Акафист святому преподобному Антонию Римлянину, Новгородскому чудотворцу

Конда́къ 1

Избра́нный чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́въ, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ, преподо́бне о́тче Анто́ніе, пѣ́сньми восхваля́емъ тя́, засту́пника на́шего. Ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́, любо́вію тебѣ́ зову́щихъ:

Ра́дуйся, Анто́ніе, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Икосъ 1

Ангельски на земли́ пожи́въ, богому́дре Анто́ніе, по́двигомъ до́брымъ подвиза́лся еси́: кре́стъ бо на ра́мена взе́мъ, Влады́цѣ Христу́ послѣ́довалъ еси́. Ны́нѣ же предстоя́ престо́лу сла́вы, моли́ся о на́съ, почита́ющихъ тя́ и зову́щихъ тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко чистото́ю и святы́нею а́нгеломъ уподо́бился еси́; ра́дуйся, я́ко посто́мъ и бдѣ́ніемъ безстра́стія дости́глъ еси́. Ра́дуйся, свѣти́льниче Боже́ственнаго свѣ́та; ра́дуйся, моли́твъ благово́нное кади́ло. Ра́дуйся, вѣ́рныхъ нело́жное утвержде́ніе; ра́дуйся, невѣ́рныхъ богому́дренное обличе́ніе. Ра́дуйся, христіа́нъ благооти́шное приста́нище; ра́дуйся, благоче́стія стѣно́ необори́мая. Ра́дуйся, крѣ́пкое корми́ло Це́ркве Христо́вы; ра́дуйся, непоколеби́мый сто́лпе Правосла́вія. Ра́дуйся, апо́стольскихъ преда́ній вѣ́рный блюсти́телю; ра́дуйся, пра́вилъ седми́ Вселе́нскихъ собо́ровъ храни́телю.

Ра́дуйся, Анто́ніе, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́дя Госпо́дь Бо́гъ тве́рдое жела́ніе души́ твоея́ сохрани́тися отъ врежде́нія вѣ́ры, о́тче на́шъ Анто́ніе, я́ко но́ваго Авраа́ма, пресе́льника тя́ сотвори́ въ земли́ тебѣ́ еще́ чужде́й, оба́че по вѣ́рѣ уже́ ро́дственнѣй. Тѣ́мже мы́, ра́дости испо́лнени, благодари́мъ Бо́га, ди́вно прославля́ющаго святы́я Своя́, вопію́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ просвѣще́нъ свы́ше имѣ́яй, всѣ́мъ се́рдцемъ возлюби́лъ еси́ правосла́вную вѣ́ру. Не терпя́ ви́дѣти въ це́ркви Ри́мстѣй смуще́нія, и раздо́ры, и мяте́жи ве́ліи, восхотѣ́въ оста́вилъ еси́ оте́чество и ро́дъ тво́й. Мы́ же, похваля́юще ре́вность твою́ по вѣ́рѣ, о́тче Анто́ніе, ра́достно взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, преподо́бныхъ вели́кихъ отце́въ послѣ́дователю; ра́дуйся, отступле́ній Ри́мскихъ обличи́телю. Ра́дуйся, безмо́лвія люби́телю; ра́дуйся, пусты́нный на мо́ри и на су́ши жи́телю. Ра́дуйся, де́нь и но́щь на ка́мени моли́выйся; ра́дуйся, не имѣ́вый ку́щи, ниже́ покро́ва. Ра́дуйся, пусты́ннымъ зла́комъ пита́выйся; ра́дуйся, по́стниковъ похвало́. Ра́дуйся, наста́вниче богому́дрія; ра́дуйся, мона́шествующихъ сла́во. Ра́дуйся, ско́рый къ освобожде́нію отъ мірски́хъ сѣте́й споспѣ́шниче; ра́дуйся, наде́жный хода́таю на́мъ Ца́рствія небе́снаго.

Ра́дуйся, Анто́ніе, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́ла Вы́шняго восхи́ти тя́ отъ Ри́ма, богому́дре Анто́ніе, на ка́мени, я́ко на ле́гцѣмъ корабли́, принесе́ тя́ въ зе́млю Ру́сскую, идѣ́же обрѣ́тъ ти́хое приста́нище, въ пусты́ни всели́лся еси́, нелѣ́ностно порабо́талъ Христу́, и во мно́зѣмъ долготерпѣ́ніи руководи́лъ еси́ въ Ца́рствіе Бо́жіе духо́вная ча́да твоя́, научи́въ и́хъ еди́нѣми усты́ и еди́нѣмъ се́рдцемъ пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́яй въ се́рдцѣ свое́мъ о́гнь любве́ Боже́ственныя, богому́дре о́тче, крѣ́пко подвиза́лся еси́ проти́ву ко́зней діа́вольскихъ, и побѣди́тельнымъ ору́жіемъ креста́ Госпо́дня разсѣка́лъ еси́ сѣ́ти лука́ваго, я́ко паучи́ну. Тѣ́мже мо́лимъ тя́, о́тче Анто́ніе, помози́ и на́мъ спасе́ніе улучи́ти, да съ любо́вію зове́мъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, ра́бе Бо́жій, благíй и вѣ́рный; ра́дуйся, сосу́де по́лный небе́сныя благода́ти. Ра́дуйся, я́ко упова́ніемъ Но́ю уподо́бился еси́; ра́дуйся, я́ко подо́бно Иліи́ и Елиссе́ю по бе́зднѣ водно́й на ка́мени ше́ствовалъ еси́. Ра́дуйся, учи́телю смире́нія и цѣлому́дрія; ра́дуйся, о́бразе кро́тости и послуша́нія. Ра́дуйся, проповѣ́дниче чуде́съ Христо́выхъ; ра́дуйся, наста́вниче дѣ́лъ до́брыхъ. Ра́дуйся, бѣсо́вскихъ си́лъ прогна́ніе; ра́дуйся, сто́лпе вѣ́ры и утвержде́ніе. Ра́дуйся, воспрія́вшій отъ Христа́ си́лу и прему́дрость; ра́дуйся, вмѣсти́лище Ду́ха Всесвята́го.

Ра́дуйся, Анто́ніе, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 4

Бу́ри морски́хъ во́лнъ не убоя́лся еси́, преподо́бне о́тче Анто́ніе, бы́въ несе́нъ на ка́мени съ вѣ́твію въ руцѣ́ твое́й: не пріи́де къ тебѣ́ ни ско́рбь, ниже́ стра́хъ, ни и́ная печа́ль ка́я, ни а́лчба, ни жа́жда. Но ве́сь у́мъ въ Бо́зѣ углуби́въ, и Того́ во́ли себе́ вда́въ, пребы́лъ еси́ моля́ся Христу́ Бо́гу и Пречи́стѣй Его́ Ма́тери, и веселя́ся душе́ю, пѣ́лъ еси́ съ во́и небе́сными: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше ди́вное твое́ отъ ю́га къ сѣ́веру прехожде́ніе, богоно́сне Анто́ніе, я́коже бо Авваку́мъ въ Вавило́нъ, пренесе́нъ бы́лъ еси́ си́лою Бо́жіею въ Но́вградъ, я́ко а́нгела во пло́ти разумѣ́юще тя́, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, дре́вле бы́вшаго Ри́мскія Це́ркви правосла́вія осія́ніе; ра́дуйся, Нову́граду благода́тное процвѣте́ніе. Ра́дуйся, свѣти́льниче многосвѣ́тлый дарова́ній духо́вныхъ; ра́дуйся, но́щи невѣ́дѣнія и заблужде́ній разгони́телю. Ра́дуйся, мглу́ страсте́й хотя́щимъ отгна́ти посо́бниче; ра́дуйся, по вода́мъ чуде́сно пла́ваніе соверши́вый и ры́бныя ловцы́ обличи́вый. Ра́дуйся, по мо́рю пла́вающихъ до́брый ко́рмчій; ра́дуйся, по рѣцѣ́ Во́лховѣ обурева́емыхъ ти́хое приста́нище. Ра́дуйся, бѣ́дствующихъ помо́щниче; ра́дуйся, утопа́ющихъ избавле́ніе. Ра́дуйся, блужда́ющихъ вѣ́рный наста́вниче; ра́дуйся, и́щущихъ и́ноческаго житія́ прибѣ́жище и руководи́телю.

Ра́дуйся, Анто́ніе, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 5

Боготе́чную звѣзду́ мня́ся зрѣ́ти вы́спрь во о́блацѣхъ Пречи́стую Влады́чицу на́шу Богоро́дицу, Превѣ́чнаго Младе́нца на рука́хъ держа́щую: бы́въ ве́сь въ ра́дости духо́внѣй, преподо́бне Анто́ніе, небре́глъ еси́ о стра́шномъ посредѣ́ во́лнъ морски́хъ пла́ваніи, но а́ки внѣ́ тѣ́ла сы́й, забы́ себе́ услажда́емый видѣ́ніемъ Цари́цы Небе́сныя, и отъ Тоя́ луче́ю нѣ́коею Боже́ственною озаря́емь пѣ́лъ еси́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше тя́, о́тче Анто́ніе, Вели́каго Нова́града лю́діе возра́довавшеся ра́достію неизглаго́ланною, нача́ша благоговѣ́йно приходи́ти къ тебѣ́, прося́ще у тебе́ моли́твъ и благослове́нія. Ты́ же увѣ́дѣвъ пренесе́нна себе́ во гра́дъ, цвѣту́щь правосла́вною вѣ́рою, подиви́вся всемо́щной си́лѣ Бо́жіей, ка́ко въ два́ дни́ и въ двѣ́ но́щи толи́кую долготу́ пути́ прейти́ тебѣ́ устро́и Госпо́дь, возра́довался и возблагодари́лъ еси́ Его́. Мы́ же, ча́да твоя́, о́крестъ ра́ки твоея́ предстоя́ще, благодаря́ще Бо́га, любо́вію вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, я́ко да́ра вели́каго отъ Бо́га сподо́бленъ еси́; ра́дуйся, я́ко дре́внимъ чудесе́мъ подо́бное на тебѣ́ содѣ́яся. Ра́дуйся, но́вый Иліе́, я́ко на ка́мени, а́ки на колесни́цѣ о́гненнѣй, по вода́мъ ше́ствовалъ еси́; ра́дуйся, на́шъ апо́столе, я́ко на ка́мени, а́ки на о́блацѣхъ, несе́нъ бы́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю посѣти́ и благослови́ Бо́гъ новопросвѣще́нныя лю́ди Нова́града; ра́дуйся, я́ко тобо́ю укрѣпи́ и́хъ въ правосла́внѣй вѣ́рѣ. Ра́дуйся, истолкова́телю Ева́нгельскаго уче́нія; ра́дуйся, наста́вниче и на́съ, во грѣсѣ́хъ живу́щихъ. Ра́дуйся, неусы́пный на́шъ храни́телю; ра́дуйся, о всѣ́хъ вѣ́рный хода́таю. Ра́дуйся, я́ко твои́мъ моле́ніемъ отъ а́да свобожда́емся; ра́дуйся, я́ко твои́мъ предста́тельствомъ ра́йскія жи́зни сподобля́емся.

Ра́дуйся, Анто́ніе, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 6

Слове́съ Ева́нгельскихъ, е́же не иска́ти сла́вы отъ человѣ́къ, вѣ́рный храни́тель показа́лся еси́, богоблаже́нне Анто́ніе, егда́ бо святи́тель Бо́жій Ники́та, увѣ́дѣвъ о тебѣ́, призва́ къ себѣ́, вопроша́я: "кто́ еси́, отку́ду и ка́ко прише́лъ?" Ты́ ничто́же и́но отвѣщава́ше, то́чію кла́няяся, глаго́лаше: "прости́ мя́, влады́ко святы́й, грѣ́шна су́ща человѣ́ка и стра́нна". Мы́ же, чудя́ся толи́кому смире́нію твоему́, взыва́емъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́въ отъ Ри́мскія страны́, о́тче на́шъ Анто́ніе, просвѣти́лъ еси́ чу́днымъ твои́мъ житіе́мъ зе́млю Новгоро́дскую, въ не́йже оби́тель сотвори́лъ еси́, и хра́мъ пречу́денъ Бо́жіей Ма́тери созда́лъ еси́. Сего́ ра́ди благодаря́ще Отца́ Небе́снаго, да́вшаго тебѣ́ толикую благода́ть си́лы Своея́, къ тебѣ́, я́ко къ те́плому о на́съ моли́твеннику, ра́достная воспѣва́емъ та́ко:

Ра́дуйся, а́нгельское житіе́ на́мъ явля́яй; ра́дуйся, стра́сти грѣхо́вныя укроща́яй. Ра́дуйся, о́бразе и́стиннаго смире́нія; ра́дуйся, зерца́ло соверше́ннаго терпѣ́нія. Ра́дуйся, наста́вниче вели́кій спасе́нію; ра́дуйся, приводя́й грѣ́шныхъ ко исправле́нію. Ра́дуйся, извѣ́стный исполни́телю за́повѣдей Христо́выхъ; ра́дуйся, ду́шъ немощны́хъ исцѣле́ніе. Ра́дуйся, ми́лостыню твори́ти науча́яй; ра́дуйся, ри́зы и бра́шна неиму́щимъ подава́ти повелѣва́яй. Ра́дуйся, пусты́нниче, мірску́ю че́сть и бога́тство возненави́дѣвый; ра́дуйся, по́стниче, отъ ю́ности Бо́гу послужи́вый.

Ра́дуйся, Анто́ніе, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хотя́й избра́нъ до́мъ Ду́ху Свято́му себе́ сотвори́ти, потща́лся еси́ тѣ́снымъ и ско́рбнымъ путе́мъ, веду́щимъ въ жи́знь вѣ́чную, взе́мъ на ра́мо свое́ кре́стъ Христо́въ, ше́ствовати, е́же благода́тію Бо́жіею отъ ю́ности твоея́ непоро́чно соверши́въ, дости́глъ еси́ угото́ваннаго тебѣ́ небе́снаго воздая́нія, и та́мо благода́рственно пое́ши Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вый вои́стинну подви́жникъ яви́лся еси́ въ землѣ́ Россíйстѣй, о́тче на́шъ Анто́ніе. Кто́ изочте́тъ твоя́ по́стническія по́двиги? Кто́ не подиви́тся вели́кому смире́нію твоему́? Кто́ отъ человѣ́къ возмо́жетъ святы́ни твоея́ вели́чіе проповѣ́дати? Вои́стинну съ небеси́ пѣ́снь тебѣ́ мо́жетъ бы́ти воспѣва́ема, а не земли́. Мы́ же, любо́вію возбужда́еми, дерза́емъ пѣ́ти тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, земны́й а́нгеле и небе́сный человѣ́че; ра́дуйся, во пло́ти пожи́вый духо́внѣ, на земли́ небе́снѣ. Ра́дуйся, вся́кую добродѣ́тель дѣ́лы свои́ми изобрази́вый; ра́дуйся, душе́вныма очи́ма вы́ну Го́спода созерца́вый. Ра́дуйся, предъ лице́мъ Бо́жіимъ, я́ко сы́нъ предъ Отце́мъ ходи́вый; ра́дуйся, яко во́инъ предъ воево́дою, гото́вый вся́ повелѣ́нная твори́ти. Ра́дуйся, и́го Христо́во возлюби́вый; ра́дуйся, до́брѣ ста́до и́ночествующихъ упра́вивый. Ра́дуйся, ше́ствовавый отъ си́лы въ си́лу; ра́дуйся, Бо́га въ Сіо́нѣ узрѣ́вый. Ра́дуйся, еди́наго Го́спода возлюби́вый; ра́дуйся, очеса́ своя́ вы́ну къ Нему́ имѣ́вый.

Ра́дуйся, Анто́ніе, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 8

Стра́нное и пресла́вное чу́до явля́ется, богому́дре о́тче Анто́ніе: свяще́нніи сосу́ди и сокро́вище, вда́нное тобо́ю морски́мъ вода́мъ въ Ри́мѣ, чуде́сно здѣ́ вручи́ тебѣ́ Бо́гъ, на созида́ніе хра́ма Пречи́стыя Богоро́дицы и оби́тели, въ не́йже мо́лимся и о твое́мъ хода́тайствѣ у Христа́ Бо́га на́шего, вѣ́рно вопію́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь явля́ешися всѣ́мъ вои́стинну помо́щникъ, богоно́сне Анто́ніе. Ты́ бо при́сно ца́рствуя со Христо́мъ, и о на́съ, грѣ́шныхъ, моли́твы къ Нему́ возсыла́я, не то́чію припа́дающихъ къ цѣльбоно́снымъ моще́мъ твои́мъ, но и дале́че отстоя́щихъ, призыва́ющихъ же всечестно́е и́мя твое́, предста́тельствомъ твои́мъ соблюда́еши отъ вся́каго зла́. Тѣ́мже во умиле́ніи зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, прибѣ́жище на́ше во всѣ́хъ напа́стехъ; ра́дуйся, ско́рый помо́щниче всѣ́хъ въ бѣда́хъ су́щихъ. Ра́дуйся, цѣли́телю болѣ́зней душе́вныхъ вку́пѣ и тѣле́сныхъ; ра́дуйся, на неви́димыя враги́ на́ша си́льный побо́рниче. Ра́дуйся, посѣти́телю въ не́мощи лежа́щихъ; ра́дуйся, утѣ́шителю всѣ́хъ скорбя́щихъ. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю престае́тъ рыда́ніе; ра́дуйся, я́ко тобо́ю подае́тся ра́дость. Ра́дуйся, я́ко Христу́ до́блественно послѣ́довалъ еси́; ра́дуйся, я́ко сладча́йшему Іису́су до конца́ послужи́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко наслажда́ешися лицезрѣ́нія Бо́жія; ра́дуйся, я́ко сподо́бился еси́ зрѣ́ти невече́рній де́нь Ца́рствія Его́.

Ра́дуйся, Анто́ніе, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 9

Вся́кія труды́ и ско́рби до́блественно претерпѣ́лъ еси́, о́тче Анто́ніе, ше́ствуя по пути́ спасе́нія до масти́тыя ста́рости. На земли́ невеще́ственное житіе́ показа́лъ еси́, и во пло́ти а́ки безпло́тенъ яви́лся еси́, сего́ ра́ди мно́гихъ чуде́съ творе́нія отъ Го́спода пріе́мь, чи́стою и боголюбе́зною душе́ю твое́ю къ небе́снымъ причте́нъ еси́ си́ламъ, и ку́пно съ ни́ми пое́ши ны́нѣ Всеси́льному Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíя многовѣща́нныя недоумѣ́ютъ досто́йно изобрази́ти оби́лія любве́ твоея́, о́тче на́шъ Анто́ніе, е́юже по вся́ дни́ преиспо́лненъ еси́ къ ча́домъ твои́мъ о Го́сподѣ: восхотѣ́въ бо и по отше́ствіи твое́мъ, при́сно поуча́ти и́хъ я́ко живы́й, завѣща́лъ еси́ и́мъ вся́ потре́бная ко спасе́нію. Сего́ ра́ди изъ глубины́ серде́цъ вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, благоче́стно тече́ніе сконча́вый; ра́дуйся, вѣ́ру соблюды́й всецѣ́лу. Ра́дуйся, ору́жіемъ благоволе́нія Бо́жія вѣнча́нный на земли́; ра́дуйся, вѣнце́мъ нетлѣ́нія укра́шенный на небеси́. Ра́дуйся, до́лу вели́чіемъ чуде́съ блиста́яй; ра́дуйся, горѣ́ луча́ми Трисо́лнечнаго Свѣ́та осіява́емый. Ра́дуйся, я́ко въ пресвѣ́тлыхъ ра́йскихъ оби́телѣхъ вселя́ешися; ра́дуйся, я́ко лице́мъ къ Лицу́ Боже́ственнаго Свѣ́та причаща́ешися. Ра́дуйся, я́ко съ небе́сныхъ высо́тъ на мольбы́ на́ша призира́еши; ра́дуйся, я́ко въ со́ніяхъ и видѣ́ніихъ во бла́го на́мъ явля́ешися. Ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми отъ вѣ́чныя сме́рти свобожда́емся; ра́дуйся, я́ко предста́тельствомъ твои́мъ безконе́чныя жи́зни сподобля́емся.

Ра́дуйся, Анто́ніе, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 10

Спасти́ся хотя́щаго всѣ́мъ человѣ́комъ и изба́витися отъ напа́стей, о́тче Анто́ніе, ты́ умоли́лъ еси́ Го́спода и Спаси́теля на́шего, да мимои́дутъ врази́ отъ Вели́каго Нова́града и оби́тели твоея́, да не озло́бятъ поко́ища твоего́ по вся́ дни́, живу́щіи же здѣ́ моли́твами твои́ми просла́вятъ Всеси́льнаго Бо́га, поюще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ еси́ ты́ и покро́въ всѣ́мъ человѣ́комъ, къ заступле́нію твоему́ прибѣга́ющимъ, о́тче Анто́ніе. Тѣ́мже и на́мъ, къ тебѣ́ приходя́щимъ и прося́щимъ заступле́нія у Царя́ Небе́снаго, бу́ди стѣна́ крѣ́пкая и огражде́ніе непреобори́мое, отъ вся́кихъ бѣ́дъ и напа́стей огражда́я на́съ, пою́щихъ тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко мо́щи твоя́ до вре́мене сокры́лъ еси́ отъ лицезрѣ́нія; ра́дуйся, я́ко о нетлѣ́ніи моще́й твои́хъ яви́лъ еси́ благоче́стнѣ и́ноку Ни́фонту. Ра́дуйся, я́ко моли́твою твое́ю бы́вшія враги́ отгна́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко оби́тель твою́ запустѣ́нію не пре́далъ еси́. Ра́дуйся, хра́мъ тобо́ю созда́нный до ны́нѣ сохрани́вый; ра́дуйся, соблюды́й принесе́нную въ руцѣ́ твое́й вѣ́твь и ка́мень, на не́мже приплы́лъ еси́ чуде́снѣ. Ра́дуйся, имѣ́яй предъ собо́ю ико́ны, и́мже покланя́лся еси́ въ животѣ́ твое́мъ; ра́дуйся, возвѣща́яй ди́вное прише́ствіе твое́ я́вленными чудеса́ми. Ра́дуйся, воспита́вшій въ оби́тели твое́й мно́гія подража́тели; ра́дуйся, просвѣти́вый въ не́й уче́ніемъ Христо́вымъ и́щущихъ свѣ́та. Ра́дуйся, привлека́яй къ себѣ́ лю́ди избра́нныя; ра́дуйся, обогаща́яй оби́тель твою́ отъ царе́й и святи́телей.

Ра́дуйся, Анто́ніе, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе благода́рственное Христу́ Бо́гу, тя́, о́тче Анто́ніе, прославля́юще, правосла́вніи прино́сятъ, я́ко мно́гихъ чуде́съ творе́цъ ты́ яви́лся еси́: слѣпы́я просвѣща́я, немощны́я исцѣля́я, больны́я врачу́я, бѣ́сныя отъ бѣсо́въ свобожда́я, толи́ко си́льнѣ, я́ко и не у́ приведе́ннымъ къ тебѣ́ бы́вшимъ бѣ́снымъ, еще́ на пути́ де́мони отъ ни́хъ отбѣга́ху, и ктому́ не возвраща́хуся, боя́щеся въ тебѣ́ си́лы Бо́жія, ю́же вы́ну въ небесѣ́хъ прославля́я, вопіе́ши Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рное свѣти́ло, благода́тію Христа́ Бо́га просвѣща́ющее Новгоро́дскія страны́, зри́мъ тя́, богому́дре о́тче Анто́ніе: съ а́нгелы бо предстоя́ престо́лу Бо́жію, ра́дости преве́лія испо́лненъ еси́, и Боже́ственными луча́ми Трисо́лнечнаго Свѣ́та осіява́емь, озаря́еши вѣ́рныхъ, вопію́щихъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, возше́дый на го́ру превысо́ку добродѣ́телей Боже́ственныхъ; ра́дуйся, я́ко отъ тоя́ удо́бь возше́лъ еси́ на го́ру небе́сную. Ра́дуйся, я́ко отъ оби́тели земны́я въ оби́тель небе́сную водвори́лся еси́; ра́дуйся, я́ко та́мо предстоя́ Царю́ Небе́сному, о всѣ́хъ на́съ къ Нему́ те́плѣ хода́тайствуеши. Ра́дуйся, я́ко отше́дъ отъ на́съ душе́ю, на́мъ мо́щи твоя́ оста́вилъ еси́; ра́дуйся, я́ко мо́щи твоя́ исцѣля́ютъ вся́кія ско́рби и болѣ́зни. Ра́дуйся, я́ко моще́й твои́хъ де́мони трепе́щутъ; ра́дуйся, я́ко мо́щи твоя́ кому́ждо въ печа́лѣхъ быва́ютъ утѣше́ніе. Ра́дуйся, я́ко Го́спода Іису́са о всѣ́хъ чту́щихъ па́мять твою́ умилостивля́еши; ра́дуйся, я́ко и Преблагослове́нную Ма́терь Его́ хода́тайствовати о на́съ, грѣ́шныхъ, преклоня́еши. Ра́дуйся, я́ко Импера́тору на́шему на сопроти́вныхъ побѣ́ду да́рствуеши; ра́дуйся, я́ко всѣ́мъ правовѣ́рнымъ вся́кое проше́ніе на по́льзу исполня́еши.

Ра́дуйся, Анто́ніе, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́ть свы́ше ти́ да́нную позна́вше, благоговѣ́йно обстоя́ще святу́ю ра́ку твою́, о́тче на́шъ Анто́ніе, тебѣ́ на́шего ми́лостиваго отца́ прилѣ́жно про́симъ: проле́й ны́нѣ те́плую твою́ моли́тву о на́съ, грѣ́шныхъ, ко Го́споду, я́ко да спасе́тъ и поми́луетъ Импера́тора на́шего [и́мярекъ] и ве́сь Августѣ́йшій До́мъ Его́, ца́рство Его́ да разшири́тъ и укрѣпи́тъ, Це́рковь Свою́ святу́ю отъ ра́спрей и раско́ловъ незы́блему сохрани́тъ, и вся́ правосла́вныя христіа́ны въ ми́рѣ и благоде́нствіи соблюде́тъ. Чесого́ твои́ми моли́твами ожида́юще отъ Царя́ Небе́снаго, вопіе́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твое́ къ Бо́гу отше́ствіе, преподо́бне о́тче Анто́ніе, почита́емъ свяще́нную па́мять твою́, велича́емъ ре́вность по вѣ́рѣ, хва́лимъ долготерпѣ́ніе, сла́вимъ незло́біе и ублажа́емъ кончи́ну твою́: на сме́ртномъ бо одрѣ́ возлежа́, жела́ніемъ возжела́лъ еси́ облещи́ся въ вели́кій а́нгельскій о́бразъ и съ а́нгелами ны́нѣ лику́еши. Тѣ́мже моля́щеся усе́рдно, о е́же сподо́битися и на́мъ неосужде́нно предста́ти на стра́шное суди́ще Христо́во, взыска́емъ ти́:

Ра́дуйся, у престо́ла Бо́жія те́плый о на́съ предста́телю; ра́дуйся, просла́вивый Бо́га въ тѣлеси́ и въ душѣ́ свое́й. Ра́дуйся, добропобѣ́дный во́ине Царя́ Небе́снаго; ра́дуйся, вождю́ прему́дрый ра́тующихъ проти́ву си́лъ а́довыхъ. Ра́дуйся, я́ко съ горя́щимъ свѣти́льникомъ возше́лъ еси́ въ ра́дость Христа́; ра́дуйся, я́ко отъ Него́ благода́ть исцѣле́ній прія́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко благоволе́ніемъ Пресвяты́я Богоро́дицы возвели́ченъ еси́; ра́дуйся, я́ко во свѣ́тлостехъ святы́хъ пребыва́еши. Ра́дуйся, я́ко съ проро́ки и а́нгелы ликовству́еши; ра́дуйся, я́ко со святи́тели и му́ченики просла́вленъ еси́. Ра́дуйся, я́ко съ преподо́бными и пра́ведными весели́шися; ра́дуйся, я́ко со всѣ́ми избра́нными Бо́жіими при́сно торжеству́еши.

Ра́дуйся, Анто́ніе, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, вели́кій и пречу́дный преподо́бне о́тче на́шъ Анто́ніе! Пріими́ сіе́ ма́лое моле́ніе на́ше, и благопрія́тнымъ твои́мъ хода́тайствомъ умоли́ ми́лостиваго Бо́га, да сохрани́тъ Импера́тора и все́ во́инство, да умудри́тъ па́стырей Правосла́вныя Це́ркви, да изба́витъ всѣ́хъ на́съ отъ враго́въ ви́димыхъ и неви́димыхъ, отъ вся́кія напа́сти и ско́рби, отъ напра́сныя сме́рти и бу́дущія му́ки, да сподо́битъ съ тобо́ю и со всѣ́ми святы́ми во вѣ́ки воспѣва́ти Бо́гу, Спаси́телю на́шему: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва преподо́бному Анто́нію Ри́млянину

Па́стырю предо́брый и наста́вниче на́шъ, преподо́бне о́тче Анто́ніе! Ты́ бо во пло́ти еще́ сы́й, Боже́ственнымъ манове́ніемъ управля́емь, ве́тхій Ри́мъ, оте́чество твое́, и ро́дъ тво́й оста́вилъ еси́, и отту́ду чуде́снымъ по вода́мъ на ка́мени, я́ко на ле́гцѣмъ корабли́, прише́ствіемъ твои́мъ сѣ́мо освяти́лъ еси́ гра́дъ се́й, и въ не́мъ хра́мъ Бо́жіей Ма́тери воздви́глъ еси́, труды́ же и по́двиги твои́ми просвѣти́лъ еси́ оби́тель сію́, (ея́же и основа́ніе тобо́ю бы́сть), умно́жилъ еси́ въ не́й ча́да твоя́, о́бразомъ до́брыхъ дѣ́лъ и уче́ніемъ наставля́яй и́хъ: тѣ́мъ и нетлѣ́ніемъ моще́й твои́хъ и чуде́съ сія́ніемъ просла́ви тя́ Бо́гъ, Ему́же безпло́тенъ со безпло́тными предстоя́ ра́дуешися, и, ра́дуяся, о притека́ющихъ къ чудотво́рнѣй ра́цѣ твое́й, и мо́щи твоя́ усты́ и се́рдцемъ лобыза́ющихъ мо́лишися. Ты́ и ны́нѣ, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Влады́цѣ Христу́, бу́ди моли́твенникъ и хода́тай о предстоя́щихъ си́хъ рабѣ́хъ твои́хъ, честны́мъ твои́мъ моще́мъ кла́няющихся, и прося́щихъ отъ тебе́ ми́лостиваго заступле́нія. Ей, мо́лимъ тя́, слуго́ Христо́въ и уго́дниче, главы́ и сердца́ на́ша преклоня́юще тебѣ́, не пре́зри убо́гаго сего́ моле́нія на́шего, но при́зри на ны́ ми́лостивно, коего́ждо потре́бу исполня́я: боля́щимъ здра́віе, путеше́ствующимъ въ пути́ благопоспѣ́шество, пла́вающимъ ско́рое и безбѣ́дное пла́ваніе да́руя; оби́тель же сію́ отъ вся́кихъ бѣ́дъ, внеза́пно находя́щихъ, сохрани́, и въ не́й живу́щихъ и тружда́ющихся, ку́пно же и и́мъ благодѣ́ющихъ, отъ вся́кихъ напа́стей свободи́; да вси́ твои́ми моли́твами на земли́ богоуго́дно поживе́мъ, и небе́снаго Ца́рствія наслѣ́дники бу́демъ, досто́йны славосло́вити Всесвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, въ безконе́чныя вѣ́ки. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Ве́тхій Ри́мъ, оте́чество твое́, оста́вивъ, на ка́мень, я́ко на ле́гкій кора́бль, возше́лъ еси́ и на не́мъ па́че естества́, а́ки безпло́тенъ, по вода́мъ ше́ствовалъ еси́, промышле́ніемъ боже́ственнаго ра́зума направля́емь, вели́каго Нова́града дости́глъ еси́ и, оби́тель въ не́мъ сотвори́въ, тѣ́ло твое́ въ не́й предложи́лъ еси́, я́ко да́ръ освяще́нъ. Тѣ́мъ мо́лимъ тя́, о́тче Анто́ніе: моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́тъ ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 8

Ри́мское воспита́ніе, Вели́кому же Нову́граду благода́тное процвѣте́ніе, мно́гими бо труды́ и по́двиги въ не́мъ Бо́гу угоди́лъ еси́. Сего́ ра́ди чуде́съ дарова́ній отъ Него́ сподо́бился еси́, и тѣ́ло твое́ мно́гими лѣ́ты соблюде́ нетлѣ́нно. Мы́ же, сіе́ лобыза́юще, ра́достно отъ души́ вопіе́мъ ти́: ра́дуйся, о́тче Анто́ніе.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Анто́ніе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.