́вый, да сла́ву вѣ́чную небе́сную полу́чиши. Ра́дуйся, еди́нъ еди́ному Христу́ въ пусты́ни рабо́тати возжела́вый; ра́дуйся, святы́й а́нгельскій о́бразъ усе́рдно себѣ́ проси́вый. Ра́дуйся, отъ вели́каго Іоа́нна Ко́лова во смире́ніи ди́вно искуше́нный; ра́дуйся, смире́ніе нелицемѣ́рное во искуше́ніи то́мъ показа́вый. Ра́дуйся, постриже́ніе во и́ночество отъ ру́къ его́ святы́хъ воспрія́вый; ра́дуйся, отъ него́ предъувѣ́дѣнный, я́ко и́нокъ благоискусе́нъ бу́деши. Ра́дуйся, въ безмо́лвіи пусты́ннѣмъ до́брѣ подвиза́выйся; ра́дуйся, въ постѣ́ и моли́твахъ неосла́бно пребыва́вый.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 4

Бу́ри страсте́й избѣжа́въ, о́тче Арсе́ніе, въ при́стань благода́тнаго безстра́стія дости́глъ еси́, и въ пусты́нѣ Ски́тстѣй равноа́нгельно пожи́лъ еси́, Бо́гомъ наставля́емь къ безмо́лвію соверше́нному, ди́внымъ житіе́мъ твои́мъ удивля́лъ еси́ вся́ отцы́ пусты́нныя, и подвиза́лъ еси́ и́хъ сла́вити Бо́га и пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавъ па́ки гла́съ небе́сный: "Арсе́ніе, бѣжи́ отъ человѣ́къ и въ молча́ніи бу́ди: се́ бо е́сть ко́рень безгрѣ́шія", въ пусты́ню глубоча́йшую удали́лся еси́, преподо́бне, и молча́ніемъ уста́ твоя́ заключи́лъ еси́, избѣга́я бесѣ́дъ человѣ́честихъ, да вы́ну бесѣ́дуеши съ Бо́гомъ въ се́рдцѣ твое́мъ. Сего́ ра́ди и мы́ вопіе́мъ къ тебѣ́:

Ра́дуйся, высото́ безмо́лвія, удобовосходи́мая то́чію избра́нными изъ избра́нныхъ; ра́дуйся, глубино́ смире́нія, удосто́енная благоволе́нія Бо́жія. Ра́дуйся, прозорли́вче ди́вный, дре́внимъ проро́комъ уподо́бивыйся; ра́дуйся, да́ра предвѣ́дѣнія преиспо́лненный. Ра́дуйся, бѣ́гавый отъ люде́й, да не разлучи́шися съ Бо́гомъ; ра́дуйся, молча́вый уста́ми, да не преста́неши вопія́ ко Го́споду въ се́рдцѣ твое́мъ. Ра́дуйся, и́стинный Христо́въ уго́даниче, вся́ за́повѣди Его́ вѣ́рно соверши́вый; ра́дуйся, о Христѣ́ вся́ бли́жнія твоя́ и́скренно люби́вый. Ра́дуйся, пра́вило и́ноческаго безмо́лвнаго житія́; ра́дуйся, о́бразе соверше́нства духо́внаго. Ра́дуйся, о не́мъ же удиви́шася а́нгели; ра́дуйся, о не́мъ же Бо́га сла́вятъ человѣ́цы.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 5

Богопрія́тный исто́чникъ сле́зъ моли́твенныхъ, о́чи твои́ источа́ху, преподо́бне о́тче, и толи́ко умиле́нія боже́ственнаго преиспо́лненъ бы́лъ еси́, я́ко пла́кати тебѣ́ вы́ну при моли́твахъ твои́хъ. Тѣ́мже и на́съ поуча́еши примѣ́ромъ твои́мъ со слеза́ми моли́тися Бо́гу, и пѣ́ти Ему́ во умиле́ніи серде́чнѣмъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́димъ бы́лъ еси́ ве́сь огнезра́ченъ, на моли́твѣ предстоя́й, серафи́мскою любо́вію ко Го́споду объя́тый, и богомы́сліемъ высо́кимъ отъ земли́ къ небе́снымъ возноси́мый, о́тче Арсе́ніе. Дивя́щеся у́бо сему́ нача́тку сла́вы твоея́, ублажа́емъ тя́ благохвале́ніи си́ми:

Ра́дуйся, пусты́ни Ски́тскія духо́вное украше́ніе; ра́дуйся, Еги́пта сла́во и похвало́. Ра́дуйся, держа́во безмо́лвія; ра́дуйся, ми́ра Христо́ва оби́тель. Ра́дуйся, сле́зъ исто́чниче неоску́дный; ра́дуйся, моли́твъ благоуха́ющее кади́ло. Ра́дуйся, псалмопѣ́нія о́ргане прекра́сный; ра́дуйся, терпѣ́нія сто́лпе непоколеби́мый. Ра́дуйся, пра́здность душевре́дную возненави́дѣвый; ра́дуйся, рука́ма твои́ма ко́шницы сплета́вый. Ра́дуйся, моли́твою непреста́нною съ Бо́гомъ вы́ну бесѣ́довавый; ра́дуйся, видѣ́нія небе́сныя та́йно созерца́вый.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ бы́лъ еси́ душеспаси́тельный, о́тче Арсе́ніе, всѣ́мъ къ тебѣ́ приходи́вшимъ, молча́ніемъ твои́мъ поуча́вый па́че ри́торскаго благослове́нія вся́ вѣ́рныя, ви́дѣвшія въ тебѣ́ соверше́ннаго о Христѣ́ подви́жника, си́льнаго предъ Бо́гомъ и людьми́, его́же лице́, я́ко лице́ а́нгела Бо́жія, свѣ́томъ небе́снымъ сія́ше. Тѣ́мже и вопія́ху просла́вльшему тя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́въ вели́кими добродѣ́тельми твои́ми въ пусты́ни Ски́тстѣй, я́ко со́лнце пресвѣ́тлое, о́тче Арсе́ніе, ве́сь мíръ озари́лъ еси́ сла́вою твои́хъ по́двиговъ и твоего́ безмо́лвнаго житія́, и́же во о́бразъ всѣ́мъ безмо́лникомъ отъ Бо́га даде́ся и въ пра́вило извѣ́стное ко спасе́нію. Тѣ́мже при́сно тя́ сла́вяще, вопіе́мъ:

Ра́дуйся, за́повѣдей Христо́выхъ вѣ́рный исполни́телю; ра́дуйся, примѣ́ромъ твои́мъ богому́дрію соверше́нному лю́ди научи́вый. Ра́дуйся, а́нгельское житіе́ на земли́ показа́вый; ра́дуйся, святу́ю Христо́ву Це́рковь по́двигами твои́ми благоукра́сивый. Ра́дуйся, возше́дый на ве́рхъ добродѣ́телей христіа́нскихъ; ра́дуйся, нисше́дый во глубину́ смире́нія свята́го. Ра́дуйся, до́брый дѣ́лателю виногра́да небе́снаго; ра́дуйся, сла́дкія плоды́ Христу́ принесы́й. Ра́дуйся, разсужде́ніе духо́вное стяжа́вый; ра́дуйся, богомы́сліе моли́твенное возлюби́вый. Ра́дуйся, пустыннолюби́вая го́рлце, Предте́чѣ подо́бящаяся; ра́дуйся, сосу́де Госпо́день, дара́ми Свята́го Ду́ха преиспо́лненный.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 7

Хотя́ Госпо́дь яви́ти отце́мъ пусты́ннымъ твоего́, о́тче Арсе́ніе, безмо́лвнаго житія́ соверше́нство, показа́ еди́ному отъ ни́хъ въ видѣ́ніи, ка́ко кора́бль тво́й въ вели́цѣмъ безмо́лвіи не человѣ́ки и не а́нгелы, а Сами́мъ Го́сподомъ управля́ется. И та́ко всѣ́мъ вѣ́домо сотвори́ся, я́ко бѣ́гая отъ человѣ́ковъ, съ Бо́гомъ соедини́лся еси́, зовы́й Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́во и ди́вно бы́сть житіе́ твое́, преподо́бне о́тче, въ молча́ніи и безмо́лвіи кра́йнѣмъ проводи́мое тобо́ю въ пусты́ни Ски́тстѣй: ди́вны бя́ху и бдѣ́нія твоя́ всенощны́я, въ ни́хже, воздѣ́въ горѣ́ ру́цѣ твои́ на захо́дѣ со́лнца, стоя́лъ еси́ та́ко моля́ся, до́ндеже со́лнце восхожда́ше. О се́мъ удивля́ющеся, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, преподо́бне, пусты́ню безпло́дную духо́вно оплодотвори́вый; ра́дуйся, богоно́се, отъ Еги́пта добродѣ́тельми твои́ми всему́ мíру возсія́вый. Ра́дуйся, о́тче, отце́въ красото́; ра́дуйся, пустынножи́телей богому́драя добро́то. Ра́дуйся, нищеты́ рачи́телю; ра́дуйся, а́нгеловъ собесѣ́дниче. Ра́дуйся, видѣ́ній Боже́ственныхъ тайнозри́телю; ра́дуйся, я́ко тебѣ́ безвѣ́стная и та́йная Бо́гъ яви́лъ е́сть. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю мно́зи ко спасе́нію наста́влени бы́ша; ра́дуйся, я́ко тобо́ю заблужда́ющіися пу́ть пра́вый обрѣто́ша. Ра́дуйся, свѣти́льниче, сія́ющій богому́дрія луча́ми; ра́дуйся, рѣко́ многово́дная уче́нія Боже́ственнаго.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 8

Стра́нническое на земли́ житіе́ возлюби́лъ еси́, о́тче Арсе́ніе, не имы́й здѣ́ пребыва́ющаго гра́да, но гряду́щаго, Іерусали́ма небе́снаго, вы́ну взыску́яй, преходи́лъ еси́ отъ мѣ́ста на мѣ́сто въ пусты́ни Ски́та Еги́петскаго, и та́ко, я́ко безпло́тный, ни́щетно и безмо́лвно пребыва́лъ еси́, взыва́я ко Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь у́мъ тво́й въ Бо́зѣ углубле́нъ имѣ́лъ еси́, Арсе́ніе о́тче на́шъ, и толи́ко богомы́лію непреста́нному прилежа́лъ еси́, я́ко мно́гажды забыва́ти тебѣ́ о пи́щи и питіи́. Научи́ у́бо и на́съ, лѣни́выхъ и неради́выхъ, бо́дрствовати въ моли́твахъ къ Бо́гу, да тебѣ́ благода́рственно зове́мъ:

Ра́дуйся, освяще́нный сосу́де Бо́жія благода́ти; ра́дуйся, сокро́вище пребога́тое добродѣ́телей. Ра́дуйся, я́ко ча́съ сме́ртный при́сно помина́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко дне́ су́днаго въ забве́ніе не положи́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко рыда́лъ еси́ го́рцѣ воспомина́я муче́нія вѣ́чная; ра́дуйся, я́ко пла́калъ еси́ во вся́ дни́ живота́ твоего́, да избѣ́гнеши гее́нскаго пла́мене. Ра́дуйся, смире́ніемъ соверше́ннымъ низложи́вый вся́ искуше́нія прего́рдаго веліа́ра; ра́дуйся, неуязви́мъ пребы́вый его́ разжже́нными стрѣла́ми. Ра́дуйся, ру́цѣ твои́ преподо́бныя со дерзнове́ніемъ горѣ́ воздѣва́вый; ра́дуйся, отъ захо́да до восхо́да со́лнечнаго въ моли́твахъ Го́сподеви предстоя́вый. Ра́дуйся, преиспо́лненный Боже́ственныя любве́; ра́дуйся, бо́лій въ ли́кѣ преподо́бныхъ.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 9

Вся́ за́повѣди Христо́вы вѣ́рно испо́лнилъ еси́, преподо́бне о́тче, и толи́ко Бо́гу угоди́лъ еси́, я́ко дарова́ ти́ вели́кій да́ръ разсужде́нія духово́мъ и позна́нія по́мысловъ человѣ́ческихъ, ученико́мъ же твои́мъ глаго́лалъ еси́, я́ко мно́жицею о глаго́лѣ, его́же провѣща́лъ еси́, ка́ялся еси́, а о молча́ніи никогда́же, си́мъ поуча́я и́хъ избѣга́ти праздносло́вія душевре́днаго, да возмо́гутъ благопрія́тно пѣ́ти Созда́телю своему́: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíй многовѣща́нныхъ превосходи́лъ еси́ да́ромъ сло́ва, преподо́бне, молча́ніемъ же твои́мъ па́че сло́ва поуча́лъ еси́ вся́ приходи́вшія къ тебѣ́ по́льзы ра́ди душе́вныя, наставля́я и́хъ храни́ти уста́ отъ многосло́вія и осужде́нія бли́жнихъ, е́же и на́съ сподо́би улучи́ти моли́твами твои́ми, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, земны́й а́нгеле и небе́сный человѣ́че; ра́дуйся, вѣ́рный послѣ́дователю Христо́въ. Ра́дуйся, положи́вый хране́ніе усто́мъ твои́мъ; ра́дуйся, молчали́вый подража́телю соверше́нствъ Іису́совыхъ. Ра́дуйся, молча́ніемъ твои́мъ бли́жнихъ твои́хъ поуча́вый; ра́дуйся, высото́ю добродѣ́телей твои́хъ человѣ́ки удивля́вый. Ра́дуйся, нищету́ духо́вную стяжа́вый; ра́дуйся, кро́ткое и незло́бивое се́рдце имѣ́вый. Ра́дуйся, вся́кое угожде́ніе пло́ти возненави́дѣвый; ра́дуйся, пусты́нное озлобле́ніе сла́дцѣ претерпѣ́вый. Ра́дуйся, гнилу́ю во́ду я́ко арома́ты обоня́вый; ра́дуйся, вмѣ́сто мя́гкаго одра́, рого́зину себѣ́ постила́вый.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 10

Спасе́ніе душе́вное иска́лъ еси́ вся́ дни́ живота́ твоего́, преподо́бне о́тче, и сіе́ благонаде́жно получи́лъ еси́, въ ста́рости масти́тѣй кончи́ною свято́ю преста́вился еси́ ко Го́споду, прія́ти отъ Него́ мзду́ трудо́мъ твои́мъ на небеси́, на земли́ же оста́вилъ еси́ па́мять съ похвала́ми житіе́мъ твои́мъ благи́мъ, е́же восхваля́я, пое́мъ Бо́гу, ди́вному во святы́хъ Свои́хъ: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ огражде́нія яви́лся еси́ вѣ́рнымъ, о́тче Арсе́ніе, по честнѣ́мъ успе́ніи твое́мъ, соблюда́яй и́хъ моли́твами твои́ми отъ вся́кихъ искуше́ній и озлобле́ній діа́вольскихъ: прія́лъ бо еси́ благода́ть отъ Го́спода помога́ти земноро́днымъ, моли́твенно тя́ призыва́ющимъ и вопію́щимъ:

Ра́дуйся, побѣдоно́сче, увѣ́нчанный отъ Христо́вой десни́цы; ра́дуйся, укра́шенный сла́вою невече́рнею на небеси́. Ра́дуйся, ублажа́емый отъ ро́да въ ро́дъ на земли́; ра́дуйся, ра́достный совсе́льниче а́нгеловъ. Ра́дуйся, блаже́нный сонаслѣ́дниче всѣ́хъ святы́хъ; ра́дуйся, въ ло́нѣ Авраа́мли упоко́енный. Ра́дуйся, со избра́нными Бо́жіими водворе́нный; ра́дуйся, лицезрѣ́нія Христо́ва сподо́бленный. Ра́дуйся, прія́вый бла́га, пра́веднымъ отъ вѣ́ка угото́ванныя; ра́дуйся, получи́вый гражда́нство Іерусали́ма го́рняго. Ра́дуйся, всели́выйся та́мо, отню́дуже отбѣже́ вся́ка болѣ́знь; ра́дуйся, осія́нный свѣ́томъ Трисо́лнечнаго Божества́.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе со а́нгельскими во́инствы прино́сиши горѣ́ Пресвятѣ́й Тро́ицѣ, Арсе́ніе богоблаже́нне, и мо́лишися вы́ну за лю́ди, вѣ́рно почита́ющія святу́ю па́мять твою́. Мо́лимъ тя́, преподо́бне: помоли́ся и за на́съ, грѣ́шныхъ, ко Го́споду, сла́вящихъ дне́сь и́мя твое́ и ублажа́ющихъ по́двиги твоя́; да бу́демъ и мы́ подража́тели добродѣ́телемъ твои́мъ, и вку́пѣ съ тобо́ю сподо́бимся пѣ́ти Тріеди́ному Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтопода́тельный свѣти́льникъ добродѣ́телей ева́нгельскихъ бы́лъ еси́ при жи́зни, о́тче Арсе́ніе, таковы́мъ явля́ешися и по сме́рти, наставля́я на́съ къ богоугожде́нію и́стинному душеспаси́тельными изрѣче́ніями твои́ми, въ кни́гахъ святооте́ческихъ запи́санными, отъ ни́хже почерпа́я назида́ніе духо́вное, взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, зерца́ло чи́стое сокрове́ннаго въ Бо́зѣ житія́; ра́дуйся, свѣще́, горя́щая пла́менемъ любве́ ко Го́споду. Ра́дуйся, соверше́нный о Христѣ́ подви́жниче; ра́дуйся, до́брый и́ноковъ наста́вниче. Ра́дуйся, Ева́нгелія Христо́ва послѣ́дователю; ра́дуйся, апо́стольскихъ преда́ній блюсти́телю. Ра́дуйся, богому́дрія небе́снаго преиспо́лненный; ра́дуйся, богомы́сліемъ моли́твеннымъ удо́бренный. Ра́дуйся, у́ме, озаре́нный луча́ми Боже́ственнаго свѣ́та; ра́дуйся, связа́вый язы́къ сво́й молча́ніемъ во сла́ву Бо́жію. Ра́дуйся, въ молча́ніи твое́мъ благоглаго́ливый учи́тель бы́вый; ра́дуйся, ученики́ твоя́ богоугожде́нію и́стинному научи́вый.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 12

Благода́ть Госпо́дню испроси́ на́мъ, преподо́бне уго́дниче Христо́въ, и бу́ди на́мъ руководи́тель въ Ца́рствіе небе́сное. Мо́лимъ ти ся приле́жно: помози́ на́мъ, немощны́мъ и грѣ́шнымъ, твои́мъ добродѣ́телемъ подража́ти, Бо́гу, а не мíру благоугожда́ти, да возмо́жемъ благопрія́тно пѣ́ти всѣ́хъ Творцу́: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще свято́е безмо́лвное житіе́ твое́, о́тче Арсе́ніе, диви́мся богомы́слію твоему́ моли́твенному, я́ко вы́ну съ Бо́гомъ пребыва́лъ еси́ умо́мъ твои́мъ, ны́нѣ же, егда́ преше́лъ еси́ отъ вре́менныхъ по́двиговъ къ вѣ́чному блаже́нству, тѣ́мъ па́че съ Бо́гомъ неразлу́чно пребыва́еши, и Бо́гъ въ тебѣ́ пребыва́етъ, Его́же умоля́ти не преста́й за чту́щія тя́ и вопію́щія:

Ра́дуйся, кри́не свя́тости и чистоты́; ра́дуйся, дре́во благопло́дное са́да Іису́сова. Ра́дуйся, возра́сшій въ удо́ліяхъ свята́го смире́нія; ра́дуйся, вознесе́нный да́же до горы́ небе́сныя. Ра́дуйся, вы́шняго Сіо́на жи́телю; ра́дуйся, сла́вы Тро́ическія созерца́телю. Ра́дуйся, всѣ́хъ святы́хъ при́сный дру́же; ра́дуйся, грѣ́шныхъ съ Бо́гомъ примири́телю. Ра́дуйся, подви́жническаго безмо́лвнаго житія́ вѣ́рный указа́телю; ра́дуйся, о всѣ́хъ чту́щихъ тя́ усе́рдный ко Го́споду предста́телю. Ра́дуйся, ду́ши на́ша наставля́яй во спасе́ніе; ра́дуйся, тѣлеса́ на́ша въ по́двизѣхъ укрѣпля́яй.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, вели́кій пустынножи́телю.

Конда́къ 13

О, вели́кій уго́дниче Бо́жій, преподо́бне о́тче на́шъ Арсе́ніе! Пріими́ благоутро́бно сіе малое моленіе наше въ похвалу тебѣ приносимое съ вѣрою и любовію, и умоли возлюбленнаго тобою и возлюбившаго тя Господа: да спасетъ и помилуетъ насъ, грѣшныхъ, избавитъ муки вѣчныя, и сподобитъ во Царствіи небеснѣмъ со святыми пѣти Ему: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

О, свяще́нная главо́, земны́й а́нгеле, небе́сный человѣ́че, безмо́лвія рачи́телю, молча́нія люби́телю, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́шъ Арсе́ніе! Припа́даемъ ти́ и мо́лимся: помоли́ся ко Го́споду, Бо́гу и Спа́су на́шему Іису́су Христу́, да да́руетъ на́мъ, грѣ́шнымъ и недосто́йнымъ рабо́мъ Свои́мъ, вся́ ко спасе́нію душе́вному благопотре́бныя дары́ Своя́: вѣ́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицемѣ́рну, благоче́стіе непоколеби́мое, любому́дріе христопослѣ́довательное, и вся́ добродѣ́тели, во святѣ́мъ Ева́нгеліи Имъ заповѣ́данныя; да бу́демъ подража́тели твоего богоуго́днаго житія́, и вку́пѣ съ тобо́ю сподо́бимся спасе́ніе вѣ́чное получи́ти и Ца́рствіе небе́сное унаслѣ́дити. Ей, уго́дниче Бо́жій! Не пре́зри на́съ, но помози́ на́мъ, небе́снымъ предста́тельствомъ твои́мъ, благоче́стно житіе́ вре́менное сконча́ти, кончи́ну благу́ю, ми́рную и непосты́дную стяжа́ти, и блаже́нства ра́йскаго удосто́итися, да просла́вимъ человѣколю́біе и щедро́ты въ Тро́ицѣ сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е заступле́ніе, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 8

Сле́зъ твои́хъ тече́ньми пусты́ни безпло́дное воздѣ́лалъ еси́, и и́же изъ глубины́ воздыха́ньми во сто́ трудо́въ уплодоноси́лъ еси́, и бы́лъ еси́ свѣти́льникъ вселе́ннѣй, сія́я чудесы́, Арсе́ніе, о́тче на́шъ, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Конда́къ, гла́съ 3

Отъ Ри́ма возсія́лъ еси́ я́коже со́лнце вели́кое, и къ ца́рскому гра́ду дости́глъ еси́, преблаже́нне, словесы́ твои́ми просвѣща́я сего́ и дѣ́лы, вся́ку неразу́мія мглу́ отгоня́. Сего́ ра́ди тя́ почита́емъ, отце́въ сла́во, Арсе́ніе преподо́бне.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Арсе́ніе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.