Акафист святому мученику, младенцу Гавриилу Белостокскому, Заблудовскому и Слуцкому

Конда́къ 1

Избра́нный младе́нче Христо́въ Гавріи́ле, велича́емъ просла́вльшаго тя́ Го́спода, восхваля́емъ тя́ любо́вію, твое́ дѣ́тское незло́біе и стра́сти честны́я воспѣва́емъ. Ты́ же, я́ко птене́цъ непоро́ченъ, отъ чре́ва ма́тере Бо́гомъ предуста́вленный и го́рнему зва́нію сопричте́нный, на небесѣ́хъ предстоя́, за на́съ моли́ся, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, Гавріи́ле, му́чениче Христо́въ и отроча́ чистѣ́йшее.

Икосъ 1

Ангелъ свѣ́телъ на земли́ яви́лся еси́, Гавріи́ле, я́ко младе́нецъ бы́въ, ничто́же скве́рно соверши́вый. Тѣ́мже Христо́съ, отъ земли́ воспріе́мый, небе́сная врата́ тебѣ́ отве́рзе, избра́ннымъ сочетава́я, съ ни́миже непреста́нно восхваля́еши Пресвяту́ю Тро́ицу. Того́ ра́ди услы́ши на́съ, пою́щихъ тебѣ́ на земли́ сицева́я:

Ра́дуйся, благово́нный сосу́де а́нгельскія чистоты́; ра́дуйся, благочести́выхъ роди́телей твои́хъ Петра́ и Анастасíи о́трасле пречу́дная. Ра́дуйся, младе́нствующихъ красото́; ра́дуйся, я́ко житіе́ твое́ безгрѣ́шно. Ра́дуйся, я́ко честна́ сме́рть твоя́ предъ Бо́гомъ; ра́дуйся, въ младе́нчествѣ кре́стъ Христо́въ возлюби́въ, понесы́й. Ра́дуйся, неизрече́нную сла́ву Бо́жію на небеси́ зрѣ́ти сподо́бивыйся; [ра́дуйся, я́ко со всѣ́ми святы́ми во сла́вѣ Бо́жіей пребыва́еши].

Ра́дуйся, Гавріи́ле, му́чениче Христо́въ и отроча́ чистѣ́йшее.

Конда́къ 2

Ви́дя Христо́съ при́сное на́нь возста́ніе жестокосе́рдныхъ люде́й, нарече́ тя, Гавріи́ле, младе́нца соверше́нна, во́ина небе́снаго добропобѣ́днаго, и та́ко струя́ми крове́й твои́хъ чистѣ́йшихъ нече́стіе богобо́рцевъ посѣче́ и тѣ́хъ посрами́, да тобо́ю ви́дяще вели́чія Бо́жія и вели́чія Це́ркве на́шея, лѣ́потно пое́мъ въ Тро́ицѣ сла́вимому Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ христоубíйствомъ неду́гующій имѣ́я мучи́тель, роди́телемъ твои́мъ на ма́ло вре́мя изъ до́му изше́дшимъ, ле́стію я́тъ тя́, Гавріи́ле, и во гра́дъ Бѣлосто́къ увезе́, отъ чи́стыя твоея́ кро́ве а́ки звѣ́рь хи́щный жа́ждай наслади́тися. Егда́ же безкро́венъ и ме́ртвъ бы́лъ еси́, мучи́теліе низри́нувше тя́ на ни́ву жи́тню зеле́ну, бли́зъ ве́си Звѣрки́ тѣ́ло твое́ верго́ша. Таково́му у́бо по́двигу во страда́ніи твое́мъ дивя́щеся, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, та́йныхъ убíйцъ же́ртво кро́ткая; ра́дуйся, претерпѣ́вый стра́шная муче́нія. Ра́дуйся, явле́й на себѣ́ Христо́выхъ страсте́й изображе́ніе; ра́дуйся, по́сланный отъ Го́спода обличи́ти заблужде́нія. Ра́дуйся, утвержде́ніе вѣ́ры; ра́дуйся, Це́ркве свѣти́льниче немерца́яй. Ра́дуйся, я́ко сопричте́нъ еси́ лико́мъ му́чениковъ; ра́дуйся, я́ко муче́ньми твои́ми просла́вися Оте́цъ Небе́сный.

Ра́дуйся, Гавріи́ле, му́чениче Христо́въ и отроча́ чистѣ́йшее.

Конда́къ 3

Си́лою Всевы́шняго укрѣпля́емь на крестѣ́, просте́ртъ бы́въ, му́чениче чистѣ́йшій, почи́лъ еси́ въ ски́ніяхъ небе́сныхъ, звѣрообра́зное кровопроли́тіе обличи́въ и я́ростное нече́стіе уязви́въ. Ра́дуйся же, воспѣ́вый со всѣ́ми страстоте́рпцы побѣ́дную пѣ́снь Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имы́й, му́чениче Бо́жій, не́бо покро́вомъ и ни́ву зеле́ну одро́мъ упокое́нія, тріе́ дни́ безвѣ́стнѣ непогребе́нъ пребы́лъ еси́. Тмы́ пти́цъ хи́щныхъ, съ ни́миже псо́въ а́лчныхъ мно́жество, непоро́чное тѣ́ло твое́ окружа́ху, оба́че прикосну́тися ему́ ника́ко дерза́юще: пси́ бо му́дріи тѣ́лу твоему́ отъ пти́цъ хи́щныхъ стра́жею бы́ша. О се́мъ зна́меніе Бо́жіе разумѣ́юще, глаго́лемъ:

Ра́дуйся, боголюбе́зное ча́до Христо́во; ра́дуйся, ди́внаго смотрѣ́нія Бо́жія исполне́ніе. Ра́дуйся, Сы́ну Бо́жію вожделѣ́нный; ра́дуйся, пра́ведникомъ святы́мъ единонра́вниче. Ра́дуйся, пте́нче чи́стый, въ гнѣ́зда небе́сная прія́тый; ра́дуйся, ра́йскаго дре́ва вѣ́тве млада́я. Ра́дуйся, небе́сныхъ свѣ́тлостей сія́ніе; ра́дуйся, свѣ́тлая звѣздо́, на тве́рди небе́снѣй блиста́ющая.

Ра́дуйся, Гавріи́ле, му́чениче Христо́въ и отроча́ чистѣ́йшее.

Конда́къ 4

Бу́ря волне́нія одержи́тъ ны́, страстоте́рпче млады́й, егда́ лю́тую сме́рть твою́ помышля́емъ и чу́до преесте́ственное зри́мъ на тебѣ́ явле́нное, я́ко бо младе́нецъ бы́въ тѣ́ломъ, му́жъ соверше́нъ терпѣ́ніемъ въ страда́ніи твое́мъ яви́лся еси́. Тѣ́мъ у́бо по́двигъ тво́й стра́стный умо́мъ созерца́юще, воспѣва́емъ Да́вшему ти́ крѣ́пость: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше роди́теліе твоя́ отъ насе́льниковъ ве́си Звѣрко́вскія, я́ко ча́до и́хъ на мѣ́стѣ пу́стѣ отъ тріе́хъ днíй бездыха́нно обрѣта́ется, пріидо́ша и кончи́ну твою́ безвре́менну опла́кавше, честно́е тѣ́ло твое́ на церко́вный пого́стъ принесо́ша и бли́зъ це́ркве ве́си тоя́ Звѣрки́ погребо́ша, безчеловѣ́чному жидо́въ злодѣя́нію ку́пно со всѣ́ми единовѣ́рными ужаса́хуся. Мы́ же, дивя́щеся твоему́ терпѣ́нію, восхваля́емъ стра́сти твоя́ и умиле́нно взыва́емъ:

Ра́дуйся, млада́я вѣ́тве, иску́са мірски́хъ сласте́й не вкуси́вшая; ра́дуйся, земны́хъ бла́гъ лише́нный, да небе́сныхъ прича́стникъ яви́шися. Ра́дуйся, шести́ лѣ́тъ отъ жидо́въ погубле́нный; ра́дуйся, въ вѣ́чное Ца́рство всели́выйся. Ра́дуйся, безвре́меннымъ преставле́ніемъ свои́мъ утро́бы отца́ и ма́тере твои́хъ смути́вый; ра́дуйся, я́ко ско́рбь и́хъ въ ра́дость ве́лію премени́ся. Ра́дуйся, я́ко пра́ведникъ яви́лся еси́ Влады́цѣ; ра́дуйся, подража́телю страсте́й Христо́выхъ.

Ра́дуйся, Гавріи́ле, му́чениче Христо́въ и отроча́ чистѣ́йшее.

Конда́къ 5

Богото́чною звѣздо́ю бы́лъ еси́ въ мíрѣ, ча́до блаже́нное Гавріи́ле, блиста́я а́нгельскою чистото́ю, тѣ́мже ны́нѣ сія́еши на небесѣ́хъ сла́вою вѣ́чною съ ли́ки пра́ведникъ, съ ни́миже непреста́нно взыва́емъ Царю́ сла́вы Христу́: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дя равноа́нгельскую чистоту́ се́рдца твоего́, кро́тость и незло́біе, въ ни́хже му́ченически преста́вился еси́, Гавріи́ле, просла́ви тя́ во святы́хъ Свои́хъ Бо́гъ; вои́стинну бо чу́до пресла́вно: по три́десятехъ лѣ́тѣхъ тѣ́ло твое́ нетлѣ́нно обрѣ́теся, исто́чникъ исцѣле́ній всѣ́мъ съ вѣ́рою къ тебѣ́ притека́ющимъ явля́ши. Пріими́ у́бо отъ на́съ похвалу́ сію́:

Ра́дуйся, прія́телище благода́ти; ра́дуйся, нетлѣ́ніемъ моще́й твои́хъ велича́йшія ра́дости на́съ испо́лнивый. Ра́дуйся, исто́чниче чуде́сныхъ исцѣле́ній; ра́дуйся, я́ко Госпо́дь си́лъ на тебѣ́ ди́вная яви́лъ е́сть. Ра́дуйся, невѣ́ріе жидо́въ низложи́вый; ра́дуйся, кро́вію свое́ю правовѣ́ріе утверди́вый. Ра́дуйся, въ ра́дость Го́спода на́шего вше́дый; ра́дуйся, моли́твенниче на́шъ предъ Бо́гомъ.

Ра́дуйся, Гавріи́ле, му́чениче Христо́въ и отроча́ чистѣ́йшее.

Конда́къ 6

Правосла́вная Це́рковь Христо́ва прославля́етъ твоя́, младе́нче Гавріи́ле, стра́сти, ра́ны и му́ки, о Бо́зѣ тобо́ю подъя́тыя, и́хже ра́ди ди́вно просла́ви тя́ Госпо́дь и тѣ́ло твое́ нетлѣ́нно земли́ Бѣлосто́кстѣй яви́, да съ умиле́ніемъ зове́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ на́мъ но́вое чу́до, промышле́нія Боже́ственнаго та́йну явля́я, егда́ це́рковь Звѣрко́вская въ пла́мени огня́ поги́бе, оба́че мо́щи твоя́ святы́я подъ спу́домъ ея́ храня́щіяся, неврежде́нны обрѣто́шася. О се́мъ дивя́щеся, вѣ́рою съ чи́стымъ се́рдцемъ возглаша́емъ ти́, просла́вленный младе́нче Гавріи́ле:

Ра́дуйся, испо́лнивый на себѣ́ сло́во Бо́жіе, я́ко храни́тъ Госпо́дь ко́сти пра́ведныхъ; ра́дуйся, утверди́вый сло́во Христа́ Бо́га, я́ко вла́съ главы́ ва́шея не поги́бнетъ. Ра́дуйся, сокро́вище духо́вное, вѣ́рныхъ богатя́щее; ра́дуйся, отра́днымъ упова́ніемъ на спаси́тельная обѣтова́нія на́съ веселя́й. Ра́дуйся, на небеси́ и на земли́ а́нгелы и человѣ́ки досто́йно возлю́бленный; ра́дуйся, моли́твами твои́ми Созда́теля умилостивля́яй. Ра́дуйся, избра́нниче Бо́жій; ра́дуйся, псалти́рю, сла́ву Творца́ возвѣща́яй.

Ра́дуйся, Гавріи́ле, му́чениче Христо́въ и отроча́ чистѣ́йшее.

Конда́къ 7

Хотя́й Человѣколю́бецъ Госпо́дь яви́ти въ тебѣ́ о́бразъ назида́нія человѣ́комъ, показа́ тя, Гавріи́ле, сугу́ба страстоте́рпца, стремле́нія богоху́льникъ сокруша́юща, да и мы́ добродѣ́телемъ твои́мъ, въ ни́хже блиста́еши, поревну́емъ и Ца́рствіе небе́сное наслѣ́димъ, ди́вному въ Свое́мъ промышле́ніи Бо́гу воспѣва́юще: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вый свѣти́льникъ пресвѣ́тлый, не подъ спу́домъ сокрыва́емый, но на свѣ́щницѣ Це́ркве Христо́вы поста́вленный и отъ Бо́га просла́вленный яви́лся еси́, свя́те Гавріи́ле, тму́ разсѣява́яй и Христу́ проти́вящіяся богобо́рцы крѣ́пко побѣжда́яй, того́ ра́ди пѣсносло́вимъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, мно́ги ско́рби отъ жидо́въ претерпѣ́вый; ра́дуйся, тѣ́хъ зло́бу и кова́рство побѣди́вый. Ра́дуйся, пра́вую вѣ́ру во и́стиннаго въ Тро́ицѣ прославля́емаго Бо́га храни́ти на́съ науча́яй; ра́дуйся, стопы́ на́ша на пу́ть спасе́нія направля́яй. Ра́дуйся, за прободе́ннаго Христа́ Бо́га мно́жество ра́нъ пріе́мый; ра́дуйся, я́ко о Не́мъ на небеси́ прославля́ешися. Ра́дуйся, сла́во правосла́вныхъ люде́й честна́я; ра́дуйся, тобо́ю бо посѣти́ Госпо́дь зе́млю на́шу.

Ра́дуйся, Гавріи́ле, му́чениче Христо́въ и отроча́ чистѣ́йшее.

Конда́къ 8

Стра́нное и пресла́вное зна́меніе благоволе́нія Бо́жія ви́дится на тебѣ́, всѣ́мъ притека́ющимъ къ тебѣ́, Гавріи́ле: да́нною бо тебѣ́ благода́тію съ вѣ́рою прося́щихъ отъ вся́кихъ напа́стей охраня́еши, отъ скорбе́й свобожда́еши и вся́ко проше́ніе съ вѣ́рою приноси́мое исполня́еши, науча́я ди́вному въ чудесѣ́хъ Свои́хъ Бо́гу пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь въ я́звахъ, искла́нъ, избоде́нъ и обезкро́вленъ бы́въ, Гавріи́ле, пре́далъ еси́ пра́ведный ду́хъ тво́й въ ру́цѣ Бо́жіи, отъ страда́ній упокоева́яся, жите́йскихъ зо́лъ и печа́лей земны́хъ неприча́стенъ бы́въ. О се́мъ пра́ведномъ въ Бо́зѣ упокое́ніи со умиле́ніемъ воспомина́юще, сія́ прино́симъ тебѣ́ глаго́лы:

Ра́дуйся, непоро́чный во успе́ніи твое́мъ; ра́дуйся, на ло́но Авраа́ма а́нгелы вознесе́нный. Ра́дуйся, во оби́тели ра́йскія со сла́вою воспрія́тый; ра́дуйся, вѣнце́мъ безсме́ртія отъ Го́спода увѣнча́нный. Ра́дуйся, Христа́ Бо́га благíй послѣ́дователю; ра́дуйся, я́ко наслѣ́діе твоего́ младе́нства е́сть Ца́рствіе небе́сное. Ра́дуйся, я́ко всѣ́мъ вѣ́рнымъ воспомина́ніе твое́ пресла́дко; [ра́дуйся, я́ко воспомина́ніемъ му́къ твои́хъ вѣ́рніи на пу́ть пра́вый направля́ются].

Ра́дуйся, Гавріи́ле, му́чениче Христо́въ и отроча́ чистѣ́йшее.

Конда́къ 9

Вся́къ земноро́дный слы́шаніемъ о му́кахъ твои́хъ, кро́ткій младе́нче, умиля́ется и стра́сти твоя́ почита́етъ; Це́рковь же Правосла́вная му́ченическую кончи́ну твою́ прославля́етъ и о и́мени твое́мъ свято́мъ ликовству́етъ, ра́достно пою́щи: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи многоглаго́ливіи, очи́ма плотска́го ра́зума смотря́щіи [и суеглаго́ливыми усты́ изъясня́ющіи] прему́дрость Тво́рческую устрое́нія вселе́нныя, недоумѣва́ютъ, чесо́ ра́ди страда́нія непоро́чныхъ младе́нцевъ быва́ютъ. Мы́ же, та́инству сему́ дивя́щеся, возглаша́емъ ти́, Гавріи́ле свя́те, зову́ще:

Ра́дуйся, я́ко страда́нія твоя́ страда́ніемъ про́чихъ пра́ведникъ равноче́стны; ра́дуйся, я́ко во страда́ніи тѣ́ла за ны́ Страда́вшему сораспя́лся еси́. Ра́дуйся, сія́ніе Тво́рческія Прему́дрости; ра́дуйся, Боже́ственное о земноро́дныхъ произволе́ніе. Ра́дуйся, гла́съ небе́сный, на по́двигъ спасе́нія всѣ́хъ призыва́яй; ра́дуйся, пе́рсте Бо́жій, го́рняя на́мъ указу́яй. Ра́дуйся, я́ко Христу́ Царю́ моли́твы о на́съ прино́сиши; [ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми вѣ́рніи бла́гъ вѣ́чныхъ сподобля́ются].

Ра́дуйся, Гавріи́ле, му́чениче Христо́въ и отроча́ чистѣ́йшее.

Конда́къ 10

Спасти́ся хотя́щимъ, святы́й му́чениче, страда́ніи свои́ми о́бразъ явля́еши пра́ваго ше́ствія къ Бо́гу, добродѣ́тели и плодо́въ приноше́нія. Наслажда́яся же ны́нѣ небе́сныхъ бла́гъ неизрече́нныхъ, помяни́ и на́съ, здѣ́ на земли́ страда́нія твоя́ восхваля́ющія и Бо́гу пою́щія: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ несокруши́ма еси́, Гавріи́ле, всѣ́мъ скорбя́щимъ и напа́ствуемымъ, призыва́ющимъ же тебе́, младе́нче, въ болѣ́зни су́щимъ и ма́теремъ, о ча́дѣхъ свои́хъ скорбя́щимъ, осла́бу и утѣше́ніе предста́тельствомъ твои́мъ подае́ши. Тѣ́мже за вся́ благодѣя́нія, тобо́ю на́мъ явля́емая, благода́рственно восклица́емъ:

Ра́дуйся, храни́телю на́шъ крѣ́пкій; ра́дуйся, засту́пниче на́шъ усе́рдный. Ра́дуйся, младе́нцевъ небе́сный покрови́телю; ра́дуйся, боля́щихъ и неду́жныхъ ча́дъ благíй цѣли́телю. Ра́дуйся, ма́теремъ, и́щущимъ утоле́нія ско́рби о ча́дѣхъ отше́дшихъ, ско́рый утѣ́шителю; ра́дуйся, мяту́щихся по́мыслами умири́телю. Ра́дуйся, чистоты́ душе́вныя назида́телю; ра́дуйся, уго́дниче Бо́жій.

Ра́дуйся, Гавріи́ле, му́чениче Христо́въ и отроча́ чистѣ́йшее.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе, е́же прино́симъ ти́, Гавріи́ле, нѣ́сть дово́льно къ похвале́нію пресла́вныхъ во страда́ніи по́двиговъ твои́хъ, оба́че зря́ усе́рдное на́ше произволе́ніе, приноси́мое на́ми пѣ́ніе ми́лостивно пріими́, на́съ же отъ грѣхо́въ и напа́стей свободи́, да чи́стымъ се́рдцемъ зове́мъ Созда́телю на́шему: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣ́томъ благода́ти Бо́жія отъ утро́бы ма́тере озаре́нный, нетлѣ́ненъ возше́лъ еси́ къ Тріѵпоста́сному Свѣ́ту, предъ Ни́мъ же хода́тайствуй о на́шемъ просвѣще́ніи, о не́мже моля́ще уми́льно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, свѣ́тлый луче́ Трисо́лнечнаго Свѣ́та, оживотворя́ющаго мíръ; ра́дуйся, теплото́ духо́вная, на́шу хла́дность согрѣва́ющая. Ра́дуйся, свѣти́льниче, на́шу темноту́ просвѣща́яй; ра́дуйся, пла́меню, на́съ возгрѣва́яй въ вѣ́рѣ, любви́ и наде́ждѣ. Ра́дуйся, и́щущимъ предста́тельства твоего́ предъ Бо́гомъ благíй споспѣ́шниче; ра́дуйся, я́ко мно́го мо́жетъ моли́тва твоя́ предъ лице́мъ Его́. Ра́дуйся, го́рняго мíра украше́ніе; ра́дуйся, до́льняго мíра похвало́.

Ра́дуйся, Гавріи́ле, му́чениче Христо́въ и отроча́ чистѣ́йшее.

Конда́къ 12

Благода́ть Боже́ственную, никогда́же оскудѣва́ющую, но всегда́ врачу́ющую, испроси́ на́мъ, святы́й уго́дниче Бо́жій, да научи́тъ ны́ подража́ти тебѣ́ въ чистотѣ́ а́нгельстѣй и незло́біи, да напра́витъ сердца́ на́ша къ пла́меннѣй моли́твѣ и покая́нію, да сохрани́тъ неврежде́нны всѣ́хъ, съ любо́вію храня́щихъ за́повѣди Христо́вы, да да́руетъ на́мъ христіа́нскую кончи́ну, да сподо́битъ на небесѣ́хъ узрѣ́ти сла́ву Бо́жію и вы́ну пѣ́ти Пресвятѣ́й Тро́ицѣ: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пое́мъ стра́сти твоя́, Гавріи́ле, сла́вимъ твое́ въ младе́нчестѣмъ тѣлеси́ незло́бивое му́жество, ублажа́емъ па́мять твою́, на тебѣ́ бо яви́ся сла́ва Христо́ва, сла́ва Це́ркве Правосла́вныя. Тѣ́мже любо́вію вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, же́ртво чи́стая, закла́нная Влады́цѣ о на́съ, земноро́дныхъ; ра́дуйся, просла́вивый Го́спода страда́ньми свои́ми. Ра́дуйся, бла́гъ вѣ́чныхъ наслѣ́дниче; ра́дуйся, гро́зде виногра́да Христо́ва. Ра́дуйся, отъ вра́гъ вся́ческихъ крѣ́пкій на́шъ засту́пниче; ра́дуйся, сла́вы на́мъ вѣ́чныя хода́таю. Ра́дуйся, во́ине Христо́въ добропобѣ́дный; ра́дуйся, младе́нцевъ верхо́вниче и храни́телю.

Ра́дуйся, Гавріи́ле, му́чениче Христо́въ и отроча́ чистѣ́йшее.

Конда́къ 13

О, непоро́чный му́чениче Христо́въ Гавріи́ле, младе́нческаго незло́бія и кро́тости о́бразе пречу́дный! Ма́лаго труда́ сего́ досто́йное пѣ́ніе пріе́мъ, бу́ди на́мъ те́плый моли́твенникъ предъ Го́сподѣмъ, да во дни́ на́ша лука́выя, маловѣ́ріемъ, гнѣ́вомъ и братоненавидѣ́ніемъ обурева́еміи, въ вѣ́рѣ, терпѣ́ніи и любви́ свя́то пребу́демъ. И та́ко все́ житіе́ на́ше преше́дше, вѣ́чнаго муче́нія изба́вимся, и при́сно воспое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

Младе́нческаго незло́бія храни́телю и му́ченическаго му́жества носи́телю, Гавріи́ле блаже́нне, страны́ на́шея адама́нте драгоцѣ́нный и іуде́йскаго нече́стія обличи́телю! Къ тебѣ́ мы́, грѣ́шніи, моли́твенно прибѣга́емъ, и о грѣсѣ́хъ свои́хъ сокруша́ющеся, малоду́шія же своего́ стыдя́щеся, любо́вію зове́мъ ти́: на́шихъ скве́рнъ не возгнуша́йся, чистоты́ сы́й сокро́вище, на́шего малоду́шія не омерзи́, долготерпѣ́нія учи́телю, но па́че си́хъ, не́мощи на́ша отъ небе́съ ви́дя, тѣ́хъ исцѣле́ніе на́мъ твое́ю пода́ждь моли́твою, и твоея́ Христу́ вѣ́рности подража́тели на́съ бы́ти научи́. Аще ли терпѣли́вно кре́стъ искуше́ній и злострада́ній понести́ не возмо́жемъ, оба́че и тогда́ ми́лостивыя твоея́ по́мощи не лиши́ на́съ, уго́дниче Бо́жій, но свобо́ду и осла́бу на́мъ у Го́спода испроси́. Та́же и моля́щіяся о ча́дѣхъ свои́хъ ма́тери услы́ши, здра́вію и спасе́нію младе́нцемъ отъ Го́спода пода́тися умоля́яй. Нѣ́сть такова́го жесто́каго се́рдца, е́же слы́шаніемъ о му́кахъ твои́хъ, святы́й младе́нче, не умили́тся, и а́ще кромѣ́ сего́ умиле́ннаго воздыха́нія никоего́же блага́го дѣя́нія принести́ возмо́жемъ, но и таковы́мъ умиле́ннымъ по́мысломъ на́ши умы́ и се́рдце, блаже́нне, просвѣти́въ на исправле́ніе житія́ на́шего, благода́тію Бо́жіею на́съ наста́ви. Вложи́ въ на́съ о спасе́ніи души́ и о сла́вѣ Бо́жіей ре́вность неуста́нную и о ча́сѣ сме́ртнѣмъ па́мять неусы́пную храни́ти помози́ на́мъ. Наипа́че же въ сме́ртнѣмъ успе́ніи на́шемъ терза́нія де́монская и по́мыслы отча́янія отъ ду́шъ на́шихъ предста́тельствомъ твои́мъ отжени́ и сія́ упова́ніемъ Боже́ственнаго проще́нія испо́лни, во е́же и тогда́ и ны́нѣ сла́вити на́мъ милосе́рдіе Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ крѣ́пкое заступле́ніе во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 5

Свя́те младе́нче Гавріи́ле, ты́ за Прободе́ннаго на́съ ра́ди отъ іуде́й, лю́тѣ отъ тѣ́хже въ ре́бра прободе́нъ бы́лъ еси́, и за Истощи́вшаго кро́вь Свою́ за на́съ, все́ тѣ́ло твое́ на истоще́ніе кро́ве въ лю́тыя я́звы пре́далъ еси́, ны́нѣ же во сла́вѣ вѣ́чной съ Ни́мъ весели́шися. Тѣ́мъ помина́й та́мо и на́съ, мо́лимъ, здѣ́ чту́щихъ тя́, прося́ на́мъ и здра́вія тѣлесе́мъ и спасе́нія душа́мъ на́шимъ.

Конда́къ, гла́съ 6

Оте́чество твое́ Звѣрки́ бы́сть, му́чениче Христо́въ Гавріи́ле, идѣ́же отъ и́стыхъ звѣре́й - іуде́евъ восхище́нъ: а́біе роди́телей лише́нъ еси́, та́же вся́ поря́ду лю́тѣ претерпѣ́въ, въ оте́чество небе́сное преселе́нъ еси́. Восхища́й и на́съ здѣ́ отъ вся́кихъ напа́стей и скорбе́й и умоли́, мо́лимъ тя́, улучи́ти вѣ́чное наслѣ́діе твое́.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, страстоте́рпче святы́й младе́нче Гавріи́ле, и чте́мъ честна́я страда́нія твоя́, я́же за Христа́ претерпѣ́лъ еси́.