Акафист святому мученику Иоанну Воину, чудотворцу

Конда́къ 1

Избра́ннаго раба́ Царя́ Небе́снаго, до́бляго Христо́ва страстоте́рпца, Іоа́нна, свята́го во́ина и чудотво́рца, похва́льными пѣ́сньми воспои́мъ, я́ко христіа́нъ засту́пника, цѣлому́дрія блюсти́теля, стра́ждущихъ утѣ́шителя. Ты́ же, предстоя́ престо́лу Святы́я Тро́ицы, моли́твами свои́ми отъ вся́кихъ зо́лъ и напа́стей охраня́й съ вѣ́рою и любо́вію зову́щихъ ти́:

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Икосъ 1

Архангели и а́нгели съ любо́вію зря́ху на равноа́нгельское житіе́ твое́, Іоа́нне пречу́дне: ты́ бо, пекíйся о Госпо́днихъ, ка́ко угоди́ти Го́сподеви, сохрани́лъ еси́ дѣ́вство неврежде́нно, посто́мъ и моли́твою умерщвля́я пло́ть свою́ де́нь и но́щь. Мы́ же, таково́му житію́ твоему́ дивя́щеся, со умиле́ніемъ взыва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, чистоту́ се́рдца своего́ сохрани́вый; ра́дуйся, я́ко сего́ ра́ди Бо́га узрѣ́ти сподо́бился еси́. Ра́дуйся, и́го Христо́во на ра́мо свое́ взе́мшій; ра́дуйся, ду́шу свою́ Христа́ ра́ди погуби́вый, во е́же спасти́ ю́. Ра́дуйся, а́нгеловъ сожи́телю; ра́дуйся, дѣ́вственниковъ похвало́. Ра́дуйся, храни́телю и наста́вниче ю́ныхъ отроко́въ; ра́дуйся, ско́рый помо́щниче борю́щимся со страстьми́ и похотьми́. Ра́дуйся, защи́тниче дѣ́въ и вдови́цъ; ра́дуйся, обличе́ніе наруши́телей цѣлому́дрія. Ра́дуйся, роди́телей и воспита́телей наста́вниче; ра́дуйся, сиро́тствующихъ незри́мый води́телю.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́дя святы́й Іоа́ннъ, егда́ пріи́де въ Ну́меры Ифа́льскія, христіа́ны гони́мы, не убоя́ся преще́ній нечести́ваго Іуліа́на и рече́ и́мъ: "мужа́йтеся, укрѣпля́йтеся въ вѣ́рѣ, да сподо́битеся вы́ну воспѣва́ти въ небе́сныхъ черто́зѣхъ Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія".

Икосъ 2

Ра́зумъ несумнѣ́нный имѣ́лъ еси́ въ себѣ́, Іоа́нне достохва́льне, егда́ сла́ву мíра сего́ презрѣ́въ и гнѣ́ва ца́рскаго не устраши́вся, исповѣ́далъ себе́ христіани́на бы́ти, и сего́ ра́ди, я́ко злодѣ́й, въ темни́цу всажде́нъ бы́лъ еси́. Таково́му твоему́ о Христѣ́ дерзнове́нію дивя́щеся, глаго́лемъ:

Ра́дуйся, исповѣ́дниче Христо́въ преизря́дный; ра́дуйся, Христу́ спострада́вый. Ра́дуйся, и́дольскаго служе́нія пре́лесть обличи́вый; ра́дуйся, си́лою Креста́ врага́ побѣди́вый. Ра́дуйся, я́ко у́зы и темни́цу за Христа́ прія́ти сподо́бился еси́; ра́дуйся, я́ко хла́дъ и наготу́ за Христа́ предпоче́лъ еси́ сла́вѣ грѣхо́внѣй. Ра́дуйся, исповѣ́дниковъ похвало́; ра́дуйся, му́чениковъ ра́дованіе. Ра́дуйся, въ земны́хъ во́инѣхъ до́блій во́инъ Царя́ Небе́снаго; ра́дуйся, убѣли́вый ри́зы своя́ въ Кро́ви Агнчей. Ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы защи́тниче; ра́дуйся, Импера́тора на́шего [или́: Оте́чества на́шего] засту́пниче.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́лою свы́ше препоя́санный, возмо́глъ еси́ побѣди́ти дре́вняго змíя; то́южде си́лою одаре́нный, источа́еши оби́ліе чуде́съ всѣ́мъ призыва́ющимъ съ вѣ́рою и́мя твое́ и о тебѣ́ благода́рнѣ вопію́щимъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я въ се́рдцѣ свое́мъ тве́рдую вѣ́ру во Христа́ и си́лою тоя́ вооружи́вся, не убоя́лся еси́ гнѣ́ва царе́ва и сохраня́лъ еси́ Ифа́льскія лю́ди отъ мучи́телей. Сего́ ра́ди таково́е му́жество твое́ похваля́юще, блажи́мъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, адама́нте вѣ́ры Христо́вы; ра́дуйся, сто́лпе Це́ркве Бо́жія. Ра́дуйся, вѣ́рныхъ наде́ждо и заступле́ніе; ра́дуйся, невѣ́рныхъ стра́хъ и посрамле́ніе. Ра́дуйся, вѣне́цъ исповѣ́дника Христо́ва стяжа́вый; ра́дуйся, ору́жіемъ Креста́ врага́ Христо́ва низложи́вый. Ра́дуйся, Христа́ па́че мíра возлюби́вый; ра́дуйся, за христіа́ны ду́шу свою́ положи́вый. Ра́дуйся, за́мыслы богоме́рзкаго мучи́теля разсѣ́явый; ра́дуйся, я́ко въ темни́цѣхъ и во у́зѣхъ су́щихъ посѣща́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко и са́мъ за Христа́ въ темни́цу всажде́нъ бы́лъ еси́; ра́дуйся, я́звы Го́спода своего́ на тѣ́лѣ носи́вый.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 4

Бу́рею помышле́ній сумни́тельныхъ колеба́шеся блаже́нный Іоа́ннъ, егда́ по́сланъ бы́сть въ Ну́меры Ифа́льскія, да му́читъ та́мо вѣ́рующія во Христа́. "Аще у́бо, - глаго́лаше, - по повелѣ́нію царе́ву и́мамъ благовѣ́рныя лю́ди му́чити и убива́ти, осужде́нъ бу́ду отъ Бо́га, а́ще же не иду́ та́мо, въ чи́нѣ во́инства моего́ обря́щуся царю́ проти́венъ и пре́данъ бу́ду сме́рти лю́тѣй". Оба́че стра́хомъ Бо́жіимъ води́мый, вѣ́ру Христо́ву въ се́рдцѣ свое́мъ сохрани́лъ да́же до злострада́ній и у́зъ темни́чныхъ, вопія́ Христу́: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавъ нечести́вый Іуліа́нъ твое́ ко христіа́номъ милосе́рдіе и увѣ́дѣвъ тя́ самого́ христіани́на бы́ти, разъяри́ся на тя́ зло́бою и повелѣ́ привести́ въ Царьгра́дъ, я́ко злодѣ́я и проти́вника царе́ва. Ты́ же, благода́тію Бо́жіею укрѣпля́емь, страда́нія претерпѣ́лъ еси́ му́жественно и отъ вѣ́ры во Христа́ ника́коже отступи́лъ еси́. Сего́ ра́ди велича́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, исповѣ́дниче вѣ́ры во Христа́ неустраши́мый; ра́дуйся, во́ине Христо́въ непобѣди́мый. Ра́дуйся, я́ко со архистрати́гами си́лъ небе́сныхъ престо́лу Бо́жію предстои́ши; ра́дуйся, ско́рый помо́щниче всѣ́мъ за и́стину терпя́щимъ. Ра́дуйся, искуше́ній и собла́зновъ отъ діа́вола избѣ́гнувый; ра́дуйся, я́ко и всѣ́хъ призыва́ющихъ тя́ отъ искуше́ній избавля́еши. Ра́дуйся, за́мыслы богоме́рзкаго мучи́теля разсѣ́явый; ра́дуйся, и на́мъ сѣ́ти діа́вола избѣга́ти помога́яй. Ра́дуйся, щито́мъ вѣ́ры себя́ самого́ отъ стрѣ́лъ лука́ваго защити́вый; ра́дуйся, и́мже и на́съ отъ искуше́ній охраня́яй. Ра́дуйся, христіа́нскаго ро́да украше́ніе; ра́дуйся, небе́сныхъ черто́говъ обита́телю.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 5

Боготе́чнѣй звѣздѣ́ подо́бенъ бы́лъ еси́, Іоа́нне, егда́, прише́дъ въ страны́ Ифа́льскія, увѣща́лъ еси́ та́мо су́щихъ христіа́нъ не отступа́ти отъ Со́лнца пра́вды, Христа́ Бо́га, но вы́ну пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дя святы́й приводи́мыя предъ него́ по повелѣ́нію царе́ву вѣ́рныя Христу́ лю́ди на муче́ніе за вѣ́ру Христо́ву, зѣло́ скорбѣ́ за ни́хъ, въ се́рдцѣ свое́мъ пекíйся, да изба́витъ и́хъ отъ руки́ мучи́телевы. Таково́е твое́ попече́ніе о ни́хъ похваля́юще, зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, любо́вь Христо́ву въ се́рдцѣ свое́мъ имѣ́вый; ра́дуйся, я́ко то́ю согрѣва́емь, отъ мучи́телей вѣ́рныя рабы́ Христо́вы спаса́лъ еси́. Ра́дуйся, велѣ́нія нечести́выхъ презрѣ́вый; ра́дуйся, за́повѣди Христо́вы сохрани́вый. Ра́дуйся, вѣ́рныхъ рабо́въ Христо́выхъ дру́же; ра́дуйся, христіа́нъ засту́пниче. Ра́дуйся, су́щимъ въ темни́цѣхъ и во у́зѣхъ утѣ́шителю; ра́дуйся, ни́щихъ корми́телю. Ра́дуйся, стра́нныхъ води́телю; ра́дуйся, немощству́ющихъ врачу́. Ра́дуйся, засту́пниче си́рыхъ; ра́дуйся, пла́чущихъ утѣ́шителю.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 6

Посто́мъ и моли́твою пло́ть твою́ ду́хови порабо́тилъ еси́ и во сла́ву Бо́жію духо́внѣ пожи́лъ еси́, сего́ ра́ди ны́нѣ предстои́ши престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, вы́ну воспѣва́я пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́, я́ко но́вое свѣти́ло на тве́рди небе́снѣй, всему́ христіа́нскому ро́ду, егда́ Бо́жіимъ изволе́ніемъ обрѣ́тено бы́сть нетлѣ́нное тѣ́ло твое́, источа́ющее оби́ліе чуде́съ съ вѣ́рою къ твоему́ заступле́нію притека́ющимъ и моли́твенно къ тебѣ́ взыва́ющимъ:

Ра́дуйся, Бо́гу житіе́мъ твои́мъ угоди́вый; ра́дуйся, сего́ ра́ди отъ Него́ прославле́ніе прія́вый. Ра́дуйся, добро́ту и пре́лесть мíра сего́ презрѣ́вый; ра́дуйся, мзду́ небе́сную воспрія́вый. Ра́дуйся, я́ко о ма́лѣ вѣ́ренъ яви́лся еси́; ра́дуйся, я́ко оби́ліе благода́ти Бо́жіей прія́ти сподо́бился еси́. Ра́дуйся, я́ко въ житіи́ се́мъ бли́жняго самоотве́рженно возлюби́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко въ ско́рбехъ и напа́стехъ су́щимъ засту́пникъ бы́лъ еси́. Ра́дуйся, ду́шу свою́ за дру́ги полага́вый; ра́дуйся, те́плый хода́таю за на́съ у Царя́ Небе́снаго. Ра́дуйся, отъ мучи́телева гнѣ́ва христіа́ны спаса́вый; ра́дуйся, я́ко и дне́сь о спасе́ніи на́шемъ пече́шися.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хотя́щу ти́ отъ мíра сего́ пресели́тися, смиренному́дріемъ побужда́емь, повелѣ́лъ еси́ нѣ́коему человѣ́ку тѣ́ло твое́ положи́ти въ до́мѣ, идѣ́же стра́нніи и ни́щіи погреба́хуся. Госпо́дь же, смире́нныя вознося́й, благоволи́ сохрани́ти о́ное нетлѣ́нно и чудотворе́нія источа́ющее всѣ́мъ ко твоему́ заступле́нію съ вѣ́рою притека́ющимъ и о тебѣ́ Бо́гу вопію́щимъ: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вую показа́ ми́лость рабо́мъ Свои́мъ Человѣколю́бецъ Госпо́дь, егда́ благоволи́ просла́вити тя́ и яви́ти въ тебѣ́ благода́ть Свою́ чудотворя́щу. Мы́ же, таково́му промышле́нію Бо́жію ра́дующеся, благода́рнѣ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, вмѣсти́лище благода́ти Бо́жія; ра́дуйся, сосу́де Бо́жій избра́нный. Ра́дуйся, чудотво́рче преди́вный; ра́дуйся, притека́ющимъ къ тебѣ́ съ вѣ́рою ско́рую по́мощь подава́яй. Ра́дуйся, душе́вныхъ и тѣле́сныхъ неду́говъ на́шихъ цѣли́телю; ра́дуйся, бѣсо́въ о и́мени Христо́вѣ изгони́телю. Ра́дуйся, лука́вствій врага́ человѣ́ческаго обличи́телю; ра́дуйся, цѣлому́дрія охрани́телю. Ра́дуйся, благочести́выхъ супру́жествъ отъ вся́каго діа́вольскаго прельще́нія незри́мая огра́до; ра́дуйся, татьбы́ и граби́тельства ско́рый обличи́телю. Ра́дуйся, соврати́вшихся на пу́ть и́стины настави́телю; ра́дуйся, проше́нія на́ша на по́льзу исполня́яй.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 8

Стра́нное и ди́вное явле́ніе твое́ чрезъ со́нное видѣ́ніе нѣ́коей женѣ́ благоговѣ́йнѣй увѣ́дѣвше и но́ваго чудотво́рца и уго́дника Бо́жія въ тебѣ́ позна́вше, лю́діе Константино́польстіи умили́шася и возопи́ша Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь добродѣ́тельми испо́лненный въ жи́зни се́й, по сме́рти же сла́вою Бо́жіею озаре́нный, преклоня́еши у́хо твое́ на моли́твы чту́щихъ тя́, отъ ни́хже слы́шиши сицева́я:

Ра́дуйся, милосе́рдію Отца́ Небе́снаго подража́телю; ра́дуйся, а́лчущихъ пита́телю. Ра́дуйся, стра́нныхъ неви́димый сопу́тниче; ра́дуйся, си́рыхъ покрови́телю. Ра́дуйся, озлобля́емыхъ утѣ́шителю; ра́дуйся, за и́стину терпя́щихъ подкрѣпи́телю. Ра́дуйся, неду́гующимъ осла́бу и исцѣле́ніе подава́яй; ра́дуйся, въ бѣда́хъ су́щихъ засту́пниче. Ра́дуйся, ни́щія возлюби́вый; ра́дуйся, я́ко съ ни́ми и по отше́ствіи отъ мíра сего́ тѣ́ломъ разлучи́тися не восхотѣ́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко въ до́мѣ убо́гихъ погребсти́ тѣ́ло свое́ завѣща́лъ еси́; ра́дуйся, за смиренному́дріе твое́ вѣнце́мъ отъ Бо́га увѣнча́нный.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 9

Все́ во́инство а́нгельское возра́довашеся, ви́дя тя́, во́ина Царя́ Небе́снаго непреобори́ма, побѣди́вша міродержи́теля тмы́ и пре́лести вѣ́ка сего́, тѣ́мже и воспѣ́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи многовѣща́нніи не возмо́гутъ по достоя́нію восхвали́ти страда́нія твоя́, за Христа́ претерпѣ́нная, и милосе́рдія и цѣлому́дрія твоего́ по́двиги. Мы́ же, таковы́мъ дивя́щеся, въ не́мощи на́шей ма́лая сія́ хвале́нія прино́симъ тебѣ́:

Ра́дуйся, Христа́ всѣ́мъ се́рдцемъ возлюби́вый; ра́дуйся, во́льная страда́нія за и́мя Его́ претерпѣ́вый. Ра́дуйся, о Бо́зѣ Вседержи́тели поревнова́вый; ра́дуйся, вѣне́цъ му́ченическій стяжа́вый. Ра́дуйся, пра́вило вѣ́ры и воздержа́нія учи́телю; ра́дуйся, нищету́ духо́вную прояви́вый. Ра́дуйся, смиренному́дріемъ твои́мъ ду́ха горды́ни низложи́вый; ра́дуйся, наслѣ́діе Ца́рства небе́снаго стяжа́вый. Ра́дуйся, въ дому́ Отца́ Небе́снаго оби́тель себѣ́ сотвори́вый; ра́дуйся, я́ко о спасе́ніи на́шемъ при́сно хода́тайствуеши. Ра́дуйся, по́мощь ско́рую прося́щимъ подава́яй; ра́дуйся, яко немо́лчно мо́лиши за ны́ Христа́ Бо́га.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ ду́шу свою́, презрѣ́лъ еси́ велѣ́нія мучи́теля, и о тѣ́лѣ свое́мъ неради́въ, ра́достно воспрія́лъ еси́ у́жи желѣ́зныя и темни́чную ско́рбь, Іоа́нне, Христо́въ во́ине, воспѣва́я укрѣпля́вшему тя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ еси́ и тве́рдое прибѣ́жище всѣ́мъ съ моли́твою къ тебѣ́ прибѣга́ющимъ, чудотво́рче Іоа́нне, сего́ ра́ди зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, ско́рый послу́шниче всѣ́хъ призыва́ющихъ тя́; ра́дуйся, я́ко честны́я мо́щи твоя́ благоволи́ Бо́гъ просла́вити чудесы́. Ра́дуйся, я́ко и отъ ико́нъ твои́хъ подае́тся благода́ть Бо́жія взира́ющимъ на ни́хъ съ вѣ́рою; ра́дуйся, я́ко въ созда́нныхъ на прославле́ніе и́мене твоего́ хра́мѣхъ незри́мо обита́еши. Ра́дуйся, я́ко никто́ же та́мо съ вѣ́рою моля́ся то́щь и неуслы́шанъ исхо́дитъ; ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми подкрѣпля́еши на́ша моле́нія, ко престо́лу Вседержи́теля восходя́щая. Ра́дуйся, я́ко коего́ждо проше́нія предвари́ти тщи́шися; ра́дуйся, я́ко на стро́потнѣмъ пути́ грѣха́ иду́щимъ вразумле́нія подае́ши. Ра́дуйся, я́ко искуша́емымъ отъ діа́вола ско́рую по́мощь явля́еши; ра́дуйся, я́ко всѣ́хъ ити́ на пу́ть спасе́нія направля́еши. Ра́дуйся, я́ко грѣ́шныя на покая́ніе наставля́еши; ра́дуйся, уго́дниче Христо́въ и моли́твенниче о на́съ благопрія́тный.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе похва́льное прино́симъ тебѣ́, му́чениче Христо́въ Іоа́нне, е́же съ любо́вію пріе́мля, моли́ Го́спода изба́витися на́мъ отъ бѣ́дъ и скорбе́й, наипа́че же въ ча́съ кончи́ны на́шея твои́мъ заступле́ніемъ предвари́, да не у́мремъ безпокая́нны, но сподо́бимся въ небе́сныхъ селе́ніихъ съ тобо́ю воспѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣща́ еси́ въ Це́ркви Христо́вѣй, горя́щи невеще́ственнымъ свѣ́томъ благода́ти Бо́жія и озаря́ющи тму́ неразу́мія на́шего, Іоа́нне преблаже́нне. Сего́ ра́ди мо́лимъ ти ся: просвѣти́ ны́, омраче́нныя грѣхо́мъ, да воспои́мъ тебѣ́:

Ра́дуйся, свѣ́тъ Боже́ственнаго уче́нія въ се́рдцѣ свое́мъ носи́вый; ра́дуйся, я́ко тѣ́мъ просвѣща́емь, тму́ и́дольскаго служе́нія обличи́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко и на́мъ тѣ́мже свѣ́томъ просвѣти́тися тщи́шися; ра́дуйся, я́ко сла́ву Трисія́ннаго Божества́ лице́мъ къ Лицу́ зри́ши. Ра́дуйся, лучу́ благода́ти Бо́жія, отъ Со́лнца пра́вды возжже́нный; ра́дуйся, озаря́яй тму́ невѣ́дѣнія на́шего свѣ́томъ Христо́выхъ за́повѣдій. Ра́дуйся, путево́дная звѣзда́ всѣ́мъ и́щущимъ спасе́нія; ра́дуйся, я́ко наставля́еши на́съ на вся́кое дѣ́ло благо́е. Ра́дуйся, я́ко мы́сль бла́гу на́мъ на се́рдце во благовре́меніи полага́еши; ра́дуйся, я́ко во́инскому зва́нію о́бразъ до́браго во́ина въ себѣ́ показу́еши. Ра́дуйся, озари́вый вселе́нную свѣ́томъ добродѣ́телей твои́хъ; ра́дуйся, я́ко, ви́дяще до́брая дѣла́ твоя́, человѣ́цы Отца́ Небе́снаго прославля́ютъ.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́ть дана́ тебѣ́ отъ Бо́га во е́же руково́дствовати ко спасе́нію и сохраня́ти отъ бѣ́дъ чту́щихъ па́мять твою́. Сего́ ра́ди моли́твами твои́ми огради́ отъ вся́каго зла́ Це́рковь и ца́рство Россíйское, укрѣпля́я Импера́тора на́шего на враги́, здра́віе и долгоде́нствіе Ему́ и До́му Его́ подава́я, вѣ́рныя же вся́ въ добродѣ́телехъ преуспѣва́ти сотвори́, да воспои́мъ вси́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще Бо́га, ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ, хва́лимъ тя́, Христо́ва исповѣ́дника, во́ина же и чудотво́рца хвале́ньми сицевы́ми:

Ра́дуйся, Це́ркве Бо́жія украше́ніе; ра́дуйся, къ во́инству небе́сному сопричте́нный. Ра́дуйся, всеору́жіе Бо́жіе пріе́мый; ра́дуйся, тѣ́мъ вся́ ко́зни вра́жія преодолѣ́вый. Ра́дуйся, броне́ю пра́ведности облече́нный; ра́дуйся, щито́мъ вѣ́ры осѣне́нный. Ра́дуйся, шле́мъ спасе́нія стяжа́вый; ра́дуйся, ме́чь духо́вный, е́же е́сть сло́во Бо́жіе, па́че вся́каго ору́жія возлюби́вый. Ра́дуйся, препоя́санный отъ Бо́га пра́вдою и и́стиною о чре́слѣхъ свои́хъ; ра́дуйся, я́ко къ зва́ннымъ на бра́чную ве́черю Агнца сопричте́нъ еси́. Ра́дуйся, я́ко та́мо воспѣ́ти пѣ́снь но́ву предъ престо́ломъ Его́ сподо́бился еси́; ра́дуйся, на не́бѣ пріобща́яйся ны́нѣ Христа́ и́стѣе, не́же иногда́ на земли́.

Ра́дуйся, Іоа́нне, святы́й во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, святы́й уго́дниче Христо́въ и чудотво́рче Іоа́нне Во́ине! Пріими́ сіе́ хвале́ніе на́ше и мольбы́ тебѣ́ приноси́мыя, и благопрія́тными твои́ми къ Бо́гу моли́твами изба́ви на́съ отъ вся́кихъ зо́лъ и обстоя́ній, болѣ́зней душе́вныхъ и тѣле́сныхъ, и отъ вѣ́чнаго муче́нія предста́тельствомъ твои́мъ сохрани́ и досто́йны Ца́рствія небе́снаго бы́ти умоли́, да сподо́бимся въ небе́сныхъ селе́ніихъ воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва ко свято́му му́ченику Іоа́нну Во́ину

О, пресла́вный уго́дниче Христо́въ Іоа́нне во́инственниче, хра́брый еси́ въ ра́техъ, враго́мъ прогони́тель и оби́димымъ засту́пникъ, всѣ́мъ правосла́внымъ христіа́номъ вели́кій засту́пниче и уго́дниче Христо́въ, помяни́ на́съ, грѣ́шныхъ и недосто́йныхъ рабо́въ, въ бѣда́хъ, ско́рбехъ и печа́лехъ, и во вся́цѣй злѣ́й напа́сти, и отъ вся́каго зла́го и оби́дящаго человѣ́ка защити́ на́съ: дана́ бо тебѣ́ благода́ть отъ Бо́га моли́тися за на́съ, грѣ́шныхъ, злѣ́ стра́ждущихъ. Изба́ви на́съ отъ оби́дящихъ на́съ, бу́ди на́мъ побо́рникъ крѣ́покъ на вся́ ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша, Благочести́вѣйшему Самодержа́внѣйшему Вели́кому Госуда́рю на́шему [и́мярекъ] на враги́ побѣ́ду да́руй, во бра́нехъ во́инство Его́ укрѣпля́я, я́ко да твое́ю по́мощію и крѣ́пкимъ предста́тельствомъ и побо́рствомъ посра́мятся вси́ явля́ющіи Ему́ и на́мъ зла́я! О, вели́кій побо́рниче, Іоа́нне Во́инственниче, не забу́ди на́съ грѣ́шныхъ, моля́щихся тебѣ́ и прося́щихъ твоея́ по́мощи и неоску́дныя ми́лости, и умоли́ о на́съ, грѣ́шныхъ и недосто́йныхъ рабѣ́хъ, получи́ти на́мъ отъ Бо́га неизрече́нная блага́я, я́же угото́вана лю́бящимъ Его́, я́ко подоба́етъ Ему́ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Всеблага́го Бо́га и Царя́ благовѣ́рный ра́бъ и во́инъ яви́лся еси́, Іоа́нне чудодѣ́телю, пострада́въ бо ра́ди вѣ́ры му́жески, блаже́нно же сконча́въ тече́ніе, зри́ши Всетворца́ Го́спода въ небесѣ́хъ свѣтлѣ́йше. Отъ Него́же пріе́мъ дарова́ніе чуде́съ, стра́ждущимъ человѣ́комъ во вся́кихъ напа́стехъ помога́еши, укрѣпля́еши во́ины въ ра́техъ, отъ враго́въ плѣне́нія, ра́нъ же и внеза́пныхъ смерте́й и отъ бѣ́дъ лю́тыхъ изъима́еши. Тѣ́мже моли́ Влады́ку Христа́, приснопа́мятне, да во вся́комъ обстоя́ніи сотвори́тъ на́мъ ми́лость и не введе́тъ на́съ во искуше́нія, но спасе́тъ ду́ши на́ша, я́ко Человѣколю́бецъ.

Инъ тропа́рь, гла́съ 8

Блаже́нство ева́нгельское возлюби́въ, богому́дре Іоа́нне, чистоту́ се́рдца дѣ́вствомъ почти́лъ еси́. Тѣ́мже суету́ мíра сего́ пренебре́гъ, устреми́лся еси́ зрѣ́ти Бо́га, Иже тя́ просла́ви чудесы́ во врачева́ніи разли́чнѣ стра́ждущихъ. Сего́ ра́ди мо́лимъ тя́: проси́ на́мъ у Христа́ Го́спода вся́кихъ скорбе́й избавле́нія и получе́нія Ца́рства небе́снаго.

Конда́къ, гла́съ 6

Благочести́ваго во́ина Христо́ва, побѣди́вшего враги́ душе́вныя и тѣле́сныя богому́дренно, Іоа́нна му́ченика достодо́лжно пѣ́сньми восхва́лимъ, чудодѣ́йствуя бо, подае́тъ оби́льная исцѣле́нія стра́ждущимъ лю́демъ и мо́лится Го́споду Бо́гу отъ вся́кихъ бѣ́дъ спасти́ правовѣ́рныя.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, страстоте́рпче святы́й Іоа́нне, и чте́мъ честна́я страда́нія твоя́, я́же за Христа́ претерпѣ́лъ еси́.