Акафист святому мученику Вонифатию Тарсийскому

Конда́къ 1

Избра́нный во́ине Христо́въ, вѣнце́мъ сла́вы украше́нный, му́ченическою сме́ртію вѣ́чныя сме́рти изба́вивыйся, отъ мра́ка грѣхо́внаго отврати́выйся и къ вѣ́чному свѣ́ту прише́дый, пріими́ моле́ніе на́ше, въ похвалу́ тебѣ́ приноси́мое, и на́съ изба́ви отъ сѣте́й лука́ваго врага́ на́шего, да тебѣ́ съ ра́достію побѣ́дною зове́мъ:

Ра́дуйся, Вонифа́тіе, му́чениче многострада́льный.

Икосъ 1

Ангеломъ свѣ́тлымъ, о́гнь муче́ній твои́хъ росо́ю благода́ти угаси́вшимъ, огражде́нъ бы́лъ еси́, страда́льче Христо́въ Вонифа́тіе, да не когда́ я́ко грѣ́шникъ нераска́янный поги́бнеши, и предъ Го́сподемъ въ оде́ждѣ мра́чнѣй предста́неши. Научи́ и на́съ облещи́ся въ свѣ́тлыя ри́зы свя́тости, тебѣ́ зову́щихъ:

Ра́дуйся, жи́знь за Христа́ отда́вый; ра́дуйся, страда́ніямъ Его́ подража́вый. Ра́дуйся, о́чи своя́ къ Бо́гу обрати́вый; ра́дуйся, во́лю свою́ въ добродѣ́телѣхъ укрѣпи́вый. Ра́дуйся, ра́бе Христо́въ вѣ́рный; ра́дуйся, святы́й коне́цъ житія́ своего́ пріе́мый. Ра́дуйся, къ покая́нію сердца́ обраща́яй; ра́дуйся, ко Христу́, Пути́ и́стинному, приводя́й. Ра́дуйся, Ду́хомъ Святы́мъ просвѣще́нный; ра́дуйся, собла́знами мíра сего́ не прельще́нный. Ра́дуйся, змíя лука́ваго посрами́вый; ра́дуйся, святы́хъ ли́къ возвесели́вый.

Ра́дуйся, Вонифа́тіе, му́чениче многострада́льный.

Конда́къ 2

Ви́дя многомяте́жіе мíра сего́ и печа́ли земны́я, и сія́ вся́, я́ко пра́хъ вмѣни́въ, къ премíрнымъ возве́лъ еси́ у́мъ тво́й, страда́льче Христо́въ. На высоту́ богоразу́мія возше́дъ, Христа́ Бо́га предъ всѣ́ми исповѣ́далъ еси́. И ны́нѣ ду́ши всѣ́хъ во грѣсѣ́хъ погиба́ющихъ къ милосе́рдому Го́споду зове́ши, да во смире́ніи пока́ются и во слеза́хъ умиле́нно Ему́ вопію́тъ: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ трезве́ніемъ укрѣпи́лъ еси́ и страсте́й пла́мень покая́ніемъ угаси́лъ еси́, Вонифа́тіе преди́вный. Отъ За́пада на Восто́къ изъ Ри́ма прише́лъ еси́, спострада́ти Го́споду Іису́су Христу́ намѣ́реніе свято́е нося́, да благода́ть въ тебѣ́ преизоби́луетъ. И на́съ ны́нѣ въ хра́мъ Бо́жій привле́клъ еси́, тебѣ́ глаго́лющихъ:

Ра́дуйся, стра́сти побора́ти науча́яй; ра́дуйся, отча́яннымъ наде́жду спасе́нія подава́яй. Ра́дуйся, суету́ жи́зни земны́я позна́вый; ра́дуйся страда́нія своя́ предсказа́вый. Ра́дуйся, трезвя́щихся отра́до и одобре́ніе; ра́дуйся, немощны́хъ во́лею укрѣпле́ніе. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю отъ пія́нства отвраща́емся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю къ Бо́гу обраща́емся. Ра́дуйся, исцѣле́ній исто́чниче неисчерпа́емый; ра́дуйся, чуде́съ сокро́вище неоскудѣва́емое. Ра́дуйся, науча́яй при́сно возноси́ти у́мъ на́шъ къ Бо́гу; ра́дуйся, обрѣты́й и́стинную отъ грѣхо́въ свобо́ду.

Ра́дуйся, Вонифа́тіе, му́чениче многострада́льный.

Конда́къ 3

Си́ла милосе́рдія Бо́жія неизрече́нная на тебѣ́ откры́ся, и́бо житія́ твоего́, му́чениче, ди́вное повѣствова́ніе я́вно на́мъ сказу́етъ, ка́ко ве́ліи грѣ́шницы ми́лостиво Отце́мъ на́шимъ Бо́гомъ пріе́млются, егда́ Ему́ покая́ніе принесу́тъ. Та́ко и ты́ Бо́гу угоди́лъ еси́, и вмѣ́сто го́рькія сме́рти вѣ́чную жи́знь прія́лъ еси́. Научи́ и на́съ Бо́гу пѣ́ти всегда́: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я ны́нѣ ра́дость вѣ́чную въ небе́сныхъ селе́ніяхъ, и на́съ на грѣ́шнѣй земли́ не забыва́еши, му́чениче Христо́въ Вонифа́тіе. Мы́ же, тружда́ющіися и обремене́нніи, къ тебѣ́ прибѣга́емъ: не оста́ви си́рыхъ и неду́жныхъ, по́мощи у тебе́ прося́щихъ, но мольбы́ на́ша на олта́рь небе́сный принеси́, да ра́достно тебѣ́ зове́мъ:

Ра́дуйся, бли́жняго, я́ко себе́ сама́го, возлюби́вый; ра́дуйся, во грѣсѣ́хъ се́рдце свое́ не ожесточи́вый. Ра́дуйся, стра́нникомъ и пу́тникомъ со вся́кимъ тща́ніемъ служи́вый; ра́дуйся, сего́ ра́ди но́щію сто́гны гра́да обходи́вый. Ра́дуйся, бога́тыя милосе́рдію науча́яй; ра́дуйся, си́рыя и вдови́цы защища́яй. Ра́дуйся, бѣ́дствующимъ до́брый предста́телю; ра́дуйся, за оби́димыхъ и унижа́емыхъ при́сный хода́таю. Ра́дуйся, нестерпи́мою жа́ждою пія́нства пали́мыя трезве́ніемъ прохлажда́яй; ра́дуйся, вина́ ра́ди обнища́вшія къ трезве́нію призыва́яй. Ра́дуйся, же́ны рыда́ющія утѣша́яй; ра́дуйся, сле́зы и́хъ ко Го́споду принося́й.

Ра́дуйся, Вонифа́тіе, му́чениче многострада́льный.

Конда́къ 4

Бу́ри грѣхо́вныя тебе́ не потопи́ша, ниже́ во́лны страсте́й покры́ша, му́чениче Христо́въ: не поги́блъ еси́, но ко Христу́ прише́лъ еси́ и жи́знь свою́, я́ко же́ртву благово́нную, Ему́, Сладча́йшему Спаси́телю на́шему, прине́слъ еси́. Моли́ся у́бо, да и мы́, въ жите́йскомъ мо́ри су́щіи, къ ти́хому приста́нищу, Го́споду Спаси́телю, притеце́мъ, въ умиле́ніи зову́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шимъ и мы́ ева́нгельскую при́тчу, ка́ко блу́дный сы́нъ на странѣ́ дале́че имѣ́ніе свое́ ижди́вый, отъ гла́да душе́внаго въ себѣ́ прише́дъ, во объя́тія о́тчи притече́, въ покая́ніи зовы́й: "Отче, согрѣши́хъ на не́бо и предъ тобо́ю"; та́ко и ты́, му́чениче Вонифа́тіе, не погуби́въ себе́, но отъ роже́цъ грѣха́ отврати́вся, ко Христу́ обрати́лся еси́. Мы же, исправле́нію твоему́ ра́дующіися, пое́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, гла́дъ крѣ́покъ въ рабо́тѣ страсте́мъ испыта́вый; ра́дуйся, Христа́ Бо́га, я́ко Хлѣ́ба жива́го, взалка́вый. Ра́дуйся, пречи́стыя Кро́ви Его́, я́ко и́стиннаго питія́ пріобщи́выйся; ра́дуйся, я́ко пресла́внымъ му́ченикомъ приложи́выйся. Ра́дуйся, на крылѣ́хъ трезве́нія къ Бо́гу возлетѣ́вый; ра́дуйся, се́рдце свое́ горѣ́ имѣ́вый. Ра́дуйся, ко Го́споду си́лою Животворя́щаго Креста́ прише́дый; ра́дуйся, я́ко прія́лъ еси́ вѣне́цъ побѣ́ды. Ра́дуйся, души́ на́шея сокро́вище нетлѣ́нное; ра́дуйся, Це́ркве на́шея украше́ніе многоцѣ́нное. Ра́дуйся, красоты́ мíра сего́ отвергíй; ра́дуйся, грѣхо́вную оде́жду съ себе́ совлекíй.

Ра́дуйся, Вонифа́тіе, му́чениче многострада́льный.

Конда́къ 5

Богото́чную Кро́вь Христо́ву за всѣ́хъ на́съ, недосто́йныхъ, и кро́вь му́ченическую за Христа́ пролія́нную памяту́ющи, си́це тебѣ́ вѣща́ше Аглаи́да: "Са́мъ вѣ́си, ско́ль мно́гими грѣхми́ оскверне́ни есмы́, и о бу́дущемъ житія́ на́шаго небреже́мъ. Азъ же отъ боже́ственнаго му́жа слы́шахъ, я́ко му́чениковъ мо́щи спасе́ніе да́руютъ, и́же му́ченика я́ко храни́теля и хода́тая предъ Бо́гомъ и́мать". - И мы́ тебѣ́ глаго́лемъ: "Ты́ еси́ на́шъ храни́тель и хода́тай предъ Го́сподемъ на́шимъ", и́бо со а́нгелы предстои́ши Пресвятѣ́й Тро́ицѣ, поя́: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́димъ ны́нѣ и разумѣ́емъ, ка́ко сíи глаго́лы Аглаи́ды ду́шу твою́ пробуди́ша, и ты́ къ воздержа́нію призва́лъ еси́ себе́, му́чениче Вонифа́тіе. И на́мъ помози́ подража́ти тебѣ́, да не поги́бнемъ въ пучи́нѣ беззако́ній потопля́еми, но ра́достно тебѣ́ зове́мъ:

Ра́дуйся, отъ страсте́й, я́ко отъ поги́бельнаго сна́, пробуди́выйся; ра́дуйся, отъ у́зъ грѣхо́вныхъ свободи́выйся. Ра́дуйся, сомнѣва́ющихся въ милосе́рдіи Бо́жіемъ обличе́ніе; ра́дуйся, безконе́чныя ра́досте утвержде́ніе. Ра́дуйся, зовы́й на́съ къ по́двигу воздержа́нія; ра́дуйся, ты́ бо зна́меніемъ Креста́ посѣ́клъ еси́ страсте́й взыгра́нія. Ра́дуйся, стяжа́вый себѣ́ вѣ́чное имѣ́ніе; ра́дуйся, и на́съ пробужда́яй къ труду́ спасе́нія. Ра́дуйся, я́ко ви́нное весе́ліе презрѣ́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко плотскíя ра́ны, я́ко беспло́тенъ, претерпѣ́лъ еси́. Ра́дуйся, за исповѣ́даніе Христа́ отъ враго́въ избіе́нный; ра́дуйся, нестерпи́мымъ огне́мъ за Него́ опале́нный.

Ра́дуйся, Вонифа́тіе, му́чениче многострада́льный.

Конда́къ 6

Проповѣ́дница поклоне́нія святы́мъ моще́мъ яви́ся Аглаи́да, госпожа́ твоя́, страда́льче Христо́въ, егда́ посла́ тя́ на Восто́къ святы́я мо́щи му́чениковъ, за вѣ́ру Христо́ву пострада́вшихъ, принести́, и́ми же благодѣя́нія источа́ются оби́льно, и вѣ́чное спасе́ніе подае́тся всѣ́мъ, къ му́ченическому ли́ку усе́рдно притека́ющимъ. Да́ждь и на́мъ утѣше́ніе отъ Го́спода прія́ти, Ему́ же а́нгельскую пѣ́снь прино́симъ: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́ на́мъ, я́ко звѣзда́ незаходи́мая, ди́внымъ житіе́мъ твои́мъ, му́чениче преблаже́нне, и́го Христо́во ле́гкое и вседраго́е на себе́ пріе́мый и спасе́ніе получи́вый, пути́ бо благоче́стія безъ Христа́ Го́спода обрѣсти́ ника́коже возмо́жно е́сть. Тѣ́мже и на́съ моли́твами твои́ми въ го́рняя оби́тели приведи́, тя́ восхваля́ющихъ си́це:

Ра́дуйся, зако́на Христо́ва скрижа́ль богоначерта́нная; ра́дуйся, моли́твъ ко Го́споду мѵ́ро благоуха́нное. Ра́дуйся, пра́выя вѣ́ры Христо́вой сто́лпе о́гненный; ра́дуйся, честны́й вѣ́нче отъ за́повѣдей Бо́жіихъ, я́коже отъ ка́меній драги́хъ, устро́енный. Ра́дуйся, трезве́нія лѣ́ствице небовосхо́дная; ра́дуйся, болѣ́зни и ра́ны врачу́яй грѣхо́вныя. Ра́дуйся, я́ко отъ Го́спода Іису́са благода́ть и си́лу прія́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко свѣ́тъ Христо́въ на́мъ возсія́лъ еси́. Ра́дуйся, воздержа́ніемъ отъ грѣхо́въ освяща́ти пра́здники на́съ науча́яй; ра́дуйся, отъ сме́ртнаго вина́ на́съ охраня́яй. Ра́дуйся, умерщвле́нныя страстьми́ свѣ́томъ Христо́вымъ оживля́яй; ра́дуйся, ты́я къ но́вому житію́ призыва́яй.

Ра́дуйся, Вонифа́тіе, му́чениче многострада́льный.

Конда́къ 7

Хотя́ отъити́ отъ до́му своего́ въ пу́ть на Восто́къ, кончи́ну житія́ твоего́ предре́клъ еси́, достохва́льне, Аглаи́дѣ глаго́ля: "Госпоже́ моя́, пріими́ мое́ тѣ́ло, за Христа́ му́чимое, егда́ его́ принесу́тъ ти́"; въ души́ твое́й мы́сль за Христа́ пострада́ти тая́, Ему́ сокрове́нно моли́лся еси́. И на́шу вѣ́ру укрѣпи́, да бу́демъ гото́ви и мы́ ея́ ра́ди страда́ти, Го́споду пою́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Ди́вному и пресла́вному исправле́нію твоему́ не вѣ́руя, помы́сли лука́вое въ се́рдцѣ свое́мъ Аглаи́да, грѣхо́мъ бо хуле́нія оболга́ти тя́ хотя́щи, та́ко отвѣща́ ти: "Ны́нѣ не глумле́нія вре́мя, бра́те, но благоговѣ́нія; вѣ́дый бу́ди, я́ко мо́щи святы́я и́маши носи́ти. Госпо́дь же да по́слетъ а́нгела Своего́ предъ тобо́ю и напра́витъ стопы́ твоя́ милосе́рдіемъ Свои́мъ". Мы́ же чистоту́ се́рдца твоего́, ди́вный Вонифа́тіе, зря́ще, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, святы́хъ моще́й почита́телю; ра́дуйся, благоговѣ́нія о́браза на́мъ пода́телю. Ра́дуйся, безчи́нствъ храни́тися на́мъ повелѣ́вый; ра́дуйся, вся́, о ни́хъ же сы́нове вѣ́ка сего́ ра́дуются, презрѣ́вый. Ра́дуйся, извѣ́стный на́шъ помо́щниче; ра́дуйся, святы́хъ мы́слей таи́нниче. Ра́дуйся, всѣ́мъ борю́щимся со грѣхми́ покрови́телю; ра́дуйся, покая́нія на́шего предъ Бо́гомъ поручи́телю. Ра́дуйся, я́ко твои́ми моли́твами Госпо́дь оставля́етъ прегрѣше́нія; ра́дуйся, помога́яй на́мъ терпѣ́ти ско́рби и поноше́нія. Ра́дуйся, лико́мъ а́нгельскимъ сотвори́вый ра́дость и удивле́ніе; ра́дуйся, духо́въ зло́бы приведы́й въ посрамле́ніе.

Ра́дуйся, Вонифа́тіе, му́чениче многострада́льный.

Конда́къ 8

Стра́нно тебѣ́ бы́сть язы́ческое и́доломъ служе́ніе, и ты́, святы́й му́чениче, въ Та́рсъ прише́дъ, не преклони́лъ еси́ колѣ́нъ предъ бога́ми чужди́ми, но апо́столомъ показа́лся еси́ ревни́тель. Тѣ́мже моли́ся за ны́, да возгори́мся и мы́ огне́мъ любве́ ко Влады́цѣ Христу́, пою́ще всегда́: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь распали́лся еси́ ре́вностію свято́ю, хуле́нія на Го́спода не терпя́, и испо́лнился еси́ Ду́ха Бо́жія, ослѣпле́ніе и безу́міе покланя́ющихся ло́жнымъ бого́мъ облича́я. Сего́ ра́ди ца́рь нечести́вый ка́знь наведе́ на тя́, му́чениче, го́рькую, бичми́ нестерпи́мо бія́ и ра́ны нанося́ неисцѣ́льныя. Мы́ же тебѣ́ похвалу́ пое́мъ:

Ра́дуйся, зловѣ́рія обличи́телю дерзнове́нный; ра́дуйся, въ пра́вду Бо́жію, а́ки въ броню́ оболче́нный. Ра́дуйся, я́ко ко́сти твоя́ отъ ра́нъ за Христа́ обнажа́хуся; ра́дуйся, я́ко чистота́ души́ твоея́ тогда́ открыва́шася. Ра́дуйся, я́ко наслѣ́довалъ еси́ небе́сная селе́нія; ра́дуйся, я́ко и ны́нѣ облича́еши злы́хъ человѣ́къ на Христа́ хуле́нія. Ра́дуйся, за Христа́ о́стрыми тростьми́ пробода́емый; ра́дуйся, са́да ра́йскаго цвѣ́те неувяда́емый. Ра́дуйся, я́ко зла́то горни́ломъ я́звъ очище́нный; ра́дуйся, за Христа́ ударе́нный. Ра́дуйся, кончи́ною свое́ю Бо́гу угоди́вый; ра́дуйся, да́же до му́ченическія сме́рти Его́ возлюби́вый.

Ра́дуйся, Вонифа́тіе, му́чениче многострада́льный.

Конда́къ 9

Всего́ себе́ Го́споду Бо́гу преда́въ, страстоте́рпче Христо́въ, егда́ нечести́вый ца́рь повелѣ́ раскры́ти уста́ твоя́ и о́лово кипя́щее влія́ти, ру́цѣ своя́ воздви́глъ еси́ къ не́бу, та́ко моля́ся: "Го́споди, Бо́же мо́й, Іису́се Христе́, укрѣпи́вый мене́ въ му́кахъ, пребу́ди и ны́нѣ со мно́ю, моя́ страда́нія облегчи́ и не оста́ви мене́ одолѣ́ну бы́ти лука́вымъ кня́земъ". Тѣ́мъ и на́съ любви́ ко Христу́ науча́еши, пою́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíи суему́дреніи да реку́тъ на́мъ, ка́ко о́лово разже́нное горта́ни твоея́ не опали́, ниже́ ина́го вреда́ тебѣ́ сотвори́, му́чениче Вонифа́тіе. Отъ Го́спода бо зна́менія побѣ́ды надъ мучи́телемъ проси́лъ еси́, и сіе́ зна́меніе тебѣ́ дано́ бы́сть. Сего́ ра́ди вси́ чудя́щеся восклица́ху: "Ве́лій е́сть Іису́съ Христо́съ, вѣ́руемъ въ Тя́, Го́споди". Мы́ же сла́вимъ тя́, му́чениче, си́це:

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю вѣ́рніи просвѣща́ются; ра́дуйся, я́ко тобо́ю отъ посты́дныя сме́рти избавля́ются. Ра́дуйся, во еди́нѣмъ Христѣ́ утѣше́ніе полага́яй; ра́дуйся, во страда́ніяхъ призыва́ти Бо́га науча́яй. Ра́дуйся, я́ко мучи́теліе тебе́ не превозмого́ша; ра́дуйся, я́ко стра́сти тебе́ не поборо́ша. Ра́дуйся, ты́ бо те́рнія грѣхо́въ въ себѣ́ попали́лъ еси́; ра́дуйся, ты́ бо огне́мъ неопале́нъ пребы́лъ еси́. Ра́дуйся, при́сно живы́й страстоте́рпче ра́достный; ра́дуйся, моли́твенниче на́шъ бла́гостный. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю очеса́, грѣхми́ ослѣпле́нная, отверза́ются; ра́дуйся, я́ко по́мощію твое́ю печа́ли на ра́дость прелага́ются.

Ра́дуйся, Вонифа́тіе, му́чениче многострада́льный.

Конда́къ 10

Спасе́нъ бы́ти восхотѣ́въ, пла́меннѣ возжелѣ́лъ еси́ до конца́ за Го́спода пострада́ти, му́чениче Вонифа́тіе, Ему́же и возопи́лъ еси́: "Го́споди, Го́споди, Бо́же мо́й, сподо́би мя́ ми́лостей Твои́хъ и бу́ди ми́ помо́щникъ, да за беззако́нія моя́, безу́мно содѣ́янныя, вра́гъ не прегради́тъ ми́ пути́ къ небеси́; пріими́ съ ми́ромъ ду́шу мою́, вчини́ мя́ съ му́чениками, кро́вь за Тя́ пролія́вшими и вѣ́ру до конца́ соблю́дшими", и ны́нѣ вопію́щими Ти́: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ крѣ́пкая, ко́зньми врага́ неодолѣ́нная, пребы́лъ еси́ до конца́, му́чениче Христо́въ. Егда́ же глава́ твоя́ отъ тѣлесе́ отсѣче́на бы́сть, о чудесе́! а́біе кро́вь и млеко́ изъ ра́ны тоя́ истеко́ша, я́ко и невѣ́рнымъ, чу́до сіе́ зря́щимъ, Христа́ просла́вити и съ на́ми зва́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, я́ко муче́нія твоя́ зря́ще, мно́жество люде́й ко Христу́ обрати́шася; ра́дуйся, я́ко тебе́ ра́ди на кня́зя зло́бы они́ устреми́шася. Ра́дуйся, твоя́ бо кончи́на просвѣти́ умы́ помраче́нныя; ра́дуйся, твоя́ бо сла́вная сме́рть воскреси́ со́вѣсти во грѣсѣ́хъ погребе́нныя. Ра́дуйся, нераска́янныхъ грѣ́шниковъ обличе́ніе; ра́дуйся, во́лей разсла́бленныхъ отъ вина́ исцѣле́ніе. Ра́дуйся, въ нощи́ невѣ́дѣнія блужда́ющихъ вразумле́ніе; ра́дуйся, злата́я у́дице, изъ глубины́ грѣхо́въ влеку́щая ко спасе́нію. Ра́дуйся, я́ко отъ Бо́га въ моли́твахъ услы́шанъ бы́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко въ небе́снѣмъ Ца́рствѣ всели́лся еси́. Ра́дуйся, порфи́рою отъ крове́й твои́хъ облече́нный; ра́дуйся, я́ко зри́ши ны́нѣ свѣ́тъ неизрече́нный.

Ра́дуйся, Вонифа́тіе, му́чениче многострада́льный.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе немо́лчное прино́сиши Го́сподеви, му́чениче Вонифа́тіе, съ му́ченическими ли́ки Пресвятѣ́й Тро́ицѣ предстоя́, за Ню́же себе́ пре́далъ еси́, да и мы́, ду́ши своя́, а́ки невѣ́сты, укра́сивше, нетлѣ́нному Жениху́ Христу́, предста́вимъ со освяще́нною пѣ́снію: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣ́тъ любве́ и по сме́рти возсія́лъ еси́, Вонифа́тіе ди́вный, егда́ бо дру́зи твою́ усѣче́нную главу́ обрѣ́тше, пла́кахуся го́рько, глаго́люще: "Ра́бе Христо́въ, забу́ди на́мъ грѣ́хъ непра́веднаго осужде́нія и безразсу́дныхъ руга́ній на́шихъ". Тогда́ ли́къ тво́й, я́ко луча́ми живы́ми просвѣти́ся, проще́ніе и́мъ явля́я. Сего́ ра́ди съ любо́вію тебѣ́ зове́мъ:

Ра́дуйся, имѣ́яй уста́ кро́тости сладковѣща́нныя; ра́дуйся, любве́ вмѣсти́лище простра́нное. Ра́дуйся, о тебѣ́ бо весели́тся Це́рковь со свои́ми ча́ды; ра́дуйся, ты́ бо преше́лъ еси́ къ вы́шнему небе́сному гра́ду. Ра́дуйся, въ сме́рти свое́й апо́столомъ ра́вный; ра́дуйся, ре́вностію по Бо́зѣ пресла́вный. Ра́дуйся, жите́йскія молвы́ облича́яй злы́я сплете́нія; ра́дуйся, всѣ́хъ на́съ отъ вра́жія избавля́яй ловле́нія. Ра́дуйся, ты́ бо защища́еши непра́ведно гони́мыя; ра́дуйся, предъ престо́ломъ Госпо́днимъ лампа́до неугаси́мая. Ра́дуйся, по за́повѣди Христо́вой и враго́въ люби́вый; ра́дуйся, злосло́вія и клеветы́ позабы́вый.

Ра́дуйся, Вонифа́тіе, му́чениче многострада́льный.

Конда́къ 12

Благода́ть исцѣле́ній точа́щія мо́щи твоя́, егда́ къ Ри́му приближа́хуся, а́нгелъ Госпо́день яви́ся Аглаи́дѣ, глаго́ля: "Бы́вшаго ти́ дре́вле раба́, ны́нѣ же на́шего бра́та и сослуже́бника пріими́, я́коже влады́ку, и упоко́й до́брѣ, да грѣси́ твои́ оста́вятся", то́й бо съ на́ми ны́нѣ въ небесѣ́хъ пое́тъ Всевы́шнему: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́щи твоя́ чудеса́, хра́мъ ди́вный созда́ тебѣ́, во́ине Христо́въ, Аглаи́да, въ не́мъ же и мо́щи твоя́ положи́, и сама́, бога́тство ни́щимъ разда́вши и пятьна́десятъ лѣ́тъ въ по́двизѣхъ поста́ и покая́нія пожи́вши, ли́ка святы́хъ дости́же. Тѣ́мже, велича́юще чудеса́ твоя́, прославля́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, ду́шу свою́ сотвори́вый, хра́мъ Бо́гу прекра́сный; ра́дуйся, чу́дныхъ Бо́жіихъ дѣ́лъ кни́го я́сная. Ра́дуйся, отъ внеза́пныя сме́рти избавля́яй; ра́дуйся, ско́рбныя же́ны отъ злы́хъ пія́ницъ огражда́яй. Ра́дуйся, па́дшія къ возста́нію отъ грѣхо́въ призыва́яй; ра́дуйся, свѣ́тъ чистоты́ и́мъ подава́яй. Ра́дуйся, ты́ бо укроща́еши страсте́й огневи́цу; ра́дуйся, тобо́ю бо оставля́емъ грѣхо́вную темни́цу. Ра́дуйся, ма́лая ча́да отъ собла́зновъ мíра соблюда́яй; ра́дуйся, ты́я Христо́ву уче́нію наставля́яй. Ра́дуйся, вѣ́стниче тре́звости, во вѣ́ки прославля́емый; ра́дуйся, уго́дниче Христо́въ, при́сно почита́емый.

Ра́дуйся, Вонифа́тіе, му́чениче многострада́льный.

Конда́къ 13

О, преди́вный му́чениче Христо́въ Вонифа́тіе! Пріими́ отъ на́съ сіе́ ма́лое похва́льное приноше́ніе, е́же предъ ико́ною твое́ю колѣ́на прекло́ньше, и ру́цѣ свои́ къ тебѣ́ просте́рше, тебѣ́ ны́нѣ прино́симъ; и да́руй на́мъ твое́ предъ Го́сподемъ заступле́ніе, наипа́че же погиба́ющимъ отъ пія́нства бра́тіямъ на́шимъ исцѣле́ніе ниспосли́, житія́ блага́го нача́ло положи́ти всѣ́хъ на́съ сподо́би, да спасе́ніе улучи́вше моли́твами твои́ми, во вѣ́ки восхва́лимъ Бо́га, пою́ще Ему́: Аллилу́ія, аллилу́ія, аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Мо́литва пе́рвая свято́му му́ченику Вонифа́тію

О, многострада́льный и всехва́льный му́чениче Вонифа́тіе! Ко твоему́ заступле́нію ны́нѣ прибѣга́емъ, моле́ній на́съ, пою́щихъ тебе́, не отве́ржи, но ми́лостиво услы́ши на́съ. Ви́ждь бра́тію [и] се́стры на́ша, тя́жкимъ неду́гомъ пія́нства одержи́мыя, ви́ждь того́ ра́ди отъ ма́тере своея́ Це́ркве Христо́вой и вѣ́чнаго спасе́нія отпа́дающія. О, святы́й му́чениче Христо́въ, косни́ся се́рдцу и́хъ да́нною ти́ отъ Бо́га благода́тію, ско́ро возста́ви отъ паде́ній грѣхо́вныхъ и ко спаси́тельному воздержа́нію приведи́ и́хъ. Умоли́ Го́спода Бо́га, Его́же ра́ди страда́лъ еси́, да, прости́въ на́мъ согрѣше́нія на́ша, не отврати́тъ ми́лости Своея́ отъ сыно́въ Свои́хъ, но да укрѣпи́тъ въ на́съ трезве́ніе и цѣлому́дріе, да помо́жетъ Свое́ю десни́цею трезвя́щимся спаси́тельный обѣ́тъ сво́й до конца́ сохрани́ти, во дни́ и въ нощи́ о не́мъ бо́дрствующе, и до́брый отвѣ́тъ о не́мъ на возда́ти на стра́шнѣмъ Суди́щѣ.

Пріими́, уго́дниче Бо́жій, моли́твы ма́терей, о ча́дѣхъ свои́хъ сле́зы пролива́ющихъ; же́нъ честны́хъ, о мужѣ́хъ свои́хъ рыда́ющихъ; ча́дъ си́рыхъ и убо́гихъ, отъ пія́ницъ оста́вленныхъ; всѣ́хъ на́съ, ико́нѣ твое́й припа́дающихъ, и да пріи́детъ се́й во́пль на́шъ моли́твами твои́ми ко престо́лу Всевы́шняго, дарова́ти всѣ́мъ, по моли́твамъ и́хъ, здра́віе и спасе́ніе ду́шъ и тѣле́съ, наипа́че же Ца́рствіе небе́сное.

Покры́й и соблюди́ на́съ отъ лука́ваго ловле́нія и всѣ́хъ ко́зней вра́жіихъ, въ стра́шный ча́съ исхо́да на́шего помози́ прейти́ непреткнове́нно возду́шныя мыта́рства, и моли́твами твои́ми изба́ви вѣ́чнаго осужде́нія.

Умоли́ же Го́спода дарова́ти на́мъ къ оте́честву на́шему любо́вь нелицемѣ́рную и непоколеби́мую, предъ врага́ми Це́ркве святы́я, ви́димыми и неви́димыми, си́лу непобѣди́мую, да покры́етъ на́съ ми́лость Бо́жія въ несконча́емыя вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва втора́я свято́му му́ченику Вонифа́тію

О, всехва́льный му́чениче Вонифа́тіе! Кíя пѣ́сни воспое́мъ ти́, вѣ́чною красото́ю украше́нному? Кíй вѣне́цъ сплете́мъ, свѣ́тлостію одѣ́янному? Кíи да́ры принесе́мъ ти́, всѣ́ми бла́гами обогаще́нному? Вся́ у́бо съ любо́вію пріе́млеши: и слове́съ кра́сная и сла́дкая пѣ́нія, и честны́я да́ры - свѣщи́, еле́й и кади́ло благоуха́нное. Но ничто́же та́ко ти́ уго́дно быва́етъ, я́ко житіе́ непоро́чное, нра́въ благíй, душа́ чи́стая, се́рдце кро́ткое, тѣ́ло чистото́ю освяще́нное, любо́вь къ Бо́гу те́плая и ко бли́жнему нелицемѣ́рная, моли́тва ча́стая и прилѣ́жная, воздыха́нія умиле́нная, страсте́й умерщвле́ніе, оче́съ цѣлому́дріе, язы́ка воздержа́ніе, настоя́щихъ бла́гъ презрѣ́ніе и бу́дущихъ жела́ніе, о сме́рти поуче́ніе, воскресе́нія ча́яніе, вѣ́чныхъ му́къ трепета́ніе, Ца́рства небе́снаго всера́достная наде́жда. Си́ми дарми́ на́мъ ниспосли́, святы́й му́чениче, угоди́ти Го́сподеви во и́мя твое́ вседраго́е, да сподо́бимся отъ Всеще́драго Бо́га бога́тыя ми́лости.

Твои́мъ предста́тельствомъ и те́плымъ заступле́ніемъ отъ озлобле́нія ви́димыхъ и неви́димыхъ вра́гъ на́съ изба́ви, да въ настоя́щемъ вѣ́цѣ ми́рное и безмяте́жное житіе́ поживе́мъ, въ бу́дущемъ же всера́достнаго и безконе́чнаго Ца́рствія прича́стницы бу́демъ во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва тре́тія свято́му му́ченику Вонифа́тію

О, святы́й уго́дниче Христо́въ, страстоте́рпче и му́чениче Вонифа́тіе! Душе́ю на небеси́ предстоя́й престо́лу Бо́жію, и Тріѵпоста́сныя Сла́вы Бо́жія наслажда́яйся, ико́ною свято́ю на земли́ въ Боже́ственныхъ хра́мѣхъ пребыва́яй, и да́нною ти́ свы́ше благода́тію разли́чныя источа́яй чудеса́. При́зри ми́лостивымъ твои́мъ о́комъ на предстоя́щія лю́ди и честнѣ́й твое́й ико́нѣ уми́льно моля́щіяся и прося́щія отъ тебе́ цѣле́бныя по́мощи и заступле́нія, и испроси́ душа́мъ на́шимъ оставле́ніе согрѣше́ній. Се́рдцемъ сокруше́нымъ и ду́хомъ смире́ннымъ, тебе́, хода́тая ми́лостива ко Влады́цѣ и моли́твенника за ны́ грѣ́шныя призыва́емъ, я́ко прія́лъ еси́ отъ Него́ неду́ги отгоня́ти и стра́сти исцѣля́ти. Тебе́ у́бо про́симъ: не пре́зри на́съ недосто́йныхъ, моля́щихся ти́ и твоея́ по́мощи тре́бующихъ; бу́ди на́мъ въ печа́лѣхъ утѣ́шитель, стра́ждущимъ отъ пія́нства вра́чь и исцѣли́тель, во сла́ву Бо́жію трезвя́щимся ско́рый покрови́тель и гото́вѣйшій предста́тель; исхода́тайствуй всѣ́мъ вся́, я́же ко спасе́нію поле́зная, я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость, просла́вимъ всѣ́хъ благи́хъ Исто́чника и Дарода́теля Бо́га, Еди́наго въ Тро́ицѣ Святѣ́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Къ сосло́вію по́сланъ му́чениковъ, му́ченикъ бы́лъ еси́ и́стиненъ, пострада́въ за Христа́ крѣпча́йше, всехва́льне, мощми́ же возврати́лся еси́ вѣ́рою посла́вшей тя́, Вонифа́тіе блаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га прія́ти на́мъ грѣхо́въ проще́ніе.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже

Еже отъ вѣ́ка утае́нное, и а́нгеломъ несвѣ́домое та́инство: Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся, Бо́гъ въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, и кре́стъ во́лею на́съ ра́ди воспріи́мъ, и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 4

Свяще́ніе непоро́чное самово́льнѣ Тебе́ приве́лъ еси́, Иже отъ Дѣ́вы тебе́ ра́ди роди́тися хотя́щему, свя́те вѣнчено́сче, прему́дре Вонифа́тіе.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, страстоте́рпче святы́й Вонифа́тіе, и чте́мъ честна́я страда́нія твоя́, я́же за Христа́ претепѣ́лъ еси́.