Акафист святому преподобному Александру, игумену Свирскому, чудотворцу

Конда́къ 1

Избра́нный уго́дниче Христо́въ и чудотво́рче, преподо́бный о́тче Алекса́ндре, возсія́вый мíрови, я́ко звѣзда́ богосвѣ́тлая, житія́ твоего́ добро́тою и мно́жествомъ чудотворе́ній, восхваля́емъ тя́ любо́вію въ пѣ́снехъ духо́вныхъ. Ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, моли́твами твои́ми отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, преподо́бне Алекса́ндре, Сви́рскій чудотво́рче.

Икосъ 1

Ангельскій нра́въ имѣ́лъ еси́, о́тче преподо́бне, и я́ко безпло́тный, непоро́чно житіе́ соверши́лъ еси́ на земли́, ди́вный о́бразъ соверше́нства духо́внаго на́мъ оста́вивъ, да подража́емъ добродѣ́телемъ твои́мъ, и зове́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, благочести́выхъ роди́телей пло́дъ богодарова́нный; ра́дуйся, непло́діе ро́ждшихъ тя́ разрѣши́вый. Ра́дуйся, сѣ́тованіе и́хъ на ра́дость преложи́вый; ра́дуйся, отъ пеле́нъ Бо́гомъ избра́нный. Ра́дуйся, отъ утро́бы ма́терней на слу́жбу Ему́ предуста́вленный; ра́дуйся, отъ ю́ности Его́ Еди́наго всѣ́мъ се́рдцемъ возлюби́вый. Ра́дуйся, вся́ кра́сная мíра сего́ ни во что́же вмѣни́вый; ра́дуйся, посто́мъ и бдѣ́ніемъ моли́твеннымъ пло́ть твою́ удручи́вый. Ра́дуйся, непоро́чный сосу́де Бо́жія благода́ти; ра́дуйся, жили́ще Ду́ха Свята́го, украше́нное чистото́ю. Ра́дуйся, му́жу жела́ній духо́вныхъ; ра́дуйся, главо́, освяще́нная десни́цею Всевы́шняго.

Ра́дуйся, преподо́бне Алекса́ндре, Сви́рскій чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́дя Госпо́дь ду́шу твою́, я́ко ни́ву благовоздѣ́ланную къ плодоно́сію духо́вному, отъ ю́ности къ иска́нію еди́наго на потре́бу напра́ви тво́й по́мыслъ, преподо́бне, тѣ́мже любве́ ра́ди Христо́вы, роди́телей твои́хъ и до́мъ оте́ческій оста́вилъ еси́, и вся́каго пристра́стія су́етнаго свободи́вся, прите́клъ еси́ въ пусты́нную оби́тель Валаа́мскую на по́двиги и́ноческія, зовы́й спаса́ющему тя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумомъ богопросвѣще́ннымъ пости́глъ еси́ суету́ мíра сего́ и непостоя́нство, въ не́мже ра́дость смѣня́ется ско́рбію, благополу́чіе навѣ́туется неча́янными бѣда́ми. Тѣ́мже вѣ́чныхъ нетлѣ́нныхъ бла́гъ возжелѣ́лъ еси́, о́тче преподо́бне, и сія́ взыска́ти потща́лся еси́ отрече́ніемъ мірски́хъ бла́гъ и во́льною нището́ю, подвига́я на́съ зва́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, пусты́ннаго безмо́лвія люби́телю; ра́дуйся, смире́нія и нестяжа́нія рачи́телю. Ра́дуйся, и́стиннаго самоотверже́нія соверше́нный о́бразе; ра́дуйся, и́ноческаго равноа́нгельскаго житія́ всеизря́дное явле́ніе. Ра́дуйся, пра́вило вѣ́ры и благоче́стія; ра́дуйся, зерца́ло терпѣли́ваго послуша́нія. Ра́дуйся, безмо́лвіе и́ноческое возлюби́вый; ра́дуйся, сле́зы духо́вныя стяжа́вый. Ра́дуйся, пла́чемъ вре́меннымъ блаже́нство вѣ́чное сниска́вый; ра́дуйся, моли́твами непреста́нными прило́ги вра́жія сокруши́вый. Ра́дуйся, бдѣ́ніемъ и труда́ми пло́ть твою́ ду́хови покори́вый; ра́дуйся, посто́мъ и воздержа́ніемъ стра́сти укроти́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Алекса́ндре, Сви́рскій чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́лою Всевы́шняго осѣне́нный и укрѣпля́емый, въ и́ночестѣмъ постриже́ніи власо́въ главы́ твоея́, все́ плотско́е мудрова́ніе отложи́лъ еси́, преподо́бне, и я́ко во́инъ благоиску́сный, схи́му и́ноческую въ броню́ спасе́нія стяжа́въ, и непобѣди́мымъ ору́жіемъ Креста́ Христо́ва вооружи́вся, крѣ́пко ра́товалъ еси́ проти́ву врага́ неви́димого - діа́вола, смире́ніемъ глубо́кимъ побѣжда́я его́ вознесе́нную горды́ню, и вы́ну вопія́ ко Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я сле́зъ исто́чникъ изоби́льный, уго́дниче Бо́жій, и умиле́нія ве́лію благода́ть, хлѣ́бъ тво́й слеза́ми ороша́лъ еси́, и питіе́ пла́чемъ растворя́лъ, отъ преизбы́тка жела́нія Боже́ственнаго и любве́ ко Го́споду. Тѣ́мже и мы́ ублажа́емъ тя́ зва́ніи си́ми:

Ра́дуйся, крѣ́пости и му́жества тезоимени́тый подви́жниче; ра́дуйся, ангелоподо́бный человѣ́че. Ра́дуйся, Царя́ Небе́снаго во́ине добропобѣ́дный; ра́дуйся, Валаа́мскія оби́тели пло́де до́брый. Ра́дуйся, пустынножи́телю благопрія́тный; ра́дуйся, моли́твенниче неусыпа́ющій. Ра́дуйся, по́стниче изря́дный; ра́дуйся, безмо́лвниче ди́вный. Ра́дуйся, по́двигомъ дре́внихъ богоно́сныхъ отце́въ послѣ́дователю; ра́дуйся, и́хъ терпѣ́нію и труда́мъ подража́телю. Ра́дуйся, благовре́менно моги́лу себѣ́ ископа́вый; ра́дуйся, о сме́ртнѣмъ ча́сѣ непреста́нно помышля́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Алекса́ндре, Сви́рскій чудотво́рче.

Конда́къ 4

Бу́ря искуше́ній и устремле́ній діа́вольскихъ не возмо́же поколеба́ти хра́мины твоея́ душе́вныя, преподо́бне о́тче, основана́ бо бѣ́ на тве́рдомъ ка́мени вѣ́ры во Христа́, и храни́ма трезве́ніемъ и моли́твами непреста́нными, и́миже вы́ну противобо́рствовалъ еси́ врагу́ спасе́нія человѣ́ческаго, и непреткнове́нно восходи́лъ еси́ по стезя́мъ добродѣ́телей къ соверше́нству духо́вному въ мѣ́ру во́зраста Христо́ва, воспѣва́я Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавъ похваля́ема себе́ отъ человѣ́къ, убоя́лся еси́ превозноше́нія су́етнаго, о́тче богому́дре, и я́ко и́стинный смире́нія о́бразъ, умы́слилъ еси́ убѣжа́ти въ пусты́ню неизвѣ́данную, на рѣку́ Сви́рь, на мѣ́сто свы́ше тебѣ́ ука́занное въ видѣ́ніи чу́дномъ, да та́мо и невозбра́нно еди́ному Бо́гу порабо́таеши, идѣ́же мы́ срѣта́емъ тя́ благохвале́ніи си́ми:

Ра́дуйся, смири́вшагося до ра́бія зра́ка Христа́ Го́спода, благíй послѣ́дователю; ра́дуйся, святы́хъ Его́ за́повѣдей усе́рдный исполни́телю. Ра́дуйся, дѣ́вственниче душе́ю и тѣ́ломъ; ра́дуйся, трудолю́бче нелицемѣ́рный. Ра́дуйся, презрѣ́вый сла́ву человѣ́ческую су́етную; ра́дуйся, сокруши́вый сѣ́ти тщесла́вія и горды́ни. Ра́дуйся, попра́вый высокоу́мія душевре́дную пре́лесть; ра́дуйся, усво́ивый себѣ́ свято́е смире́ніе Христо́во. Ра́дуйся, испо́лнивый всѣ́ обѣ́ты и́ночества; ра́дуйся, украси́выйся дара́ми благода́ти Бо́жіей. Ра́дуйся, по благода́ти пріе́мый вла́сть на ду́хи нечи́стыя; ра́дуйся, ни во что́же вмѣни́вый тѣ́хъ устраше́нія и привидѣ́нія.

Ра́дуйся, преподо́бне Алекса́ндре, Сви́рскій чудотво́рче.

Конда́къ 5

Свѣтоза́рный лу́чь озари́ въ нощнѣ́й темнотѣ́ мѣ́сто пусты́нное, на не́мже всели́тися прише́лъ еси́, преподо́бне, зна́менуя собо́ю свѣ́тлость души́ твоея́, и пламенѣ́ющее любо́вію ко Го́споду се́рдце твое́, идѣ́же благопрія́тно бы́сть Творцу́ твое́ произволе́ніе рабо́тати Ему́ въ преподо́біи и свя́тости, и пѣ́ти Ему́ та́мо хвале́бную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше а́нгельстіи чи́нове равноа́нгельское житіе́ твое́, о́тче богоблаже́нне, смире́нія твоего́ глубину́, моли́твы неотсту́пность, воздержа́нія тве́рдость и ве́лію ре́вность ду́ха твоего́ о чистотѣ́, удиви́шася и просла́виша человѣколю́бца Бо́га, укрѣпля́ющаго немощно́е естество́ человѣ́ческое. Мы́ же ублажа́емъ тя́ и зове́мъ:

Ра́дуйся, свѣти́льниче пусты́нный, просвѣти́вый страну́ Коре́льскую сія́ніемъ твои́хъ добродѣ́телей; ра́дуйся, мона́шествующихъ ди́вное украше́ніе. Ра́дуйся, кри́не благоуха́нный пусты́ннаго прозябе́нія; ра́дуйся, дре́во благопло́дное небе́снаго насажде́нія. Ра́дуйся, возлюби́вый благолѣ́піе до́му Бо́жія; ра́дуйся, въ само́мъ себѣ́ хра́мъ Тріѵпоста́сному Божеству́ угото́вивый. Ра́дуйся, преподо́біемъ и пра́вдою одѣ́янный; ра́дуйся, сою́зомъ добродѣ́телей удобре́нный. Ра́дуйся, пома́заніе пріе́мый отъ Свята́го Ду́ха; ра́дуйся, освяще́нный сосу́де благода́ти Бо́жіей. Ра́дуйся, ра́бе Христо́въ, благíй и вѣ́рный; ра́дуйся, слуго́ Госпо́день и́стинный.

Ра́дуйся, преподо́бне Алекса́ндре, Сви́рскій чудотво́рче.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ по́двиговъ твои́хъ въ пусты́ни Сви́рской яви́лся лове́цъ звѣре́й ди́віихъ, и́же гна́въ еле́ня въ дубра́вѣ непроходи́мѣй, смотре́ніемъ Бо́жіимъ обрѣ́те хра́мину твою́, преподо́бне о́тче. Ви́дѣвъ же тя́ во пло́ти а́нгела, зна́меніе благода́тнаго озаре́нія на лицѣ́ свое́мъ нося́ща, стра́ха и ра́дости испо́лнися, и припа́дъ къ честны́мъ твои́мъ стопа́мъ, во умиле́ніи се́рдца возопи́ Зижди́телю Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́ въ пусты́ни Сви́рской богосвѣ́тлое свѣти́ло, и на спасе́нія стезю́ наста́вилъ еси́ мно́ги ду́ши человѣ́ческія: яви́ бо тя́ Христо́съ наста́вника и учи́теля и́нокомъ пустыннолюби́вымъ, и́же стека́хуся къ тебѣ́, я́ко о́вцы къ па́стырю, могу́щу упасти́ и́хъ на па́жити живоно́снѣй. Тѣ́мже, я́ко сотвори́вшаго и научи́вшаго, че́ствуемъ тя́ си́ми похва́льными словесы́:

Ра́дуйся, исто́чниче богодухнове́нныхъ уче́ній; ра́дуйся, храни́лище изоби́льного умиле́нія. Ра́дуйся, одушевле́нныя скрижа́ли зако́на Госпо́дня; ра́дуйся, немо́лчный проповѣ́дниче Ева́нгелія Христо́ва. Ра́дуйся, за́повѣди Госпо́дни испо́лнивый, и о́нымъ научи́вый ученико́въ твои́хъ; ра́дуйся, лѣни́выхъ подви́гнувый къ исправле́нію твои́ми христоподража́тельными нра́вы. Ра́дуйся, немощны́хъ укрѣпи́вши да́нною ти́ отъ Го́спода благода́тію; ра́дуйся, скорбя́щихъ утѣ́шивый сла́достію твои́хъ слове́съ. Ра́дуйся, грѣ́шныхъ къ покая́нію напра́вивый; ра́дуйся, ю́ныя уцѣлому́дривый. Ра́дуйся, сострада́нія испо́лненный; ра́дуйся, въ ми́лости бога́тый.

Ра́дуйся, преподо́бне Алекса́ндре, Сви́рскій чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хотя́ Человѣколю́бецъ Госпо́дь просла́вити мѣ́сто по́двиговъ твои́хъ, о́тче, посла́ а́нгела Своего́ благовѣсти́ти тебѣ́, я́ко бу́детъ на мѣ́стѣ то́мъ оби́тель и́нокомъ во спасе́ніе, и въ не́й хра́мъ во и́мя Святы́я Тро́ицы. Ты́ же явле́ніемъ безпло́тнаго просвѣще́нъ, съ ра́достнымъ тре́петомъ внима́лъ еси́ благовѣ́стію небе́сному, зовы́й въ смире́ніи ду́ха Влады́цѣ а́нгеловъ и человѣ́ковъ: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вое зна́меніе благоволе́нія Бо́жія дарова́ся тебѣ́, преподо́бне, егда́ безмо́лвствующу ти́ въ избра́нной пусты́ни, въ нощи́ свѣ́тъ ве́лій облиста́ тя́, и три́ му́жа въ оде́ждахъ свѣ́тлыхъ предста́ша предъ тобо́ю, ми́ръ тебѣ́ да́руя и повелѣва́я, да устро́иши та́мо оби́тель и́ноческую, и въ не́й хра́мъ во и́мя Святы́я Тро́ицы. Дивя́ся у́бо сему́ пречу́дному въ тріе́хъ а́нгельскихъ ли́цѣхъ Тро́ическому явле́нію, зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, таи́нниче Пресвяты́я и Единосу́щныя Тро́ицы; ра́дуйся, самови́дче неизрече́ннаго Бо́жія явле́нія. Ра́дуйся, собесѣ́дниче свѣтоно́сныхъ а́нгельскихъ си́лъ; ра́дуйся, созерца́телю лучеза́рнаго Боже́ственнаго видѣ́нія. Ра́дуйся, прича́стниче огнезра́чнаго трисо́лнечнаго сія́нія; ра́дуйся, покло́нниче Тріѵпоста́снаго Божества́. Ра́дуйся, въ сме́ртнѣмъ тѣлеси́ безсме́ртія заре́ю просвѣще́нный; ра́дуйся, на земли́ небе́снаго посѣще́нія удосто́енный. Ра́дуйся, смире́ніемъ высо́кая стяжа́вый; ра́дуйся, нището́ю бога́тую ми́лость Госпо́дню улучи́вый. Ра́дуйся, сѣ́явый слеза́ми ра́дость присносу́щную; ра́дуйся, пріе́мый исполне́ніе обѣтова́ній непрело́жныхъ.

Ра́дуйся, преподо́бне Алекса́ндре, Сви́рскій чудотво́рче.

Конда́къ 8

Страннолѣ́пно яви́лся ти́ на возду́сѣ а́нгелъ Госпо́день въ ма́нтіи и ку́коли и́ночестѣмъ, указу́яй мѣ́сто, на не́мже хра́мъ во и́мя Живонача́льныя Тро́ицы имѣ́лъ еси́ созда́ти въ пусты́ни Сви́рской, преподо́бне о́тче, его́же Бо́жіимъ поспѣше́ніемъ соверши́въ и освяти́въ, со ученики́ твои́ми немо́лчныя хвалы́ возсыла́лъ еси́ въ не́мъ Го́сподеви, зовы́й: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Всего́ себе́ преда́въ во́лѣ Госпо́дней, ученика́ми твои́ми умоле́нный, свяще́нства благода́ть воспрія́ти не уклони́лся еси́, о́тче, а́ще и тужа́ше ду́хъ тво́й, ужаса́яся высоты́ сея́, но послуша́ніе, яви́лъ еси́ духо́внымъ ча́домъ твои́мъ, подвиза́я и́хъ согла́сно зва́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, безкро́вныя же́ртвы досто́йный соверши́телю; ра́дуйся, олтаря́ Госпо́дня благоговѣ́йный служи́телю. Ра́дуйся, преподо́бныя ру́цѣ твои́ со мно́гимъ дерзнове́ніемъ ко Го́споду воздѣя́вый; ра́дуйся, моли́твы теплѣ́йшія отъ се́рдца чи́ста къ престо́лу Вседержи́теля возноси́вый. Ра́дуйся, о́бразъ благоче́стія бы́вый твои́мъ ученико́мъ; ра́дуйся, ма́стію свяще́нства умаще́нная главо́. Ра́дуйся, вождю́ благоиску́сный во́иновъ духо́вныхъ; ра́дуйся, о́тче благому́дрый общежи́тія и́ноческаго. Ра́дуйся, свѣще́, въ моли́твѣ къ Бо́гу возж́енная; ра́дуйся, звѣздо́ ко спасе́нію пу́ть вѣ́рный показу́ющая. Ра́дуйся, ма́слино, еле́й ми́лости Бо́жія источи́вшая; ра́дуйся, ча́ше, жа́ждущихъ уче́нія спаси́тельнаго напои́вшая.

Ра́дуйся, преподо́бне Алекса́ндре, Сви́рскій чудотво́рче.

Конда́къ 9

Вси́ и́ноцы оби́тели твоея́ въ ра́достный тре́петъ пріидо́ша, егда́ устремле́ніе пото́ка во́днаго, на святу́ю оби́тель твою́ дви́жущееся, моли́твою твое́ю укроти́лъ еси́, и призыва́ніемъ всеси́льнаго и́мене Іису́съ Христо́ва, бу́рному пото́ку тещи́ безвре́дно устро́илъ еси́ на благу́ю потре́бу и́ночествующихъ, е́же ви́дѣвше духо́вная ча́да твоя́, всеумиле́нно возгласи́ша ку́пно съ тобо́ю Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíйство человѣ́ческое не довлѣ́етъ изрещи́ оби́ліе ра́дости духо́вныя, е́юже преиспо́лнился еси́, о́тче богоно́сне, егда́ во вре́мя моли́твы твоея́ нощны́я, яви́ся ти́ Пресвята́я Богоро́дица съ ли́комъ чино́въ а́нгельскихъ и обѣтова́ніи непрело́жными ду́шу твою́ возвесели́, я́ко При́сная Засту́пница оби́тели твоея́ бу́детъ, снабдѣва́ющи и покрыва́ющи ю́ по вся́ дни́. Тѣ́мже и мы́ сія́ ра́достныя тебѣ́ прино́симъ глаго́лы:

Ра́дуйся, благоволе́ніемъ Богома́тере осѣне́нный; ра́дуйся, посѣще́ніемъ Цари́цы небесе́ и земли́ утѣ́шенный. Ра́дуйся, слы́шавый ми́лостивыя отъ у́стъ Ея́ глаго́лы; ра́дуйся, пріе́мый обѣтова́ніе крѣ́пкаго Ея́ твое́й оби́тели заступле́нія. Ра́дуйся, люби́миче Ея́ преи́скренній; ра́дуйся, избра́нниче Сы́на Ея́ и Бо́га. Ра́дуйся, да́ромъ чудотворе́нія облагода́тствованный; ра́дуйся, бу́дущая, я́ко настоя́щая прови́дѣвый. Ра́дуйся, ры́баремъ лови́тву чуде́сно умно́живый; ра́дуйся, непло́днымъ роди́телемъ чадоро́діе дарова́вый. Ра́дуйся, боля́щія здра́вы возста́вивый; ра́дуйся, та́йная согрѣше́нія человѣ́ческая обличи́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Алекса́ндре, Сви́рскій чудотво́рче.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ ду́ши учени́къ твои́хъ, оте́чески назида́лъ еси́ и́хъ, богому́дре, о́ваго сло́вомъ, о́ваго примѣ́ромъ житія́ твоего́, съ кро́тостію облича́я, съ любо́вію увѣщева́я и́хъ преуспѣва́ти въ благоче́стіи и чистотѣ́; наипа́че же предъ кончи́ною твое́ю, вся́ ко спасе́нію душе́вному благопотре́бная заповѣ́далъ еси́ и́мъ, и научи́лъ еси́ и́хъ въ моли́твахъ бо́дрствовати и немо́лчно пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ заступле́нія бы́ша моли́твы твоя́, чудотво́рче святы́й, всѣ́мъ съ вѣ́рою къ тебѣ́ притека́ющимъ во вся́кой ско́рби, и́бо чистоты́ ра́ди твоея́ серде́чныя, си́ла духо́вная отъ Бо́га тебѣ́ дарова́ся, боля́щихъ исцѣля́ти, бѣ́дствующимъ помога́ти, бу́дущая прорица́ти, я́ко сла́вити бли́жнимъ и да́льнымъ вели́чія Бо́жія, въ тебѣ́ явле́нная, и зва́ти тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, врачу́ немздопріе́мный неду́говъ человѣ́ческихъ; ра́дуйся, не то́кмо тѣле́сныхъ, но и душе́вныхъ болѣ́зней изря́дный цѣли́телю. Ра́дуйся, слѣпы́мъ прозрѣ́ніе дарова́вый; ра́дуйся, сляче́нныхъ и увѣ́чныхъ здра́вы сотвори́вый. Ра́дуйся, бѣсны́хъ отъ діа́вольскаго удруче́нія свободи́вый; ра́дуйся, изступле́ннымъ у́мъ здра́вый возврати́вый. Ра́дуйся, покры́тыхъ стру́пами уврачева́вый; ра́дуйся, печа́льныхъ утѣ́шивый. Ра́дуйся, бѣ́дствующимъ на по́мощь ускори́вый; ра́дуйся, плѣне́ннымъ и въ темни́цѣ сѣдя́щимъ осла́бу и свобо́ду явле́ніемъ твои́мъ дарова́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Алекса́ндре, Сви́рскій чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе всеумиле́нное прине́слъ еси́ Пресвятѣ́й Тро́ицѣ во вре́мя кончи́ны твоея́, преподо́бне, и моли́твѣ су́щей на устѣ́хъ твои́хъ преда́лъ еси́ святу́ю ду́шу твою́ въ ру́цѣ Жива́го Бо́га, Его́же отъ ю́ности возлюби́лъ еси́, и Ему́же до ста́рости масти́тыя рабо́талъ еси́ нелицемѣ́рно, тѣ́мже со упова́ніемъ благи́мъ ра́достно преше́лъ еси́ къ оби́телемъ небе́снымъ, со а́нгельскими ли́ки пѣ́ти Тріѵпоста́сному Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Ми́рную кончи́ну твою́ ви́дѣвше твои́ ученицы́, вели́кій уго́дниче Бо́жій, ско́рбь разлуче́нія съ тобо́ю утѣше́ніемъ благода́тнымъ раствори́ша, въ упова́ніи всеси́льнаго предста́тельства твоего́ горѣ́ у престо́ла Бо́жія, идѣ́же слы́шиши съ любо́вію тебѣ́ зову́щихъ:

Ра́дуйся, вѣне́цъ безсме́ртныя жи́зни пріе́мый отъ руки́ Вседержи́теля; ра́дуйся, ликовству́яй въ черто́зѣ небе́снаго Домовлады́ки. Ра́дуйся, открове́ннымъ лице́мъ созерца́яй сла́ву Трисія́ннаго Божества́; ра́дуйся, со ста́рцы бѣлори́зными покланя́яйся Творцу́. Ра́дуйся, наслѣ́дниче всесвѣ́тлаго Ца́рствія Христо́ва; ра́дуйся, граждани́не Іерусали́ма го́рняго. Ра́дуйся, небе́снаго Сіо́на жи́телю; ра́дуйся, нерукотворе́нныхъ ски́ній ра́йскихъ обита́телю. Ра́дуйся, по трудѣ́хъ вре́менныя жи́зни, поко́й вѣ́чный получи́вый; ра́дуйся, блаже́нство, отъ вѣ́ка пра́веднымъ угото́ванное, пра́ведно воспрія́вый. Ра́дуйся, луча́ми невече́рняго свѣ́та свы́ше осія́нный; ра́дуйся, до́лу вели́чіемъ чуде́съ блиста́ющій.

Ра́дуйся, преподо́бне Алекса́ндре, Сви́рскій чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́ти прича́стна яви́ся свя́щенная ра́ка, содержа́щая многоцѣле́бныя мо́щи твоя́, чудотво́рче святы́й, и́хже по лѣ́тѣхъ мно́зѣхъ яви́ Госпо́дь въ нѣ́драхъ земны́хъ нетлѣ́нными, исцѣле́нія неоску́дно источа́ющія, и вся́къ неду́гъ врачу́ющія си́лою Бо́га, ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ, ди́вно просла́вльшаго тя́ на небеси́ и на земли́, Ему́же воспѣва́емъ: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще ра́достную пѣ́снь хвалы́ и благодаре́нія Человѣколю́бцу Бо́гу, просла́вльшему тя́ въ странѣ́ Россíйстѣй чудотво́рца ди́внаго и ми́лостиваго, мо́лимъ тя́, преподо́бне о́тче на́шъ: бу́ди хода́тай къ Нему́ и моли́твенникъ при́сный о на́съ, зову́щихъ ти́:

Ра́дуйся, засту́пниче ро́да христіа́нскаго; ра́дуйся, сокро́вищница даро́въ многоразли́чныхъ. Ра́дуйся, покро́ве, Бо́гомъ зда́нный; ра́дуйся, отъ Бо́га благода́ть исцѣле́ній воспрія́вый. Ра́дуйся, цвѣ́те нетлѣ́нія, облагоуха́вый святу́ю Це́рковь; ра́дуйся, заре́ безсме́ртія, отъ гро́ба пресла́вно возсія́вшая. Ра́дуйся, щедро́тъ и ми́лованія струя́ неизсяка́емая. Ра́дуйся, благоутро́бія исто́чниче неоскудѣва́емый; ра́дуйся, любве́ и сострада́нія явле́ніе многочуде́сное. Ра́дуйся, тѣле́съ на́шихъ богодарова́нное врачева́ніе; ра́дуйся, о душа́хъ на́шихъ благопрія́тное предста́тельство.

Ра́дуйся, преподо́бне Алекса́ндре, Сви́рскій чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче, преподо́бне о́тче на́шъ Алекса́ндре! Ми́лостивно прія́въ сіе́ ма́лое моле́ніе на́ше, моли́твами твои́ми сохрани́ на́съ отъ неду́говъ душе́вныхъ и тѣле́сныхъ въ жи́зни се́й, и отъ гряду́щихъ муче́ній вѣ́чныхъ изба́ви, и сподо́би на́съ вку́пѣ съ тобо́ю во Ца́рствіи небе́снѣмъ вы́ну пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва преподо́бному Алекса́ндру, Сви́рскому чудотво́рцу

О, свяще́нная главо́, а́нгеле земны́й и человѣ́че небе́сный, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́шъ Алекса́ндре, изря́дный уго́дниче Пресвяты́я и Единосу́щныя Тро́ицы, явля́ющій мно́гія ми́лости живу́щимъ во свято́й оби́тели твое́й и всѣ́мъ, съ вѣ́рою и любо́вію притека́ющимъ къ тебѣ́! Испроси́ на́мъ вся́ благопотре́бная къ житію́ сему́ вре́менному, и ну́жная къ вѣ́чному спасе́нію на́шему. Посо́бствуй предста́тельствомъ твои́мъ, уго́дниче Бо́жій, Благочести́вѣйшему Госуда́рю на́шему Импера́тору [и́мярекъ] на враги́ ви́димыя и неви́димыя, да въ ми́рѣ глубо́цѣ пребу́детъ свята́я Правосла́вная Це́рковь Христо́ва и благострое́ніи зи́ждется ца́рство Его́ во вся́комъ благоче́стіи неруши́мо. [Или́: Посо́бствуй предста́тельствомъ твои́мъ, уго́дниче Бо́жій предъ Го́сподемъ - стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ Госпо́дь да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й; вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ. Да въ ми́рѣ глубо́цѣ пребу́детъ свята́я Правосла́вная Це́рковь Христо́ва и въ благострое́ніи зи́ждется ца́рство, во вся́комъ благоче́стіи неруши́мо]. Бу́ди всѣ́мъ на́мъ, чудотво́рче святы́й, помо́щникъ ско́рый во вся́кой ско́рби и обстоя́ніи. Наипа́че же въ ча́съ кончи́ны на́шея яви́ся на́мъ засту́пникъ благосе́рдый, да не пре́дани бу́демъ на мыта́рствахъ возду́шныхъ вла́сти зло́бнаго міроде́ржца, но да сподо́бимся непреткнове́ннаго восхо́да въ Ца́рствіе небе́сное. Ей, о́тче, моли́твенниче на́шъ при́сный! Не посрами́ упова́нія на́шего, не пре́зри смире́нная моле́нія на́ша, и предста́тельствуй за на́съ предъ престо́ломъ Живонача́льныя Тро́ицы, да сподо́бимся вку́пѣ съ тобо́ю и со всѣ́ми святы́ми, мы́ недосто́йніи, въ селе́ніихъ ра́йскихъ сла́вити вели́чіе, благода́ть и ми́лость Еди́наго въ Тро́ицѣ Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Отъ ю́ности, богому́дре, жела́ніемъ духо́внымъ въ пусты́ню всели́вся, еди́наго Христа́ возжела́лъ еси́ усе́рдно стопа́мъ въ слѣ́дъ ходи́ти. Тѣ́мже и а́нгельстіи чи́ни, зря́ще тя́, удиви́шася: ка́ко, съ пло́тію къ неви́димымъ ко́знемъ подвиза́вся, прему́дре, побѣди́лъ еси́ полки́ страсте́й воздержа́ніемъ и яви́лся еси́ равноа́нгеленъ на земли́. Алекса́ндре преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́тъ ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 8

Яко многосвѣ́тлая звѣзда́, дне́сь въ страна́хъ Россíйскихъ возсія́лъ еси́, о́тче, всели́вся въ пусты́ню, Христо́вымъ стопа́мъ послѣ́довати усе́рдно возжелѣ́лъ еси́, и Того́ свято́е и́го на ра́мо твое́ взе́мъ - Честны́й Кре́стъ, умертви́лъ еси́ труды́ по́двигъ твои́хъ тѣле́сная взыгра́нія. Тѣ́мже вопіе́мъ ти́: спаси́ ста́до твое́, е́же собра́лъ еси́, му́дре, да зове́мъ ти́: ра́дуйся, преподо́бне Алекса́ндре, о́тче на́шъ.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Алекса́ндре, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.